II liga polska w piłce nożnej

3. poziom rozgrywek ligowych w piłce nożnej mężczyzn w Polsce

II liga polska w piłce nożnej (do sezonu 2007/08 oficjalnie III liga polska) – trzecia w hierarchii klasa męskich ligowych rozgrywek piłkarskich w Polsce. Stanowi pośredni szczebel rozgrywkowy między I ligą polską (dawną II ligą polską), a III ligą polską (dawną IV ligą polską), będąc jednocześnie trzecim szczeblem centralnym (III poziom ligowy). Zmagania w jej ramach toczą się cyklicznie (co sezon) systemem kołowym i przeznaczone są dla 18 polskich klubów piłkarskich, grających w jednej grupie. Czołowe drużyny II ligi polskiej uzyskują awans do I ligi polskiej, zaś najsłabsze zespoły relegowane są do poszczególnych grup III ligi polskiej. Od samego początku do dziś zarządzana przez Polski Związek Piłki Nożnej. Od 2002 r. do udziału w jej rozgrywkach zostają dopuszczone wyłącznie kluby posiadające status profesjonalny (tj. działające w formie sportowej spółki akcyjnej) lub półprofesjonalny (tj. działające w formie stowarzyszenia kultury fizycznej), które – po spełnieniu wszelkich niezbędnych kryteriów – otrzymały roczną licencję na występy na tym szczeblu.

II liga
Klasa wojewódzka
liga międzywojewódzka
Sports current event.svg 2022/2023
Państwo

 Polska

Dyscyplina

Piłka Nożna

Organizator rozgrywek

PZPN

Data założenia

26 lutego 1966
Warszawa

Poprzednia nazwa

(do sezonu 2007/08 oficjalnie III liga polska)

Przekształcona
na zawodową

2002

Partner TV

WP Pilot, TVP Sport

Sponsor tytularny

eWinner

Rozgrywki
Liczba drużyn

18

Wyższy poziom ligowy

I liga

Niższy poziom ligowy

III liga

Puchary

Puchar Polski

Zwycięzcy
Pierwszy zwycięzca

MKS Kluczbork/KSZO Ostrowiec Świętokrzyski (sezon 2008/09)[1]

Obecny zwycięzca

Stal Rzeszów (sezon 2021/22)

Strona internetowa

Od 2021 sponsorem tytularnym ligi są zakłady bukmacherskie eWinner[2].

HistoriaEdytuj

Klasy wojewódzkie i mistrzowskieEdytuj

Podczas 26. Walnego Zgromadzenia PZPN, zorganizowanego 29 czerwca 1945 w Krakowie, podjęto uchwałę ustanawiającą rozgrywki mistrzowskie szczebla regionalnego w trójpoziomowych Klasach wojewódzkich – najwyższej Klasie A, pośredniej Klasie B i najniższej Klasie C. Tym sposobem prowadzono klubową rywalizację w Polsce od pierwszego powojennego sezonu (1946/47) do sezonu 1949/50. W marcu 1951 r. zlikwidowano je, powołując w zamian cztery Wojewódzkie klasy mistrzowskie – najwyższą pierwszą, pośrednie: drugą i trzecią oraz najniższą czwartą.

Ligi wojewódzkie i międzywojewódzkieEdytuj

Jednak w międzyczasie przeprowadzono reformę II ligi polskiej, którą w marcu 1953 r. pomniejszono z 40 do 14 drużyn. Spowodowało to konieczność przesunięcia aż 26 zespołów na trzeci poziom ligowy przed rozpoczęciem sezonu 1953, co można uznać za początek formowania III ligi polskiej (wówczas jeszcze bez takiej nazwy). Występujące na tym szczeblu w sumie 93 drużyny podzielono na 8 równorzędnych grup. Sześć z nich (grupy: warszawska, gdańska, poznańska, wrocławska, rzeszowska i łódzka) miało charakter makroregionalny (tzw. Ligi międzywojewódzkie), dwie zaś (grupy: stalinogrodzka, czyli katowicka i krakowska) – z uwagi na ich ówczesny spory piłkarski potencjał – były typowo regionalne (tzw. Ligi wojewódzkie). Po zakończeniu rozgrywek zasadniczych (grupowych) 8 triumfatorów każdej z grup walczyło w dwustopniowych barażach (najpierw 4 dwumecze, później 4-zespołowy turniej finałowy z udziałem ich zwycięzców) o awans do II ligi polskiej. Systemem 8-grupowym wraz z barażami (co roku w innej formule) grano do zakończenia sezonu 1955. Przed rozpoczęciem sezonu 1956 utworzono dwie grupy stalinogrodzkie zamiast jednej (oznaczone jako I A i I B) i dodano grupę szczecińską, baraży nie rozgrywano[3].

Próba utworzenia III ligi polskiejEdytuj

III ligę polską – jako taką – formalnie powołano uchwałą, podjętą 13 lutego 1955, podczas 38. Plenum Sekcji Piłki Nożnej GKKF (organ zastępujący Polski Związek Piłki Nożnej od 4 lutego 1951 do 9 grudnia 1956) w Warszawie. Miały to być rozgrywki typowo makroregionalne (międzywojewódzkie), toczone w 4 grupach. Pierwsze mecze w tej klasie planowano rozegrać w marcu 1956 r., podczas inauguracyjnej kolejki sezonu 1956. Jednak już 10 marca 1955 – czyli niecały miesiąc od podjęcia owej decyzji – Plenum SPN zawiesiło jej wykonanie. Podobno zadecydowały względy finansowe i sprzeciw niektórych zrzeszeń (od 1949 r. do 1956 r. istniały one w miejsce dawnych klubów).

Liga okręgowaEdytuj

W 1956 r. uchwalono powstanie Ligi okręgowej – jako trzeciego poziomu ligowego – a drużyny do niej zakwalifikowane podzielono na 15 grup. Po sezonie zasadniczym rozgrywano turnieje barażowe (czasami jednostopniowe, a czasami dwufazowe). Systemem tym grano od sezonu 1957 do zakończenia sezonu 1965/66. W międzyczasie zmieniano liczbę grup regionalnych wraz z ich zasięgiem terytorialnym oraz sposób przeprowadzania barażów.

Zmiana systemu ligowegoEdytuj

1 grudnia 1959 Plenum PZPN postanowiło – począwszy od sezonu 1961 – zmienić sposób przeprowadzania ligowych rozgrywek niższych szczebli (tj. od trzeciego poziomu ligowego w dół). Reforma była zasadnicza, bowiem polegać miała na zamianie pory roku rozpoczynania i kończenia ligi. Oznaczało to, iż w miejsce – obowiązującego od momentu narodzin polskiego piłkarstwa – systemu "wiosna-jesień" wprowadzono bardziej europejski model "jesień-wiosna". Ostatnie rozgrywki w starym systemie przeprowadzono wiosną 1960 r., gdy to jedna runda ("wiosenna") zastąpiła cały sezon, a wyniki po połowie spotkań uznano za końcowe. Od sezonu 1961 (a formalnie 1960/61) grano już więc – obowiązującym do dzisiaj – systemem "jesień-wiosna". Jego inauguracyjną kolejkę (historyczną dla całej polskiej piłki nożnej) rozegrano 19 sierpnia 1960.

Faktyczne utworzenie III ligi polskiejEdytuj

Kolejną próbę powołania III ligi polskiej z prawdziwego zdarzenia podjęto w połowie lat 60. Pierwsze plany owej znaczącej reformy szczebla regionalnego nakreślono w 1964 r. Tym razem przyniosło to efekt, bowiem w grudniu 1965 r. Plenum PZPN uchwaliło, by począwszy od sezonu 1966/67 połączyć poszczególne grupy wojewódzkich lig okręgowych, tworząc tym samym cztery grupy makroregionalne – tzw. Ligi międzywojewódzkie. 26 lutego 1966 zaakceptowano powyższe ustalenia, co można uznać za narodziny III ligi polskiej sensu stricto. Od sierpnia 1966 r. do zakończenia sezonu 1972/73 na trzecim szczeblu ligowym występowały więc w sumie zaledwie 64 drużyny (po 16 w każdej z 4 grup). Rozgrywki kończyły się po fazie zasadniczej (zrezygnowano z barażów, zaś awans do II ligi polskiej uzyskiwali czterej zwycięzcy. Mianem Ligi okręgowej nazywano wówczas rozgrywki czwartego poziomu ligowego. Zgodnie z uchwałą zjazdu PZPN w kwietniu 1971 r. rozgrywki III ligi zostały przemianowane na klasy międzywojewódzkie[4]. Zniesiono je po sezonie 1972/73[5].

Późniejsze losyEdytuj

W 1973 r. doszło do kolejnej reformy (powiększenia) II ligi polskiej, co odbiło się także na III lidze polskiej. W tymże roku utworzono z powrotem Klasy wojewódzkie (w sumie 20 grup, a od sezonu 1974/75 24 grupy) i grano w nich od sezonu 1973/74 do sezonu 1975/76. W 1976 r. kolejna reforma przyczyniła się do zmniejszenia liczby zespołów do 112 (grających w 8 grupach) od sezonu 1976/77 do sezonu 1979/80. W 1980 r. postanowiono połączyć poszczególne grupy w pary, zmniejszając tym samym ich liczbę o połowę, jednak już w lutym 1982 r. (począwszy od sezonu 1982/83) powrócono do modelu ośmiogrupowego. Grano nim do sezonu 1997/98 włącznie, z jednoroczną przerwą w edycji 1989/90, gdy ponownie utworzono 4 silne grupy makroregionalne.

Do sezonu 1999/2000 rozgrywkami poszczególnych grup III ligi polskiej – w imieniu PZPN – zarządzały wyznaczone Okręgowe Związki Piłki Nożnej, zaś od sezonu 2000/01 – wyznaczone Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej.

Reorganizacja z 2008 r.Edytuj

W ramach przeprowadzonej przez rozpoczęciem sezonu 2008/09 reorganizacji rozgrywek ligowych w Polsce I ligę przemianowano na ekstraklasę, a II ligę na I ligę. Nowa II liga powstała jako trzeci poziom rozgrywek centralnych, którego wcześniej w Polsce nie było. Zwycięzcy czterech grup III ligi sezonu 2007/08 uzyskali awans do nowej I ligi (dawnej II ligi). Większość nowych II-ligowców stanowiły drużyny z dawnej III ligi. Drużyny z miejsc 2-4 kwalifikowały się automatycznie do nowej II ligi, drużyny z miejsc 5-8 awansowały do II ligi, bądź pozostawały w nowej III lidze (co w istocie było spadkiem o jeden poziom rozgrywek). Zależało to od liczby spadkowiczów z dawnej II ligi z terenów poszczególnych makroregionów. W istocie do II ligi zakwalifikowano z III ligi wszystkie zespoły z miejsc 5. i 6., 3 zespoły z miejsc 7. i 2 zespoły z miejsc 8. Pozostałe zespoły spadły natomiast do utworzonej wówczas III ligi.

Nową II ligę utworzyło zatem 3 zespoły spadające z dawnej II ligi (przemianowanej na I ligę), 25 zespołów z III ligi oraz 8 zespołów, które z IV ligi, po barażach, awansowały bezpośrednio do nowej II ligi.

