Prezydium Sejmu – naczelny organ kierowniczy Sejmu. W skład Prezydium Sejmu wchodzi Marszałek Sejmu wraz z wicemarszałkami. W jego pracach z głosem doradczym uczestniczy Szef Kancelarii Sejmu.

Do funkcji Prezydium Sejmu należą:

  • ustalanie planu pracy Sejmu, po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów
  • przygotowywanie wykładni Regulaminu Izby, po zasięgnięciu opinii Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich
  • ustalanie zasad doradztwa naukowego i ekspertyz
  • zajmowanie się kwestiami prawnymi posłów
  • przekazywanie poszczególnym komisjom sejmowym odpowiednich spraw do rozpatrzenia
  • opiniowanie spraw wniesionych przez Marszałka Sejmu.

Liczba wicemarszałków nie jest z góry określona, zwyczajowo ilość wicemarszałków odpowiada liczbie partii politycznych (każda partia ma jednego wicemarszałka).

Spis treści

III RzeczpospolitaEdytuj

Prezydium IX kadencji Sejmu od 12 listopada 2019Edytuj

Prezydium VIII kadencji Sejmu od 12 listopada 2015 do 11 listopada 2019Edytuj

Prezydium VII kadencji Sejmu od 8 listopada 2011 do 11 listopada 2015Edytuj

Prezydium VI kadencji Sejmu od 5 listopada 2007 do 7 listopada 2011Edytuj

Prezydium V kadencji Sejmu od 26 października 2005 do 4 listopada 2007Edytuj

Prezydium IV kadencji Sejmu od 19 października 2001 do 18 października 2005Edytuj

Prezydium III kadencji Sejmu od 20 października 1997 do 18 października 2001Edytuj

  • Marszałek Sejmu
  • Wicemarszałkowie Sejmu

Prezydium II kadencji Sejmu od 14 października 1993 do 19 października 1997Edytuj

Prezydium I kadencji Sejmu od 24 listopada 1991 do 14 października 1993Edytuj

Prezydium Sejmu X kadencji od 1 stycznia 1990 do 1991Edytuj

Polska powojenna i PRLEdytuj

Prezydium Sejmu X kadencji do 31 grudnia 1989Edytuj

Prezydium Sejmu IX kadencji od 1985 do 1989Edytuj

Prezydium Sejmu VIII kadencji do 1980 do 1985Edytuj

Prezydium Sejmu VII kadencji od 1976 do 1980Edytuj

Prezydium Sejmu VI kadencji od 1972 do 1976Edytuj

Prezydium Sejmu V kadencji od 1969 do 1972Edytuj

Prezydium Sejmu IV kadencji od 1965 do 1969Edytuj

Prezydium Sejmu III kadencji od 1961 do 1965Edytuj

Prezydium Sejmu II kadencji do 1957 do 1961Edytuj

Prezydium Sejmu I kadencji od 1952 do 1956Edytuj

Prezydium Sejmu Ustawodawczego od 1947 do 1952Edytuj

II RzeczpospolitaEdytuj

Prezydium Sejmu V kadencji 1938-39Edytuj

Prezydium Sejmu IV kadencji 1935-38Edytuj

Prezydium Sejmu III kadencji 1930-35Edytuj

Prezydium Sejmu II kadencji 1928-30Edytuj

Prezydium Sejmu I kadencji 1922-28Edytuj

Prezydium Sejmu Ustawodawczego 1919-22Edytuj

Zobacz teżEdytuj

UwagiEdytuj

  1. Joachim Brudziński zrezygnował z funkcji wicemarszałka Sejmu 9 stycznia 2018. Regulamin Sejmu właściwie nie przewiduje takiej czynności. Wicemarszałek normalnie pełni swoją funkcję do końca kadencji Sejmu albo może zostać odwołany bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Takiego głosowania nad odwołaniem nie było.