Polski Związek Piłki Nożnej

ogólnokrajowy związek sportowy Polski
(Przekierowano z PZPN)

Polski Związek Piłki Nożnej (oficjalny skrót PZPN) – ogólnokrajowe stowarzyszenie piłkarskie, posiadające osobowość prawną, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące jedynym prawnym reprezentantem polskiej piłki nożnej (również halowej, plażowej zarówno mężczyzn, jak i kobiet we wszystkich kategoriach wiekowych) w kraju oraz zagranicą.

Polski Związek Piłki Nożnej
Ilustracja
logo federacji
Akronim

PZPN

Dyscypliny

piłka nożna

Data założenia

20 grudnia 1919

Prezes

Cezary Kulesza

Siedziba

Warszawa

Adres

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7
02-366 Warszawa

Członkostwo
FIFA

od 20 kwietnia 1923

UEFA

od 2 marca 1955

Prowadzone kadry
Kadry mężczyzn

piłka nożna
futsal
piłka nożna plażowa

Kadry kobiet

piłka nożna
futsal
piłka nożna plażowa

Strona internetowa

Założony w dniach 20–21 grudnia 1919 w Warszawie[1]. Od 20 kwietnia 1923 należy do FIFA (przyjęcie na pierwszym powojennym kongresie w Genewie)[2], a od 2 marca 1955 do UEFA (przyjęcie na kongresie w Wiedniu)[3].

Organizacja

edytuj

PZPN odpowiada za:

 • szkolenie dzieci i młodzieży (finansowane ze środków z UEFA i budżetu państwa),
 • organizację i nadzór nad 8 szczeblami rozgrywek ligowych:
 • organizację rozgrywek Pucharu Polski,
 • organizację wszelkich spraw związanych z reprezentacjami Polski wszystkich kategorii wiekowych,
 • przyznawanie licencji klubom piłkarskim,
 • nadzór i organizacja struktury wojewódzkich związków piłki nożnej (ZPN),
 • nadzór nad szkoleniem sędziowskim,
 • dysponowanie majątkiem i siedzibą spółki,
 • kontakty z kibicami i mediami,
 • nadzór na emblematami Orła Białego na koszulkach,
 • delegowanie członków do władz UEFA,
 • pozyskiwanie sponsorów,
 • nadzór finansowy, prawny i działalność operacyjna oraz pozyskiwanie środków finansowych i przeznaczanie ich na prowadzenie działalności statutowej związku,
 • ochrona praw oraz koordynacja działań członków związku, zawodników, trenerów, instruktorów, menedżerów piłkarskich, licencjonowanych organizatorów imprez piłkarskich, sędziów i działaczy piłkarskich.

Historia

edytuj
 
Władze PZPN w 1927 roku: od lewej mjr Maryan Esman (wiceprezes), Edward Cetnarowski (prezes) i Wacław Wojakowski (sekretarz generalny)

Polski Związek Piłki Nożnej został założony w dniach 20–21 grudnia 1919 w lokalu przy ulicy Koszykowej w Warszawie[potrzebny przypis] podczas „1. zjazdu 31 polskich klubów piłki nożnej” (1. Założycielskiego Zgromadzenia PZPN) przy udziale 31 delegatów – po jednym z każdego klubu (wskutek zaginięcia kartotek PZPN, obecnie nie można odtworzyć nazw każdego z nich). Znani są reprezentanci klubów: Cracovia, Czarni Lwów, Koszarawa Żywiec, Lechia Lwów, ŁKS Łódź, Pogoń Lwów, Polonia Warszawa, RKS Kraków, Warta Poznań i Wisła Kraków[4]. Opracowano wówczas i zatwierdzono statut stowarzyszenia, którego twórcami byli Józef Lustgarten, Jan Polakiewicz i Jan Weyssenhoff. Pierwszym prezesem wybrano działacza CracoviiEdwarda Cetnarowskiego, a na siedzibę – Kraków (znajdowała się ona tam od 22 grudnia 1919 do 14 stycznia 1928). Ponadto, podczas założycielskiego zgromadzenia: ogłoszono regulamin 1. Mistrzostw Polski w piłce nożnej (w sezonie 1920) oraz ustanowiono terytorialne granice związków okręgowych i powołano komitety organizacyjne poszczególnych OZPN: krakowskiego, lwowskiego, łódzkiego, warszawskiego oraz poznańskiego (26 lutego 1922 zatwierdzono powstanie trzech kolejnych: górnośląskiego, lubelskiego i wileńskiego, a 25 lutego 1923 – toruńskiego).

