Otwórz menu główne
Toruń
Toruń2017.jpg
Ten artykuł jest częścią cyklu artykułów o Toruniu
Obelisk w Starym Toruniu, upamiętniający domniemane miejsce pierwotnej lokalizacji Torunia
Zachodnie skrzydło klasztoru franciszkanów, obecnie część kościoła NMP
W 1274 Toruń otrzymał przywilej na budowę kramów i ław chlebowych, wraz z budową wieży obecnego Ratusza Staromiejskiego
W latach 1391-1399 gruntownie przebudowano Ratusz Staromiejski
Zamek Dybowski w Toruniu, na którym w 1454 nadano przywileje „złotej wolności szlacheckiej”
Katedralny dzwon Tuba Dei (Trąba Boża) z 1500 roku – największy średniowieczny dzwon w Polsce i jeden z największych średniowiecznych dzwonów kołysanych w Europie Środkowej
1751 roku otwarto fabrykę pierników Gustawa Weesego, dziś Muzeum Toruńskiego Piernika
1853 roku odsłonięto pomnik Mikołaja Kopernika na Rynku Staromiejskim w Toruniu, dzieło berlińskiego rzeźbiarza Fryderyka Tiecka
Nr 1 Gazety Toruńskiej z 1 stycznia 1867
Siedziba najstarszego na Pomorzu Towarzystwa Naukowego w Toruniu
Tramwaj na ulicy Mickiewicza/Sienkiewicza, początek XX w.
Budynek Teatru wybudowany w 1904 roku
W 1920 roku Toruń stał się stolicą województwa pomorskiego, na zdjęciu Pomorski Urząd Wojewódzki
W 1924 roku utworzono leśny Rezerwat przyrody Las Piwnicki
W 1933 roku otwarto Most drogowy im. Józefa Piłsudskiego przez Wisłę, na zdjęciu stan obecny

Kalendarium historii Torunia – chronologiczne zestawienie najważniejszych faktów z dziejów miasta[1].

Toruń to prężny ośrodek gospodarczykulturalnynaukowyakademicki oraz turystycznym, a także ważny węzłem zarówno drogowy jak i kolejowy. Obecnie szesnaste pod względem liczby ludności miasto w kraju (203 158 mieszkańców według GUS na dzień 31.12.2014). 

Jedna z dwóch stolic województwa kujawsko-pomorskiego, siedziba m.in. Urzędu marszałka województwa, zarządu województwa i sejmiku wojewódzkiego. Miasto pełni również role stolicy powiatu toruńskiego, nie wchodząc w jego skład. Jest także jednym z miast centralnych Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego[2].

Stolica diecezji toruńskiej kościoła rzymskokatolickiego.

Pochodzenie nazwy miastaEdytuj

Najstarsze zapisy z lat 1222 i 1230 mówią o osadzie Tarnowo. Po założeniu przez Krzyżaków grodu obronnego z zamkiem pojawiły się nazwy: Torun (1231), Thorun (1233), Thoron (1241), i Thorum (1248). Żadna z tych form nie ma źródła w języku niemieckim, co świadczy o przekształceniu (zniemczeniu) pierwotnej nazwy Tarnów, czyli miejsca gdzie rosła tarnina. Marcin Kromer pisał: Gedeon, biskup płocki, za zgodą kolegium kapłańskiego dodał Tarnów (Tarnovia), który teraz jest Toruniem, a jego tłumacz z łaciny, Stanisław Sarnicki, jest autorem zdania: Toruń przez nich założony, ongiś Tarnowem zwany był. Należy więc uznać, że nazwa Toruń, choć zrywa całkowicie więź z pierwotnym Tarnowem, jest repolonizacją[3] .

Okres starożytnyEdytuj

Wczesne średniowieczeEdytuj

 • VIII-XII wiek – osada na miejscu późniejszego zamku krzyżackiego, przy przeprawie przez Wisłę, przy bursztynowym szlaku
 • 1217 - najazdy Prusów niszczące dzielnicę mazowiecką, w tym okolice Torunia