W latach 20082014 rozgrywki II ligi toczyły się w dwóch – niezależnych od siebie – grupach, po 18 zespołów w każdej (o ile w trakcie sezonu żaden z klubów nie wycofał się lub nie został wykluczony). W sumie na tym szczeblu występowało więc 36 drużyn:

Drużyny zajmujące 1. i 2. miejsce w końcowej tabeli swoich grup automatycznie kwalifikowały się do I ligi polskiej pod warunkiem, że nie były drużyną rezerw klubu grającego w wyższej klasie rozgrywkowej (Ekstraklasie lub I lidze polskiej), otrzymały licencję na grę w I lidze i nie było innych podstaw (w tym prawnych), by uniemożliwić im występy w I lidze polskiej. W niektórych sezonach drużyna z 3. miejsca również otrzymywała szansę awansu (poprzez baraż).

Spadały (według wstępnego założenia, które ani razu nie zostało zrealizowane) drużyny z miejsc 17. i 18. Natomiast miejsca 13., 14., 15. i 16. były to ruchome miejsca spadkowe - drużyny z tych miejsc spadały do III ligi w zależności od tego, do której z grup II ligi trafiać mieli spadkowicze z I ligi (których było czterech). Teoretycznie więc z każdej z grup II ligi miało spadać od 2 do 6 zespołów: 2 zespoły na pewno oraz dodatkowo tyle zespołów, ilu spadkowiczów z I ligi trafiało (według podziału geograficznego) do danej grupy.

Reorganizacja z 2013 r.Edytuj

Po przeprowadzonej w 2009 r. reorganizacji na szczeblu centralnym grało w Polsce aż 70 zespołów – 16 w ekstraklasie, 18 w I lidze i 36 w II lidze. Już pierwsze lata wykazały, że jest to liczba zbyt duża, ponieważ miały miejsce liczne przypadki wycofywania się drużyn grających przede wszystkim na szczeblu II ligi. W wyniku tego ani razu nie zastosowano w pełni zaplanowanych zasad spadku, a z przyczyn sportowych z II ligi spadały tylko nieliczne kluby:

Jako, że w ciągu 5 sezonów wycofało się, utraciło licencję lub zrezygnowało z awansu aż 28 zespołów, w 2013 r. podjęto decyzję o kolejnej reformie, zmniejszającej II ligę do jednej grupy liczącej 18 drużyn. W związku z tym w sezonie 2013/14 zasady awansu do I ligi pozostały niezmienione, natomiast z II do III ligi spadały z obu grup drużyny z miejsc 9 - 18 (zatem tylko drużyny z miejsc 3 - 8 zachowywały status). Awans do II ligi przewidziano dla dwóch tylko zespołów - zwycięzcy ośmiu grup III ligi sezonu 2013/14 rozgrywali dwie rundy baraży o awans.

Przy okazji reformy miały miejsce kolejne wycofania się klubów: Kolejarz Stróże nie uzyskał licencji na I ligę, został zdegradowany do II ligi i jednocześnie połączył się ze spadającą z II ligi Limanovią Limanowa (powstały z ich połączenia klub grał w II lidze jako Limanovia), z ubiegania się o licencję na grę w II lidze zrezygnowała Warta Poznań, mająca zająć jej miejsce kolejna w tabeli Polonia Bytom licencji nie otrzymała, ich miejsce zajął więc następny klub - Raków Częstochowa. Rozgrywki rozpoczęto w pełnym składzie 18 zespołów.

Tabelaryczne zestawienie od 1953 r.Edytuj

Sezony Liczba

okręgów

Liczba

grup

Liczba

drużyn

Nazewnictwo Awansujący

do II ligi

1953 - 8 93 III liga 2 (po barażach)
1954 8 89 4 (po barażach)
1955 8 106 3 (po barażach)
1956 10 121 10 (zwycięzcy)
1957 15 17 190 III liga okręgowa 4 (po barażach)
1958 16 18[6] 200
1959 17 18 213
1960 17 18 204 2 (po barażach)
1961 18 19
1961-1965/66 18 19 232-248 4 (po barażach)
1966/67-1971/72 - 4 64-65 III liga międzywojewódzka 4 (zwycięzcy)
1972/73 - 4 64 19 (miejsca 1-3

+ dodatkowe)

1973/74 17 21 310 klasa wojewódzka 6 (po barażach)
1974/75 22 308
1975/76 23 326
1976/77-1979/1980 - 8 112-115 III liga międzywojewódzka 8 (zwycięzcy)
1980/81-1981/82 4 58-59 8 (po dwie z grupy)
1982/83-1987/88 8 112-116 8 (zwycięzcy)
1988/89 8 112-116 od 1 do 8 (baraże)[7]
1989/1990 4 80 4 (zwycięzcy)
1990/91 9 135 20 (różne zasady)[8]
1991/92 9 143 8 (zwycięzcy)[9]
1992/1993-1997/1998 8 136-145 8 (zwycięzcy)
1998/1999-2007/2008 4 62-80 4 (zwycięzcy)
2008/2009-2013/2014 2 34-36 II liga (wschodnia i zachodnia)
od 2014/2015 1 18-19 II liga

Liczba drużyn degradowanych do IV ligi z danej grupy III ligi była zależna od liczby zespołów zdegradowanych do tej grupy z II ligi. Liczba ta mogła się wahać teoretycznie od 0 do 8 (w praktyce najczęściej od 3 do 6), więc dopiero po zakończeniu całego sezonu można ustalić dokładną liczbę spadkowiczów do IV ligi. Z IV ligi do każdej grupy III ligi zawsze awansowały po cztery drużyny (w sumie 16 beniaminków), przy czym jedna "uzupełniała" miejsce po zespole, który awansował do II ligi. Zatem w większości sezonów liczba spadkowiczów z danej grupy wynosiła:

 • liczba zespołów zdegradowanych do danej grupy + 2 – w przypadku, gdy drużynie startującej z tej grupy do baraży udawało się zakwalifikować do II ligi,
 • liczba zespołów zdegradowanych do danej grupy + 3 – w przypadku, gdy drużynie startującej z tej grupy do baraży nie udawało się zakwalifikować do II ligi.

Kluby według liczby rozegranych sezonówEdytuj

Źródło:[10]
Tabela obejmuje łącznie 58 sezonów z lat 1953-1956, 1966/67-1972/73 oraz 1976/77-2022/2023.

