Otwórz menu główne

Wikipedia:Kawiarenka/Artykuły

Taza de café.png
Kawiarenka pod Wesołym Encyklopedystą – rozmowy o artykułach
Tu omawiamy kwestie związane z edytowaniem artykułów, ich formatowaniem, kategoryzacją, ilustrowaniem, przekierowaniami, stronami ujednoznaczniającymi, merytorycznymi zmianami w szablonach stosowanych w artykułach itd. Zobacz też stronę z zaleceniami edycyjnymi.

Obserwuj stolikArchiwum stolikaWszystkie stoliki • Skróty: WP:AR, WP:BAR:AR

Spis treści


JamusukroEdytuj

Cytat: Jamusukro powstało w 1909 roku w wyniku zmiany nazwy wioski N'Gokro. Naprawdę? Zmiana nazwy afrykańskiej wioski, pyk i miasto? Ma ktoś ochotę się tym zająć? Raczej warto by, a sam nie mam weny ani źródeł. --Mozarteus (dyskusja) 21:00, 28 paź 2019 (CET)

 • Wydaje mi się, że jest to dalej opisane. Nie wiadomo, dlaczego i jak zmieniono nazwę, ale zmieniono (fakt?). Status miasta czy wsi w kolonialnej afryce to może był dość płynny. Przez następne 40 lat rozwijało się (od 470 mieszkańców), rosnąc w siłę. A w 1960 (te czterdzieści lat trochę się nie zgadza :() zostało uznane za "drugą stolicę" i prezydent nakazał/spowodował szybki rozwój. Czy i kiedy w międzyczasie oficjalnie stało się miastem, tego nie wiemy. Mogło być od początku niepodległości. Ciacho5 (dyskusja) 13:23, 29 paź 2019 (CET)
  • Status miasta nawet w Europie różnie się układał: "W momencie utworzenia miasta, Sosnowiec liczył 61 tys. mieszkańców, miał własną prasę, teatr zawodowy, rozwinięte lecznictwo ze szpitalem" (cytat z Sosnowiec). Gżdacz (dyskusja) 14:12, 29 paź 2019 (CET)
Zmiana nazwy podobno na cześć królowej fr:Yamousso, brak źródeł. Kro znaczy podobno miasto w języku Baoulé, którego polska Wkipedia nie zna.Xx236 (dyskusja) 11:23, 29 lis 2019 (CET)
Akurat Baule to nie język, a grupa etniczna, którą na pl.wiki mamy. Ale czy kro coś u nich znaczy, to pojęcia nie mam.Avtandil (dyskusja) 23:45, 29 lis 2019 (CET)
Także język, ma nawet testową Wikipedię.Xx236 (dyskusja) 13:50, 5 gru 2019 (CET)

Julia PrzyłębskaEdytuj

Informacja na temat głosowania nie ma charakteru encyklopedycznego (głosowanie nie wpłynęło na powołanie J. Przyłębskiej na sędziego), poza tym, ze źródeł nie wynika, że oddane zostały głosy „za powrotem na stanowisko sędziowskie”, „przeciwko powrotowi na stanowisko sędziowskie”, czy „wstrzymujące się od głosu w sprawie powrotu na stanowisko sędziowskie”. Argumentacja dotyczy następującego fragmentu biogramu J. Przyłębskiej: „Za jej powrotem nie oddano żadnego głosu, przeciwko przywróceniu Przyłębskiej na stanowisko sędziego opowiedziało się 7 z 10 uprawnionych do głosowania, zaś 3 sędziów wstrzymało się od głosu”. Proponuję wykreślić cyt. zdanie z wyżej wymienionego biogramu.

Dodatkowo, dokumenty, na które powołano się w biogramie, budzą wątpliwości.  Dokumenty, na jakich opiera się artykuł Gazety Wyborczej (przyp. 12), a także wniosek o powołanie na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego (przyp. 8 i 13), korzystają z ochrony przewidzianej dla informacji niejawnych o klauzuli tajności „zastrzeżone”, określonej w przepisach o ochronie informacji niejawnych. Wynika to z decyzji administracyjnej Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu, o której informowały media. Zatem odwoływanie się do akt osobowych J. Przyłębskiej sprzeczne jest z polskim prawem. Oznacza to, że wykorzystywanie jako źródła wniosku o powołanie na sędziego sądu okręgowego, jak też publikacji GW jest bezzasadne. Andros64 Tokyotown8 Olos88 Ented Julo KamilK7 Lowdown --Waldemar34123456 (dyskusja) 14:05, 29 paź 2019 (CET)

Czy naprawdę samo odwołanie się do tajnych/zastrzeżonych akt osobowych (bez ujawniania ich zawartości, pomijając także kwestie możliwości weryfikacji takich odwołań) jest sprzeczne z prawem? MarMi wiki (dyskusja) 14:19, 29 paź 2019 (CET)
Przynajmniej od stycznia 2017 jest publicznie dostępne na stronie GW, czyli przez ponad 30 miesięcy. Jakby było nielegalne, to podejrzewam, ze już by na tej stronie nie wisiało. Dokumenty, które Emi dostawała z ministerstwa tez podlegały ochronie. I co z tego?
 • Edytorzy często zapominają, iż to polskojęzyczna Wikipedią, nie polska, zatem odwoływanie się do polskiego prawa nie ma racji bytu.-- Tokyotown8 (dyskusja) 14:43, 29 paź 2019 (CET)
o ile się nie mylę, prawne zasady WFM mówią, że np. grafiki w Commons muszą być zgodne zarówno z USA prawem któregoś tam stanu, jak i prawem kraju gdzie powstały. Nie wiem na ile ma to działa w innych sprawach, np. w tekstach wikipediowych. --Piotr967 podyskutujmy 15:24, 29 paź 2019 (CET)
 • W kwestii rzekomej niejawności i związanej z tym rzekomej niedopuszczalności cytowania: ta pani nie jest osobą prywatną mogącą korzystać tak jak my wszyscy ze szczególnej ochrony, zaś na tym polegają działania dziennikarzy śledczych, żeby ujawniać opinii publicznej to, co może być rządzącym niewygodne. Powoływanie się na jakieś RODO (co Waldemar próbował jeszcze w lipcu) to w tym przypadku kompletne nieporozumienie.
  Jeśli coś ma klauzulę poufności, ale i tak jest znane opinii publicznej i cytowane w Internecie - tym gorzej dla tych, którzy taką klauzulę nałożyli i nie umieli jej dotrzymać. A jeśli redaktor GW zostałby skazany za to, że ujawnił coś, co zdaniem niektórych jest sprzeczne z prawem, ale co i tak od dwóch i pół roku można znaleźć w Internecie, i jeśli ten wyrok zostanie opublikowany - to również tę informację dodać powinniśmy do tego biogramu.
  Na tym polega różnica pomiędzy Wikipedią a publicystyką lub dziennikarstwem: my, jeśli coś już zostanie opublikowane, możemy wyłącznie się na to powołać, ale nie mamy żadnego powodu, żeby samodzielnie interpretować zgodność bądź niezgodność z prawem publikacji, za które odpowiada dziennikarz i jego redakcja.
  Kwestia tylko miejsca w biogramie, gdzie wszystkie te informacje (przychylne czy nieprzychylne, jawne czy rzekomo niejawne) umieścić: czy we wprowadzeniu, czy w szczegółowym opisie. W tej sprawie wypowiadałem się już w lipcu, w podlinkowanej parę zdań wyżej dyskusji. Julo (dyskusja) 17:15, 29 paź 2019 (CET)
  • Szczerze powiem, że z dużym powątpiewaniem przeczytałem informację o RODO jaką podałeś....cóż, nic mnie już nie zdziwi, faktycznie miałeś rację.-- Tokyotown8 (dyskusja) 17:28, 29 paź 2019 (CET)
 • My opieramy się na źródłach. I niejedne źródła, w sprawie nawet wielkich afer (Snowden, etc.) były ze złamaniem jakichś tam klauzul tajności. Moim zdaniem, jeśli źródło jest wiarygodne i publicznie dostępne, to my korzystamy z tego jako ze źródła, a ewentualna odpowiedzialność spada na tego, kto poufne źródło podał do publicznej wiadomości. KamilK7 23:29, 29 paź 2019 (CET)
 • Jeżeli – jak czytam Wasze wpisy – każdy z Was zasadności cytowania akt osobowych broni, to dlaczego w biogramie podaje się informacje sprzeczne z nimi (przykład podałem)?

Jeżeli – tym razem czytam Wikipedia: Biografie osób żyjących – materiał biograficzny wymaga „dużej dawki wrażliwości”, a do tego musi być „ściśle” zgodny z zasadami polskiego prawa, to dlaczego w przypadku biogramu Przyłębskiej zasady te nie mają zastosowania, w ogóle dlaczego w tym przypadku negowane są zasady, które rządzą Wikipedią?

Jeżeli edytor nie może oceniać, czy coś jest, czy nie jest zgodne z prawem, to jaki jest sens stawiać edytorom wymóg „ścisłej” zgodności z zasadami polskiego prawa?

Każdy stara się abstrahować od zagadnień prawnych w biogramie, a każdy z Was w wypowiedziach odwołuje się do argumentacji prawniczej. Taki paradoks. --Waldemar34123456 (dyskusja) 14:43, 30 paź 2019 (CET)

 • Zasady te mają zastosowanie również w przypadku omawianego hasła, i również w tym przypadku zasady nie są negowane. Edycje wikipedystów muszą być zgodne z prawem, czyli np. nie wolno wikipedystom kraść (NPA), nie wolno zamieszczać źródeł nieopublikowanych (czyli również tych pozyskanych przez wikipedystów w sposób nielegalny), etc. Zatem jest sens stawiać wymóg „ścisłej” zgodności z zasadami polskiego prawa. Natomiast wikipedysta nie musi wnikać czy opublikowane w rzetelnych mediach dokumenty/dane źródłowe zostały pozyskane w sposób legalny, bo to nie wikipedysta ma oceniać czy opublikowane dane źródłowe są legalnie pozyskane i legalnie opublikowane - to jest domena sądu, a nie quasi-wywodu prawniczego na podstawie Twojej czy mojej opinii. Ented (dyskusja) 16:08, 30 paź 2019 (CET)
 • Przewertowałem Wikipedia: Biografie osób żyjących, też archiwum spraw, jakie toczyły się przez Komitetem Arbitrażowym nie znalazłem w żadnym z tych miejsc interpretacji wymogu ścisłości z zasadami polskiego prawa, jaką zaprezentowałeś. Interpretacja, jaką zaprezentowałeś, prowadzi do wniosku, że Wikipedia wyłącza możliwość reagowania na przypadki łamania przepisów o ochronie danych osobowych, czy o ochronie informacji niejawnych, wszystko w dobie RODO, tarczy prywatności (UE-USA), prawnoczłowieczych regulacji prawa do ochrony danych osobowych. Odpowiedz sobie sam na pytanie, czy łatwo jest przed sądem dochodzić praw przeciwko Wikipedii (Stowarzyszenie Wikimedia bądź Wikipedia Foundation), na ile też takie działanie jest skuteczne i przynosi wymierne korzyści (mam na myśli, że nawet po tym, jak zapadnie wyrok ktoś może znowu opublikować sporną treść, mam też na myśli, że czas oczekiwania na rozstrzygnięcie i niepewność wyroku są nadmiernym kosztem). Wikipedysta nie musi w nic wnikać – informacje, jakie podałem są powszechnie znane i dostępne (akta osobowe korzystają z ochrony), poza tym, też teraz informuje o tym po raz wtóry. Wreszcie, czy Wikipedia w tym przypadku stosuje się do zasad, na jakich się opiera – m.in. Wikipedia to encyklopedia, Wikipedia to neutralny punkt widzenia. Czy encyklopedie wykorzystują akta osobowe? Czy można być neutralnym, wykorzystując akta osobowe, które korzystają z ochrony prawa? Nawiasem mówiąc, „ścisła” zgodność z zasadami polskiego prawa wymusza jej respektowanie w każdym aspekcie, biorę pod uwagę znaczenie słownikowe terminu „ścisły”. Spójrz – prowadzimy dyskusję, bronisz wykorzystywania akt osobowych, a jak biogram zawierał sprzeczne z nimi informacje, tak dalej zawiera (przykład podałem). Czy na pewno bronisz słusznej sprawy? --Waldemar34123456 (dyskusja) 11:31, 31 paź 2019 (CET)
  • Wikipedia wykorzystuje opublikowane źródła i stara się przedstawić Czytelnikom możliwie pełną i neutralną wiedzę. Ponieważ w tym przypadku akta zostały opublikowane i wiedza o ich zawartości oraz ocenach działalności Julii Przyłębskiej jako sędziego jest w publicznym obiegu, Wikipedia to relacjonuje. Nie jest naszą rolą oceniać czy i na ile legalnie wiedza ta została pozyskana. Przyjęcie zasady, że usuwamy informacje pozyskane nielegalnie byłoby w sumie formą cenzury. Gżdacz (dyskusja) 12:10, 31 paź 2019 (CET)
   • Istotnie. Jeśli art opiera się na wystarczająco wiarygodnym i co do zasady dostępnym źródle, nie ma potrzeby usuwania informacji. Nie jest naszą rolą dochodzenie, jak źródło weszło w posiadanie informacji. Mpn (dyskusja) 19:22, 31 paź 2019 (CET)
 • W polskojęzycznej Wikipedii mamy sporo artykułów opartych na źródłach, które podały dane, które niezgodnie z prawem jakiegoś kraju wyciekły. I jakoś nie ma problemu z danymi Snowdena itp., a tutaj jest, moim zdaniem to element jakieś walki światopoglądowej. KamilK7 23:08, 1 lis 2019 (CET)
  • Według mnie, dyskusja o tym, na czym opiera się Wikipedia, jest bezcelowa, każdy z nas może otworzyć zasady Wikipedii i je przeczytać. Poddałem pod dyskusję inny problem – czy wykorzystanie akt osobowych jako źródła jest dopuszczalne. Ponadto – czy encyklopedie wykorzystują akta osobowe? czy można być neutralnym, wykorzystując akta osobowe, które korzystają z ochrony prawa? Poza tym, czy można odwoływać się do akt osobowych z pogwałceniem ich treści (w tym konkretnym przypadku – co innego zawierają akta osobowe Przyłębskiej, a co innego wskazuje Wiki – podałem wyżej przykład)? Czy można w tym samym akapicie biogramu wykorzystywać dwa sprzeczne ze sobą źródła (wg akt osobowych nieprawidłowości stwierdził sędzia wizytator, a wg publikacji GW Kolegium Sądu Okręgowego) – w takiej sytuacji, które źródło jest wiarygodne? KamilK7 – jeżeli znasz inne przypadki, w których wykorzystane zostały jako źródła akta osobowe, to podziel się nimi.Waldemar34123456 (dyskusja) 10:14, 5 lis 2019 (CET)
   • Ależ proszę, nawet z cytatami: Jan Thullie, Jan Karol Wróblewski, Józef Czikel. Gżdacz (dyskusja) 11:36, 5 lis 2019 (CET)
   • @Waldemar34123456, widzę, że Gżdacz mnie uprzedził. A co sprzecznych źródeł, to niestety nie mam teraz dostępu do artykułu w GW, ale w naszym artykule wygląda dobrze (choć dałoby się bardziej precyzyjnie), bo u nas jest o negatywnej opinii Kolegium z uwagi na ... (nie ma tu sprzeczności, gdyż Kolegium wydając negatywną opinię miało do dyspozycji opinię sędziego wizytującego). KamilK7 14:07, 5 lis 2019 (CET)
  • Opinia Kolegium nie zawiera uzasadnienia (co wynika z akt osobowych – zob. str. 3.), nie wynika więc, co konkretnie Kolegium brało pod uwagę, co przeważyło itp. Ze źródeł nie wynika też, że oddano głosy „za powrotem na stanowisko sędziowskie”, „przeciwko powrotowi na stanowisko sędziowskie”, czy „wstrzymujące się od głosu w sprawie powrotu na stanowisko sędziowskie”, poza tym, informacja ta nie ma charakteru encyklopedycznego. Rozumiem, że twórczość własna jest niedozwolona, według zasad, które rządzą Wikipedią. Widzę też, że – oczywiście poza biogramem Przyłębskiej – nie ma biogramu w Wiki osoby nam współczesnej, w którym wykorzystuje się akta osobowe, niepoddane obróbce redakcyjnej, zawierające informacje o przebiegu zatrudnienia, miejscu zamieszkania, podpisy itp. Podane przykłady zawierają opinię (cytat) o osobach, których szczyt działalności przypada na okres międzywojnia, opinię, przywołaną z czasopisma naukowego. Waldemar34123456 (dyskusja) 10:50, 14 lis 2019 (CET)
   • A co za różnica, czy sprawy są przedwojenne czy powojenne? Akta osobowe to akta osobowe. Ale proszę: Salomon Morel, Tadeusz Dajczer. Gżdacz (dyskusja) 15:31, 14 lis 2019 (CET)
    • Wikipedia przykłada wagę do biografii osób żyjących szczególną (zob. Wikipedia:Biografie osób żyjących). Przeczytałem Twoją pierwszą wypowiedź raz jeszcze – powołujesz się na zasady Wikipedii. Sądzę, że jednak rozumiesz, na czym polega różnica i nie muszę szerzej objaśniać wzmiankowanych przeze mnie tutaj zasad. W którym przypisie, w podanych przez Ciebie biografiach, jest link, dzięki któremu poznam ulicę, szczegółowy przebieg zatrudnienia i podpis osoby, której tyczy się biogram. Klikam na poszczególne i nie widzę (mogę się mylić, dlatego proszę Cię, żebyś mi wskazał).Waldemar34123456 (dyskusja) 12:09, 17 lis 2019 (CET)
     • Podałem przykłady, że treść akt osobowych przedostaje się do Wikipedii, ale każdy przypadek jest inny i akta sędziego oczywiście są inne niż akta TW albo funkcjonariusza UB. Jeśli chodzi o zasady, to powiedz wprost, które z zaleceń Wikipedia:Biografie osób żyjących#Ogólnie znane osoby publiczne zostały w artykule złamane. Nie zamierzam się domyślać, co masz na myśli. Gżdacz (dyskusja) 12:37, 17 lis 2019 (CET)
      • W biogramie są 2 sprzeczne ze sobą źródła (wg akt osobowych nieprawidłowości stwierdził sędzia wizytator, a wg publikacji GW Kolegium Sądu Okręgowego) – wg Wikipedii, źródła mają być „rzetelne” (nie można uznać, że oba źródła są rzetelne). Zawarte w biogramie sformułowania są przykładem twórczości własnej – wg Wikipedii, nie można przedstawiać „twórczości własnej” i należy wystrzegać się „błędów skojarzeniowych” (nie można uznać, że opinia Kolegium wydana została z uwagi „na liczne błędy…” itd., bo opinia ta nie zawiera uzasadnienia). Komentowany materiał jest nieścisły, mimo że jest najobszerniejszy w stosunku do pozostałych akapitów – wg Wikipedii, chodzi o „neutralny punkt widzenia” (nie można uznać, że materiał jest ścisły, a tym samym neutralny, jeżeli pomija, że tryb oceny zawodowej budził wątpliwości innych sędziów – zachęcam do lektury akt osobowych, jak się okazuje wykorzystanych wybiórczo). Materiał zawiera informacje nieencyklopedyczne i jest przykładem twórczości własnej – wg Wikipedii, Wikipedia to encyklopedia, nie można przedstawiać twórczości własnej (informacja na temat głosowania nie ma charakteru encyklopedycznego, bo głosowanie nie wpłynęło na powołanie na sędziego, poza tym, ze źródeł nie wynika, że oddane zostały głosy „za powrotem na stanowisko sędziowskie”, „przeciwko powrotowi na stanowisko sędziowskie”, czy „wstrzymujące się od głosu w sprawie powrotu na stanowisko sędziowskie”). Gżdacz odpowiadam na Twoją prośbę. Zwróć proszę uwagę, że te zarzuty (przynajmniej niektóre z nich) przytaczam ponownie, zwróć też uwagę, że dyskusja trwa ponad 1 miesiąc, a nikt się do nich nie odniósł. Jak rozumiem, z Twojego rekonesansu wynika, że biogram J. Przyłębskiej jest jedynym, w którym wykorzystano jako źródła akta osobowe.Waldemar34123456 (dyskusja) 09:02, 9 gru 2019 (CET)
       • Przeczytałem te akta. Nieprawdą jest, że źródła są sprzeczne. W aktach jest zarówno negatywna opinia sędziego wizytatora (zaczyna się na stronie 16 pliku pdf), jak też protokół posiedzenia Kolegium Sądu Okręgowego, które na jej podstawie wyraziło swoją uchwałą negatywną opinię o jej kandydaturze (zaczyna się na stronie 9 pliku pdf). Jeśli chodzi o inne zarzuty, to postaram się dziś przeredagować biogram. Przykłady innych artykułów wykorzystujących akta osobowe podałem, więc z mojego rekonesansu wynika zaprzeczenie tego, co mi przypisujesz. Gżdacz (dyskusja) 12:31, 9 gru 2019 (CET) P.S. Posprawdzałem do końca. Wbrew temu co napisałeś opinia zawiera uzasadnienie, zostało ono wpisane w pole C formularza na stronie 2 w pliku pdf. Ze źródeł jednoznacznie wynika, za czym zostały oddane głosy: w protokole pytanie przewodniczącego pada na dole strony 10 pliku pdf, wyniki głosowania nad nim są na stronie 11. W sumie uważam, że nasz artykuł ma w tym fragmencie pełne pokrycie w źródle i nie trzeba nic z nim robić. Gżdacz (dyskusja) 13:27, 9 gru 2019 (CET)

Czy to ma wikisens?Edytuj

Bolków - a tam tabela polskich ulic z podanymi ich nazwami z czasów niemieckich. Ze źródłem. Tylko czy to nie łamie zasady, że wiki nie jest katalogiem oraz, choć to mniej istotne, selektywności - podejrzewam, że w mieście jest więcej ulic, więc dlaczego tylko te? Główny problem, że jeśli dawać w Bolkowie, to czemu nie we Wrocławiu, Szczecinie i Gdańsku? A wówczas to już wyjdzie gigantyczna książka adresowa. Tym niemniej sam nie chcę kasować, wolę spytać o opinię. --Piotr967 podyskutujmy 00:15, 10 lis 2019 (CET)

Nie ma. Dyskusja na ten temat była niedawno, niewiele z niej wynikło i mamy teraz takie edycje. Za chwilę zaczniemy w polskiej Wikipedii podawać w ogóle nazwy po niemiecku, a gdzieś na dole w uwagach ewentualnie polską nazwę (o ile w ogóle). Bo Ytterby (dyskusja) 13:05, 10 lis 2019 (CET)
Mam wątpliwości do tworzenia zestawów ulic w ogóle, bo w Bolkowie to jeszcze jakoś wygląda, ale w większych miastach to nie miałoby sensu. Kwestia zmian w nazewnictwie jest niejako wtórna, przy czym sama w sobie nie rozumiem czemu miałaby być problemem, jeśli podane są źródła (miasta Ziem Odzyskanych nie powstały w 1945, a skoro odnotowywane są zmiany ulic z okresów PRL i III RP, to tym bardziej chyba te obowiązujące znacznie dłużej). Kenraiz (dyskusja) 13:19, 10 lis 2019 (CET)
Kategoria:Zmiany nazw ulic i placów w Polsce nie jest jeszcze zbyt rozbuchana. Jak ktoś ma ochotę i źródła, to czemu nie utworzyć i o Bolkowie? (I nie, lista nie na medal nie musi być kompletna. Dla Warszawy na pewno nie jest.) Panek (dyskusja) 12:55, 14 lis 2019 (CET)

TeleranekEdytuj

Kto pamięta, to pamięta, że był to jeden z kilku programów dla dzieci i młodzieży. Jego brak 13 grudnia był (ponoć) symboliczny i traumatyczny. Rózne koleje przechodził, zniknął i w 2016 "odrodził się". Ogląda go podobno 240 tysięcy widzów, w tym 14 tysięcy dzieci. Czyli to zupełnie nowy program, tylko pod starą (sentymentalną) nazwą. Może należałoby artykuł rozdzielić na Teleranek (prawdziwy) (żartuję) i Teleranek (po 2016) (czy innym roku)? Wtedy @P maciej mógłby wstawić listę odcinków, nie zaburzając zbytnio WAGA (w tej chwili podanie listy kilkunastu odcinków przy 40 latach historii to przesada. IMHO)? Ciacho5 (dyskusja) 12:08, 11 lis 2019 (CET)

 • Z drugiej strony dzielenie hasła mieszczącego się obecnie na jednym ekranie to raczej przesada, bo hasło o Teleranku po 2016 roku byłoby bardzo marnym stubikiem o treści "Program wrócił na antenę 6 marca 2016 w TVP1 i TVP ABC. Program na antenie TVP1 wiosną 2016 oglądało średnio 240 tys. widzów, w tym 14 tys. dzieci. Od 4 września 2016 „Teleranek” jest emitowany wyłącznie w TVP ABC". Trzecia sprawa związana z pytaniem: co miałaby prezentować lista "kilkunastu odcinków"? Ented (dyskusja) 23:14, 17 lis 2019 (CET)

Heinrich KreutzEdytuj

W tym króciutkim artykuliku mamy biogram niemieckiego astronoma ozdobiony portretem faceta w IMHO austro-węgierskim oficerskim mundurze wojskowym z odznaczeniem, którego nie umiem rozpoznać (@Jakubkaja, wiesz co to jest?). Commons ma ten plik z miejsca które się nie otwiera, szukanie w Google obrazem nie zwraca żadnej dodatkowej informacji. Wygląda na hoax. Gżdacz (dyskusja) 07:14, 14 lis 2019 (CET)

Obrazek moze hoax. Sama osoba prawie na pewno nie. Istnieje np. w szwedzkiej encyklopedii powszechnej z 1911 http://runeberg.org/nfbn/0670.html

Wspomniano tam, ze jednego z odkryc dokonal w Wiedniu, zatem powiazania z Austria nie sa calkiem niemozliwe. Przepraszam za brak polskicj znakow. Pozdrawiam Orioluss. 192.36.34.247 (dyskusja) 11:00, 14 lis 2019 (CET)

Podsumuję: w commons brak jakiegokolwiek dowodu/źródła, że ten człowiek na zdjęciu to niemiecki astronom Heinrich Kreutz. Zarazem mamy pewną liczbę poważnych poszlak, że to nie on: mundur wysokiego oficera obcego państwa, wysokie odznaczenie wojskowe także obcego państwa, o którym obszerny biogram w dewiki milczy, a powinien je wymienić. W tej sytuacji uważam, że mam pełne prawo usunąć zdjęcie z biogramu i z WD. Jak postąpić na commons nie wiem - czy ktoś może mi poradzić? Gżdacz (dyskusja) 22:05, 14 lis 2019 (CET) P.S. @Masur - co z tym zrobić na commons? Gżdacz (dyskusja) 23:04, 14 lis 2019 (CET)

 • "jednego z odkryc dokonal w Wiedniu" był tam parę miesięcy, w wieku 26/27 lat. Nawet gdyby dokonał odkrycia (a nie widzę wzmianki) to za to chwilowemu gościowi - zagraniczniakowi nie dawano wysokiego orderu, a już na pewno nie stopnia wojskowego. I on nie miał kiedy się dochrapać oficera w austriackiej armii (żył 54 lata, prawie cały czas w Niemczech), a i w czasie gdy żył nie mógłby tak łatwo służyć w armii CK, a potem spokojnie robić karierę w Prusoniemcach. "Wygląda podobnie" - podobny wiek, tusza, okulary, płeć i łysina, ale już kształt ucha i nosa wg mnie nie. A to te dwie ostatnie cechy są indywidualne i ważne, bo starszych lekko podtytych, łysiejących i niedowidzących panów mamy na pęczki. Tak więc jak najbardziej ciachnąć fotę. --Piotr967 podyskutujmy 23:18, 14 lis 2019 (CET)
  • człowiek na zdjęciu to generał kawalerii Heinrich Ritter Kummer von Falkenfehd, 10 Korpus Armijny w 1910 Gruzin (dyskusja) 11:09, 17 lis 2019 (CET)
 • Usunąłem ilustrację z hasła. W Commons zgłoszone do usunięcia lub przemianowania. Tu  T Załatwione, Michał Sobkowski dyskusja 09:42, 10 gru 2019 (CET)
  • Może niech jeszcze tu powisi chwilę, bo właśnie wykonałeś trzecie usunięcie ilustracji, po poprzednich dwóch zawsze ktoś ją znajdował w commons i ponownie instalował w artykule. Gżdacz (dyskusja) 09:55, 10 gru 2019 (CET)

Nadużycia i skrajnie nieobiektywne przedstawienie historii Judenratów, które może być ocenione jako próba negowania Zagłady.Edytuj

@Kenraiz, @Hasmonea, @Adamt, @Ciacho5, @WTM dyskusja przeniesiona ze strony PdA Gdarin dyskusja 16:18, 15 lis 2019 (CET)

Tą stroną powinna się zająć zewn. komisja historyczna. Co najmniej jeden użytkownik powinien dostać bana na Wiki: @Pernambuko. To jest rewizjonizm historyczny, co ta osoba i niektórzy jeszcze edytorzy tu wpisali.

Niektóre cytaty: "forma sprawowania władzy przez przywódców żydowskich nad skupiskami żydowskimi (późniejsze getta) wprowadzona przez niemieckie władze okupacyjne w 1939 r." "Udział Judenratów w zagładzie Żydów"

Edycje: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Judenrat&diff=prev&oldid=11122029 https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Judenrat&diff=next&oldid=11122163 --Hasmonea (dyskusja) 10:36, 15 lis 2019 (CET)

 • Nie ma żadnej zewnętrznej komisji historycznej i nie będzie. Ciacho5 (dyskusja) 10:44, 15 lis 2019 (CET)
 • Pernambuko od roku jest na Wikipedii nieaktywny, a linkujesz nam do jego edycji wykonanej bez mała 12 [!] lat temu. --WTM (dyskusja) 11:23, 15 lis 2019 (CET)

Argument, że to edycja sprzed 12 lat, to żaden dowód. A twórczość własna i bzdury to muszą zostać, bo tyle lat już to funkcjonuje? Tym gorzej świadczy to o innych edytorach tej strony, którzy nadal są aktywni, że nie zareagowali na to. Ja nie wiem, czy rewizjonizm Zagłady jest zgodny z polskich prawem. Nie jestem prawnikiem. Strona zatem powinna być skasowana i przepisana od nowa. Myślę, że Goebbels mógłyby być dumny z takiego opisu Judenratów. To bardzo przykre, że na coś takiego się nie reagujecie i sugerujecie, że to powinno zostać. --Hasmonea (dyskusja) 11:50, 15 lis 2019 (CET)

 • Nie zajmujemy się tu interpretacją czegokolwiek poza opracowywaniem źródeł. Nieaktywny od dawna wikipedysta dodał informacje z wyglądającego na wiarygodne źródło. Ty zarzucasz nam jakieś politykowanie i kasujesz uźródłowione treści. Zgodnie z zasadami powinnaś raczej uzupełnić artykuł (na bazie źródeł) stwierdzających albo, że podane informacje są nieprawdziwe, albo że aczkolwiek prawdziwe, to fałszywie bywają używane do fałszowania odpowiedzialności i roli sprawców i ofiar. Nie selekcjonujemy i nie usuwamy źródeł i treści, ale gromadząc różne punkty widzenia dążymy do zebrania możliwie pełnej wiedzy. Kenraiz (dyskusja) 12:56, 15 lis 2019 (CET)

"Nie zajmujemy się tu interpretacją czegokolwiek poza opracowywaniem źródeł" - jakich źródeł? Filozoficznych i moralnych pytań o rolę niektórych członków Judenratów przedstawionych tutaj jako rzekomą historię Judenratów. Hannah Arendt napisała filozoficzny komentarz na temat Judenratów, a tutaj z tego robi się definicje tych instytucji i sugeruje, że to Żydzi sami dokonywali Holokaustu. To jest nad-intepretacja a nie historia, wręcz antysemicka manipulacja. Pytanie jest, co można z tym zrobić i dlaczego niektórzy edytorzy mają tu na celu "zafałszowanie" historii. To jest najgorszy rodzaj manipulacji, bo bazuje na niewyobrażalnej tragedii instytucji Judenratów, beznadziejnej sytuacji bez wyjścia, w jakiej byli. Czy wikipedia jest wciąż encyklopedią czy właśnie miejscem na antysemicką propagandę popartą odpowiednio wyfiltrowanymi cytatami? Jeśli to encyklopedia, powinna przedstawić definicję Judenratów z ogólnie szanowanej naukowej pozycji historycznej. --Hasmonea (dyskusja) 16:04, 15 lis 2019 (CET)

 • Jedyny problem polega na tym że połowa treści nie posiada źródeł i takowe moga być skasowane. Warto to przedyskutować ale nie kasować wszystko jak leci --Adamt rzeknij słowo 16:14, 15 lis 2019 (CET)
 • Dzięki za przeniesienie do kafejki dyskusji. Nikt nie skasował tu wszystkiego, natomiast ze względu na kontrowersyjne treści tej strony, powiedziałabym, że tak 80% to kontrowersja podszyta antysemickim światopoglądem i powinno się te stronę napisać od nowa, bazując na ogólnie szanowanej pozycji historycznej. Właśnie żeby uniknąć kontrowersji i nadużyć, do których tu doszło. Z naprawiać coś takiego, to naprawdę syzyfowa praca.--Hasmonea (dyskusja) 16:33, 15 lis 2019 (CET)
  • No akurat została skasowana treść uźródłowiona (sekcja kontrowersje) Bez żródeł pozostaje sam opis tej organizacji. Wikipedia nie opiniuje i nie opowiada się za takimi czy innymi poglądami a jedynie utrwala uźródłowione informacje. --Adamt rzeknij słowo 18:54, 15 lis 2019 (CET)

Odwołując się do zasad Wikipedii nie mogę się zgodzić, że uźródłowiona treść nieencyklopedyczna ma swoje miejsce na Wikipedii. "Artykuły opisujące tematy uznane za nieencyklopedyczne są usuwane." Cytując: "Wikipedia to encyklopedia Zawiera w sobie hasła (opisywane tematy) na wzór publikowanych w encyklopediach powszechnych, specjalistycznych i różnego rodzaju almanachach. Artykuły opisujące tematy uznane za nieencyklopedyczne są usuwane. GreenPillar.svg Wikipedia to neutralny punkt widzenia Artykuły należy pisać w sposób neutralny. W artykułach, gdzie istnieje różnica opinii, poglądy odmienne powinny znaleźć swoje miejsce i powinny być potraktowane uczciwie. Informacje wprowadzane do Wikipedii powinny mieć wskazane wiarygodne źródła, z których pochodzą. Źródła te muszą być uprzednio opublikowane." Pytanie, czy istnieje ogólnie poważana pozycja historyczna, która ma rozdział "Udział Judenratów w Zagładzie". Czekam z niecierpliwością na przykłady takich źródeł. Źródła nieencyklopedyczne są różne i każdy może znaleźć sobie coś wyrwanego z kontekstu i użyć, jak mu pasuje do twórczości własnej, ale na to nie ma miejsca w encyklopedii. Co innego opisać historię Judenratów i oczywiście wspomnieć, że były jednostki, których rola była kontrowersyjna, ale że okoliczności i wybory w sytuacji, jakiej znaleźli się Żydzi, były beznadziejne. I to byłoby neutralne i zgodne z prawdą. A Ty tymczasem chcesz usunąć opis junderatów, również antysemicki i bez źródeł, i zostawić sekcję o roli w Zagładzie. To teź nie w porządku. --Hasmonea (dyskusja) 19:51, 15 lis 2019 (CET)

@Hasmonea A może tak - zamiast ograniczać się do formułowania wyrazów oburzenia - zaproponowałabyś chociażby definicję Judenratów, która byłaby dla Ciebie akceptowalna? Albo napisała rzetelnie (tzn. ze źródłami) jakiś inny fragment artykułu? BasileusAutokratorPL (dyskusja) 21:17, 15 lis 2019 (CET)

Cóż, po nagonce na Halibutta mamy kolejną tzw. gównoburzę wokół rzekomego antysemityzmu w pl-wiki, robioną z ewidentnego trollkonta. Konto założone 2 tyg. temu, 29 edycji w tej chwili na koncie, działalność ograniczona do robienia afery wokół edycji sprzed 11 lat i rzekomym antysemityzmem nieaktywnego redaktora. Huzia na Józia! A potem się dziwić, że co niektórzy starszych braci nie za bardzo lubią... Hoa binh (dyskusja) 21:31, 15 lis 2019 (CET)

@BasileusAutokratorPL Bardzo chętnie, właśnie to proponuję, żeby napisać nawet krótką definicję, ale od nowa. Na razie moje zmiany są zablokowane, więc nie mam takiej możliwości. To jak - ja zaproponuję definicję opartą na źródłach historycznych o Judenratach? I tak zmiany będą potrzebiowały aprobaty, więc będzie weryfikacja?

A do pozostałych osób prawdopodobnie o poglądach zbliżonych do Pernambuko. To jest dyskusja o artykule, a nie próba zdyskredytowania mnie, ponieważ protestuję przeciwko przejawom antysemityzmu i nierzetelności na stronach Wikipedii. Tym bardziej, że te osoby nie zadały sobie trudu, żeby prześledzić przypadki twórczości własnej i nieencyklopedycznych tekstów w obu edytowanych artykułach. Długość działalności na Wikipedii niestety nie jest dowodem na to, czy ma się rację czy nie. --Hasmonea (dyskusja) 11:58, 16 lis 2019 (CET)

Nikt Cię nie dyskredytuje. Sam(a) się dyskredytujesz rzucając na lewo i prawo bezpodstawne oskarżenia o antysemityzm. Tyle w temacie. Co do hasła o Judenratach, to z przyjemnością je poprawię w przyszłym tygodniu. W Bibliotece Narodowej jest wiele profesjonalnych polsko- i anglojęzycznych źródeł, która można bez problemu wykorzystać.Dreamcatcher25 (dyskusja) 12:24, 16 lis 2019 (CET)
Niestety narzucasz swoje poglądy i właśnie fakt, że moje oskarżenia o antysemityzm wobec tej strony są "bezpodstawne" według Ciebie, świadczy, że nie jesteś osobą bezstronną w tej dyskusji oraz że zgadzasz się z treścią tej strony. Proponuję tak, jak BasileusAutokratorPL, że ja napiszę w tygodniu krótką definicję tego hasła. I fakt, że przedstawiasz Wieczorkiewicza, jako źródło wiedzy o Zagładzie dyskredytuje Twoją nie tylko bezstronność ale i Twoją wiedzę na temat Zagłady. Nie ma ogólnie szanowanych pozycji historycznych, które opierają się na jego teoriach. To że facet był historykiem, a pod koniec życia stracił kontakt z rzeczywistością bądź zapragnął wywołać skandal, nie znaczy, że on ma pisać definicję Judenratów. --Hasmonea (dyskusja) 18:38, 16 lis 2019 (CET)
Czy w którymkolwiek momencie ktoś pisał, by Wieczorkiewicza wykorzystać jako źródło do hasła o Judenratach? Toczysz zaiste zaciętą walkę ze swoimi obsesjami...Dreamcatcher25 (dyskusja) 19:31, 16 lis 2019 (CET)
 • @WTM Permanbuko - osoba, która uprawiała antysemicki sabotaż na stronie Judenratów, zgodny z opisem jego profilu, gdzie się tym chwali, występuje teraz jako https://pl.wikipedia.org/wiki/Dyskusja_wikipedysty:Metoody , więc nie prawda, że jest nieaktywny i że nie może dostać blokady. --Hasmonea (dyskusja) 19:15, 16 lis 2019 (CET)
  • Aj waj! Proszę o jakieś dowody, że konto Metoody jest pacynką. I proszę o przytoczenie owych antysemickich opisów z profilu Pernambuka. Hoa binh (dyskusja) 08:35, 17 lis 2019 (CET)
  • Widzę, że mamy tu uśpionego CU, który potrafi wyłapywać pacynki. Przy takich zarzutach potrzebne są dowody. --Adamt rzeknij słowo 09:04, 17 lis 2019 (CET)

Dowód podany rzeczywiście anonimowo tutak: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dyskusja_wikipedysty%3ALechitaPL&type=revision&diff=55720290&oldid=55704329

Proszę o wyłączenie Dreamcatcher25 z dyskusji, ponieważ ta osoba nie podaje żadnych faktów, natomiast wykonuje personalne ataki na moją osobę i jeśli przekracza to standardy obowiązujące tutaj, to bardzo o to proszę. Tymczasem zgłaszając stronę napisaną w stylu antysemickiej propagandy o Judenratach dowiedziałam się, że jestem "trollem", "tropicielką", mam "obsesje". Czy takie standardy tu obowiązują? Czy dlatego funkcjonują tu takie strony jak tak o Judenratach, bo właśnie metoda nagonek czy dyskredytowania innych ludzi, czy Żydów czy osób o innych poglądach jak ja jest tu praktykowana. Czekam na Waszą reakcję. --Hasmonea (dyskusja) 19:31, 17 lis 2019 (CET)
Opis na profilu

