Rejestr roślin uprawnych

Rejestr roślin uprawnych w Unii Europejskiej – urzędowy wykaz gatunków i odmian roślin uprawnych (rolniczych, warzywnych i sadowniczych), których materiał siewny (szkółkarski) może być wytwarzany i może znajdować się w obrocie na obszarze Unii Europejskiej. Rejestr prowadzony jest dla odmian gatunków roślin uprawnych, z wyłączeniem odmian użytkowanych w celach ozdobnych[1]. W Polsce za prowadzenie krajowego rejestru (KR) odmian uprawnych odpowiedzialny jest Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych.

Na podstawie krajowych rejestrów państw członkowskich Komisja Europejska opracowuje: Wspólnotowy katalog odmian roślin rolniczych (ang. Common catalogue of varieties of agricultural plant species), Wspólnotowy katalog odmian roślin warzywnych (ang. Common catalogue of varieties of vegetable species) oraz Wspólnotowy wykaz odmian roślin sadowniczych (ang. Fruit Reproductive Material Information System). Odmiany znajdujące się w katalogach (rejestrach) są dopuszczone do obrotu na terytorium Unii Europejskiej[2][3].

Gatunki objęte rejestremEdytuj

Wykaz gatunków roślin uprawnych, których odmiany wpisuje się do rejestru[4][5].

 1. Burak:
 2. Rośliny pastewne:
 3. Rośliny oleiste:
 4. Rośliny zbożowe, zboża:
 5. Ziemniak (Solanum tuberosum L.)
 6. Warzywa:
 7. Rośliny sadownicze

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. Krajowy rejestr roślin uprawnych, Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych [dostęp 2021-08-26].
 2. Wspólnotowe katalogi, Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych [dostęp 2021-08-26].
 3. Plant variety catalogues, databases & information systems, European Commission [dostęp 2021-08-27] (ang.).
 4. Wykaz gatunków roślin uprawnych, których odmiany wpisuje się do rejestru, Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych [dostęp 2021-08-26].
 5. Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wykazu gatunków roślin, których odmiany podlegają rejestracji oraz których materiał siewny może być wytwarzany, oceniany i kontrolowany, Dz.Urz. Min. Rol. i Roz. Wsi, poz. 24.

Linki zewnętrzneEdytuj