Czasy krzyżackie (1228-1454)Edytuj

 • 1231 – założenie grodu w Starym Toruniu przez landmistrza Hermana von Balka
 • 28 grudnia 1232 – otrzymanie praw miejskich, Toruń wraz z Chełmnem to pierwsze miasta na ziemiach polskich lokowane według nowoczesnych, zachodnich reguł
 • 1235 - ugoda między Konradem Mazowieckim a zakonem krzyżackim, regulująca m.in. status dotychczasowych posiadłości biskupstwa włocławskiego w Ziemi Chełmińskiej
 • 1236 – translokacja Torunia na obecne miejsce
 • 1239 – osadzenie franciszkanie w pobliżu Torunia, wówczas za murami miejskimi
 • 1242 - atak księcia Świętopełka na Ziemię Chełmińska, któremu Toruń się oparł
 • 1243 – w klasztorze franciszkanów odbył się synod z udziałem legata papieskiego Wilhelma z Modeny
 • 28 lipca 1243 utworzono diecezję chełmińską dla całej ziemi chełmińskiej
 • 1244-1247 - w Toruniu przebywa wielki mistrz krzyżacki Poppo von Osterna
 • około 1250 – biskup włocławski Wolimir przekazuje wieś Mokre mieszczanom toruńskim
 • 1 października 1251 – wydano odnowiony przywilej chełmiński
 • 1252-1259 - prawdopodobny okres poszerzenia obszaru miasta w stronę północną i zachodnią; wchłonięcie przez miasto zabudowań klasztoru franciszkanów
 • 1255 - pierwsza wzmianka o zamku krzyżackim w Toruniu
 • 1259 - przywilej wicemistrza pruskiego Gerharda von Hirzberga, pozwalający na wzniesienie domu kupieckiego na Rynku Staromiejskim w zamian za zrzeczenie się przez miasto prawa do młyna w Trzeposzu
 • 1262 - mieszczanie toruńscy zyskują 70 łanów w pobliżu posiadłości miejskich i 60 łanów we wsi Srebrniki w zamian za pastwiska w Starym Toruniu, strumień Postolsko i dochody z górnego młyna zamkowego; pierwsze znane użycie najstarszej pieczęci miejskiej przedstawiającej Madonnę z Dzieciątkiem
 • 2 kwietnia 1263 - osadzenie przez wielkiego mistrza Anno von Sangerhausena zakonu dominikanów na terenie sąsiadującym ze Starym Miastem, w granicach późniejszego Nowego Miasta
 • 13 sierpnia 1264 – lokacja Nowego Miasta
 • 1266 - przyznanie Nowemu Miastu wszystkich przywilejów, jakimi cieszyło się Stare Miasto
 • 1274 – przywilej na budowę kramów i ław chlebowych w miejscu obecnego Ratusza Staromiejskiego; równocześnie zbudowano dolną część zachowanej do dzisiaj wieży
 • 1280 – Toruń został członkiem Hanzy. Kilku torunian pełni funkcje starszych kantoru Hanzy w Brugii (m.in. burmistrz Johann von Soest)
 • 1303 - pruski mistrz krajowy Konrad Sack zastrzega dla Zakonu wszelkie dochody z domu kupieckiego i jatek rzeźniczych na Nowym Mieście
 • 1309 – rozpoczęcie budowy kościoła parafialnego Nowego Miasta pod wezwaniem św. Jakuba
 • 1311 - pierwsza wzmianka o szpitalu dla trędowatych z kościołem św. Jerzego; szpital ten był czynny już w 2. poł. XIII w.; w tym samym roku zakon krzyżacki ufundował klasztor benedyktynek przy kościele Ducha Św.
 • ok. 1320 - rozpoczęcie budowy nowego kościoła dominikanów
 • 1335 - wyłączenie komturów toruńskich spod władzy komturów Ziemi Chełmińskiej i poddanie ich bezpośredniemu zwierzchnictwu wielkiego mistrza
 • 1345 - potwierdzenie prawa patronatu nad toruńskim kościołem św. Jakuba zakonowi żeńskiemu, prawdopodobnie cysterkom
 • 1349 - wskutek wyczerpania się miejsca na cmentarzu przy kościele śś. Janów, przekazano pod zarząd tego kościoła dotychczasową kaplicę szpitalną na Przedmieściu Chełmińskim pw. św. Wawrzyńca, z prawem pochówku tam mieszczan toruńskich
 • 10 sierpnia 1351 - pożar Starego Miasta
 • 13851386 – zbudowanie pierwszego, gotyckiego Dworu Artusa w Toruniu
 • 1389 – założenie Apteki Królewskiej działającej do 2011.
 • 1391-1399 – gruntowna przebudowa największego w Polsce średniowiecznego Ratusza Staromiejskiego
 • 1398 – Krzyżacy z toruńskiego zamku dokonali zbrojnego wypadu, zdobywając zamek w Bydgoszczy. Przedmiotem sporu była rywalizacja gospodarcza
 • 1399 – ukończenie budowy ratusza staromiejskiego przez mistrza Andrzeja
 • XIV-XV wiek – okres największego rozwoju miasta, Toruń stał się jednym z największych miast w Polsce, był także dużym ośrodkiem handlowym. Ludność ok. 20000 mieszkańców
 • 1403 - uzyskanie przez Toruń od wielkiego mistrza Konrada von Jungingen ograniczonego prawa składu, połączonego z przymusem drogowym
 • 1409 – Bydgoszcz ponownie stała się łupem Krzyżaków z toruńskiej twierdzy
 • 1 lutego 1411I Pokój Toruński
 • 1416 – w wyniku epidemii zmarło ośmiu radnych i burmistrz
 • 14241428 – budowa przez Władysława Jagiełłę Zamku Dybowskiego na zachodnim brzegu Wisły
 • 1440 – przystąpienie do Związku Pruskiego

W granicach Rzeczypospolitej (1454-1793)Edytuj

Złote lata (XV-XVII wiek)Edytuj

Osobny artykuł: Oblężenie Torunia (1658).

Okres wojen (XVII-XVIII wiek)Edytuj

Osobny artykuł: Oblężenie Torunia (1703).

W Królestwie Prus (1793-1806)Edytuj

W Księstwie Warszawskim (1807-1815)Edytuj

Osobny artykuł: Oblężenie Torunia (1809).

W Królestwie Prus (1815-1920)Edytuj

Okres międzywojenny (1920-1939)Edytuj

II wojna światowa (1939–1945)Edytuj

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. Z HISTORII MIASTA (pol.). torun.pl.
 2. ZIT: Porozumienie podpisane (pol.). torun.pl. [dostęp 2014-04-08].
 3. Jan Miodek, Rozmyślajcie nad mową!, Prószyński i S-ka, Warszawa 1998, ​ISBN 83-7180-885-2
 4. Prezydent Mościcki na procesji Bożego Ciała w 1933 r. [ARCHIWALIA], Torun.Wyborcza.pl [dostęp 2019-06-19] (pol.).
 5. Wyborcza.pl, torun.wyborcza.pl [dostęp 2019-09-07].

Linki zewnętrzneEdytuj