24 Pułk Piechoty (II RP)

Ten artykuł dotyczy 24 Pułku Piechoty okresu II RP. Zobacz też: 24 Pułk Piechoty - inne pułki piechoty z numerem 24.

24 Pułk Piechoty (24 pp) – oddział piechoty Wojska Polskiego II RP.

24 Pułk Piechoty
Ilustracja
Historia
Państwo  II Rzeczpospolita
Sformowanie 1918
Rozformowanie 1939
Tradycje
Święto 11 maja
Nadanie sztandaru 1921
Dowódcy
Ostatni ppłk dypl. Julian Grudziński
Działania zbrojne
wojna polsko-bolszewicka
bitwa nad Niemnem (20–26 IX 1920)
kampania wrześniowa
bitwa nad Bzurą (9–18 IX 1939)
Organizacja
Dyslokacja Suwałki, Łuck
Rodzaj sił zbrojnych wojsko
Rodzaj wojsk piechota
Podległość 27 Dywizji Piechoty
Tereny działań pułku w latach 1918–1920
Ofensywa 4lipca1920.png
Bitwa komarow 1920.png
Bitwa molodeczno 10 1920.png

Formowanie i walki o graniceEdytuj

Pułk sformowany został w listopadzie 1918 w rejonie Radomia. Podstawą organizacyjną była Polska Organizacja Wojskowa (Okręg Radomski POW). Z jej szeregów wywodzili się pierwsi żołnierze pułku – ludzie z różnych warstw społecznych i o różnych poglądach politycznych, których łączyła miłość do ojczyzny. Była to na ogół młodzież zupełnie nie wyszkolona wojskowo i nie obeznana z ogniem, dopiero na froncie przechodził swój chrzest bojowy. W miarę napływów ochotników oddziały stopniowo odchodziły na front. Pierwszy batalion po zaledwie miesięcznym przeszkoleniu 28 grudnia wyruszył na ukraiński front do Małopolski Wschodniej, drugi batalion w kilka dni potem wyjechał pod Lwów.

Trzeci batalion formował się w Radomiu, stąd jedna kompania odeszła wkrótce na front cieszyński. Walczyła pod Skoczowem, Wilamowicami i Mirwą. Po zawarciu rozejmu z Czechami kompania powróciła do Radomia i w składzie trzeciego batalionu odeszła na front, gdzie połączyła się z resztą pułku. W grudniu 1919 batalion zapasowy pułku stacjonował w Opatowie[1].

W licznych bojach pułk stracił przeszło 400 oficerów i szeregowych poległych i zmarłych z ran oraz około 1000 rannych. 25 oficerów i szeregowych, w uznaniu zasług i wykazanego na polach bitew męstwa, odznaczonych zostało Krzyżami Virtuti Militari, 200 żołnierzy zaś otrzymało Krzyże Walecznych.

Kawalerowie Virtuti MilitariEdytuj

Żołnierze pułku odznaczeni Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari za wojnę 1918–1920[2]

mjr Władysław Konrad Czapliński
kpt. Włodzimierz Dąbrowski
kpt. Kazimierz Fiala[3]
por. Jan Fuglewicz[4]
por. Jan Górnicki
por. Jan Górnicki
kpr. Jan Głuszek
por. Czesław Józefczyk
płk Stanisław Kalabiński
sierż. Jan Kalinowski
plut. Piotr Kiljański
kpr. Jan Kokoszka
kpt. Jan Korkiewicz
pchor. Stanisław Koziełło
sierż. Józef Kubalczyk
kpr. Jan Kućma
mjr Karol Kurek nr 4692
por. Zbigniew Łodziński
por. Stefan Łomnicki
por. Stanisław Majewski
por. Jan Malec
kpr. Andrzej Morawski
ś.p. kpt. Jan Ogrodnik[a] nr 6329
sierż. Józef Salagan
por. Karol Tomkowicz

Pułk w okresie pokojuEdytuj

 
27 DP w 1938

Do 21 września 1921 stacjonował w Suwałkach, a później dyslokowany został do garnizonu Łuck[5]. Wchodził w skład 27 Dywizji Piechoty[6]. Kadra batalionu zapasowego stacjonowała we Włodzimierzu Wołyńskim[6].

Osobny artykuł: Święta wojskowe w Polsce.

19 maja 1927 roku Minister Spraw Wojskowych marszałek Polski Józef Piłsudski ustalił i zatwierdził dzień 11 maja, jako datę święta pułkowego[7].

