Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej III kadencji (1930–1935)

lista w projekcie Wikimedia

Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej III kadencji zostali wybrani podczas wyborów parlamentarnych, które odbyły się w dniu 16 listopada 1930.

Pierwsze posiedzenie odbyło się 9 grudnia 1930, a ostatnie, 148. – 27 czerwca 1935. Kadencja Sejmu trwała od 9 grudnia 1930 do 10 lipca 1935. Pierwotnie miała upłynąć 9 grudnia 1935, jednak została skrócona na mocy zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 lipca 1935 r. o rozwiązaniu Sejmu i Senatu[1].

Prezydium Sejmu III kadencjiEdytuj

Poseł Funkcja Klub Czas pełnienia funkcji
Od Do
Andrzej Lubomirski Marszałek senior Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem 1930-12-088 grudnia 1930
Marszałek senior przewodniczy obradom Sejmu przed wyborem Prezydium
Kazimierz Świtalski Marszałek Sejmu Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem 1930-12-099 grudnia 1930 1935-07-1010 lipca 1935
Jan Piłsudski Wicemarszałek Sejmu Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem 1930-12-099 grudnia 1930 1931-05-2727 maja 1931
Stanisław Car Wicemarszałek Sejmu Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem 1930-12-1010 grudnia 1930 1935-07-1010 lipca 1935
Jan Dąbski Wicemarszałek Sejmu Stronnictwo Ludowe 1930-12-1010 grudnia 1930 1931-06-055 czerwca 1931
Karol Polakiewicz Wicemarszałek Sejmu Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem grudzień 1930 1935-03-088 marca 1935
Seweryn Czetwertyński Wicemarszałek Sejmu Klub Narodowy grudzień 1930 1931-10-2828 października 1931
Wacław Makowski Wicemarszałek Sejmu Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem 1931-10-011 października 1931 1935-07-1010 lipca 1935

Lista według przynależności klubowejEdytuj

Klub Bezpartyjnego Bloku Współpracy z RządemEdytuj

Klub NarodowyEdytuj

Klub Parlamentarny Stronnictwa LudowegoEdytuj

Klub Związku Parlamentarnego Polskich SocjalistówEdytuj

Klub UkraińskiEdytuj

Klub Chrześcijańskiej DemokracjiEdytuj

Klub Narodowej Partii RobotniczejEdytuj

Klub Koła ŻydowskiegoEdytuj

Klub Parlamentarny Chłopskiego Stronnictwa RolniczegoEdytuj

Niemiecki Klub ParlamentarnyEdytuj

Klub Ukraińskich Socjalistów-RadykałówEdytuj

Klub Komunistycznej Frakcji PoselskiejEdytuj

Klub Posłów Ruchu NarodowegoEdytuj

Klub Chrześcijańsko-SpołecznyEdytuj

Żydowskie Stronnictwo Ortodoksyjne „Agudas Izrael”Edytuj

Bez przynależności klubowejEdytuj

PrzypisyEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj