Droga ekspresowa S1 (Polska)

Droga ekspresowa w Polsce łącząca konurbację górnośląską i Bielsko-Białą ze Słowacją

Droga ekspresowa S1 – budowana polska droga ekspresowa o docelowej długości łącznej ok. 142 km, położona na obszarze województwa śląskiego. Zgodnie z planami łączy Pyrzowice (A1) z granicą ze Słowacją w Zwardoniu oraz ze słowacką autostradą D3. Część trasy stanowi wschodnia obwodnica GOP.

S1
Proj. długość 142 km
Zbudowano 75,2 km oraz
9,7 km (jedna jezdnia)
W budowie 9,7 km (druga jezdnia)
Województwa śląskie,
małopolskie
Mapa
Mapa S1
S1

     Odcinki istniejące

     Odcinki planowane

Zdjęcie
Zdjęcie S1

Wcześniejsze oznaczeniaEdytuj

Z dniem 4 sierpnia 2016 r.[1] odcinek drogi ekspresowej Bielsko-BiałaCieszyn uprzednio oznaczony jako S1 został oznaczony jako droga ekspresowa S52, a dotychczasowy odcinek drogi ekspresowej S69 Bielsko-Biała – Zwardoń stał się z tym dniem drogą ekspresową S1[2].

Istniejące odcinkiEdytuj

Obecnie status drogi ekspresowej posiadają następujące odcinki:

Pyrzowice LotniskoTychyEdytuj

Długość łączna: 48,5 km. Składa się on z następujących odcinków:

 • węzeł Pyrzowice – węzeł Pyrzowice-Lotnisko (1,9 km), oddany do użytku 1 czerwca 2012[3]
 • LotniskoPodwarpie (9,7 km, jednojezdniowy, oddany do użytku 20 listopada 2006)[4]
 • węzeł Podwarpie – 1,5 km,
 • Dąbrowa GórniczaMysłowice Kosztowy – Tychy (35,4 km, z lat 1978–1983, Wschodnia obwodnica GOP, z czego 30,2 km pokrywa się z docelowym przebiegiem S1)

Obwodnica Bielska-BiałejEdytuj

Długość: 2,8 km. Odcinek Bielsko-Biała Suchy Potok (bez węzła) – Bielsko-Biała Komorowice. Otwarty w całości 28 października 2011, do 4 sierpnia 2016[1] (pierwotnie planowano, że do czasu wybudowania S1 Mysłowice-Kosztowy – Bielsko-Biała) oznakowany jako S69[5]

Północno-wschodnia obwodnica Bielska-BiałejEdytuj

Długość łączna: 11,9 km[6]. Składa się z odcinków:

Bielsko-Biała w. „Mikuszowice” – ŻywiecEdytuj

Długość łączna: 15,6 km. W tym odcinku „zawarty” jest węzeł „Wilkowice”. Składa się z odcinków:

 • Bielsko-Biała (węzeł „Mikuszowice”) – węzeł „Buczkowice” (wraz z węzłem „Wilkowice”), długość: 6,1 km; odcinek oddano do użytku 6 listopada 2014.
 • węzeł „Buczkowice” – Żywiec (9,5 km), oddany do użytku 24 lipca 2015[7]

Żywiec – Browar – PrzybędzaEdytuj

Długość łączna: 7,7 km[8]. Oddanie do ruchu nastąpiło w styczniu 2007 roku[9]. Składa się z odcinków:

 • Żywiec – Browar (dł. 2,8 km)
 • Browar – Przybędza (dł. 4,9 km.)

W skład trasy wchodzi 1,5 km drogi dojazdowej łączącej węzeł „Żywiec” z mostem na Sole w Żywcu (otwarty 8 stycznia 2007).