Na podstawie rozkazu wykonawczego Ministerstwa Spraw Wojskowych do Departamentu Piechoty o wprowadzeniu organizacji piechoty na stopie pokojowej PS 10-50 z 1930 roku, w Wojsku Polskim wprowadzono trzy typy pułków piechoty. 24 pułk piechoty zaliczony został do typu I pułków piechoty (tzw. „normalnych”). W każdym roku otrzymywał około 610 rekrutów. Stan osobowy pułku wynosił 56 oficerów oraz 1500 podoficerów i szeregowców. W okresie zimowym posiadał batalion starszego rocznika, batalion szkolny i skadrowany, w okresie letnim zaś batalion starszego rocznika i dwa bataliony poborowych[8].

Pułk w kampanii wrześniowejEdytuj

 
Pułk walczył w składzie 27 DP
Osobny artykuł: Kampania wrześniowa.

W kampanii wrześniowej 1939 roku pułk walczył w składzie macierzystej 27 Dywizji Piechoty, walczącej w ramach Armii „Pomorze”.

Żołnierze pułkuEdytuj

Z tym tematem związana jest kategoria: oficerowie 24 Pułku Piechoty (II RP).
Dowódcy pułku
Zastępcy dowódcy pułku
II zastępca (kwatermistrz)

Obsada personalna w 1919Edytuj

 • dowódca – płk Władysław Bejnar, od 10 IX 1920 – mjr Stanisław Kalabiński
 • adiutant – por. Edmund Bukowicz
I batalion
 • dowódca – kpt. Wacław Prawdzik, kpt. Stanisław Zygmunt Widacki, por. Antoni Żółkiewski
 • 1 kompania – por. Włodzimierz Fiala, por. Kosiński
 • 2 kompania – por. Tadeusz Kaliszczak († 14 I 1919)
 • 3 kompania – por. Alfons Sokół († 6 I 1919), por. Kazimierz Kreiter, ppor. Stanisław Majewski
 • 4 kompania – por. Gawlik, ppor. Tadeusz Hubel, por. Romański
 • kompania karabinów maszynowych – por. Tadeusz Felsztyn
II batalion
 • dowódca – ppłk Aleksander Szemiot († 13 I 1919 pod Nowosiółką), kpt. Jan Ogrodnik († 23 XI 1919)
 • 5 kompania – kpt. Jan Ogrodnik (3 I 1919 – † 23 XI 1919), por. Karol Kurek
 • 6 kompania – por. Popławski, por. Marian Okniński († 21 V 1919)
 • 7 kompania – por. Michał Frołowicz
 • 8 kompania – por. Włodzimierz Dąbrowski
III batalion
 • dowódca – mjr Fryderyk Adasiewicz
 • dowódca kompanii – ppor. Kazimierz Przedwojewski

Batalion Zapasowy 24 Pułku Piechoty – ppłk Wacław Kluczyński
kompania karabinów maszynowych – ppor. Wilhelm Ślizowski
kompania techniczna – ppor. Głód

Obsada personalna w 1939 rokuEdytuj

Obsada personalna i struktura organizacyjna w marcu 1939 roku[14][b]

