Komisja śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold

sejmowa komisja śledcza powołana w sprawie wyjaśnienia afery Amber Gold

Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold, skrót SKAG (Komisja Śledcza ds. Amber Gold) – komisja śledcza powołana uchwałą Sejmu VIII kadencji z 19 lipca 2016[1], do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold.

Posiedzenie komisji, 28 czerwca 2017
Informacja o trwającym posiedzeniu komisji w Sejmie, 17 lipca 2018

Akty prawne regulujące działanie komisjiEdytuj

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483) – art. 111
 • Ustawa z dnia 21 stycznia 1999 r. o sejmowej komisji śledczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1024)
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2019 r. poz. 1028, ze zm.) – Rozdział 11a
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold (M.P. z 2016 r. nr , poz. 721)
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold (M.P. z 2016 r. nr , poz. 737)
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold (M.P. z 2016 r. nr , poz. 1005)
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold (M.P. z 2017 r. nr , poz. 883)
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2017 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold (M.P. z 2017 r. nr , poz. 954)
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie wyboru uzupełniającego do składu osobowego Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold (M.P. z 2018 r. nr , poz. 93)
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold (M.P. z 2018 r. nr , poz. 554)

Członkowie komisjiEdytuj

Obecny skład komisjiEdytuj

22 lipca 2016 Sejm dokonał pierwotnego wyboru członków komisji[2][3], której skład się zmieniał w trakcie kadencji Sejmu.

Pełny skład komisji składa się z 9 członków wybieranych przez Sejm spośród posłów.

Poz. Imię i nazwisko Zdjęcie Przynależność do Klubu Parlamentarnego /
Klubu Poselskiego
Funkcja Przynależność do komisji
1. Małgorzata Wassermann   PiS przewodnicząca od 22 lipca 2016
2. Tomasz Rzymkowski   Kukiz’15 – do 31 lipca 2019

PiS – od 31 lipca 2019

zastępca przewodniczącej od 3 listopada 2016 od 21 października 2016
3. Krzysztof Brejza   PO – do 6 grudnia 2018

PO-KO – od 6 grudnia 2018

od 22 lipca 2016
4. Jarosław Krajewski   PiS zastępca przewodniczącej od 24 stycznia 2018 od 22 lipca 2016
5. Iwona Arent   PiS od 10 stycznia 2018
6. Wojciech Zubowski   PiS od 10 stycznia 2018
7. Krzysztof Paszyk   PSL – do 8 lutego 2018

PSL-UED – od 8 lutego 2018 do 4 lipca 2019

PSL-KP – od 4 lipca 2019

od 11 października 2017
8. Witold Zembaczyński   .Nowoczesna – do 13 czerwca 2019

PO-KO – od 13 czerwca 2019

od 22 lipca 2016
9. Bartosz Kownacki   PiS od 7 czerwca 2018

Zmiany w składzie komisjiEdytuj

Imię i nazwisko Zdjęcie Przynależność do Klubu Parlamentarnego /
Klubu Poselskiego
Funkcja Przynależność do komisji
Paweł Grabowski   Kukiz’15 zastępca przewodniczącego od 22 lipca 2016 do 21 października 2016[4]
Andżelika Możdżanowska   PSL – do 19 lipca 2017[5]

niezrzeszona – od 19 lipca 2017

od 22 lipca 2016 do 15 września 2017[6]
Marek Suski   PiS zastępca przewodniczącego od 22 lipca 2016 do 19 grudnia 2017[7]
Joanna Kopcińska   PiS od 22 lipca 2016 do 19 grudnia 2017[6]
Stanisław Pięta   PiS od 22 lipca 2016 do 7 czerwca 2018[8]

Stali doradcyEdytuj

 • Przemysław Gadomski
 • Tomasz Golenia
 • Bartłomiej Kachniarz
 • Wojciech Kamieński
 • Paweł Lewiński
 • Tomasz Ludwiński
 • Tomasz Majchrzak
 • Piotr Pawłowski
 • Sławomir Śnieżko
 • Łukasz Suchecki

PosiedzeniaEdytuj

Nr posiedzenia Data posiedzenia Przesłuchiwane osoby Komentarz
2016
1 22 lipca 2016 Wybór prezydium komisji.
2 7 września 2016 Dyskusja nad wystąpieniem do właściwych organów państwowych o udostępnienie akt, dyskusja na temat toku prac komisji, ustalenie liczby stałych doradców, sprawy bieżące.
3 14 września 2016 Wybór kandydata na stałego doradcę komisji, powołanie stałych doradców, sprawy bieżące.
4 5 października 2016 Rozpatrzenie wniosków dowodowych, powołanie stałego doradcy komisji, dyskusja o prawnej ochronie dokumentów, sprawy bieżące.
5 19 października 2016 Zapoznanie się z protokołami KSS dotyczących afery podsłuchowej, dyskusja o harmonogramie przesłuchiwania świadków, sprawy bieżące.
6 20 października 2016 Rozpatrzenie wniosków dowodowych, dyskusja o prawnej ochronie dokumentów, sprawy bieżące.
7 3 listopada 2016 Uzupełnienie składu prezydium, dyskusja o prawnej ochronie dokumentów, rozpatrzenie wniosków dowodowych.
8 8 listopada 2016 Barbara Kijanko – prokurator Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Wrzeszcz w Gdańsku Nie stawiła się, podając za powód długotrwałe zwolnienie lekarskie[9].
9 9 listopada 2016 Witold Niesiołowski – prokurator Prokuratury Okręgowej w Gdańsku (w latach 2008-2011 szef Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Wrzeszcz).

Marzanna Majstrowicz – prokurator Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Wrzeszcz w Gdańsku (w latach 2011–2012 szefowa Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Wrzeszcz).

10 17 listopada 2016 Katarzyna Tomaszewska-Szyrajew – funkcjonariuszka Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku

Piotr Gronek – prokurator Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Wrzeszcz w Gdańsku

11 18 listopada 2016 Marek Siemczonek – prokurator Prokuratury Krajowej

Dariusz Różycki – szef Prokuratury Okręgowej w Gdańsku

12 29 listopada 2016 Hanna Borkowska – prokurator Prokuratury Okręgowej w Gdańsku

Ireneusz Tomaszewski – były prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku

13 30 listopada 2016 Piotr Wesołowski – prokurator Prokuratury Regionalnej w Gdańsku

Ryszard Tłuczkiewicz – zastępca dyrektora Biura Prezydialnego Prokuratury Krajowej

14 6 grudnia 2016 Jacek Radoniewicz – prokurator Prokuratury Krajowej

Małgorzata Syguła – zastępca Prokuratora Okręgowego w Gdańsku

15 7 grudnia 2016 Andrzej Łojkowski – były rzecznik dyscyplinarny Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku

Katarzyna Brzezińska – zastępca rzecznika dyscyplinarnego Prokuratury Krajowej

16 8 grudnia 2016 Andrzej Seremet – były Prokurator Generalny
17 13 grudnia 2016 Marek Lipski – kurator sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku

Janusz Korzeniowski – sędzia Sądu Rejonowego w Kościerzynie Anna Czaja – sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku

18 14 grudnia 2016 Ryszard Milewski – sędzia Sądu Okręgowego w Białymstoku

Roman Gierszewski – biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku

19 15 grudnia 2016 Jarosław Gowin – były minister sprawiedliwości
2017
20 10 stycznia 2017

Bogusław Michalski – były Dyrektor Departamentu Postępowania Przygotowawczego w Prokuraturze Generalnej

Alina Miłosz-Kloczkowska – była wiceprezes Sądu Okręgowego w Gdańsku

21 11 stycznia 2017 Anna Skupna – Prezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku
22 11 stycznia 2017 Posiedzenie zamknięte, dyskusja dotycząca wniosków wynikających z przesłuchań przedstawicieli organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości[10]. Wydano dwa zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa – przez Barbarę Kijanko i Hannę Borkowską[11].
23 24 stycznia 2017 Łukasz Dajnowicz – były dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego

Marcin Pachucki – zastępca dyrektora Departamentu Prawnego Urzędu KNF

24 25 stycznia 2017 Witold Koziński – były członek KNF

Stanisław Kluza – były przewodniczący KNF

25 2 lutego 2017 Marcin Olszak – zastępca dyrektora Departamentu Prawnego Urzędu KNF

Paweł Sawicki – dyrektor Departamentu Inspekcji Ubezpieczeniowych i Emerytalnych Urzędu KNF

Ilona Pieczyńska-Czerny – była dyrektor Departamentu Postępowań Urzędu KNF

26 8 lutego 2017 Lesław Gajek – zastępca przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego

Wojciech Kwaśniak – zastępca przewodniczącego KNF

27 21 lutego 2017 Andrzej Jakubiak – były przewodniczący KNF

Marek Belka – były prezes Narodowego Banku Polskiego

28 21 lutego 2017 Barbara Kijanko – prokurator Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Wrzeszcz w Gdańsku Barbara Kijanko ponownie nie stawiła się na przesłuchanie. Komisja zdecydowała o nałożeniu kary finansowej na świadka w związku z niestawiennictwem na przesłuchaniu[12].
29 7 marca 2017 Jarosław Mąka – były dyrektor Departamentu Administrowania Obrotem w Ministerstwie Gospodarki

Waldemar Pawlak – były wicepremier i minister gospodarki

30 8 marca 2017 Monika Stec-Nowak – była dyrektor Departamentu Polityki Konsumenckiej UOKiK
31 21 marca 2017

Jarosław Król – były wiceprezes UOKiK

Dorota Podsiedzik-Malec – była dyrektor Departamentu Prawnego UOKiK

32 22 marca 2017 Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel – była prezes UOKiK
33 22 marca 2017 Dyskusja na temat zgromadzonych w Kancelarii Tajnej materiałów niejawnych oraz zgłaszanie propozycji wniosków dowodowych.
34 4 kwietnia 2017 Anna Kolmas – była zastępca dyrektor Departamentu Rynku Transportu Lotniczego Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Sylwia Ciszewska – była dyrektor Departamentu Rynku Transportu Lotniczego ULC

35 5 kwietnia 2017 Zbigniew Mączka – były wiceprezes ds. Transportu Lotniczego ULC

Grzegorz Gaweł – były naczelnik Wydziału Lotniczej Działalności Gospodarczej w Departamencie Rynku Transportu Lotniczego ULC

36 7 kwietnia 2017 Dyskusja na temat zwolnienia z tajemnicy prawnie chronionej dokumentów, które znajdują się w dyspozycji Komisji.

Sprawy bieżące.

37 19 kwietnia 2017 Krzysztof Kapis – były dyrektor Departamentu Lotnictwa w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Marek Kachaniak – były dyrektor Departamentu Lotnictwa w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

38 9 maja 2017 Katarzyna Mętrak-Wacięga – była naczelnik Wydziału Strategii i Analiz Finansowo-Ekonomicznych w Departamencie Rynku Transportu Lotniczego Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Albert Ortyl – były dyrektor Departamentu Operacyjno-Lotniczego Urzędu Lotnictwa Cywilnego

39 10 maja 2017 Grzegorz Kruszyński – były prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Tomasz Kądziołek – były p.o. prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego

40 23 maja 2017 Sławomir Nowak – były minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej

Wojciech Łuniewski – prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie

41 24 maja 2017 Krzysztof Wicherek – były właściciel Jet Air Sp. z o.o.

Jarosław Frankowski – dyrektor zarządzający projektu OLT Express

42 24 maja 2017 Posiedzenie zamknięte.

Ustalenie listy i harmonogramu przesłuchania osób wezwanych w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold.

Rozpatrzenie wniosków dowodowych.

43 6 czerwca 2017 Jacek Łyczba – były prezes zarządu OLT Express Poland Sp. z o.o.

Rafał Orłowski – były członek zarządu OLT Express Poland Sp. z o.o.

44 7 czerwca 2017 Andrzej Dąbrowski – były prezes zarządu OLT Express Poland Sp. z o.o. oraz OLT Express Regional Sp. z o.o.

