Ulica Komuny Paryskiej we Wrocławiu

Ulica we Wrocławiu na Przedmieściu Oławskim

Ulica Komuny Paryskiejulica położona we Wrocławiu na osiedlu Przedmieście Oławskie, a wcześniej w dawnej dzielnicy Krzyki. Biegnie od ulicy Podwale do ulicy Tadeusza Kościuszki. Jest drogą gminną, która ma 945 m długości, oraz obejmuje sięgacz o statusie drogi wewnętrznej długości 112 m. Przebiega przez teren zabudowy śródmiejskiej, który jako obszar objęty jest ochroną i wpisany jest do rejestru zabytków. Przy ulicy znajdują się między innymi budynki ujęte w gminnej ewidencji zabytków. W początkowym biegu ulicy po stronie północnej położony jest Skwer Zygmunta Krasińskiego. Pod numerem 36-38 mieści się Szkoła Podstawowa Nr 2 im. mjr. Henryka Sucharskiego w budynku dawnej Ewangelickiej Obywatelskiej Szkoły Średniej (Evangelische höhere Bürgerschule).

Ulica Komuny Paryskiej
Przedmieście Oławskie
Ilustracja
początek ulicy
Państwo

 Polska

Województwo

 dolnośląskie

Miejscowość

Wrocław

Długość

945 m

Poprzednie nazwy

Vorwerkstrasse

Przebieg
Ikona ulica początek T.svg ul. Podwale
Ikona ulica plac.svg skwer Zygmunta Krasińskiego
Ikona ulica z prawej.svg ul. Aleksandra Hercena
Ikona ulica z lewej.svg ul. Zygmunta Krasińskiego
Ikona ulica z prawej.svg ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego
Ikona ulica z lewej.svg sięgacz ul. Komuny Paryskiej - droga wewnętrzna
Ikona ulica skrzyżowanie.svg ul. gen. Kazimierza Pułaskiego - droga wewnętrzna
Ikona ulica skrzyżowanie.svg światła PL road sign A-21.svg ul. gen. Kazimierza Pułaskiego
Ikona ulica z lewej.svg ul. Miernicza
Ikona ulica skrzyżowanie.svg ul. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Ikona ulica z prawej.svg ul. Stacha Świstackiego
Ikona ulica plac.svg
Ikona koniec ulicy początek deptaku.svg
Ikona deptak koniec T ulica.svg PL road sign A-21.svg ul. Tadeusza Kościuszki / ul. Zgodna
Ikona ulica.svg PL road sign A-21.svg ul. Tadeusza Kościuszki
Położenie na mapie Wrocławia
Mapa konturowa Wrocławia, blisko centrum po prawej na dole znajduje się punkt z opisem „Ulica Komuny Paryskiej”
Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, blisko centrum po lewej na dole znajduje się punkt z opisem „Ulica Komuny Paryskiej”
Położenie na mapie województwa dolnośląskiego
Mapa konturowa województwa dolnośląskiego, po prawej znajduje się punkt z opisem „Ulica Komuny Paryskiej”
51°06′04,977″N 17°02′51,404″E/51,101382 17,047612
Ul. Komuny Paryskiej 7 i 9
Ul. Komuny Paryskiej 5
Ul. Komuny Paryskiej 14-18

HistoriaEdytuj

Przed powstaniem ulicyEdytuj

Końcowy odcinek ulicy, tj. południowo-wschodni jej kraniec, leży na terenach dawnej polskiej osady Parszów (wieś lokacyjna)[1][2][3]. Pierwszy odnaleziony zapis o tej wsi pochodzi już z 1305 r.[1]. Osada należała do biskupa wrocławskiego[1][2]. Znajdowała się w rejonie dzisiejszego placu Zgody, a późniejsza (od końca XV wieku) jej nazwa to Biały Folwark (Parschner Vorwerk, Allodium Album, Weisses Vorwerk)[1][2][4][5], gdzie zbudowano pałac biskupi[6]. Początkowy odcinek ulicy przebiega przez teren stanowiący niegdyś przedpole dla fortyfikacji miejskich[7][8][9] (Ohlauer Vorstadt[8]). Fortyfikacje zostały rozebrane, a obszar przez który przebiega ulica Komuny Paryskiej na całej swojej długości włączony został do miasta w 1808 r.[6][8]. Należy także zaznaczyć, iż zanim powstała droga na śladzie ulicy Komuny Paryskiej, istniała już prostopadle do niej przebiegająca droga, która dziś stanowi ulicę Kazimierza Pułaskiego, o której najstarszy zapis o pochodzi z 1370 r.[10].

Powstanie i rozwój ulicy do 1945 r.Edytuj

Droga biegnąca na śladzie dzisiejszej ulicy Komuny Paryskiej wzmiankowana już była w starych dokumentach miejskich z 1403 r.[1][11], choć przyjmuje się, że została wytyczona już w XIV wieku. Był to trakt do tak zwanego Czerwonego Folwarku (Rubra Villa, Rothes Vorwerk), wytyczony prawdopodobnie w XIV wieku. Sam Czerwony Folwark położony był w pobliżu Białego Folwarku w obrębie tych samych włości biskupów wrocławskich, w rejonie dzisiejszej posesji przy ulicy Komuny Paryskiej 69-73 (od którego ulica otrzymała później nazwę)[4][11][12]. Po likwidacji fortyfikacji miejskich w 1813 r. wytyczono wzdłuż zewnętrznego brzegu zachowanej fosy miejskiej ulicę, jako założenie urbanistyczno-rekreacyjne, kształtujące początkowy bieg ulicy Komuny Paryskiej[13][14].

Ulica Komuny Paryskiej pierwotnie stanowiła peryferyjną uliczkę przedmieścia przy św. Maurycym (Przedmieścia Oławskiego)[11]. Luźna zabudowa ulicy, głównie przy zachodnim odcinku powstawała już w połowie XVI wieku. W latach 40. XIX wieku dokonano wtórnej parcelacji posesji położonych przy ulicy. Po niej nastąpiła ich zabudowa[11][13], głównie domami czynszowymi[11]. Między innymi po parcelacji i wyznaczeniu nowych ulic w latach 70. XIX wieku teren dawnego folwarku został w ten właśnie sposób zabudowany[1][12]. W niektórych publikacjach można znaleźć opinie, że zabudowa tej ulicy należała do grupy zabudowy dla warstw biedniejszych, o kiepskich, ciasnych i ciemnych mieszkaniach. Mieszkały tu bowiem przeważnie rodziny robotników pracujących w fabrykach dawnego Przedmieścia Oławskiego. W maju 1848 r. doszło przy ulicy do rozruchów i protestów robotniczych związanych z niezadowoleniem wynikającym z ciężkich warunków życia[1].

Spośród instytucji i organizacji, które miały swoje siedziby w obiektach położonych przy ulicy Komuny Paryskiej, można wymienić między innymi:

W początkowym fragmencie dzisiejszej ulicy, po stronie północnej na odcinku od Podwala do dzisiejszej ulicy Zygmunta Krasińskiego, założono w 1777 r. pierwszy cmentarz, następnie kolejne. Były to począwszy od północy 3 cmentarze protestanckie: św. Bernardyna (do 1868 r.), św. Krzysztofa (do 1891 r. ?), Zbawiciela (do 1867 r.), oraz cmentarz katolicki św. Doroty (czynny w latach 1816-1861)[18][19]. Teren cmentarzy, które stopniowo ulegały likwidacji, od 1888 r. był sukcesywnie przekształcany w skwer z placem zabaw dla dzieci, następnie urządzony w 1892 r. według projektu H. Richtera, przed 1945 r. modernizowany[18][19][20][21] (Königl Hebammen Institut[22], Spielplatz[21][23]). Ostatni fragment nekropolii znajdował się jeszcze w 1901 r. przy ulicy Komuny Paryskiej z numerami od 2 do 6[20].

Na stosunkowo krótkim odcinku ulicy Komuny Paryskiej, od ulicy Zygmunta Krasińskiego do ulicy gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, zbudowano tory tramwajowe istniejące już w 1901 r.[20]. Torowisko eksploatowane było także po wojnie. Tramwaje jeździły tędy od ulicy Stanisława Małachowskiego, przez ulicę gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, dalej ulicą Zygmunta Krasińskiego do alei Juliusza Słowackiego i także w kierunku przeciwnym. Transport szynowy prowadzony był ulicą jeszcze w latach 60. i 70. XX wieku, do 1977 r.[24][25][26][27], a w 1978 r. zostało wyłączone z eksploatacji[28].

II wojna światowaEdytuj

Podczas oblężenia Wrocławia w 1945 r., w wyniku prowadzonych działań wojennych zniszczeniu uległa znaczna część zabudowy Przedmieścia Oławskiego. Powstały one między innymi podczas ostrzału artyleryjskiego z okolic Wzgórz Trzebnickich oraz bombardowań prowadzonych przy użyciu lotnictwa[29][30][31][10].

Natomiast w odniesieniu do samej ulicy Komuny Paryskiej stwierdza się, że ulica i położona przy niej zabudowa wyszła stosunkowo niezbyt poszkodowana. Jedynie przed 1 lutego 1945 r. w rezultacie pierwszych bombardowań lotniczych oblężonego miasta zniszczone zostały tylko domy nr 15, 20-28 i 39, a pozostałe budynki zostały zachowane w dobrym stanie[1].

Okres powojennyEdytuj

Mimo wyżej opisanych zniszczeń powstałych podczas II wojny światowej, stosunkowo dużo zachowanych budynków mieszkalnych sprawiło, że po wojnie Przedmieście Oławskie było jednym z bardziej zaludnionych osiedli Wrocławia[1][8][3]. Tu i na Przedmieściu Odrzańskim łącznie mieszkało około 40% mieszkańców miasta według stanu na 1955 r.[8].

W latach 2006-2007 zbudowano budynki mieszkalne z dodatkową funkcją usługową w ramach inwestycji TBS Pułaskiego. Ich koncepcję architektoniczną opracowała pracownia Domino Grupa Architektoniczna z siedzibą w Szczecinie[32].

Od października 2013 r. do lipca 2015 r. prowadzono budowę budynku w ramach inwestycji Pułaskiego Park prowadzoną przez spółkę (inwestora) o tej samej nazwie[33]. Kontynuacją tej zabudowy jest przylegający budynek powstały od października 2016 r. do marca 2018 r. w inwestycji o nazwie MINI apartamenty zrealizowaną przez tego samego dewelopera[34].

