Droga ekspresowa S1 (Polska)

Droga ekspresowa w Polsce łącząca konurbację górnośląską i Bielsko-Białą ze Słowacją

Droga ekspresowa S1 – budowana polska droga ekspresowa o docelowej długości łącznej ok. 135 km, położona na obszarze województw śląskiego i małopolskiego. Zgodnie z planami łączy Pyrzowice (A1) z granicą ze Słowacją w Zwardoniu oraz ze słowacką autostradą D3. Część trasy stanowi wschodnia obwodnica GOP.

S1
Proj. długość

135[1] km

Zbudowano

84,7 km w tymczasowym oznaczeniu 9,8[a] km

W budowie

56,18 km

Województwa

śląskie,
małopolskie

Mapa
Mapa S1
S1

     Odcinki istniejące

     Odcinki w budowie

     Odcinki planowane

Zdjęcie

Wcześniejsze oznaczenia

edytuj

4 sierpnia 2016 r. odcinek drogi ekspresowej Bielsko-Biała (Komorowice) – Cieszyn uprzednio oznaczony jako S1 został oznaczony jako droga ekspresowa S52 a dotychczasowy odcinek drogi ekspresowej S69 Bielsko-Biała (Komorowice) – Zwardoń stał się drogą ekspresową S1[3].

Istniejące odcinki

edytuj

Obecnie status drogi ekspresowej posiadają następujące odcinki:

Długość łączna: 48,5 km. Składa się on z następujących odcinków:

 • węzeł Pyrzowice – węzeł Pyrzowice-Lotnisko (1,9 km), oddany do użytku 1 czerwca 2012[4]
 • LotniskoPodwarpie (9,7 km, oddany do użytku 20 listopada 2006 jako jednojezdniowy)[5]. 23 grudnia 2008 została wydana decyzja środowiskowa na budowę drugiej jezdni; 17 maja 2010 uzyskano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZnRID). 7 października 2015 ogłoszono przetarg na budowę odcinka[6]. W lipcu 2017 r. wybrano ofertę złożoną przez konsorcjum Mostostalu Warszawa i Acciona Construccion[7], jednak wybrany wykonawca odstąpił od podpisania umowy. Pozostałe firmy, które złożyły oferty w przetargu, poinformowały, że nie są zainteresowane podpisaniem kontraktu. Ostatecznie przetarg został unieważniony[8]. Umowa została podpisana 26 listopada 2018 r. Czas realizacji to 20 miesięcy, czyli docelowo od listopada 2018 r. do kwietnia 2021 roku[9]. Drugą jezdnię oddano do użytku ostatecznie w maju 2021.[10]
 • węzeł Podwarpie – 1,5 km,
 • Dąbrowa GórniczaMysłowice KosztowyTychy (35,4 km, z lat 1978–1983, Wschodnia obwodnica GOP, z czego 30,2 km pokrywa się z docelowym przebiegiem S1)

Długość łączna: 11,9 km[11]. Składa się z odcinków:

 • węzeł Komorowice – węzeł Rosta (2,8 km), oddany do użytku 19 sierpnia 2011
 • węzeł Rosta – węzeł Mikuszowice (9,1 km), oddany do użytku 28 października 2011

Do 4 sierpnia 2016 oznakowana jako S69[12].

Bielsko-Biała w. MikuszowiceŻywiec

edytuj

Długość łączna: 15,6 km. W tym odcinku „zawarty” jest węzeł Wilkowice. Składa się z odcinków:

 • Bielsko-Biała (węzeł Mikuszowice) – węzeł Buczkowice (wraz z węzłem Wilkowice), długość: 6,1 km; odcinek oddano do użytku 6 listopada 2014.
 • węzeł BuczkowiceŻywiec (9,5 km), oddany do użytku 24 lipca 2015[13]

Długość łączna: 7,7 km[14]. Oddanie do ruchu nastąpiło w styczniu 2007 roku[15]. Składa się z odcinków:

 • ŻywiecBrowar (dł. 2,8 km)
 • BrowarPrzybędza (dł. 4,9 km.)

W skład trasy wchodzi 1,5 km drogi dojazdowej łączącej węzeł Żywiec z mostem na Sole w Żywcu (otwarty 8 stycznia 2007).

