Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej III kadencji (1930–1935)

lista w projekcie Wikimedia

Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej III kadencji zostali wybrani podczas wyborów parlamentarnych, które odbyły się w dniu 16 listopada 1930.

Pierwsze posiedzenie odbyło się 9 grudnia 1930, a ostatnie, 148. – 27 czerwca 1935. Kadencja Sejmu trwała od 9 grudnia 1930 do 10 lipca 1935. Pierwotnie miała upłynąć 9 grudnia 1935, jednak została skrócona na mocy zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 lipca 1935 r. o rozwiązaniu Sejmu i Senatu[1].

Marszałek senior w dniu 8 grudnia 1930

Marszałek Sejmu od 9 grudnia 1930

Wicemarszałkowie Sejmu

Lista według przynależności partyjnej (stan na koniec kadencji)Edytuj

Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem (247 posłów)Edytuj

Stronnictwo Narodowe (68 posłów)Edytuj

Chrześcijańska Demokracja (14 posłów)Edytuj

Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast” (1913–1931) i Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie” (15 i 14 posłów)Edytuj

Narodowa Partia Robotnicza (10 posłów)Edytuj

Stronnictwo Chłopskie (17 posłów)Edytuj

Polska Partia Socjalistyczna (24 posłów)Edytuj

Polska Partia Socjalistyczna-Lewica (1 poseł)Edytuj

Komunistyczna Partia Polski (5 posłów)Edytuj

Blok Ukraińsko-Białoruski (21 posłów)Edytuj

Blok Mniejszości Narodowych (12 posłów)Edytuj

PrzypisyEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj