Grupa czwórkowa Kleina

struktura algebraiczna, suma prosta dwóch grup dwuelementowych

Grupa (czwórkowa) Kleina – najmniejsza niecykliczna grupa (abelowa). Oznacza się ją tradycyjnie symbolami lub

Liczebnik w nazwie i oznaczeniach wskazuje liczbę jej elementów (tj. jej rząd) i jest bezpośrednim tłumaczeniem oryginalnej nazwy Vierergruppe (dosł. „czterogrupa”, „grupa czwórkowa”) nadanej przez Felixa Kleina[1], który jako pierwszy opisał jej własności w pracy Vorlesungen über das Ikosaeder und die Auflösung der Gleichungen vom fünften Grade („Wykłady o ikosaedrze i rozwiązywaniu równań piątego stopnia”) wydanej w 1884 roku[2].

Wszystkie elementy grupy są samoodwrotne. Wyjąwszy element neutralny dowolne dwa elementy grupy dają w złożeniu pozostały trzeci element. Przyjmuje się, że grupa dwuścianu drugiego stopnia ma strukturę grupy Kleina.

PrezentacjeEdytuj

Grupę Kleina definiuje działanie   określone na zbiorze czterech (różnych) elementów   dane jak w tabeli niżej[3], gdzie element   jest elementem neutralnym.


Tabliczka działania
grupy  
         
         
         
         
         

Można ją opisać również za pomocą dwóch generatorów   oraz trzech relacji     i   innymi słowy grupa Kleina ma prezentację postaci

 

Wśród innych grup o tożsamej (tj. izomorficznej) z nią strukturze można wymienić (kolejne wymienione elementy odpowiadają odpowiednio wspomnianym na początku elementom  ):

 • iloczyn prosty   (z dodawaniem modulo 2):
   
 • grupa symetrii rombu na płaszczyźnie (który nie jest kwadratem):
  identyczność, symetria względem przekątnej dłuższej, symetria względem przekątnej krótszej i obrót o  
 • podgrupa permutacji grupy symetrycznej  
   

Można ją również skonstruować na zbiorze   z operacją mnożenia modulo 8[a]. W tym wypadku   odpowiada     opisuje   i wreszcie   to istotnie  

WłasnościEdytuj

Każdy jej nietrywialny element jest rzędu dwa[1] (nie jest więc grupą cykliczną[b]); grupa jest przemienna (abelowa), co można zauważyć w przedstawionej wyżej tabliczce działania[c].

Grupa Kleina jest jedną z dwóch istotnie (tj. algebraicznie) różnych grup czteroelementowych[d]; druga z nich jest grupą cykliczną[b].

Z teorii Galois wynika, że właśnie obecność grupy Kleina wśród podgrup grupy symetrycznej czwartego stopnia opisującej symetrie wielomianów czwartego stopnia jednej zmiennej zapewnia rozwiązywalność równania czwartego stopnia z jedną niewiadomą przez pierwiastniki (zob. grupa rozwiązalna)[e].

UwagiEdytuj

 1. Zob. podgrupa § Przykłady: Kryterium bycia podgrupą skończoną.
 2. a b Czteroelementowa grupa cykliczna zawiera element rzędu 4 będący jej generatorem.
 3. Przemienność działania w grupie Kleina można wywnioskować zaobserwowawszy, że tablica Cayleya jej działania jest symetryczna względem głównej przekątnej.
 4. Można się o tym przekonać wprost, rozpatrując wszystkie tabliczki działania dla czterech (różnych) elementów, które muszą być kwadratami łacińskimi (ze względu na własność skracania w grupie bądź jednoznaczność rozwiązań równań liniowych w grupie, por. grupa § Własności), przy czym wiersz i kolumna dla działania z elementem neutralnym są ustalone.
 5. Grupa   jest podgrupą normalną grupy alternującej   przy czym   jest abelowa (jako cykliczna). Ponadto podgrupa trywialna   również jest normalna w   przy czym   także jest abelowa. Oznacza to, że ciąg (podnormalny) podgrup   ma ilorazy abelowe, czyli podgrupa   jest rozwiązalna. Tym bardziej rozwiązalna   która stanowi przedłużenie wspomnianego ciągu, gdyż podobnie jak poprzednio   i   jest abelowa. Rozwiązalność równań wynika z zasadniczego twierdzenia teorii Galois.

PrzypisyEdytuj

 1. a b Gleichgewicht ↓, s. 34.
 2. Klein ↓, s. 12.
 3. Gleichgewicht ↓, tabela 2.4, s. 33.

BibliografiaEdytuj