Otwórz menu główne

Bezwodnik maleinowy

związek chemiczny

Bezwodnik maleinowyorganiczny związek chemiczny, bezwodnik kwasu maleinowego. W stanie czystym jest to bezbarwne lub białe ciało stałe.

Bezwodnik maleinowy
Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki
Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny C4H2O3
Inne wzory C2H2(CO)2O
Masa molowa 98,06 g/mol
Wygląd białe kryształy[1]
Identyfikacja
Numer CAS 108-31-6
PubChem 7923[2]
Podobne związki
Podobne związki kwas maleinowy
imid kwasu maleinowego
malonylomocznik
bezwodnik bursztynowy
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)

OtrzymywanieEdytuj

Związek ten otrzymywany był pierwotnie poprzez utlenianie benzenu lub innych substancji aromatycznych.

Obecnie używa się butanu:

2CH3CH2CH2CH3 + 7O2 → 2C2H2(CO)2O + 8H2O

ReakcjeEdytuj

C2H2(CO)2O + H2O → cis- HOOCCH=CHCOOH

Bezwodniki kwasu butenodiowegoEdytuj

Kwas butenodiowy posiada dwa izomery geometryczne, cis (kwas maleinowy) i trans (kwas fumarowy). Z powodu kształtu tylko ten pierwszy może utworzyć cykliczny bezwodnik, tak więc bezwodnik maleinowy istnieje, a fumarowy nie istnieje.

PrzypisyEdytuj

  1. a b c d e f g h i Department of Chemistry, The University of Akron: Maleic anhydride (ang.). [dostęp 2012-03-23].
  2. Bezwodnik maleinowy (CID: 7923) (ang.) w bazie PubChem, United States National Library of Medicine.
  3. a b c d e f Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne: Farmakopea Polska X. Warszawa: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, 2014, s. 4276. ISBN 978-83-63724-47-4.
  4. a b Bezwodnik maleinowy (ang.) w bazie ChemIDplus, United States National Library of Medicine. [dostęp 2012-03-23].
  5. a b c Bezwodnik maleinowy (nr 63200) w katalogu produktów Sigma-Aldrich (Merck KGaA).
  6. a b Bezwodnik maleinowy (ang.) w wykazie klasyfikacji i oznakowania Europejskiej Agencji Chemikaliów. [dostęp 2015-03-28].