Otwórz menu główne

I Kurs Normalny Wyższej Szkoły Wojennej

I Kurs Normalny Wyższej Szkoły Wojennej (II Kurs Wojenny Szkoły Sztabu Generalnego) - kurs Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie.

Na podstawie przeprowadzonego w 1919 roku egzaminu wstępnego z wiedzy ogólnej i taktyki, na I rok studiów przyjęto 53 oficerów, w tym:

2 stycznia 1920 roku rozpoczęto naukę w Wojennej Szkole Sztabu Generalnego. Był to II Kurs Wojenny.

W marcu 1920 roku kpt. Ignacy Sadowski został zwolniony ze Szkoły z powodu choroby i odkomenderowany do zorganizowania szkoły podoficerskiej w Biedrusku[4].

W połowie kwietnia przerwano studia, a słuchaczy skierowano na praktyki sztabowe. 16 kwietnia odbyła się pożegnalna kolacja słuchaczy, wykładowców i asystentów[4]. Część słuchaczy pełniła służbę w dowództwach wielkich jednostek piechoty i jazdy oraz sztabach armii i frontów biorąc udział w wojnie z bolszewikami. Pozostali służyli w naczelnych władzach wojskowych.

W czasie wojny zginęło dwóch słuchaczy:

 • mjr kaw. Edward Wolf z 27 Pułku Piechoty, zmarł z ran 3 września 1920 w Szpitalu Polowym Nr 404[5],
 • kpt. Mieczysław Rudzki z Dowództwa VIII Brygady Piechoty, poległ 14 lipca 1920 pod m. Koczanowicze, pośmiertnie awansowany na majora.

Naukę wznowiono na początku stycznia 1921. Na drugim roku dołączyli między innymi:

 • ppłk Mieczysław Boruta-Spiechowicz z LP,
 • rtm. Witold Dzierżykraj-Morawski z armii niemieckiej,
 • rtm. Aleksander Radwan-Pragłowski z armii austriackiej,
 • kpt. Zbigniew Belina-Prażmowski-Kryński – tłumacz języka francuskiego na I roku
 • kpt. Wojciech Fyda z LP,
 • por. Witold Rodys - tłumacz języka francuskiego na I roku

a, ubył mjr Józef Jaklicz (École Superieure de Guerre).

Kurs zakończył się we wrześniu 1921. Słuchacze otrzymali dyplomy naukowe oficerów Sztabu Generalnego.

Wykaz absolwentów I Kursu Normalnego W.S.Woj. (II Kurs Wojenny Szkoły Sztabu Generalnego) 1920-1921. Wykaz sporządzono w następującym układzie: liczba porządkowa, stopień wojskowy w chwili ukończenia kursu, imię i nazwisko słuchacza, przydział służbowy po ukończeniu kursu, najwyższy stopień wojskowy uzyskany w Wojsku Polskim i najwyższe stanowisko osiągnięte w czasie służby w WP.