Aneta Mazek – była koordynator zespołu w Departamencie Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej Ministerstwa Skarbu Państwa

45 20 czerwca 2017 Tomasz Kloskowski – prezes Gdansk Lech Walesa Airport
46 21 czerwca 2017 Michał Tusk – były pracownik OLT Express Sp. z o.o.
47 28 czerwca 2017 Marcin Plichta – były prezes grupy Amber Gold Posiedzenie wyjazdowe w Sądzie Okręgowym w Warszawie.
48 29 czerwca 2017 Katarzyna Plichta – była wiceprezes grupy Amber Gold, żona Marcina Plichty Oskarżona skorzystała z prawa odmowy składania zeznań w całości.
49 4 lipca 2017 Barbara Kijanko – prokurator Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Wrzeszcz w Gdańsku
50 4 lipca 2017 Posiedzenie zamknięte; dyskusja na temat dotychczasowych wniosków wynikających z przesłuchań świadków (w zakresie wątku lotnictwa) – byłych członków Rady Ministrów, przedstawicieli: Komisji Nadzoru Finansowego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz przedstawicieli spółek lotniczych.
51 5 lipca 2017 Zbigniew Młotkowski – były członek zarządu Jet Air Sp. z o.o

Michał Swoboda – były członek zarządu Jet Air Sp. z o.o.

52 18 lipca 2017 Sprawy organizacyjne.
53 19 lipca 2017 Rozpatrzenie wniosków dowodowych, sprawy bieżące.
54 11 września 2017 Ireneusz Dylczyk – były dyrektor marketingu linii Jet Air Sp. z o.o.

Marius Olech – przedsiębiorca

Rozpatrzenie wniosków dowodowych, sprawy bieżące.
55 12 września 2017 Paweł Adamowicz – prezydent Gdańska Rozpatrzenie wniosków dowodowych, sprawy bieżące.
56 13 września 2017 Emil Marat – były doradca zarządu grupy Amber Gold

Paweł Kunachowicz – były członek Rady Nadzorczej Amber Gold

Z powodu rozbieżności w stenogramach przesłuchanie Pawła Kunachowicza zostało odroczone.
57 25 września 2017 Andrzej Korytkowski – były prezes Finroyal

Danuta Jacuk-Plichta – teściowa byłego prezesa grupy Amber Gold – Marcina Plichty

58 26 września 2017 Krzysztof Kuśmierczyk – były dyrektor biura bezpieczeństwa grupy Amber Gold

Piotr Pisarek – były dyrektor departamentu technicznego grupy Amber Gold

59 27 września 2017 Michał Forc – były prezes Excelo Sp. z o.o.

Mirosław Ciesielski – były dyrektor biura szkoleń Amber Gold Sp. z o.o.

60 28 września 2017 Posiedzenie zamknięte, ustalenie harmonogramu przesłuchiwania świadków, rozpatrzenie wniosków dowodowych, sprawy bieżące.
61 10 października 2017 Łukasz Daszuta – były członek rady nadzorczej Amber Gold

Wojciech Pastor – były pracownik Amber Gold

Sprawy bieżące.
62 11 października 2017 Danuta Misiewicz – była główna księgowa i dyrektor departamentu finansowego Amber Gold

Jacek Krzysztofowicz – były dominikanin

63 24 października 2017 Marcin Plichta – były prezes grupy Amber Gold Posiedzenie wyjazdowe w Sądzie Okręgowym w Warszawie.
64 25 października 2017 Sylwester Latkowski – były redaktor naczelny tygodnika Wprost

Michał Majewski – były dziennikarz tygodnika Wprost

65 7 listopada 2017 Anna Fołta-Nowacka – była funkcjonariusz Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku

Maciej Zajda – były funkcjonariusz Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku

66 8 listopada 2017 Paweł Kunachowicz – były członek rady nadzorczej Amber Gold Sp. z o.o
67 21 listopada 2017 Funkcjonariusz Policji (świadek nr 1), którego dane identyfikujące stanowią informację niejawną Posiedzenie zamknięte.
68 21 listopada 2017 Zbigniew Pakuła – były Komendant Miejski Policji w Gdańsku
69 22 listopada 2017 Funkcjonariusz Centralnego Biura Śledczego Policji (świadek nr 2), którego dane identyfikujące stanowią informację niejawną