Samorozwiązanie 1951

edytuj

4 lutego 1951, na podstawie uchwały podjętej podczas Walnego Zebrania PZPN w Warszawie, doszło do rozwiązania Związku i powołano Sekcję Piłki Nożnej jako społeczną organizację podlegającą Głównemu Komitetowi Kultury Fizycznej. Uchwała o samorozwiązaniu nie była samodzielną decyzją PZPN a politycznym postanowieniem władz partyjno-państwowych PRL w szczytowym okresie stalinizmu w Polsce, czasie upodabniania wszelkich struktur państwowych do wzorców sowieckich. Identyczne uchwały podjęły wtedy władze wszystkich związków sportowych, które stały się komisjami w GKKF. SPN GKKF zastępowała formalnie PZPN we wszelkiej działalności związanej z polską piłką nożną, wsławiając się wieloma pomysłami przeszczepionymi na nasz grunt z ZSRR (m.in. przyznanie tytułu Mistrza Polski w 1951 roku nie zwycięzcy I ligi polskiej, tylko zdobywcy Pucharu Polski; powiększenie od sezonu 1951 II ligi polskiej z 20 do 32 drużyn, a od sezonu 1952 o kolejnych osiem; zatwierdzanie składu reprezentacji Polski). 9 grudnia 1956, podczas Plenum Sekcji Piłki Nożnej GKKF w Warszawie na wniosek Prezydium SPN GKKF rozwiązano tę organizację i reaktywowano PZPN[5]. W latach 50., 5 maja obchodzono dzień PZPN[6].

Zawieszenie władz 1998

edytuj

Wiosną 1998 r. zarząd PZPN z Marianem Dziurowiczem na czele popadł w konflikt z szefem Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki Jackiem Dębskim, który domagał się od władz związku przyjęcia kontroli UKFiT. Związek nie zgodził się na to. Wobec tego 21 kwietnia 1998 prezes UKFiT Jacek Dębski zawiesił prezesa PZPN Mariana Dziurowicza, wiceprezesa Jerzego Kozińskiego i sekretarza generalnego Michała Listkiewicza. Wkrótce dołączyło do nich trzydziestu kolejnych działaczy. 25 maja 1998 roku Sąd Wojewódzki w Warszawie podjął decyzję o ustanowieniu kuratora, którym został mecenas Wiesław Pakoca. Na skutek kategorycznego ultimatum FIFA i UEFA, grożących wykluczeniem polskiego futbolu z udziału w międzynarodowych stowarzyszeniach odwieszono działaczy PZPN 7 sierpnia. W efekcie zawieszenia 20 lutego 1999 odbył się Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów PZPN, na którym postanowiono m.in., że zjazd wyborczy, na którym wybrane zostaną nowe władze Związku odbędzie się 28 czerwca 1999. Spośród czterech kandydatur: Bońka (zrezygnował po rozpoczęciu obrad), Dziurowicza (zgłoszona w dniu zjazdu), Kolatora (zrezygnował tuż przed zjazdem) i Listkiewicza w tajnym głosowaniu wybrano ostatniego kandydata[7][8].

