Funkcja addytywna zbioru

Funkcja addytywna zbiorufunkcja określona na pewnej rodzinie zbiorów o wartościach w rozszerzonym zbiorze liczb rzeczywistych, której wartość dla sumy dwu zbiorów rozłącznych jest sumą wartości dla każdego z tych zbiorów. Z pojęciem addytywności blisko związane są pojęcia podaddytywności, σ-addytywności oraz σ-podaddytywności (funkcje dwóch ostatnich rodzajów definiuje się zwykle na σ-ciałach lub σ-pierścieniach zbiorów).

Definicje edytuj

Niech   będzie rodziną zbiorów oraz niech   O funkcji   mówi się, że jest

  • addytywna, jeśli
  dla wszystkich zbiorów rozłącznych   dla których  
  • podaddytywna lub subaddytywna, jeśli
  dla wszystkich zbiorów   dla których  
  • skończenie addytywna jeśli
  dla wszystkich parami rozłącznych zbiorów   dla których  
  • skończenie podaddytywna lub skończenie subaddytywna, jeśli
  dla wszystkich zbiorów   dla których  
  • przeliczalnie addytywna lub σ-addytywna jeśli
  dla wszystkich parami rozłącznych zbiorów   dla których  
  • przeliczalnie podaddytywna, przeliczalnie subaddytywna, σ-podaddytywna lub σ-subaddytywna, jeśli
  dla wszystkich zbiorów   dla których  

Powyższe funkcje mają częstokroć swoje dodatkowe nazwy wynikłe z ich zastosowań:

Powyższe definicje rozszerza się czasem na funkcje o wartościach w pewnej strukturze algebraicznej wyposażonej w działanie dodawania (jak np. grupa abelowa, przestrzeń liniowa), w szczególności: zbiorze liczb rzeczywistych, zespolonych, czy ich rozszerzeniach, które spełniają warunki analogiczne do powyższych. Addytywne funkcje zbiorów o wartościach w przestrzeniach liniowo-topologicznych nazywa się miarami wektorowymi.

Własności edytuj

W przypadku, gdy   jest (co najmniej) pierścieniem zbiorów, wymaganie należenia sumy danych zbiorów do rodziny w definicji funkcji skończenie (pod)addytywnych jest spełnione automatycznie, podobnie ma się rzecz, gdy   jest σ-pierścieniem zbiorów i funkcji przeliczalnie (pod)addytywnych. Ponadto definicje (pod)addytywności i skończonej (pod)addytywności pokrywają się wtedy na mocy zasady indukcji matematycznej (nie jest tak w ogólności, tzn. dla półpierścieni zbiorów).

Jeśli powyższe funkcje przyjmują wartości w   to zakłada się, że wszystkie sumy (szeregi) po prawych stronach definicji mają być dobrze określone, tzn. nie występują tam jednocześnie składniki   i  

Jeśli   to zwykle przyjmuje się, iż   co nazywa się żargonowo znikaniem na zbiorze pustym, wówczas przeliczalne warianty (sub)addytywności pociągają za sobą skończone. Jeżeli funkcja addytywna przyjmuje wartości rzeczywiste (skończone), zespolone bądź wektorowe, to znikanie na zbiorze pustym wynika w istocie z jej addytywności. W przypadku funkcji o wartościach w rozszerzonym zbiorze liczb rzeczywistych jest to równoważne warunkowi, by   bądź by   nie była tożsamościowo równa  

Przykłady edytuj

Rozszerzanie edytuj

Okazuje się, że premiary (przeliczalnie addytywne funkcje zbiorów znikające na zbiorze pustym) można rozszerzyć w dość naturalny sposób do miar zewnętrznych, które są zdefiniowane dla wszystkich podzbiorów przestrzeni   Dokładniej, jeżeli   jest premiarą określoną na pierścieniu podzbiorów przestrzeni   to funkcja zbiorów   określona wzorem

 

jest miarą zewnętrzną na   (zob. metoda I konstrukcji miary zewnętrznej).

Zobacz też edytuj