 
S1 w Lalikach

Długość łączna: 10,8 km[16]. Trasa składa się z odcinków:

 • MilówkaSzare. Długość: 2,9 km. Odcinek jednojezdniowy. Wraz z odcinkiem oddano 1,8 km zmodernizowanej drogi dojazdowej łączącej byłą S69 (obecnie S1) z centrum Milówki. Odcinek otwarto 8 stycznia 2007[15].
 • SzareLaliki. Długość: 4,7 km. Odcinek jednojezdniowy. podpisanie umowy: październik 2007[17]. W ramach projektu powstał tunel Emilia, pierwszy w Polsce tunel drogowy zbudowany poza miastem, posiadający dwie równoległe nawy (jedna z nich o przeznaczeniu technicznym i ewakuacyjnym). Powstały także budynki sterowania tunelem, przejścia dla zwierząt, ekrany akustyczne, wodociągi do domów zagrożonych brakiem wody oraz kanalizacja i urządzenia oczyszczające. Otwarcie: 5 marca 2010[18].
 • LalikiZwardoń. Długość: 1,8 km. Odcinek jednojezdniowy. Podpisanie umowy: czerwiec 2007[19]. Odcinek oddany do użytku 28 grudnia 2008 roku.
 • ZwardońZwardoń/Myto–Skalité. Długość: 1,4 km (droga dwujezdniowa). Zakończenie robót: grudzień 2004.

Historia budowy

edytuj
 
S1 jako obwodnica Bielska-Białej
 • Obwodnica Bielska-Białej (planowany węzeł Suchy Potok z S69 (obecnie S1) – węzeł Komorowice):

22 października 2008 w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej podpisano umowę na budowę północno-wschodniej obwodnicy Bielska-Białej w skład której wchodzi odcinek S1 Bielsko-Biała Suchy Potok (S69) – Bielsko-Biała Komorowice. 19 sierpnia 2011 do użytku został oddany odcinek między węzłem Rosta a węzłem Komorowice (2,8 km). 28 października 2011 zakończono budowę odcinka od planowanego węzła Suchy Potok do węzła Rosta. Do użytku oddano także całą Wschodnią Obwodnicę Bielska-Białej, aż do węzła Mikuszowice. Część drogi S1/S69 (obecnie S52/S1) w okolicy przyszłego węzła Suchy Potok nie była oznaczona jako ekspresowa[20].

Odcinki w budowie

edytuj

węzeł Podwarpie – węzeł Dąbrowa Górnicza (Pogoria)

edytuj

Odcinek o długości 6,95 km (przebudowa). Na dwujezdniowym kolizyjnym (niebędącym drogą ekspresową) odcinku (ok. 7 km) drogi zaplanowano likwidację 4 jednopoziomowych skrzyżowań i zastąpienie dwoma węzłami drogowymi Dąbrowa Górnicza Pogoria (istniejący) oraz Dąbrowa Górnicza Ząbkowice (w budowie), czterema wiaduktami drogowymi, czterema mostami oraz dwiema kładkami dla pieszych. Jest elementem podniesienia parametrów trasy do standardu drogi ekspresowej. Uzyskano decyzję środowiskową (DŚU) 25 lipca 2012 roku[21]. Przetarg został ogłoszony 16 grudnia 2019[22]. 11 września 2020 podpisano umowę z Budimex na realizację tego odcinka drogi w trybie "Projektuj i buduj". Koniec realizacji planowany jest na 11 grudnia 2023 roku[23].

węzeł Mysłowice Kosztowy II – węzeł Oświęcim

edytuj

Odcinek o długości 12,9 km. Przetarg na realizację zamówienia ogłoszono 10 października 2019 a 22 lutego unieważniono przetarg. Ze względu na konieczność zrealizowania zamówienia do końca 2023 roku i wyłonienia wykonawcy odcinek został podzielony na dwa odcinki do realizacji zamówienia. Pierwszy to 10-kilometrowy odcinek od węzła Mysłowice Kosztowy II do węzła Bieruń a drugi to 2,9 km odcinek od węzła Bieruń do węzła Oświęcim.

węzeł Mysłowice Kosztowy II z węzłem – węzeł Bieruń bez węzła

edytuj

Odcinek o długości 10 km. 11 czerwca 2021 wysłane zostało ogłoszenie o przetargu do Dziennika Urzędowego UE[24]. 4 lipca 2022 podpisano umowę o wartości prawie 490 mln zł z Budimexem. Wykonawca wybuduje drogę do IV kw. 2025[25].

