Biuro Polityczne Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (Biuro Polityczne KC PZPR), „Politbiuro” (ros. политбюро) − główny organ kierowniczy Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, stanowiący odpowiednik egzekutywy na niższych szczeblach. Kierował pracą KC pomiędzy posiedzeniami plenarnymi odbywającymi się nie rzadziej niż raz na cztery miesiące, a także zatwierdzał decyzje Sekretariatu KC kierującego pracą bieżącą, głównie w dziedzinie kontroli wykonania uchwał partii i doboru kadr KC. W jego skład wchodziło zwykle od 9 do 15 członków, posiadających pełne prawo głosu, oraz kilku zastępców członka Biura Politycznego, bez pełnego prawa głosu. Wzorowane na podobnym organie KC KPZR było faktycznym ośrodkiem decyzyjnym władz PRL. Tu zapadały kluczowe decyzje polityczne, a członkowie Biura Politycznego nadzorowali powierzone sobie poszczególne ministerstwa i resorty.

Biuro Polityczne Polskiej Partii Robotniczej 1944–1948 edytuj

Data Członek od do
sierpień 1944 – grudzień 1945 Władysław Gomułka sierpnia 1944
Bolesław Bierut sierpnia 1944
Jakub Berman sierpnia 1944
Hilary Minc sierpnia 1944
Aleksander Zawadzki sierpnia 1944
Marian Spychalski maja 1945
Roman Zambrowski sierpnia 1945
I Zjazd PPR

6–13 grudnia 1945

Władysław Gomułka 12 grudnia 1945 3 września 1948
Bolesław Bierut 12 grudnia 1945
Jakub Berman 12 grudnia 1945
Hilary Minc 12 grudnia 1945
Aleksander Zawadzki 12 grudnia 1945
Marian Spychalski 12 grudnia 1945
Roman Zambrowski 12 grudnia 1945
Stanisław Radkiewicz 12 grudnia 1945
Franciszek Jóźwiak 3 września 1948

Biuro Polityczne Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej 1948–1990 edytuj

Data Członek od do
I Zjazd PZPR

15–22 grudnia 1948

Bolesław Bierut 21 grudnia 1948
Jakub Berman 21 grudnia 1948
Hilary Minc 21 grudnia 1948
Aleksander Zawadzki 21 grudnia 1948
Marian Spychalski 21 grudnia 1948 1949
Roman Zambrowski 21 grudnia 1948
Franciszek Jóźwiak 21 grudnia 1948
Józef Cyrankiewicz 21 grudnia 1948
Stanisław Radkiewicz 21 grudnia 1948
Adam Rapacki 21 grudnia 1948 17 marca 1954
Henryk Świątkowski 21 grudnia 1948 17 marca 1954
II Zjazd PZPR

10–17 marca 1954

Bolesław Bierut 17 marca 1954 12 marca 1956
Jakub Berman 17 marca 1954 4 maja 1956
Hilary Minc 17 marca 1954 10 października 1956
Aleksander Zawadzki 17 marca 1954
Roman Zambrowski 17 marca 1954
Franciszek Jóźwiak 17 marca 1954 21 października 1956
Józef Cyrankiewicz 17 marca 1954
Stanisław Radkiewicz 17 marca 1954 19 kwietnia, 1956
Edward Ochab 17 marca 1954
Konstanty Rokossowski 17 marca 1954 21 października 1956
Zenon Nowak 17 marca 1954 21 października 1956
Franciszek Mazur 17 marca 1954 21 października 1956
Władysław Dworakowski 17 marca 1954 21 października 1956
Adam Rapacki 28 lipca 1956
Edward Gierek 28 lipca 1956 21 października 1956
Roman Nowak 28 lipca 1956 21 października 1956
Adam Rapacki (Z) 17 marca 1954 28 lipca 1956
Hilary Chełchowski (Z) 17 marca 1954 21 października 1956
Zmiany

21 października 1956

Władysław Gomułka 21 października 1956
Aleksander Zawadzki 21 października 1956
Roman Zambrowski 21 października 1956
Józef Cyrankiewicz 21 października 1956
Edward Ochab 21 października 1956
Adam Rapacki 21 października 1956
Stefan Jędrychowski 21 października 1956
Ignacy Loga-Sowiński 21 października 1956
Jerzy Morawski 21 października 1956
III Zjazd PZPR

10–19 marca 1959

Władysław Gomułka 19 marca 1959
Aleksander Zawadzki 19 marca 1959
Roman Zambrowski 19 marca 1959 lipca 1963
Józef Cyrankiewicz 19 marca 1959
Edward Ochab 19 marca 1959
Adam Rapacki 19 marca 1959
Stefan Jędrychowski 19 marca 1959
Ignacy Loga-Sowiński 19 marca 1959
Jerzy Morawski 19 marca 1959 października 1959
Edward Gierek 19 marca 1959
Marian Spychalski 19 marca 1959
Zenon Kliszko 19 marca 1959
IV Zjazd PZPR

