Kalendarium rządu Beaty Szydło

Kalendarium rządu Beaty Szydło przedstawia powołanie rządu Beaty Szydło, zmiany na stanowiskach ministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, wojewodów i wicewojewodów a także zmiany personalne na kierowniczych stanowiskach w urzędach centralnych podległych Radzie Ministrów.

Pierwsze posiedzenie rządu Beaty Szydło

Proces powołania rząduEdytuj

 • 13 listopada 2015 – Prezydent RP Andrzej Duda desygnował na Prezesa Rady Ministrów Beatę Szydło, powierzając jej misję sformowania rządu[1],
 • 16 listopada 2015 – powołanie i zaprzysiężenie przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Prezesa Rady Ministrów[2] wraz ze składem Rady Ministrów[3].

Exposé i wotum zaufaniaEdytuj

 • 18 listopada 2015 Beata Szydło wygłosiła exposé i złożyła wniosek do Sejmu o udzielenie wotum zaufania,
 • uchwałą Sejmu z 18 listopada 2015 Rada Ministrów Beaty Szydło otrzymała wotum zaufania. Za jego udzieleniem głosowało 236 posłów, przeciw opowiedziało się 202. 18 posłów wstrzymało się od głosu. Większość bezwzględna konieczna do uzyskania wotum zaufania wynosiła 229 głosów. Poparcia Radzie Ministrów udzielił klub parlamentarny: Prawa i Sprawiedliwości oraz dwóch posłów niezrzeszonych. Przeciw były: Nowoczesna oraz większość posłów Platformy Obywatelskiej i klubu Kukiz’15, wstrzymało się większość posłów klubu PSL oraz po jednym pośle z Kukiz’15, PO i niezrzeszonym[4].

