Lwowska szkoła matematyczna

polska matematyczna szkoła naukowa

Lwowska szkoła matematyczna – polska matematyczna szkoła naukowa zaliczana do tzw. polskiej szkoły matematycznej, działająca w dwudziestoleciu międzywojennym we Lwowie, skupiona wokół Stefana Banacha i Hugona Steinhausa[1]; specjalizowała się w analizie funkcjonalnej, wydawała „Studia Mathematica”.

Lwowska szkoła matematyczna, 1930

W odróżnieniu od warszawskiej szkoły matematycznej (wydającej czasopismo „Fundamenta Mathematicae”, zajmujące się głównie teorią mnogości, topologią i ich zastosowaniami), z którą są wspólnie zaliczane do polskiej szkoły matematycznej, szkoła lwowska zajmowała się analizą funkcjonalną, nowoczesną dziedziną matematyki powstałą i rozwijaną w XX wieku.

Tło historyczne Edytuj

 
Profesor Wacław Sierpiński – pomysłodawca i założyciel przedwojennej społeczności polskich matematyków we Lwowie

Przed wojną Lwów znajdował się w zaborze austriackim. Polska społeczność akademicka na przełomie XIX i XX wieku miała wielu wybitnych matematyków znanych za granicą, jednak brakowało jej ośrodka, który przyciągałby młodych studentów i umożliwiał im dostęp do sprawnej współpracy i wymiany aktualnej wiedzy z resztą Europy. Społeczność matematyków, która później przekształciła się w szkołę lwowską mogła powstać dzięki wcześniejszym staraniom profesora Wacława Sierpińskiego, który zaczął działania mające przekształcić ówczesny Uniwersytet Jana Kazimierza w taki ośrodek[2].

Od 1910 roku Sierpiński zaczął prowadzić systematyczne wykłady m.in. z teorii mnogości i innych awangardowych, atrakcyjnych problemów matematyki rozpatrywanych w Europie. Od 1911 roku prowadził seminarium wyższe z matematyki, wokół którego gromadzili się młodzi, ambitni studenci ze Lwowa, a z czasem przyłączali się do niego również doktorzy i badacze wracający do miasta z dyplomami renomowanych uczelni[2].

Rozwój środowiska matematyków przerwał wybuch I wojny światowej. W wakacje 1914 roku Sierpiński przebywał razem z żoną na wakacjach w carskiej Rosji. W dniu wybuchu wojny jako obywatel Austo-Wegier został internowany i mógł wrócić do kraju dopiero w 1917 roku[3]. Odwiedził Lwów w semestrze letnim 1917/18, jednak przeniósł się na katedrę matematyki w nowoutworzonym Uniwersytecie Warszawskim[3][4].

W mieście pozostali jednak wychowankowie Sierpińskiego, którzy szukali współpracowników, którzy pomogą im odbudować dawną społeczność[4].

Historia grupy Edytuj

Początki w Krakowie Edytuj

 
Hugo Steinhaus – założyciel i jeden z głównych uczestników międzywojennej szkoły lwowskiej

W 1916 roku 29-letni doktor matematyki Hugo Steinhaus, pracujący jako urzędnik w Krakowie natknął się na grupę młodszych (20 i 24-letnich) studentów, którzy rozmawiali o zaskakująco awangardowych problemach matematycznych[4]:

Chociaż Kraków był wciąż formalnie twierdzą, można było chodzić wieczorami po plantach. Podczas takiego spaceru usłyszałem słowa: „…miara Lebesgue’a…” – podszedłem do ławki i przedstawiłem się dwóm młodym adeptom matematyki. Powiedzieli mi, że do ich kompanii należy jeszcze Witold Wilkosz, którego bardzo chwalili. Byli to Stefan Banach i Otto Nikodym.

Hugo Steinhaus[5], Wspomnienia

Zaciekawiony aktualnością poruszanych problemów zaprzyjaźnił się z nimi i zaprosił do wspólnego założenia Towarzystwa Matematycznego w Krakowie (które w 1920 roku przekształciło się w Polskie Towarzystwo Matematyczne[6]). Mimo wciąż trwających działań wojennych towarzystwo spotykało się regularnie w kawiarniach i wspólnie wymieniało się problemami matematycznymi[4].