Zarząd komisaryczny 2007

edytuj

W związku z aferą korupcyjną w polskiej piłce nożnej 19 stycznia 2007 Minister Sportu Tomasz Lipiec zawiesił dotychczasowe władze Związku i wprowadził zarząd komisaryczny w osobie prezesa Ekstraklasy SA Andrzeja Rusko, który miał sprawować tę funkcję do czasu wyboru nowych władz PZPN[9]. Kurator „przejął kompetencje organów wybieralnych, czyli prezesa, prezydium, zarządu oraz zgromadzenia delegatów. Natomiast organy nominowane, czyli wydziały gier, dyscypliny i pozostałe będą działać jak dotychczas.” FIFA i UEFA poinformowały, że „nie uznają ustanowionego przez ministra sportu Tomasza Lipca kuratora w Polskim Związku Piłki Nożnej” oraz „że zawieszony zarząd pozostaje jedynym uznawanym [przez te organizacje] organem władzy w polskim futbolu”[10]. Konsekwencją wprowadzenia kuratora w PZPN mogą być sankcje wobec polskich drużyn polegające na zawieszeniu ich udziału we wszelkich rozgrywkach międzynarodowych – od występów towarzyskich po mecze reprezentacji. Dzień przed zawieszeniem władz – 18 stycznia – swoją kandydaturę w wyborach prezesa Związku podczas najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów zgłosił Kazimierz Greń, prezes Podkarpackiego ZPN i szef komisji futsalu w PZPN. Jednakże 30 stycznia z powodów rodzinnych zrezygnował z ubiegania się o fotel prezesa Związku[11]. 20 stycznia 2007 dotychczasowy wiceprzewodniczący Wydziału Zagranicznego PZPN Ryszard Czarnecki (Samoobrona RP), jako drugi kandydat ogłosił, że wystartuje w tych wyborach[12]. 21 stycznia 2007 swój udział w tych samych wyborach ogłosił były reprezentant, poseł PO Roman Kosecki[13]. 24 stycznia komisarz PZPN na 2 marca wyznaczył termin Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów, podczas którego mają być wybrane nowe władze PZPN[14]. 31 stycznia 2007 kolejny były reprezentant Polski Grzegorz Lato zgłosił swoją osobę w najbliższych wyborach na szefa związku[15]. 1 lutego 2007 Andrzej Rusko zrezygnował z funkcji kuratora Polskiego Związku Piłki Nożnej. Na tym stanowisku zastąpił go Marcin Wojcieszak. Przed złożeniem rezygnacji Andrzej Rusko przesunął termin Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów na 11 marca[16]. Ostatecznie, wobec nieścisłości prawnych w nowym statucie, odsyłanym kilkukrotnie do poprawki przez sąd, do zjazdu w tych terminach nie doszło. 5 marca 2007 decyzją ministra sportu Zarząd PZPN został odwieszony a kurator ze związku wycofany.

Zarząd komisaryczny 2008

edytuj

Na wniosek ministra sportu i turystyki Mirosława Drzewieckiego 29 września 2008 roku Trybunał Arbitrażowy do Spraw Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim postanowieniem zawiesił zarząd PZPN. Ustanowiony został kurator Robert Zawłocki. Kuratorowi przysługują statutowe uprawnienia zarządu PZPN. 10 października 2008 na skutek groźby wykluczenia polskich drużyn z rozgrywek międzynarodowych i odebrania organizacji Euro 2012 Trybunał Arbitrażowy do Spraw Sportu przy PKOl odwołał tymczasowego kuratora Polskiego Związku Piłki Nożnej.