NazwyEdytuj

W swojej historii ulica nosiła następujące nazwy:

 • Lange Gasse (Długa), do 1826 r.[1][11][35]
 • Vorwerkstrasse (Folwarczna), od 1826 r. do 1945 r.[1][11][4][36]
 • nazwy samowolne, stosowane czasowo w 1945 r.:
  • Ludowa – w odniesieniu do odcinka ulicy od ulicy Podwale do ulicy gen. Kazimierza Pułaskiego
  • Bolesława Bieruta – w odniesieniu do odcinka ulicy od ulicy gen. Kazimierza Pułaskiego od ulicy Tadeusza Kościuszki[4]
 • gen. Jarosława Dąbrowskiego, od 15.11.1945 r. do 24.03.1948 r.[1][4]
 • Komuny Paryskiej, od 24.03.1948 r.[1][11][4][37].

Pierwsza z nazw – Lange Gasse – czyli Długa, utrzymała się do roku 1826 kiedy to została zmieniona, gdyż taką nazwę nosiła również inna ulica, która zachowała tę nazwę do czasów współczesnych[1]ulica Długa[1][38]. Nowa, niemiecka nazwa ulicy – Vorwerkstrasse – nawiązywała do położonego w rejonie dzisiejszego numeru 73 folwarku, bowiem w języku niemieckim użyte w tej nazwie słowo Vorwerk w tłumaczeniu na język polski oznacza właśnie folwark. We wskazanym miejscu położony był tzw. "Czerwony Folwark", natomiast nieco na północ, bliżej ulicy gen. Romualda Traugutta i placu Zgody, położony był "Biały Folwark"[1][4]. Po wojnie pierwsza oficjalna nazwa ulicy – ulica gen. Jarosława Dąbrowskiego – upamiętniała Jarosława Dąbrowskiego, generała, działacza niepodległościowego, rewolucjonisty, dowódcy sił zbrojnych Komuny Paryskiej z 1871 r.[1][39]. Ponieważ w pobliżu znajdowała się przecznica nosząca imię gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, a więc osoby o tym samym nazwisku, prowadziło to często do błędów i nieporozumień. Postanowiono więc zmienić nazwę tej ulicy, co wprowadzono w życie w 1948 r.[1]. Współczesna nazwa ulicy została nadana przez Miejską Radę Narodową uchwałą nr 1065 z 24.03.1948 r.[37]. Upamiętnia ona tzw. Komunę Paryską, tj. rewolucyjne i patriotyczne powstanie ludowe w Paryżu z 1871 r.[1][40].

UlicaEdytuj

PowiązaniaEdytuj

Ulica Komuny Paryskiej przebiega przez osiedle Przedmieście Oławskie w dawnej dzielnicy Krzyki[37][41]. Biegnie od ulicy Podwale do ulicy Tadeusza Kościuszki[a][1][42]. Ulica łączy się z następującymi drogami publicznymi, kołowymi oraz innymi drogami[42]:

Drogi powiązane
powiązanie droga / nr drogi / uwagi status lub kategoria / klasa foto opis
skrzyżowanie ulica Podwale[37][43][44]
106451D[43]
gminna[43]
śródmiejska[45]
  w prawo (dół) oraz na wprost i dalej w prawo (góra)
skrzyżowanie ulica Aleksandra Hercena[46][47]
105483D[46]
gminna[46]
dojazdowa[48]
  na wprost
skrzyżowanie ulica Zygmunta Krasińskiego[49][50]
105778D[49]
gminna[49]
lokalna[51]
  na pierwszym planie
skrzyżowanie ulica gen. Jana Henryka Dąbrowskiego[52][53]
105824D[52]
gminna[52]
lokalna[54]
  w lewo (dół)
włączenie do drogi publicznej sięgacz ulicy Komuny Paryskiej wewnętrzna gminna[37]
włączenie do drogi publicznej ulica gen. Kazimierza Pułaskiego wewnętrzna gminna[55]
skrzyżowanie
sygnalizacja świetlna
ulica gen. Kazimierza Pułaskiego[55][56]
105848D[55]
torowisko tramwajowe[57][58][59]
gminna[55]
główna[60]
skrzyżowanie ulica Miernicza[61][62]
105557D[61]
gminna[61]
dojazdowa[63]
skrzyżowanie ulica gen. Ignacego Prądzyńskiego[64][65]
105611D[64]
gminna[64]
dojazdowa[63]
skrzyżowanie ulica Stacha Świstackiego[b][66][67]
105697D[66]
gminna[66]
dojazdowa[63]
skrzyżowanie koniec sięgacza ulicy Komuny Paryskiej (przerwany bieg jezdni)[b][42]
ulica Zgodna[68][69]
105763D[68]
gminna[68]
dojazdowa[63]
ulica Tadeusza Kościuszki[b][37][70][71]
105786D[70]
torowisko tramwajowe[57][72]
gminna[70]
zbiorcza
dojazdowa[73]
kontynuacja

Istnieją propozycje i postulaty obejmujące następujące projekty dotyczącego powiązań komunikacyjnych:

 • likwidacja końcowego odcinka ulicy Komuny Paryskiej przylegającego do nienazwanego placu leżącego u zbiegu z ulicą Tadeusza Kościuszki i Zgodną, od ulicy Stacha Świstackiego i włączenia go do postulowanego do utworzenia rynku Przedmieścia Oławskiego[74],
 • budowy kładki dla pieszych i rowerzystów nad fosą miejską, na przedłużeniu ulicy Komuny Paryskiej[75].

DrogaEdytuj

 
Przystanek "skwer Krasińskiego"

Ulica Komuny Paryskiej obejmuje między innymi drogę publiczną, której przypisano kategorię drogową jako gminną[c][37] (numer drogi: 105825D[d][37][76][77], numer ewidencyjny drogi: G1058250264011[37]; do 2012 r. ulica była drogą powiatową o numerze 1695D[78]). Droga gminna przypisana od ulicy Komuny Paryskiej ma 945 m długości[e][37]. Przebiega po terenie położonym na wysokości bezwzględnej od około 117,4 do 118,5 m n.p.m.[79]. Jest to droga klasy lokalnej[51][80][81], przy czym odcinek ulicy od ulicy gen. Jana Henryka Dąbrowskiego do ulicy gen. Kazimierza Pułaskiego włączono do strefy ograniczenia prędkości do 30 km/h[57]. Wzdłuż ulicy przewidziano i wykonano obustronne chodniki[82][83][84][85]. W początkowym biegu ulicy szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających wynosi od 13 do 37 m[86]. Ulica, jako droga jednojezdniowa, posiada pojedynczą jezdnię o nawierzchni z granitowej kostki brukowej, z wyjątkiem początkowego fragmentu od ulicy Podwale do ulicy gen. Jana Henryka Dąbrowskiego oraz niektórych skrzyżowań i przejść dla pieszych, gdzie wykonano odcinki ulicy o nawierzchni z masy bitumicznej i z wyjątkiem przejazdu przez torowisko tramwajowe ulicy gen. Kazimierza Pułaskiego gdzie wykonano nawierzchnię betonową[82][87].

Ulica, w zakresie dróg gminnych, położona jest na działkach ewidencyjnych o podanych niżej polach powierzchni[37]:

Drogi i działki ewidencyjne
Odcinek Działka Powierzchnia[f]
od ulicy Podwale do ulicy gen. Kazimierza Pułaskiego działka nr 90/2, AM-5, obręb Południe 7 459 m2[88] (7 435 m2[89])
od ulicy gen. Kazimierza Pułaskiego do ulicy gen. Ignacego Prądzyńskiego działka nr 57, AM-9, obręb Południe 6 039 m2[90] (6 030 m2[91])
od ulicy gen. Ignacego Prądzyńskiego do ulicy Stacha Świstackiego / ulicy Tadeusza Kościuszki[b] działka nr 1, AM-11, obręb Południe 1 988 m2[92] (1 985 m2[93])
razem droga gminna: nr nr 1, 57, 90/2 15 486 m2 (15 450 m2)

Ponadto ulica obejmuje należącą do gminy drogę wewnętrzną o długości 112 m, stanowiącą sięgacz[37], położoną na działce gruntu o powierzchni 705 m2[37][94] (708 m2[95]). Sięgacz ten posiada nawierzchnię częściowo betonową (na początkowym odcinku), a częściowo z masy bitumicznej (na pozostałym odcinku)[82][87].

KomunikacjaEdytuj

 
Droga rowerowa i chodnik przy skwerze

Wzdłuż ulicy (odcinek od ulicy Stacha Świstackiego / ulicy Tadeusza Kościuszki do ulicy Podwale) kursują autobusy na wyznaczonych tu liniach w ramach wrocławskiej komunikacji miejskiej, w jednym kierunku ze wschodu na zachód. Dla kierunku przeciwnego autobusy przemieszczają się ulicą Tadeusza Kościuszki. Przy ulicy urządzono przystanki dla miejskiej komunikacji autobusowej o nazwach: Świstackiego, Komuny Paryskiej, Komuny Paryskiej (szkoła), skwer Krasińskiego. Można także wskazać, że przystanek Komuny Paryskiej obejmuje Przystanek autobusowy i przystanki tramwajowe w ulicy gen. Kazimierza Pułaskiego dla tramwajów obsługujących wyznaczone tą ulicą linie tramwajowe. Natomiast torowisko tramwajowe w ulicy Tadeusza Kościuszki pozostaje nieużytkowane[57][58].

Ulica od ulicy Podwale od ulicy gen. Kazimierza Pułaskiego leży we wrocławskiej, rowerowej strefie centralnej, a dalej do ulicy Tadeusza Kościuszki wskazywana jest jako jedna z głównych rowerostrad[96]. Obecnie drogi rowerowe, pas rowerowy i kontrapas wyznaczone są przy ulicy od ulicy Podwale do ulicy Zygmunta Krasińskiego, w połączeniu z drogami rowerowymi tych ulic, dalej kontrapas, w ramach strefy ograniczenia prędkości do 30 km/h, do ulicy gen. Kazimierza Pułaskiego w połączeniu z drogami rowerowymi biegnącymi wzdłuż tej ulicy. W kolejnych odcinkach ulicy nie ma wyznaczonych specjalnych dróg rowerowych i dopiero od ulicy gen. Ignacego Prądzyńskiego do ulicy Stacha Świstackiego wyznaczono kontrapas. W rejonie końca ulicy i ulicy Zgodnej oraz Tadeusza Kościuszki położona jest stacja roweru miejskiego[57][97].