Funkcjonariusz Centralnego Biura Śledczego Policji (świadek nr 3), którego dane identyfikujące stanowią informację niejawną

Posiedzenie zamknięte.
70 5 grudnia 2017 Przemysław Zych – były Naczelnik Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji w Gdańsku

Adam Cieślak – zastępca Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji

Renata Ziemlewicz – naczelnik Wydziału w Gdańsku Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji

Posiedzenie zamknięte.
71 6 grudnia 2017 Michał Deskur – były podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

Tomasz Borkowski – były sekretarz Kolegium ds. Służb Specjalnych

2018
72 24 stycznia 2018 Paweł Wojtunik – były szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Jerzy Stankiewicz – były dyrektor Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Gdańsku

Zmiana w składzie Prezydium Komisji.
73 25 stycznia 2018 Funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (świadek nr 4), którego dane identyfikujące stanowią informację niejawną
74 25 stycznia 2018 Funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (świadek nr 4), którego dane identyfikujące stanowią informację niejawną Posiedzenie zamknięte.
75 6 lutego 2018 Jacek Cichocki – były minister spraw wewnętrznych
76 7 lutego 2018 Funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (świadek nr 5), którego dane identyfikujące stanowią informację niejawną
77 7 lutego 2018 Jacek Cichocki – były minister spraw wewnętrznych

Funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (świadek nr 5), którego dane identyfikujące stanowią informację niejawną

Posiedzenie zamknięte w zakresie:

Sprawy bieżące, przesłuchanie świadka nr 5.

78 26 lutego 2018 Były funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (świadek nr 6), którego dane identyfikujące stanowią informację niejawną

Funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (świadek nr 7), którego dane identyfikujące stanowią informację niejawną

Sprawy bieżące.
79 26 lutego 2018 Były funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (świadek nr 6), którego dane identyfikujące stanowią informację niejawną Posiedzenie zamknięte.
80 27 lutego 2018 Funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (świadek nr 8), którego dane identyfikujące stanowią informację niejawną

Funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (świadek nr 9), którego dane identyfikujące stanowią informację niejawną

Sprawy bieżące.
81 27 lutego 2018 Były funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (świadek nr 8), którego dane identyfikujące stanowią informację niejawną Posiedzenie zamknięte.

Sprawy bieżące.

82 13 marca 2018 Jarosław Dąbrowski – były zastępca dyrektora Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Gdańsku

Adam Gruszka – były dyrektor Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Gdańsku

83 14 marca 2018 Posiedzenie zamknięte.

Dyskusja na temat podjęcia decyzji w sprawie zniesienia klauzuli tajności z protokołu przesłuchania składającego zeznania 21 listopada 2017 świadka nr 1, którego dane identyfikujące stanowią informację niejawną.

Sprawy bieżące.

84 14 marca 2018 Anna Gurska – prokurator Prokuratury Regionalnej w Gdańsku

Ryszard Paszkiewicz – były Zastępca Prokuratora Okręgowego w Gdańsku

85 19 marca 2018 Dariusz Różycki – były prokurator Okręgowy w Gdańsku

Ireneusz Tomaszewski – były prokurator Apelacyjny w Gdańsku

Ponowne przesłuchanie świadków.
86 20 marca 2018 Ewa Daliga – prokurator Prokuratury Okręgowej w Łodzi

Izabela Janeczek – Zastępca Prokuratora Okręgowego w Łodzi

87 21 marca 2018 Były funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (świadek nr 10), którego dane identyfikujące stanowią informację niejawną Próba przesłuchania byłego funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (świadek nr 10), którego dane identyfikujące stanowią informację niejawną.
88 22 marca 2018 Konfrontacja świadków:

Jarosław Dąbrowski – były zastępca dyrektora Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Gdańsku oraz

Funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (świadek nr 6), którego dane identyfikujące stanowią informację niejawną

Konfrontacja świadków:

Jarosław Dąbrowski – były zastępca dyrektora Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Gdańsku oraz

Funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (świadek nr 9), którego dane identyfikujące stanowią informację niejawną

89 9 kwietnia 2018 Były funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (świadek nr 10), którego dane identyfikujące stanowią informację niejawną
90 9 kwietnia 2018 Były funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (świadek nr 10), którego dane identyfikujące stanowią informację niejawną Posiedzenie zamknięte.
91 11 kwietnia 2018 Funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (świadek nr 11), którego dane identyfikujące stanowią informację niejawną

Funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (świadek nr 12), którego dane identyfikujące stanowią informację niejawną

92 11 kwietnia 2018 Funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (świadek nr 11), którego dane identyfikujące stanowią informację niejawną

Funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (świadek nr 12), którego dane identyfikujące stanowią informację niejawną

Posiedzenie zamknięte.
93 16 kwietnia 2018 Były funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (świadek nr 13), którego dane identyfikujące stanowią informację niejawną

Funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (świadek nr 14), którego dane identyfikujące stanowią informację niejawną

94 16 kwietnia 2018 Funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (świadek nr 14), którego dane identyfikujące stanowią informację niejawną Posiedzenie zamknięte.
95 8 maja 2018 Funkcjonariusz Służby Kontrwywiadu Wojskowego (świadek nr 17), którego dane identyfikujące stanowią informację niejawną

Funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (świadek nr 18), którego dane identyfikujące stanowią informację niejawną

96 8 maja 2018 Funkcjonariusz Służby Kontrwywiadu Wojskowego (świadek nr 17), którego dane identyfikujące stanowią informację niejawną

Funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (świadek nr 18), którego dane identyfikujące stanowią informację niejawną

Posiedzenie zamknięte.
97 9 maja 2018 Rafał Kowal – były Dyrektor Centrum Analiz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (świadek nr 19), którego dane identyfikujące stanowią informację niejawną

98 9 maja 2018 Funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (świadek nr 19), którego dane identyfikujące stanowią informację niejawną Posiedzenie zamknięte.
99 10 maja 2018 Były funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (świadek nr 16), którego dane identyfikujące stanowią informację niejawną
100 10 maja 2018 Ustalenie listy i harmonogramu przesłuchania osób wezwanych w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold.

Posiedzenie zamknięte.

101 15 maja 2018 Dariusz Łuczak – były Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Jan Bilkiewicz – były Dyrektor Departamentu Postępowań Karnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

102 16 maja 2018 Krzysztof Bondaryk – były Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
103 5 czerwca 2018 Dariusz Palczewski – były funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu Sprawy bieżące.

Posiedzenie zamknięte.

104 5 czerwca 2018 Marian Janicki – były Szef Biura Ochrony Rządu
105 6 czerwca 2018 Funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (świadek nr 15), którego dane identyfikujące stanowią informację niejawną Posiedzenie zamknięte.
106 13 czerwca 2018 Tomasz Rzewuski – były Naczelnik III Urzędu Skarbowego w Gdańsku

Maria Liszniańska – była Zastępca Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku

Dyskusja na temat niestawiennictwa Tomasza Rzewuskiego, byłego Naczelnika III Urzędu Skarbowego w Gdańsku.
107 14 czerwca 2018 Dyskusja na temat dotychczasowych wniosków wynikających z przesłuchań świadków w zakresie wątków: Policji, Biura Ochrony Rządu oraz służb specjalnych.

Sprawy bieżące.

Posiedzenie zamknięte.

108 14 czerwca 2018 Tadeusz Owczarz – były główny specjalista w Departamencie Administracji Podatkowej Ministerstwa Finansów

Mirosław Kowalski – były Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku

109 3 lipca 2018 Sławomir Langowski – były kierownik II Działu Kontroli Podatkowej Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku

Krzysztof Ptaszyński – były Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku

110 4 lipca 2018 Artur Korzeniewski – były Zastępca Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Gdańsku

Małgorzata Bogumił – była Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Gdańsku

111 5 lipca 2018 Tomasz Rzewuski – były Naczelnik III Urzędu Skarbowego w Gdańsku
112 16 lipca 2018 Posiedzenie zamknięte.