UEFA EURO 2012

edytuj

W 2007 r. UEFA zdecydowała się powierzyć Polsce i Ukrainie organizację mistrzostw Europy 2012. Za koordynowanie przygotowań do tego turnieju w Polsce odpowiedzialna była - powołana przez PZPN, na zlecenie UEFA - spółka EURO 2012 – Polska, a na Ukrainie zadanie to wypełniała bliźniacza spółka EURO 2012 – Ukraina. Spółka Euro 2012 Polska rozpoczęła działalność 1 czerwca 2009. Miała siedzibę w warszawskim biurowcu przy Al. Jana Pawła II 19. Spółkę tworzyły: Biuro Dyrektora Turnieju oraz 3 piony działalności merytorycznej: Pion Operacji Stadionowych, Pion Operacji Turniejowych i Pion Administracyjno Finansowy. Rekrutacja pracowników na stanowiska kierownicze odbywała się w siedzibie UEFA w szwajcarskim Nyonie. Pion Operacji Stadionowych odpowiadał za zarządzanie stadionami oraz kwestiami bezpieczeństwa. Do jego zadań należało również przygotowanie i przeprowadzenie ceremonii otwarcia mistrzostw, zapewnienie sprawnej obsługi technicznej na stadionach, nadzór nad koncesjonowanymi punktami gastronomicznymi oraz opracowanie map stadionów i ich najbliższej okolicy na użytek kibiców, wolontariuszy i organizatorów UEFA EURO 2012. Pion Operacji Turniejowych nadzorował przygotowania do turnieju w obszarach współpracy z miastami–gospodarzami, wolontariatu sportowego, centrów pobytowych, zakwaterowania grup celowych UEFA, imprez przedturniejowych, transportu dla drużyn i oficjalnych gości turnieju, współpracy z lotniskami, oraz ze służbami miast–gospodarzy odpowiedzialnymi za transport publiczny oraz za strefy dla fanów. Pion ten współdziała także z UEFA w sprawach obsługi teletechnicznej i informacyjno-promocyjnej turnieju. Działalność spółki EURO 2012 Polska była w całości finansowana ze środków UEFA.

Wybory prezesa w 2012

edytuj
 
Zbigniew Boniek prezes PZPN w latach 2012-2021

Wybory kolejnego prezesa PZPN odbyły się 26 października 2012. Aby kandydować kandydaci są zobligowani zdobyć 15 głosów poparcia od członków PZPN z wojewódzkich ZPN oraz klubów ekstraklasy do 25 września. 31 sierpnia 2012 odbyło się spotkanie, w sprawie wyborów, w którym uczestniczyli Zbigniew Boniek, Andrzej Olechowski oraz Grzegorz Lato przy udziale prezesów wojewódzkich związków piłki nożnej[17]. W wyborach udział zapowiedzieli również Ryszard Czarnecki oraz Roman Kosecki, a także Grzegorz Lato, który był krytykowany przez media, kibiców, a także przez osoby związane z piłką nożną ze względu na słabe wyniki sportowe reprezentacji (w tym brak awansu na MŚ 2010 i występ na Euro 2012 – ostatnie miejsce), arogancję w kontaktach z kibicami i mediami, pulę środków jakie zarząd przeznaczał na szkolenie młodzieży, kwestie usunięcia Orła na koszulkach, niechęć do rozgrywania meczów na Stadionie Narodowym oraz „taśmy prawdy”. Ostatecznie nie uzyskał on wymaganego poparcia działaczy, aby uzyskać mandat do ubiegania się o stanowisko prezesa w wyborach. 27 września 2012 roku zgłosiło się 5 kandydatów, ubiegających się o stanowisko nowego prezesa PZPN. Każdy zainteresowany ubieganiem się o stanowisko prezesa w wyborach, był zobligowany do przedstawienia co najmniej 15 rekomendacji. 5 kandydatów, którzy otrzymali wymaganą liczbę to: Stefan Antkowiak (prezes Wielkopolskiego ZPN, wiceprezes PZPN, członek zarządu), Zbigniew Boniek (były piłkarz, wiceprezes PZPN, selekcjoner), Roman Kosecki (były piłkarz, poseł Platformy Obywatelskiej), Zdzisław Kręcina (były sekretarz PZPN), Edward Potok (prezes Łódzkiego ZPN, członek zarządu PZPN). Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej (WZPN) zgłosiły Jana Bednarka jako kandydata na stanowisko wiceprezesa ds. Piłkarstwa Amatorskiego. Kluby Ekstraklasy oraz I Ligi zgłosiły Bogusława Biszofa na stanowisko wiceprezesa ds. Piłkarstwa Profesjonalnego. Kluby Ekstraklasy zgłosiły Wojciecha Animuckiego, natomiast kluby I ligi zgłosiły Michała Listkiewicza na członków zarządu. Ponadto chęć kandydowania na członka zarządu wyraziło 35 kandydatów oraz 29 na stanowisko członka komisji rewizyjnej. Do wystawiania kandydatów są upoważnione następujące podmioty: wojewódzkie ZPN, kluby Ekstraklasy i I ligi[18]. Zbigniew Boniek zwyciężył już w II turze zdobywając większość spośród 118 delegatów. Zapowiedział weryfikację umów planowanej budowy nowej siedziby związku lub ewentualne przeniesienie siedziby na Stadion Narodowy, gdzie swoje mecze rozgrywa reprezentacja tak aby przeznaczyć środki finansowe na stworzenie Centralnego Ośrodka Szkoleniowego[19] oraz Centralnej Ligi Juniorów[20] oraz wprowadzenie kryterium wyboru do składu reprezentacji narodowej Polaków, którzy posługują się językiem polskim[21]. Zarząd na czele z prezesem 12 grudnia 2012 podjął decyzję o zaprzestaniu realizacji przedsięwzięcia projektu budowy nowej siedziby związku w obecnym kształcie i miejscu z powodu m.in. ekspertyz ekonomicznych oraz prawnych, które wskazały nieopłacalność budowy siedziby w proponowanym kształcie (kubatura, rozkład pomieszczeń, brak podjazdu dla autokarów, brak wjazdu od głównej ulicy), jak również to, iż cena zakupu nieruchomości była wyższa o 130% niż wynosiła faktyczna wartość terenu przy zakupie. Budowa siedziby w Wilanowie miała pochłonąć nawet 60 mln złotych. Zarząd podjął również decyzję o powołaniu na stanowisko dyrektora sportowego PZPN Stefana Majewskiego[22]. 5 listopada 2013 została otwarta nowa Szkoła Trenerów PZPN, której dyrektorem został Stefan Majewski. Szkoła ma współpracować z zachodnimi trenerami, opracowano także program procesu szkoleniowego, który będzie trwał 2 lata[23].

Wybory prezesa w 2016

edytuj

Do wyborów o fotel prezesa PZPN zgłosiło się dwóch kandydatów: ówczesny prezes Zbigniew Boniek oraz były właściciel Polonii Warszawa Józef Wojciechowski[24]. Zjazd delegatów odbył się 28 października. Zbigniew Boniek zwyciężył w I turze zdobywając 99 głosów, zaś Józef Wojciechowski otrzymał 16 głosów[25].

Wybory prezesa w 2021

edytuj

Do wyborów zgłosiło się dwóch kandydatów: Cezary Kulesza i Marek Koźmiński. Z uwagi na pandemię COVID-19 wybory odbyły się 18 sierpnia 2021. Cezary Kulesza został wybrany nowym prezesem, zdobywając 92 z 115 możliwych głosów. Marek Koźmiński zdobył 23 głosy[26].

Członkowie

edytuj
 • 16 Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej (ZPN):
 • Kluby sportowe posiadające sekcję piłki nożnej, bądź jednosekcyjne kluby piłkarskie.

Władze i organy

edytuj
Struktura
 • Zarząd (16 członków)
 • Komisja Rewizyjna (7 członków)
 • Walne Zgromadzenie Delegatów
Obsada personalna Zarządu PZPN
 • Cezary Kulesza – Prezes Zarządu
 • Henryk Kula – Wiceprezes Zarządu ds. organizacyjno-finansowych
 • Maciej Mateńko – Wiceprezes Zarządu ds. szkoleniowych
 • Mieczysław Golba – Wiceprezes Zarządu ds. zagranicznych
 • Wojciech Cygan – Wiceprezes Zarządu ds. piłkarstwa profesjonalnego
 • Adam Kaźmierczak – Wiceprezes Zarządu ds. piłkarstwa amatorskiego
 • Zbigniew Bartnik – Członek Zarządu
 • Tomasz Garbowski – Członek Zarządu
 • Karol Klimczak – Członek Zarządu[27]
 • Sławomir Kopczewski – Członek Zarządu
 • Tomasz Lisiński – Członek Zarządu
 • Marcin Janicki – Członek Zarządu
 • Eugeniusz Nowak – Członek Zarządu
 • Radosław Michalski – Członek Zarządu
 • Sławomir Pietrzyk – Członek Zarządu
 • Robert Skowron – Członek Zarządu
 • Jakub Tabisz – Członek Zarządu
 • Paweł Wojtala – Członek Zarządu[28]
Organy jurysdykcyjne
 • Piłkarski Sąd Polubowny (8 działaczy)
 • Związkowy Trybunał Piłkarski (6 działaczy)
 • Izba ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych (5 działaczy)
 • Wydział Dyscypliny (21 działaczy)
 • Komisja ds. Licencji Klubowych Ekstraklasy
 • Komisja ds. Licencji Klubowych I ligi
 • Komisja ds. Licencji Klubowych II ligi
 • Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych
Organy wykonawcze PZPN
 • Wydziały i Komisje PZPN (w sumie 24)
Organ administracyjny PZPN
 • Biuro PZPN

Siedziba

edytuj

Pierwsza siedziba PZPN znajdowała się w Krakowie. W 1928 r. związek przeniósł się do Warszawy, gdzie kolejno zajmował lokale: przy ul Foksal 16, ul. Wiejskiej 3 (1929–1931), ul. Nowowiejskiej 11 (1931–1938) i ul. Hożej 30[29]. W 1945 r. PZPN ponownie na krótko przeniósł się do Krakowa, skąd w 1946 r. powrócił do Warszawy, na Stadion Wojska Polskiego przy ul. Łazienkowskiej 3[29]. Kolejna siedziba to Al. Ujazdowskie 22, a następnie ul. Miodowa 1[30]. W 2009 r. PZPN przeniósł się do siedziby przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7[30].

Władze

edytuj

Prezesi

edytuj

Lista prezesów PZPN oraz przewodniczących Sekcji Piłki Nożnej GKKF (organu pełniącego funkcję PZPN od 4 lutego 1951 do 9 grudnia 1956)[31].