MilówkaZwardoń/Myto–SkalitéEdytuj

Długość łączna: 10,8 km[10]. Trasa składa się z odcinków:

 • MilówkaSzare. Długość: 2,9 km. Odcinek jednojezdniowy. Wraz z odcinkiem oddano 1,8 km zmodernizowanej drogi dojazdowej łączącej byłą S69 (obecnie S1) z centrum Milówki. Odcinek otwarto 8 stycznia 2007[11].
 • Szare-Laliki. Długość: 4,7 km. Odcinek jednojezdniowy. podpisanie umowy: październik 2007[12]. W ramach projektu powstał Tunel Emilia, pierwszy w Polsce tunel drogowy zbudowany poza miastem, posiadający dwie równoległe nawy (jedna z nich o przeznaczeniu technicznym i ewakuacyjnym). Powstały także budynki sterowania tunelem, przejścia dla zwierząt, ekrany akustyczne, wodociągi do domów zagrożonych brakiem wody oraz kanalizacja i urządzenia oczyszczające. Otwarcie: 5 marca 2010[13].
 • LalikiZwardoń. Długość: 1,8 km. Odcinek jednojezdniowy. Podpsanie umowy: czerwiec 2007[14]. Odcinek oddany do użytku 28 grudnia 2008 roku.
 • ZwardońZwardoń/Myto–Skalité. Długość: 1,4 km (droga dwujezdniowa). Zakończenie robót: grudzień 2004.

Historia budowyEdytuj

 • Obwodnica Bielska-Białej (planowany węzeł Suchy Potok z S69 – węzeł Komorowice):

22 października 2008 w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej podpisano umowę na budowę północno-wschodniej obwodnicy Bielska-Białej, w skład której wchodzi odcinek S1 Bielsko-Biała Suchy Potok (S69) – Bielsko-Biała Komorowice (2,8 km). 19 sierpnia 2011 do użytku został oddany odcinek między węzłem Rosta a węzłem Komorowice. 28 października 2011 zakończono budowę odcinka od planowanego węzła Suchy Potok do węzła Rosta.

Do użytku oddano także całą Wschodnią Obwodową Bielska-Białej, aż do węzła Mikuszowice. Część drogi S1/S69 w okolicy przyszłego węzła Suchy Potok nie jest oznaczona jako ekspresowa[15]

Odcinki w budowieEdytuj

węzeł Pyrzowice Lotnisko – węzeł PodwarpieEdytuj

Odcinek o długości 9,7 km (rozbudowa do dwóch jezdni): w dniu 23 grudnia 2008 została wydana decyzja środowiskowa na budowę drugiej jezdni; 17 maja 2010 uzyskano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZnRID). 7 października 2015 ogłoszono przetarg na budowę odcinka[16]. W lipcu 2017 r. wybrano ofertę złożoną przez konsorcjum Mostostalu Warszawa i Acciona Construccion[17], jednak wybrany wykonawca odstąpił od podpisania umowy. Pozostałe firmy, które złożyły oferty w przetargu, poinformowały, że nie są zainteresowane podpisaniem kontraktu. Ostatecznie przetarg został unieważniony[18]. Umowa została podpisana 26 listopada 2018 r. Czas realizacji to 20 miesięcy, czyli od listopada 2018 r. do kwietnia 2021 roku.[19]

węzeł Przybędza – węzeł MilówkaEdytuj

Odcinek o długości 8,53 km. 17 stycznia 2018 roku został ogłoszony przetarg na projekt i budowę brakującego odcinka między węzłami Milówka i Przybędza. Ze względu na teren górzysty, droga ekspresowa zostanie poprowadzona przez dwa dwukomorowe tunele (pierwszy pod masywem Mała Barania o długości 834 metrów, drugi pod masywem Białożyckiego Gronia o długości jednego kilometra). Droga będzie miała przekrój dwujezdniowy o długości 4,8 km oraz jednojezdniowy o długości 3,7 km.[20] Umowę podpisano 10 października 2019 roku. Inwestor przeznaczył na ten cel ok. 1,5 mld zł[21]. Planowane zakończenie budowy to 2023 rok.[22].