Dowództwo, kwatermistrzostwo i pododdziały specjalne[16]
 • dowódca pułku – ppłk dypl. Julian Józef Grudziński
 • I zastępca dowódcy – ppłk Ludwik Konarski
 • adiutant – kpt. Maksymilian Rogalski
 • starszy lekarz – mjr dr Franciszek Majkowski
 • młodszy lekarz – por. lek. Jerzy Nowodworski
 • kmdt podokręgu ZS Łuck – kpt. adm. (piech.) Józef Filar
 • oficer placu Łuck – kpt. adm. (piech.) Adolf Porębski
 • II zastępca dowódcy (kwatermistrz) – mjr Paweł Łuczak
 • oficer mobilizacyjny – kpt. Tadeusz Stanisław Kosterkiewicz
 • zastępca oficera mobilizacyjnego – kpt. Wacław Sosiński
 • oficer administracyjno-materiałowy – p.o. chor. Jan Hałoń
 • oficer gospodarczy – kpt. int. Jan Borkowski
 • oficer żywnościowy – chor. Jan Skulina
 • dowódca kompanii gospodarczej i oficer taborowy – kpt. tab. Jakub Jędrzejewski
 • kapelmistrz – ppor. rez. pdsc. Tadeusz Strucki
 • dowódca plutonu łączności – por. Franciszek Górski
 • dowódca plutonu pionierów – por. Józef Godlewski
 • dowódca plutonu artylerii piechoty – por. art. Julian Gozdal
 • dowódca plutonu ppanc. – ppor. Mieczysław Tabaczek
 • dowódca oddziału zwiadu – por. Włodzimierz Budrewicz
I batalion
 • dowódca batalionu – mjr Aleksander Wilhelm Hertlejn
 • dowódca 1 kompanii – kpt. Wacław Tadeusz Dziewulak
 • dowódca plutonu – ppor. Zdzisław Feliks Gajdziński
 • dowódca plutonu – chor. Władysław Wójcik
 • dowódca 2 kompanii – vacat
 • dowódca plutonu – ppor. Wilhelm Rusinkiewicz
 • dowódca 3 kompanii – por. Józef Ignacy Żuławiński
 • dowódca plutonu – ppor. Zbigniew Buyko
 • dowódca plutonu – ppor. Zbigniew Władysław Kąsinowski
 • dowódca plutonu – chor. Tomasz Gutkowski
 • dowódca 1 kompanii km – por. Piotr Łupiński
 • dowódca plutonu – por. Aleksander Julian Knauff
II batalion
 • dowódca batalionu – mjr Konrad Roman Hanak
 • dowódca 4 kompanii – p o. por Tadeusz Ludwik Strączek
 • dowódca plutonu – ppor. Marian Wożniak
 • dowódca 5 kompanii – kpt. Józef Owsiak
 • dowódca plutonu – ppor. Marian Gronowicz
 • dowódca plutonu – ppor. Czesław Wacław Markiewicz
 • dowódca 6 kompanii – kpt. Stanisław Dziewulski
 • dowódca plutonu – ppor. Otton Willibald Schulz
 • dowódca 2 kompanii km – kpt. Jan Banasiak
 • dowódca plutonu – ppor. Onufry Muszyński
 • dowódca plutonu – chor. Stefan Mojko
III batalion
 • dowódca batalionu – mjr Leonard Skulski
 • dowódca 7 kompanii – por. Władysław Kiszczak
 • dowódca plutonu – ppor. Antoni Jan Allery
 • dowódca 8 kompanii – por. Czesław Głowacki
 • dowódca plutonu – ppor. Zygmunt Józef Joniec
 • dowódca 9 kompanii – por. Stefan Kluch
 • dowódca plutonu – ppor. Bronisław Czarnocki
 • dowódca 3 kompanii km – kpt. Wiktor Janczewski
 • dowódca plutonu – ppor. Witold Gołoński
 • na kursie – por. Stefan Żytnicki
Dywizyjny Kurs Podchorążych Rezerwy 27 DP
 • dowódca – mjr Wójcicki Roman Antoni
 • dowódca plutonu strzeleckiego – kpt. Tadeusz Zbigniew Zbiegień
 • dowódca plutonu strzeleckiego – por. Socha Czesław
 • dowódca plutonu strzeleckiego – por. Świętochowski Rajmund
 • dowódca plutonu km – kpt. Dyl Marian Stanisław
24 obwód przysposobienia wojskowego „Łuck”
 • kmdt obwodowy PW – mjr adm. (piech.) Włodzimierz Jan Wojtych[c]
 • kmdt powiatowy PW Łuck – kpt. adm. (piech.) Adam Dybczyński (*)
 • kmdt powiatowy PW Horochów – por piech. Wincenty Marciniak (*)
 • kmdt powiatowy PW Dubno – kpt. adm. (piech.) Stanisław Wacław Wysocki (*)

Obsada personalna we wrześniu 1939 rokuEdytuj

Obsada personalna we wrześniu 1939 roku[18]

Dowództwo
 • dowódca – ppłk dypl. Julian Józef Grudziński
 • I adiutant – kpt. Maksymilian Rogalski
 • II adiutant – kpt. Tadeusz Zbigniew Zbiegień
 • oficer informacyjny – ppor. Bogdan Bieńkowski
 • oficer łączności – por. Włodzimierz Budrewicz
 • kwatermistrz – kpt. Jan Banasiak
 • naczelny lekarz – ppor. lek. dr Edward Grzegorz Pełeszak
 • dowódca kompanii gospodarczej – ppor. Józef Macichowski
I batalion
 • dowódca batalionu – mjr Aleksander Hertlein
 • adiutant – ppor. rez. Roman Malinowski
 • 1 kompania – kpt. Wacław Dziewulak
 • 2 kompania – por. rez. Bolesław Mackiewicz
 • 3 kompania – ppor. Zbigniew Władysław Kąsinowski
 • 1 kompania karabinów maszynowych –– por. Czesław Głowacki
II batalion
 • dowódca batalionu – mjr Jan Wójcicki, później kpt. Jan Banasiak
 • adiutant – ppor. rez. Edward Miezian
 • 4 kompania – ppor. Marian Woźniak
 • 5 kompania – por. rez. Andrzej Antoni Puścian
 • 6 kompania – por. Tadeusz Strączek
 • 2 kompania karabinów maszynowych – kpt. Wiktor Janczewski
III batalion
 • dowódca batalionu – mjr Leonard Skulski
 • adiutant – ppor. rez. Mieczysław Józef Wysocki
 • 7 kompania – por. Stefan Kluch
 • 8 kompania – por. Aleksander Sałacki
 • 9 kompania – por. Stefan Żytnicki
 • 3 kompania karabinów maszynowych – kpt. Józef Owsiak
Pododdziały specjalne
 • kompania zwiadowców – ppor. Zbigniew Buyko
 • kompania przeciwpancerna[d] – ppor. Mieczysław Tabaczek
 • pluton artylerii piechoty – por. art. Julian Gozdal
 • pluton pionierów – por. Józef Godlewski
 • pluton przeciwgazowy – NN
 • pluton łączności – st. sierż. Adamus

