Grzyby chronione w Polsce

(Przekierowano z Grzyby chronione)

Lista stanowi zestawienie gatunków grzybów objętych ścisłą i częściową ochroną gatunkową w Polsce. Zestawienie obejmuje gatunki chronione na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów[1]. Nazwy naukowe i systematyka były podawane w oparciu o „Krytyczną listę wielkoowocnikowych grzybów podstawkowych Polski” Władysława Wojewody z 2003 roku, która posługiwała się nieaktualnymi nawet jak na czas wprowadzenia rozporządzenia nazwami naukowymi. Przykładem jest borowik królewski (dawniej Boletus regius, obecnie Butyriboletus regius), do którego odnosił się termin "borowik żółtobrązowy podgatunek królewski (Boletus appendiculatus ssp. regius). Od podzielenia rodzaju borowik (Boletus) na inne, żaden z 3 ściśle chronionych borowików nie ma odpowiedniej nazwy w rozporządzeniu[1][2].

Nazwy łacińskie i polskie na podstawie rozporządzenia[1].

Gatunki dziko występujących grzybów objęte ochroną ścisłąEdytuj

Diplocystaceae

Physalacriaceae

Sarcosomataceae

boczniakowate (Pleurotaceae)

borowikowate (Boletaceae)

czarkowate (Sarcoscyphaceae)

gąskowate (Tricholomataceae)

gwiazdoszowate (Geastraceae)

kolcownicowate (Bankeraceae)

kustrzebkowate Pezizaceae)

maślakowate (Suillaceae)

pieczarkowate (Agaricaceae)

pniarkowate (Fomitopsidaceae)

powłocznikowate (Corticiaceae)

smardzowate (Morchellaceae)

soplówkowate (Hericiaceae)

tęgoskórowate (Sclerodermataceae)

truflowate (Tuberaceae)

żagwiowate (Polyporaceae)

Gatunki dziko występujących grzybów objęte ochroną częściowąEdytuj

borowikowate (Boletaceae)

Bulgariaceae

dzwonkówkowate (Entolomataceae)

gąskowate (Tricholomataceae)

gołąbkowate (Russulaceae)

gwiazdoszowate (Geastraceae)

jodłownicowate (Bondarzewiaceae)

krążkownicowate

kruchaweczkowate (Psathyrellaceae)

lakownicowate (Ganodermaceae)

łęgotowate (Geoglossaceae)

maślakowate (Suillaceae)

ozorkowate (Fistulinaceae)

ozorek dębowy (Fistulina hepatica)

pieczarkowate (Agaricaceae)

pierścieniakowate (Strophariaceae)

pniarkowate (Fomitopsidaceae)

siatkoblaszkowate (Gomphaceae)

siedzuniowate (Sparassidaceae)

skórnikowate (Stereaceae)

smardzowate (Morchellaceae)

 • naparstniczka czeska (Verpa bohemica)
 • naparstniczka stożkowata (Verpa conica)
 • smardz grubonogi (Morchella crassipes) – chronione są okazy rosnące poza terenem ogrodów, upraw ogrodniczych, szkółek leśnych oraz poza terenami zieleni
 • smardz półwolny (Morchella gigas) – chronione są okazy rosnące poza terenem ogrodów, upraw ogrodniczych, szkółek leśnych oraz poza terenami zieleni
 • smardz wyniosły (Morchella elata) – chronione są okazy rosnące poza terenem ogrodów, upraw ogrodniczych, szkółek leśnych oraz poza terenami zieleni

soplówkowate (Hericiaceae)

szczeciniakowate (Hymenochaetaceae)

uszakowce (Auriculariales )

wodnichowate (Hygrophoraceae)

zasłonakowate (Cortinariaceae)

żagwiowate (Polyporaceae)

Chronione gatunki grzybów zlichenizowanychEdytuj

Osobny artykuł: Porosty chronione w Polsce.

Gatunki dawniej chronione, od 2014 wyłączone z ochronyEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. a b c Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów [dostęp 2021-08-16].
 2. Władysław Wojewoda, Krytyczna lista wielkoowocnikowych grzybów podstawkowych Polski, Kraków: W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, 2003, ISBN 83-89648-09-1.
 3. W rozporządzeniu zaliczony do rodziny tocznikowatych Helotiaceae
 4. W rozporządzeniu wymieniony jako Gyromitra fastigiata (synonim)
 5. W rozporządzeniu wymieniony jako borowiczak dęty Boletinus cavipes
 6. W rozporządzeniu wymieniony jako polówka południowa Agrocybe cylindracea
 7. W rozporządzeniu wymieniona jako wodnicha różowoblaszkowa (Hygrophorus calophyllus)