Ten użytkownik jest typowym zakompleksionym, zazdrosnym i tępym Polaczkiem z Ciemnogrodu. Jest również zadeklarowanym obszczymurkiem i drobnym pijaczkiem. Jako polski kombinator jest klasycznym polskim złodziejem (bo jak wiadomo każdy pijak to złodziej). Użytkownik edytuje na Wikipedii jedynie po to żeby mieć alibi, że jakby co to nie to nie on ukradł wycieraczki albo felgi. Dodatkowo jak wszystkie inne Polaczki jest typowym polskim faszystą, zadeklarowanym nazistą, który antysemityzm wyssał z mlekiem matki o czym dobitnie świadczy jego zainteresowanie polską historią. Wikipedysta edytuje na ogół wszystko co wiąże się z historią Polaczków oraz poczynaniami ich odwiecznych dobroczyńców oraz cywilizatorów o wyższej kulturze z sąsiednich tolerancyjnych, przyjacielskich i bardziej zaawansowanych kulturalnie krajów, które wyrządziły Polsce tyle dobra w przeszłości. W wolnym od edycji czasie, jak każdy z "polnische banditen" wikipedysta ostrzy brzytwę na skórzanym pasku, okrada tolerancyjnych turystów z bratnich krajów, straszy dzieci, kopie koty oraz pije na umór wódkę. Papatki ;-)

 • Opis na stronie Pernambuka jest moim zdaniem satyryczny, trochę zbyt upolityczniony, i dla mnie osobiście głupawy. Żadnego antysemityzmu tam nie widzę. @Dreamcatcher25 gdzie masz wyłącznik, to Cię na żądanie naszego spadkobiercy walecznych Hasmoneuszy wyłączę :) Ta dyskusja robi się żenująca. Hoa binh (dyskusja) 19:40, 17 lis 2019 (CET)
  • Wyłącznik? Butelka czerwonego wytrawnego portugalskiego. Najpewniejszy i najprzyjemniejszy sposób :) Ale na poważnie... najlepszy sposób zakończenia tej dyskusji to zweryfikowanie hasła w oparciu o wiarygodne źródła. Spróbuję w tygodniu wybrać się do Narodowej. Mają tam chociażby The Encyclopedia of the Holocaust.Dreamcatcher25 (dyskusja) 21:14, 17 lis 2019 (CET)

Brawo, żenada to jest to, co jest na tej stronie o Judenratach i na jego profilu. Gość może pisze ironicznie, ale edytor Wikipedii powinien być neutralny i takie rzeczy może wygadywać ktoś pod budką z piwem a nie na Wikipedii, tworząc jednocześnie stronę o Judenratach i opisując udział Judenratów w Zagładzie jako ponad 50% strony i osobną kategorię, która nie istnieje w żadnym źródle historycznym. I ciekawe skąd taka pasja do edycji akurat tej strony. Jednocześnie wyszło, że użytkownik "musiał" zmienić konto, żeby uniknąć krytyki ze strony nie mojej a innych osób, jak widać w dowodzie. Żenujące będzie, jeśli w drodze tej dyskusji użytkownik nie poniesie konsekwencji za to, a Wy dając swoje poparcie dla Pernambuka nie pozwolicie mi przepisać tej strony według źródeł historycznych. Jeśli to nastąpi, to będzie czarno na białym, że chcecie, nie wiem z jakiego powodu, przedstawić Judenraty i naród żydowski w złych świetle i że tu zwycięża nie dyskusja a metody siłowe. --Hasmonea (dyskusja) 19:57, 17 lis 2019 (CET)

 • O tak, na Dyskusja wikipedysty:Pernambuko widać wręcz kilometry tekstu, krytykujące Pernambuka za jego antysemickie edycje w haśle o Judenratach! Ileż tam uwag, ostrzeżeń i pouczeń! Nic dziwnego, że zwiewał potem z Wikipedii tak, że aż się kurzyło :) To był prawdziwy skandal, do dziś pamiętam tę sprawę Pernambuka! Hoa binh (dyskusja) 20:02, 17 lis 2019 (CET)

@Adamt User Adamt usunął moją edycję, która została zaakceptowana, a usuwała twórczość własną. Brawo, lista frakcji Pernambuka już coraz dłuższa, kto jeszcze chce się zareklamować jako "Polak patriota"? Najlepiej po cichu i bezdyskusji. Dobry obraz sytuacji i wiarygodności pewnej grupy wikipedystów. Jak do teraz żadnego argumentu, tylko nagonka na osobę, która zauważa nadużycia tutaj. Klasyczna metoda popularna w PRL-u a i ostatnio w Polsce. --Hasmonea (dyskusja) 21:06, 17 lis 2019 (CET)

 • Proponuje byś przestał wszędzie obrażać innych Wikipedystów i szukać w każdym antysemitę bo zrobili coś czego Ty nie rozumiesz. Nie usuwamy treści z artykułów jeżeli mają przypisy do weryfikowalnych źródeł. Skończ z insynuacjami proszę i po zakończeniu blokady zacznij merytorycznie poprawiać artykuł, zgodnie z zasadami Wikipedii, bez usuwania treści niewygodnych choć uźródłowionych. Jeżeli jednak nadal będziesz kontynuował dyskusję w takiej formie potraktuje to jako troling. --Adamt rzeknij słowo 22:55, 17 lis 2019 (CET)
 • @Hasmonea zachowuje się jak słoń w składzie porcelany, ale to nie znaczy, że zupełnie nie ma racji. W sekcji "Udział Judenratów w zagładzie Żydów" opinia Hannah Arendt wprawdzie powinna się znajdować, ale powinna być skonfrontowana z opiniami innych historyków Holokaustu, np. Isaiaha Trunka i Michaela Berenbauma. U nas te go nie ma i jest to złamanie zasady WP:NPOV. Po drugie, czy ktoś wie, czy policja żydowska była elementem Judenrätu? Bo jeśli nie, to cały drugi akapit, dotyczący policji żydowskiej, ma wprawdzie fajne źródło, ale jest nie na temat artykułu. Jakby go usunąć, to omawiana sekcja mniej naruszałaby wagę. Powodem naruszenia wagi przez tą sekcję jest także to, że została ona wykonana na podstawie Enwiki, w której cały artykuł jest dość szczegółowo napisany, a u nas tylko ta sekcja, a reszta opisana w sposób zdawkowy. Także uwaga dotycząca definicji jest słuszna - o ile można się zgodzić, że była to "forma sprawowania władzy", to już wskazywanie, przez kogo, jest skrótem myślowym, który neutralny nie jest. Po pierwsze, ta rada nie miała w zasadzie władzy, była bardziej organem administracyjnym, a władzę za jej pośrednictwem sprawowali Niemcy. Po drugie, niby ta rada była wybierana w "demokratycznych" wyborach, ale prawidłowe opisanie, o co chodzi, będzie trudne nawet w treści artykułu, a co dopiero poprzez skrót myślowy w definicji (określenie "przez przywódców żydowskich" - jest w mojej opinii co najmniej nieszczęśliwe) - proponuję usunięcie tych słów. KamilK7 13:14, 18 lis 2019 (CET)
  • @KamilK7 Głosem komentarza: 1) Definicji nie poprawiajmy na zasadzie "wydaje się, że tak będzie dobrze". Trzeba zaczerpnąć z poważnych źródeł, chociażby The Encyclopedia of the Holocaust. Tak jak kilkukrotnie już deklarowałem, postaram się to zrobić jeszcze w tym tygodniu, 2) Absolutna zgoda, że nie można się ograniczać tylko do opinii Arendt i trzeba rozróżniać mimo wszystko Judenraty od Żydowskiej Służby Porządkowej w gettach, 3) sekcja "Udział Judenratów w zagładzie Żydów" jest zatytułowana IMHO dość nieszczęśliwie. Osobiście widziałbym to raczej jako "Ocena działalności Judenratów" - i tam opinie zarówno krytyków, jak i obrońców.Dreamcatcher25 (dyskusja) 14:33, 18 lis 2019 (CET)

Hasło Judenrat napisane od nowaEdytuj

Zgodnie z obietnicą napisałem hasło od nowa w oparciu o wiarygodne źródła. Nie jest to może moje najwybitniejsze "dzieło" i zapewne nie wyczerpuje w pełni tematu. Tyle dało się jednak zrobić w klika dni; na dobry początek powinno wystarczyć. Koleżanki i kolegów zachęcam do ew. poprawek lub uzupełnień, a także do zgłaszania ew. uwag tutaj lub w dyskusji hasła.Dreamcatcher25 (dyskusja) 12:36, 22 lis 2019 (CET)

 • Moim zdaniem bardzo dobrze to napisałeś. KamilK7 15:31, 22 lis 2019 (CET)

Senat RPEdytuj

Kto wymyślił, żeby w infoboksie uwzględniać podział na "Partię rządzącą" i "Opozycję" (zamiast po prostu PiS 48, PO 43 itd.) i czy tak być powinno? BasileusAutokratorPL (dyskusja) 20:39, 15 lis 2019 (CET)

Ściśle odpowiadając na tak sformułowane pytanie – Matematycznykról w tej edycji wprowadził, żeby w Senacie PiS, Polskę Razem i niezależnych nazwać opozycją, a PO i PSL – koalicją. --WTM (dyskusja) 21:45, 15 lis 2019 (CET)

A czy to nie powinien być bardziej podział na kluby (jak jest tutaj)? Bo PiS jako partia nie ma 48 senatorów - dwoje jest np. z Porozumienia. Czy to, że zgodzili się startować z list PiSu, czyni ich automatycznie członkami tej partii (tak sugeruje obecny podział)? MarMi wiki (dyskusja) 17:19, 17 lis 2019 (CET)

 • Jakoś to bez sensu. W tej chwili w ogóle nie ma partii rządzącej, jest koalicja rządząca, wbrew temu co widzę w infoboksie. Dodatkowo są okresy gdy pojęcie partia rządząca jest w ogóle źle zdefiniowane, na przykład po wyborach ale przed desygnowaniem nowego premiera, kiedy formalnie funkcjonuje poprzedni rząd, a w (dopiero co wybranym) parlamencie może być już zupełnie inna większość i trudno powiedzieć, że w tym momencie istnieje partia albo koalicja rządząca. Wątpliwości mogą istnieć także w razie istnienia rządu mniejszościowego, opierającego swoje działanie na doraźnych koalicjach w poszczególnych sprawach. Nie wtłaczajmy infoboksem rzeczywistości w ramki, które są dla niej za ciasne. Gżdacz (dyskusja) 17:56, 17 lis 2019 (CET)

ŁyżwiarstwoEdytuj

Wydaje mi się, że do łyżwiarstwa zalicza się także hokej na lodzie, jednak nie jest on wymieniany w artykule i uważam, że powinien się w nim znaleźć. Czy mam rację? --Maattik (dyskusja) 19:02, 17 lis 2019 (CET)

Pytanie co mówią źródła ;) Np. Mała Encyklopedia Sportu... nie zawiera takiego hasła. Nedops (dyskusja) 19:31, 17 lis 2019 (CET)
Te sporty które są opisane w arcie mają swoje krajowe federacje skupione w Międzynarodowej Unii Łyżwiarskiej. Hokej z kolei ma swoją IIHF. Z tego wynika, że podział jest konsekwencją podziału organizacyjnego w sporcie światowym. Gżdacz (dyskusja) 19:34, 17 lis 2019 (CET)
Dodam jeszcze, że artykuł definiuje łyżwiarstwo jako dyscypliny w których zawodnik porusza się po lodzie na łyżwach, a hokej na lodzie również jest taką dyscypliną. Trzeba więc zmienić albo definicję, albo spis dyscyplin. --Maattik (dyskusja) 20:38, 17 lis 2019 (CET)
Ale w definicji nie ma mowy o tym, że to wszystkie takie sporty. Gżdacz (dyskusja) 21:26, 17 lis 2019 (CET)
Nie edytujemy na podstawie treści zawartych w artykułach Wikipedii. Konieczne jest oparcie się na wiarygodnych źródłach zewnętrznych. Także klasyfikacje / przynależności do różnych podziałów oparte powinny być na ujęciach publikowanych w źródłach, a nie własnej dedukcji. Kenraiz (dyskusja) 20:52, 17 lis 2019 (CET)
Artykuł obecnie nie ma źródeł, ale nie o to było pytanie, tylko czemu nie ma wśród tych dyscyplin hokeja. Na to odpowiedziałem: otóż Międzynarodowa Unia Łyżwiarska nie obejmuje hokeja na lodzie. Uznaję ich autorytet w wypowiadaniu się czym jest łyżwiarstwo. Gżdacz (dyskusja) 21:26, 17 lis 2019 (CET)
Błąd. Czy narciarstwo kończy się tam gdzie nie ma już władzy Polski Związek Narciarski? Nedops (dyskusja) 21:29, 17 lis 2019 (CET)
Nie, nie kończy się, jest też na Słowacji i w wielu innych krajach. A serio: zaproponuj inny autorytet. Gżdacz (dyskusja) 21:33, 17 lis 2019 (CET)
Po prostu porządne źródła, które definiują łyżwiarstwo ;) Ja sprawdziłem w Małej Encyklopedii Sportu, z pewnością nie jest tak że w żadnej encyklopedii sportowej nie ma hasła łyżwiarstwo :P Nedops (dyskusja) 21:35, 17 lis 2019 (CET)
A czemu statut Międzynarodowej Unii Łyżwiarskiej nie jest porządnym źródłem? Gżdacz (dyskusja) 21:41, 17 lis 2019 (CET)
A gdzie ten statut definiuje łyżwiarstwo? Bo to, że ISU zajmuje się takimi dyscyplinami to nie jest podstawa do czegokolwiek - przykładowo wspomniany wyżej Polski Związek Narciarski zajmuje się też jazdą na snowboardzie, a raczej ciężko jæ zaliczyć do narciarstwa. 99kerob (dyskusja) 21:47, 17 lis 2019 (CET)
Zatem snowboard też należy do narciarstwa. Może Tobie trudno go tam zaliczyć, ale to Twoje POV. Kto ma to wiedzieć, jak nie PZN? Gżdacz (dyskusja) 22:32, 17 lis 2019 (CET)
Aha, a gdy jeszcze istniał Polski Związek Snowboardu to "narciarstwo" znaczyło coś innego? Nedops (dyskusja) 22:35, 17 lis 2019 (CET)
W takim razie pozostaje uznać, że piłka nożna to dyscyplina biegów przełajowych, bo zawodnicy biegają po trawie... A co nas obchodzi, że PZLA i PZPN są osobno? Gżdacz (dyskusja) 22:39, 17 lis 2019 (CET)
Według Twojej logiki, gdyby PZLA i PZPN się połączyły – oznaczałoby to także połączenie dyscyplin :) Absurd. Związki sportowe to tylko... związki sportowe :) Nie należy szukać definicji w nazwach i kompetencjach organizacji. Nedops (dyskusja) 22:42, 17 lis 2019 (CET)
No kaman. Przez sprowadzanie do absurdu nic mądrego nie da się wydyskutować. Po prostu usiłujesz za pomocą swojego OR zdyskredytować bardzo poważne źródło, czyli międzynarodową organizację zarządzającą sportami łyżwiarskimi. DO tego trzeba mieć inne, jeszcze poważniejsze źródła. Gżdacz (dyskusja) 13:27, 18 lis 2019 (CET)
 • Papierowa, 6-tomowa, Nowa Encyklopedia PWN z 1996 roku, a więc z czasów kiedy PWN jeszcze PWN znaczył ;), definiuje Ł. jako: Łyżwiarstwo, jazda na łyżwach, grupa dyscyplin sportów zimowych obejmująca ł. figurowe, ł. szybkie, hokej na lodzie, również ł. widowiskowe, tzw. rewie na lodzie - swoista forma ł. figurowego (zaw.)... itd. na szpaltę treści. Oczywiście nie wklejam do hasła, bo to definicja bardzo ogólna i dość zdawkowa (jak przystało na encyklopedię powszechną), która w dalszej treści kładzie nacisk na poszczególne konkurencje oraz odnosi się pokrótce do historii, różnych organizacji w Polsce i na świecie, ale faktem jest, że przynajmniej do 1996 hokej był łyżwiarstwem. Ented (dyskusja) 23:45, 17 lis 2019 (CET)
  • OK, redaktorzy z PWN na Miodowej tak sądzą, a im na złość Międzynarodowa Unia Łyżwiarska mimo to jednak hokeja nie obejmuje. Przy czym organizacja hokejowa IIHF zarządza także hokejem na trawie, co wskazuje, że z jakiś powodów ważniejsza jest wspólnota biorąca się z bycia sportem drużynowym i sposobu gry niż wspólnota wynikająca z jeżdżenia na łyżwach. Gżdacz (dyskusja) 13:27, 18 lis 2019 (CET)
   • Gżdacz, a czy masz źródło na to, że Międzynarodowa Unia Łyżwiarska uznała, że hokej na lodzie nie jest zaliczany do łyżwiarstwa, czy tylko tak wydedukowałeś na podstawie jej nazwy (skoro mają w nazwie łyżwiarstwo a nie zajmują się hokejem na lodzie, no to nie można go zaliczyć do łyżwiarstwa)? Jeśli to drugie to jest to OR... Gdarin dyskusja 15:54, 18 lis 2019 (CET)
    • Poniżej cytat Artykułów 2 i 3 z "INTERNATIONAL SKATING UNION CONSTITUTION and GENERAL REGULATIONS 2018". Gżdacz (dyskusja) 16:07, 18 lis 2019 (CET)
 
Article 2


1. ISU Jurisdiction

The ISU has jurisdiction throughout the world over all forms of international Figure and Speed Skating on ice and on synthetic polymeric ice surfaces whether performed using ice skating blades or substitutes simulating such blades.

[...]

Article 3

1. Objectives

The objectives of the ISU are regulating, governing and promoting the sports of Figure and Speed Skating and their organized development on the basis of friendship and mutual understanding between sportsmen. The ISU shall work for broadening interest in Figure and Speed Skating sports by increasing their popularity, improving their quality and increasing the number of participants throughout the world. The ISU shall ensure that the interests of all ISU Members are observed and respected (see also Article 7).
Gżdacz, to nie jest odpowiedź na moje pytanie. Z tego co wkleiłeś wynika, że Międzynarodowa Unia Łyżwiarska zajmuje się łyżwiarstwem figurowym i łyżwiarstwem szybkim, a nikt przecież tego nie neguje, ani nie zalicza hokeja na lodzie do łyżwiarstwa figurowego czy łyżwiarstwa szybkiego. To po prostu jeszcze inna dyscyplina łyżwiarstwa. Gdarin dyskusja 16:14, 18 lis 2019 (CET)
 • Podzielam zdanie Gdarina: to że ISU rezerwuje sobie prawo do reprezentowania części dyscyplin sportów zimowych (ł. figurowego i szybkiego), nie oznacza, że hokej nie jest łyżwiarstwem – przytoczone paragrafy ISU wskazują na jurysdykcję tej organizacji w sprawach konkretnych dyscyplin, a nie na to, że nie istnieje żadna inna forma/dyscyplina łyżwiarstwa. Uważam, że "wyciąganie" ogólnej definicji na podstawie statutu, zakresu działania/jurysdykcji danej konkretnej organizacji jest błędem. Ented (dyskusja) 01:22, 19 lis 2019 (CET)
 • Również uważam, że fakt, iż jakaś organizacja w jakiejś dziedzinie zdefiniuje obszar swojej jurysdykcji (czy czegokolwiek), nie oznacza, że dziedzina ta zostaje okrojona do tego obszaru. KamilK7 09:04, 19 lis 2019 (CET)

Związek Socjalistycznych Republik RadzieckichEdytuj

Od kilku co namniej dni trwa tam wojenka o słowa/określenia. Czy ktoś może to przenieść do Kawiarenki, a art zablokować? Ciacho5 (dyskusja) 19:16, 17 lis 2019 (CET)

@Paelius, @PuchaczTrado, @Runab Może któryś z Was by pomógł? Przydałoby się źródło wyraźnie wskazujące, w jakim zakresie czasowym ustrój ZSRR miał charakter totalitarny; dzięki niemu można by sprostować kontrowersyjną informację z pierwszego zdania. BasileusAutokratorPL (dyskusja) 16:21, 21 lis 2019 (CET)

