Jednostki polskie odznaczone orderem Virtuti Militari

Za czyny niezwykłego męstwa, obok poszczególnych żołnierzy, Orderem Wojennym Virtuti Militari zostały odznaczone:

Wojna polsko-ukraińska i polsko-rosyjska (1918-1921)Edytuj

Wojna obronna Polski 1939 r.Edytuj

Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie (1940-1945)Edytuj

Ruch oporuEdytuj

Wojsko Polskie na froncie wschodnim (1943-1945)Edytuj

PrzypisyEdytuj

 1. a b c d e f g h i j „Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych” 1922, 26 stycznia, nr 1, s. 2.
 2. Odznaczenie Płocka i jego wiernych obrońców Nowości Illustrowane 1921 nr 17 s. 4 (zdjęcia)
 3. a b c d „Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych” 1921, 6 grudnia, nr 41, s. 1606.
 4. „Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych” 1922, 18 lutego, nr 2, s. 104.
 5. a b c „Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych” 1922, 18 lutego, nr 2, s. 105.
 6. „Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych” 1921, 9 lipca, nr 27, s. 1122.
 7. „Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych” 1921, 29 października, nr 39, s. 1948.
 8. „Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych” 1921, 9 lipca, nr 27, s. 1122.
 9. „Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych” 1923, 26 stycznia, nr 7, s. 65.
 10. „Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych” 1922, 30 kwietnia, nr 10, s. 322.
 11. „Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych” 1922, 30 kwietnia, nr 10, s. 322.
 12. „Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych” 1922, 30 kwietnia, nr 10, s. 322.
 13. „Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych” 1922, 30 kwietnia, nr 10, s. 322.
 14. „Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych” 1923, 26 stycznia, nr 7, s. 65.
 15. „Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych” 1921, 27 grudnia, nr 43, s. 1722.
 16. Nadanie Orderu Wojennego Virtuti Militari za kampanię 1939 r. w Polsce i 1944-1945 r. we Włoszech.
 17. Nadanie Orderu Wojennego Virtuti Militari za kampanię 1939 r. w Polsce i 1944-1945 r. we Francji, Belgii, Holandii oraz w Niemczech.
 18. Nadanie Orderu Wojennego Virtuti Militari za kampanię 1939 r. w Polsce i 1944-1945 r. we Francji, Belgii, Holandii oraz w Niemczech.
 19. Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej L.dz. 274/76 z 11 listopada 1976.
 20. Wobec posiadania przez te oddziały Krzyża Srebrnego Orderu Wojennego Virtuti Militari za wojnę 1918–1920 roku – nadaję im prawo do umieszczenia napisu na wstęgach państwowych sztandarów: „Wyróżniony za niezwykłe męstwo w kampanii 1939 roku w Polsce”, w: Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, A.XII.77, Zarządzenie Rady Trzech z 11 listopada 1966 roku.
 21. Wobec posiadania przez te oddziały Krzyża Srebrnego Orderu Wojennego Virtuti Militari za wojnę 1918–1920 roku – nadaję im prawo do umieszczenia napisu na wstęgach państwowych sztandarów: „Wyróżniony za niezwykłe męstwo w kampanii 1944–1945 roku we Włoszech”, w: Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, A.XII.77, Zarządzenie Rady Trzech z 11 listopada 1966 roku.
 22. Rozkaz Naczelnego Dowódcy WP nr 206 z 19 września 1945.
 23. Rozkaz Naczelnego Dowódcy WP nr 225 z 29 września 1945.
 24. Rozkaz Naczelnego Dowódcy WP nr 105 z 4 kwietnia 1946.
 25. Rozkaz Naczelnego Dowódcy WP nr 130 z 21 czerwca 1945.
 26. Rozkaz Naczelnego Dowódcy WP nr 130 z 21 czerwca 1945.
 27. Rozkaz Naczelnego Dowódcy WP nr 130 z 21 czerwca 1945.
 28. Rozkaz Naczelnego Dowódcy WP nr 2 z 3 stycznia 1946.
 29. Rozkaz Naczelnego Dowódcy WP nr 2 z 3 stycznia 1946.
 30. Rozkaz Naczelnego Dowódcy WP nr 130 z 21 czerwca 1945.
 31. Rozkaz Naczelnego Dowódcy WP nr 597 z 2 lipca 1946.
 32. Rozkaz Naczelnego Dowódcy WP nr 597 z 2 lipca 1946.
 33. Rozkaz Naczelnego Dowódcy WP nr 597 z 2 lipca 1946.
 34. Rozkaz Naczelnego Dowódcy WP nr 597 z 2 lipca 1946.
 35. Rozkaz Naczelnego Dowódcy WP nr 597 z 2 lipca 1946.
 36. Rozkaz Naczelnego Dowódcy WP nr 597 z 2 lipca 1946.
 37. Rozkaz Naczelnego Dowódcy WP nr 189 z 22 sierpnia 1945.
 38. Rozkaz Naczelnego Dowódcy WP nr 189 z 22 sierpnia 1945.
 39. Rozkaz Naczelnego Dowódcy WP nr 189 z 22 sierpnia 1945.
 40. Rozkaz Naczelnego Dowódcy WP nr 105 z 4 kwietnia 1946.
 41. Rozkaz Naczelnego Dowódcy WP nr 105 z 4 kwietnia 1946.
 42. Rozkaz Naczelnego Dowódcy WP nr 130 z 21 czerwca 1945.
 43. Rozkaz Naczelnego Dowódcy WP nr 130 z 21 czerwca 1945.
 44. Rozkaz Naczelnego Dowódcy WP nr 130 z 21 czerwca 1945.
 45. Rozkaz Naczelnego Dowódcy WP nr 130 z 21 czerwca 1945.