Nieformalny styl spotkań w publicznych kawiarniach w tłoku i zgiełku był znakiem rozpoznawczym grupy. Mimo izolacji miasta spowodowanej działaniami wojennymi i mimo braku kontaktu z zagranicznymi uczonymi, grupa pracowała wspólnie nad problemami, które później stanowiły podwaliny dla ich wieloletnich badań. Z czasem dołączyli do nich inni studenci, późniejsi profesorowie: Władysław Ślebodziński, Leon Chwistek i Włodzimierz Stożek[4].

Przeprowadzka do Lwowa, wojny i kryzys Uniwersytetu Edytuj

 
Zniszczenia na ul. Kopernika, kilkaset metrów od gmachu Uniwersytetu Jana Kazimierza

Współpracownicy Sierpińskiego, którzy pozostali we Lwowie: Zygmunt Janiszewski, Antoni Łomnicki i Józef Puzyna w 1917 roku utworzyli Towarzystwo Matematyczne we Lwowie. W marcu tego samego roku Puzyna zaprosił Steinhausa do przeprowadzki i habilitacji doktorskiej. Steinhaus zgodził się na przeprowadzkę i natychmiast po otrzymaniu habilitacji zaczął zapraszać do Lwowa swoich krakowskich przyjaciół[4][5].

Matematyka lwowska przez wojnę i bez Sierpińskiego została niemal kompletnie zrujnowana. Steinbach objął posadę docenta na Uniwersytecie Jana Kazimierza w 1917 roku, jednak miał niewielu słuchaczy. Liczył, że studenci wrócą do miasta po wojnie, jednak po jej zakończeniu, wybuchły wojna polsko-ukraińska i wojna polsko-bolszewicka, a miasto było areną dwóch bitew, co spowodowało jeszcze większy kryzys[6].

Osobny artykuł: Bitwa o Lwów (1918–1919).
Osobny artykuł: Bitwa o Lwów (1920).

Niewiele brakowało, a do powstania szkoły mogłoby nie dojść. Ze względu na prawa do wykładu, ale bez pensji, Steinhaus musiał szukać zatrudnienia w sektorze prywatnym. W 1920 roku rozważał porzucenie pracy naukowej i wyprowadził się do rodzinnego Jasła, podejmując się pracy w zakładzie wiedeńskiej firmy Gartenbard[4].

Po powrocie z internowania Wacław Sierpiński odwiedził Lwów, ale nie wrócił do pracy na Uniwersytecie. Postanowił opuścić miasto i przeprowadzić się do Warszawy, zabierając wielu swoich asystentów. Istniała obawa, że w mieście zabraknie nauczycieli. W 1919 roku umarł Puzyna[7], a ściągnięty z Kijowa Eustachy Żyliński nie był w stanie sam prowadzić wykładów. W 1920 umarł także Janiszewski[7], po śmierci którego zaproponowano katedrę Steinhausowi[8].

Steinhaus wachał się, kiedy został poproszony o pomoc w odbudowaniu placówki, jednak zobowiązany swoją niedawną habilitacją, postanowił powrócić na Uniwersytet i sprowadzić przyjaciół z krakowskiego Towarzystwa[8].

Nowe pokolenie wykładowców Edytuj

 
Młody Stefan Banach w 1919 roku (w wieku 27 lat)

Aby wskrzesić przedwojenną społeczność matematyków, Steinbach otrzymał katedrę matematyki na Uniwersytecie Jana Kazimierza i postanowił wyszkolić dla niej nowe kadry[4].

W 1920 roku, aby zachęcić Banacha do wyprowadzki z Krakowa, wynegocjował dla niego posadę asystenta profesora Łomnickiego na Politechnice Lwowskiej. Musiał wykonać wiele pracy, żeby spełnić kwestie formalne. Banach był ekscentrycznym geniuszem, który mimo wybitnego talentu matematycznego nigdy nie ukończył wyższych studiów, więc po zgodę na jego zatrudnienie Steinbach musiał udać się aż do Ministra[4][9].