Odcinki w trakcie przetargówEdytuj

węzeł Mysłowice Kosztowy – węzeł Bielsko-Biała Suchy PotokEdytuj

Odcinek o długości 39,7 km[23]. budowę zaplanowano ok. 10–15 km na wschód od obecnej dwujezdniowej drogi krajowej nr 1. W momencie zakończenia budowy węzły Tychy oraz Lędziny-Hołdunów znajdą się poza przebiegiem drogi S1.[24]

24 listopada 2017 roku została podpisana umowa z firmą Multiconsult Polska na opracowanie koncepcji programowej dla odcinka S1 Mysłowice – Bielsko-Biała. Wartość kontraktu to 5,659 mln zł, a zamówienie ma zostać zrealizowane w ciągu 21 miesięcy (11 miesięcy na opracowanie koncepcji programowej i 10 miesięcy na wsparcie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane[25]. Przetarg ogłoszono 10 października 2019 r.

węzeł Podwarpie – węzeł PogoriaEdytuj

Odcinek o długości 7,7 km[26] (przebudowa). Na dwujezdniowym kolizyjnym (niebędącym drogą ekspresową) odcinku (ok. 7 km) drogi zaplanowano likwidację 4 jednopoziomowych skrzyżowań i zastąpienie ich jednym bezkolizyjnym węzłem Dąbrowa Górnicza-Ujejsce, funkcjonującym do przebudowy w innej formie. Jest to elementem podniesienia parametrów trasy do standardu drogi ekspresowej. Uzyskano decyzję środowiskową (DŚU) 25 lipca 2012 roku[27]. Przetarg został ogłoszony 16 grudnia 2019 r.[28].

Warianty odcinka Mysłowice KosztowyBielsko-BiałaEdytuj

 • Na przełomie maja i czerwca 2008 roku istniało jedynie 5 wariantów drogi. Wybrano wtedy wstępnie wariant IV, który miał biec m.in. wzdłuż linii kolejowej BrzeszczeOświęcim. Jednakże ten wariant oprotestowali eksperci z UNESCO, argumentując protest obawą naruszenia strefy ciszy wokół byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau i grożąc wpisaniem tego obiektu na Listę Światowego Dziedzictwa w Zagrożeniu.
 • Na początku sierpnia wójt gminy Miedźna poinformował media o przygotowaniu wariantu VI, mającego biec na granicy gmin Miedźna i Bojszowy, przez środek lasu. Informacja pojawiła się w gazecie regionalnej „Echo”. W listopadzie 2009 wariant ten został zaakceptowany przez wszystkie lokalne samorządy[29]. GDDKiA zrezygnowała z rekomendowania wariantu VI ze względów środowiskowych. Zagrożony był obszar Natury 2000 „Stawy w Brzeszczach”, a dokładniej siedlisko ptaka objętego ochroną (ślepowrona)[30].
 • Wariant V jest obecnie rekomendowanym, jednocześnie spotyka się on ze zdecydowanym sprzeciwem mieszkańców gminy Miedźna. Szacowany koszt: 1,437 mld zł
Miejscowości, przez które miały przechodzić drogi według wariantów V i VI
Wariant V Wariant VI
 • Mysłowice (Kosztowy)
 • Lędziny
 • Bieruń
 • Międzyrzecze
 • Gilowice
 • Miedźna
 • Bestwinka
 • Kaniów
 • Dankowice
 • Stara Wieś
 • Bielsko-Biała (Suchy Potok)
 • Mysłowice (Kosztowy)
 • Lędziny
 • Bieruń
 • Oświęcim (Stare Stawy)
 • Brzeszcze
 • Dankowice
 • Stara Wieś
 • Bielsko-Biała (Suchy Potok)

Cztery warianty z 2012 rokuEdytuj

W 2012 r. powstały cztery nowe warianty (A, B, C, D) drogi ekspresowej S1 będące kompilacją dotychczasowych wariantów.

