Prezydium Sejmu – naczelny organ kierowniczy Sejmu. W skład Prezydium Sejmu wchodzi Marszałek Sejmu wraz z wicemarszałkami. W jego pracach z głosem doradczym uczestniczy Szef Kancelarii Sejmu.

Do funkcji Prezydium Sejmu należą:

  • ustalanie planu pracy Sejmu, po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów
  • przygotowywanie wykładni Regulaminu Izby, po zasięgnięciu opinii Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych
  • ustalanie zasad doradztwa naukowego i ekspertyz
  • zajmowanie się kwestiami prawnymi posłów
  • przekazywanie poszczególnym komisjom sejmowym odpowiednich spraw do rozpatrzenia
  • opiniowanie spraw wniesionych przez Marszałka Sejmu.

Liczbę wicemarszałków ustala w drodze uchwały Sejm[1].

III Rzeczpospolita edytuj

Prezydium X kadencji Sejmu (od 13 listopada 2023) edytuj

Prezydium IX kadencji Sejmu (od 12 listopada 2019 do 12 listopada 2023) edytuj

Prezydium VIII kadencji Sejmu (od 11 listopada 2015 do 12 listopada 2019) edytuj

Prezydium VII kadencji Sejmu (od 8 listopada 2011 do 11 listopada 2015) edytuj

Prezydium VI kadencji Sejmu (od 5 listopada 2007 do 7 listopada 2011) edytuj

Prezydium V kadencji Sejmu (od 26 października 2005 do 4 listopada 2007) edytuj

Prezydium IV kadencji Sejmu (od 19 października 2001 do 18 października 2005) edytuj

Prezydium III kadencji Sejmu (od 20 października 1997 do 18 października 2001) edytuj

Prezydium II kadencji Sejmu (od 14 października 1993 do 19 października 1997) edytuj

Prezydium I kadencji Sejmu (od 24 listopada 1991 do 14 października 1993) edytuj

Prezydium Sejmu X kadencji (od 1 stycznia 1990 do 1991) edytuj

Polska powojenna i PRL edytuj

Prezydium Sejmu X kadencji do 31 grudnia 1989 edytuj

Prezydium Sejmu IX kadencji (od 1985 do 1989) edytuj

Prezydium Sejmu VIII kadencji (od 1980 do 1985) edytuj

Prezydium Sejmu VII kadencji (od 1976 do 1980) edytuj

Prezydium Sejmu VI kadencji (od 1972 do 1976) edytuj

Prezydium Sejmu V kadencji (od 1969 do 1972) edytuj

Prezydium Sejmu IV kadencji (od 1965 do 1969) edytuj

Prezydium Sejmu III kadencji (od 1961 do 1965) edytuj

Prezydium Sejmu II kadencji (od 1957 do 1961) edytuj

Prezydium Sejmu I kadencji (od 1952 do 1956) edytuj

Prezydium Sejmu Ustawodawczego (od 1947 do 1952) edytuj

II Rzeczpospolita edytuj

Prezydium Sejmu V kadencji (od 1938 do 1939) edytuj

Prezydium Sejmu IV kadencji (od 1935 do 1938) edytuj

Prezydium Sejmu III kadencji (od 1930 do 1935) edytuj

Prezydium Sejmu II kadencji (od 1928 do 1930) edytuj

Prezydium Sejmu I kadencji (od 1922 do 1928) edytuj

Prezydium Sejmu Ustawodawczego (od 1919 do 1922) edytuj

Zobacz też edytuj

Uwagi edytuj

  1. Joachim Brudziński zrezygnował z funkcji wicemarszałka Sejmu 9 stycznia 2018. Regulamin Sejmu właściwie nie przewiduje takiej czynności. Wicemarszałek normalnie pełni swoją funkcję do końca kadencji Sejmu albo może zostać odwołany bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Takiego głosowania nad odwołaniem nie było.

Przypisy edytuj

  1. Zgodnie z art. 5 ust. 2 Regulaminu Sejmu (M.P. z 2022 r. poz. 990).