Zabudowa i zagospodarowanieEdytuj

Układ urbanistycznyEdytuj

 
Przedmieście Oławskie, skwer J. Słowackiego i początek ulicy
 
Ul. Komuny Paryskiej 7-9
 
Ul. Komuny Paryskiej 67-71 (elewacje tylne)
 
Ul. Komuny Paryskiej 63a-67 (elewacje tylne)
 
Ul. Komuny Paryskiej 39-41
 
Ul. Komuny Paryskiej 44-46
 
Ul. Zgodna (w tle po lewej skrzyżowanie z ul. Kościuszki i Komuny Paryskiej)

Ulica Komuny Paryskiej przebiega przez obszar zabudowy śródmiejskiej[98][99][100], w strefie centralnej[96], gęsto wypełniony tkanką miejską[101], charakteryzującej się przemieszaniem zabudowy o podstawowej funkcji mieszkaniowej z zabudową także o innym przeznaczeniu[102], przede wszystkim zabudową mieszkalno-usługową[98][103]. Obszar przez który przebiega odcinek od ulicy Podwale do ulicy gen. Kazimierza Pułaskiego określany jest jako wielofunkcyjny obszar centrum miasta, natomiast dalszy odcinek przebiega przez obszar mieszkaniowej zabudowy kamienicowej[104].

Obszar zabudowy, przez który przebiega ulica Komuny Paryskiej, uznawany jest za teren o zdefiniowanym układzie kompozycyjnym, z liniowymi i kwartałowymi elementami go tworzącymi[105][106]. W układzie urbanistycznym dominuje ukształtowanie bloków urbanistycznych w postaci kwartałów zabudowy, w ramach których umiejscowiono funkcje reprezentacyjne na zewnątrz kwartału, a funkcje użytkowe do wewnątrz. Dominuje tu pierzejowa, zwarta zabudowa wzdłuż ulic[98][102][106], ale z występującymi zaburzeniami w postaci luk w zabudowie[98]. Przy ulicy Komuny Paryskiej takie zaburzenia i luki w zabudowie występują w następujących miejscach: pomiędzy ulicą gen. Kazimierza Pułaskiego a numerem 56 po stronie północnej, oraz również po stronie północnej między numerami 84 a 94[105]. Wskazuje się ponadto na gęstą sieć uliczną i linii transportu publicznego[58][107]. Ulica przebiega przez obszar zabudowy średniowysokiej do 25 m, przy czym w ramach tej strefy wyznaczono tu śródmiejski obszar podwyższenia wysokości zabudowy[108].

Wskazuje się w opisywanym rejonie na następujące osie i rozwinięcia widokowe:

 • wzdłuż całej ulicy Podwale na fosę miejską i położoną za nią Promenadę Staromiejską, w tym na położone w jej obrębie, od skrzyżowania ulicy Podwale i Komuny Paryskiej, Wzgórze Partyzantów,
 • wzdłuż ulicy Tadeusza Kościuszki w kierunku zachodnim na rozwidlenie ulic: Tadeusza Kościuszki i Komuny Paryskiej[105].

Znaczenie przestrzeniEdytuj

Zasadniczy odcinek ulicy Komuny Paryskiej określany jest jako publiczna przestrzeń o charakterze lokalnym. Początek ulicy łączy się z bulwarem ogólnomiejskim (ulica Podwale), a sama ulica na odcinku do ulicy Zygmunta Krasińskiego, podobnie jak ta ulica, jest przestrzenią publiczną o charakterze ogólnomiejskim[109]. Obszarową formą zieleni wypoczynkowej jest tu położony Skwer Zygmunta Krasińskiego[110][109]. Dalszy odcinek to przestrzeń o charakterze lokalnym, przecięta przestrzenią ogólnomiejską – ulicą gen. Kazimierza Pułaskiego. Taki lokalny charakter ulica ma do skrzyżowania z ulicą Stacha Świstackiego. Tutaj zaś wskazuje się na znaczenie tego miejsca jako lokalnego centrum obejmującego oprócz końcowego odcinka ulicy Komuny Paryskiej, także ulicą Tadeusza Kościuszki (od ulicy Stacha Świstackiego do ulicy Stanisława Więckowskiego), ulicę Zgodną i plac Zgody wraz z przylegającym do niego odcinkiem ulicy gen. Romualda Traugutta. Pozostałe przecznice ulicy Komuny Paryskiej nie mają określonego znaczenia w ramach miejskiej przestrzeni publicznej[109]. Ulica na odcinku od ulicy gen. Kazimierza Pułaskiego do ulicy Tadeusza Kościuszki leży w strefie ulic handlowych[111].

Punkty użyteczności publicznej, instytucje, urzędy i inneEdytuj

Punkty użyteczności publicznej, instytucje oświaty, urzędy i inne:

ZabudowaEdytuj

Ulica Komuny Paryskiej przebiega przez obszar z zabudowanymi kwartałami ulicznymi o pierzowym położeniu budynków z funkcją reprezentacyjną na zewnątrz kwartału. Dominują zachowane budynki przedwojenne, uzupełnione nową zabudową pochodzącą zarówno z XX wieku, jak i XXI wieku. Są to budynki mieszkalne lub mieszkalno-usługowe z lokalami użytkowymi położonymi w parterach tych budynków. Budynki mają wysokość od czterech o ośmiu kondygnacji nadziemnych. W początkowym odcinku ulicy po stronie północnej położony jest obszar zieleni rekreacyjnej nazwany Skwerem Zygmunta Krasińskiego[98][102][137][138]. Z budynków o innym przeznaczeniu niż mieszkalne wymienić można szkołę[120][137] lub dawny lazaret zaadaptowany na potrzeby instytutu działającego w ramach uczelni wyższej[117][137], czy kamienica przebudowana na hostel[114][137]. Przy zbiegu ulicy Komuny Paryskiej, Tadeusza Kościuszki i Zgodnej istnieje niewielki plac w kształcie zbliżonym do trójkąta. Istnieją propozycje jego adaptacji na rynek Przedmieścia Oławskiego, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji miejsca spotkań mieszkańców. Propozycja obejmuje postulat likwidacji przylegającego do placu odcinka ulicy Komuny Paryskiej[74].

Wybrane obiekty współczesne i inneEdytuj

Obiekty podlegające ochronie zabytków wymienione są w rozdziale Ochrona i zabytki. Tu podano podstawowe informacje o niektórych obiektach współczesnych i innych, nie objętych wspomnianą ochroną zabytków:

TBS Pułaskiego
średniowysokie budynki mieszkalne z dodatkową funkcją usługową (7 kondygnacji nadziemnych)[32][139][140]; numeracja porządkowa: ulica Komuny Paryskiej 39[125][139], 41[141][139], 44[127][140], 46[128][140]; budynki usytuowane prostopadle do ulicy Komuny Paryskiej, wzdłuż drogi wewnętrznej przypisanej do ulicy gen. Kazimierza Pułaskiego, tworzą zachodnią pierzeję tej ulicy[42], w budynkach znajdą się między innymi wyżej wspominane: tzw. Duży Domek w ramach Przedszkola nr 35[129] oraz Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego Urzędu Miejskiego Wrocławia[124][125][126]; powierzchnia zabudowy 952 m2 (nr 39 i 41)[139] i 1 580 m2 (nr 44 i 46)[140];
obiekt handlowy
jednokondygnacyjny pawilon handlowo-usługowy[142]; numeracja porządkowa: ulica Komuny Paryskiej 48[143]; powierzchnia zabudowy 70 m2[142];
Pułaskiego Park
średniowysoki budynek mieszkalny z dodatkową funkcją handlowo-usługową[33]; numeracja porządkowa: ulica Komuny Paryskiej 56[144][145]; siedem kondygnacji nadziemnych, jedna podziemna, 48 lokali mieszkalnych, powierzchnia mieszkalna 2 520 m2, powierzchnia zabudowy 494 m2[33] (powierzchnia zabudowy 607 m2[145]); do tego budynku ten sam deweloper dobudował kolejny blok mieszkalny o tej samej wysokości z 54 lokalami mieszkalny[34], lecz temu budynkowi przypisano adres ulica gen. Kazimierza Pułaskiego 8[146][147].
Paryski Zakątek
średniowysoki budynek mieszkalny[148]; numeracja porządkowa: ulica Komuny Paryskiej 90[149][150], 90a[150][151], 92[150][152]; sześć kondygnacji nadziemnych, jedna podziemna, 135 lokali mieszkalnych[148]; powierzchnia zabudowy 1 749 m2[150]
Kamienica przy ulicy Komuny Paryskiej 94a
oficyna, nie ujęta w gminnej ewidencji zabytków[137], poddana gruntownemu remontowi i modernizacji w ramach programu rewitalizacji kilku kamienic Przedmieścia Oławskiego, roboty budowlane uwzględniały przystosowanie budynku pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych[153][154].

Należy także wspomnieć o kilku budynkach powstałych w ramach różnych inwestycji zbudowanych we wnętrzu kwartału ulic: Komuny Paryskiej, gen. Kazimierza Pułaskiego, Tadeusza Kościuszki i gen. Ignacego Prądzyńskiego, z numeracją porządkową przypisaną jednak tylko do ulic: Tadeusza Kościuszki i gen. Kazimierza Pułaskiego. Są to między innymi: Ultra Nova[155], Nowa Papiernia[156], Nowa Manufaktura[157][158].

ZieleńEdytuj

Jedyną większą formą zieleni miejskiej przy ulicy Komuny Paryskiej jest skwer Zygmunta Kasińskiego położony po północnej stronie ulicy w początkowym jej biegu, tj. przy odcinku od ulicy Podwale do ulicy Zygmunta Kasińskiego. Skwer ma pole powierzchni wynoszące 12 721 m2[h][18][19][110][159][160][161][162]. Uznaje się go za ważne założenie zieleni[105], które podlega ochronie także w ramach gminnej ewidencji zabytków[137][163][164]. Poza tym istnieją liniowe formy zieleni, takie jak aleje, szpalery czy zieleń przyuliczna, urządzone wzdłuż przecznic: ulicy Podwale, ulicy gen. Kazimierza Pułaskiego i ulicy Tadeusza Kościuszki. Niewielkie obszarowe formy zieleni wypoczynkowej są położone we wnętrzach międzyblokowych za pierwszą linią zabudowy przyulicznej, tj. za numerami 30-34 po stronie północnej i numerami 21-27 po stronie południowej[161]. Taka forma zieleni znajduje się także przy skrzyżowaniu z ulicą gen. Kazimierza Pułaskiego, po jego północno-wschodniej stronie[161][75].

Ochrona i zabytkiEdytuj

Ulica przebiega na terenie Przedmieścia Oławskiego wpisanego jako obszar do rejestru zabytków dnia 20.06.2005 r. decyzją o wpisie nr 538/A/05[165][166][167][168][169][170][171]. W ramach wskazanego obszaru ochronie podlega przede wszystkim układ przestrzenny kształtowany od XIII do XIX wieku[168][170][172][173], wraz z archeologicznymi nawarstwieniami kulturowo-osadniczymi[170]. Ponadto ochroną konserwatorską objęty zespół urbanistyczny ulicy Mierniczej, tworzący między innymi fragment pierzei północnej ulicy Komuny Paryskiej[174]. Ochronie w zakresie historycznych założeń zieleni podlega także kwartał ze skwerem po północnej stronie ulicy Komuny Paryskiej od ulicy Podwale do ulicy Zygmunta Krasińskiego[169].

Przy ulicy i w najbliższym sąsiedztwie znajdują się następujące zabytki ujęte w gminnej ewidencji zabytków[i] (według stanu na kwiecień 2022 r.)[137]:

Obiekty zabytkowe
obiekt[j], położenie powstanie, rodzaj ochrony[k] fotografia
strona południowa
Kamienica
ulica Podwale 70[137][175][176] (ulica Komuny Paryskiej 1[l][177][178])
projekt 1861 r.
rodzaj ochrony: gez, mpzp[137]
 
Kamienica
ulica Komuny Paryskiej 3[137][179][180], kolejność obiektu w zespole: 1[179][180]
około 1895 r.
rodzaj ochrony: gez, mpzp[137]
 
Oficyna mieszkalna, obecnie budynek mieszkalny
ulica Komuny Paryskiej 3[137][181][182], kolejność obiektu w zespole: 2[181][182]
około 1895 r.
rodzaj ochrony: gez, mpzp[137]
Kamienica
ulica Komuny Paryskiej 5[137][183][184][184]
około 1890 r.
rodzaj ochrony: gez, mpzp[137]
 
Kamienica
ulica Komuny Paryskiej 11[137][185][186][186] (ulica gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 2[m][187])
około 1870 r.
rodzaj ochrony: gez, mpzp[137]
 
Kamienica
ulica Komuny Paryskiej 13[137][188][189]
około 1880 r.
rodzaj ochrony: gez, mpzp[137]
Kamienica
ulica Komuny Paryskiej 17[137][190][191]
około 1900 r.
rodzaj ochrony: gez, mpzp[137]
Kamienica, obecnie Hostel "Wratislavia"
ulica Komuny Paryskiej 19[137][192][193]
około 1910 r.
rodzaj ochrony: gez, mpzp[137]
 
Dom Opieki "Daheim", obecnie siedziba Dolnośląskiego Ośrodka Kształcenia Nauczycieli
ulica Komuny Paryskiej 19a (oficyna)[11][137][194][195]
1912 r. (projekt Th. Grunewald)
rodzaj ochrony: gez, mpzp[137]
Lazaret, po 1945 r. Dom Studencki, obecnie Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych Uniwersytetu Wrocławskiego
ulica Komuny Paryskiej 21[11][137][196][197]
1930 r.
rodzaj ochrony: gez, mpzp[137]
 
Kamienica
ulica Komuny Paryskiej 23[137][198][199]
około 1890 r.
rodzaj ochrony: gez, mpzp[137]
Kamienica
ulica Komuny Paryskiej 25[137][200][201]
około 1880 r.
rodzaj ochrony: gez, mpzp[137]
Kamienica
ulica Komuny Paryskiej 27[137][202][203]
około 1880 r.
rodzaj ochrony: gez, mpzp[137]
Kamienica
ulica Komuny Paryskiej 29[137][204][205]
około 1880 r.
rodzaj ochrony: gez, mpzp[137]
Kamienica
ulica Komuny Paryskiej 31[137][206][207]
około 1880 r.
rodzaj ochrony: gez, mpzp[137]
Kamienica
ulica Komuny Paryskiej 33[137][208][209]
około 1870 r.
rodzaj ochrony: gez, mpzp[137]
Kamienica
ulica Komuny Paryskiej 35[137][210][211]
około 1880 r.
rodzaj ochrony: gez, mpzp[137]
Kamienica
ulica Komuny Paryskiej 37[137][212][213]
około 1880 r.
rodzaj ochrony: gez, mpzp[137]
Kamienica
ulica Komuny Paryskiej 43 [137][214][215][216] (oraz ulica gen. Kazimierza Pułaskiego 12[217][218])
około 1890 r.
rodzaj ochrony: gez, mpzp[137]
 
Kamienica
ulica Komuny Paryskiej 45[137][214][219][220]
około 1880 r.
rodzaj ochrony: gez, mpzp[137]
Kamienica
ulica Komuny Paryskiej 47[137][214][221][222]
około 1880 r.
rodzaj ochrony: gez, mpzp[137]
Kamienica
ulica Komuny Paryskiej 49-51[137][214][223][224][225]
około 1880 r.
rodzaj ochrony: gez, mpzp[137]
Kamienica
ulica Komuny Paryskiej 53[137][214][226][227]
około 1870 r.
rodzaj ochrony: gez, mpzp[137]
Kamienica
ulica Komuny Paryskiej 55[137][214][228][229]
około 1880 r.
rodzaj ochrony: gez, mpzp[137]
Kamienica
ulica Komuny Paryskiej 57[137][214][230][231]
około 1880 r., 2006 r. (rozebrana oficyna)
rodzaj ochrony: gez, mpzp[137]
Kamienica
ulica Komuny Paryskiej 57a[137][214][232][233]
około 1880 r.
rodzaj ochrony: gez, mpzp[137]
Kamienica
ulica Komuny Paryskiej 59[137][214][234][235]
około 1890 r.
rodzaj ochrony: gez, mpzp[137]
Kamienica
ulica Komuny Paryskiej 61[137][214][236][237]
około 1890 r.
rodzaj ochrony: gez, mpzp[137]
Kamienica
ulica Komuny Paryskiej 63[137][214][238][239]
około 1880 r.
rodzaj ochrony: gez, mpzp[137]
Kamienica
ulica Komuny Paryskiej 65[137][214][240][241]
około 1890 r.
rodzaj ochrony: gez, mpzp[137]
 
Kamienica
ulica Komuny Paryskiej 67[137][214][242][243]
około 1890 r.
rodzaj ochrony: gez, mpzp[137]
 
Kamienica
ulica Komuny Paryskiej 69[137][214][244][245]
około 1880 r.
rodzaj ochrony: gez, mpzp[137]
Kamienica
ulica Komuny Paryskiej 71[137][214][246][247]
około 1880 r.
rodzaj ochrony: gez, mpzp[137]
Kamienica
ulica Komuny Paryskiej 73[137][214][248][249]
około 1880 r.
rodzaj ochrony: gez, mpzp[137]
Kamienica Theodora Seidela, obecnie budynek mieszkalny
ulica Komuny Paryskiej 73a[137][214][250][251]
1879 r.
rodzaj ochrony: gez, mpzp[137]
Kamienica
ulica Komuny Paryskiej 85[137][214][252][253]
około 1880 r.
rodzaj ochrony: gez, mpzp[137]
strona północna
Cmentarze: świętych Bernarda, Krzysztofa, Salwadora i Doroty, obecnie skwer Zygmunta Krasińskiego[137][254][163][164]
około 1880 r.
rodzaj ochrony: gez, mpzp[137]
 
Kamienica
ulica Komuny Paryskiej 14[137][255][256]
około 1890 r.
rodzaj ochrony: gez, mpzp[137]
 
Kamienica
ulica Komuny Paryskiej 14a[137][257][258]
około 1890 r.
rodzaj ochrony: gez, mpzp[137]
 
Kamienica
ulica Komuny Paryskiej 16[137][259][260]
około 1880 r.
rodzaj ochrony: gez, mpzp[137]
 
Kamienica
ulica Komuny Paryskiej 18[137][261][262]
około 1880 r.
rodzaj ochrony: gez, mpzp[137]
 
Kamienica
ulica Komuny Paryskiej 30[137][263][264][265]
1889 r.[137][265]
rodzaj ochrony: gez, mpzp[137] (PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_02_EN.233496/1[265])
Kamienica
ulica Komuny Paryskiej 32[137][266][267]
około 1880 r.
rodzaj ochrony: gez, mpzp[137]
Kamienica
ulica Komuny Paryskiej 34[137][268][269]
około 1890 r.
rodzaj ochrony: gez, mpzp[137]
Ewangelicka Obywatelska Szkoła Średnia (Evangelische höhere Bürgerschule), obecnie Szkoła Podstawowa Nr 2 im. mjr. Henryka Sucharskiego
ulica Komuny Paryskiej 36-38[11][137][270][271]
lata 1875-1878
rodzaj ochrony: gez, mpzp[137]
 
Kamienica
ulica Komuny Paryskiej 42[137][272][273][274]
lata 1875-1876[137][274]
rodzaj ochrony: gez, mpzp[137] (PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_02_EN.233504/1[274])
Kamienica
ulica Komuny Paryskiej 58-60[137][214][275][276]
około 1890 r., około 1915 r.
rodzaj ochrony: gez, mpzp[137]
Kamienica
ulica Komuny Paryskiej 62-64[137][214][277][278]
około 1890
rodzaj ochrony: gez, mpzp[137]
Kamienica, obecnie budynek z usługowym parterem
ulica Miernicza 28[137][279][280][281]
około 1890
rodzaj ochrony: gez, mpzp[137]
 