miejsce klub poprzednie nazwy liczba sezonów sezony
1 WIGRY Suwałki 39 1956, 1971/72, 1976/77-95/96, 1997/98-2002/03, 2005/06-13/14, 2020/21-21/22
2 WARTA Poznań Stal 35 1953-1955, 1966/67-69/70, 1971/72-72/73, 1976/77, 1979/80-90/91, 1996/97, 1998/99-2006/07, 2013/14, 2016/17-17/18
3 OLIMPIA Elbląg Polonia, Polonia Olimpia 33+1 wycof. 1967/68-72/73, 1977/78-80/81, 1984/85, 1988/89-90/91,1992/93-96/97 (wycofanie po jesieni, wyniki anulowane), 2002/03-03/04, 2006/07-07/08, 2009/10-10/11, 2012/13-13/14, 2016/17-22/23
4 SANDECJA Nowy Sącz Kolejarz 32 1953-1955, 1967/68, 1976/77-80/81, 1982/83-85/86, 1987/88-90/91,1992/93-94/95, 1997/98-2008/09
5 STAL Rzeszów 31 1953-1956, 1977/78-79/80, 1982/83-83/84, 1985/86-86/87, 1994/95-97/98, 1999/2000-2000/01, 2002/03-07/08, 2009/10-13/14, 2019/20-21/22
6 GARBARNIA Kraków 30 1972/73, 1976/77-94/95, 1996/97-97/98, 2011/12-13/14, 2017/18, 2019/20-22/23
7 ZNICZ Pruszków Kolejarz 30 1953-1956, 1966/67-71/72, 1986/87, 2000/01-06/07, 2010/11-15/16, 2017/18-22/23
8 BŁĘKITNI Stargard 30 1966/67, 1977/78, 1979/89-80/81, 1982/83-97/98, 2000/01, 2002/03, 2013/14-20/21
9 RAKÓW Częstochowa 29 1966/67-72/73, 1976/77-77/78, 1980/81,1984/85-89/90, 2000/01, 2005/06-16/17
10 LUBLINIANKA Lublin OWKS 28 1953, 1955-1956, 1967/68, 1969/70-72/73, 1976/77-81/82, 1983/84, 1986/87-93/94, 1996/97-2000/01
11 ELANA Toruń TKP 28 1971/72, 1978/79-79/80, 1982/83-84/85, 1986/87-92/93, 1994/95-95/96, 1999/2000, 2002/03, 2004/05-12/13, 2018/19-19/20
12 GKS Jastrzębie Górnik 27 1972/73, 1976/77-78/79, 1980/81-84/85, 1990/91-2001/02, 2004/05-06/07, 2009/10, 2017/18, 2022/23
13 FLOTA Świnoujście 27 1976/77-79/80, 1981/82, 1983/84, 1985/86, 1987/88-2005/06, 2007/08
14 LECHIA Zielona Góra Lech/Zryw 27 1979/80-91/92, 1993/94-94/95, 1999/2000-2010/11
15 KARPATY Krosno Włókniarz 26 1953-1956, 1966/67-69/70, 1971/72, 1976/77-87/88, 1989/90-91/92, 1995/96, 1998/99
16 METAL Kluczbork 26 1966/67-72/73, 1976/77-94/95
17 WISŁOKA Dębica 25 1967/68-71/72, 1979/80-86/87, 1988/89-90/91, 1995/96-2001/02, 2006/07-07/08
18 CHROBRY Głogów 25 1976/77-80/81, 1982/83-83/84, 1987/88-90/91, 1992/93, 1997/98-2001/02, 2003/04-2007/08, 2011/12-13/14
19 UNIA Tarnów 25 1955, 1966/67, 1970/71-72/73, 1977/78-79/80, 1981/82-84/85, 1986/87-93/94, 1999/2000-2002/03, 2012/13
20 SIARKA Tarnobrzeg 25 1972/73, 1979/80-88/89, 1997/98-98/99, 2000/01-03/04, 2012/13-18/19, 2022/23
21 GWARDIA Koszalin Granit 24 1955, 1969/70-72/73, 1979/80, 1981/82-85/86, 1987/88, 1990/91-92/93, 1994/95-98/99, 2001/02-03/04, 2017/18
22 DOZAMET Nowa Sól Stal, Polonia, Arka 24 1955-1956, 1967/68, 1976/77, 1978/79-84/85, 1987/88-94/95, 1998/99, 2004/05-07/08
23 GRANAT Skarżysko-Kamienna Stal 24 1953-1956, 1968/69, 1976/77-79/80, 1982/83-83/84, 1985/86-97/98
24 PELIKAN Łowicz 23 1990/91-2006/07, 2008/09-13/14
25 STOMIL Olsztyn OKS, OKS OZOS, OKS 1945 23 1970/71, 1972/73, 1976/77-87/88, 1989/90-90/91, 2004/05, 2007/08-11/12, 2022/23
26 RADOMIAK Radom Włókniarz 23 1953-1956, 1969/70, 1972/73, 1976/77, 1989/90-92/93, 1995/96, 2000/01-01/02, 2003/04, 2006/07-07/08, 2012/13-13/14, 2015/16-18/19
27 WISŁA Puławy 23 1968/69-69/70, 1971/72-72/73, 1977/78, 1982/83-91/92, 2011/12-15/16, 2017/18, 2021/22-22/23
28 RESOVIA Ogniwo 23 1953-1954, 1956, 1966/67-72/73, 1976/77, 1994/95-96/97, 2000/01, 2003/04, 2007/08, 2009/10-2012/13, 2018/19-19/20
29 OKĘCIE Warszawa Stal Okęcie 23 1953-1956, 1966/67, 1979/80, 1983/84-86/87, 1992/93-2004/05
30 URSUS Warszawa RKS Ursus 23 1968/69-72/73, 1977/78, 1981/82-84/85, 1986/87-98/99
31 CHEMIK Bydgoszcz 22 1976/77-78/79, 1980/81, 1983/84-90/91, 1993/94-2000/01, 2004/05-05/06
32 STOCZNIOWIEC Gdańsk Stal, Polonia 22 1953-1954, 1966/67-72/73, 1982/83-86/87, 1988/89-94/95, 1996/97
33 MIEDŹ Legnica 22 1977/78-80/81, 1982/83, 1985/86-88/89, 1998/99-2005/06, 2007/08-11/12
34 STAL Stalowa Wola 22 1954-1956, 1966/67, 1968/69, 1970/71-72/73, 2001/02, 2003/04-05/06, 2010/11-19/20
35 WISŁA Tczew 22 1971/72-72/73, 1976/77-77/78, 1979/80-96/97
36 POLONIA Warszawa Kolejarz 22 1955-1956, 1966/67-72/73, 1976/77, 1979/80-81/82, 1983/84, 1985/86-90/91, 2016/17, 2022/23
37 HETMAN Zamość Unia 22 1955, 1970/71-71/72, 1977/78-78/79, 1982/83-91/92, 2003/04-09/10
38 POLONIA Bydgoszcz 22+1 wycof. 1967/68-71/72,1977/78-91/92, 2001/02-03/04 (wycofanie po jesieni, wyniki anulowane)
39 CKS Czeladź MCKS 21 1971/72-72/73, 1976/77-79/80, 1985/86-1999/2000
40 GOPLANIA Inowrocław 21 1972/73, 1976/77-77/78, 1979/80, 1985/86-2001/02
41 WAWEL Kraków 21 1966/67-70/71, 1977/78-79/80, 1981/82-82/83, 1985/86-86/87, 1988/89-95/96, 1999/2000
42 WŁÓKNIARZ Pabianice 21 1953-1956, 1966/67, 1968/69-70/71, 1972/73, 1976/77-78/79,1980/81-81/82, 1988/89-92/93, 1994/95-95/96
43 AKS NIWKA Sosnowiec Górnik 21 1953, 1955-1956, 1970/71, 1976/77-83/84, 1985/86-87/88, 1992/93-97/98
44 POGOŃ Barlinek Sparta, Stoczniowiec 20 1956, 1968/69-69/70, 1976/77-79/80, 1981/82-93/94
45 MAZUR Ełk 20 1955-1956, 1967/68, 1969/70, 1972/73, 1976/77-86/87, 1988/89-90/91, 1993/94
46 CONCORDIA Knurów Górnik 20 1953-1956, 1976/77-79/80, 1989/90-98/99, 2000/01-01/02
47 OSTROVIA Ostrów Wlkp. 20 1956, 1976/77-80/81, 1982/83-89/90, 1991/92-95/96, 2013/14
48 BROŃ Radom Stal 20 1954-1956, 1966/67-72/73, 1976/77-78/79, 1984/85, 1989/90-94/95
49 GRYF Słupsk 20 1968/69, 1971/72, 1976/77-80/81, 1983/84-91/92, 1993/94-96/97
50 POGOŃ Siedlce 20 1976/77, 1978/79, 1984/85-86/87, 1988/89, 1991/92-96/97, 2011/12-13/14, 2018/19-22/23
51 GLINIK Gorlice Górnik Glinik, Górnik 19 1955-1956, 1976/77-87/88, 1990/91-92/93, 1996/97-97/98
52 KOTWICA Kołobrzeg 19 1976/77, 1994/95-97/98, 1999/00-2008/09, 2014/15-16/17, 2022/23
53 MOTOR Lublin Stal FSC, LKP 19 1953, 1956, 1966/67-67/68, 1972/73, 1996/97-97/98, 2002/03-06/07, 2010/11-13/14, 2020/21-22/23
54 ORZEŁ Łódź 19 1968/69-69/70, 1971/72, 1976/77-77/78, 1981/82-88/89, 1990/91-95/96
55 MŁAWIANKA Mława MKS 19 1978/79-79/80, 1982/83, 1984/85-88/89, 1990/91-91/92, 1994/95-95/96, 1998/99-2003/04, 2005/06
56 STAL Sanok 19 1976/77, 1978/79-79/80, 1981/82-82/83, 1984/85, 1986/87, 1988/89, 1990/91-92/93, 1994/95-97/98, 1999/2000-2000/01, 2005/06-06/07
57 LEGIA II Warszawa 19 1966/67-69/70, 1984/85, 1987/88-88/89, 1991/92-97/98, 1999/2000-2001/02, 2004/05-05/06
58 KKS 1925 Kalisz Włókniarz, Wistil 19+1 wycof 1977/78-79/80, 1981/82-86/87, 1991/92-93/94, 1995/96-97/98 (wycofanie po 9 kolejce, wyniki anulowane), 2000/01-01/02, 2020/21-22/23
59 ROZWÓJ Katowice 18 1979/80, 1996/97, 1998/99-2007/08, 2012/13-14/15, 2016/17-18/19
60 MK GÓRNIK Katowice 18 1985/86-97/98, 1999/00-2003/04
61 GÓRNIK Konin Zagłębie, Aluminium 18 1967/68-69/70, 1971/72-72/73, 1978/79, 1981/82-85/86, 1987/88-91/92, 1993/94, 2001/02
62 KSZO 1929 Ostrowiec Św. KSZO 18 1967/68-69/70, 1971/72-72/73, 1977/78-79/80, 1983/84-84/85, 1990/91-1994/95, 2007/08-08/09, 2011/12 (wycofanie po 23 kolejce, wyniki pozostawione)
63 CZUWAJ Przemyśl Kolejarz 18 1953-1956, 1978/79-79/80, 1982/83-85/86, 1987/88, 1991/92-96/97, 1998/99
64 ARKONIA Szczecin Gwardia 18 1953-1956, 1966/67-67/68, 1970/71-72/73, 1978/79-79/80, 1981/82, 1983/84-85/86, 1988/89, 1990/91-91/92
65 TARNOVIA Tarnów 18 1956, 1972/73, 1976/77-78/79, 1982/83-85/86, 1987/88-88/89, 1991/92-97/98
66 HUTNIK Warszawa 18 1976/77-82/83, 1984/85-85/86, 1987/88-89/90, 1991/92, 1996/97-97/98, 2000/01-02/03
67 LUBUSZANIN Drezdenko 17 1982/83, 1984/85-88/89, 1990/91-97/98, 1999/2000-2001/02
68 CRACOVIA 17 1971/72, 1976/77-77/78, 1985/86-90/91, 1992/93-94/95, 1998/99-2002/03
69 BŁĘKITNI Kielce Gwardia 17 1956, 1966/67-68/69, 1970/71, 1976/77-77/78, 1979/80, 1986/87, 1988/89-90/91, 1995/96-1999/2000
70 KORONA Kielce KKP Korona 17 1976/77-81/82, 1987/88-89/90, 1993/94-96/97, 2000/01-03/04
71 CELULOZA Kostrzyn nad Odrą 17 1978/79-81/82, 1984/85-96/97
72 ŁKS 1926 Łomża Start 17 1966/67, 1977/78-79/80, 1982/83-84/85, 1988/89, 1991/92-92/93, 1994/95-97/98, 2004/05-05/06, 2008/09