Wariant A (39,7 km) Wariant B (40,4 km) Wariant C (40,8 km) Wariant D (42,1 km)
przebiega przez gminy:
 • Mysłowice
 • Lędziny
 • Imielin
 • Bieruń
 • Bojszowy
 • Miedźna
 • Bestwina
 • Wilamowice
 • Bielsko-Biała
przebiega przez gminy:
 • Mysłowice
 • Lędziny
 • Imielin
 • Bieruń
 • Bojszowy
 • Oświęcim
 • Bestwina
 • Brzeszcze
 • Wilamowice
 • Bielsko-Biała
przebiega przez gminy:
 • Mysłowice
 • Lędziny
 • Imielin
 • Bieruń
 • Bojszowy
 • Oświęcim
 • Bestwina
 • Brzeszcze
 • Wilamowice
 • Bielsko-Biała
przebiega przez gminy:
 • Mysłowice
 • Lędziny
 • Imielin
 • Bieruń
 • Bojszowy
 • Oświęcim
 • Bestwina
 • Brzeszcze
 • Wilamowice
 • Bielsko-Biała

Pozostałe wariantyEdytuj

 • W 2013 roku powstał nowy wariant, nazwany wariantem H (hybrydowym), który został stworzony przez Przedsiębiorstwo Górnicze „SILESIA” z Czechowic-Dziedzic. Wariant ten został przedstawiony GDDKiA oraz Ministrowi Transportu.
 • Wariant H został poparty przez PG „Silesia”, KWK „Brzeszcze” oraz władze gmin Miedźna, Bestwina i Brzeszcze. Przez GDDKiA prowadzone były procesy konsultacji społecznych.
 • W listopadzie 2013 roku został przedstawiony planowany, skorygowany przebieg drogi ekspresowej S1 w wariancie H (hybrydowym). Wariant ten będzie planowo przebiegał przez gminy: Mysłowice – Lędziny – Imielin – Bieruń – Bojszowy – Miedźna – Brzeszcze – Wilamowice – Bielsko-Biała.

Uwarunkowania ekonomiczneEdytuj

Źródło[31]:.

Wariant A B C D
Długość drogi ekspresowej 39,734 km 40,388 km 40,821 km 42,113 km
Długość obwodnicy Oświęcimia 9,540 km 5,190 km 5,090 km 5,180 km
Roboty drogowe 1317,62 mln zł 1204,87 mln zł 1188,72 mln zł 1223,32 mln zł
Sieci uzbrojenia 105,41 mln zł 96,39 mln zł 95,10 mln zł 97,87 mln zł
Obiekty inżynierskie 573,04 mln zł 646,89 mln zł 724,31 mln zł 659,13 mln zł
Wykup i wyburzenia 258,52 mln zł 244,69 mln zł 248,17 mln zł 243,47 mln zł
MOPy i węzły drogowe 123,82 mln zł 123,82 mln zł 123,82 mln zł 123,82 mln zł
Ochrona środowiska 237,84 mln zł 278,67 mln zł 238,01 mln zł 234,76 mln zł
Projektowanie i nadzór 39,24 mln zł 40,43 mln zł 39,27 mln zł 38,74 mln zł
Wydatki nieprzewidziane 398,32 mln zł 410,36 mln zł 398,61 mln zł 393,16 mln zł
Suma netto 3053,61 mln zł 3146,12 mln zł 3056,01 mln zł 3014,27 mln zł
Netto na 1 km trasy 61,98 mln zł 69,03 mln zł 66,56 mln zł 63,74 mln zł
VAT 23% 702,38 mln zł 723,61 mln zł 702,88 mln zł 693,28 mln zł
Suma brutto 3756,19 mln zł 3869,73 mln zł 3758,89 mln zł 3707,55 mln zł

Zobacz teżEdytuj

UwagiEdytuj

 1. Wyjazd tylko od strony Bielska-Białej, wjazd tylko w kierunku na Pyrzowice. Zobacz na mapie.
 2. Zjazd z S1 jedynie w kierunku Bielska-Białej, wjazd tylko z kier. Bielska-Białej w stronę Pyrzowic. Zobacz na mapie.