Kamienica "U Sadowników" ("Zum Pomologen"), obecnie budynek mieszkalny
ulica Komuny Paryskiej 70[137][214][282][283]
około 1905 r.
rodzaj ochrony: gez, mpzp[137]
Kamienica - siedziba Schroniska i Domu Wychowawczego dla Dziewcząt "Martha Stift", obecnie budynek mieszkalny
ulica Komuny Paryskiej 72[137][214][284][285], kolejność obiektu w zespole: 1[284][285]
1868 r.
rodzaj ochrony: gez, mpzp[137]
Oficyna mieszkalna I
ulica Komuny Paryskiej 72[11][137][286][287], kolejność obiektu w zespole: 2[286][287] (dom słuchacza przy medycznym studium zawodowym[287] / obecnie budynek Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa[286])
1868 r., około 1910 r.
rodzaj ochrony: gez, mpzp[137]
Oficyna mieszkalna II
ulica Komuny Paryskiej 72[137][288][289], kolejność obiektu w zespole: 3[288][289] (dom słuchacza przy medycznym studium zawodowym[289] / obecnie budynek Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa[288])
1868 r., około 1910 r.
rodzaj ochrony: gez, mpzp[137]
Kamienica
ulica Komuny Paryskiej 74[137][214][290][291]
około 1880 r.
rodzaj ochrony: gez, mpzp[137]
Kamienica
ulica Komuny Paryskiej 74a[137][214][292][293]
około 1880 r.
rodzaj ochrony: gez, mpzp[137]
Kamienica
ulica Komuny Paryskiej 76[137][214][294][295]
około 1880 r.
rodzaj ochrony: gez, mpzp[137]
Kamienica
ulica Komuny Paryskiej 78[137][214][296][297]
około 1880 r.
rodzaj ochrony: gez, mpzp[137]
Kamienica, obecnie budynek mieszkalny z częściowo usługowym parterem
ulica gen. Ignacego Prądzyńskiego 24a[137][298][299][300]
około 1880 r.
rodzaj ochrony: gez, mpzp[137]
Kamienica
ulica Komuny Paryskiej 82[137][214][301][302]
około 1880 r.
rodzaj ochrony: gez, mpzp[137]
Kamienica
ulica Komuny Paryskiej 84[137][214][303][304]
około 1880 r., 1960 r.
rodzaj ochrony: gez, mpzp[137]

DemografiaEdytuj

Ulica przebiega przez obszar objęty rejonami statystycznymi o wykazanej w poniższej tabeli gęstości zaludnienia i ilości zameldowanych osób, przy czym dane pochodzą z 31.12.2021 r.[305]

Demografia[305]
Rejon statystyczny nr Liczba osób zameldowanych Gęstość zaludnienia [lud./km2] Położenie numery adresowe
931080 459 10 427 strona północna
od ulicy Podwale do ulicy Zygmunta Krasińskiego
brak
931110 786 21 503 strona północna
od ulicy Zygmunta Krasińskiego do nr 30
od nr 8 do nr 30
931130 706 26 908 strona południowa
od ulicy Podwale do ulicy gen. Jana Henryka Dąbrowskiego
od nr 3 do nr 9
931140 519 24 823 strona południowa
od ulicy gen. Jana Henryka Dąbrowskiego do nr 21
od nr 11 do nr 21
931120 940 23 009 obie strony
od nr 23 oraz 32 do ulicy gen. Kazimierza Pułaskiego
od nr 23 do nr 37
od nr 32 do nr 42
931190 636 12 123 strona północna
od ulicy gen. Kazimierza Pułaskiego do ulicy Mierniczej
od nr 48 do nr 62-64
931210 853 36 745 strona północna
od ulicy Mierniczej do ulicy gen. Ignacego Prądzyńskiego
od nr 70 do nr 78
931250 390 15 482 strona południowa
od ulicy gen. Kazimierza Pułaskiego do nr 53
od nr 43 do nr 53
93126 769 28 636 strona południowa
od nr 55 do ulicy Ignacego Prądzyńskiego
od nr 55 do nr 73a
931220 1 254 29 410 strona północna
od gen. Ignacego Prądzyńskiego do ulicy Zgodnej
od nr 82 do nr 96
931272 880 34 322 strona południowa
od ulicy Ignacego Prądzyńskiego do ulicy Stacha Świstackiego
od nr 79 do nr 85
931280 860 29 661 strona południowa
od ulicy Stacha Świstackiego do ulicy Tadeusza Kościuszki
brak

Baza TERYTEdytuj

 
Widok w kierunku ul. Podwale i ul. Dworcowej

Dane Głównego Urzędu Statystycznego z bazy TERYT, spis ulic (ULIC)[306]:

 • województwo: DOLNOŚLĄSKIE (02)
 • powiat: Wrocław (0264)
 • gmina/dzielnica/delegatura: Wrocław (0264011) gmina miejska; Wrocław-Krzyki (0264039) delegatura
 • Miejscowość podstawowa: Wrocław (0986283) miasto; Wrocław-Krzyki (0986544) delegatura
 • kategoria/rodzaj: ulica
 • Nazwa ulicy: ul. Komuny Paryskiej (09101)[42][307].

Zobacz teżEdytuj

UwagiEdytuj

 1. Podany tu przebieg ulicy Komuny Paryskiej, jako łączący ulicę Podwale z ulicą Tadeusza Kościuszki, zgody jest z określeniem stosowanym przez niektórych autorów publikacji[1][11], a także z numeracją adresową położonych przy ulicy posesji, która zarówno po stronie południowej (numery nieparzyste) jak i północnej (numery parzyste) rozpoczyna się niskimi numerami przy ulicy Podwale, a kolejne numery nadano rosnąco w kierunku wschodnim; najwyższe numery adresowe przypisane do ulicy Komuny Paryskiej znajdują się w rejonie ulicy Tadeusza Kościuszki[42]. Inaczej jednak określono przebieg tej ulicy w zestawieniu udostępnianym przez zarządcę drogi – Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta (ZDiUM) – a mianowicie wskazano jej przebieg od ulicy Tadeusza Kościuszki do ulicy Podwale[37], podobnie jak w uchwale Zarządu Województwa Dolnośląskiego o nadaniu numeru drogi[77]. Można w tym kontekście także wspomnieć, iż podany w niniejszym artykule przebieg ulicy niezgody jest z dopuszczalnym kierunkiem ruchu pojazdów na części ulicy jako ulicy jednokierunkowej, gdyż ruch na tej dopuszczalny jest w kierunku przeciwnym, tj. ze wschodu na zachód, przy czym dotyczy to odcinków ulicy: od ulicy Stacha Świstackiego do ulicy gen. Ignacego Prądzyńskiego oraz od ulicy gen. Kazimierza Pułaskiego do ulicy Podwale. Na pozostałym odcinku od ulicy gen. Ignacego Prądzyńskiego do ulicy gen. Kazimierza Pułaskiego na ulicy Komuny Paryskiej dopuszczalny jest ruch w obu kierunkach[57].
 2. a b c d Podane tu przypisanie ulic i skrzyżowań, choć czytelne w terenie i na mapach, nie jest jednak tak jednoznaczne, bowiem:
  • krótki odcinek jezdni od ulicy Komuny Paryskiej do ulicy Tadeusza Kościuszki, stanowiący przedłużenie ulicy Stacha Świstackiego położony jest na działce 6/4, AM-10, obręb Południe, która przypisana jest do ulicy Tadeusza Kościuszki[70][308], a według zestawienia zarządcy drogi – Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta (ZDiUM) – ulica Stacha Świstackiego biegnie od ulicy Tadeusza Kościuszki, także numery adresowej tej ulicy zaczynają się na południe od wskazanej ulicy[66][67]; niemniej przebieg tej ulicy na mapie w Ewidencji miejscowości, ulic i adresów wskazuje także ten odcinek ulicy jako ulicę Stacha Świstackiego oraz tak jest powszechnie traktowany[67],
  • końcowy odcinek jezdni ulicy Komuny Paryskiej od początku skrzyżowania z wyżej opisaną jezdnią ulicy Stacha Świstackiego / ulicy Tadeusza Kościuszki, położony jest na działce nr 41, AM-11, obręb Południe, która także przypisana jest do ulicy Tadeusza Kościuszki[70][309], według zestawienia zarządcy drogi – Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta (ZDiUM) – ulica Komuny Paryskiej biegnie od ulicy Tadeusza Kościuszki, przy czym nie jest sprecyzowane czy chodzi o skrzyżowanie w rejonie ulicy Zgodnej czy wyżej opisaną jezdnię (być może przynależną do ulicy Tadeusza Kościuszki, a być może do ulicy Stacha Świstackiego[70]); należy jednak zaznaczyć, że zabudowa położona przy tym odcinku jezdni (zabudowa znajduje się tu wyłącznie po stronie północnej) przypisana jest adresowo do ulicy Komuny Paryskiej (numery 94, 96 oraz oficyny 92 i 94a)[67].
 3. Nadanie ulicy Komuny Paryskiej kategorii drogi gminnej nastąpiło uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia z 13.09.2012 r. nr XXXI/685/12[37][310].
 4. Nadanie numeru drodze gminnej, ulicy Komuny Paryskiej, nastąpiło uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego z 20.12.2013 r. nr 5126/IV/13[37][77].
 5. Powierzchnia terenu przypisana do ulicy określona jest na podstawie powierzchni działek ewidencyjnych przypisanych do tej ulicy w zestawieniu udostępnianym przez zarządcę drogi: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta (ZDiUM), odczytana z zapodanych w przypisach geoportalach. W każdym przypadku teren samego skrzyżowania z inną ulicą może być przypisany do jednej z ulic, a tym samym powierzchnia terenu samego skrzyżowania może być przypisana do tej ulicy lub być pominięta jako uwzględniona w innej ulicy. Dotyczy to prawdopodobnie także długości ulicy podawanej przez zarządcę drogi, który nie opisuje w jaki sposób jest ona określana. Najprawdopodobniej, lecz jest to domniemanie niezweryfikowane, jest ona określana jako suma długości drogi w obrębie działek ewidencyjnych przypisanych do danej drogi, co oznacza, że długość odcinka w obrębie skrzyżowania jest przypisana tylko jednej z krzyżujących się ulic, tej do której ulicy przypisano daną działkę ewidencyjną.
 6. Pole powierzchni określono na podstawie powierzchni działki/działek ewidencyjnych odczytanych ze wskazanych w przypisach portali/geoportali.
 7. Przedszkole nr 35 z oddziałami integracyjnymi „Tęczowy Domek” we Wrocławiu położone jest przy ulicy gen. Kazimierza Pułaskiego 20a[129][129][130][311], współcześnie określany jako tzw. Mały Domek; mieści się tu oprócz sal dla dzieci, także między innymi sekretariat i intendent[129], oraz przy ulicy Komuny Paryskiej 44 i 46[127][128][129][130], określany jako tzw. Duży Domek, gdzie mieści się oprócz sal dla dzieci, także między innymi sekretariat/referent[129].
 8. Pole powierzchni określono na podstawie powierzchni działki/działek ewidencyjnych odczytanych ze wskazanych w przypisach portali/geoportali. W przypadku terenów zieleni może nie obejmować przyległej zieleni, często połączonej w jedną spójną całość, położonej w ramach działek, na których przebiegają ulice (w ramach pasa drogowego) lub na przyległych działkach prywatnych.
 9. W udostępnianym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytów wykazie zabytków widnieją wpisy dotyczące kamienic: pod numerem 44[n][312], 46[o][313], 63a[314], 75[314] oraz pod numerem 80[315]. W pozostałych jednak źródłach tu przywołanych dotyczących gminnej ewidencji zabytków, tj. geoportalu Wrocław, mapie gminnej ewidencji zabytków oraz w zestawieniu Urzędu Miejskiego Wrocławia, nie ma wykazanych tu wymienionych kamienic. W przypadku dotyczącym numeru 63a istnieje zmodernizowana kamienica (przebudowa, nadbudowa i remont), prawdopodobnie na tyle zmieniona, iż została wykreślona z ewidencji zabytków[316][317][318], a pozostałych przypadkach dotyczących numerów 44, 46, 75 oraz 80 kamienice pod podanymi numerami adresowymi nie istnieją (z czego można wysnuć domniemanie, iż takie kamienice były wpisane do ewidencji lecz zostały rozebrane)[42][138] (numery 44 i 46 zostały przypisane nowemu, współczesnemu budynkowi[127][128][140]). W podanym tu kontekście można także wspomnieć, iż takie nieistniające numery adresowe, które prawdopodobnie stanowiły odrębne wejścia na tej samej nieruchomości wymienione są w miejscowym planie zagospodarowania terenu dla tego obszaru w punkcie dotyczącym obiektów podlegających ochronie konserwatorskiej, a mianowicie numery 68 (prawdopodobnie kamienica przy ulicy Miernicznej 28) i 80 (prawdopodobnie kamienica przy ulicy gen. Ignacego Prądzyńskiego 24a)[137][214].
 10. Uwaga, część informacji o aktualnym stanie budynku i sposobie jego użytkowania zapodana na wrocławskim geoportalu, mapie gminnej ewidencji zabytków, a uwidoczniona w niniejszym zestawieniu zabytków, może być nieaktualna.
 11. Rodzaj ochrony: gez – gminna ewidencja zabytków, mpzp – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, inny lub rejestr zabytków.
 12. Podany w udostępnianym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytów wykazie zabytków numer adresowy przy ulicy Komuny Paryskiej 1 według Ewidencji Miejscowości, Ulic i Adresów Wrocławia nie istnieje. Może to być zaszłość związana np. z istnieniem dwóch numerów adresowych na danej nieruchomości – dwa wejścia do budynku (ulica Podwale 70 i ulica Komuny Paryskiej 1), a później jedno z nich zostało zlikwidowane lub błąd zestawienia; ponadto można także zauważyć, że choć na mapie geoportalu Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu numer ten jest pokazany, to w informacji o budynku tego adresu już nie ma[42][177][178][138].
 13. Podane w ewidencjach zabytków tu wskazane numery adresowe według Ewidencji Miejscowości, Ulic i Adresów Wrocławia nie istnieją. Mogą to być zaszłości związane np. z istnieniem dwóch numerów adresowych na danej nieruchomości, później zlikwidowane lub błąd.
 14. Zabytkowa kamienica pod adresem ulica Komuny Paryskiej 44 wymieniona jest także na portalu Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Dostępna jest przy tym karta ewidencyjna obiektu z lat 1875/1876 (PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_02_EN.233507/1)[319].
 15. Zabytkowa kamienica pod adresem ulica Komuny Paryskiej 46 wymieniona jest także na portalu Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Dostępna jest przy tym karta ewidencyjna obiektu z 1875 r. (PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_02_EN.233511/1)[320].