węzeł Bieruń z węzłem – węzeł Oświęcim bez węzła

edytuj

Odcinek o długości 2,9 km. Zaproszenie do negocjacji z wolnej ręki dla konsorcjum firm Mota-Engil Central Europe i PORR wysłane zostało 1 kwietnia 2021. Firma Strabag wniosła odwołanie do KIO, które 17 maja 2021 zostało rozpatrzone pozytywnie. 21 maja 2021 GDDKiA unieważniło postępowanie. 1 czerwca 2021 wysłanie ogłoszenia o przetargu do Dz. Urz. UE. 4 czerwca 2021 zamieszczenie postępowania przetargowego na platformie zakupowej[26][24]. 30 listopada 2021 została podpisana umowa z wykonawcą firmą Strabag Sp. z o.o. na kwotę 212 701 633,06 zł. brutto. Przewidywane zakończenie robót 15 grudnia 2024r.[27]

węzeł Oświęcim z węzłem - Dankowice

edytuj

Odcinek o długości 15,8 km realizowany w systemie "Projektuj i buduj". Przetarg został ogłoszony 11 października 2019 a wyłonienie najkorzystniejszej oferty nastąpiło 27 marca 2020. Podpisanie umowy z konsorcjum: Porr S.A. / Mota-Engil Central Europe S.A. odbyło się 14 maja 2020. Wniosek w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji został złożony 12 marca 2021. Na tym odcinku planowanych jest 18 obiektów mostowych, 13 przepustów i 3 węzły: węzeł Oświęcim, węzeł Wola i węzeł Brzeszcze. Koszt inwestycji planowany jest na 989 751 443,10 zł. Planowane zakończenie robót 14 sierpnia 2023.[28]27 września 2023 roku został podpisany aneks który zmienił datę planowanego zakończenia robót o 378 dni od wcześniejszej daty, więc przewidywana data zakończenia prac to 26 sierpnia 2024 roku.[29]

Dankowice – węzeł Suchy Potok z węzłem

edytuj

Odcinek o długości 12 km realizowany w systemie "Projektuj i buduj" przez konsorcjum firm Mirbud S.A., Kobylarnia S.A. Wykonawca robót został wyłoniony w przetargu ogłoszonym 11 października 2019 a najkorzystniejsza oferta wybrana została w dniu 16 czerwca 2020. Podpisanie umowy z wykonawcą odbyło się 3 sierpnia 2020 na kwotę 586 710 000,00 zł. W skład odcinka mają wejść 24 obiekty mostowe i 2 mury oporowe oraz 2 węzły: węzeł Stara Wieś i węzeł Suchy Potok. Przewidywane zakończenie robót to 3 listopada 2023.[30]11 grudnia 2023 roku został podpisany aneks który zmienił datę planowanego zakończenia robót o 287 dni od wcześniejszej daty, więc przewidywana data zakończenia prac to 27 sierpnia 2024 roku.[29]

węzeł Przybędza – węzeł Milówka

edytuj

Odcinek o długości 8,53 km nazywany jest obwodnicą Węgierskiej Górki. 17 stycznia 2018 roku został ogłoszony przetarg na projekt i budowę brakującego odcinka między węzłami Milówka i Przybędza. Ze względu na teren górzysty, droga ekspresowa zostanie poprowadzona przez dwa dwukomorowe tunele (pierwszy pod masywem Mała Barania o długości 834 metrów, drugi pod masywem Białożyckiego Gronia o długości 1 km). Droga będzie miała przekrój dwujezdniowy o długości 4,8 km oraz jednojezdniowy o długości 3,7 km.[31] Umowę podpisano 10 października 2019 roku. Inwestor przeznaczył na ten cel ok. 1,5 mld zł. Planowane zakończenie budowy to sierpień 2023 rok.[32]

Historia odcinka Mysłowice KosztowyBielsko-Biała Suchy Potok

edytuj

Odcinek o długości 39,7 km[33]. Budowę zaplanowano po nowym śladzie ok. 10–15 km na wschód od obecnej dwujezdniowej drogi krajowej nr 1. W momencie zakończenia budowy węzły Tychy oraz Lędziny-Hołdunów znajdą się poza przebiegiem drogi S1.[34]

22 listopada 2017 roku została podpisana umowa z firmą Multiconsult Polska na opracowanie koncepcji programowej dla odcinka S1 Mysłowice – Bielsko-Biała[28]. Wartość kontraktu to 5,659 mln zł, a zamówienie ma zostać zrealizowane w ciągu 21 miesięcy (11 miesięcy na opracowanie koncepcji programowej i 10 miesięcy na wsparcie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane[35]. Przetarg ogłoszono 10 października 2019 r. W 2020 r. zostały podpisane umowy na budowę odcinków pomiędzy Oświęcimiem a Dankowicami i Dankowicami a Bielskiem-Białą (Suchy Potok). 22 lutego 2021 r. unieważniony został przetarg na pierwszy odcinek Mysłowice (węzeł Kosztowy II) – Oświęcim. Odcinek MysłowiceOświęcim podzielono na dwa odcinki: MysłowiceBieruń i BieruńOświęcim.