Lp. Zdjęcie Imię i nazwisko Kadencja Wiek przy objęciu stanowiska Wiek przy zakończeniu
1.   Edward Cetnarowski 20.12.1919–15.01.1928 42 lata 50 lat
2.   Władysław Bończa-Uzdowski 15.01.1928–20.02.1937 40 lat 49 lat
3.   Kazimierz Glabisz 20.02.1937–01.09.1939 44 lata 46 lat
4.   Tadeusz Kuchar 29.06.1945–16.02.1946 54 lata 54 lata
(2.)   Władysław Bończa-Uzdowski 16.02.1946–19.02.1949 58 lat 61 lat
5.   Andrzej Przeworski 19.02.1949–04.02.1951 49 lat 50 lat
6.   Jerzy Bordziłowski 04.02.1951–08.02.1953 50 lat 52 lata
7.   Jan Rotkiewicz 08.02.1953–20.02.1954 54 lata 55 lat
8.   Roman Gajzler 20.02.1954–16.08.1954 41 lat 42 lata
9.   Władysław Rajkowski 16.08.1954–22.09.1956 32 lata 34 lata
10.   Stefan Glinka 22.09.1956–18.02.1961 54 lata 58 lat
11.   Wit Hanke 18.02.1961–03.05.1966 53 lata 59 lat
12.   Wiesław Ociepka 04.05.1966–19.02.1972 44 lata 50 lat
13.   Stanisław Nowosielski 19.02.1972–08.07.1973 42 lata 44 lata
14.   Jan Maj 08.07.1973–19.12.1976 37 lat 40 lat
15.   Edward Sznajder 19.12.1976–29.10.1978 56 lat 58 lat
  Józef Ostaś (po.) 30.10.1978–19.12.1978
16.   Marian Ryba 19.12.1978–02.02.1981 59 lat 61 lat
  Jerzy Białek (po.) 02.02.1981–25.04.1981
17.   Włodzimierz Reczek 25.04.1981–27.04.1985 70 lat 74 lata
18.   Edward Brzostowski 27.04.1985–13.10.1986 50 lat 51 lat
19.   Zbigniew Jabłoński 13.10.1986–10.06.1989 52 lata 55 lat
20.   Jerzy Domański 10.06.1989–25.03.1991 37 lat 39 lat
21.   Kazimierz Górski 25.03.1991–03.07.1995 70 lat 74 lata
22.   Marian Dziurowicz 03.07.1995–28.06.1999 59 lat 63 lata
  Wiesław Pakoca (kurator) 25.05.1998–07.08.1998
23.   Michał Listkiewicz 28.06.1999–30.10.2008 46 lat 55 lat
  Andrzej Rusko (kurator) 19.01.2007–01.02.2007 55 lat 55 lat
  Marcin Wojcieszak (kurator) 01.02.2007–05.03.2007 36 lat 36 lat
  Robert Zawłocki (kurator) 29.09.2008–10.10.2008 37 lat 39 lat
24.   Grzegorz Lato 30.10.2008–26.10.2012 58 lat 62 lata
25.   Zbigniew Boniek 26.10.2012–18.08.2021 56 lat 65 lat
26.   Cezary Kulesza[32] 18.08.2021– 59 lat

Sekretarze Generalni

edytuj
Lp. Imię i nazwisko Kadencja Uwagi
1. Orest Dżułyński 1919–1921
2. Józef Lustgarten 1921–1923
3. Władysław Jentys 1923–1924
4. Adam Obrubański 1924–1925
5. Wacław Wojakowski 1925–1927
6. Stanisław Pałkowski 1927–1928
7. Jan Wiktor Machowicz 1928
8. Stefan Filipek 1928–1929
9. Mieczysław Korniak 1929
10. Marian Kułakowski 1929–1930
11. Stanisław Kroczyński 1930
12. Andrzej Przeworski 1930–1934
13. Michał Merliński 1934–1937
14. Kazimierz Gawroński 1937–1938
15. Narcyz Michałowski 1938–1939
16. Tadeusz Zastawniak 1945–1946
17. Franciszek Gęsior 1946–1947
18. Czesław Krassowski 1947–1949
19. Kazimierz Kalinowski 1949–1951
20. Roman Giełda 1951–1953
21. Mieczysław Szymkowiak 1954–1955
22. Henryk Kraft 1955–1956
23. Roman Giełda 1956–1959
24. Leszek Rylski 1959–1972
25. Adam Konieczny 1972–1976
26. Zygmunt Buhl 1976–1978
27. Konrad Kaleta 1978–1980
28. Zbigniew Kaliński 1980–1989
29. Marek Pietruszka 1989–1992
30. Edmund Zientara 1992–1995
31. Michał Listkiewicz 1995–1998
32. Zdzisław Kręcina 1999 – 30 listopada 2011
Waldemar Baryło 2012 – 15 listopada 2012 p.o.
33. Maciej Sawicki 2012–2021
- Łukasz Wachowski 2021 – 2022 p.o.
34. Łukasz Wachowski 2022 –