PrzypisyEdytuj

 1. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u Antkowiak 1970 ↓, s. 107-108 (Komuny Paryskiej).
 2. a b c Harasimowicz 2006 ↓, s. 71 (Biały Folwark).
 3. a b Antkowiak 1970 ↓, s. 149 (Miernicza).
 4. a b c d e f g Heyduk 2012 ↓, s. 158 (Vorwerkstr.).
 5. Harasimowicz 2006 ↓, s. 1022 (Zgody plac).
 6. a b Harasimowicz 2006 ↓, s. 918-919 (Traugutta Romualda).
 7. Harasimowicz 2006 ↓, s. 723 (Przedmieście Świdnickie.
 8. a b c d e Harasimowicz 2006 ↓, s. 722 (Przedmieście Oławskie).
 9. UMWD 2022 ↓, Mapy historyczne: 1807.
 10. a b Antkowiak 1970 ↓, s. 213-214 (Pułaskiego).
 11. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t Harasimowicz 2006 ↓, s. 393 (Komuny Paryskiej).
 12. a b Harasimowicz 2006 ↓, s. 131 (Czerwony Folwark).
 13. a b Bińkowska 2013 ↓, s. 602-604 (Podwale).
 14. Eysymontt i in. 2008 ↓, s. 44-45 (poz. 38).
 15. Harasimowicz 2006 ↓, s. 87 (Bracia Morawscy).
 16. Harasimowicz 2006 ↓, s. 411 (mapa: Kościoły-rozmieszczenie).
 17. Harasimowicz 2006 ↓, s. 134 (Daheim).
 18. a b c Bińkowska 2013 ↓, s. 564 (poz. 497).
 19. a b c Bińkowska 2013 ↓, s. 728-729 (poz. 720).
 20. a b c UMWD 2022 ↓, Mapy historyczne: 1901.
 21. a b UMWD 2022 ↓, Mapy historyczne: 1926-37.
 22. UMWD 2022 ↓, Mapy historyczne: 1866.
 23. UMWD 2022 ↓, Mapy historyczne: 1932.
 24. Piekarz 1965 ↓.
 25. Piekarz 1967 ↓.
 26. Milczyński 1971 ↓.
 27. Milczyński 1977 ↓.
 28. Milczyński 1978 ↓.
 29. Antkowiak 1970 ↓, s. 287 (Worcella).
 30. Antkowiak 1970 ↓, s. 66-67 (Haukego-Bosaka).
 31. Antkowiak 1970 ↓, s. 121-122 (Krasińskiego).
 32. a b urbanity.pl 2022 ↓, TBS Pułaskiego.
 33. a b c urbanity.pl 2022 ↓, Pułaskiego Park.
 34. a b urbanity.pl 2022 ↓, MINI apartamenty.
 35. UMWD 2022 ↓, Wrocław 1807.
 36. UMWD 2022 ↓, Wrocław 1866.
 37. a b c d e f g h i j k l m n o p ZDiUM drogi 2022 ↓, 2316-2317 (Komuny Paryskiej).
 38. UMWr SIP EMUiA 2022 ↓, UiA nr 1355 (ul. Długa).
 39. PWN Dąbrowski Jarosław 2022 ↓.
 40. PWN Komuna Paryska 2022 ↓.
 41. UMWr SIP Mapy 2022 ↓, Osiedla Wrocławia.
 42. a b c d e f g h UMWr SIP EMUiA 2022 ↓, UiA nr 1834 (ul. Komuny Paryskiej).
 43. a b c ZDiUM drogi 2022 ↓, 4395-4401 (Podwale).
 44. UMWr SIP EMUiA 2022 ↓, UiA nr 975 (ul. Podwale).
 45. RMWr 2004 ↓, § 47 ust. 1.
 46. a b c ZDiUM drogi 2022 ↓, 1612 (Hercena Aleksandra).
 47. UMWr SIP EMUiA 2022 ↓, UiA nr 269 (ul. Aleksandra Hercena).
 48. RMWr 2004 ↓, § 56 ust. 1.
 49. a b c ZDiUM drogi 2022 ↓, 2560-2564 (Krasińskiego Zygmunta).
 50. UMWr SIP EMUiA 2022 ↓, UiA nr 1416 (ul. Zygmunta Krasińskiego).
 51. a b RMWr 2004 ↓, § 50 ust. 1.
 52. a b c ZDiUM drogi 2022 ↓, 861 (Dąbrowskiego Jana Henryka).
 53. UMWr SIP EMUiA 2022 ↓, UiA nr 647 (ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego).
 54. RMWr 2004 ↓, § 51 ust. 1.
 55. a b c d ZDiUM drogi 2022 ↓, 4713-4719 (Pułaskiego Kazimierza).
 56. UMWr SIP EMUiA 2022 ↓, UiA nr 962 (ul. gen. Kazimierza Pułaskiego).
 57. a b c d e f UMWr SIP Mapy 2022 ↓, Komunikacja i transport.
 58. a b c UMWr SKM 2022 ↓.
 59. RMWr 2004 ↓, § 46 ust. 2 pkt 2.
 60. RMWr 2004 ↓, § 46 ust. 1.
 61. a b c ZDiUM drogi 2022 ↓, 3328 (Miernicza).
 62. UMWr SIP EMUiA 2022 ↓, UiA nr 1782 (ul. Miernicza).
 63. a b c d RMWr XXIII 2008 ↓, § 32 ust. 2 pkt 1.
 64. a b c ZDiUM drogi 2022 ↓, 4586-4587 (Prądzyńskiego Ignacego).
 65. UMWr SIP EMUiA 2022 ↓, UiA nr 1584 (ul. gen. Ignacego Prądzyńskiego).
 66. a b c d ZDiUM drogi 2022 ↓, 6067 (Świstackiego Stacha).
 67. a b c d UMWr SIP EMUiA 2022 ↓, UiA nr 637 (ul. Stacha Świstackiego).
 68. a b c ZDiUM drogi 2022 ↓, 6921 (Zgodna).
 69. UMWr SIP EMUiA 2022 ↓, UiA nr 809 (ul. Zgodna).
 70. a b c d e f ZDiUM drogi 2022 ↓, 2484-2487 (Kościuszki Tadeusza).
 71. UMWr SIP EMUiA 2022 ↓, UiA nr 639 (ul. Tadeusza Kościuszki).
 72. RMWr XXIII 2008 ↓, § 30 ust. 2 pkt 2.
 73. RMWr XXIII 2008 ↓, § 30 ust. 2 pkt 1.
 74. a b Zienkiewicz 2016 ↓, s. 70.
 75. a b Zienkiewicz 2016 ↓, s. 72.
 76. UMWD 2022 ↓, BDOT10k.
 77. a b c ZWD 2013 ↓, § 1 pkt 16 lit. b. ppkt i. poz. 8966.64..
 78. RMWr 2012 ↓, § 1, zał. poz. 93.
 79. UMWr SIP Mapy 2022 ↓, Mapa wysokościowa.
 80. RMWr XIV 2010 ↓, § 18 ust. 2 pkt 1.
 81. RMWr XXIII 2008 ↓, § 31 ust. 2 pkt 1.
 82. a b c GUGiK 2022 ↓, Geoportal krajowy, obiekty topograficzne.
 83. RMWr XIV 2010 ↓, § 18 ust. 2 pkt 2.
 84. RMWr 2004 ↓, § 50 ust. 2 pkt 2.
 85. RMWr XXIII 2008 ↓, § 31 ust. 2 pkt 2.
 86. RMWr 2004 ↓, § 50 ust. 2 pkt 1.
 87. a b ZGKiKM 2022 ↓, BDOT500.
 88. SIP 2021 ↓, Mapa własności, dz. Południe, AR_5, 90/2.
 89. ZGKiKM 2021 ↓, EGiB: G5 026401_1.0022.AR_5.90/2.
 90. SIP 2021 ↓, Mapa własności, dz. Południe, AR_9, 57.
 91. ZGKiKM 2021 ↓, EGiB: G5 026401_1.0022.AR_9.57.
 92. SIP 2021 ↓, Mapa własności, dz. Południe, AR_1, 11.
 93. ZGKiKM 2021 ↓, EGiB: G5 026401_1.0022.AR_1.11.
 94. UMWr SIP Mapy 2022 ↓, Mapa własności: Południe, AR_5, 78/4.
 95. ZGKiKM 2022 ↓, EGiB: G5 026401_1.0022.AR_5.78/4.
 96. a b UMWr SIP Mapy 2022 ↓, Studium 2018, Rys. 14.
 97. UMWr SIP Mapy 2022 ↓, Mapa rowerowa.
 98. a b c d e UMWr SIP Studium 2018 ↓, s. Karta jednostki urbanistycznej A8.