Jestem wyraźnie zaskoczony, że ktoś uważa ZSRS (osobiście wolę tę formę, ale spokojnie: na siłę nie mam zamiaru zmieniać ZSRR na ZSRS w artykułach; w cytatach zachowałem oryginalną formę) za kraj autorytarny i jeszcze bardziej zaskoczony, że artykuł nie został dotychczas zablokowany. KJS63 w tej edycji napisał: Sugerowanie, że ZSRR przez cały okres swojego istnienia był państwem totalitarnym jest błędem, nadmiernym uproszczeniem i wręcz jawnym fałszerstwem historycznym. No wszystko dobrze, ale co nam po edycji, skoro KJS63 nie potwierdził w żadnym źródle, że to fałszerstwo?
Wziąłem trzy losowe publikacje, które mam pod ręką – każda z publikacji ma zupełnie inną formę i nie każdą można uznawać za bardzo dobre źródło do dyskusji naukowej. I tak w podręczniku Antoniego Czubińskiego Historia powszechna XX wieku (Poznań 2003) można przeczytać, że w ZSRS Stalin w latach 20. budował podstawy socjalizmu (s. 185-187), a po 1928 budował stalinowski model socjalizmu (s. 215-219). Ku mojemu zaskoczeniu w książce nie znalazłem jednak informacji, że ZSRS był krajem totalitarnym lub autorytarnym. W innych publikacjach ZSRS (podczas rządów Stalina) wyraźnie jest określana jako kraj totalitarny (np. w najnowszym numerze Pomocnika Historycznego Polityki na stronie 22 jest mapa Europy ze stanem na 1 stycznia 1938, na której ZSRS widnieje jako kraj totalitarny). W książce Od niepodległości do niepodległości (praca zbiorowa wydana przez IPN) w rozdziale o II Rzeczypospolitej Marek Gałęzowski napisał, że Polska sanacyjna nie była państwem totalitarnym jak ZSRS, Niemczy czy PRL (s. 102). Argument Androsa sugerujący, że więźniowie polityczni w obozach koncentracyjnych to domena systemu totalitarnego jest także błędna – Miejsce Odosobnienia w Berezie Kartuskiej niektórzy nazywają obozem koncentracyjnym. No ale Polska sanacyjna była krajem zdecydowanie autorytarnym.
Po upadku III Rzeszy ustrój ZSRS zaczął uchodzić za zupełne przeciwieństwo demokracji. W pracy Totalitaryzm przetrwał do XXI wieku pod redakcją Władysława Masiarza (wersja online: tutaj) już na wstępie jest informacja, że ludobójcza praktyka totalitaryzmu zaczęła zanikać m.in za sprawą… upadku ZSRS. Bardzo ciekawy jest fragment z rozdziału Totalitaryzm. Zagadnienia ogólne Masiarza: Natomiast w środowiskach demokratycznych w świecie już w połowie lat 30. XX wieku ukształtowała się klasyczna teoria totalitaryzmu, a od czasu paktu Ribbentrop–Mołotow 23 sierpnia 1939 roku włączono do tej teorii obok Włoch i Niemiec także ZSRR. Jednak od 1941 roku, kiedy ZSRR został sojusznikiem państw zachodnich – termin totalitaryzm – w stosunku do ZSRR został wycofany. Powrócono do tej praktyki z początkiem zimnej wojny w 1946 roku i aż do rozpadu w 1991 roku traktowano ZSRR jako państwo totalitarne. Chociaż sam Zbigniew Brzeziński, wybitny sowietolog, w późniejszym czasie zamiast „totalitaryzmu sowieckiego” wolał używać terminu „komunistyczna dyktatura”.
Druga sprawa, czyli zamiana komunistyczny na socjalistyczny pozostaje otwarta. W wspomnianym podręczniku Czubińskiego budowa socjalizmu dotyczyła budowy gospodarki socjalistycznej. Komunizm miał być celem, do którego dążyły państwa socjalistyczne. Ale konstytucja ZSRS z 1936 roku mówi, że w kraju panuje ustrój socjalistyczny (umocnienie ustroju socjalistycznego w 125. artykule). W artykule Prawa człowieka w konstytucjach ZSRR Pawła Sydora i Przemysława Domagały na s. 353 (tekst dostępny online) można przeczytać: 7 października 1977 roku Rada Najwyższa ZSRR przyjęła projekt nowej konstytucji. Stosownie do zakładanego przez Marksa, a realizowanego w ZSRR modelu, reżim socjalistyczny, tworzący podstawy komunizmu, przeżywać miał stały rozwój gospodarczy, a za nim społeczny, kulturalny. Ten kłopot powinien trafić przede wszystkim do politologa.
Podstawowym problemem tej dyskusji jest fakt, że nie wzięli w niej udział 185.135.2.16 i Andros64. Zamiast ciągłego przywracania swojej edycji mogliby przedyskutować problem. Według mnie określenie ZSRS krajem autorytarnym jest po prostu bardzo dużym błędem, nieprawdą. W drugiej kwestii nie mam stanowiska. Zaznaczam jednak, że nie mam eksperckiej wiedzy na temat ZSRS (mam sporą, ale ja będący studentem historii mogłem niechcący nie uwzględnić jakiś kwestii). Może @Tomasz Raburski, @Elfhelm także pomogą? Będę śledzić ten wątek Kawiarenki, jednak nie obiecuję aktywnego udziału w dalszej części dyskusji. Runab (dyskusja) 22:01, 21 lis 2019 (CET)
 • Także wg mnie napisanie że ZSRR przez cały okres swojego istnienia był państwem totalitarnym jest błędem, ba nawet napisanie, że ZSRR to totalitarne państwo jest półprawdą (to tak, jakby napisać, że flaga, która jest powiedzmy w 4/5 czerwona, a w 1/5 żółta, jest czerwona i o żółtym w danym zdaniu nie wspomnieć). KamilK7 22:24, 21 lis 2019 (CET)
 • @Runab W książce Od niepodległości do niepodległości (praca zbiorowa wydana przez IPN) w rozdziale o II Rzeczypospolitej Marek Gałęzowski napisał, że Polska sanacyjna nie była państwem totalitarnym jak ZSRS, Niemczy czy PRL (s. 102). Czyżbyś sugerował (w ślad za tą jakże rzetelną i bezstronną publikacją), że również PRL przez cały okres swego istnienia była państwem totalitarnym? Co więcej: jeśli literalnie opierać się na tym fragmencie, w którym autor nie podał zakresu dat dla żadnego z przytoczonych przypadków totalitaryzmu, wychodziłoby na to, że Angela Merkel rządzi w sposób totalitarny... BasileusAutokratorPL (dyskusja) 18:06, 25 lis 2019 (CET)
  • Odnoszę wrażenie, że rzetelna i bezstronna publikacja to sarkazm z twojej strony. Tak, według mnie Polska Ludowa przez prawie cały okres swojego istnienia była państwem totalitarnym. To prawie to kilka miesięcy w 1989 roku, kiedy doszło do przemian ustrojowych i gospodarczych. W większości źródeł (nie tylko tych z IPN-u) jest napisane, że Polsce Ludowej panował ustrój totalitarny. Niemcy to rzecz jasna III Rzesza, oczywiście doszło do zbyt dużego skrótu myślowego ze strony autora. Runab (dyskusja) 22:23, 25 lis 2019 (CET)
   • @Runab, teza o totalitaryzmie PRL wydaje mi się niesłychanie karkołomna. O państwie totalitarnym możemy mówić w okresie od około 1949 do czerwca 1956, ale później? Czy w kraju totalitarnym mógłby funkcjonować niezależny od państwa Kościół albo opozycyjne organizacje jak KOR? Gdzie typowe dla systemu totalitarnego dążenie do stworzenia "nowego człowieka"? Było za to typowe, autorytarne "siedźcie cicho, to zostawimy was w spokoju". Nie wspominam już o tym, że liczba ofiar PRL-u po 1956 była znacząco niższa niż ofiar II Rzeczypospolitej, która, jak już ustaliliśmy, była państwem autorytarnym. --Hektor Absurdus (dyskusja) 23:24, 25 lis 2019 (CET)

AntykomunizmEdytuj

Mamy hasło na ten temat, w strasznej formie, które prawdopodobnie zostanie usunięte po raz czwarty. Proponuję nowatorskie rozwiązanie: Zgłośmy propozycje książek/stron, gdzie antykomunizm jest opisany krótko i poprawnie, przedyskutujmy i wybierzmy najlepsze, na jego podstawie napiszmy kilkanaście zdań ujmujących definicję, ramy i co tam najważniejsze. Wydaje mi się, że najwłaściwsza byłaby jakaś spora encyklopedia, gdzie o A. mają z pół strony, przetłumaczyć to na język Wikipedii i uniknąć NPA, byłoby gotowe. Ciacho5 (dyskusja) 11:14, 19 lis 2019 (CET)

Adam Jarniewski o GrenlandiiEdytuj

Czy każdy blog jest bez wartości? Adam Jarniewski jest autorem książki "Nie mieszkam w igloo" [1] i prowadzi blog [2]. Twierdzi że zdjęcia w książce Centkiewicza pochodzą z duńskiego filmu, a imię Anaruk jest błędne. Film jest chyba dostępny w sieci, jeżeli ktoś wytrzyma kilkadziesiąt minut, to może sprawdzić. Tekst Anaruk, chłopiec z Grenlandii sugeruje że chodzi o reportaż. Jest to artykuł bez źródeł. Na tej liście Anaruka brak [3], jest "[Zaczarowana zagroda]". Xx236 (dyskusja) 12:55, 19 lis 2019 (CET)

 • Karol May pisał przygody Winnetou w Berlinie, a Sienkiewicz opisując ukraińskie stepy oglądał amerykańską prerię i nigdy nie był w Kamieńcu. Nic nowego. Hoa binh (dyskusja) 13:09, 19 lis 2019 (CET)
 • Kwestionuję pogląd, że wszystkie blogi to bzdury. Jarniewski współpracował z dr Lubowicką, która radykalnie analizuje książeczkę. Nie wiem czy dr Lubowicka opublikowała swoje wnioski, do sprawdzenia.
 • Kwestionuję artykuł bez źródeł, sugerujący że książka jest reportażem i że jest lekturą. Była, ale chyba nie jest.
 • Mam tradycyjne źródło https://www.tygodnikpowszechny.pl/simmujooq-chlopiec-z-plakatu-161081 Xx236 (dyskusja) 13:16, 19 lis 2019 (CET)
 • Niestety po duńsku, ale chyba Duńczycy znają temat [4].Xx236 (dyskusja) 13:19, 19 lis 2019 (CET)
  • Ja tylko odnośnie lektury - moja córka ją przerabiała w szkole jakiś rok lub dwa temu. KamilK7 15:33, 19 lis 2019 (CET)

Stosunki polsko-ukraińskieEdytuj

Chciałbym utworzyć artykuł Stosunki polsko-ukraińskie. Jest to niemożliwe ponieważ istnieje automatyczne przekierowanie do artykułu Polityka zagraniczna Polski. Czy ktoś mógłby pomóc w likwidacji tego przekierowania i umożliwić tworzenie nowego artykułu? Z góry dziękuję. Ytabak (dyskusja) 14:01, 19 lis 2019 (CET)

Nazwa dwuznaczna - po angielsku to "Poland–Ukraine relations", a więc między państwami. "polsko-ukraińskie" może obejmować stosunki między większościami a mniejszościami w obu krajach.Xx236 (dyskusja) 14:14, 19 lis 2019 (CET)
 • @Ytabak Kiedy będziesz miał gotowy do umieszczenia artykuł, oznacz ten z redirem EKiem, z wyjaśnieniem miejsce pod artykuł, albo bezpośrednio na PdA poproś. Redir się skasuje, wstawisz artykuł i gotowe. Ciacho5 (dyskusja) 14:36, 19 lis 2019 (CET)
 • Jest artykuł.  T Załatwione Ciacho5 (dyskusja) 21:23, 19 lis 2019 (CET)

Integracja artykułów Pitcairn i Pitcairn (wyspa)Edytuj

Od jakiegoś czasu staram się nieco ulepszyć artykuł o Pitcairn, jednak im bardziej wnikam w treść tym bardziej wydaje mi się że lepiej by było i przejrzyściej gdyby te dwa artykuły scalić w jedno. Podobnie jak na angielskiej Wikipedii. Jak wiadomo temat Pitcairn jest dość wyjątkowy, dotyczy jedynej zamieszkałej wyspy przez bardzo małą społeczność i trzech innych, ale bezludnych wysp. Pozostawienie takiego "kadłubkowego" artykułu o wyspie Pitcairn z Polskiej wiki wydaje mi się bardzo mylące, a rozbudowywanie obydwu artykułów mija się z celem.

Jakie obecnie są standardy postępowania w takich przypadkach ??

Cyku new (dyskusja) 15:45, 19 lis 2019 (CET)

Kryteria encyklopedyczności dla artystów muzycznychEdytuj

Jak w tytule. Albo jestem ślepy, albo nie istnieją, ale nie mogłem znaleźć tych kryteriów.

Podjąłem współpracę z pewną polską wytwórnią muzyczną i chciałbym określić, którzy z jej członków są encyklopedyczni, a którzy nie. Czy jest ktoś z Was w stanie albo odesłać mnie, albo zasugerować, jakimi kryteriami się kierować?

Przy odpowiedzi proszę o ping, ułatwicie mi tym życie, z góry dziękuję :)

Pozdrawiam, --WewekYT (dyskusja) 15:49, 19 lis 2019 (CET)

Po mojemu kryteria nie zostały ustalone więc należy się kierować tym co jest opisane tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Encyklopedyczno%C5%9B%C4%87. Kilka razy dodawałem artykuły o muzykach. Często kończy się to zgłoszeniem do usunięcia artykułu, ale wówczas wystarczy wygrać debatę w dyskusji. Pozdrawiam Cyku new (dyskusja) 16:05, 19 lis 2019 (CET)
Dodatkowo jeśli interesuje Cię ciekawa rozmowa nad encyklopedycznością i usunięciem artykułu to zajrzyj w dyskusję o tu : CzadomanCyku new (dyskusja) 16:11, 19 lis 2019 (CET)


Placówki Straży GranicznejEdytuj

Czołem. W wielu hasłach o placówkach granicznych jest opis "lini rozgraniczenia" np w Placówka Straży Granicznej w Terespolu brzmi on tak:

 1. z placówką Straży Granicznej w Kodniu: wyłącznie znak graniczny nr 1254, wyłącznie m. Michałków, m. Polatycze, m. Kobylany, wył. kol. Lebiedziew, wyłącznie m. Lebiedziew, m. Zastawek dalej granica gmin Terespol, Zalesie i Biała Podlaska oraz Kodeń i Piszczac[4].
 2. z placówką Straży Granicznej w Bohukałach: włącznie znak graniczny nr 1278, wł. Kukuryki, Kuzawka, włącznie m. Koroszczyn Kolonia, m. Dobryń Kolonia, włącznie m. Dobryń Duży, wyłącznie m. Kopelówka, m. Kijowiec, włącznie m. Dobryn Mały, włącznie m. Lachówka Mała, m. Horbów, włącznie Horbów Kolonia, włącznie kol. Marianka, m. Woskrzenice Duże, m. Kaliłów, włącznie m. Hola, włącznie m.p. Biała Podlaska, m. Kozula, m. kol. Kajków, m. Cicibór Duży, włącznie m. Budziszew, m. Rakowiska, włącznie m. Stary Sławacinek, włącznie m. Nowy Sławacinek, m. Sitnik, włącznie m. Sycyna, m. Woroniec, włącznie Rogoźniczka[4].

Czy jest ktoś, kto się zna na liniach rozgraniczenia i mógłby to przetłumaczyć na język polski albo choćby opisać o co w tym chodzi? tadam (dyskusja) 14:29, 21 lis 2019 (CET)

 • @Tadam Linie rozgraniczenia w SG stosuje się przy rozgraniczeniu: oddziałów SG (np. Śląski Oddział Straży Granicznej i Karpacki Oddział Straży Granicznej, granicznych jednostek organizacyjnych SG (np. Placówka Straży Granicznej w Terespolu i Placówka Straży Granicznej w Kodniu, pododdziałów odwodowych SG, pomiędzy rejonami jednostek pływających SG, rejonów, które przydziela się funkcjonariuszom wykonującym czynności operacyjno-rozpoznawcze. Przebieg linii rozgraniczenia opisuje się punktami terenowymi (granicami administracyjnymi) od granicy państwowej - w głąb kraju. Wyłączność danego punktu opisuje się, przed jego nazwą, skrótem „wył.” Tak na chłopski rozum linie rozgraniczenia określają na jakim rejonie działa dana placówka SG, aby nie wchodzić w paradę sąsiedniej placówce i żeby nie było dublowania sił i środków. Pozdrawiam Wlodek k1 (dyskusja) 16:48, 21 lis 2019 (CET)
dzięki za odpowiedź, ale chyba trzeba bedzie to przerdeagować, bo brzmi to jak wyciąg z ustawy o SG i jest kompletnie nieczytelne.tadam (dyskusja) 20:02, 21 lis 2019 (CET)

Wszystko jest w opisie ok. Linia rozgraniczenia to typowy termin stosowany zarówno w publikacjach fachowych jak i popularnonaukowych (np historycznych). Skąd pochodzi opis tych konkretnych linii pokazane jest w przypisie--Kerim44 (dyskusja) 13:32, 24 lis 2019 (CET)

Książę ŻuwkowEdytuj

W kilku artykułach o częściach Częstochowy (będących w XIX wieku samodzielnymi miejscowościami – Lisiniec, Kawodrza Dolna, Gnaszyn-Kawodrza) widnieje informacja: 1813 roku wojska rosyjskie księcia Żuwkowa spustoszyły wieś. Według bibliografii informacja ta pochodzi z książki Udział Klasztoru Jasnogórskiego w przemianach gospodarczo-społecznych XIX wiecznej Częstochowy (1815-1865) i wydaje się ona prawdopodobna – w tym roku faktycznie wojska rosyjskie wkroczyły do Częstochowy. Zastanawia mnie tylko ten książę Żuwkow. Myślałem o utworzeniu linka, ale nigdzie nie mogę znaleźć żadnej wzmianki o takiej postaci. Nawet Google milczy. Trochę mnie to zastanawia (i widzę, że nie tylko mnie). Czy ktoś wie może, co to za postać? Może chodzi o kogoś innego (transkrypcja)? Pozdrawiam (dyskusja) 18:27, 21 lis 2019 (CET)

 • W 1813 Częstochowę zdobył generał Osten-Sacken. Źródła rosyjskie z tego okresu nie znają księcia, generała, ani innego wojskowego o nazwisku Żuwkow, Żiwkow, żaden też Żukow nie walczył wówczas pod Częstochową [5], [6], [7]. Jedyny Żiwkowicz (Żuwkowicz?), ale nie książę, w 1813 walczył z Persami. Może był to jakiś pomniejszy wojskowy (dowódca pułku?), ale na pewno nie książę, bo takiego rosyjskiego książęcego (kniaziowskiego) rodu nie było. Wygląda na to, że dobrodziej Mizera wymyślił sobie księcia Żuwkowa. PS. To pisałem ja, --Kriis bis (dyskusja) 14:34, 22 lis 2019 (CET)
  Dzięki za odpowiedź! Usunąłem w takim razie z artykułów wzmiankę o tej postaci. Pozdrawiam (dyskusja) 14:58, 22 lis 2019 (CET)
był artystokratyczny ród Zubowych, część z nich to książeta (a inni tak się mogli zwać w literaturze , nawet jesli mieli niższy tytuł). Kilku walczyło w czasie 1813, choć czy pod Częstochową nie spotkałem. No ale bez bliższych danych (imię itd.) niewiele da się zrobić --Piotr967 podyskutujmy 15:16, 22 lis 2019 (CET)
Jeżeli autor był księdzem, to zmarł w 2002.Xx236 (dyskusja) 10:35, 9 gru 2019 (CET)

RODO a wyroki sądowe jako przypisyEdytuj

Zrobiłem przypis z orzeczenia (II AKa 200/13) sądu do art. o Henryku Stokłosie, który został wycofany, bo w wyroku (RODO) nie pada jego nazwisko. Czy w dobie RODO można dodawać takie przypisy?

Linki potwierdzające, że to ten sam wyrok (albo podejrzana zbieżność nazwisk i faktów): chronologia, wątek o Bogu (odpowiedni fragment z orzeczenia po wyszukaniu wyrazu rozmawiać), fragmenty rozprawy - nazwiska nie ocenzurowane, fragment od 14 min.

Przy okazji, jak wygląda sprawa z nieocenzurowanymi fragmentami rozpraw? Pewnie już sama ich publikacja bez takich cięć jest niezgodna z prawem? MarMi wiki (dyskusja) 19:33, 21 lis 2019 (CET)

Niespójności w Wybory_parlamentarne_w_Polsce_w_1991_roku#Wyniki wyborów do Senatu RPEdytuj

Wybory_parlamentarne_w_Polsce_w_1991_roku#Wyniki wyborów do Senatu RP

Dane z tabelki nie zgadzają się z danymi w przypisie Informacje o kandydatach (nie wiem jak to wygląda od strony Monitora Polskiego, bo jest on bez OCR). Założenie: dane w nim są poprawne.

@Elfhelm zrobił w 2013 poprawkę merytoryczną 11-letnią dla PSL i Porozumienia Ludowego - nie podając źródła dla tej zmiany.

@Aight 2009 dodał w 2016 dane na podstawie informacji publicznej z KBW - m.in. liczba ludności, która nie zgadza się z tymi z przypisu „Informacje o kandydatach” (czy to są dane z Monitora Polskiego?).