73 ODRA Opole Odra/Unia 17 1984/85, 1986/87, 1988/89-96/97, 2002/03-05/06, 2013/14, 2016/17
74 LECH II Poznań 17 1978/79, 1983/84-84/85, 1990/91-93/94, 1995/96-97/98, 2004/05-06/07, 2019/20-22/23
75 CONCORDIA Piotrków Tryb. Unia 17 1953-1956, 1967/68, 1969/70-71/72, 1977/78, 1981/82-83/84, 1992/93. 2006/07-09/10
76 CHEMIK Police Pomerania, KP 17 1982/83, 1985/86-87/88, 1989/90-90/91, 1993/94-94/95, 1998/99-2002/03, 2005/06-08/09
77 AVIA Świdnik Stal 17 1956, 1966/67-72/73, 1980/81, 1983/84, 1985/86, 1989/90-90/91, 1999/2000, 2005/06-07/08
78 UNIA Skierniewice 17 1979/80-80/81, 1982/83-87/88, 1998/99-2006/07
79 GKS Tychy 17 1971/72-72/73, 1983/84-91/92, 1994/95, 2008/09-2011/12, 2015/16
80 GRYF Wejherowo 17 1992/93-97/98, 2000/01-03/04, 2012/13-13/14, 2015/16-19/20
81 PROMIEŃ Żary Spójnia 17 1953-1954, 1966/67-68/69, 1970/71, 1972/73, 1976/77, 1994/95-97/98, 1999/00, 2002/03-05/06
82 BKS Stal Bielsko-Biała BKS 16 1970/71-72/73, 1978/79-80/81, 1983/84-88/89, 1990/91-91/92, 1994/95, 1996/97
83 AKS Chorzów Kościuszko, Konstal 16 1969/70-72/73, 1976/77-77/78, 1981/82-88/89, 1990/91-91/92
84 BAŁTYK Gdynia 16 1956, 1966/67-72/73, 1990/91, 1996/97-97/98, 1999/00-2000/01, 2009/10-11/12
85 STAL Kraśnik 16 1966/67-72/73, 1976/77, 1979/80, 1985/86-88/89, 1991/92, 1994/95, 2001/02
86 PIAST Nowa Ruda Górnik 16 1955-1956, 1968/69-70/71, 1976/77, 1984/85-85/86, 1989/90-96/97
87 POGOŃ Oleśnica 16 1983/84-88/89, 1990/91-93/94, 1995/96-96/97, 1998/99-2001/02
88 POLONIA Przemyśl Budowlani 16 1953-1956, 1993/94-2004/05
89 GÓRNIK Polkowice KS 16 1988/89, 1990/91-95/96, 1997/98-1999/2000, 2009/10, 2012/13-13/14, 2019/20-20/21, 2022/23
90 LECHIA Tomaszów Mazowiecki Spójnia, Sparta 16 1953-1956, 1972/73, 1978/79-80/81, 1983/84-90/91
91 AZS AWF Warszawa AZS 16 1955-1956, 1967/68-68/69, 1976/77-86/87, 1993/94
92 ŚLĘZA Wrocław Ogniwo, Sparta 16 1953,1955-1956, 1966/67-68/69, 1979/80, 1981/82-83/84, 1989/90-90/91, 1996/97-97/98, 2008/09 (po fuzji z Gawinem Królewska Wola), 2009/10
93 BORUTA Zgierz MKP 16 1976/77-80/81, 1984/85-87/88, 1989/90-90/91, 1993/94-97/98
94 ARKA Gdynia Kolejarz, MZKS 15 1954-1956, 1968/69, 1984/85, 1987/88, 1989/90-91/92, 1995/96-2000/01
95 MIESZKO Gniezno 15 1976/77-82/83, 1988/89, 1990/91-91/92, 2003/04-07/08
96 HUTNIK Kraków Stal Huta im.Lenina 15 1953-1956, 1978/79, 2000/01, 2002/03-07/08, 2020/21-22/23
97 START Łódź 15 1956, 1969/70, 1972/73, 1976/77, 1978/79-79/80, 1982/83-83/84, 1986/87-87/88, 1995/96-1999/2000
98 WISŁA Płock 15 1970/71, 1972/73, 1976/77-79/80, 1982/83, 1984/85-85/86, 1987/88-90/91, 2010/11, 2012/13
99 RUCH Radzionków Górnik 15 1953-1956,1989/90-95/96, 2003/04-05/06, 2009/10
100 URANIA Ruda Śląska 15 1966/67-68/69, 1977/78-80/81, 1982/83-85/86, 1988/89, 1993/94-95/96
101 GRUNWALD Ruda Śląska 15 1968/69-72/73, 1978/79-79/80, 1984/85-87/88, 1997/98, 2000/01-02/03
102 POGOŃ Świebodzin 15 1985/86, 1988/89, 1990/91-91/92, 1995/96-2002/03, 2005/06-07/08
103 KRYSZTAŁ Stronie Śląskie 15 1977/78, 1979/80, 1981/82-87/88, 1992/93-97/98
104 PAFAWAG Wrocław Stal 15 1953-1956, 1976/77, 1978/79-87/88
105 GÓRNIK Wojkowice 15 1966/67-67/68, 1969/70-72/73, 1976/77-77/78, 1983/84-85/86, 1994/95-97/98
106 WŁÓKNIARZ Białystok 14 1966/67-72/73,1976/77- 78/79, 1981/82, 1983/84, 1985/86, 1993/94
107 BIELAWIANKA Bielawa Bielawianka Błękitni 14 1976/77-78/79, 1982/83-83/84, 1990/91-97/98, 2001/02
108 AZS AWF Biała Podlaska AZS 14 1976/77-79/80, 1982/83,1984/85-86/87, 1990/91-95/96
109 CHOJNICZANKA Chojnice 14 1955-1956, 1977/78-78/79, 1984/85-85/86, 1992/93, 1994/95, 2001/02, 2010/11-12/13, 2020/21-21/22
110 JEZIORAK Iława 14 1985/86, 1988/89-94/95, 2000/01, 2005/06, 2008/09-11/12
111 CALISIA Kalisz Gwardia, Start 14 1953-1956, 1966/67-67/68, 1969/70-72/73, 1982/83, 2011/12-13/14
112 GÓRNIK Łęczna 14 1984/85-87/88, 1989/90-95/96, 2007/08, 2018/19-19/20
113 MOTO JELCZ Oława MKS 14 1971/72-72/73, 1981/82-82/83, 1986/87-87/88, 1990/91, 1992/93-97/98, 2012/13
114 ZELMER Rzeszów 14 1982/83-93/94, 1996/97-97/98
115 STAR Starachowice Stal 14 1953-1956, 1966/67-69/70, 1981/82, 1984/85-86/87, 1988/89, 2001/02
116 MKS Szczytno Podchorążak, Gwardia 14 1976/77-80/81, 1982/83-86/87, 1988/89-91/92
117 WDA Świecie 14 1976/77-77/78, 1982/83-86/87, 1988/89-91/92, 1993/94-95/96
118 TUR Turek MZKS, Włókniarz 14 1966/67-68/69, 1976/77, 1982/83, 2002/03-06/07, 2009/10-12/13
119 BRDA Bydgoszcz Kolejarz 13 1953-56, 1979/80, 1987/88-88/89, 1990/91-92/93, 1995/96-97/98
120 CARBO Gliwice 13 1984/85-91/92, 1995/96-97/98, 2002/03-03/04
121 GEDANIA Gdańsk Kolejarz 13 1953-1956, 1977/78-80/81, 1983/84-84/85, 1987/88, 1994/95-95/96
122 VICTORIA 1918 Jaworzno GKS 13 1968/69-72/73, 1976/77-78/79, 1982/83, 1985/86, 1993/94, 1996/97-97/98
123 LEGIONOVIA Legionowo 13 1995/96-97/98, 2001/02-04/05, 2013/14-17/18, 2019/20
124 WARMIA Olsztyn Kolejarz 13 1953-1956, 1967/68, 1969/70-70/71, 1979/80, 1992/93-96/97
125 NAREW Ostrołęka 13 1976/77-78/79, 1981/82-82/83, 1985/86-87/88, 1990/91-94/95
126 UNIA Oświęcim 13 1953-1954, 1956, 1966/67-67/68, 1969/70-70/71, 1976/77, 1978/79, 1983/84, 1991/92-93/94
127 PIOTRCOVIA Piotrków Trybunalski 13 1976/77-78/79, 1991/92-97/98, 1999/2000-2001/02
128 GWARDIA Warszawa 13 1992/93-2004/05
129 WKS Wieluń Start, Cosma, WKS Marko 13 1984/85, 1986/87-88/89, 1991/92, 1993/94-2000/01
130 BUG Wyszków 13 1983/84-84/85, 1986/87-92/93, 1994/95-97/98
131 POGOŃ Zduńska Wola Włókniarz 13 1956, 1976/77-79/80, 1982/83-83/84, 1988/89, 1994/95-97/98, 2003/04
132 STAL Nowa Dęba 13+1 wycof. 1976/77-83/84, 1985/86-88/89, 1994/95-95/96 (wycofanie po rundzie jesiennej, wyniki anulowane)
133 KUJAWIAK Włocławek Sparta 13+1 wycof. 1955-1956, 1969/70-71/72, 1982/83, 1986/87, 1992/93-93/94, 1995/96-97/98 (wycofanie po 3 kolejce, wyniki anulowane),2003/04,2007/08
134 IZOLATOR Boguchwała 12 1983/84-88/89, 1991/92-92/93, 1994/95-97/98
135 PIAST Gliwice Stal, Bumar-Piast 12 1953-1956, 1966/67-67/68, 1969/70, 1989/90-91/92, 2001/02-02/03
136 STAL Gorzyce Tłoki, Tłoki-Stal 12 1990/91-99/00, 2004/05-05/06
137 WALKA Makoszowy (Zabrze) 12 1972/73, 1977/78-79/80, 1983/84-85/86, 2003/04-07/08
138 OBRA 1912 Kościan 12 1978/79, 1994/95, 1996/97-2005/06
139 KASZUBIA Kościerzyna 12 1995/96-2001/02, 2003/04-07/08
140 POLONIA Słubice 12 1996/97-1999/2000, 2003/04-10/11
141 ODRA Wodzisław Śląski Górnik, GKS 12 1966/67-72/73, 1976/77, 1978/79-81/82
142 MOSiR SPARTA Zabrze MGKS Mikulczyce 12 1967/68-71/72, 1977/78-80/81, 1982/83-84/85
143 HETMAN Białystok Gwardia 12+1 wycof. 1953-55, 1978/79, 1980/81 (wycofanie po 22 kolejce, wyniki utrzymane), 1984/85-86/87 ,1989/90 (wycofanie po jesieni, wyniki anulowane), 1995/96-97/98, 2001/02
144 GKS Bełchatów 11 1982/83-86/87, 1989/90-90/91, 2016/17-18/19, 2021/22
145 KUŹNIA Jawor 11 1981/82, 1983/84, 1986/87-94/95
146 MG MZKS Kozienice MKS 11 1995/96-97/98, 1999/2000-2006/07
147 MIEŃ Lipno Budowlani 11 1983/84, 1990/91-91/92, 1993/94-2000/01
148 POGOŃ Leżajsk 11 1992/93-1999/2000, 2001/02, 2004/05-05/06
149 ŚWIT Nowy Dwór Mazowiecki Nowakowski 11 1992/93-94/95, 1998/99, 2006/07-07/08, 2009/10-13/14
150 LECHIA Piechowice 11 1976/77-86/87
151 ORLĘTA Reszel 11 1984/85-87/88, 1990/91-95/96, 1997/98
152 ZAGŁĘBIE Sosnowiec 11 1998/99-1999/2000, 2002/03-03/04, 2008/09-14/15
153 POLONIA Świdnica Stal 11 1954-1956, 1966/67, 1991/92-97/98
154 POMORZANIN Toruń Kolejarz 11 1953-1956, 1967/68-68/69, 1977/78, 1979/80-80/81, 1984/85, 1992/93
155 PILICA Tomaszów Mazowiecki 11 1979/80, 1985/86, 1987/88-95/96
156 GÓRNIK Wieliczka 11 1998/99-2008/09
157 KS STILON Gorzów Wlkp. Unia, GKP 11+1 wycof. 1954, 1966/67, 1968/69, 1976/77 (po rozegraniu 5 kolejek karna degredacja), 1977/78, 1985/86, 1997/98-2000/01, 2006/07-07/08
158 OKOCIMSKI KS Brzesko 10 1991/92-92/93, 2006/07-11/12, 2014/15-15/16
159 SKRA Częstochowa Ogniwo 10 1953-1956, 1983/84, 1986/87, 2018/19-20/21
160 ENERGETYK Gryfino 10 1984/85-87/88, 1990/91-94/95, 1998/99