 99. Mironowicz 2016 ↓, s. 33 (Ryc. 13).
 100. UMWr SIP Mapy 2022 ↓, Studium 2018, Rys. 8.
 101. Mironowicz 2016 ↓, s. 32.
 102. a b c Mironowicz 2016 ↓, s. 34.
 103. UMWr SIP Mapy 2022 ↓, Studium 2018, Rys. 6.
 104. UMWr SIP Mapy 2022 ↓, Studium 2018, Rys. 17.
 105. a b c d UMWr SIP Mapy 2022 ↓, Studium 2018, Rys. 4.
 106. a b RMWr LIV 2010 ↓, § 8 ust. 3, 4.
 107. UMWr SIP Studium 2018 ↓, s. 25-26.
 108. UMWr SIP Mapy 2022 ↓, Studium 2018, Rys. 7a.
 109. a b c UMWr SIP Mapy 2022 ↓, Studium 2018, Rys. 11.
 110. a b UMWr SIP Mapy 2022 ↓, Mapa przyrodnicza.
 111. UMWr SIP Mapy 2022 ↓, Studium 2018, Rys. 13.
 112. UMWr SIP EMUiA 2022 ↓, POI nr 15341 (Dzienny Dom Pomocy).
 113. UMWr SIP EMUiA 2022 ↓, UiA nr 20031 (ul. Komuny Paryskiej 11).
 114. a b UMWr SIP EMUiA 2022 ↓, POI nr 7434 (Hostel Wratislavia).
 115. UMWr SIP EMUiA 2022 ↓, UiA nr 5940 (ul. Komuny Paryskiej 19).
 116. Hostel Wratislavia 2022 ↓.
 117. a b UMWr SIP EMUiA 2022 ↓, POI nr 11761 (Instytut Studiów Klasycznych ...).
 118. UMWr SIP EMUiA 2022 ↓, UiA nr 28855 (ul. Komuny Paryskiej 21).
 119. UWr 2022 ↓, Kontakt.
 120. a b c UMWr SIP EMUiA 2022 ↓, POI nr 15873 (SP2).
 121. SP2 2022 ↓, Strona główna.
 122. UMWr SIP EMUiA 2022 ↓, UiA nr 33063 (ul. Komuny Paryskiej 36-38).
 123. SP2 2022 ↓, O szkole / Kontakt i mapa.
 124. a b UMWr SIP EMUiA 2022 ↓, POI nr 13595 (Biuro Zintegrowanych Inwestycji ...).
 125. a b c UMWr SIP EMUiA 2022 ↓, UiA nr 4453 (ul. Komuny Paryskiej 39).
 126. a b UMWr Biuro 2022 ↓.
 127. a b c d UMWr SIP EMUiA 2022 ↓, UiA nr 5676 (ul. Komuny Paryskiej 44).
 128. a b c d UMWr SIP EMUiA 2022 ↓, UiA nr 3913 (ul. Komuny Paryskiej 46).
 129. a b c d e f g Przedszkole nr 35 ... 2022 ↓, Strona główna.
 130. a b c Przedszkole nr 35 ... 2022 ↓, Kontakt.
 131. UMWr SIP EMUiA 2022 ↓, POI nr 11429 (Pracownia Komuny Paryskiej 45).
 132. UMWr SIP EMUiA 2022 ↓, POI nr 12233 (Pracownia I Komuny Paryskiej 45).
 133. UMWr SIP EMUiA 2022 ↓, UiA nr 58613 (ul. Komuny Paryskiej 45).
 134. Pracownia Komuny Paryskiej 45 2022 ↓.
 135. UMWr SIP EMUiA 2022 ↓, POI nr 16337 (Centrum Kształcenia Administracyjno-Prawnego).
 136. UMWr SIP EMUiA 2022 ↓, UiA nr 45032 (ul. Komuny Paryskiej 72).
 137. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf bg bh bi bj bk bl bm bn bo bp bq br bs bt bu bv bw bx by bz ca cb cc cd ce cf cg ch ci cj ck cl cm cn co cp cq cr cs ct cu cv cw cx cy cz da db dc dd de df dg dh di dj dk dl dm dn do dp dq dr ds dt du dv dw dx dy dz UMWr SIP Mapy 2022 ↓, Gminna Ewidencja Zabytków.
 138. a b c ZGKiKM 2022 ↓, EGiB: G5.
 139. a b c d ZGKiKM 2021 ↓, EGiB: G5 026401_1.0022.AR_8.32/13.5_BUD.
 140. a b c d e ZGKiKM 2021 ↓, EGiB: G5 026401_1.0022.AR_5.89/14.2_BUD.
 141. UMWr SIP EMUiA 2022 ↓, UiA nr 5253 (ul. Komuny Paryskiej 41).
 142. a b ZGKiKM 2021 ↓, EGiB: G5 026401_1.0022.AR_9.21.1_BUD.
 143. UMWr SIP EMUiA 2022 ↓, UiA nr 19750 (ul. Komuny Paryskiej 48).
 144. UMWr SIP EMUiA 2022 ↓, UiA nr 66741 (ul. Komuny Paryskiej 56).
 145. a b ZGKiKM 2021 ↓, EGiB: G5 026401_1.0022.AR_9.21/3.1_BUD.
 146. UMWr SIP EMUiA 2022 ↓, UiA nr 75421 (ul. gen. Kazimierza Pułaskiego 8).
 147. ZGKiKM 2021 ↓, EGiB: G5 026401_1.0022.AR_9.19/15.8_BUD.
 148. a b urbanity.pl 2022 ↓, Paryski Zakątek.
 149. UMWr SIP EMUiA 2022 ↓, UiA nr 73746 (ul. Komuny Paryskiej 90).
 150. a b c d ZGKiKM 2021 ↓, EGiB: G5 026401_1.0022.AR_11.16.7_BUD.
 151. UMWr SIP EMUiA 2022 ↓, UiA nr 73747 (ul. Komuny Paryskiej 90a).
 152. UMWr SIP EMUiA 2022 ↓, UiA nr 73748 (ul. Komuny Paryskiej 92).
 153. UMWr SIP Mapy 2022 ↓, Inwestycje miejskie, ID: 3144.
 154. Łapczyńska 2021 ↓.
 155. urbanity.pl 2022 ↓, Ultra Nova.
 156. urbanity.pl 2022 ↓, Nowa Papiernia.
 157. Gołębiowska 2022 ↓.
 158. Pasiewicz 2022 ↓.
 159. UMWr SIP Mapy 2022 ↓, Mapa własności, dz. Południe, AR_5, 24.
 160. UMWr SIP EMUiA 2022 ↓, UiA nr 2530 (skwer Zygmunta Krasińskiego).
 161. a b c UMWr SIP Mapy 2022 ↓, Studium 2018, Rys. 9.
 162. Eysymontt i in. 2008 ↓, s. 728-729 (poz. 720.
 163. a b UMWr GEZ 2021 ↓, poz. 6537.
 164. a b WUOZ 2022 ↓, poz. 6243.
 165. UMWr GEZ 2021 ↓, poz. 51.
 166. WUOZ 2022 ↓, poz. 10411.
 167. NID geoportal 2022 ↓, Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_02_UU.11798.
 168. a b NID 2022 ↓, s. 210.
 169. a b UMWr SIP Mapy 2022 ↓, Studium 2018, Rys. 12.
 170. a b c UMWr OEiR 2021 ↓, s. 10-11 (poz. 19).
 171. RMWr 2004 ↓, § 8 ust. 2.
 172. RMWr 2010 LIV ↓, § 8 ust. 3, 4.
 173. NID zabytek.pl 2022 ↓, Przedmieście Oławskie.
 174. RMWr 2004 ↓, § 8 ust. 4 pkt 11.
 175. UMWr GEZ 2021 ↓, poz. 6577.
 176. WUOZ 2022 ↓, poz. 6230.
 177. a b WUOZ 2022 ↓, poz. 3200.
 178. a b ZGKiKM 2022 ↓, EGiB: G5 026401_1.0022.AR_8.3.1_BUD.
 179. a b UMWr GEZ 2021 ↓, poz. 3346.
 180. a b WUOZ 2022 ↓, poz. 3201.
 181. a b UMWr GEZ 2021 ↓, poz. 3347.
 182. a b WUOZ 2022 ↓, poz. 3202.
 183. UMWr GEZ 2021 ↓, poz. 3348.
 184. a b WUOZ 2022 ↓, poz. 3203.
 185. UMWr GEZ 2021 ↓, poz. 3349.
 186. a b WUOZ 2022 ↓, poz. 3204.
 187. WUOZ 2022 ↓, poz. 1207.
 188. UMWr GEZ 2021 ↓, poz. 3350.
 189. WUOZ 2022 ↓, poz. 3205.