Test dla PSL (na końcu danych, po prawej):

=COUNTIF(AB1:AB1000;"=T")
=sum(Z615:Z1000)
=QUERY(A1:N1000; "where J='Krajowy Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe Sojusz Programowy' and N='T'"; 0)

(query w komórce O615) daje wynik 7 mandatów (założenie - dane w arkuszu są poprawne), a co za tym idzie i inną liczbę zsumowanych głosów oddanych na kandydatów z tego komitetu.

No i jest jeszcze Rocznik statystyczny z 1993 (jeśli otwierasz pdfy poza przeglądarką - strona 73 [w programie: 89]), który potwierdza dane z „Informacje o kandydatach” (przynajmniej dla PSL; jest też zgodny z danymi dla sejmu).

Skąd są takie rozbieżności, które dane są „prawdziwsze” i dlaczego nie ma przypisu który by to wyjaśniał? MarMi wiki (dyskusja) 16:49, 22 lis 2019 (CET)

 • Cześć. Wybory w 1991 miały swoją specyfikę wynikającą z ordynacji, braku doświadczenia, początków kształtowania się systemu partyjnego w Polsce i organów wyborczych, itp. Stąd zapewne niejednolitość nazw komitetów w okręgach, nawet jeśli były wystawione przez to samo ugrupowanie. W przypadku PSL (W. Pawlak) komitet formalnie nazywał się PSL - Sojusz Programowy (lub PSL Sojusz Programowy). Z komitetu o formalnie takiej nazwie zostało wybrany 7 czy może raczej 8 senatorów. [8] (bez Z. Czarnobilskiego). Wg mnie należy tu bowiem zaliczyć M. Włodykę [9], który jako KW ma wpisany "PSL - Sojusz Programowy w Słupsku" (acz nie budzi wątpliwości, że to komitet zorganizowany przez PSL). Podobnie jest z komitetem Porozumienie Ludowe, gdzie 3 senatorów wybrano pod szyldem Ruchu Ludowego "Porozumienie Ludowe", a 3 kolejnych pod szyldem z lekkimi modyfikacjami [10], [11] i [12]. Stąd PSL (PSL-SP) de facto wprowadziło 8 senatorów, a Porozumienie Ludowe 7 senatorów. Wyodrębnianie z przyczyn przytoczonych w 1. zdaniu na odrębne komitety byłoby raczej sztuczne. Elfhelm (dyskusja) 17:48, 22 lis 2019 (CET)
A faktycznie, Hortmanowicz np. ma w Monitorze Polskim podaną inną nazwę komitetu. Tylko czy faktycznie był to ten sam komitet co dla innych z PL? Bo jeśli nie (Rocznik by na to wskazywał), albo nie da się tego sprawdzić, to wg mnie powinien być on (i podobne przypadki) liczony oddzielnie - albo powinna być dodana informacja o tym, że niektóre komitety zostały połączone/uznane za te same. Bo tak to jest lekki rozjazd pomiędzy przypisami, treścią i innymi ewentualnymi źródłami.
Przy okazji, czy gdzieś jeszcze jest podana „oficjalnie” liczba mandatów do senatu z tego okresu (w wersji elektronicznej)? Poza Monitorem Polskim i Rocznikiem statystycznym? MarMi wiki (dyskusja) 19:43, 22 lis 2019 (CET)
Archiwa Essex [13] zawierają chyba tylko dane o kandydatach do Sejmu. Wspomniana wyżej informacja publiczna KBW nie ma charakteru weryfikowalnego źródła (nie jest dokumentem opublikowanym). Co do kwestii tożsamości komitetów, to na podstawie ordynacji wyborczych [14] (art. 9) i [15] trudno wnioskować. Wydaje się jednak, że gdyby iść rygorystycznie wg nazewnictwa w MP, to też byśmy zakwestionowali Rocznik co do Porozumienia Ludowego (bo byłoby 4 a nie 5 senatorów z ramienia "Krajowego Komitetu Wyborczego Ruchu Ludowego "Porozumienie Ludowe"" i 3 z innych Porozumień Ludowych [linki powyżej]). Natomiast niewątpliwie cała 7 senatorów była z ramienia PL (podobnie jak M. Włodyka był z PSL). Trudno mi znaleźć źródła wskazujące, czy można to traktować jako komitety odrębne, czy też wynikało to raczej z kwestii organizacyjnych (niewątpliwie te komitety tworzyły te same podmioty). Elfhelm (dyskusja) 10:34, 23 lis 2019 (CET)
Zgadza się, dane niestety są tylko dla sejmu.
Essex z kolei dał PSL 9 mandatów ([16]). MarMi wiki (dyskusja) 19:18, 24 lis 2019 (CET)
Zapewne doliczono senatora z komitetu Piast z Tarnowa [17], który współtworzyło PSL (i PL), a którego przedstawiciele (1 poseł i 1 senator) dołączyli po wyborach do KP PSL. W Essexie jednakże błąd przy Unii Wielkopolan (błędnie Unia Wielkopolska), która uzyskała 1 mandat w Senacie (choć pod zmodyf. nazwą [18]). Elfhelm (dyskusja) 23:23, 24 lis 2019 (CET)
@Elfhelm, @Aight 2009 Z tą weryfikowalnością to nie do końca prawda - można częściowo zweryfikować wyniki i dane osobowe (dane os. niestety tylko kandydatów z mandatem). No chyba, że ta pozycja ma jakieś ograniczenia na wypożyczenie/dostęp.
(Państwowa Komisja Wyborcza, Wyniki wyborów do senatu Rzeczypospolitej Polskiej: w dniu 27 października 1991 roku, Warszawa: Krajowe Biuro Wyborcze, 1991, OCLC 31296941 [dostęp 2019-11-30] (pol.)., BN)
Są też publikacje wyników dla późniejszych wyborów w tej serii (na pewno dla 1993).
Wg tego źródła komitety są podzielone ze względu na liczbę województw, w których zgłosiły kandydatów: opis tabeli 1.1a/b, dalsza część po wyszukaniu "liczbe, województw, w któ- rych"; PSL dzieli się na 40 woj./64 kandydatów i 1 woj. słupskie.
Dane z arkusza zgadzają się z danymi podanymi w Roczniku statystycznym z 1993 (testy - tylko liczba komitetów zgłaszających jednego kandydata wyszła o 1 mniejsza [któryś z komitetów z pozycji „Pozostałe” w roczniku został policzony oddzielnie? Tylko że sprawdziłem komitety z liczbą kandydatów 2+ z pozycji „Pozostałe” ze źródłem znalezionym wyżej i liczby kandydatów się zgadzają]; niektóre wartości procentowe zostały najwyraźniej dobrane w roczniku tak, żeby zgadzała się ich suma [albo nie wiem o jakimś działaniu na procentach]). MarMi wiki (dyskusja) 03:52, 30 lis 2019 (CET)
W zasadzie pytanie brzmi: czy dane w tabeli były wprowadzane bezpośrednio ze źródła, czy były przetworzone (np. złączenie niektórych komitetów) przez wprowadzającego? MarMi wiki (dyskusja) 02:05, 1 gru 2019 (CET)

Linki związane z wyborami:

Korona królówEdytuj

Czy w ogóle sekcja Fabuła to jakiś żart? Co jakiś czas @Antek.antek97 dodaje wątki, co całkiem najprawdopodobne jest to, że ta sekcja to jeden wielki spojler dla tych, którzy nie oglądali serialu. Wikipedia to nie żaden elaborat na temat dokładnej fabuły serialu. Napisać wszystkiego w skrócie nie boli. Chciałem wywalić całą sekcję z fabułą (z tytułu, że Wikipedia to nie miejsce na spojlery, tylko Fandom), jednakże postanowiłem założyć wątek w Kawiarence, abyście wyrazili opinię na ten temat. Pachidensha (dyskusja) 15:18, 23 lis 2019 (CET)

Ja pierdziu, że też komuś się chciało tyle pisać, jestem pod wrażeniem. :) Na dodatek przetłumaczył to jeszcze na Angielski i Esperanto. Jeśli oczywiście nie zrobił tego tłumaczem Googla, a tekstu nie skopiował z jakiejś strony o tym serialu.
A jak to powinno wyglądać, przykład z enwiki (The Expanse):
Jeśli to nie jest kopiuj/wklej z jakiejś strony, to szkoda usuwać - lepiej porozbijać na opisy poszczególnych odcinków. Ewentualnie można by zrobić z tego takze oś czasową z głównymi wydarzeniami w serialu (jeśli zasady plwiki na to pozwalają i komuś by się chciało to zrobić). MarMi wiki (dyskusja) 19:22, 23 lis 2019 (CET)
  • Krótki zarys fabuły wystarczy. Oś czasowa z głównymi wydarzeniami serialu też chyba podchodzi pod dodawanie spojlerów. Nie róbmy przekształcenia Wikipedii w Fandom :P Pachidensha (dyskusja) 18:15, 24 lis 2019 (CET)

Zamiast poświęcać roboczogodziny na szczegółowe opisy fabuły dennego, pseudohistorycznego serialu, można by je poświęcić na porządne dopracowanie haseł historycznych poświęconych omawianemu okresowi. Może lepiej tego nie komentować... Hoa binh (dyskusja) 18:18, 24 lis 2019 (CET)

Trwa sroga zima, Nie może uwierzyć, że ludzie, których obdarzyła zaufaniem ją zataili przed nią bolesną prawdę. Spytek korzy się przed nią. Słaby ten tekst, pasujący do encyklopedii jak rzeczony serial do wiedzy historycznej. Ponadto źródeł się nie uświadczy... Ja za tym płakał nie będę. Mpn (dyskusja) 18:37, 24 lis 2019 (CET)
Źródła są podane na końcu opisu danego sezonu. MarMi wiki (dyskusja) 19:26, 24 lis 2019 (CET)
Trudno oczekiwać, że ktoś je dostrzeże 3 ekrany tekstu niżej. Po każdym akapicie winien być przypis Mpn (dyskusja) 20:35, 24 lis 2019 (CET)
 • Uwaga ogólna: Chyba od początku Wikipedia była/jest też zbiorem fanopedii. Przecież nie Hoa i jemu podobni opisywali Pokemony i podobne seriale, żargon żeglarski, mikroskopijne i efemeryczne organizacje religijne etc. A mamy tego pełno. Papka dla dzieci i dorosłych konsumentów kultury kolorowej ma swoją nadreprezentację. Prawdopodobnie Roksana Węgiel ma więcej opisów w Wikipedii niż jakiś Mercury (Freddie) czy inny Ringo (oczywiście w przeliczeniu na przykład na czas działania, bo o osiągnięciach nie mówmy). Wszystkich aktorów, którzy pojawili się w popularnych współcześnie serialach wyświetlanych w TV (do faceta, którego łysinę pokazano w 7 odcinku 15 "serii"), rozbudowane spoilery/opisy fabuły (najczęściej bez źródeł i z reguły w stylu gazetki z programem). Ciekawi mnie, ilu nowicjuszy, którzy zaczynali od aktualizowania listy odcinków jakiegoś tasiemca (codziennego) "przeszło" do edytowania "bardziej poważnego". Moim zdaniem lista odcinków, nawet bez ich fabuły, to już za dużo do encyklopedii. Wikipedia nie ma za zadanie/cel zastępować wszystkich serwisów informacyjnych. Czy w jakichkolwiek encyklopediach jest opowiadana fabuła? Bez celu wyjaśniającego, tylko dla samego podania fabuły?

W ten sposób, mam wrażenie, Wikipedia się "rozwarstwia" (na treści naukowe i popularno-kulturowo-polityczne). W ten sposób część "naukowa" traci na powadze, ale też Wikipedia jest popularniejsza, bo "dla każdego coś". Ciacho5 (dyskusja) 19:02, 24 lis 2019 (CET)

 • @Mpn Te źródła to chyba głównie serial sam w sobie. Żeby było jasne: Nie uważam, że każde opisywanie fabuły na podstawie utworu jest absolutnie złe. Raczej zgodzicie się, że zgodnie ze zdrowym rozsądkiem jeśli np. Akcję serialu rozpoczyna śmierć króla Polski Władysława Łokietka, to raczej nie trzeba szukać tego w źródłach pochodnych. Ale informacje typu: Królowa jest rozżalona, nie ufa królowi, pragnie również za wszelką cenę nie powtórzyć losu, jaki spotkał jej matkę, która przez zdrady małżonka musiała szukać schronienia u matki, to w oczywisty sposób własne interpretacje i chyba kolejne edycje Antka przydałoby się wycofywać, a nie akceptować, jak to było przez cały ten czas. Banana22100 (dyskusja) 20:33, 29 lis 2019 (CET)
  • Zgodzę się z tym, co wyżej @Banana22100. Jednak i tak cała sekcja Fabuła jest zdecydowanie do usunięcia, ponieważ zawiera ogromną ilość spojlerów i łamie WP:CWNJ#BEZŁAD. Nie możemy na to pozwolić, żeby na Wiki pojawiały się spojlery, tylko krótki zarys fabuły i tego standardu najlepiej się trzymać. Odpowiednim miejscem na spojlery jest Fandom (kiedyś Wikia), a na Wiki publikujemy w skrócie. Pachidensha (dyskusja) 12:51, 30 lis 2019 (CET)
   • @Pachidensha Jaka reguła zabrania umieszczania opisu fabuły? To jest raczej naturalne, że coś takiego znajdzie w artykule dot. serialu, powieści czy filmu. Serial długi, więc i fabuła długa Marcelus (dyskusja) 15:02, 30 lis 2019 (CET)
Reguła zdrowego rozsądku. Czy jest takie „naturalne” nikomu nie potrzebne streszczanie całych serialów? Skrótowy opis odcinków to rozumiem (to nawet jest pomocne), ale streszczanie ciurkiem całej fabuły, bez podziału na odcinki? Kto to w ogóle będzie chciał czytać? Poza tym takie coś zajmuje niepotrzebnie ponad połowę całego artykułu. A serial ma na razie „zaledwie” ok. 300 odcinków...
Ku przestrodze: Jakie są najdłuższe seriale świata?. MarMi wiki (dyskusja) 16:50, 30 lis 2019 (CET)

Jednakże musimy podjąć decyzję w kwestii dokładniejszego opisu fabuły, który zawiera mnóstwo spojlerów. Wypowiadałbym się za usunięciem, zgodnie z zasadą zdrowego rozsądku oraz faktu, że Wikipedia nie jest miejscem na spojlery (takie coś trzeba dodać do WP:CWNJ, ale musiałby być dyskusja). Jak sądzicie? Pachidensha (dyskusja) 22:31, 10 gru 2019 (CET)

PastiszEdytuj

Trafiłam przypadkiem na hasła Pastisz (stylistyka) i Pastisz (muzyka), które dotyczą tego samego tematu, tylko w różnych dziedzinach sztuki. Ten pierwszy ma interwiki, ten drugi jest samotny. Może warto połączyć w jeden artykuł, w którym byłyby przykłady z różnych dziedzin sztuki? Czy może jest dobry powód, dla którego zachować te dwa artykuły odrębnie? GiantBroccoli (dyskusja) 17:23, 24 lis 2019 (CET)

 • Jak najbardziej do integracji. Zresztą, obejmuje to nie tylko literaturę i muzykę, ale dowolne dzieła (choć nie kojarzę pastiszów rzeźbiarskich). Panek (dyskusja) 15:41, 25 lis 2019 (CET)
 • A ja przeciw integracji [zresztą właśnie odkryłem, że sam lata temu podzieliłem :)]. Pastisz w literaturze to nie tylko rodzaj stylizacji, ale także gatunek literacki, a gatunków z różnych dziedzin sztuki się nie miesza. Tak samo rozdzielamy horrory literackie i filmowe: treść jest podobna (chociaż nie identyczna), forma to z oczywistych powodów inna, tak samo historyczny rozwój i inne uwarunkowania gatunkowe. Zresztą stylizacja muzyczna i językowa/literacka też używa tak różnych środków i tak odmienne i funkcjonują, że trudno je łącznie opisywać. Chociaż z drugiej strony może dałoby się napisać jakieś jeszcze trzecie, wspólne hasło o pastiszu, z tym że to musiałoby być hasło z estetyki. Z parodią jest trochę inaczej, bo rzadziej traktuje się w ją w literaturze jako gatunek: ale i tak warto by wydzielić z hasła o parodii część filmową, gdzie jest z kolei odwrotnie. Henryk Tannhäuser (...) 17:19, 25 lis 2019 (CET)
  • Wcale nietrudno. Interwiki o tym świadczą. Panek (dyskusja) 18:39, 25 lis 2019 (CET)
   • Gdyby chcieć opierać naukę o literaturze na interwiki, doszłoby do rzeczy trochę śmiesznych, trochę smutnych (i dochodzi, np. to było trochę smutne [20]). Nie będę tłumaczyć, czemu, to chyba powinno być oczywiste. Henryk Tannhäuser (...) 18:46, 25 lis 2019 (CET)
    • W żadnym wypadku nie jestem zwolennikiem poglądu, jakoby różne wersje językowe wikipedii miałyby docelowo być wzajemnym tłumaczeniem. Zbijam natomiast tezę, jakoby rozdzielanie tego było nasuwające się samo przez się. Nie jest. Inne wersje językowe dowodzą, że bez problemu można napisać artykuł opisujący zjawisko pastiszu w sztuce i dopiero w rozwinięciu napisać o specyfice poszczególnych dziedzin sztuki. Tak samo, jak można opisać dajmy na to kwestię praw autorskich utworów w ogóle, bez osobnych artykułów dla muzyki, literatury, filmu, plastyki itd. Panek (dyskusja) 19:05, 25 lis 2019 (CET)
     • Z jakiej dziedziny byłoby to "wspólne" hasło? Jak już pisałem, niewyraźnie dostrzegam taką możliwość, ale to byłoby hasło z estetyki, więc nie byłoby tam miejsca np. na środki językowe i w ogóle na jakieś szczegółowo-faktograficzne rzeczy. Tymczasem na en to hasło jest w kategorii "Arts", która u nas odpowiada sztukom plastycznym (już z tego zadziwiającego faktu widzimy, że wcale nie jest tak "nietrudno"). Na de jest w kategorii tematycznej Parodie i Reproduktion (czyli to są takie skojarzeniowe kategorie), a ze zwyczajnych jest w terminologii literackiej (za wąsko). Na fr jest w mnóstwie kategorii, co nie odpowiada na pytanie, z jakiej dziedziny jest to hasło. Bo: jeśli hasło na fr jest z różnych dziedzin, to czemu to jedno hasło, a nie właśnie kilka różnych haseł? Z hasłem o prawie autorskim jest zupełnie inaczej - jest o prawie autorskim, wiadomo o czym i z jakiej dziedziny wiedzy. A weźmy jeszcze hasło stylizacja (ogólniejsze wobec pastiszu w stylistyce) - gdyby tam pisać jeszcze o stylizacji muzycznej, to co by się stało ze stylistyką? Byłaby stylizacja bez stylistyki. Henryk Tannhäuser (...) 19:27, 25 lis 2019 (CET) Tak jeszcze myślę, że może by się i dało skonstruować (a na Wiki: wziąć z jakiegoś porządnego źródła, bo jeszcze WER tu w grę wchodzi) jakąś wspólną definicję dla pastiszu w muzyce, w stylistyce i innych dziedzinach. Ale nie ma z tego ani żadnego praktycznego pożytku, ani nie wskazuje na to żadna "potrzeba teoretyczna" (tzn. wskazuje, ale głównie w postmodernistycznej tradycji intelektualnej, a nie jest ona przecież jedyną). To po co ta integracja? Henryk Tannhäuser (...) 20:01, 25 lis 2019 (CET)
      • Co najmniej z literatury i sztuki (tak jest np. w pwn. Nie byłby jedynym artykułem łączącym różne kategorie, jak chociażby cała kategoria Romantyzm. Literatura i sztuka przenikają się i wiele pojęć mają wspólnych. Zresztą, drzewo kategorii powstaje ewolucyjnie (trochę na zasadzie - kto się odważy na dodanie kolejnej), a nie jako inteligentny projekt i jest wtórne wobec samych artykułów. W ten sposób np. hasło „utwór” jest pojęciem w kategoriach prawniczych, a nie sztuki z literaturą i jakoś sobie z tym funkcjonuje. A po co integracja? Po to, żeby było widaomo, że nie są to pojęcia odrębne. Tzn. mogą istnieć specjalistyczne hasła, tak jak są wyróżniane hasła o muzyce romantycznej, malarstwie romantycznym i literaturze romantycznej, ale nad wszystkim jest hasło o romantyzmie jako takim. Panek (dyskusja) 20:33, 25 lis 2019 (CET)
       • Hasło "romantyzm" jest z kulturoznawstwa i historii idei (a nie np. z "literatury i sztuki"). Rzeczywiście łączy więc w sposób interdyscyplinarny bardzo wiele aspektów, w tym istotnych (chociaż nie wszystkie istotne - Sibelius tworzył do 1926, co oznacza, że przynajmniej rozumiany jako epoka romantyzm w muzyce jest czymś zupełnie odrębnym - a to istotne). Tymczasem różne pastisze łączy aspekt estetyczny, niekoniecznie najbardziej istotny. To zbyt mało, żeby tak kategorycznie twierdzić, że pastisz w muzyce i literaturze nie jest czymś odrębnym. Właśnie jest czymś odrębnym, stylizacja językowa, a tym bardziej gatunek literacki (bo jeszcze raz przypomnę, że pastisz jest w literaturze także gatunkiem), jest czymś odrębnym od zabiegu stylizacyjnego za pomocą środków muzycznych. Henryk Tannhäuser (...) 21:35, 25 lis 2019 (CET)