Musiał też udać się do fortelu, aby zmusić go podstępem do napisania pracy i odbycia egzaminu doktorskiego[9].

Zobacz więcej w artykule Stefan Banach, w sekcji Kariera naukowa.

Do Uniwersytetu Jana Kazimierza i Politechniki Lwowskiej przyjechali z czasem także inni dawni członkowie krakowskiego Towarzystwa, m.in.[10]:

Złote lata szkoły lwowskiej Edytuj

 
Stanisław Ulam w Los Alamos w trakcie pracy nad Projektem Manhattan

Z czasem pierwsze pokolenie studentów wyszkolonych na lwowskich uniwersytetach obroniło prace doktorskie i rozpoczęło światowe kariery naukowe lub dołączyło do kadry nauczycielskiej. Do takich uczniów należeli m.in.[11][12]:

Okres międzywojenny był złotym wiekiem szkoły lwowskiej. Z wybranych wydarzeń[13]:

 • 1927 – we Lwowie odbył się I Zjazd Matematyków Polskich, w którym wzięło udział 200 uczonych z kraju i zagranicy
 • 1929 – Banach i Steinhaus rozpoczęli wydawanie czasopisma Studia Mathematica poświęconego analizie funkcjonalnej
 • 1931 – Banach ppublikował pracę Teoria operacji. Tom I: Operacje liniowe, światowej sławy dzieło, które przyniosło mu światową sławę
 • 1932 – ukazał się pierwszy tom serii Monografie matematyczne
 • 1935 – Ulam dostał zaproszenie od uniwersytetu Princeton
 • 1936 – Ulam dostał trzyletnie stypendium Society of Fellows na uniwersytecie Harvarda
 • 1937 – John von Neumann zaoferował Banachowi czek z jedynką i dowolną liczbą zer, który dostanie jeśli zgodzi się na wyjazd do USA, lecz Banach odmawiół opuszczenia Lwowa
 • 1938 – doktorat honoris causa z inicjatywy Banacha i Steinhausa otrzymał Henri Lebesgue
 • 1938 – Hugo Steinhaus wydał Kalejdoskop matematyczny
 • 1939 – Banach został prezesem Polskiego Towarzystwa Matematycznego

Jako dowód wpływu szkoły lwowskiej na matematykę światową może posłużyć monografia Development of Mathematics, 1900–1950, która wymienia dla każdego roku w okresie 1900–1950 najważniejsze osiągnięcia światowej matematyki. W okresie 1922–1938 znajduje się 19 osiągnięć matematyków lwowskich (Banach ma 6, Steinhaus – 4 z czego jedno wspólne z Banachem, Schauder – 5, w tym trzy wspólne z innymi)[14].

II wojna światowa i sowiecka okupacja Edytuj

 
Defilada sowieckiej kawalerii po zdobyciu lwowa w 1939

W sierpniu 1939 roku Stanisław Ulam wypłynął do USA na kolejny rok pracy na uniwersytecie przekonany, że po 10 miesiącach ponownie wróci do Lwowa na wakacje, nie spodziewając się, że widzi miasto po raz ostatni raz w swoim życiu[15].

1 września 1939 roku wybuchła II wojna światowa. Rok akademicki zaczynał się 1 października, więc wielu badaczy było wówczas na wakacjach, w różnych sanatoriach i uzdrowiskach. Banacha wojna zastała w Worochcie. Steinhaus z rodziną był w Jaremczu, skąd próbował przedostać się na Węgry, jednak został cofnięty przez oficera, który poinformował o ich sojuszu z III Rzeszą[16].

Lwów we wrześniu 1939 roku wypełnił się uchodźcami z terenów okupowanych przez Niemców. Wehrmacht podszedł pod miasto 12 września i zaczął oblężenie miasta, do którego 19 września przyłączyła się od wschodu Armia Czerwona. Lwów skapitulował 22 września[16][17].