161 LKS Jankowy 10 1990/91-1999/2000
162 JKS 1909 Jarosław Spójnia 10 1953-1956, 1977/78-78/79, 1991/92-93/94, 1997/98
163 CHEMIK Kędzierzyn-Koźle Unia 10 1953-1956, 1976/77, 1978/79, 1984/85-85/86, 1987/88, 1991/92
164 POGOŃ Lębork Kolejarz 10 1955, 1979/80, 1992/93-1999/2000
165 ORLĘTA Łuków 10 1985/86, 1990/91-98/99
166 DALIN Myślenice 10 1984/85, 1987/88, 1993/94-2000/01
167 SOKÓŁ Ostróda Kolejarz 10 1955, 1982/83-85/86, 1987/88-88/89, 1991/92, 2020/21-21/22
168 MKS Piaseczno Kolejarz, Ruch, Elektronik, Polkolor 10 1955-1956, 1985/86, 1988/89-93/94, 1996/97
169 AMICA II Wronki 10 1996/97-2005/06
170 OLIMPIA Zambrów ZKS 10 1982/83, 1990/91-92/93, 1994/95, 1996/97-97/98, 2013/14, 2015/16-16/17
171 STAL Szczecin Stal Stocznia, Stal Telgom, Odra 10+1 1956, 1972/73, 1976/77-78/79, 1986/87, 1988/89, 1995/96-97/98, 2000/01 (wycofanie po 3 kolejce po 3 walkowerach, wyniki anulowane)
172 BESKID Andrychów Włókniarz 9 1953-56, 1977/78-79/80, 1986/87, 1988/89
173 ORZEŁ Biały Wałcz 9 1987/88-88/89, 1990/91-96/97
174 LECHIA Gdańsk 9 1967/68-71/72, 1982/83, 1995/96, 1997/98, 2004/05
175 UNIA Janikowo 9 2000/01-05/06, 2007/08-09/10
176 CZARNI Jasło MZKS 9 1976/77-77/78, 1979/80, 1982/83, 1984/85, 1990/91-93/94
177 KARKONOSZE Jelenia Góra MZKS, Progres, Kembud 9 1976/77-79/80, 1982/83, 1994/95-96/97, 1999/00
178 CZARNI Żagań 9 1984/85-85/86, 1991/92, 2000/01-01/02, 2008/09-11/12
179 KKS Kluczbork Kolejarz 9 1953, 1955-1956, 1976/77, 1983/84-84/85, 1986/87-88/89
180 POLONIA Leszno Kolejarz 9 1954, 1956, 1976/77-77/78, 1981/82-84/85, 1987/88
181 STAL II Mielec 9 1979/80, 1982/83-84/85, 1987/88-88/89, 1990/91-92/93
182 POGOŃ Prudnik Włókniarz 9 1953-1956, 1967/68-70/71, 1978/79
183 GÓRNIK Pszów 9 1987/88, 1989/90-90/91, 1993/94-98/99
184 ROW Rybnik 9 1966/67, 1983/84-90/91
185 UNIA Racibórz 9 1954-1956, 1971/72-72/73, 1976/77-79/80
186 CZARNI Słupsk 9 1976/77-80/81, 1982/83-83/84, 1985/86, 1987/88
187 POGOŃ II Szczecin 9 1969/70, 1978/79-79/80, 1990/91-91/92, 1993/94-95/96, 2004/05
188 POLONEZ Warszawa Stal FSO 9 1978/79, 1980/81-87/88
189 ŚLĄSK II Wrocław 9 1977/78, 1982/83-83/84, 1985/86-86/87, 1991/92, 2020/21-22/23
190 ORZEŁ Wierzbica 9 1977/78-80/81, 1982/83-85/86, 1987/88
191 WŁÓKNIARZ Łódź 9+1 wycof. 1966/67-68/69, 1970/71-72/73, 1976/77-79/80 (wycofanie po jesieni wyniki anulowane)
192 JAGIELLONIA Białystok 8 1978/79-79/80, 1981/82-82/83, 1996/97-97/98, 2000/01, 2002/03
193 ŁADA 1945 Biłgoraj 8 1988/89, 1995/96-97/98, 2000/01-02/03, 2007/08
194 PORTOWIEC Gdańsk MRKS 8 1970/71, 1976/77-78/79, 1980/81, 1982/83-83/84, 1985/86
195 JAROTA Jarocin 8 2006/07-13/14
196 KABEL Kraków Stal Kabel 8 1955-1956, 1992/93-97/98
197 WISŁA II Kraków 8 1966/67, 1982/83, 1993/94, 1997/98, 2003/04-06/07
198 GÓRNIK 09 Mysłowice 8 1956, 1980/81-84/85, 1987/88-88/89
199 MAŁAPANEW Ozimek Stal 8 1955, 1972/73, 1980/81-83/84, 1988/89-89/90
200 POLNA Przemyśl 8 1976/77-79/80, 1981/82-83/84, 1985/86
201 STAL Poniatowa 8 1972/73, 1976/77-77/78, 1983/84-85/86, 1987/88, 2008/09
202 GÓRNIK Radlin 8 1966/67-72/73, 1988/89
203 RYMER Rybnik Rymer, MKS Niedobczyce 8 1991/92-98/99
204 DARZBÓR Szczecinek Spójnia-Darzbór 8 1954-1956, 1966/67-67/68, 1970/71, 1976/77, 1993/94
205 WIERZYCA Starogard Gdański 8 1984/85, 1988/89, 1990/91-94/95, 1997/98
206 GÓRNIK Siersza (Trzebinia) 8 1968/69, 1988/89, 1990/91-95/96
207 VICTORIA Wałbrzych 8 1966/67, 1978/79, 1983/84-88/89
208 RUCH Wysokie Mazowieckie 8 2003/04-10/11
209 ORZEŁ Ząbkowice Śląskie 8 1955-1956, 1992/93, 1994/95-97/98, 2007/08
210 GÓRNIK Wałbrzych 8+1 wycof. 1970/71, 1992/93 (wycofanie po jesieni, wyniki anulowane), 1999/00-2000/01, 2010/11-14/15
211 ZASTAL Zielona Góra Stal 8+1 wycof. 1953-1954 (wycofanie po 18 kolejkach, wyniki anulowane), 1956, 1969/70, 1971/72-72/73, 1976/77-78/79
212 PIAST Iłowa 8+1 wycof. 1982/83-83/84, 1987/88 (po 5 kolejkach karnie zdegradowany, wyniki anulowane), 1990/91-94/95, 1996/97
213 WŁÓKNIARZ Aleksandrów Łódzki 7 1987/88 – 93/94
214 POLONIA Bytom 7 2001/02-04/05, 2013/14, 2015/16-16/17
215 ZATOKA Braniewo 7 1983/84, 1986/87, 1996/97-2000/01
216 STAL Brzeg 7 1970/71-72/73, 1976/77-79/80
217 WYZWOLENIE Chorzów 7 1966/67-72/73
218 CHEŁMIANKA Chełm 7 1976/77-77/78, 1982/83-83/84, 1986/87-88/89
219 POLONIA Chodzież 7 1991/92-97/98
220 LECHIA Dzierżoniów 7 1986/87, 1988/89, 1990/91-91/92, 1995/96-97/98
221 FLOTA Gdynia 7 1953, 1966/67-70/71, 1972/73
222 INA Goleniów Kolejarz 7 1953, 1955, 1990/91-91/92, 1993/94-95/96
223 OLIMPIA Grudziądz Sparta 7 1956, 1995/96, 1997/98, 2009/10-10/11, 2018/19, 2020/21
224 MKS Kluczbork 7 2007/08-08/09, 2011/12-14/15, 2017/18
225 POLONIA Piła 7 1977/78-82/83, 1992/93
226 ROW 1964 Rybnik Energetyk ROW 7 2011/12-12/13, 2014/15-18/19
227 TOMASOVIA Tomaszów Lubelski 7 1976/77, 1978/79, 1991/92, 1993/94, 1997/98, 1999/00, 2003/04
228 JANTAR Ustka Korab 7 1983/84, 1986/87-88/89, 1991/92-92/93, 1997/98
229 POLAR Wrocław 7 1984/85, 1986/87, 1988/89, 1997/98-98/99, 2004/05-05/06
230 ZĄBKOVIA Ząbki Dolcan 7 1995/96, 1997/98-1999/2000, 2001/02, 2005/06, 2007/08
231 BUCOVIA Bukowa 7+1 wycof. 1990/91-97/98 (wycofanie po jesieni wyniki anulowane)
232 BKS Bydgoszcz Budowlani 6 1966/67-67/68, 1970/71, 1976/77, 1978/79-79/80
233 ZAWISZA Bydgoszcz 6 1982/83-83/84, 2000/01,2008/09-10/11
234 BYTOVIA Bytów 6 1994/95, 2011/12-13/14, 2019/20-20/21
235 SPARTA Brodnica 6 1994/95, 1998/99-2002/03
236 STAL Chocianów 6 1984/85, 1987/88-88/89, 1990/91, 1992/93, 1994/95
237 DĄB Dębno 6 1967/68, 1970/71, 1976/77, 1979/80, 1992/93-93/94
238 MAZOWSZE Grójec 6 2002/03-07/08
239 STAL Głowno 6 2002/03-07/08
240 WARMIA Grajewo 6 1976/77, 2002/03-04/05, 2006/07-07/08
241 GÓRNIK Jaworzno 6 1966/67-71/72
242 RODŁO Kwidzyn 6 1992/93-93/94, 1995/96, 1997/98, 2006/07-07/08
243 ASTRA Krotoszyn 6 1996/97-2001/02
244 MKS Kańczuga Kamax 6 1992/93-97/98
245 Luboński KS Sparta 6 1956, 1993/94-97/98
246 WIDZEW Łódź Włókniarz-Widzew 6 1953-1954, 1970/71-71/72, 2018/19-19/20
247 STAL Mielec 6 1955, 1967/68-68/69, 2013/14-15/16
248 PUSZCZA Niepołomice 6 2010/11-12/13, 2014/15-16/17
249 GWARDIA Olsztyn 6 1953-1954, 1956, 1966/67, 1968/69, 1971/72
250 OLIMPIA Poznań Gwardia 6 1953-1956, 1971/72-72/73
251 POLONIA Poznań Stal-Pomet 6 1956, 1966/67, 1968/69-69/70, 1972/73, 1976/77-77/78
252 RAWIA Rawicz MZKS 6 1993/94-98/99
253 MAZOVIA Rawa Mazowiecka 6 1987/88, 1990/91-94/95
254 WIELIM Szczecinek 6 1976/77-77/78, 1982/83, 1984/85-86/87
255 GÓRNIK Świętochłowice GKS 6 1956, 1968/69-72/73
256 SPARTA Szamotuły 6 1976/77-78/79, 1985/86, 1987/88-88/89
257 POGOŃ Staszów 6 1978/79, 2000/01-04/05
258 LUBUSZANIN Trzcianka 6 1985/86-87/88, 1990/91-92/93
259 ŚNIARDWY Orzysz 6+1 wycof. 1976/77, 1979/80, 1981/82-83/84, 1987/88-88/89 (wycofanie po jesieni, wyniki anulowane)
260 WŁOCŁAVIA Włocławek Stal, Włocławianka, Wisła 6+1 wycof. 1982/83-83/84, 1985/86, 1991/92-92/93, 1995/96-96/97 (wycofała się po rundzie jesiennej, wyniki anulowane,fuzja z Jagiellonią Tuszyn)
261 BBTS Włókniarz Bielsko-Biała Ogniwo, Sparta, BBTS 5 1954-1956, 1979/80, 1992/93
262 BZURA Chodaków (Sochaczew) Unia 5 1953-1956, 1984/85
263 GRANICA Chełm 5 1992/93-96/97
264 DARŁOVIA Darłowo MZKS 5 1988/89, 1990/91-92/93, 1997/98
265 WARTA Gorzów Wlkp. Kolejarz 5 1953-1954, 1956, 1990/91-91/92
266 STOMIL Grudziądz Ruch 5 1976/77, 1988/89, 1991/92-93/94
267 CUIAVIA Inowrocław Unia 5 1953-1954, 1978/79-79/80, 1990/91
268 PROKOCIM Kraków Kolejarz Prokocim 5 1954-1956, 1976/77, 1979/80
269 OTMĘT Krapkowice Włókniarz Otmęt 5 1956, 1966/67-69/70
270 UNIA Krapkowice 5 1991/92-92/93, 1994/95-96/97
271 STAL Kutno 5 1977/78, 1982/83, 1988/89-90/91
272 ŚWIT Krzeszowice 5 1990/91-91/92, 1995/96-96/97,2001/02
273 ZAGŁĘBIE Lubin 5 1976/77-77/78, 1979/80-81/82
274 ŁTS Łabędy (Gliwice) 5 1978/79-82/83
275 MZKS Nysa 5 1967/68-69/70, 1971/72-72/73
276 GRUNWALD Poznań 5 1976/77-78/79, 1982/83, 1984/85
