Międzynarodowa Federacja Astronautyczna

Międzynarodowa Federacja Astronautyczna (ang. International Astronautical Federation, IAF) to pozarządowa organizacja utworzona w 1950 roku z towarzystw narodowych zainteresowanych badaniami kosmicznymi i rakietowymi. Do federacji należy około 165 instytucji i stowarzyszeń astronautycznych z 44 państw (w tym Polskie Towarzystwo Astronautyczne). Organizacja posiada sekretariat z siedzibą w Paryżu oraz kilka stałych komitetów jak np.:

  • komitet finansowy,
  • komitet wydawniczy,
  • komitet doradczy kongresu i sympozjum, itd.

Obecnym 27. prezydentem IAF jest Kiyoshi Higuchi, wiceprezydent japońskiej agencji JAXA.

Dochody organizacji stanowią opłaty członkowskie oraz wpływy z publikacji.

Ponadto w ramach organizacji prowadzą działalność:

Lista kongresówEdytuj

Zadanie IAF, rozwijania współpracy w dziedzinie astronautyki między naukowcami i specjalistami z różnych krajów, jest realizowane m.in. poprzez organizowanie dorocznych kongresów (odbywających się zazwyczaj w pierwszej połowie października).

BibliografiaEdytuj