Żołnierze 24 pułku piechoty – ofiary zbrodni katyńskiejEdytuj

Nazwisko i imię stopień zawód miejsce pracy przed mobilizacją zamordowany
Allery Antoni ppor. żołnierz zawodowy Katyń
Bury Franciszek ppor. rez. Katyń
Kiszczak Władysław kapitan żołnierz zawodowy dowódca 7/24 pp Katyń
Knauff Aleksander porucznik Łuck Katyń
Lirecki Stanisław ppor. rez. Katyń
Łuczak Paweł major żołnierz zawodowy kwatermistrz 24 pp Katyń
Maciejewski Kazimierz por. rez. Katyń
Malczewski Jan por. rez. prawnik praktyka w Łucku Katyń
Malinowski Mikołaj ppor. rez. nauczyciel szkoła w Skibniewie Katyń
Róg Eugeniusz por. rez. handlowiec Katyń
Sołtan Władysław ppor. rez. prawnik Katyń

Symbole pułkoweEdytuj

 
Uroczystość poświęcenia szandaru pułkowego
Sztandar

17 czerwca 1922 marszałek Józef Piłsudski wręczył dowódcy pułku sztandar, ufundowany przez społeczeństwo Suwałk[19]. Jego los po 1939 jest nieznany.

Odznaka pamiątkowa

Zatwierdzona Dz. Rozk. MSWojsk. nr 13, poz. 144 z 24 kwietnia 1930 roku. Odznaka ma kształt krzyża pokrytego białą emalią, z wciętymi ramionami zakończonymi kulkami. Na środku krzyża na okrągłej emaliowanej tarczy w otoku wieńca laurowego widnieje 1. Na ramionach krzyża wpisano nazwy pól bitewnych i rok powstania pułku LWÓW BEREZYNA ŚLĄSK 1918. Pola między ramionami krzyża wypełniają złote płomienie. Oficerska - dwuczęściowa, wykonana w srebrze, emaliowana, na rewersie próba srebra i inicjały grawera WG. Wymiary: 42x42 mm. Wykonanie: Wiktor Gontarczyk – Warszawa[20].

UwagiEdytuj

 1. Kpt. Jan Ogrodnik został także ujęty na liście kawalerów VM 6 Pułku Piechoty Legionów Polskich.
 2. Wykaz zawiera obsadę jednostki według stanu bezpośrednio przed rozpoczęciem mobilizacji pierwszych oddziałów Wojska Polskiego w dniu 23 marca 1939, ale już po przeprowadzeniu ostatnich awansów ogłoszonych z datą 19 marca 1939[15].
 3. Gwiazdką oznaczono oficera, który pełnił jednocześnie więcej niż jedną funkcję[17].
 4. Z relacji por. Aleksandra Sałackiego wynika, że 24 pp w czasie mobilizacji posiadał tylko trzy armaty przeciwpancerne.

PrzypisyEdytuj

 1. Odziemkowski 2010 ↓, s. 226.
 2. Pałac 1930 ↓, s. 40.
 3. Pałac 1930 ↓, s. 40 wg autora Włodzimierz Fiala.
 4. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 16 z 11 czerwca 1927 roku, s. 166, został przeniesiony do 49 pp, w którym opracował „Zarys historii wojennej 49-go Pułku Piechoty”.
 5. Sawicki i Wielechowski 2007 ↓, s. 54.
 6. a b Almanach 1923 ↓, s. 51.
 7. Dz. Rozk. MSWojsk. Nr 16 z 19 maja 1927 roku, poz. 174.
 8. Jagiełło 2007 ↓, s. 63-65.
 9. a b Księga chwały 1992 ↓.
 10. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 22 z 22 lipca 1922 roku, s. 543.
 11. a b Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 134 z 24 grudnia 1924 roku, s. 755.
 12. Rocznik Oficerski 1924 ↓, s. 182, 343.
 13. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 11 z 7 czerwca 1934 roku, s. 130.
 14. Rocznik oficerski 1939 ↓, s. 576–577 i 673.
 15. Rocznik oficerski 1939 ↓, s. VI.
 16. Rocznik oficerski 1939 ↓, s. 576–577.
 17. Rocznik oficerski 1939 ↓, s. VIII.
 18. Sałacki 1989 ↓, s. 179-181.
 19. Satora 1990 ↓, s. 65.
 20. Sawicki i Wielechowski 2007 ↓, s. 54-55.

BibliografiaEdytuj