Otwórz menu główne

Droga wojewódzka nr 500

(Przekierowano z DW500)

Droga wojewódzka nr 500 (DW500) – droga wojewódzka w woj. warmińsko-mazurskim o długości 5 km łącząca węzeł Elbląg Wschód z węzłem Elbląg Południe. Droga przebiega w całości przez miasto Elbląg i stanowi jedną z jego głównych arterii komunikacyjnych. Obecny numer otrzymała około 2004 roku[1], w latach 1985 – 2000 stanowiła część ówczesnej drogi krajowej nr 50.

DW500
Długość 5 km
Województwa warmińsko-mazurskie
Zdjęcie
DW500 przebiegająca przez aleję Grunwaldzką
DW500 przebiegająca przez aleję Grunwaldzką

Dopuszczalny nacisk na ośEdytuj

Na całej długości drogi dopuszczalny jest ruch pojazdów o nacisku osi pojedynczej do 8 ton[2].

PrzypisyEdytuj

  1. Polska: mapa samochodowa z podziałem administracyjnym 1:700 000, wyd. XII Zmienione, poprawione i uaktualnione, Szczecin: Wydawnictwo Kartograficzne KOMPAS, 2004–2005, ISBN 83-904373-7-6.
  2.  Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1140)
    Art. 41. 1. Po drogach publicznych dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

    2. Minister właściwy do spraw transportu ustala, w drodze rozporządzenia, wykaz: 1) dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, 2) dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t – mając na uwadze potrzebę ochrony dróg oraz zapewnienia ruchu tranzytowego.
    3. Drogi wojewódzkie inne niż drogi określone na podstawie ust. 2 pkt 1, drogi powiatowe oraz drogi gminne stanowią

    sieć dróg, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t.