Osobny artykuł: Obrona Lwowa (1939).

Teren Lwowa został przyłączony do Ukraińskiej SSR. Sowieci zamknęli Uniwersytet Jana Kazimierza, uruchamiając w jego miejscu ukraiński Uniwersytet im. Iwana Franki. Wykłady wznowiono 15 stycznia 1940 roku, a profesorowie mogli nadal wykładać. Pozwolono im nawet wydać ostatni numer Studia Mathematica w oparciu o materiały przygotowane przed wojną[18].

Chociaż praca naukowa była możliwa, jej przebieg były daleki od normalnego. Ukraiński język obowiązywał na wykładach, które służyły do celów ideologicznych i propagandowych, natomiast polski był wykorzystywany na wykładach poświęconych naukom ścisłym. Budziło to dużą niechęć Ukraińców we Lwowie, którzy liczyli na szybkie unarodowienie szkolnictwa wyższego na wzór uniwersytetów na Litwie[17][18].

Okupacji sowieckiej nie przeżyli dwaj ważni matematycy lwowscy[18]:

Okupacja niemiecka i zagłada szkoły Edytuj

 
Żydówka uciekająca przed prześladowcami podczas pogromu we Lwowie

O wiele bardziej wyniszczająca była dla środowiska akademickiego okupacja niemiecka. Niemcy weszli do Lwowa 30 czerwca 1941 roku i natychmiast przystąpili do czystek etnicznych i masowych mordów wycelowanych w polską inteligencję, w których zginęło trzy tysiące Polaków, w tym dwustu studentów Uniwersytetu Jana Kazimierza[25].

Osobny artykuł: Pogromy lwowskie (1941).

W trakcie okupacji niemieckiej zostali zamordowani lub zginęli następujący członkowie szkoły:

Szacuje się, że w czasie niemieckiej okupacji zginęło około 160 tysięcy mieszkańców Lwowa[25].

Hugo Steinhaus ze względu na swoje żydowskie pochodzenie spalił wszystkie swoje dokumenty i uciekł ze swojego mieszkania 4 lipca 1941 roku, a potem ukrywał się wraz z żoną u profesora Benedykta Fulińskiego do listopada 1941 rokz. Potem oboje uciekli do Osiczyny, a w lipcu 1942 roku do Berdechowa koło Stróży[25].

Karmiciele wszy Edytuj

 
Rudolf Weigl – naukowiec, który ukrywał lwowskich profesorów przed śmiercią

Wykładowcy, którym nie udało się uciec musieli ukrywać swoją tożsamość. Z pomocą przyszedł im profesor Rudolf Stefan Weigl, który pracował w Instytucie Badań nad Tyfusem Plamistym[25].

Osobny artykuł: Rudolf Weigl.

Ponieważ studia nad szczpionką na tyfus były niezwykle ważne dla Wehrmachtu, Weigl dostał dużą wolność w metodach badań. Hodował wszy zarażone chorobą i potrzebował więźniów i płatnych pracowników, na skórze których jego wszy mogły być karmione[25].

Osobny artykuł: Karmiciel wszy.

Pracę tę proponował ukrytym pod zmyślonymi tożsamościami lwowskim profesorom, studentom i wielu innym polskim intelektualistom. Na osobach chronionych przez Weigla karmione były jedynie zdrowe wszy, które nie roznosiły śmiertelnej choroby. Niemcy, bojąc się tyfusu, nie wnikali w szczegóły przeprowadzanych przez niego eksperymentów, a strach przed zarażeniem powodował, że unikali kontaktu z karmicielami. Dzięki temu śmierci przez dwa lata okupacji uniknęli[25]:

Okres powojenny Edytuj

 
Grób Stefana Banacha na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie

W 1943 roku na konferencji w Teheranie nowa linia graniczna zostawiła Lwów w granicach ZSRR. Wojska podeszły pod miasto 22 lipca 1944 roku i odbiły je 27 lipca przy sporym udziale Armii Krajowej. Po zajęciu Lwowa przez Armię Czerwoną, miasto było w dużym stopniu zniszczone. Ludność Lwowa spadła poniżej 150 tysięcy mieszkańców[26].