Państwa formalnie uznające niepodległość KosowaEdytuj

czołem. Wisiało to długo w nieprzejrzanych, bo niby informacja prawdziwa, ale usuwała poprzednią też prawdziwą i nie wiadomo było czy zatwierdzić czy nie. Ponadczasowość (a raczej jej brak) jest powszechnym i bolącym problemem Wikipedii. Przed moimi zmianami była tam sekcja Stan aktualny co oczywiście dezaktualizuje się natychmiast po naciśnięciu przycisku ZAPISZ. Były też inne "akutualne" i "obecne" stany, które strasznie mieszały i jakakolwiek poprawka wymagała przeredagowania całego artykułu. Co mogłem zrobiłem, ale tabela pozostała z liczba państw 112 mimo, że uznaje dużo mniej. Mapka jest aktualna bo na commons ktoś aktualizuje, ale wydaje mi się, że kraje, które wycofały powinny na tej mapce pozostać (oczywiście nie zielone ale np. czerwone? niebieskie? czy jakkolwiek). Temat i lista jest bardzo ciekawa i fajnie obrazująca politykę, ale jak to utrzymać w ryzach? Zmianiać za każdym razem tak jak zmieniana jest mapka? czy robić adnotacje? Przenosić z tabelki do krajów "którym się odwidziało" czy zmieniać kolor linii tabeli np. na szaro? Ale co wtedy z numeracją? bo wciąż będzie 112? tadam (dyskusja) 13:13, 25 lis 2019 (CET)

O rzeczach filozoficznychEdytuj

Jest Wikiprojekt:GLAM/WikiPlaton. Jego uczestnicy piszą o podstawowych pojęciach filozoficznych. Chyba przygotowują się do zastąpienia tego, co mamy, nowymi wersjami. Jednak jak patrzę na co poniektóre, to odnoszę wrażenie, że to nie są artykuły encyklopedyczne tylko Spis poglądów starożytnych mędrców na dany temat. Podstawą filozofii jest chyba byt (proszę nie protestować, bo nie jestem do dyskusji o filozofii partnerem) . Jeden z uczestników projektu napisał już dwa ekrany, zbierając opinie (słusznie dobierając źródła), co który z dawnych myślał o bycie, albo jak o nim myślał, albo dlaczego nie myślał. Po dwóch ekranach dotarł do IV wieku p.n.e.. Za kilkanaście lat dotrze do czasów współczesnych, tylko nie będzie to przejrzane, bo nikt nie zdąży przeczytać. Platoński Wikiprojekt ma opiekę merytoryczną na najwyższym poziomie fachowym, ale czy nie trzeba tam jakiegoś wpływu Wikipedystów? A może to jest projekt na Wikibooks? Ciacho5 (dyskusja) 13:23, 27 lis 2019 (CET)

 • Na tym poziomie szczegółowości, to będzie po prostu osobny artykuł pt. byt w filozofii starożytnej i podlinkowany z odpowiedniej sekcji w ogólnym haśle byt. Literatura na ten temat jest ogromna (a więc jest encyklopedyczność, istotność, zauważalność, obfitość źródeł). Nie widzę problemu. Tomasz Raburski (dyskusja) 13:30, 27 lis 2019 (CET)
  • Problem leży w czym innym. Najważniejszym mankamentem jest styl, który nie jest encyklopedyczny, dodatkowo połowa rzeczy jest powtarzanych w postaci cytatów. Poprawienie tego elementu bezie przy bardzo dużym artykule praktycznie niemożliwe, więc olbrzymia praca pójdzie na ma marne, bo art stale będzie wracał do brudnopisu autora. Ponadto mam wrażenie, że większość tego artykułu jest nie na temat. Oczywiście, ponieważ bytem może być nazwane wszystko, to z tego wynika, że wszystko można tam wstawić (m.in. wszystkie nasze artykuły o planetoidach, taksonach, etc...), ale przecież nie o to chodzi. KamilK7 14:11, 27 lis 2019 (CET)
   • Kamil, to jest brudnopis. Nie wiadomo, czy autor zbiera fragmenty, by porozwijać hasła biograficzne, czy planuje zrobienie hasła ogólnego, czy coś jeszcze innego. Zostawmy go w spokoju. Tomasz Raburski (dyskusja) 14:29, 27 lis 2019 (CET)
 • To są brudnopisy, ale problem języka, cytatów itp istnieje w wielu z nich.Przypomnijmy, że Wikiprojekty nie mogą mieć zasad innych niż reszta. Należy rozważyć, czy uczestnicy otrzymują odpowiednią opiekę, czy jasno mają wytłumaczone i zrozumiane pojęcia encyklopedyczności, weryfikowalności i stylu encyklopedycznego. W przeciwieństwie do Tomasza, nie uważam, że to są zbiory materiałów, obawiam się, że to jest zarys artykułu. Raczej nie chciałbym, żeby wstawiono, pod jakimkolwiek tytułem, zbiór cytatów filozofów i o filozofach, nazywając to artykułem. Potrzebne są, moim zdaniem, jakieś omówienia, syntezy. Nie co Tatarkiewicz mówi o każdym z filozofów osobno, ale o całym ich zbiorze. Jak ogólnie pojmowano byt, świadomość, piękno i logos, kto zaczął, kto się wyłamywał itd. Ciacho5 (dyskusja) 16:47, 27 lis 2019 (CET)
 • Mam nadzieję, że przy kolejnych artykułach zostaną uwzględnione uwagi z dyskusji nad medalem dla Platona - tzn. kwestie cytatów, źródeł starożytnych, opisu bibliograficznego, itd. --Teukros (dyskusja) 17:11, 27 lis 2019 (CET)
 • Tematyka filozoficzna ma swoją specyfikę. Artykuł Platon został kilka tygodni temu zgłoszony do odznaczenia medalem (Wikipedia:Propozycje do Artykułów na medal/Platon). Styl odbiega od typowego encyklopedycznego, układ treści też specyficzny. To bardziej kwestia rozwiązania planu artykułu. Niestety część twierdzeń uźródłowiana wprost pracami Platona, w kilku fragmentach brak poparcia źródłami. Ale czy coś szczególnego trzeba przedsięwziąć? Raczej nie. Zasady są wspólne dla wszystkich kategorii. Chętnych zapraszam do sprawdzania i pomocy autorom w uzyskaniu zgodności z zasadami. Jacek555 17:48, 27 lis 2019 (CET)
 • Jeśli chodzi o wskazany brudnopis, to należy on do jednego ze studentów biorących udział w zajęciach "Podstawowe filozoficzne pojęcia greki", których celem są artykuły w Wikipedii. Prawdopodobnie obecnie brudnopis ten nie jest artykułem, a miejscem, gdzie student zbiera notatki do artykułu. Listę studentów wraz z zadanymi artykułami znajdziecie w: Wikiprojekt:GLAM/WikiPlaton/Uczestnicy". Studentów jest 28, prowadzący zaś jeden. Nawet jeśli nie wszyscy studenci ukończą pisanie artykułu, więc powiedzmy, że będzie ich chociażby 15, to mimo wszystko potrzebna jest pomoc Wikipedystów. Także jeśli tylko macie ochotę i czas kontaktujcie się z nowymi użytkownikami Wikipedii w sposób merytoryczny, ale też i grzeczny, pomagając im w tworzeniu artykułów i zachęcając do ich rozwijania. Cofanie do brudnopisu uważam za ostateczność. Bardziej jestem skłonna to rozwiązań takich jak oznaczanie [potrzebne źródło]. CelStrzel (dyskusja) 20:58, 27 lis 2019 (CET)
Po raz pierwszy ktoś zaczął próbować na pl-wiki, której specjalnością były zawsze listy pokemonów i omówienia poszczególnych odcinków Świata według Kiepskich, opisywać poważne tematy filozoficzne. I jaki raban, jaki lament! Typowy Janusz z Grażyną już nie będą mogli Wikipedii czytać, bo ktoś w brudnopisie zbiera materiał na temat pojęcia bytu w filozofii starożytnej! Zaiste, dramat. Nie mamy do dzisiaj haseł o erupcji Wezuwiusza w roku 79 czy biogramu Jeana Richaforta. Za to mamy hasło o dyskografii Roksany Węgiel. Może lepiej, żeby tak zostało. Powiedzcie tym filozofom i innym mądralom, że nie mają tu wstępu. Hoa binh (dyskusja) 21:12, 27 lis 2019 (CET)
Nie filozofuj ;) (To jest nawiązanie do nazwy tematu i nie ma na celu być obraźliwe). Skoro sam nie dodałeś tych stron, na których ci, sądząc z powyższego, tak zależy, to przynajmniej nie wymagaj od innych że to zrobią za ciebie. MarMi wiki (dyskusja) 02:18, 28 lis 2019 (CET)
Przez ostatnie dwa lata wstawiłem ponad 200 biogramów brakujących muzyków uprawiających inni rodzaj muzyki, niż hiphopolo. A ty? Pochwal się. Hoa binh (dyskusja) 08:40, 28 lis 2019 (CET)
Nie wstawiłem żadnego biogramu i raczej też żadnego nie wstawię. Nie pozostaje mi więc nic innego niż złożyć wyrazy uznania za wkład do Wikipedii.
Rozumiem, że Jean Richafort nie jest muzykiem (bo z Wezuwiuszem sprawa jest oczywista). MarMi wiki (dyskusja) 20:51, 28 lis 2019 (CET)
 • Dziesiątki tysięcy artykułów do napisania, 9000 stron do przejrzenia. Naprawdę chcemy zacząć sprawdzać jeszcze jakość brudnopisów? Tomasz Raburski (dyskusja) 04:08, 28 lis 2019 (CET)
 • Nie chodzi mi o jakość brudnopisów. Mam obawy, że te brudnopisy nie obrócą się w porządne artykuły. Coś tam jest o szewcu i kopycie, ale czy zbiór wypowiedzi filozofów i o filozofach, bez jakiejś syntezy, wartościowania (nie mówię o POVie), podsumowania jest/będzie artykułem encyklopedycznym, czy może zbiorem Wikicytatów? Zdarzyło się kilkakrotnie za mojej Wikipamięci, że projekty nie powiodły się, własnie z powodu pisania nie-artykułów (ktoś walnął kawałek podręcznika i szczęśliwy, bo ma zaliczenie, a po dwóch dniach kasowaliśmy hurtem). Studenci filozofii, pod takim przewodnictwem to potężna siła, ale jak zechcą wstawić coś na kształt ściąg czy notatek, zamiast spójnych wypowiedzi, to się to zmarnuje. Ciacho5 (dyskusja) 15:16, 28 lis 2019 (CET)
  • No to się zmarnuje. Próbujesz narzucać zasady z przestrzeni głównej do innych przestrzeni. PMG (dyskusja) 15:46, 28 lis 2019 (CET)
 • Na razie nie widzę problemu - ja też mam w brudnopisach często groch z kapustą, przecież do tego brudnopisy służą, żeby w nich dopracowywać hasła, zanim trafią do maina. Mam nadzieję, że nikt nie będzie oceniał mnie jako wikipedystki na podstawie moich szkiców czy notatek w przestrzeni osobistej, a na podstawie tego, co do przestrzeni głównej wrzucam ;) Na pewno warto studentom pomagać czy udzielać życzliwych rad. To jest trudna tematyka i super, że im się chce! Magalia (dyskusja) 19:03, 28 lis 2019 (CET)
 • O, o, właśnie. Warto udzielać rad. @CelStrzel Czy mogłabyś się upewnić, że owi studenci wiedzą, jak ma wyglądać artykuł, rozeznać się, czy te brudnopisy to notatki czy zaczątki (a może, według niektórych, prawie gotowe wersje) i ewentualnie wskazać? Przecież nie chcemy skazywać tych miłych, młodych ludzi na to, żebym ja mętnie im gadał. Ciacho5 (dyskusja) 21:12, 28 lis 2019 (CET)
 • Ciacho5, trudno mi dociec, jak pomożesz tym artykułom, zachowując się jak filtr czy bramkarz stojący daleko przed miejscem, w którym mogłaby się odbywać weryfikacja. Czy możesz wyjaśnić, skąd tak daleko posunięta prewencja czy też troska? Tar Lócesilion (dyskusja) 00:28, 29 lis 2019 (CET)
 • Poczekajmy do lutego, wtedy będzie można cokolwiek powiedzieć o tych brudnopisach. CelStrzel (dyskusja) 10:26, 29 lis 2019 (CET)
 • @Tar Lócesilion Ani myślę filtrować tych artykułów. Pomóc może (jeśli potrzeba) właśnie rada, wskazania, jak powinien wyglądać artykuł. Nie spodziewałem się, że to do lutego ma trwać. Ciacho5 (dyskusja) 10:35, 29 lis 2019 (CET)

Czy to LZEdytuj

Wydaje mi się, że LZ mają prowadzić do miejsc, gdzie można przeczytać o danej sprawie/człowieku. Tutaj IP dodaje link, jak wchodzę, to otwiera się katalog, gdzie mogę przeczytać, ze dana książka istnieje i kto ją napisał, ale samej książki nie przeczytam. Czy to wina mojej przeglądarki, nieumiejętności znalezienie czy też IP błędnie linkuje? Ciacho5 (dyskusja) 16:36, 27 lis 2019 (CET)

Też nie znalazłem tej książki w postaci elektronicznej, więc link powinien raczej pójść jako Szablon:Literatura albo coś podobnego. MarMi wiki (dyskusja) 18:27, 27 lis 2019 (CET)

Hiroshima mon amourEdytuj

Znalazłem taki artykuł. Jak podawanie tekstów piosenek ma się u nas do praw autorskich?... Pomijając to, że w ogóle mam wątpliwości co do encyklopedyczności tej piosenki. Pibwl ←« 12:43, 28 lis 2019 (CET)

 • O ile wiem (z działań na Wiki), to teksty są chronione copyrajtem i nie wolno ich w artykułach zamieszczać. Teksty wolne zaś powinny być w Wikiźródłach. Ciacho5 (dyskusja) 19:20, 29 lis 2019 (CET)
 • Dlatego usunąłem. IOIOI2 22:31, 29 lis 2019 (CET)

Problem ze starymi listami przebojówEdytuj

Problem polega na tym, że stare listy przebojów, takie, jak LP Rozgłośni Harcerskiej, Radiowa Piosenka Miesiąca (lata 70.) i wiele podobnych nie są dostępne w żadnym wiarygodnym źródle, natomiast są one umieszczone przez kolekcjonerów na forach, zwłaszcza na forum LP3. Na ile mogę porównać je z tym, co podówczas prezentowały radia, są one prawdziwe (przykładowy link), jednak tu zderzamy się z WP:W, w której wytycznych jest to, że nie uźródławiamy artykułów forami. W tym miejscu zastosowałbym WP:ZR, bo akurat w tym wypadku można założyć, że nikt nikogo nie chce wpuścić w maliny, a dane są dla zainteresowanych tematem wręcz bezcenne. Dlatego pytam, czy nie można by tu pójść na pewien kompromis? Z tego co widzę w artykułach, wyrobił się już wręcz nawyk korzystania z tych starych list. Zatem co robimy? kićor =^^= 19:26, 28 lis 2019 (CET)

Oczywiście przeoczyłem fakt że chodzi o lata 70.
Przypadkowo kiedyś poprawiałem kilka przypisów z listami, i istnieje coś takiego jak archiwum LP3 (od 1982 dalej; jest zresztą w linkach zew. LP3). Nie wiem czy to jest lepsze źródło od forum (bo wygląda na nieoficjalną prywatną stronę). MarMi wiki (dyskusja) 21:05, 28 lis 2019 (CET)
70. a nawet 80. w przypadku listy przebojów Jedynki, co jest o tyle ważne, że te listy pr1 i 3 to zupełnie nie to samo, Jedynka była o wiele bardziej popowa i easy listening. Niestety, stacja ta nie ma żadnego publicznego archiwum :( kićor =^^= 21:24, 28 lis 2019 (CET)
Przeoczyłem także to, że nie chodziło o archiwum LP3.
Raczej nie ma strony www z tymi listami, może się trafi na jakieś źródło przy okazji wyszukiwania dla poszczególnych piosenek.
Kilka najciekawszych pozycji z szybkiego wyszukiwania, tym razem w temacie, choć pewnie niekoniecznie przydatne: [21] - nie-internetowe źródła na LP Rozgłośni Harcerskiej (tekst na stronie głównej), Digitalizacja archiwalnych nagrań Rozgłośni Harcerskiej - nie patrzyłem czy są dostępne online (i czy w ogóle są), [22] - kilka Radiowych Piosenek Miesiąca. MarMi wiki (dyskusja) 21:56, 28 lis 2019 (CET)

Kategoria:Zbrodnie Niemiec nazistowskich w okupowanej Polsce 1939–1945Edytuj

Co ze zbrodniami na Polakach wywiezionych poza Polskę?Xx236 (dyskusja) 08:14, 29 lis 2019 (CET)

 • To chyba kategoria ze względu na miejsce popełnienia zbrodni a nie obywatelstwo/narodowość ofiar. Czy ta druga opcja ma sens jest dla mnie wątpliwe. Gżdacz (dyskusja) 09:14, 29 lis 2019 (CET)
  • Kategoria:HolocaustXx236 (dyskusja) 11:18, 29 lis 2019 (CET)
   • Holocaust jest specyficzny z powodu istnienia planu systematycznego wymordowania tego jednego narodu i kategoria dotyczy tego planu i jego realizacji. Gdyby zrobić kategorię o zbrodniach na Polakach, z powodu NPOV trzeba by zrobić kategorie dla wszystkich innych narodowości/obywatelstw. Wtedy pod obozami koncentracyjnymi wisiałyby stosy kateogrii, po jednej na każdą narodowość/obywatelstwo ofiar, co wydaje się przerostem formy nad treścią. Dalej, zaczęłyby się dyskusje o narodowości i obywatelstwie ofiar. Czy jeśli np. Niemcy wymordowali Żydów z Lwowa, to mordowali obywateli polskich czy radzieckich? Albo dyskusje o narodoowści ofiar niemieckich obozów jeńców radzieckich. Gżdacz (dyskusja) 14:24, 29 lis 2019 (CET)
   • Dokładnie jak Gżdacz. Kategoria "Zbrodnie Niemiec nazistowskich w okupowanej Polsce 1939–1945" dotyczy miejsca popełnienia, a nie narodowości, natomiast Holocaust dotyczy narodowości, a nie miejsca, zatem przykład nie najlepszy. Uszczegóławianie po narodowości/obywatelstwie przyniosłoby więcej strat, niż pożytku. Ented (dyskusja) 01:54, 2 gru 2019 (CET)
    • Z tym "planem" to ostrożnie, przydałby się artykuł Funkcjonalizm a intencjonalizm.
    • Z "narodem" ostrożnie. Co łączyło niemieckich nacjonalistów pochodzenia żydowskiego z włoskimi faszystami pochodzenia żydowskiego i polskimi chasydami? Syjonistów z ortodoksami? Polskich katolików żydowskiego pochodzenia z komunistami? Łączyło ich niemieckie prawo.Xx236 (dyskusja) 13:27, 2 gru 2019 (CET)
 • Wynik jest taki, że trudno dotrzeć do zbrodni poza granicami Polski, a nie są to problemy solidnie opisane.Xx236 (dyskusja) 13:30, 2 gru 2019 (CET)

Źródło?Edytuj

Czy „Afery generałów” H.H. Kirsta to akceptowalne źródło? (tutaj)? jak określa to sam autor, fabularyzowany dokument dotyczący życia intymnego prominentów III Rzeszy., a HHK raczej nie jest historykiem, więc byłbym raczej przeciw, ale co ja tam wiem. Ciacho5 (dyskusja) 19:17, 29 lis 2019 (CET)

 • Nie-- Tokyotown8 (dyskusja) 00:03, 30 lis 2019 (CET)
  • Chwilę, chwilę - a dlaczego nie Tokyotown8? "Fabularyzowany dokument" to zapewne najniższa kategoria źródła, ale ten artykuł wg bibliografii oparty jest m. in. na źródłach pierwotnych (wspomnienia etc.), Wołoszańskim (literatura bardzo popularno-naukowa) i wydawnictwach MON o III Rzeszy z 1961 r. W tej sytuacji dodanie bardzo słabego źródła nieuźródłowionej informacji (typu sensacja, ciekawostka) mu nie zaszkodzi - lepiej takie źródło, niż żadne. PawelNorbertStrzelecki (dyskusja) 23:30, 3 gru 2019 (CET)
   • Nie, nie mamy takiej zasady "lepsze źródła słabe lub żadne", zapoznaj się proszę z zasadami opisanymi tutaj Wikipedia:Weryfikowalność. Źródła, zwłaszcza w hasłach historycznych (i medycznych tak przy okazji) muszą spełniać określone wymogi.-- Tokyotown8 (dyskusja) 23:40, 3 gru 2019 (CET)

Dylemat geograficznyEdytuj

Mam problem z przynależnością niektórych wysp do kontynentów, co utrudnia mi kategoryzację np. występujących na nich ptaków. Chodzi zwłaszcza o Nową Gwineę (Azja czy Oceania, a może pół na pół wzdłuż granicy Indonezji i Papui-Nowej Gwinei?) i Hawaje (Oceania czy Ameryka Północna?). I nie chodzi o przynależność polityczną, bo tu jest sprawa prosta, ale geograficzną. Pikador (dyskusja) 11:28, 2 gru 2019 (CET)

Pewnie zależy od źródła. Np. wg GUS (Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2018) Nowa Gwinea leży na kontynencie Australia i Oceania (patrz także 1. Położenie Australii), a Hawaje na kontynencie Ameryka Północna. MarMi wiki (dyskusja) 21:18, 2 gru 2019 (CET)
Wiem, że są dywagacje, czy Oceania to byt odrębny od Australii, czy jednak powinny być razem; czy przy rozbiciu Nowa Gwinea to wyspa Australii czy już Oceanii i idące za tym konsekwencje (np.czy najwyższy szczyt Oceanii to Jaya czy Mauna Loa), ale w życiu nie przyszłoby mi do głowy, że jakikolwiek system geografii fizycznej miałby wątpliwości co do tego, że Hawaje to część Oceanii. No i ten rocznik statystyczny niby podaje, że w statystykach powierzchni zaliczył Hawaje do Ameryki Płn., ale w tej samej tabeli zalicza europejską część Turcji do Azji, a azjatycką część Rosji do Europy, co pokazuje, jak należy traktować te przyporządkowania (dla jasności – są one sztucznym zabiegiem administracyjnym, bez związku z geografią fizyczną). Pierwszy z brzegu atlas PPWK (np. z ISBN 83-7000-341-9, podaję to, bo tytuły atlasów są mało unikatowe) jak najbardziej umieszcza Hawaje w części Australia i Oceania (dla jasności, z azjatyckością Nowej Gwinei byłoby równie dziwacznie). Ten atlas akurat na stronie 249. Panek (dyskusja) 22:27, 2 gru 2019 (CET)

Danuta Dmowska-AndrzejukEdytuj

Zapewne niedługo skoczy b. oglądalność tego biogramu fechmistrzyni, a tam: prawie wszystko bez źródeł (przypisów); przypis nr 2 nie działa, LZ do FIE nie pokazuje nic o bohaterce biogramu. Mam więc pytanie i apel: czy ktoś potrafi znaleźć archiwalną wersję (webarchive?) przypisu nr 2? I może ktoś z fanów sportu, z dostępem do źródeł (@Nedops?) zdoła trochę uźródłowić resztę hasła? --Piotr967 podyskutujmy 20:20, 2 gru 2019 (CET)

Linki przypisów i LZ poprawione. MarMi wiki (dyskusja) 22:16, 2 gru 2019 (CET)
Dwa linki do wykorzystania: szpadzistki-azs.pl (1997-2008), pzszerm.pl (2008-). MarMi wiki (dyskusja) 22:44, 2 gru 2019 (CET)
dziękuję --Piotr967 podyskutujmy 00:37, 3 gru 2019 (CET)

Polska - ale jaka?Edytuj

Cofnąłem zmianę naniesioną przez @ Jaceksoci68. Uważam, że to zbytnie rozdrabnianie, czasopismo to było wydawane w Polsce (chociaż za czasów PRLowskich). Jacek się ze mną nie zgadza, postanowiliśmy oddać to pod dyskusję. Ciacho5 (dyskusja) 23:01, 2 gru 2019 (CET)

 • Przy kwestiach dot. spraw ustrojowych rzecz należy precyzować, przy pozostałych – dałoby to dziwaczne wyniki, bo skoro czasopismo było PRLowskie, a nie polskie, to czemu nie analogicznie sportowcy, pisarze, biskupi i naukowcy? Kenraiz (dyskusja) 23:06, 2 gru 2019 (CET)
 • "Ostatni numer ukazał się w grudniu 1990 roku." – czyli PRLu już nie było. Pomijam już fakt, że w ogóle to pole w infoboxie wydaje się dość mało szczęśliwe. Nedops (dyskusja) 23:07, 2 gru 2019 (CET)
 • Moim zdaniem ten PRL to zbędne rozdrabnianie. Polska to Polska. Zauważyć należy, że wstawienie tam PRL zrodzi ponadto pewien problem: czasopismo wydawano do grudnia 1990, a w grudniu 1990 państwo nazywało się już Rzeczpospolita Polska, a nie Polska Rzeczpospolita Ludowa (zmiana nazwy nastąpiła w grudniu 1989). Podsumowując: proponuję zostawić "Polska" bez rozdrabniania ludowa, czy nie. Pawel Niemczuk (dyskusja) 23:22, 2 gru 2019 (CET)
Mogą być oba państwa, to żaden problem: Gazeta_Lwowska_(1810–1939). MarMi wiki (dyskusja) 23:29, 2 gru 2019 (CET)

Artykuł Polska opisuje dzieje państwa od 966 do dziś (znalazłem datę 2014), zatem cały czas wydawania pisma mieści się w tych datach. Wstawianie dwóch "państw" jest bez sensu. ~malarz pl PISZ 23:38, 2 gru 2019 (CET)

 • Jeszcze od biedy w przypadku czasopism będących organami KW albo KC bym to zrozumiał, ale to po prostu pismo popularnonaukowe wydawane w Polsce. Za to, idąc za ciosem, podważam też sens przypisywania takim czasopismom kategorii Prasa warszawska. Warszawska to była Stolica czy Skarpa, a nie setki czasopism o tematyce przeróżnej i nieraz międzynarodowym zasięgu, które akurat miały redakcję w Warszawie. Panek (dyskusja) 00:04, 3 gru 2019 (CET)
 • Zbędne dzielenie włosa na czworo apotem jeszcze na kolejne ósemki :D-- Tokyotown8 (dyskusja) 00:40, 3 gru 2019 (CET)

Masło maślane?Edytuj

Trafiłem na kategorię tematyczną Małe kobietki. Została utworzona przez @Nadzik. Nie dość, on teraz wpisuje do wszystkich dotyczących tej tematyki haseł Kategorię:Małe kobietki, co ma IMO zabarwienie humorystyczne :). Czy to jest komuś potrzebne? Zastanawiam się też, po co piszemy hasła ujednoznaczniające np.Małe kobietki (ujednoznacznienie), skoro to jest prawie to samo. --Czyz1 (dyskusja) 14:19, 3 gru 2019 (CET)

 • @Czyz1 Jestem w trakcie przygotowania artykułów dotyczących ekranizacji powieści "Małe kobietki" oraz innych dzieł, które pochodzą od tej książki. Wzorowałem się na Kategoria:Harry Potter, która zawiera między innymi podkategorie "Filmowe adaptacje" i "Książki z cyklu". Planuję jeszcze coś podobnego do "Seriale telewizyjne". Nikogo nie planowałem za to rozbawić, także cieszę się, że ktoś się uśmiechnął! Wywołany do tablicy poddaje swój pomysł gronu Wikipedystów, jeżeli ktoś uważa go za niepotrzebny, dajcie znać! Jeżeli jednak uważacie, że powinienem dalej pracować, też możecie się odezwać :D. Pozdrawiam! Nadzik (dyskusja) 14:34, 3 gru 2019 (CET)
  Jak powyżej. Nie widzę praktycznej potrzeby w tworzeniu takich kategorii, jest to dzielenie włosa na czworo. --Czyz1 (dyskusja) 14:44, 3 gru 2019 (CET)

Ukryte kategorie dla konkursówEdytuj

Droga społeczności, żebyśmy mogli lepiej oceniać efektywność naszych konkursów i akcji, będziemy w Wikimedia Polska korzystać z narzędzia Event Metrics. Dzięki niemu będziemy wiedzieć na przykład ile napisano haseł, ile osób wzięło udział, jaka jest retencja nowych uczestników i czy hasła mają odsłony. Aby narzędzie zliczało, hasła do policzenia muszą być w kategoriach w przestrzeni głównej, na szczęście mogą być to kategorie ukryte. W związku z tym, chciałabym umieścić w takich kategoriach wszystkie hasła z Wikiwyzwania, MWA 2019, czy innych tego typu wydarzeń. Kategorie będą ukryte, więc nie powinno być problemu od strony czytelników. Niemniej, ponieważ to będzie Dużo Kategoryzacji (przyda się bot!), więc chciałabym się upewnić, że nie ma sprzeciwu społeczności. Dla Was to też będzie więcej danych i informacji, lepiej rozplanowane konkursy. Natalia Szafran-Kozakowska (WMPL) (dyskusja) 14:31, 3 gru 2019 (CET)

 • Żaden problem. IOIOI2 16:27, 3 gru 2019 (CET)

Jerzy WysockiEdytuj

Szanowni poprawiłem jakiś czas temu artykuł o Jerzym Wysockim, do tej pory czeka na przejrzenie. Czy ktoś mógłby się tym zająć?

https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Jerzy_Wysocki_(dziennikarz) wikipedysta: lukeskywalker10


Wojciech Kowalski (polski prawnik)Edytuj

Czy jakaś bardziej doświadczona Wikipedystka lub bardziej doświadczony Wikipedysta byliby w stanie udzielić mi rady co należy zrobić z takim artykułem? Na podstawie mojego doświadczenia na Wikipedii ten artykuł nie powinien być dostępny, ale z drugiej strony jest takich artykułów sporo i obawiam się, że ktoś zaraz zacznie zwracać mi uwagę za SPAMowanie DNU. Dzięki za odpowiedź! Pozdrawiam! Nadzik (dyskusja) 17:16, 3 gru 2019 (CET)

 • Poproś autora o szczegółowe źródła a jak nie to przenieś do brudnopisu. Postać na granicy ency. O spamowanie się nie martw o ile zgłoszenia będą merytoryczne i uzasadnione--Adamt rzeknij słowo 17:47, 3 gru 2019 (CET)

Niedoszli(?) astro- i kosmonauciEdytuj

Czy kosmonauci, którzy ostatecznie w kosmos nie polecieli (np. Zenon Jankowski), powinni być tak nazywani i kategoryzowani? BasileusAutokratorPL (dyskusja) 20:10, 3 gru 2019 (CET)

IMO tak, bo np. Jankowski był przygotowywany do lotu. Jednym słowem – specjalista w dziedzinie. --Czyz1 (dyskusja) 20:24, 3 gru 2019 (CET)
Tak, zgodnie z definicją kosmonauty. IOIOI2 20:36, 3 gru 2019 (CET)
Ową definicję oznaczyłem właśnie szablonem Fakt. BasileusAutokratorPL (dyskusja) 11:34, 4 gru 2019 (CET)
Jak to zwykle bywa różnie to wygląda w źródłach (kosmonauta):
No i jest jeszcze Życie partii ;) i Polacy w kosmosie (Polska Agencja Kosmiczna, „kosmonauta rezerwowy”).
Podsumowanie: wg. mnie obie definicje można połączyć w jedną wspólną. A osoby, które są specjalnie szkolone do lotów jako rezerwa, też są kosmonautami - tyle że bez odbytego lotu. Zwłaszcza jeśli byli rezerwą dla pierwszych kosmonautów. MarMi wiki (dyskusja) 21:34, 4 gru 2019 (CET)

A ponadto w USA astronautami nazywane są osoby, które odbyły lot na wysokości 50 mil (ok. 79 km) (z artu Kosmonauta). BasileusAutokratorPL (dyskusja) 20:54, 4 gru 2019 (CET)

Słowniki angielskiego (Longman z 1995, [dictionary.cambridge.org]) też skłaniają się do tej drugiej definicji (uczestnik lotów). Tylko że już np. w enwiki (we wstępie) nie ma mowy o locie (tylko o treningu). No i to niekoniecznie musi się przekładać na polski grunt, a w przyszłości (upowszechnienie lotów) ta definicja pewnie i tak się zmieni. MarMi wiki (dyskusja) 21:04, 4 gru 2019 (CET)

Sekcja "Wersja polska" w artykułach o serialach animowanychEdytuj

Tak jak w temacie. Moim wątpliwym punktem jest sekcja "Wersja polska". Jak to ciągle widzę (np. przy Miraculum: Biedronka i Czarny Kot), to wyobrażam sobie, jakby panował "bałagan". Opis wersji polskiej można napisać krótko (coś w stylu krótka wzmianka o opracowaniu wersji polskiej (producent wykonawczy, reżyseria, tłumaczenie scenariusza)). Jeśli zaś chodzi o obsadę wersji polskiej, to można wspomnieć w sekcji z obsadą, robiąc w tym celu tabelę, w której zmieści się nazwa postaci, aktor głosowy w wersji oryginalnej i polskiej. Pamiętać należałoby o podziale na role główne, drugoplanowe, epizodyczne oraz gościnne. Proszę o opinie, bo wcześniej myślałem o tym pomyśle, ale nie wiem, co o tym sądzicie. Pachidensha (dyskusja) 20:30, 4 gru 2019 (CET)

 • Właściwie, to nie powinno być czegoś takiego, jak "wersja polska", tylko coś w rodzaju "wersje w językach innych, niż oryginalny" - inaczej to polonocentryzm. KamilK7 01:09, 5 gru 2019 (CET)
  • Chodzi o "wersję językową filmu zbieżną z wersją językową Wikipedii, w której zamieszczono artykuł", czyli moim zdaniem dopuszczalnie. BasileusAutokratorPL (dyskusja) 23:41, 5 gru 2019 (CET)

Encyklopedyczność angielskich zwrotów rasistowskich?Edytuj

Hej. Mam takie pytanie, bo od czasu do czasu zdarza mi się zrobić artykuł o angielskich wyrazach jak np. y'all czy yinz i zastanawiałem się czy artykuły takie jak ten byłby u nas encyklopedyczne czy jednak nadaje się to bardziej na anglojęzyczną Wiki? Zdaję sobie sprawę, że mamy takie wyrazy jak nigger czy negro tylko, ze one przeszły do świadomości ludzi znacznie bardziej niż takie whitey. Tashi dyskusja 00:19, 5 gru 2019 (CET)

 • Nie mam nic przeciwko artykułom o obcojęzycznych słowach, jeśli istnieje literatura na ich temat (opisująca m.in. zakresy znaczeniowe, konteksty kulturowe, etymologię). Np. na temat nigger istnieje obszerna literatura. W przykładzie whitey mamy słownik i przykłady prasowego użycia, a więc to za mało na hasło u nas (IMO). Tomasz Raburski (dyskusja) 00:42, 5 gru 2019 (CET)
 • Mam podobne zdanie, jak Tomasz. Musi być spełnione WP:CWNJ#SŁOWNIK i do wykazania tego, że to nie jest słownik przykłady użycia w prasie nie są wystarczające (dla niemal każdego słowa dałoby się znaleźć). KamilK7 01:06, 5 gru 2019 (CET)
Dzięki @Tomasz Raburski i @KamilK7 za odpowiedź! :D

Dylemat z IP-kiemEdytuj

Droga społeczności, co zrobić z następującym użytkownikiem? Wkład częściowo encyklopedyczny, artykuły tłumaczone z pewnej rosyjskiej strony, ale dalej dobre. Pytanie tylko czy na pewno potrzebujemy szczegółów jak z noweli "Próbował otworzyć ogień do wrogiego samolotu, jednak jego karabin milczał". Wszystkie edycje wykonuje ip-ek, więc kontaktu nie ma z nim żadnego. Proszę o radę. Pozdrawiam! Nadzik (dyskusja) 21:10, 5 gru 2019 (CET)

 • To dość subiektywne odczucie ale moim zdaniem rażąco daleko nie odszedł od encyklopedycznego języka przyjętego na Wikipedii. Dałbym temu pokój-- Tokyotown8 (dyskusja) 23:45, 5 gru 2019 (CET)

"Prasa warszawska"Edytuj

Jak zauważył @Panek: podważam też sens przypisywania takim czasopismom kategorii Prasa warszawska. Warszawska to była Stolica czy Skarpa, a nie setki czasopism o tematyce przeróżnej i nieraz międzynarodowym zasięgu, które akurat miały redakcję w Warszawie. Zgadzam się z tym. Czy nie należałoby znacząco odchudzić kategorii z serii "Prasa warszawska", usuwając z nich tytuły ogólnopolskie? BasileusAutokratorPL (dyskusja) 23:39, 5 gru 2019 (CET)

 • Co prawda w "prasie ogólnopolskiej" zawiera się również "prasa warszawska", ale zgadzam się, że czasopisma które "akurat miały redakcję w Warszawie" nie jest wystarczającym przyczynkiem do umieszczenia w tej kategorii; tym bardziej, że Kategoria:Prasa według miast w Polsce (nadkategoria do "Prasa warszawska") grupuje czasopisma względem zasięgu i oddziaływania danej miejscowości. Gdyby ogólnopolskie, czyli te z kategorii "Prasa warszawska" potraktować podobnie, to np. Misia należałoby dodać do wszystkich kategorii poszczególnych miast, a w efekcie mielibyśmy niepraktyczne dublowanie i przerost formy nad treścią. Jak wyżej: "warszawska" to była Stolica, a nie Murator. Ented (dyskusja) 00:10, 6 gru 2019 (CET)
  • Rozumiem, dlaczego koledzy się tak uczepili tej prasy warszawskiej. Wynika to stąd, że ktoś nieszczęśliwie nazwał Kategoria:Prasa warszawska zamiast Kategoria:Prasa w Warszawie (analogicznie jak np. Kategoria:Prasa w Kielcach). Bo przecież wszystkie ogólnopolskie dzienniki lub czasopisma można zapewne kupić w całym kraju, np. w Wólce Prusickiej czy Pacanowie, a wiele tytułów jest dostępnych nawet w Berlinie albo Londynie, a nie jest dla nich właściwa Kategoria:Prasa w Wólce Prusickiej ani Kategoria:Prasa w Berlinie. NIE MA kategorii Prasa ogólnopolska. Bo ani nie o zasięg rozpowszechniania ani o tematykę chodzi w przypisaniu jakiegoś tytułu do kategorii danego miasta, tylko o to, gdzie są (albo były) redakcje – np. w Warszawie, Kielcach, czy Żninie. Wbrew pozorom, nie tylko dla historyków, prasoznawców, ale też innych osób zainteresowanych jest istotne, czy taka a taka redakcja ma lub miała siedzibę w Warszawie (gdzie takich redakcji są setki i często w kilku lub kilkunastu naraz mają fuchy zblazowani fachowcy od wszystkiego) czy w jakiejś "wiosce" gdzie jest (była) jedyną redakcją, stanowiąc ośrodek kulturotwórczy (być może jedyny na powiat czy nawet na kilka), grupujący wokół siebie miejscowe elity, które w dużych ośrodkach by tymi elitami nigdy nie były (np. regionalistów, pasjonatów, nauczycieli licealnych, lokalnych poetów, kolekcjonerów staroci, pieniaczy, "dziennikarzy obywatelskich"). Zważcie, że ogólnopolskim czasopismem jest oczywiście wrocławska Odra (miesięcznik), a w swoim czasie były np.: katowicka Panorama (tygodnik śląski), krakowski Przekrój (czasopismo). Jednak siedziby ich (ówczesnych) redakcji to Wrocek, Katowice, Kraków – więc te tytuły są w kategoriach grupujących prasę wrocławską, katowicką, krakowską (nie dlatego, że tylko o sprawach Wrocka, Katowic, Krakowa pisali (jak Stolica (czasopismo) czy Skarpa Warszawska (czasopismo) o sprawach warsiawskich). Tak samo lokalne czasopismo Pałuki (tygodnik) ma redakcję w Żninie (choć i poza Żninem jest do kupienia) więc to Kategoria:Żnin, bo nie ma sensu dla jednego tytułu tworzyć kategorii Prasa w Żninie i nawet gdyby to był tytuł ogólnopolski, też by był w tej samej kategorii. Natomiast jeżeli jakaś gazeta jest lokalna/regionalna, ale ma (lub kiedyś miała) redakcje (oddziały) w kilku miastach, to macie ją w kilku "miejskich" kategoriach, np. Dziennik Zachodni to nie tylko Kategoria:Prasa w Katowicach (dawna siedziba centralnej redakcji) i Kategoria:Prasa w Sosnowcu (obecna siedziba centrali), ale też Kategoria:Prasa w Bielsku-Białej, Kategoria:Prasa w Częstochowie, Kategoria:Prasa w Opolu – gdzie są oddziały z własnymi zespołami, produkujące materiały dziennikarskie zarówno do wspólnego użytku, jak i na strony mutowane oraz lokalne dodatki. Z kolei Świat Gier Komputerowych miał redakcję w Bydgoszczy (co jest podane np. w katalogu Biblioteki Narodowej) i z tego powodu, choć był to miesięcznik ogólnopolski, powinien zostać sklasyfikowany jako Kategoria:Prasa w Bydgoszczy. Zobaczcie, że analogiczne The New York Times to rzecz jasna Kategoria:Prasa w Nowym Jorku a The Washington Post to bez wątpliwości Kategoria:Prasa w Waszyngtonie, mimo iż są to tytuły ogólno-USAmerykańskie, a nawet ogólnoświatowe. Tyle ode mnie. Np. na minogach się nie znam, więc na ich temat głosu nie zabieram, a o prasie coś wiem także z własnego doświadczenia zawodowego, więc pozwoliłem sobie na te (nieco przydługie) objaśnienia. Mam nadzieję, że nikogo nie obraziłem. Pozdrawiam! Jaceksoci68 (dyskusja) 20:48, 6 gru 2019 (CET)
   • Nie czepiałbym się, gdyby to była kategoria "Czasopisma wydawane w Warszawie". Kategoria dla mnie bezużyteczna, ale dla celów katalogowych pewnie w sam raz i jeżeli ktoś by jej potrzebował, to niech sobie będzie (jak dajmy na to "Urodzeni w Warszawie"). Panek (dyskusja) 13:52, 7 gru 2019 (CET)