277 POMEZANIA Malbork 5 1991/92-93/94, 1997/98, 1999/2000
278 UNIA Nowa Sarzyna 5 1983/84-84/85, 1986/87-87/88, 1996/97
279 STOCZNIOWIEC Płock 5 1986/87-88/89, 1991/92-92/93
280 MOTOR Praszka 5 1978/79, 1984/85-86/87, 1988/89
281 PROSZOWIANKA Proszowice 5 1999/2000-2003/04
282 CZARNI Radom 5 1976/77, 1978/79-79/80, 1985/86, 1988/89
283 NAPRZÓD Rydułtowy 5 1986/87-90/91
284 POGOŃ Szczecin Kolejarz 5 1953-1956, 2008/09
285 VICTORIA Świebodzice Stal 5 1953-1955, 1989/90-90/91
286 WARTA Sieradz 5 1979/80, 1985/86, 1992/93-94/95
287 ŁUCZNIK Strzelce Krajeńskie 5 1985/86-86/87, 1988/89, 1990/91-91/92
288 KOLEJARZ Stróże 5 2005/06-09/10
289 POLONIA II Warszawa 5 1998/99-2002/03
290 ŚLĄSK Wrocław OWKS, CWKS 5 1953, 1955-1956, 2003/04-04/05
291 SHR Wojcieszyce 5 1983/84, 1986/87-89/90
292 KS Wasilków KP, MZKS 5 1991/92-95/96
293 NIELBA Wągrowiec 5 2007/08-11/12
294 KOSZARAWA Żywiec Stal 5 1953-1956, 2007/08
295 ŻYRARDOWIANKA Żyrardów 5 1971/72, 1976/77, 1978/79, 1982/83, 1985/86
296 SOKÓŁ 1946 Sokółka 5+1 wycof. 1970/71, 1982/83-84/85, 2010/11-11/12 (wycofanie po 16 kolejce,anulowane wyniki)
297 ANDALUZJA Brzozowice-Kamień Górnik 4 1953-54, 1991/92-92/93
298 BKS Bolesławiec 4 1970/71-71/72, 1991/92, 1997/98
299 PODLASIE Biała Podlaska AZS Podlasie 4 1986/87, 1996/97-98/99
300 KP Brzeg Dolny Rokita 4 1994/95-97/98
301 KS Chełmek Włókniarz 4 1953-1956
302 LEGIA Chełmża 4 1993/94-96/97
303 ODRA Chojna 4 1986/87, 1990/91-91/92, 2004/05
304 ZDRÓJ Ciechocinek 4 1984/85, 2005/06-07/08
305 IGLOOPOL Dębica 4 1980/81, 1982/83, 1993/94-94/95
306 WYBRZEŻE Gdańsk Gwardia 4 1953-1956
307 STELLA Gniezno Spójnia, Sparta 4 1953-1956
308 POMOWIEC Gronowo Elbląskie 4 1976/77-78/79, 1982/83
309 KANIA Gostyń 4 1983/84, 1995/96, 2005/06-06/07
310 SKALNIK Gracze 4 2002/03, 2005/06-07/08
311 PODLESIANKA Katowice 4 1953-1956
312 BIEŻANOWIANKA Kraków Sparta, Spójnia 4 1953-1956
313 DĄBSKI Kraków Spójnja KZPS, Sparta Dąbski 4 1953-1956
314 KS BOREK (Kraków) Unia Borek 4 1953-1955, 1976/77
315 PROSNA Kalisz Sparta 4 1955-1956, 1983/84-84/85
316 MKS Kutno 4 1994/95-97/98
317 WŁÓKNIARZ Kietrz 4 1997/98-98/99, 2002/03-03/04
318 MKS Lędziny Górnik 4 1994/95-97/98
319 LEWART Lubartów 4 2000/01-02/03, 2004/05
320 KOLEJARZ Łódź 4 1953-1956
321 ORZEŁ Międzyrzecz 4 1966/67-67/68, 1990/91-91/92
322 WIERNA Małogoszcz 4 2004/05-07/08
323 POLONIA Nowy Tomyśl 4 1993/94-95/96, 2010/11
324 STAL Niewiadów 4 1977/78-80/81
325 DRWĘCA Nowe Miasto Lubawskie Finishparkiet 4 2003/04-04/05, 2006/07-07/08 (wycofała się jesieni, wyniki pozostawione)
326 FADOM Nowogród Bobrzański 4 1982/83-84/85, 1986/87
327 BUDOWLANI Poznań 4 1953-1956
328 OLIMPIA II Poznań 4 1986/87, 1990/91-91/92, 1994/95
329 CHEMIK Pustków 4 1976/77-78/79, 1983/84
330 WALTER Rzeszów Gwardia 4 1954-1956, 1969/70
331 CZARNI Radomsko 4 1966/67-69/70
332 LECH Rypin 4 1976/77, 1978/79, 1997/98, 2012/13
333 ŚWIT Skolwin (Szczecin) 4 1976/77-79/80
334 BESKID Skoczów 4 1982/83-84/85, 1997/98
335 KARPATY Siepraw 4 1994/95-97/98
336 POLONIA Środa Wielkopolska 4 1993/94-96/97
337 UNIA Swarzędz 4 1992/93-93/94, 1996/97-97/98
338 WARTA Śrem 4 1993/94-95/96, 1998/99
339 UNIA Tczew 4 1969/70, 2002/03-04/05
340 METAL Tarnów Stal 4 1955-1956, 1976/77, 1978/79
341 WARSZAWIANKA Warszawa 4 1956, 1966/67-68/69
342 HURAGAN Wołomin Kolejarz 4 1953-1956
343 PKS ODRA Wrocław 4 1972/73, 1976/77-78/79
344 LOTNIK Wrocław 4 1968/69-71/72
345 GÓRAL Żywiec 4 1985/86, 1987/88, 1992/93-93/94
346 RUCH Zdzieszowice Unia 4 2010/11-13/14
347 IGLOOPOL II Dębica 4+1 wycof. 1986/87-90/91 (wycofanie po jesieni, wyniki anulowane)
348 SOKÓŁ Aleksandrów Łódzki 3 2007/08-09/10
349 JAGIELLONIA II Białystok 3 1990/91,1992/93,1995/96
350 CHEMIK/ZAWISZA Bydgoszcz 3 2001/02-03/04
351 MRKS Czechowice-Dziedzice Stal, Walcownia 3 1953-1955
352 CHOJNOWIANKA Chojnów Włókniarz, Garbarnia 3 1953-1955
353 VICTORIA Częstochowa 3 1977/78, 1979/80, 1982/83
354 RAKÓW II Częstochowa 3 1995/96-97/98
355 FABLOK Chrzanów Stal 3 1954, 1971/72, 1997/98
356 ORLĘTA Dęblin 3 1988/89, 1996/97-97/98
357 NAPRZÓD Janów Górnik Szopienice 3 1954-1956
358 POLONIA Jastrowie 3 1994/95-95/96, 1997/98
359 GKS Katowice 3 2006/07, 2019/20-20/21
360 POLONIA Kępno Kolejarz 3 1954-1956
361 STADION Kielce 3 1987/88, 1989/90-90/91
362 MAZUR Karczew 3 1969/70, 1996/97-97/98
363 KOTWICA Kórnik 3 1990/91-92/93
364 CARTUSIA Kartuzy 3 2005/06-07/08
365 GAWIN Królewska Wola Zenit 3 2005/06-07/08
366 WŁÓKNIARZ Konstantynów Łódzki 3 1998/99-2000/01
367 VICTORIA Koronowo 3 2006/07-08/09
368 ŁUŻYCE Lubań Spójnia, Sparta 3 1953-1955
369 KONFEKS Legnica 3 1991/92-93/94 (wycofanie po 24 kolejce, wyniki utrzymane)
370 LIMANOVIA Limanowa 3 1984/85, 2013/14-14/15
371 POGOŃ Łapy 3 1986/87-88/89
372 JAGIELLONKA Nieszawa 3 1993/94-95/96
373 LKS Niedźwiedź 3 2000/01-02/03
374 ODRA II Opole Varta/Odra 3 1968/69, 1999/2000-2000/01
375 CERAMIKA Opoczno Opocznianka 3 1986/87, 1994/95-95/96
376 ALIT Ożarów 3 1996/97-98/99
377 START Otwock 3 2008/09-10/11
378 LECH Poznań 3 1966/67, 1969/70-70/71
379 OLIMPIA Piekary Śląskie 3 1995/96-97/98
380 PROCH Pionki Unia, Pronit 3 1955, 1979/80, 1993/94
381 WISŁA II Płock Petrochemia, Orlen 3 1983/84, 1992/93, 2000/01
382 TS 1946 NIDA Pińczów 3 1997/98, 2002/03, 2008/09
383 MKS Przasnysz ZWAR 3 1979/80, 1982/83-83/84
384 KS Paradyż Ceramika 3 2004/05-06/07
385 SLAVIA Ruda Śląska 3 1956, 1967/68, 1971/72
386 POGOŃ Nowy Bytom (Ruda Śląska) Stal 3 1954-1956
387 RAFAKO Racibórz Stal 3 1969/70-70/71, 1976/77
388 SIEMIANOWICZANKA Siemianowice Śl. Stal 3 1954-1956
389 TERPOL Sieradz 3 1990/91-92/93
390 CZARNI Szczecin 3 1966/67, 1971/72-72/73
391 STAL PZO Warszawa 3 1954-1956
392 UNIA Wąbrzeźno 3 1966/67, 1987/88, 1990/91
393 PRZEBÓJ Wolbrom 3 2007/08-09/10
394 HETMAN Włoszczowa 3 1995/96-97/98
395 PODLASIE Sokołów Podlaski MKS 3+1 wycof. 1992/93, 1994/95,1995/96 (wycofanie po jesieni, wyniki anulowane), 1996/97
396 GWARDIA Chełm WKS 3+1 wycof. 1954 (wycofana po 2 kolejce, wyniki anulowane), 1955, 1987/88, 1990/91
397 ZAWISZA II Bydgoszcz 2 1966/67, 1991/92
398 PODBESKIDZIE Bielsko-Biała BBTS Komorowice 2 2000/01-01/02
399 VICTORIA Bartoszyce 2 1967/68, 1996/97
400 BOLESŁAW Bukowno 2 1970/71, 1976/77
401 GRANICA Bogatynia 2 1989/90-90/91
402 AKS Busko-Zdrój 2 2005/06-06/07
403 KONSTAL Chorzów 2 1953-1954
404 RUCH Chorzów 2 2018/19, 2021/22
405 PIAST Człuchów Budowlani 2 1953, 1996/97
406 LZS Chróścice 2 1953-1954
407 GÓRNIK Czerwionka 2 1979/80, 1986/87
408 HEKO Czermno 2 2003/04-04/05
409 DRAWA Drawsko Pomorskie 2 1956, 1977/78
410 TOR Dobrzeń Wielki 2 2004/05, 2006/07
411 CONCORDIA Elbląg 2 2012/13-13/14
412 SPARTA Gliwice 2 1955-1956
413 LECHIA II Gdańsk 2 1993/94-94/95
414 ARKA II Gdynia 2 1978/79-79/80
415 BAŁTYK II Gdynia 2 1991/92-92/93
416 POLONIA Głubczyce 2 1982/83, 1985/86
417 MAMRY Giżycko Stal 2 1983/84, 1991/92
418 WILGA Garwolin 2 1987/88, 1997/98
419 LKS Gomunice Stasiak 2 1996/97 (po rundzie jesiennej fuzja Cefolu Wojciechów ze Stasiakiem), 2001/02
420 NADWIŚLAN Góra 2 2014/15-15/16
421 STOLEM Gniewino 2 1996/97-97/98
422 SZCZAKOWIANKA Jaworzno 2 2000/01, 2006/07
423 NAPRZÓD Jędrzejów 2 1978/79, 2007/08
424 VICTORIA Jarocin 2 1976/77-77/78
425 STAL Jezierzyce Vipera Stal 2 1991/92, 1995/96
426 SPARTA Katowice Spójnja 2 1953-1954
427 UNIA Kraków 2 1953-1954
428 WANDA Kraków Budowlani 2 1955-1956
429 BAŁTYK Koszalin 2 1972/73, 1978/79
430 GRANICA Kętrzyn 2 1999/2000-2000/01
431 AGROKOMPLEKS Kętrzyn 2 1977/78, 1979/80
432 GÓRNIK Kłodawa 2 1996/97-97/98
433 KOLBUSZOWIANKA Kolbuszowa 2 1995/96, 1997/98
434 NAPRZÓD Lipiny (Świętochłowice) Stal 2 1953-1954
435 BUDOWLANI Lublin 2 1953, 1979/80
436 ZAGŁĘBIE II Lubin 2 2006/07, 2022/23
437 WIDZEW II Łódź 2 1992/93-93/94
438 ŁKS II Łódź 2 1966/67, 1977/78
439 KS Myszków Krisbut, MKS 2 1993/94, 2002/03
440 HURAGAN Morąg 2 1983/84, 1984/85
441 MARCOVIA Marki 2 1994/95-95/96
442 START Nowy Sącz 2 1983/84, 1985/86
443 PODHALE Nowy Targ Spójnia 2 1953, 1977/78
444 CZARNI Nakło nad Notecią Stal 2 1953, 1997/98
445 STAL Nysa 2 1977/78, 1979/80
446 START Namysłów Varta/Start 2 1993/94-94/95
447 GWARDIA Opole 2 1953-1954
448 VICTORIA Ostrzeszów 2 1990/91-91/92
449 BŁĘKITNI Orneta 2 1994/95, 1998/99
450 ADMIRA Poznań Admira-Teletra 2 1977/78, 1979/80
451 PTC Pabianice 2 1955-1956
452 ZJEDNOCZENI Przytoczna 2 1990/91-91/92
453 KASZTELAN Papowo Biskupie 2 1996/97-97/98
454 NADNARWIANKA Pułtusk 2 2006/07-07/08
455 RADOMIAK II Radom 2 1983/84, 1984/85
456 WEŁNA Rogoźno 2 1979/80, 1982/83
457 ORLĘTA Radzyń Podlaski 2 2006/07-07/08
458 GWARDIA Słupsk 2 1953-1954
459 HUTNIK Szczecin 2 1992/93, 1996/97
460 STAL II Stalowa Wola 2 1982/83, 1985/86
461 WŁÓKNIARZ Starogard Gdański 2 1968/69, 1976/77
462 VICTORIA Sianów Tur/Victoria 2 1967/68, 1992/93
463 SKAWINKA Skawina 2 1978/79, 2002/03
464 MEPROZET Stare Kurowo 2 1990/91-91/92
465 RADUNIA Stężyca 2 2021/22-22/23
466 HUTNIK Trzebinia 2 1966/67-67/68
467 FARMACJA Tarchomin (Warszawa) 2 1976/77-77/78
468 REGA Trzebiatów 2 2006/07-07/08
469 SIARKA II Tarnobrzeg 2 1991/92-92/93
470 SKRA Warszawa Budowlani 2 1953-1954
471 MARYMONT Warszawa Spójnia 2 1954, 1976/77
472 OLIMPIA Warszawa 2 1996/97-97/98
473 INKOPAX Wrocław 2 2000/01-01/02
474 KP Wałbrzych 2 1994/95-95/96
475 GÓRNIK Wesoła 2 1969/70-70/71
476 VICTORIA Września Zjednoczeni 2 1990/91-91/92
477 AMICA Wronki 2 1993/94, 2006/07
478 MOSiR STAL Zabrze 2 1954-1955
479 WARTA Zawiercie 2 1999/00-2000/01
480 WŁÓKNIARZ Zgierz 2 1955-1956
481 GÓRNIK Złotoryja 2 1992/93-93/94
482 KMITA Zabierzów 2 2004/05-05/06
483 KS Żórawina Wedan 2 1996/97-97/98
484 TURÓW Zgorzelec 2 1966/67-67/68
485 RKS Radomsko 2+1 wycof. 1993/94-94/95, 2005/06 (wycofanie po 8 kolejkach, anulowane wyniki)
486 STAL BOBREK Bytom Karb 1 1953
487 POLONIA/SZOMBIERKI II Bytom 1 1997/98
488 SARMACJA Będzin 1 1977/78
489 JURAND Bemowo Piskie 1 1966/67
490 BŁONIANKA Błonie RKS 1 1977/78
491 MECHANIK Bobolice 1 1990/91
492 GKS II Bełchatów 1 1999/00
493 ŁYSICA Bodzentyn 1 1993/94
494 LKS Białaczów Ceramika-Kopaniny 1 1997/98
495 TĘCZA Biskupiec 1 1997/98
496 CHORZOWIANKA Chorzów 1 1976/77
497 GWKS Częstochowa 1 1953
498 SKRA Czarna Białostocka 1 1968/69
499 PIAST Choszczno Grunwald 1 1976/77
500 NOTEĆ Czarnków 1 1976/77
501 CUKROWNIK Chybie 1 1984/85
502 MKS Ciechanów Mazovia 1 1987/88
503 LECH Czaplinek 1 1991/92
504 PIAST Czerwieńsk 1 1997/98
505 SWORNICA Czarnowąsy 1 2003/04
506 START Chorzów 1 1956
507 CZARNI Dęblin 1 1997/98
508 POWIŚLE Dzierzgoń 1 1993/94
509 DKS Dobre Miasto Warfama 1 1978/79
510 COMINDEX Damnica 1 1990/91
511 PASJONAT Dankowice 1 1996/97
512 SPARTAKUS Daleszyce 1 1998/99
513 KS Ełk 1 1953
514 AZS Gdańsk 1 1956
515 LECHIA/POLONIA Gdańsk 1 2001/02
516 LECHIA/POLONIA II Gdańsk 1 1998/99
517 SPARTA Gdynia 1 1955
518 ORKAN Gdynia 1 1987/88
519 KS STILON II Gorzów Wlkp. 1 1991/92
520 LZS Grapice 1 1956
521 DYSKOBOLIA Grodzisk Wlkp. 1 1995/96
522 DYSKOBOLIA II Grodzisk Wlkp. Grom/Groclin 1 1997/98
523 ROMINTA Gołdap 1 1982/83
524 POGOŃ Grodzisk Mazowiecki 1 2021/22
525 GÓRNIK 20 Katowice 1 1953
526 KOLEJARZ 24 Katowice 1 1956
527 BAILDON Katowice 1 1956
528 LZS CZYŻYNY Kraków 1 1955
529 BRONOWICZANKA Kraków Start OZC 1 1955
530 DĘBNICKI Kraków Sparta Dębniki 1 1956
531 CLEPARDIA Kraków 1 1986/87
532 CRACOVIA II 1 1983/84
533 LIGNOMAT-POLONIA Kępno 1 2000/01 (w przerwie zimowej połączenie Lignomatu Jankowy i Polonii Kępno)
534 NYSA Kłodzko 1 1956
535 OLIMPIA Kamienna Góra Włókniarz 1 1956
536 KORONA II Kielce 1 2006/07
537 SPARTA Kazimierza Wielka 1 1956
538 LZS Karlino 1 1955
539 UNIA Kunice (Żary) 1 2007/08
540 NEPTUN Końskie 1 1979/80
541 GÓRNIK II Konin Aluminium 1 1999/00
542 START Krasnystaw 1 1983/84
543 ORZEŁ Kolno 1 2007/08
544 HEJNAŁ Kęty 1 1992/93
545 ODRA Koźle Sparta 1 1956
546 KALWARIANKA Kalwaria Zebrzydowska 1 1995/96
547 KS BYSTRZYCA Kąty Wrocławskie Motobi 1 2004/05
548 OGNIWO Lublin 2 1953-1954
549 POLONIA Lidzbark Warmiński 1 2001/02
550 BUDOWLANI Lubsko 1 1979/80
551 POWIŚLANKA Lipsko 1 1986/87
552 GWARDIA Łódź 1 1953
553 ZPW 9 MAJA Łódź 1 1955
554 SPOŁEM Łódź Sparta 1 1955
555 ŁKS Łódź 1 2017/18
556 ChKS Łódź 1 1979/80
557 UKS SMS Łódź 1 2007/08
558 STAL Łańcut Czuwaj 1 1993/94
559 GÓRNIK Łęczyca 1 2005/06
560 ŚWIATOWID Łobez 1 1991/92
561 SILESIA Miechowice (Bytom) Górnik 1 1955
562 AKS Mikołów Stal 1 1956
563 JEDWABNIK Milanówek Włókniarz 1 1956
564 KS 1920 Mosina Sparta 1 1956
565 OSADNIK Myślibórz 1 1956
566 FALA Międzyzdroje Leśnik 1 1997/98
567 POLONIA Nysa Ogniwo 1 1953
568 KS Nysa 1 1966/67
569 PIAST II Nowa Ruda 1 1987/88
570 GLKS Nadarzyn 1 2010/11
571 MKS Nowe Miasteczko Meblarz 1 1991/92
572 PILICA Nowe Miasto nad Pilicą 1 1992/93
573 VARTA/ODRA Namysłów 1 1998/99
574 BRUK-BET TERMALICA Nieciecza LKS 1 2009/10
575 KS Olsztyn 1 1953
576 WARMIA/STOMIL II Olsztyn 1 1998/99
577 STAL Ostrów Wielkopolski 1 1976/77
578 OLIMPIA Olsztynek 1 1993/94
579 BZURA Ozorków 1 1988/89
580 CZARNI Otmuchów 1 1993/94
581 OGNIWO Poznań 1 1953
582 PRZEMYSŁAW Poznań 1 1970/71
583 POLONIA Piekary Śląskie 1 1956
584 POLAM Piła 1 1990/91
585 POGOŃ Połczyn Zdrój 1 1996/97
586 TĘCZA 34 Płońsk Hortex 1 1977/78
587 ZJEDNOCZENI Pudliszki 1 1982/83
588 NOTECIANKA Pakość 1 1986/87
589 HURAGAN Pobiedziska 1 2000/01
590 PROCHOWICZANKA Prochowice 1 1997/98
591 WIERZYCA Pelplin 1 2007/08
592 ZAGŁĘBIE Piechcin 1 1996/97
593 GWKS Rzeszów KS 1 1953
594 BIESZCZADY Rzeszów 1 1966/67
595 STAL II Rzeszów 1 1988/89
596 KOLEJARZ Rawicz 1 1956
597 BŁĘKITNI Raciąż 1 1976/77
598 GÓRNIK Sosnowiec 1 1966/67
599 ORLICZ Suchedniów LZS 1 1953
600 LECHIA Szczecinek 1 1966/67
601 MOTOR Siemianowice Śląskie 1 1956
602 WISŁA Sandomierz 1 1992/93
603 GÓRNIK Słupiec 1 1969/70
604 LECHIA Sędziszów Małopolski 1 1977/78
605 WIDOK Skierniewice 1 1996/97
606 KS Sławięcice (Kędzierzyn-Koźle) 1 2001/02
607 ORKAN Sochaczew 1 1994/95
608 POGOŃ Świerzawa 1 1995/96
609 POGOŃ Słupca 1 1997/98
610 STRZELINIANKA Strzelin 1 1995/96
611 SZYDŁOWIANKA Szydłowiec 1 1998/99
612 GRYF Toruń 1 1968/69
613 UNIA II Tarnów 1 1995/96
614 BŁĘKITNI Tarnów 1 1979/80
615 KS Tymbark Harnaś 1 1994/95
616 WIELICZANKA Wieliczka Kolejarz 1 1953
617 ŚWIT Warszawa Ogniwo 1 1954
618 GWARDIA II Warszawa 1 1982/83
619 ŚLĘZA II Wrocław 1 1987/88
620 GWARDIA Wrocław 1 1967/68
621 POLONIA Wrocław 1 1993/94
622 PARASOL/ŚLĄSK II Wrocław 1 1996/97
623 WAWEL Wirek (Ruda Śląska) Górnik 1 1955
624 ZAGŁĘBIE Wałbrzych 1 1986/87
625 GÓRNIK II Wałbrzych 1 1985/86
626 CZARNI Witnica 1 1997/98
627 MARKO Walichnowy 1 1997/98
628 GÓRNIK Zabrze 1 1953
629 GÓRNIK II Zabrze 1 1992/93
630 CZARNI Żywiec Unia 1 1956
631 GWARDIA Zielona Góra 1 1955
632 UKP Zielona Góra 1 2013/14
633 TECHNIK Zamość KS 1 1953
634 HETMAN II Zamość 1 1996/97
635 SĘP Żelechów 1 1982/83
636 NYSA Zgorzelec 1 2002/03
637 WKRA Żuromin 1 1997/98
638 ZJEDNOCZENI Żarów 1 1993/94
639 ZADRZEW Zawadówka 1 1994/95
640 MOSiR ŻURAW Gdańsk 1+1 wycof. 1986/87, 1987/88 (po 2 kolejce połączył się z Gedanią Gdańsk, wyniki anulowane), Gedania zajęła jego miejsce w lidze
641 SPÓŁDZIELCA Morszków 1+1 wycof. 1993/94,1994/95 (wycofanie po jesieni, wyniki anulowane)
642 SOKÓŁ Pniewy 1+1 wycof. 1991/92, 1996/97 (po rozegraniu 10 kolejek decyzją Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN został zdegradowany do IV ligi, wyniki anulowano)
643 ORZEŁ/JAGIELLONIA Tuszyn 1+1 wycof. 1996/97, 1997/98 (wycofanie po 9 kolejce, wyniki anulowane)
644 WKP Włocławek Jagiellonka/Włocłavia, Kujawy 1+1 wycof. 1996/97, 1998/99 (wycofanie po 6 kolejce, wyniki anulowane)
645 ZORZA Dobrzany 1 wycof, 2003/04 (wycofana po jesieni, wyniki anulowane)
646 STAL Rybnik 1 wycof, 1953 (wycofanie po 23 kolejce, wyniki anulowane)
647 IGLOOPOL Straszęcin 1 wycof, 1991/92 (wycofanie po jesieni, wyniki anulowane)
648 SMS SPORT CONTACT Wrocław 0 1997/98 (wyniki zespołu nie wliczały się do tabeli)

Prawa transmisyjneEdytuj

W sezonie 2018/19 kilka wybranych meczów rozgrywek transmitowanych było za pośrednictwem TVP3 oraz na stronie internetowej sport.tvp.pl i aplikacji mobilnej TVP Sport.

Od sezonu 2019/2020 do końca sezonu 2021/2022 na antenie TVP Sport nadawany był na żywo jeden niedzielny mecz rozgrywany o godzinie 13:00[11]. W lipcu 2022 prawa transmisyjne do pokazywania wszystkich meczów eWinner 2.ligi nabyła platforma internetowa WP Pilot, która na czas rozgrywania spotkań uruchamia specjalne kanały do streamingu. Umowa między spółką Wirtualna Polska Media SA a Polskim Związkiem Piłki Nożnej została zawarta na dwa lata i obowiązuje do końca sezonu 2023/2024. Spotkania ligi są dostępne odpłatnie w usłudze w WP Pilot wraz z szeregiem dodatkowych kanałów, m.in. w pakietach: trzydniowym (jedna kolejka), miesięcznym i rocznym. Dzięki usłudze można także oglądać w całości archiwalne spotkania z aktualnie trwających rozgrywek w bibliotece VOD[12][13][14][15]. Od sezonu 2022/2023 do końca sezonu 2023/2024 dzięki umowie sublicencyjnej z WP Pilot, Telewizja Polska może na antenie kanału TVP Sport oraz drogą internetową za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji mobilnej stacji, jak i strony sport.tvp.pl/, emitować na żywo jeden mecz w każdej kolejce, dowolnie wybrany przez swoją redakcję sportową. Po bezpośredniej transmisji mecz ten trafia w całości i w formie kilkuminutowego skrótu do biblioteki VOD o nazwie Retransmisje[16][17].

Skróty meczów można oglądać też poza WP Pilot na kanale Łączy nas piłka TV w serwisie YouTube. Są one tam dostępne w formie magazynu podsumowującego całą jedną kolejkę ligową. Odcinki trwają od 15 do maksymalnie 20 minut[18].

Lista sezonówEdytuj

Wytłuszczenie oznacza awans klubu do I ligi, a kursywa - występ w barażu o awans; jeśli klub w wyniku barażu awansował, również oznaczone to jest wytłuszczeniem.

Sezon Grupa 1. miejsce 2. miejsce 3. miejsce 4. miejsce Król strzelców
2008/09 18 (Z) MKS Kluczbork Pogoń Szczecin Ślęza Wrocław[19] Nielba Wągrowiec   Tomasz Mikołajczak (Nielba Wągrowiec) - 18
18 (W) KSZO Ostrowiec Świętokrzyski Sandecja Nowy Sącz Start Otwock[19] Stomil Olsztyn[20]   Piotr Grzelczak (Pelikan Łowicz) - 18
2009/10 18 (Z) Ruch Radzionków Górnik Polkowice Zagłębie Sosnowiec Zawisza Bydgoszcz   Rafał Leśniewski (Nielba Wągrowiec) - 22
18 (W) Bruk-Bet Termalica Nieciecza Kolejarz Stróże Resovia Okocimski KS Brzesko   Sebastian Hajduk (Resovia Rzeszów) - 18
2010/11 18 (Z) Olimpia Grudziądz Zawisza Bydgoszcz GKS Tychy Miedź Legnica   Rafał Leśniewski (Nielba Wągrowiec) - 15

  Piotr Ruszkul (Olimpia Grudziądz) - 15

  Przemysław Sulej (Olimpia Grudziądz) - 15

18 (W) Olimpia Elbląg Wisła Płock Świt Nowy Dwór Mazowiecki Okocimski KS Brzesko   Wojciech Fabianowski (Stal Rzeszów) - 18

  Grażvydas Mikulenas ( Wigry Suwałki) - 18

2011/12 18 (Z) Miedź Legnica GKS Tychy Bytovia Bytów Jarota Jarocin   Rafał Jankowski (Zagłębie Sosnowiec) - 19
16 (W)[21] Okocimski KS Brzesko Stomil Olsztyn Puszcza Niepołomice Znicz Pruszków   Ihor Mihałewski (Motor Lublin) - 15
2012/13 18 (Z) ROW 1964 Rybnik Chojniczanka Chojnice Bytovia Bytów Zagłębie Sosnowiec   Szymon Skrzypczak (KS Polkowice) - 21
18 (W) Wisła Płock Puszcza Niepołomice Pelikan Łowicz Resovia   Mateusz Broź (Garbarnia Kraków) - 18
2013/14 18 (Z) Chrobry Głogów Bytovia Bytów Zagłębie Sosnowiec Błękitni Stargard   Wojciech Okińczyc (UKP Zielona Góra) - 19
18 (W) Wigry Suwałki Pogoń Siedlce Siarka Tarnobrzeg Legionovia Legionowo   Adrian Paluchowski (Znicz Pruszków) - 22

  Maciej Tataj (Motor Lublin) - 22

2014/15 18 MKS Kluczbork Zagłębie Sosnowiec Rozwój Katowice Raków Częstochowa[19]   Łukasz Sekulski (Stal Stalowa Wola) - 30
2015/16 18 Stal Mielec Znicz Pruszków GKS Tychy Wisła Puławy   Łukasz Grzeszczyk (GKS Tychy) - 16
2016/17 18 Raków Częstochowa Odra Opole Puszcza Niepołomice Radomiak Radom[19]   Łukasz Pietroń (Olimpia Elbląg) - 16
2017/18 18 GKS 1962 Jastrzębie ŁKS Łódź Warta Poznań Garbarnia Kraków[19]   Leandro Rossi Pereira (Radomiak Radom) - 19
2018/19 18 Radomiak Radom Olimpia Grudziądz GKS Bełchatów Elana Toruń   Leandro Rossi Pereira (Radomiak Radom) - 16
2019/20 18 Górnik Łęczna Widzew Łódź 3. GKS Katowice, 4. Bytovia Bytów,

5. Resovia, 6. Stal Rzeszów[22]

  Michał Bednarski (Górnik Polkowice) - 24
2020/21 19 Górnik Polkowice GKS Katowice 3. Chojniczanka Chojnice, 4. Wigry Suwałki,

5. KKS 1925 Kalisz, 6. Skra Częstochowa[22]

  Kamil Wojtyra (Skra Częstochowa) - 24
2021/2022 18 Stal Rzeszów Chojniczanka Chojnice 3. Ruch Chorzów[22], 4. Wigry Suwałki,

5. Motor Lublin, 6. Radunia Stężyca

  Michał Fidziukiewicz (Motor Lublin) - 19
2022/2023

PrzypisyEdytuj

 1. do sezonu 2013/2014 II Liga była podzielona na grupę wschodnią i zachodnią
 2. eWinner sponsorem tytularnym rozgrywek 2. Ligi! - Federacja, PZPN - Łączy nas piłka [dostęp 2022-07-18] (pol.).
 3. Polska liga sezon po sezonie - wszystkie sezony - tabele, rezultaty, statystyki ekstraklasy, I i II ligi - Historia Polskiej Piłki Nożnej, hppn.pl [dostęp 2017-11-23].
 4. Sport. W miejsce lig klasy okręgowe. „Nowiny Rzeszowskie”. Nr 118, s. 2, 1 maja 1971. 
 5. Sezon 1972/1973 – piłkarze udali się na urlopy / Klasa okręgowa na mecie. „Nowiny Rzeszowskie-Stadion”. Nr 27, s. 1, 2 lipca 1973. 
 6. W okręgach Katowice i Kraków po 2 grupy, których zwycięzcy rozgrywali między sobą finał okręgu.
 7. Zwycięzcy wszystkich grup grali baraże z zespołami II ligi broniącymi się przed spadkiem.
 8. Z siedmiu grup awansowały po dwie drużyny, a trzecia grała w barażu, z grupy szczecińskiej awansował zwycięzca, a druga drużyna grała w barażu, z grupy poznańskiej tylko zwycięzca (był to wynik dokonanego dodatkowo podziału jednej z grup na poznańską i szczecińską).
 9. SIedmiu zwycięzców awansowało bezpośrednio, a zwycięzcy grup poznańskiej i szczecińskiej rozgrywali baraż.
 10. https://rfbl.pl/kluby-w-ii-dawnej-iii-lidze-wg-ilosci-rozegranych-sezonow-1953-2022/
 11. Telewizja Polska S.A, II liga: wiemy, jakie mecze pokażemy w TVP na początku sezonu, sport.tvp.pl [dostęp 2019-07-26] (pol.).
 12. Wirtualna Polska Media, Byli mistrzowie Polski i fabryki talentów. Rusza eWinner II liga, sportowefakty.wp.pl, 15 lipca 2022 [dostęp 2022-07-16] (pol.).
 13. Wszystkie mecze eWinner 2. ligi piłki nożnej w WP Pilot, pierwszej TV online w Polsce, dlaprasy.wp.pl [dostęp 2022-07-16] (pol.).
 14. Wszystkie mecze eWinner 2. Ligi w WP Pilot! - Federacja, PZPN - Łączy nas piłka [dostęp 2022-07-16] (pol.).
 15. Transmisje meczów eWinner 2. Ligi w WP Pilot, SATKurier.pl [dostęp 2022-07-16].
 16. OFICJALNIE: Wszystkie mecze II ligi w telewizji online, Transfery.info, 15 lipca 2022 [dostęp 2022-07-28] (pol.).
 17. Mecze eWinner 2 ligi będą transmitowane na WP Pilot i TVP Sport, www.podkarpacielive.pl [dostęp 2022-07-29] (pol.).
 18. MAGAZYN eWINNER 2. LIGI – 1. kolejka (2022/23). [dostęp 2022-07-29].
 19. a b c d e Baraż z zespołem I ligi broniącym się przed spadkiem.
 20. Pod nazwą OKS 1945 Olsztyn.
 21. Rozgrywki rozpoczęło 17 zespołów, jeden po wycofaniu nie został sklasyfikowany.
 22. a b c Zespoły z miejsc 3-6 grały baraże o awans do I ligi (dwa półfinały i finał, po jednym meczu).

Linki zewnętrzneEdytuj