Osobny artykuł: Akcja „Burza” we Lwowie.

Mimo strat wojennych Polacy nadal stanowili najliczniejszą grupę wykładowców i 80% studentów[26].

W 1944 roku została zawarta tajna umowa graniczna z PKWN, która zakładała masowe, przymusowe przesiedlenie ludności polskiej z Ukrainy na Ziemie Odzyskane[26].

Osobny artykuł: Akcja „Wisła”.

W związku z tym, większość członków szkoły rozjechała się po kraju i zasiliła inne ośrodki naukowe:

Kultura lwowskich matematyków Edytuj

Poza samymi dokonaniami naukowymi, lwowska szkoła znana jest ze specyficznej atmosfery, która wprawiała w zdziwienie osoby z innych środowisk naukowych. Nauka była uprawiana nie tylko na uniwersytecie, ale też w kawiarniach, parkach i innych miejscach publicznych, często tłocznych i głośnych – niepasujących do wyobrażeń o tym sposobie pracy[27].

Kawiarnia Szkocka Edytuj

 
Budynek, w którym przed II wojną światową mieściła się Kawiarnia Szkocka
Osobny artykuł: Kawiarnia Szkocka.

Grupa regularnie spotykała się w otaczających uniwersytet kawiarniach, jednak najbardziej sławnym miejscem ich spotkań była Kawiarnia Szkocka należąca do Zofii Teliczkowskiej na placu Akademickim pod numerem 9[27].

Zwana przez lwowskich matematyków „pokojem śniadańkowym” oferowała tradycyjne polskie dania, kawę i różnorodne alkohole. Matematycy spotykali się tam na „śniadanka” w postaci kaszanki podawanej z wódką, grali razem w szachy, a także rozwiązywali razem problemy matematyczne[27].

Dowody były spisywane na chusteczkach, serwerkach albo kredą i ołówkami na blatach stołów, co irytowało właścicielkę kawiarni. Niecodzienny sposób uprawiania matematyki wprawiał w zdumienie postronnych obserwatorów[27].

Atmosfera na zakrapianych spotkaniach była radosna i bardzo żartobliwa. Centrum wydarzeń był stolik Banacha, Mazura i Ulama, a zaproszenie do Kawiarni Szkockiej było traktowane jako „rytuał przejścia”, na który zasługiwali najzdolniejsi studenci, którzy uzyskali szacunek któregoś z wykładowców[27].

Księga szkocka Edytuj

Osobny artykuł: Księga szkocka.
 
Stanisław Mazur wręczający Perowi Enflo gęś w nagrodę za rozwiązanie problemu w przestrzeni Banacha

Pewnego dnia Banach, Ulam i Mazur spędzili na kolacji i wspólnym rozwiązywaniu problemów aż 17 godzin, a rezultatem ich pracy okazało się ważne twierdzenie w ramach badań tzw. przestrzeni Banacha. Blat stolika był cały zapełniony równaniami, które następnego dnia zniknęły (najprawdopodobniej starte przez właścicielkę). Aby uniknąć utraty cennych wyników wielogodzinnych badań żona Banacha, Łucja, przyniosła do kawiarni zeszyt z twardą okładką, który służył od tej pory za notatnik[27].

Zeszyt ten został nazwany Księgą szkocką, a z czasem wypełniał się setkami dowodów i problemów stawianych przez członków szkoły[27].

Księga zawierała problemy, za rozwiązanie których często obiecywano nagrody. Niektóre były pospolite – jak butelka wina albo obiad na koszt autora – a inne bardzo ekstrawaganckie – jak żywa gęś, którą Mazur wręczył Perowi Enflo za rozwiązanie problemu nr 153 w 1973 roku[27][28].