15–20 czerwca 1964

Władysław Gomułka 20 czerwca 1964
Aleksander Zawadzki 20 czerwca 1964 7 sierpnia 1964
Józef Cyrankiewicz 20 czerwca 1964
Edward Ochab 20 czerwca 1964 9 lipca 1968
Adam Rapacki 20 czerwca 1964 16 listopada 1968
Stefan Jędrychowski 20 czerwca 1964
Ignacy Loga-Sowiński 20 czerwca 1964
Edward Gierek 20 czerwca 1964
Marian Spychalski 20 czerwca 1964
Zenon Kliszko 20 czerwca 1964
Eugeniusz Szyr 20 czerwca 1964 16 listopada 1968
Franciszek Waniołka 20 czerwca 1964 16 listopada 1968
Ryszard Strzelecki 21 listopada 1964
Bolesław Jaszczuk 9 lipca 1968
Ryszard Strzelecki (Z) 20 czerwca 1964 21 listopada 1964
Piotr Jaroszewicz (Z) 20 czerwca 1964
Mieczysław Jagielski (Z) 20 czerwca 1964
Bolesław Jaszczuk (Z) 1964? 9 lipca 1968
V Zjazd PZPR

11–16 listopada, 1968

Władysław Gomułka 16 listopada 1968 20 grudnia 1970
Józef Cyrankiewicz 16 listopada 1968
Stefan Jędrychowski 16 listopada 1968
Ignacy Loga-Sowiński 16 listopada 1968
Edward Gierek 16 listopada 1968
Marian Spychalski 16 listopada 1968 20 grudnia 1970
Zenon Kliszko 16 listopada 1968 20 grudnia 1970
Ryszard Strzelecki 16 listopada 1968 20 grudnia 1970
Bolesław Jaszczuk 16 listopada 1968 20 grudnia 1970
Stanisław Kociołek 16 listopada 1968
Władysław Kruczek 16 listopada 1968
Józef Tejchma 16 listopada 1968
Piotr Jaroszewicz (Z) 16 listopada 1968 20 grudnia 1970
Mieczysław Jagielski (Z) 16 listopada 1968
Mieczysław Moczar (Z) 16 listopada 1968 20 grudnia 1970
Jan Szydlak (Z) 16 listopada 1968 20 grudnia 1970
Zmiany

20 grudnia 1970

Edward Gierek 20 grudnia 1970
Józef Cyrankiewicz 20 grudnia 1970 11 grudnia 1971
Stefan Jędrychowski 20 grudnia 1970 11 grudnia 1971
Ignacy Loga-Sowiński 20 grudnia 1970 7 lutego 1971
Stanisław Kociołek 20 grudnia 1970 7 lutego 1971
Władysław Kruczek 20 grudnia 1970
Józef Tejchma 20 grudnia 1970
Piotr Jaroszewicz 20 grudnia 1970
Mieczysław Moczar 20 grudnia 1970 11 grudnia 1971
Jan Szydlak 20 grudnia 1970
Edward Babiuch 20 grudnia 1970
Stefan Olszowski 20 grudnia 1970
Mieczysław Jagielski (Z) 20 grudnia 1970 11 grudnia 1971
Wojciech Jaruzelski (Z) 20 grudnia 1970 11 grudnia 1971
Henryk Jabłoński (Z) 20 grudnia 1970 11 grudnia 1971
Józef Kępa (Z) 20 grudnia 1970
VI Zjazd PZPR

6–11 grudnia 1971

Edward Gierek 11 grudnia 1971
Władysław Kruczek 11 grudnia 1971
Józef Tejchma 11 grudnia 1971
Piotr Jaroszewicz 11 grudnia 1971
Jan Szydlak 11 grudnia 1971
Edward Babiuch 11 grudnia 1971
Stefan Olszowski 11 grudnia 1971
Mieczysław Jagielski 11 grudnia 1971
Wojciech Jaruzelski 11 grudnia 1971
Henryk Jabłoński 11 grudnia 1971
Franciszek Szlachcic 11 grudnia 1971 12 grudnia 1975
Józef Kępa (Z) 11 grudnia 1971 12 grudnia 1975
Stanisław Kania (Z) 11 grudnia 1971 12 grudnia 1975
Zdzisław Grudzień (Z) 11 grudnia 1971 12 grudnia 1975
Kazimierz Barcikowski (Z) 11 grudnia 1971
Stanisław Kowalczyk (Z) kwietnia, 1973 12 grudnia 1975
VII Zjazd PZPR