Sprawy bieżące.

113 16 lipca 2018 Józef Bernard Dębińskisyndyk masy upadłości Amber Gold sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Violetta Gorecka – była Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku

114 17 lipca 2018 Andrzej Parafianowicz – były Generalny Inspektor Informacji Finansowej
115 18 lipca 2018 Jan Antony Vincent-Rostowski – były minister finansów Rozpatrzenie wniosków dowodowych.
116 10 września 2018 Tomasz Arabski – były Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
117 11 września 2018 Posiedzenie zamknięte.

Dyskusja na temat dotychczasowych wniosków wynikających z przesłuchań świadków w zakresie wątków: Ministerstwa Finansów oraz aparatu skarbowego.

Sprawy bieżące.

118 11 września 2018 Małgorzata Kin-Kaczmarek – była dyrektor Departamentu Produktów Amber Gold Sp. z o.o.

Jacek Góra – były naczelnik wydziału Departamentu Kontroli Skarbowej Ministerstwa Finansów

119 12 września 2018 Posiedzenie zamknięte.

Rozpatrzenie wniosków dowodowych.

Sprawy bieżące.

120 2 października 2018 Posiedzenie zamknięte.

Sprawy bieżące.

121 23 października 2018 Posiedzenie zamknięte.

Sprawy bieżące.

122 5 listopada 2018 Donald Tusk – były Prezes Rady Ministrów Sprawy bieżące.
123 21 listopada 2018 Posiedzenie zamknięte.

Sprawy bieżące.

124 12 grudnia 2018 Posiedzenie zamknięte.

Sprawy bieżące.

2019
125 17 stycznia 2019 Posiedzenie zamknięte.

Rozpatrzenie wniosków dowodowych.

Sprawy bieżące.

126 30 stycznia 2019 Rozpatrzenie wniosków dowodowych.

Sprawy bieżące.

127 20 lutego 2019 Posiedzenie zamknięte.

Sprawy bieżące.

128 3 kwietnia 2019 Sprawy bieżące.
129 4 kwietnia 2019 Sprawy bieżące.
130 15 maja 2019 Przedłożenie przez Przewodniczącą Komisji projektu stanowiska komisji śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold.

Sprawy bieżące.

131 13 czerwca 2019 Posiedzenie zamknięte.

Sprawy bieżące.

132 13 czerwca 2019 Rozpatrzenie poprawek do projektu stanowiska Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold.

Przyjęcie stanowiska komisji śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold.

PrzypisyEdytuj

 1. M.P. z 2016 r. nr , poz. 721
 2. Głosowanie nr 103 na 23. posiedzeniu Sejmu, sejm.gov.pl [dostęp 2020-07-09] (pol.).
 3. Sejm powołał członków komisji ds. Amber Gold. Prace ruszą jeszcze dziś - TVN24, www.tvn24.pl [dostęp 2020-07-09].
 4. Rzymkowski zastąpi Grabowskiego w komisji śledczej ds. Amber Gold – Amber Gold – rp.pl, rp.pl [dostęp 2017-11-18].
 5. Fakt.pl, Zaskakująca decyzja. PSL traci posła!, 20 lipca 2017 [dostęp 2017-08-04].
 6. a b Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold (SKAG), sejm.gov.pl [dostęp 2017-12-30].
 7. Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold (SKAG), sejm.gov.pl [dostęp 2017-12-29].
 8. PiS reaguje na aferę z romansem posła Stanisława Pięty, wiadomosci.dziennik.pl [dostęp 2018-06-04].
 9. Pierwszy świadek nie stawił się przed komisją śledczą ds. Amber Gold | RadioWarszawa, radiowarszawa.com.pl [dostęp 2017-11-18].
 10. Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold (SKAG), sejm.gov.pl [dostęp 2017-11-18].
 11. Komisja ds. Amber Gold. Dwa zawiadomienia o możliwym przestępstwie, tvn24.pl [dostęp 2017-11-18].
 12. Kijanko znów nie stawiła się przed komisją Amber Gold – WPROST.pl, wprost.pl [dostęp 2017-11-18].

Linki zewnętrzneEdytuj