6 kwietnia 2021: publikacja ogłoszenia o dobrowolnej przejrzystości na realizację zamówienia z wolnej ręki na odcinku BieruńOświęcim. 21 maja 2021r. unieważniono postępowanie przez GDDKiA.

4 czerwca 2021: ogłoszenie przetargu na realizację odcinka BieruńOświęcim a 11 czerwca 2021r. ogłoszono przetarg na realizację odcinka Mysłowice (Kosztowy II)Bieruń[24].

Warianty odcinka Mysłowice Kosztowy – Bielsko-Biała

edytuj
 • Na przełomie maja i czerwca 2008 roku istniało jedynie 5 wariantów drogi. Wybrano wtedy wstępnie wariant IV, który miał biec m.in. wzdłuż linii kolejowej Brzeszcze – Oświęcim. Jednakże ten wariant oprotestowali eksperci z UNESCO, argumentując protest obawą naruszenia strefy ciszy wokół byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau i grożąc wpisaniem tego obiektu na Listę Światowego Dziedzictwa w Zagrożeniu.
 • Na początku sierpnia wójt gminy Miedźna poinformował media o przygotowaniu wariantu VI, mającego biec na granicy gmin Miedźna i Bojszowy, przez środek lasu. Informacja pojawiła się w gazecie regionalnej „Echo”. W listopadzie 2009 wariant ten został zaakceptowany przez wszystkie lokalne samorządy[36]. GDDKiA zrezygnowała z rekomendowania wariantu VI ze względów środowiskowych. Zagrożony był obszar Natury 2000 „Stawy w Brzeszczach”, a dokładniej siedlisko ptaka objętego ochroną (ślepowrona)[37].
 • W połowie 2016 r. wydano decyzję środowiskową dla kompromisowego wariantu przebiegu, w którym została uwzględniona obwodnica Oświęcimia wraz z mostem na Sole, połączenie jej z drogą krajową 44 oraz drogami wojewódzkimi 933 i 948, a następnie z budowaną obwodnicą północną. W grudniu 2016 roku drogowcy ogłosili przetarg na realizację inwestycji. Niestety na wyznaczonej trasie znalazło się ujęcie wody w Dankowicach. Prace opóźniły się i ostatecznie w 2 połowie 2019 ogłoszono przetarg na budowę drogi z podziałem na 3 odcinki[1].
Miejscowości, przez które miały przechodzić drogi według wariantów V i VI
Wariant V Wariant VI
 • Mysłowice (Kosztowy)
 • Lędziny
 • Bieruń
 • Międzyrzecze
 • Gilowice
 • Miedźna
 • Bestwinka
 • Kaniów
 • Dankowice
 • Stara Wieś
 • Bielsko-Biała (Suchy Potok)
 • Mysłowice (Kosztowy)
 • Lędziny
 • Bieruń
 • Oświęcim (Stare Stawy)
 • Brzeszcze
 • Dankowice
 • Stara Wieś
 • Bielsko-Biała (Suchy Potok)

Cztery warianty z 2012 roku

edytuj

W 2012 r. powstały cztery nowe warianty (A, B, C, D) drogi ekspresowej S1 będące kompilacją dotychczasowych wariantów.

Wariant A (39,7 km) Wariant B (40,4 km) Wariant C (40,8 km) Wariant D (42,1 km)
przebiega przez gminy:
 • Mysłowice
 • Lędziny
 • Imielin
 • Bieruń
 • Bojszowy
 • Miedźna
 • Bestwina
 • Wilamowice
 • Bielsko-Biała
przebiega przez gminy:
 • Mysłowice
 • Lędziny
 • Imielin
 • Bieruń
 • Bojszowy
 • Oświęcim
 • Bestwina
 • Brzeszcze
 • Wilamowice
 • Bielsko-Biała
przebiega przez gminy:
 • Mysłowice
 • Lędziny
 • Imielin
 • Bieruń
 • Bojszowy
 • Oświęcim
 • Bestwina
 • Brzeszcze
 • Wilamowice
 • Bielsko-Biała
przebiega przez gminy:
 • Mysłowice
 • Lędziny
 • Imielin
 • Bieruń
 • Bojszowy
 • Oświęcim
 • Bestwina
 • Brzeszcze
 • Wilamowice
 • Bielsko-Biała

Pozostałe warianty

edytuj
 • W 2013 roku powstał nowy wariant, nazwany wariantem H (hybrydowym), który został stworzony przez Przedsiębiorstwo Górnicze „SILESIA” z Czechowic-Dziedzic. Wariant ten został przedstawiony GDDKiA oraz Ministrowi Transportu.
 • Wariant H został poparty przez PG „Silesia”, KWK „Brzeszcze” oraz władze gmin Miedźna, Bestwina i Brzeszcze. Przez GDDKiA prowadzone były procesy konsultacji społecznych.
 • W listopadzie 2013 roku został przedstawiony planowany, skorygowany przebieg drogi ekspresowej S1 w wariancie H (hybrydowym). Wariant ten będzie planowo przebiegał przez gminy: Mysłowice – Lędziny – Imielin – Bieruń – Bojszowy – Miedźna – Brzeszcze – Wilamowice – Bielsko-Biała.

Uwarunkowania ekonomiczne

edytuj

Źródło[38]:.

Wariant A B C D
Długość drogi ekspresowej 39,734 km 40,388 km 40,821 km 42,113 km
Długość obwodnicy Oświęcimia 9,540 km 5,190 km 5,090 km 5,180 km
Roboty drogowe 1317,62 mln zł 1204,87 mln zł 1188,72 mln zł 1223,32 mln zł
Sieci uzbrojenia 105,41 mln zł 96,39 mln zł 95,10 mln zł 97,87 mln zł
Obiekty inżynierskie 573,04 mln zł 646,89 mln zł 724,31 mln zł 659,13 mln zł
Wykup i wyburzenia 258,52 mln zł 244,69 mln zł 248,17 mln zł 243,47 mln zł
MOPy i węzły drogowe 123,82 mln zł 123,82 mln zł 123,82 mln zł 123,82 mln zł
Ochrona środowiska 237,84 mln zł 278,67 mln zł 238,01 mln zł 234,76 mln zł
Projektowanie i nadzór 39,24 mln zł 40,43 mln zł 39,27 mln zł 38,74 mln zł
Wydatki nieprzewidziane 398,32 mln zł 410,36 mln zł 398,61 mln zł 393,16 mln zł
Suma netto 3053,61 mln zł 3146,12 mln zł 3056,01 mln zł 3014,27 mln zł
Netto na 1 km trasy 61,98 mln zł 69,03 mln zł 66,56 mln zł 63,74 mln zł
VAT 23% 702,38 mln zł 723,61 mln zł 702,88 mln zł 693,28 mln zł
Suma brutto 3756,19 mln zł 3869,73 mln zł 3758,89 mln zł 3707,55 mln zł

Zobacz też

edytuj
 1. Odcinki Mysłowice Kosztowy II - Tychy i Bielsko-Biała Komorowice - Bielsko-Biała Suchy Potok w tymczasowym oznaczeniu drogi S1. Zobacz na mapie
 2. Wyjazd tylko od strony Bielska-Białej, wjazd tylko w kierunku na Pyrzowice. Zobacz na mapie.
 3. Zjazd z S1 jedynie w kierunku Bielska-Białej, wjazd tylko z kier. Bielska-Białej w stronę Pyrzowic. Zobacz na mapie.