 190. UMWr GEZ 2021 ↓, poz. 3354.
 191. WUOZ 2022 ↓, poz. 3209.
 192. UMWr GEZ 2021 ↓, poz. 3356.
 193. WUOZ 2022 ↓, poz. 3211.
 194. UMWr GEZ 2021 ↓, poz. 3357.
 195. WUOZ 2022 ↓, poz. 3212.
 196. UMWr GEZ 2021 ↓, poz. 3358.
 197. WUOZ 2022 ↓, poz. 3213.
 198. UMWr GEZ 2021 ↓, poz. 3359.
 199. WUOZ 2022 ↓, poz. 3214.
 200. UMWr GEZ 2021 ↓, poz. 3360.
 201. WUOZ 2022 ↓, poz. 3215.
 202. UMWr GEZ 2021 ↓, poz. 3361.
 203. WUOZ 2022 ↓, poz. 3216.
 204. UMWr GEZ 2021 ↓, poz. 3362.
 205. WUOZ 2022 ↓, poz. 3217.
 206. UMWr GEZ 2021 ↓, poz. 3364.
 207. WUOZ 2022 ↓, poz. 3219.
 208. UMWr GEZ 2021 ↓, poz. 3366.
 209. WUOZ 2022 ↓, poz. 3221.
 210. UMWr GEZ 2021 ↓, poz. 3368.
 211. WUOZ 2022 ↓, poz. 3223.
 212. UMWr GEZ 2021 ↓, poz. 3370.
 213. WUOZ 2022 ↓, poz. 3225.
 214. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac RMWr 2004 ↓, § 8 ust. 4 pkt 1.
 215. UMWr GEZ 2021 ↓, poz. 3372.
 216. WUOZ 2022 ↓, poz. 3227.
 217. RMWr 2004 ↓, § 8 ust. 6 pkt 1.
 218. ZGKiKM 2022 ↓, EGiB: G5 026401_1.0022.AR_9.65/38.1_BUD.
 219. UMWr GEZ 2021 ↓, poz. 3373.
 220. WUOZ 2022 ↓, poz. 3229.
 221. UMWr GEZ 2021 ↓, poz. 3374.
 222. WUOZ 2022 ↓, poz. 3231.
 223. UMWr GEZ 2021 ↓, poz. 3375.
 224. WUOZ 2022 ↓, poz. 3232.
 225. WUOZ 2022 ↓, poz. 3233.
 226. UMWr GEZ 2021 ↓, poz. 3376.
 227. WUOZ 2022 ↓, poz. 3234.
 228. UMWr GEZ 2021 ↓, poz. 3377.
 229. WUOZ 2022 ↓, poz. 3235.
 230. UMWr GEZ 2021 ↓, poz. 3378.
 231. WUOZ 2022 ↓, poz. 3236.
 232. UMWr GEZ 2021 ↓, poz. 3379.
 233. WUOZ 2022 ↓, poz. 3237.
 234. UMWr GEZ 2021 ↓, poz. 3381.
 235. WUOZ 2022 ↓, poz. 3239.
 236. UMWr GEZ 2021 ↓, poz. 3382.
 237. WUOZ 2022 ↓, poz. 3240.
 238. UMWr GEZ 2021 ↓, poz. 3384.
 239. WUOZ 2022 ↓, poz. 3242.
 240. UMWr GEZ 2021 ↓, poz. 3385.
 241. WUOZ 2022 ↓, poz. 3244.
 242. UMWr GEZ 2021 ↓, poz. 3386.
 243. WUOZ 2022 ↓, poz. 3245.
 244. UMWr GEZ 2021 ↓, poz. 3387.
 245. WUOZ 2022 ↓, poz. 3247.
 246. UMWr GEZ 2021 ↓, poz. 3389.
 247. WUOZ 2022 ↓, poz. 3249.
 248. UMWr GEZ 2021 ↓, poz. 3393.
 249. WUOZ 2022 ↓, poz. 3253.
 250. UMWr GEZ 2021 ↓, poz. 3394.
 251. a b WUOZ 2022 ↓, poz. 3254.
 252. UMWr GEZ 2021 ↓, poz. 3401.
 253. WUOZ 2022 ↓, poz. 3265.
 254. UMWr SIP Mapy 2022 ↓, Mapa Przyrodnicza.
 255. UMWr GEZ 2021 ↓, poz. 3351.
 256. WUOZ 2022 ↓, poz. 3206.
 257. UMWr GEZ 2021 ↓, poz. 3352.
 258. WUOZ 2022 ↓, poz. 3207.
 259. UMWr GEZ 2021 ↓, poz. 3353.
 260. WUOZ 2022 ↓, poz. 3208.
 261. UMWr GEZ 2021 ↓, poz. 3355.
 262. WUOZ 2022 ↓, poz. 3210.
 263. UMWr GEZ 2021 ↓, poz. 3363.
 264. WUOZ 2022 ↓, poz. 3218.
 265. a b c NID zabytek.pl 2022 ↓, dom-(kamienica)-783575.
 266. UMWr GEZ 2021 ↓, poz. 3365.
 267. WUOZ 2022 ↓, poz. 3220.
 268. UMWr GEZ 2021 ↓, poz. 3367.
 269. WUOZ 2022 ↓, poz. 3222.
 270. UMWr GEZ 2021 ↓, poz. 3369.
 271. WUOZ 2022 ↓, poz. 3224.
 272. UMWr GEZ 2021 ↓, poz. 3371.
 273. WUOZ 2022 ↓, poz. 3226.
 274. a b c NID zabytek.pl 2022 ↓, dom-(kamienica)-78363.
 275. UMWr GEZ 2021 ↓, poz. 3380.
 276. WUOZ 2022 ↓, poz. 3238.
 277. UMWr GEZ 2021 ↓, poz. 3383.
 278. WUOZ 2022 ↓, poz. 3241.
 279. RMWr 2004 ↓, § 8 ust. 4 pkt 4.
 280. UMWr GEZ 2021 ↓, poz. 4716.
 281. WUOZ 2022 ↓, poz. 4491.
 282. UMWr GEZ 2021 ↓, poz. 3388.
 283. WUOZ 2022 ↓, poz. 3248.
 284. a b UMWr GEZ 2021 ↓, poz. 3390.
 285. a b WUOZ 2022 ↓, poz. 3250.
 286. a b c UMWr GEZ 2021 ↓, poz. 3391.
 287. a b c WUOZ 2022 ↓, poz. 3251.
 288. a b c UMWr GEZ 2021 ↓, poz. 3392.
 289. a b c WUOZ 2022 ↓, poz. 3252.
 290. UMWr GEZ 2021 ↓, poz. 3395.
 291. WUOZ 2022 ↓, poz. 3255.
 292. UMWr GEZ 2021 ↓, poz. 3396.
 293. WUOZ 2022 ↓, poz. 3256.
 294. UMWr GEZ 2021 ↓, poz. 3397.
 295. WUOZ 2022 ↓, poz. 3258.
 296. UMWr GEZ 2021 ↓, poz. 3398.
 297. WUOZ 2022 ↓, poz. 3259.
 298. RMWr 2004 ↓, § 8 ust. 4 pkt 5.
 299. UMWr GEZ 2021 ↓, poz. 6894.
 300. WUOZ 2022 ↓, poz. 6526.
 301. UMWr GEZ 2021 ↓, poz. 3399.
 302. WUOZ 2022 ↓, poz. 3261.
 303. UMWr GEZ 2021 ↓, poz. 3400.
 304. WUOZ 2022 ↓, poz. 3262.
 305. a b UMWr SIP Mapy 2022 ↓, Demografia.
 306. GUS 2022 ↓, ULIC.
 307. GUS 2022 ↓, ULIC: 09101.
 308. UMWr SIP Mapy 2022 ↓, Mapa własności, Południe, AR_10, 6/4.
 309. UMWr SIP Mapy 2022 ↓, Mapa własności, Południe, AR_11, 41.
 310. RMWr 2012 ↓, § 2, zał. poz. 93.
 311. UMWr SIP EMUiA 2022 ↓, POI nr 16037 (Przedszkole nr 35 ...).
 312. WUOZ 2022 ↓, poz. 3228.
 313. WUOZ 2022 ↓, poz. 3230.
 314. a b WUOZ 2022 ↓, poz. 3243.
 315. WUOZ 2022 ↓, poz. 3260.
 316. UMWr SIP EMUiA 2022 ↓, UiA nr 25304 (ul. Komuny Paryskiej 63a).
 317. ZGKiKM 2022 ↓, EGiB: G5 026401_1.0022.AR_9.63.1_BUD.
 318. BUD-REM b.d. ↓.
 319. NID zabytek.pl 2022 ↓, dom-(kamienica)-783576.
 320. NID zabytek.pl 2022 ↓, dom-(kamienica)-783639.

BibliografiaEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj

 • Ulica Komuny Paryskiej, [w:] Wrocław, Przedmieście Oławskie [online], fotopolska.eu, ID: u149285 [dostęp 2022-06-15] (pol.).
 • ul.Komuny Paryskiej, [w:] Wrocław, Przedmieście Oławskie [online], dolny-slask.org.pl (Wratislaviae Amici), ID: 586459 [dostęp 2022-06-15] (pol.).
 • ul. Komuny Paryskiej, wikimapia.org [dostęp 2022-06-15] (pol.).