8–12 grudnia 1975

Edward Gierek 12 grudnia 1975
Władysław Kruczek 12 grudnia 1975
Józef Tejchma 12 grudnia 1975 15 lutego 1980
Piotr Jaroszewicz 12 grudnia 1975 15 lutego 1980
Jan Szydlak 12 grudnia 1975
Edward Babiuch 12 grudnia 1975
Stefan Olszowski 12 grudnia 1975 15 lutego 1980
Mieczysław Jagielski 12 grudnia 1975
Wojciech Jaruzelski 12 grudnia 1975
Henryk Jabłoński 12 grudnia 1975
Józef Kępa 12 grudnia 1975 15 lutego 1980
Stanisław Kania 12 grudnia 1975
Zdzisław Grudzień 12 grudnia 1975
Stanisław Kowalczyk 12 grudnia 1975
Kazimierz Barcikowski (Z) 12 grudnia 1975
Tadeusz Wrzaszczyk (Z) 12 grudnia 1975
Jerzy Łukaszewicz (Z) 12 grudnia 1975
VIII Zjazd PZPR

11–15 lutego 1980

Edward Gierek 15 lutego 1980 6 września 1980
Władysław Kruczek 15 lutego 1980 2 grudnia 1980
Jan Szydlak 15 lutego 1980 24 sierpnia 1980
Edward Babiuch 15 lutego 1980 24 sierpnia 1980
Mieczysław Jagielski 15 lutego 1980 19 lipca 1981
Wojciech Jaruzelski 15 lutego 1980
Henryk Jabłoński 15 lutego 1980 19 lipca 1981
Stanisław Kania 15 lutego 1980
Zdzisław Grudzień 15 lutego 1980 6 października 1980
Stanisław Kowalczyk 15 lutego 1980 2 grudnia 1980
Tadeusz Wrzaszczyk 15 lutego 1980 24 sierpnia 1980
Jerzy Łukaszewicz 15 lutego 1980 24 sierpnia 1980
Alojzy Karkoszka 15 lutego 1980 19 listopada 1980
Andrzej Werblan 15 lutego 1980 2 grudnia 1980
Stefan Olszowski 24 sierpnia 1980
Józef Pińkowski 24 sierpnia 1980 30 kwietnia 1981
Kazimierz Barcikowski 6 września 1980
Andrzej Żabiński 6 września 1980 19, lipca 1981
Mieczysław Moczar 2 grudnia 1980 19 lipca 1981
Tadeusz Grabski 2 grudnia 1980 19 lipca 1981
Gerard Gabryś 30 kwietnia 1981 19 lipca 1981
Zygmunt Wroński 30 kwietnia, 1981 19 lipca 1981
Kazimierz Barcikowski (Z) 15 lutego 1980 6 września 1980
Józef Pińkowski (Z) 15 lutego 1980 24 sierpnia 1980
Zdzisław Żandarowski (Z) 15 lutego 1980 24 sierpnia 1980
Tadeusz Pyka (Z) 15 lutego 1980 24 sierpnia 1980
Emil Wojtaszek (Z) 15 lutego 1980 30 kwietnia 1981
Andrzej Żabiński (Z) 24 sierpnia 1980 6 września 1980
Jerzy Waszczuk (Z) 24 sierpnia 1980 19, lipca 1981
Władysław Kruk (Z) 6 października 1980 19, lipca 1981
Roman Ney (Z) 6 października 1980 19 lipca 1981
Tadeusz Fiszbach (Z) 2 grudnia 1980 19 lipca 1981
Józef Masny (Z) 30, kwietnia, 1981 19 lipca 1981
IX Zjazd PZPR

14–20 lipca 1981

Stanisław Kania 19 lipca 1981 października 1981
Wojciech Jaruzelski 19 lipca 1981
Stefan Olszowski 19 lipca 1981 11 listopada, 1985
Kazimierz Barcikowski 19 lipca 1981
Zbigniew Messner 19 lipca 1981
Tadeusz Czechowicz 19 lipca 1981 3 lipca 1986
Józef Czyrek 19 lipca 1981
Zofia Grzyb 19 lipca 1981 3 lipca 1986
Hieronim Kubiak 19 lipca 1981 3 lipca 1986
Jan Łabęcki 19 lipca 1981 16 lipca 1982
Mirosław Milewski 19 lipca 1981 14 maja 1985
Stanisław Opałko 19 lipca 1981 3 lipca 1986
Tadeusz Porębski 19 lipca 1981
Jerzy Romanik 19 lipca 1981 3 lipca 1986
Albin Siwak 19 lipca 1981 3 lipca 1986
Marian Woźniak 16 lipca 1982
Stanisław Kałkus 16 lipca 1982 3 lipca 1986
Jan Główczyk (Z) 19 lipca 1981 3 lipca 1986
Włodzimierz Mokrzyszczak (Z) 19 lipca 1981 3 lipca 1986
Florian Siwicki (Z) 28 października 1981 3 lipca 1986
Marian Woźniak (Z) 25 lutego 1982 16 lipca 1982
Czesław Kiszczak (Z) 25 lutego 1982 3 lipca 1986
Stanisław Bejger (Z) 16 lipca 1982
Marian Orzechowski (Z) 15 października 1983 3 lipca 1986
X Zjazd PZPR