Przypisy

edytuj
 1. a b Droga ekspresowa S1
 2. mapa nazw węzłów
 3. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa: Zmiany w rozporządzeniu w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych – Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa (pol.). 2016-05-19. [dostęp 2016-05-30].  Cytat: Konsekwencją powyższych zmian było także ujednolicenie nazewnictwa ciągów komunikacyjnych, dzięki czemu poprawie ulegnie czytelność oznakowania układu komunikacyjnego (przebieg drogi S1 w układzie północ – południe oraz przebieg drogi S52 w układzie zachód – wschód). Rozporządzenie Rady Ministrów z 19 maja 2016 zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz. U. poz. 784).
 4. S1 Pyrzowice - Lotnisko :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny
 5. S-1 Pyrzowice – Podwarpie :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny
 6. Dobudowa drugiej jezdni S-1 – przetarg ogłoszony :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Serwis informacyjny. gddkia.gov.pl. [dostęp 2015-10-08].
 7. Wybrano wykonawcę drugiej jezdni S1 Pyrzowice - Podwarpie [online], swiatbetonu.pl [dostęp 2021-10-10] (pol.).
 8. GDDKiA unieważnia przetarg na S1 Pyrzowice – Podwarpie. rynekinfrastruktury.pl. [dostęp 2018-01-23].
 9. S1 Pyrzowice - Podwarpie będzie dwujezdniowa :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny [online], gddkia.gov.pl [dostęp 2018-11-27] (pol.).
 10. Nowa jezdnia S1 na odcinku Pyrzowice - Podwarpie dostępna dla kierowców :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny [online], gddkia.gov.pl [dostęp 2021-06-03].
 11. S1/S69 Północno-Wschodnia Obwodnica Bielska-Białej :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny
 12. S1/S69 Północno-Wschodnia Obwodnica Bielska-Białej :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny
 13. S69 Bielsko-Biała (w. Mikuszowice) – Żywiec :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny
 14. S69 Żywiec - Zwardoń :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny
 15. a b Otwarcie drogi ekspresowej S-69 :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny
 16. S69 Żywiec - Zwardoń :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny
 17. Rusza budowa dróg S7 i S69 :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny
 18. Odcinek drogi ekspresowej S-69 Szare-Laliki z pierwszym w Polsce pozamiejskim tunelem drogowym oddany do ruchu :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis inform...
 19. Budowa drogi ekspresowej S69, Bielsko-Biała - Żywiec-Zwardoń :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny
 20. Nieekspresowa wyrwa w bielskiej obwodnicy.
 21. Obwieszczenie o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 1 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Podwarpie-Dąbrowa Górnicza, km 14+000 – 20+500” według wariantu 1C.
 22. Ogłaszamy przetarg na kolejny odcinek S1 w województwie śląskim :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny [online], gddkia.gov.pl [dostęp 2020-04-15] (pol.).
 23. S1 odc. Podwarpie – Dąbrowa Górnicza (przebudowa DK1) :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad [online], gov.pl/web/gddkia [dostęp 2021-07-18].
 24. a b c Domykamy S1 Kosztowy - Bielsko-Biała. Niebawem ogłosimy przetarg na brakujący odcinek
 25. 40 km S1 Mysłowice - Bielsko-Biała w realizacji - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad- Oddział Katowice - Portal Gov.pl [online], Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad- Oddział Katowice [dostęp 2022-07-07] (pol.).
 26. Po wybojach do budowy odcinka S1 między Bieruniem i Oświęcimiem
 27. GDDKiA nazwa kontraktu "Budowa drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biała"
 28. a b S1 węzeł Oświęcim - Dankowice
 29. a b Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, S1 Kosztowy - Bielsko-Biała [online], s1-myslowice-bielsko.pl [dostęp 2024-02-19] (pol.).
 30. S1 Odcinek III Dankowice – węzeł Suchy Potok ( z węzłem)
 31. Ogłoszenie przetargu na budowę drogi ekspresowej S1 na odcinku Przybędza - Milówka.. gddkia.gov.pl. [dostęp 2018-01-23].
 32. S1 (dawniej S69) Bielsko-Biała-Żywiec-Zwardoń, odcinek Przybędza-Milówka (obejście Węgierskiej Górki)
 33. S-1 od w. „Kosztowy II” w Mysłowicach do w. „Suchy Potok” w Bielsku-Białej :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny
 34. PBDK 2011-2015 Stan zaawansowania na 2011 03 23 na stronę [online], archiwum.gddkia.gov.pl [dostęp 2024-04-27].
 35. Multiconsult z umowa na koncepcję programową dla S1 Bielsko-Biała – Mysłowice, „rynekinfrastruktury.pl”, 24 listopada 2017 [dostęp 2017-11-24] (pol.).
 36. Jest ostateczne porozumienie! S1 połączy Mysłowice z Bielsko-Białą.
 37. Droga S1 z problemami.
 38. Prezentacja z konsultacji społecznych. s1.myslowice-bielsko-biala.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-11-15)]..

Linki zewnętrzne

edytuj