Lp. Stopień Imię i nazwisko Przydział na stanowisko Najwyższy stopień i najwyższe stanowisko osiągnięte w czasie służby w WP
1. ppłk SG Marian Bolesławicz szef Sztabu DOK I honorowy gen. bryg. 1962
2. ppłk SG Mieczysław Boruta-Spiechowicz szef Sztabu 8 DP gen. bryg. 1936
3. ppłk SG Erwin Emil Juliusz Więckowski szef Sztabu 25 DP płk dypl.
4. ppłk SG Mieczysław Więckowski zastępca szefa Sztabu DOK II Lublin
5. ppłk SG Kordian Józef Zamorski zastępca szefa Sztabu GO „Bieniakonie” gen. dyw. 1966
6. mjr SG Zenon Adamowicz szef sztabu 7 DP ppłk dypl., szef sztabu 50 DP
7. mjr SG Adam Brzechwa-Ajdukiewicz szef Oddziału III Sztabu DOK VI gen. bryg.
8. mjr SG Jan Prot vel Jan Berlinerblau odkomenderowany na studia z dniem 1 lutego 1925 przeniesiony do rezerwy w stopniu majora
9. mjr SG Włodzimierz Bochenek Oddział I SG WP
10. mjr SG Roman Borzęcki DOK I Warszawa
11. mjr SG Józef Ćwiertniak Oddział III SG WP płk dypl., dowódca 13 DP
12. mjr SG Mieczysław Czaderski szef sztabu 16 DP
13. mjr SG Bohdan Hulewicz Oddział IIIa BŚRW płk dypl., pomocnik dowódcy OK III
14. mjr SG Jan Hyc asystent w Szkole SG płk dypl., kwatermistrz DOK I
15. mjr SG Wacław Jędrzejewicz Oddział II SG płk dypl.
16. mjr SG Bronisław Prugar-Ketling szef sztabu 2 DG gen. dyw.,
17. mjr SG Leon Koc szef sztabu 1 DP Leg. płk dypl.
18. mjr SG Stanisław Künstler szef sztabu 5 DP gen. bryg.
19. mjr SG Zbigniew Brochwicz-Lewiński Inspektorat Jazdy przy IA Nr 2 [6] płk dypl., oficer sztabowy do prac przy GISZ
20. mjr SG Mieczysław Mozdyniewicz szef sztabu 28 DP płk dypl., dowódca 17 DP
21. mjr SG Mieczysław Rawicz-Mysłowski szef sztabu 26 DP płk dypl., dowódca 4 DP
22. mjr SG Józef Papeć DOK X ppłk dypl., stan spoczynku od 31 października 1931
23. mjr SG Tadeusz Parafiński zastępca szefa Sztabu DOK IV płk dypl., dowódca PD 26 DP
24. mjr SG Karol Płoszajski zastępca szefa Sztabu DOK VIII dyrektor w Ożarowskiej Fabryce Kabli
25. mjr SG Marian Porwit Oddział III SG WP płk dypl., W.S.Woj.
26. mjr SG Bronisław Regulski Oddział IV SG WP gen. dyw.
27. mjr SG Tadeusz Alf-Tarczyński szef sztabu 11 DP płk dypl., szef Sztabu DOK II
28. mjr SG Tadeusz Frank-Wiszniewski Oddział IIIa BŚRW ppłk SG, szef sztabu 3 DP Leg.
29. mjr SG Stefan Trzaska-Zabielski Oddział IIIa BŚRW ppłk dypl. kaw., stan spoczynku od 31 października 1931
30. mjr SG Bolesław Zawadzki Oddział III SG WP mjr dypl., stan spoczynku od 31 marca 1930, †1940 Charków
31. mjr SG Tadeusz Kalina-Zieleniewski asystent w Szkole SG płk dypl., dowódca 33 DP
32. kpt. SG Leon Bulowski Oddział IV SG WP mjr dypl. piech., stan spoczynku od 31 sierpnia 1931
33. kpt. SG Jan Ciałowicz szef sztabu 9 DP płk dypl. dr, dowódca AD 5 DP
34. kpt. SG Władysław Chmura Oddział IV SG WP mjr dypl. art., stan spoczynku od 1935
35. kpt. SG Wiktor Wilhelm Czopp Inspektorat Armii Nr 2 ppłk dypl. art., dowódca 5 pac
36. kpt. SG Rudolf Dreszer Inspektorat Jazdy przy Dowództwie 2 Armii gen. bryg., dowódca Grupy Operacyjnej
37. kpt. SG Wojciech Fyda Inspektorat Armii Nr 5 płk dypl. art., dowódca 6 pac, †7 V 1944 KL Mauthausen
38. kpt. SG Jan Stanisław Jastrzębski Inspektorat Armii Nr 3 mjr dypl. art., †1940 Charków
39. kpt. SG Stanisław Marian Krzysik Oddział IV SG † 1 II 1930 Kołomyja
40. kpt. SG Feliks Kwiatek Oddział I SG WP ppłk dypl., szef Oddziału I Sztabu Dowództwa Obrony Warszawy
41. kpt. SG Włodzimierz Ludwig Oddział IIIa BŚRW płk dypl., dowódca OPL Kraju
42. kpt. SG Artur Maruszewski Oddział I SG
43. kpt. SG Witold Dzierżykraj-Morawski Inspektorat Armii Nr 2 pośm. gen. bryg., szef sztabu Armii „Karpaty”
44. kpt. SG Leopold Stanisław Müller Oddział I SG ppłk dypl.
45. kpt. SG Tadeusz Münnich DOK I płk dypl., główny adiutant NW
46. kpt. SG Karol Piórecki szef sztabu 20 DP
47. kpt. SG Zbigniew Belina-Prażmowski-Kryński Departament Lotnictwa M.S.Wojsk. ppłk. dypl., zastępca dowódcy 1 Pułku Lotniczego
48. kpt. SG Aleksander Pragłowski asystent w Szkole SG gen. bryg., szef sztabu Armii „Łódź”
49. kpt. SG Józef Różniecki DOK VI mjr dypl., szef Oddziału Wyszkolenia DOK V
50. kpt. SG Mieczysław Starzyński DOK V ppłk dypl.
51. kpt. SG Roman Starzyński Oddział I SG WP ppłk dypl. st. sp., dyrektor Polskiego Radia
52. kpt. SG Jan Swarzeński-Rychlik Oddział III SG WP
53. kpt. SG Marian Steifer szef sztabu 17 DP płk dypl.
54. kpt. SG Józef Wiatr Oddział IV SG gen. bryg., dowódca JWŚW
55. kpt. SG Paweł Żółtowski Generalny Inspektorat Jazdy mjr dypl. kaw., szef sztabu 3 DK, w rezerwie od 31 sierpnia 1925
56. por. SG Witold Rodys asystent w Szkole SG
57. mjr SG Bolesław Pikusa asystent w Szkole SG ppłk dypl. piech., zastępca szefa Biura Przem. Woj. MSWojsk.
58. kpt. SG Stanisław IV Rutkowski dyspozycja dowódcy OK VI ppłk dypl. piech., dowódca 30 pp
59. por. SG Stanisław Trembiński dyspozycja dowódcy OK IX kpt. dypl. piech., stan spoczynku od 31 marca 1933

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. W nawiasach umieszczono liczby słuchaczy podane przez Jana Ciałowicza w: W sprawie Wojennej Szkoły Sztabu Generalnego ....
 2. Do grupy oficerów byłej cesarskiej i królewskiej Armii należał mjr kaw. Edward Wolf.
 3. Do grupy oficerów byłej Armii Cesarstwa Niemieckiego należał kpt. Mieczysław Rudzki.
 4. a b Wszendyrówny 2016 ↓, s. 90.
 5. 31 sierpnia 1920 pod Józefowem poległ major Juliusz Wolf z 11 Pułku Piechoty.
 6. Inspektorat Armii Nr 2.

BibliografiaEdytuj