Księga zachowała się do naszych czasów. Wojnę przetrwała dzięki Łucji Banach, która ukryła ją i przemyciła przez granicę. W 1956 roku Steinhaus przepisał własnoręcznie całą księgę słowo po słowie i wysłał ją Ulamowi do Los Alamos. Ten przetłumaczył ją na angielski, skopiował ją w 300 egzemplarzach na własny koszt i rozesłał do rozmaitych uniwersytetów w różnych krajach. Do dzisiaj powstało wiele opracowań i monografii, które opisują szczegółowo wszystkie problemy i śledzą ich rozwiązania[27][29].

Czołowi przedstawiciele Edytuj

 
Stefan Banach

(lista w porządku alfabetycznym)

Zobacz też Edytuj

Przypisy Edytuj

 1. Maciej Iłowiecki: Dzieje nauki polskiej. Warszawa: Wydawnictwo „Interpress”, 1981, s. 252–253. ISBN 83-223-1876-6.
 2. a b 3. Sierpiński na uniwersytecie we Lwowie (1908-1914), [w:] Roman Duda, Lwowska szkoła matematyczna, Wyd. 2, Acta Universitatis Wratislaviensis, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014, s. 21–27, ISBN 978-83-229-3211-7 [dostęp 2023-09-27] (pol.).
 3. a b 4. Uniwersytet w Warszawie i program Janiszewskiego (1915-1920), [w:] Roman Duda, Lwowska szkoła matematyczna, Wyd. 2, Acta Universitatis Wratislaviensis, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014, s. 27–31, ISBN 978-83-229-3211-7 [dostęp 2023-09-28].
 4. a b c d e f g h i 6. Formowanie się środowiska matematycznego we Lwowie po I wojnie światowej, [w:] Roman Duda, Lwowska szkoła matematyczna, Wyd. 2, Acta Universitatis Wratislaviensis, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014, s. 39–50, ISBN 978-83-229-3211-7 [dostęp 2023-09-28].
 5. a b Hugo Steinhaus, Wspomnienia, [w:] Hanna Malewska (red.), Miesięcznik „Znak” 1970 nr 2–3, Kraków: Krakowskie Zakłady Graficzne nr 4, marzec 1970, s. 306–338 (pol.).
 6. a b Steinhaus, [w:] Mariusz Urbanek, Genialni: lwowska szkoła matematyczna, Warszawa: Wydawnictwo Iskry, 2014, s. 31, ISBN 978-83-244-0381-3 [dostęp 2023-09-28].
 7. a b 27. Przegląd chronologiczny, [w:] Roman Duda, Lwowska szkoła matematyczna, Wyd. 2, Acta Universitatis Wratislaviensis, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014, s. 181–194, ISBN 978-83-229-3211-7 [dostęp 2023-09-30].
 8. a b 6. Formowanie się środowiska matematycznego we Lwowie po I wojnie światowej, [w:] Roman Duda, Lwowska szkoła matematyczna, Wyd. 2, Acta Universitatis Wratislaviensis, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014, s. 39–50, ISBN 978-83-229-3211-7 [dostęp 2023-09-28].
 9. a b Banach, [w:] Mariusz Urbanek, Genialni: lwowska szkoła matematyczna, Warszawa: Wydawnictwo Iskry, 2014, s. 33, ISBN 978-83-244-0381-3 [dostęp 2023-09-28] (pol.).
 10. 3.6. Początki matematyki na Uniwersytecie Jana Kazimierza, [w:] Adam Redzik i inni, Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie: Academia Militans, Kraków: Wydawnictwo Wysoki Zamek, 2015, s. 688–690, ISBN 978-83-943785-5-4 [dostęp 2023-09-28].
 11. 3.6. Początki matematyki na Uniwersytecie Jana Kazimierza, [w:] Adam Redzik i inni, Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie: Academia Militans, Kraków: Wydawnictwo Wysoki Zamek, 2015, s. 688–690, ISBN 978-83-943785-5-4 [dostęp 2023-09-28].
 12. 27. Przegląd chronologiczny, [w:] Roman Duda, Lwowska szkoła matematyczna, Wyd. 2, Acta Universitatis Wratislaviensis, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014, s. 181–194, ISBN 978-83-229-3211-7 [dostęp 2023-09-30].