PrzypisyEdytuj

 1. a b Patrz: Dz. U. z 2016 r. poz. 784.
 2. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa: Zmiany w rozporządzeniu w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych – Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa (pol.). 2016-05-19. [dostęp 2016-05-30].  Cytat: Konsekwencją powyższych zmian było także ujednolicenie nazewnictwa ciągów komunikacyjnych, dzięki czemu poprawie ulegnie czytelność oznakowania układu komunikacyjnego (przebieg drogi S1 w układzie północ – południe oraz przebieg drogi S52 w układzie zachód – wschód). Rozporządzenie Rady Ministrów z 19 maja 2016 zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz. U. poz. 784).
 3. S1 Pyrzowice - Lotnisko :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny
 4. S-1 Pyrzowice – Podwarpie :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny
 5. S1/S69 Północno-Wschodnia Obwodnica Bielska-Białej :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny
 6. S1/S69 Północno-Wschodnia Obwodnica Bielska-Białej :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny
 7. S69 Bielsko-Biała (w. Mikuszowice) – Żywiec :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny
 8. S69 Żywiec - Zwardoń :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny
 9. Otwarcie drogi ekspresowej S-69 :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny
 10. S69 Żywiec - Zwardoń :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny
 11. Otwarcie drogi ekspresowej S-69 :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny
 12. Rusza budowa dróg S7 i S69 :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny
 13. Odcinek drogi ekspresowej S-69 Szare-Laliki z pierwszym w Polsce pozamiejskim tunelem drogowym oddany do ruchu :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis inform...
 14. Budowa drogi ekspresowej S69, Bielsko-Biała - Żywiec-Zwardoń :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny
 15. Nieekspresowa wyrwa w bielskiej obwodnicy.
 16. Dobudowa drugiej jezdni S-1 – przetarg ogłoszony :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Serwis informacyjny. gddkia.gov.pl. [dostęp 2015-10-08].
 17. Ilona Hałucha, Jest wykonawca drugiej jezdni S1 Pyrzowice – Podwarpie - edroga.pl, edroga.pl [dostęp 2017-07-11] (pol.).
 18. GDDKiA unieważnia przetarg na S1 Pyrzowice – Podwarpie. rynekinfrastruktury.pl. [dostęp 2018-01-23].
 19. S1 Pyrzowice - Podwarpie będzie dwujezdniowa :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny, gddkia.gov.pl [dostęp 2018-11-27] (pol.).
 20. Ogłoszenie przetargu na budowę drogi ekspresowej S1 na odcinku Przybędza - Milówka.. gddkia.gov.pl. [dostęp 2018-01-23].
 21. Rusza przetarg na budowę Obejścia Węgierskiej Górki w ciągu S1. rynekinfrastruktury.pl. [dostęp 2018-01-23].
 22. https://www.gddkia.gov.pl/frontend/web/userfiles/articles/p/program-budowy-drog-krajowych-sp_35147/Standia_20.12.2019.pdf
 23. S-1 od w. „Kosztowy II” w Mysłowicach do w. „Suchy Potok” w Bielsku-Białej :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny
 24. http://www.gddkia.gov.pl/dane/standia.pdf
 25. Multiconsult z umowa na koncepcję programową dla S1 Bielsko-Biała – Mysłowice, „rynekinfrastruktury.pl”, 24 listopada 2017 [dostęp 2017-11-24] (pol.).
 26. S1 Podwarpie – Dąbrowa Górnicza :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny
 27. Obwieszczenie o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 1 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Podwarpie-Dąbrowa Górnicza, km 14+000 – 20+500” według wariantu 1C.
 28. Ogłaszamy przetarg na kolejny odcinek S1 w województwie śląskim :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny, www.gddkia.gov.pl [dostęp 2020-04-15] (pol.).
 29. Jest ostateczne porozumienie! S1 połączy Mysłowice z Bielsko-Białą.
 30. Droga S1 z problemami.
 31. Prezentacja z konsultacji społecznych.

Linki zewnętrzneEdytuj