Zobacz też

edytuj

Przypisy

edytuj
 1. Jatkowska 2017 ↓, s. 21.
 2. Historia PZPN. pzpn.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-11-14)]..
 3. Ważne wydarzenia w historii PZPN.
 4. Nie wiadomo, kto go założył, ale jest! PZPN kończy 95 lat. polsatsport.pl. [dostęp 2019-12-02]. (pol.).
 5. Gazeta Zielonogórska. Organ KW Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej R. V Nr 293 [właśc. 294] (10 grudnia 1956). – Wyd. A – Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa [online], zbc.uz.zgora.pl [dostęp 2018-12-28].
 6. Sport. Dzień PZPN. „Nowiny Rzeszowskie”. Nr 106, s. 3, 4–5 maja 1957. 
 7. Wirtualna Polska/PAP: Konflikt PZPN – UKFiT sprzed ośmiu lat zakończył się wyborem Michała Listkiewicza.
 8. Rzeczpospolita: Egzekucja Jacka Dębskiego.
 9. Kurator w PZPN. 90minut.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-10-05)]. 90minut.pl [dostęp 2010-05-19].
 10. onet.pl.
 11. gazeta.pl.
 12. gazeta.pl.
 13. gazeta.pl
 14. Zjazd wyborczy PZPN 2 marca. 90minut.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-04-05)]. 90minut.pl [dostęp 2010-05-19].
 15. gazeta.pl.
 16. Zjazd PZPN 11 marca wp.pl [dostęp 2010-05-19].
 17. Spotkanie w sprawie polskiej piłki w siedzibie PZPN [dostęp 31 sierpnia 2012].
 18. Walka o fotel prezesa.
 19. Oko w Oko wywiad ze Zbigniewem Bońkiem (tvp.pl).
 20. Wywiad orange.sport ze Zbigniewem Bońkiem.
 21. adso/tr (tvn24.pl): Kadra dla mówiących po polsku i czujących się Polakami. 2012-12-12. [dostęp 2012-12-12]. (pol.).
 22. PZPN nie będzie realizował przedsięwzięcia budowy nowej siedziby w obecnym kształcie. [dostęp 2012-12-12]. (pol.).
 23. Zbigniew Boniek otworzył Szkołę Trenerów PZPN [online], polskieradio.pl [dostęp 2017-11-26].
 24. pl/k /gak (1-liga.com): Józef Wojciechowski kontrkandydatem Zbigniewa Bońka w walce o fotel prezesa PZPN. [dostęp 2016-09-29]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-09-29)]. (pol.).
 25. Maciej Kusina, Zbigniew Boniek nadal prezesem PZPN-u [online], 90minut.pl [dostęp 2017-08-23].
 26. Delegaci wybrali. Znamy nowego prezesa PZPN [online], sport.tvp.pl, 18 sierpnia 2021 [dostęp 2021-08-18] (pol.).
 27. Zmiany w zarządzie PZPN. pzpn.pl, 2021-08-18. [dostęp 2021-08-18].
 28. Zarząd PZPN [online], pzpn.pl [dostęp 2021-08-18] (pol.).
 29. a b Stefan Szczepłek. Gdzie wybierano prezesów. „Skarpa Warszawska”, s. 50, styczeń 2021. 
 30. a b Stefan Szczepłek. Gdzie wybierano prezesów. „Skarpa Warszawska”, s. 51, styczeń 2021. 
 31. Andrzej Gowarzewski: Biało-Czerwoni. Dzieje piłkarskiej reprezentacji Polski 1921–2018. Katowice: Wydawnictwo GiA, 2017, s. 421. ISBN 978-83-88232-54-1.
 32. Rafał Hałada, Oficjalnie: Poznaliśmy nowego prezesa PZPN!! PolskiSport [online], PolskiSport, 18 sierpnia 2021 [dostęp 2021-08-18] (pol.).

Linki zewnętrzne

edytuj