29 czerwca – 3 lipca 1986

Wojciech Jaruzelski 3 lipca 1986 29 lipca 1989
Kazimierz Barcikowski 3 lipca 1986 29 lipca 1989
Zbigniew Messner 3 lipca 1986 21 grudnia 1988
Józef Czyrek 3 lipca 1986 29 lipca 1989
Tadeusz Porębski 3 lipca 1986 21 grudnia 1988
Marian Woźniak 3 lipca 1986 14 czerwca 1988
Jan Główczyk 3 lipca 1986 21 grudnia 1988
Włodzimierz Mokrzyszczak 3 lipca 1986 14 czerwca 1988
Florian Siwicki 3 lipca 1986
Czesław Kiszczak 3 lipca 1986
Marian Orzechowski 3 lipca 1986
Józef Baryła 3 lipca 1986 21 grudnia 1988
Zofia Stępień 3 lipca 1986 21 grudnia 1988
Zygmunt Murański 3 lipca 1986 21 grudnia 1988
Alfred Miodowicz 3 lipca 1986 29 lipca 1989
Mieczysław Rakowski 15 grudnia 1987
Władysław Baka 14 czerwca 1988
Kazimierz Cypryniak 21 grudnia 1988
Iwona Lubowska 21 grudnia 1988
Wiktor Pyrkosz 21 grudnia 1988
Janusz Reykowski 21 grudnia 1988
Zdzisław Świątek 21 grudnia 1988
Stanisław Ciosek 21 grudnia 1988 29 lipca 1989
Zbigniew Michałek 21 grudnia 1988
Gabriela Rembisz 21 grudnia 1988
Stanisław Bejger (Z) 3 lipca 1986 14 czerwca 1988
Bogumił Ferensztajn (Z) 3 lipca 1986 15 grudnia 1987
Zbigniew Michałek (Z) 3 lipca 1986 21 grudnia 1988
Gabriela Rembisz (Z) 3 lipca 1986 21 grudnia 1988
Janusz Kubasiewicz (Z) 3 lipca 1986 29 lipca 1989
Manfred Gorywoda (Z) 15 grudnia 1987 29 lipca 1989
Stanisław Ciosek (Z) 14 czerwca 1988 21 grudnia 1988
Zdzisław Balicki (Z) 21 grudnia 1988
Marek Hołdakowski (Z) 21 grudnia 1988
Zbigniew Sobotka (Z) 21 grudnia 1988
Zmiany

29 lipca 1989

Mieczysław Rakowski 29 lipca 1989 29 stycznia 1990
Florian Siwicki 29 lipca 1989 29 stycznia 1990
Czesław Kiszczak 29 lipca 1989 29 stycznia 1990
Marian Orzechowski 29 lipca 1989 29 stycznia 1990
Władysław Baka 29 lipca 1989 29 stycznia 1990
Kazimierz Cypryniak 29 lipca 1989 29 stycznia 1990
Iwona Lubowska 29 lipca 1989 29 stycznia 1990
Wiktor Pyrkosz 29 lipca 1989 29 stycznia 1990
Janusz Reykowski 29 lipca 1989 29 stycznia 1990
Zdzisław Świątek 29 lipca 1989 29 stycznia 1990
Zbigniew Michałek 29 lipca 1989 29 stycznia 1990
Gabriela Rembisz 29 lipca 1989 29 stycznia 1990
Janusz Kubasiewicz 29 lipca 1989 29 stycznia 1990
Manfred Gorywoda 29 lipca 1989 29 stycznia 1990
Leszek Miller 29 lipca 1989 29 stycznia 1990
Zdzisław Balicki (Z) 29 lipca 1989 29 stycznia 1990
Marek Hołdakowski (Z) 29 lipca 1989 29 stycznia 1990
Zbigniew Sobotka (Z) 29 lipca 1989 29 stycznia 1990

(Z) = Zastępca Członka Biura Politycznego

Zobacz też edytuj