Błędna informacja (jednak poprawna) w grze Doki Doki Literature Club!Edytuj

Chodzi o kategorie wiekowe: jest 13+ (z dwoma słabymi przypisami) a powinno być "nic" (nie słyszałem o oficjalnym "ratingu" a poza tym w opisie sklepu steam pisze że gra dla dzieci to, to nie jest) Sklep steam: https://store.steampowered.com/app/698780/Doki_Doki_Literature_Club/ Próbowałem to usunąć ale wpadł wtedy błąd z po powodu braku przypisu w tekście (i ktoś to naprawił, próbowałem napisać do niego ale on ma zablokowanie edytowanie jego strony). Nie wiem jak usunąć to ponieważ jestem nowy a to jest usuwanie przypisu z "tabeli", więc prosiłbym żeby ktoś usunął kategorie wiekowe (w to że ta gra jest 13+ nie uwieże) i żeby ktoś mi powiedział jak edytować cały tekst (czyli nie tylko pojedyńcze kategorie ale "wszystko") na tablecie. Wiem że, "wikipediści nie piszą za ciebie" ale to tylko 2 minuty roboty. Pozdrawiam i przepraszam za "mój polski nie na 5":) Robopitek (dyskusja) 22:45, 6 gru 2019 (CET)

Więc poszukałem trochę i znalazłem ograniczenia wiekowe: https://www.gry-online.pl/gry/doki-doki-literature-club/z45087dalej uznaje że to nie jest wiarygodne źródło (to tylko strona gier-online a nie oficjalne pegi), poza tym podczas moich poszukiwań zauważyłem jedno- "nie dla dzieci" × 3 - strona sklepu steam, "nie dla dzieci" × dużo - "połowa" recenzji tej gry. Myślę że autor tego tekstu wziął(?) to z filmu na youtube bez komentarza, postarał się ale 13+ to bzdura (więc artykuł nie zasługuje na usunięcie. Tylko na usunięcie bzdur i dużej ilości spoilerów, zwłaszcza na początku) Robopitek (dyskusja) 00:10, 7 gru 2019 (CET)

@Robopitek Pomijając różne problemy tego artykułu, wskazana informacja jest poprawna. Ograniczenie wiekowe "od lat 13" zostało nadane przez producenta i wymaga zatwierdzenia po uruchomieniu gry - link. Błędem byłoby napisanie, że kategorią wiekową jest T/Teen (tożsame z 13+) według ESRB, bo ta gra nie została oficjalnie sklasyfikowana w żadnym systemie oceny treści. ESRB, PEGI i inne organizacje nie mają jednak monopolu na kategoryzowanie gier na PC (poza niektórymi krajami), zwłaszcza tych w dystrybucji cyfrowej, i nic nie stoi na przeszkodzie, by producent nadał ograniczenie wiekowe samodzielnie.
Odnośnie edycji, to niestety ze względu na sposób użycia w tym artykule przypisów (zgrupowanie ich w sekcji Przypisy), można je usuwać/modyfikować tylko w trybie edycji kodu źródłowego. Santer dyskusja► 02:12, 7 gru 2019 (CET)
@Santer Dzięki :), muszę się nauczyć "sprawdzać linki", no cóż dodam ten link do zrzutu ekranu i upewnie się czy ten drugi link z mówi o ograniczeniach wiekowych o którym powiedziałeś do tej informacij o "13+", poza tym uznaje że ten początek ma za dużo spoilerów (dokładniej dział "Rozgrywka"). Jeśli chodzi o te "modifikowanie" to chodziło mi raczej o coś takiego (np. Klikam w znaczek edycji obok "Rozgrywka" to mi się wyświetla tylko ten dział do edytowania, a chodzi mi o to żebym mógł edytować cały artykuł zamiast jednego działu, piszę na tablecie)Robopitek (dyskusja) 02:51, 7 gru 2019 (CET)
Nie jestem pewny, ale w wersji mobilnej chyba nie nie jest to możliwe. Musiałbyś najpierw przełączyć się na "wersję standardową" na dole strony. Santer dyskusja► 05:54, 7 gru 2019 (CET)

Mary WagnerEdytuj

W haśle dotyczącym Mary Wagner jest fragment dotyczący jej działania w jednej z prywatnej kliniki,w której wykonywane są zabiegi aborcji w listopadzie 2011 w Toronto. Jedno ze zdań w haśle brzmiało "Kiedy personel kliniki przeniósł pacjentów do innego pomieszczenia, miała usiłować sforsować drzwi, żeby dostać się do nich". Zostało ono usunięte [23] z powodu wyjaśnionego w opisie edycji. Przywróciłem je opierając się na nowym źródle [24]. Zdanie zostało ponownie zmodyfikowane [25], i ponownie [26]. O ile dobrze rozumiem, problem tkwi w tłumaczeniu zwrotów "Court transcripts show she somehow gained access to a secure waiting room of a Toronto abortion clinic, had the waiting patients and their escorts in tears demanding her removal, then attempted to force her way through a door when staff ushered the patients into a more secure counselling and treatment area" i "She said Wagner moved to enter the secure area and tried to “push” her way through by holding the door open, but the door was eventually closed and police arrived 15-20 minutes later". Jak przetłumaczylibyście owe sformułowania?-- Tokyotown8 (dyskusja) 21:19, 7 gru 2019 (CET)

Odp:Z tego co czytamy opis kontekstu sytuacji pracownicy kliniki chcieli przenieść pacjentów do innego pomieszczenia, Mary Wagner chciała pójść za nimi. Pracownicy chcieli zamknąć za pacjentami drzwi, a Mary Wagner chciała uniemożliwić zamknięcie tych drzwi. Gdyby ktoś miał forsować drzwi tak jak to jest obecnie przetłumaczone byłoby napisane "force a door" jest natomiast napisane "force her way through a door" i jest to wyrażenie idiomatyczne https://www.ldoceonline.com/dictionary/force-your-way-through-into-etc-something. Moja modyfikacja była poprawna. -- niepodpisany komentarz użytkownika Wojciech1313 (dyskusja | wkład) 2019/12/08

 • Zastanawiam się, czy ten poziom szczegółowości opisu jej zachowań ma sens. Została skazana przez sąd za konkretne czyny nazwane w języku prawniczym i ten fakt jest bezsporny. Ze względu na WP:WAGA nie widzę sensu w rozdzielaniu włosa na czworo, czy wstawiła stopę w jeszcze otwarte drzwi, czy może szarpała się z klamką albo napierała ramieniem. Gżdacz (dyskusja) 10:19, 8 gru 2019 (CET)
  • Nie mam pojęcia. Mogę domniemywać jedynie, iż autorowi treści oraz autorom źródeł, chodziło o wskazanie pewnej formy przemocy. O ile się zorientowałem, protesty bohaterki biogramu ograniczały się do wręczania kwiatów i modłów. Tym razem posunęła się do aktywności fizycznej, próba siłowego wejścia do pomieszczenia z pacjentkami, jej wpływ na nie itd. Tym niemniej, nie mam bladego pojęcie. Z drugiej jednak strony będę wdzięczny za próbo oceny treści źródła pod kątem znaczenia/sensu/brzmienia-- Tokyotown8 (dyskusja) 14:35, 8 gru 2019 (CET)
   • Napisałem coś mniej szczegółowego, zgodnego z oboma konkurencyjnymi wariantami opisu sytuacji. Gżdacz (dyskusja) 16:57, 8 gru 2019 (CET)
    • Jak powiedziałem wcześniej, ja nie wiem jak tam było, tym niemniej też tak to można tłumaczyć-- Tokyotown8 (dyskusja) 17:08, 8 gru 2019 (CET)

No nie wiem, czy tam w ogóle były przez nią użyte jakieś działania siłowe (patrz s. 195-196 [pdf: 3-4]): Grzegorz Maroń, Glosa do wyroku Sądu Sprawiedliwości Ontario w sprawie R. v. Wagner z dnia 12.06.2014 (R. v. Wagner, 2015 ONCJ 66), „Roczniki Nauk Prawnych”, 25 (3), 2016, s. 193–216, DOI10.18290/rnp.2015.25.3-10, ISSN 2544-5227 [dostęp 2019-12-09] (pol.). MarMi wiki (dyskusja) 02:39, 9 gru 2019 (CET)

 • Trudno oczekiwać aby opinia wyrażona przez Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji w jakikolwiek sposób podważała pokojowy charakter działań antyaborcyjnej Mary Wagner. Inne zdanie mieli naoczni świadkowie-- Tokyotown8 (dyskusja) 02:55, 9 gru 2019 (CET)
Zgadza się, w międzyczasie znalazłem jego inne stwierdzenie że jednak „utrudniała dostęp” ([27]) - ale dzięki niemu znalazłem przynajmniej właściwe orzeczenie - blokowanie drzwi było: R. v. Wagner, 2012 ONSC 5461 (CanLII) (5). MarMi wiki (dyskusja) 03:09, 9 gru 2019 (CET)
Jak w takim razie Twoim zdaniem powinien (na podstawie materiału sądowego) brzmieć fragment o zajściu przy drzwiach?-- Tokyotown8 (dyskusja) 03:14, 9 gru 2019 (CET)
 • Źródło podane powyżej dokładnie potwierdziło taki opis na jaki poprawiałem i który był po prostu właściwym tłumaczeniem źródła na którym się opierał pierwotny wpis,a wikipedysta Tokyotown8 permanentnie przywracał wersję błędną. Wersja ta sprawiała wrażenie, że Mary Wagner była jakimś mega agresorem. Mam wrażenie, że pierwotna wersja nie koniecznie wynikała ze złych intencji tylko z (częstego niestety) dosłownego tłumaczenia angielskich idiomów. Z drugiej strony jeśli ktoś odrzuca poprawki w tłumaczeniu nie będąc ekspertem językowym to uważam, że nie jest to działanie właściwe. Aktualna wersja po poprawkach Gżdacz jest jak dla mnie ok. Wojciech1313
Przeredagowałem akapit z wyrokami z 2011-2012. Z góry przepraszam za składnię, potrzebne będzie dopracowanie językowe. A także sprawdzenie pod kątem terminów prawniczych. MarMi wiki (dyskusja) 01:08, 10 gru 2019 (CET)

Wycinanie z artykułów o dawnych miastach ich herbówEdytuj

Można pytać o podstawę działań? Skoro Jagiełło, Batory czy August III coś nadali, to winniśmy to honorować. To, że gminy ze stolicami w byłych miastach używają herbów swoich miejscowości stołecznych, jest sprawą wtórną. Teraz zaś doszliśmy do absurdów, że posiadające kilkusetletnią historię herby są nazywane herbami gminy, podczas gdy ich pierwotna, główna i tradycyjna funkcja jest zgoła inna. Po raz kolejny robi się "porządki", od których głowa boli. 5.173.138.132 (dyskusja) 00:08, 9 gru 2019 (CET)

KategoriaEdytuj

Rozważam przenieść nazwę kategorii Polskie filmy przedwojenne z uwagi na niejednoznaczne określenie wyrazu "przedwojenny", sugerujące, że II wojna światowa była jedyną wojną w naszym kraju w ostatnim czasie i obejmujące okres aż po końcówkę XIX wieku (!), proponowanym tytułem jest bardziej precyzyjny Polskie filmy z lat 1894-1944, jednak zdaję sprawę, że to byłaby trudna operacja i zmiana nazw w 260 artykułach. Jaka jest opinia innych Wikipedystów? Rok 1944 jest też rokiem granicznym na portalu Filmpolski.pl. --Kamilhrub (dyskusja) 01:42, 9 gru 2019 (CET)

Termin „wikt:przedwojenne” (SJP przedwojenny) jest raczej jednoznaczny („przed wojną”, w domyśle tą najnowszą). (Wisielczy humor - sorry, późna pora) Czy po wybuchu w przyszłości kolejnej wojny chcesz komuś dokładać roboty? MarMi wiki (dyskusja) 02:22, 9 gru 2019 (CET)
No właśnie nie chce, jego propozycja 1894-1944 jest bardziej ponadczasowa, niż "przedwojenne". KamilK7 08:23, 9 gru 2019 (CET)
Masz na myśli, że wtedy dołoży się tylko lata 1945-xxxx? Nie pomyślałem o takim rozwiązaniu :) MarMi wiki (dyskusja) 01:15, 10 gru 2019 (CET)

Kategoria:Motywy w fantastyceEdytuj

Pracując nad powyższym znalazłem ciekawą kategorię: Kategoria:Filmy według tematyki. Jest tam mnóstwo podkategorii podanych ciurkiem i - wydaje mi się - przydałoby się je pogrupować. Ja znalazłem kilka motywów fantastycznych, ale jest sporo np. motywów historycznych czy biograficznych. Nie jestem tylko pewien, czy grupowanie np.: Kategoria:Filmy fantastyczne według tematyki, Kategoria:Filmy historyczne według tematyki itd. nie będzie tworzeniem niepotrzebnych bytów? Ale od tychże drobnych motywów filmowych w ogóle nie prowadzi żadna ścieżka do głównej kategorii tematycznej Kategoria:Filmy fantastyczne, a chyba by się coś by się przydało. Jak szanowna społeczność myśli? --Zorro2212 (dyskusja) 22:23, 9 gru 2019 (CET)

 • To może być dobry pomysł, jesteś w stanie podać jakieś konkretne przykłady, jak to miałoby potencjalnie wyglądać?-- Tokyotown8 (dyskusja) 01:27, 10 gru 2019 (CET)
 • Jednak postanowiłem nie czynić radykalnych kroków. Da się to zrobić na piechotę, nie mnożąc bytów. Sorry za zamieszanie. --Zorro2212 (dyskusja) 20:54, 11 gru 2019 (CET)

Restauracja "Świętoszek Tartuffe"Edytuj

Użytkownik @Nadzik skomentował mój tekst na temat Restauracji "Świętoszek Tartuffe". Odpowiadam:

Szanowny Panie,

po pierwsze, restauracja znajduje się w Warszawie, jest nie tylko wyjątkowym, ale i wręcz legendarnym miejscem na mapie stolicy, zresztą w Wikipedii jest sporo artykułów na temat współczesnychrestauracji i kawiarni, np. Atelier Amaro, Restauracja Belvedere, kawiarnia Czuły Barbarzyńca etc. Po drugie, za każdym razem modyfikowałem tekst: poprawiałem przypisy i hiperłącza, zmieniałem lub usuwałem niektóre zdania, dodawałem inne zdjęcia. Ponadto nie uważam, że tekst jest "brzydko napisany", sam jestem członkiem Związku Literatów Polskich i pisaniem zawodowo zajmuję się od lat.

Tekst jest spójny, krótki, rzetelny i punktuje najważniejsze kwestie związane z historią i czasami współczesnymi tejże restauracji.

JakubStanislaw (dyskusja) 21:21, 10 gru 2019 (CET)

@JakubStanislaw Przeniosłem tutaj, bo nadpisałeś szablon archiwów. MarMi wiki (dyskusja) 21:53, 10 gru 2019 (CET)
Panie Jakubie, Atelier Amaro posiada Gwiazdkę Michelin. Co do innych restauracji na Wikipedii, nie mogę dyskutować na ich temat, gdyż nic o nich nie wiem. Przepraszam, nie powinienem użyć słowa "brzydko". Chodziło mi o określenie "nieodpowiednio", ponieważ artykuł korzysta z hiperłączy i przypisów silnika Wikipedii, ale nie spełnia warunków formatowania (nagłówki w złych rozmiarach, przypisy w nagłówkach). Polecam skorzystać z poradnika dot. formatowania. Gdy artykuł zostanie poprawiony, a encyklopedyczność wykazana, sam pomogę go rozbudować! :D Nadzik (dyskusja) 22:01, 10 gru 2019 (CET)
Z tą legendarnością to bym (bez obrazy) nie przesadzał, bo nie ma jak na razie o niej jeszcze żadnego artykułu na portalu nie związanym z restauracjami (co oczywiście jeszcze o niczym nie świadczy).
Dla porównania pierwsze napotkane artykuły o wymienionych wyżej restauracjach/kawiarniach (wyszukanie frazy restauracja/kawiarnia „nazwa” warszawa):
Atelier Amaro - artykuł w warszawa.wyborcza.pl
Belvedere - artykuł w www.forbes.pl
Czuły Barbarzyńca - kilka artykułów już na pierwszej stronie rezultatów MarMi wiki (dyskusja) 22:24, 10 gru 2019 (CET)

Dom handlowy i dom towarowyEdytuj

Jeżeli zajrzeć do gusowskiej definicji, trzeba przyznać, że istnieją na świecie ludzie rozróżniający pojęcia dom handlowy i towarowy. Głównym kryterium podziału, w sama raz dla tabelek GUS-u, jest powierzchnia z cezurą 2000 m². Formalnie wszystko więc OK. Pytanie, czy ktokolwiek naprawdę stosuje to rozróżnienie, tak aby uzasadniało to istnienie dwóch artykułów, a nie jednego, w którym może być wzmianka, że w jednym z prawie 200 krajów ONZ, istnieje w statystyce takie rozróżnianie. A właściwie, istnieje na poziomie definicji, bo na poziomie sprawozdawczości już nie za bardzo, por. rocznik, w którym akurat nie takie powierzchnie są używane w kategoryzacji na wykresach. (Kiedyś były, ale najwyraźniej sam GUS, czy pewnie raczej jakaś instytucja handlowa sprawozdająca się GUS-owi, uznał że to bez sensu). W Wikisłowniku jest jeszcze definicja nie wiadomo skąd mówiąca o tym, że dom handlowy sprzedaje artykuły z jednej branży, a towarowy z co najmniej dwóch (jako laik nie wiem, czy sklep ubraniowy z obuwiem to już dwie, ale zakładam, że eksperci wiedzą). W tym duchu pewnie Dom Meblowy „Emilia” był domem handlowym, bo sprzedawał tylko meble, Domy Towarowe Centrum były handlowe, dopóki sprzedawały tylko ubrania (to obuwie mnie wciąż nurtuje), a stały się towarowe, gdy dorzuciły wystrój domu i kosmetyki... Do czego zmierzam? Mam daleko idące przypuszczenia, że poza niszowym przypadkiem starych roczników GUS-u, nikt nie przejmuje się takim podziałem, a już tym bardziej w kontekście światowym (GUS niby podaje tłumaczenie domu handlowego jako trade store, a towarowego jako department store, ale nie postawiłbym grosza na to, że w anglojęzycznych krajach są podobne kryteria rozróżniające te pojęcia). Interwiki to też raczej potwierdza. Nazwy dom handlowy i towarowy wydają się być stosowane zamiennie dla tych samych obiektów. Sugeruję zintegrowanie tych artykułów, oczywiście z pozostawieniem informacji, że w niektórych przypadkach stosowane jest rozróżnienie. Niemniej, jestem kompletnym laikiem w tej sprawie i być może zupełnie nie mam racji. Panek (dyskusja) 09:46, 11 gru 2019 (CET)

Definicje GUS (link wyżej daje 404). MarMi wiki (dyskusja) 23:00, 11 gru 2019 (CET)