 13. Lwowska szkoła matematyczna w datach, [w:] Mariusz Urbanek, Genialni: lwowska szkoła matematyczna, Warszawa: Wydawnictwo Iskry, 2014, s. 261–269, ISBN 978-83-244-0381-3 [dostęp 2023-09-28].
 14. Jeremy Gray, Development of Mathematics, 1900–1950.Edited by Jean-Paul Pier., „Historia Mathematica”, 23 (4), 1996, s. 437–440, DOI10.1006/hmat.1996.0041, ISSN 0315-0860 [dostęp 2023-09-28].
 15. Lwowska szkoła matematyczna w datach, [w:] Mariusz Urbanek, Genialni: lwowska szkoła matematyczna, Warszawa: Wydawnictwo Iskry, 2014, s. 261–269, ISBN 978-83-244-0381-3 [dostęp 2023-09-28].
 16. a b Steinhaus 1939, [w:] Mariusz Urbanek, Genialni: lwowska szkoła matematyczna, Warszawa: Wydawnictwo Iskry, 2014, s. 105–112, ISBN 978-83-244-0381-3 [dostęp 2023-09-28].
 17. a b c 3.10. Zagłada, [w:] Adam Redzik i inni, Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie: Academia Militans, Kraków: Wydawnictwo Wysoki Zamek, 2015, s. 701–703, ISBN 978-83-943785-5-4 [dostęp 2023-09-28].
 18. a b c 24. Ukrainizacja po sowiecku (1939-1941), [w:] Roman Duda, Lwowska szkoła matematyczna, Wyd. 2, Acta Universitatis Wratislaviensis, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014, s. 157–162, ISBN 978-83-229-3211-7 [dostęp 2023-09-28].
 19. Jan Draus: Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie 1918–1946. Portret kresowej uczelni. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2007, s. 92. ISBN 978-83-7188-964-6.
 20. Andrzej Leszek Szcześniak: Katyń. Lista ofiar i zaginionych jeńców obozów Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk. Warszawa: Alfa, 1989, s. 222. ISBN 83-7001-294-9.
 21. Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego: Katyń. Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, 2000. s. 243. [dostęp 2015-03-28].
 22. Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego: Charków. Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, 2003. s. 202. [dostęp 2015-03-28].
 23. Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego: Miednoje Tom I. Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, 2005. s. 324. [dostęp 2015-03-28].
 24. Ukraińska Lista Katyńska. Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, 1994. [dostęp 2015-03-28].
 25. a b c d e f g h i j k l m n o p 25. Okupacja niemiecka (1941-1944), [w:] Roman Duda, Lwowska szkoła matematyczna, Wyd. 2, Acta Universitatis Wratislaviensis, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014, s. 162–177, ISBN 978-83-229-3211-7 [dostęp 2023-09-28].
 26. a b c d Ekspulsja Polaków (1945-1946), [w:] Roman Duda, Lwowska szkoła matematyczna, Wyd. 2, Acta Universitatis Wratislaviensis, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014, s. 171–177, ISBN 978-83-229-3211-7 [dostęp 2023-09-28].
 27. a b c d e f g h i 10. Życie towarzyskie (Kawiarnia szkocka, ''Księga szkocka''), [w:] Roman Duda, Lwowska szkoła matematyczna, Wyd. 2, Acta Universitatis Wratislaviensis, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014, s. 70–78, ISBN 978-83-229-3211-7 [dostęp 2023-09-30].
 28. Problem 153. z Księgi Szkockiej, DeltaMi, 1 maja 2020 [dostęp 2023-09-30] (pol.).
 29. Richard Daniel Mauldin (red.), The Scottish book: mathematics from the Scottish Café, Boston Stuttgart: Birkhäuser, 1981, ISBN 978-3-7643-3045-3 [dostęp 2023-09-30].

Bibliografia Edytuj