Rok 2015Edytuj

Powołanie Odwołanie
16 listopada 2015
17 listopada 2015
 • Beaty Oczkowicz ze stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej (powołana na to stanowisko 25 kwietnia 2012),
 • Roberta Kupieckiego ze stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej (powołany na to stanowisko 22 sierpnia 2012),
 • Macieja Jankowskiego ze stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej (powołany na to stanowisko 7 stycznia 2014),
 • Rafała Trzaskowskiego ze stanowiska sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (powołany na to stanowisko 24 września 2014),
 • Tadeusza Sławeckiego ze stanowiska sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej (powołany na to stanowisko 17 stycznia 2012),
 • Joanny Berdzik ze stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej (powołana na to stanowisko 17 stycznia 2012),
 • Ewy Dudek ze stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej (powołana na to stanowisko 6 lutego 2014).
18 listopada 2015
 • Jerzego Kozdronia ze stanowiska sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (powołany na to stanowisko 16 lipca 2013),
 • Wojciecha Hajduka ze stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (powołany na to stanowisko 18 września 2012),
 • Wojciecha Węgrzyna ze stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (powołany na to stanowisko 2 kwietnia 2012),
 • Macieja Berka ze stanowisk prezesa Rządowego Centrum Legislacji (powołany na to stanowisko 10 grudnia 2007) i sekretarza Rady Ministrów (powołany na to stanowisko 11 stycznia 2008).
19 listopada 2015
 • Jacka Kapicy ze stanowisk podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów i szefa Służby Celnej,
 • Jarosława Nenemana ze stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów,
 • Marcina Korolca ze stanowisk sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska i pełnomocnika ds. polityki klimatycznej (powołany na to stanowisko 27 listopada 2013),
 • Janusza Ostapiuka ze stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska (powołany na to stanowisko 22 stycznia 2014),
 • Piotra Otawskiego ze stanowisk podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska i Głównego Konserwatora Przyrody (powołany na to stanowisko 1 sierpnia 2014),
 • Sławomira Brodzińskiego ze stanowisk podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska i Głównego Geologa Kraju (powołany na to stanowisko 19 grudnia 2013),
 • Katarzyny Kępki ze stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska (powołana na to stanowisko 16 czerwca 2015),
 • Bogusława Ulijasza ze stanowiska sekretarza stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki (powołany na to stanowisko 23 kwietnia 2013),
 • Doroty Idzi ze stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki (powołana na to stanowisko 19 grudnia 2014),
 • Tomasza Jędrzejczaka ze stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki (powołany na to stanowisko 2 stycznia 2015),
 • Sławomira Neumanna ze stanowiska sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia (powołany na to stanowisko 6 sierpnia 2012),
 • Beaty Małeckiej-Libery ze stanowisk sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia i pełnomocnika Rządu ds. projektu ustawy o zdrowiu publicznym (powołana na to stanowisko 7 stycznia 2015),
 • Igora Radziewicza-Winnickiego ze stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia (powołany na to stanowisko 5 czerwca 2012),
 • Cezarego Cieślukowskiego ze stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia (powołany na to 23 lutego 2015),
 • Anny Łukasik ze stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia (powołana na to stanowisko 3 sierpnia 2015),
 • Tadeusza Nalewajka ze stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (powołany na to stanowisko 26 marca 2009),
 • Zofii Szalczyk ze stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (powołana na to stanowisko 12 września 2012).
20 listopada 2015
 • Piotra Żuchowskiego ze stanowisk sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego (powołany na to stanowisko 19 lutego 2008) i Generalnego Konserwatora Zabytków (powołany na to stanowisko 28 kwietnia 2010),
 • Moniki Smoleń ze stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego (powołana na to stanowisko 26 lutego 2008),
 • Andrzeja Wyrobca ze stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego (powołany na to stanowisko 11 lipca 2014),
 • Wojciecha Chmielewskiego ze stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa (powołany na to stanowisko 23 lipca 2015),
 • Cezarego Gabryjączyka ze stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa (powołany na to stanowisko 25 lutego 2015).
23 listopada 2015
 • Wandy Zwinogrodzkiej na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 • Łukasza Piebiaka na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości[12],
 • Leszka Skiby na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów.
24 listopada 2015
26 listopada 2015
 • Artura Radziwiłła ze stanowisk podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów (powołany na to stanowisko 7 maja 2014), Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych (powołany na to stanowisko 10 czerwca 2014), Pełnomocnika Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską (powołany na to stanowisko 3 lipca 2014) oraz Pełnomocnika Rządu do Spraw Wspierania Reform na Ukrainie (powołany na to stanowisko 19 marca 2015).
27 listopada 2015
 • Leszka Skiby, podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, na stanowisko Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych oraz Pełnomocnika Rządu do Spraw Wspierania Reform na Ukrainie,
 • Ryszarda Szustera na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki,
 • Joanny Wroneckiej na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych,
 • Jadwigi Emilewicz na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju,
 • Tadeusza Kościńskiego na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju.
30 listopada 2015
1 grudnia 2015
 • Krzysztofa Tchórzewskiego z urzędu ministra-członka Rady Ministrów (powołany na ten urząd 16 listopada 2015),
 • Marka Ratajczaka ze stanowiska sekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (powołany na to stanowisko 23 stycznia 2014),
 • Darii Lipińskiej-Nałęcz ze stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (powołana na to stanowisko 31 stycznia 2012),
 • Włodzisława Ducha ze stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (powołany na to stanowisko 22 kwietnia 2014).
2 grudnia 2015
3 grudnia 2015
 • Agnieszki Królikowskiej ze stanowisk podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej oraz pełnomocnika Rządu ds. zwalczania nieprawidłowości finansowych na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej (powołana na to stanowisko 1 stycznia 2014).
4 grudnia 2015
7 grudnia 2015
8 grudnia 2015
9 grudnia 2015
 • Michała Owczarczaka ze stanowiska wicewojewody pomorskiego (powołany na to stanowisko 27 grudnia 2007),
 • Antoniego Jastrzembskiego ze stanowiska wicewojewody opolskiego (powołany na to stanowisko 27 grudnia 2007),
 • Doroty Kinal ze stanowiska wicewojewody wielkopolskiego (powołana na to stanowisko 22 grudnia 2014),
 • Elżbiety Rusielewicz ze stanowiska wicewojewody kujawsko-pomorskiego (powołana na to stanowisko 12 stycznia 2015),
 • Mariana Starownika ze stanowiska wicewojewody lubelskiego (powołany na to stanowisko 10 lutego 2012),
 • Ryszarda Mićko ze stanowiska wicewojewody zachodniopomorskiego (powołany na to stanowisko 27 stycznia 2011),
 • Jana Świrepo ze stanowiska wicewojewody lubuskiego (powołany na to stanowisko 10 stycznia 2008),
 • Mirosława Szemli ze stanowiska wicewojewody śląskiego (powołany na to stanowisko 12 stycznia 2015),
 • Wojciecha Szczepanika ze stanowiska wicewojewody małopolskiego (powołany na to stanowisko 16 lutego 2015),
 • Joanny Bronowickiej ze stanowiska wicewojewody dolnośląskiego (powołana na to stanowisko 29 maja 2015),
 • Jarosława Klimasa ze stanowiska wicewojewody łódzkiego (powołany na to stanowisko 23 grudnia 2014),
 • Dariusza Piątka ze stanowiska wicewojewody mazowieckiego (powołany na to stanowisko 27 grudnia 2007),
 • Grażyny Borek ze stanowiska wicewojewody podkarpackiego (powołana na to stanowisko 13 stycznia 2015),
 • Wiesława Żylińskiego ze stanowiska wicewojewody podlaskiego (powołany na to stanowisko 7 lipca 2015),
 • Pawła Olszaka ze stanowiska wicewojewody świętokrzyskiego (powołany na to stanowisko 23 grudnia 2014),
 • Grażyny Kluge ze stanowiska wicewojewody warmińsko-mazurskiego (powołana na to stanowisko 12 marca 2014).
10 grudnia 2015
 • Teresy Czerwińskiej na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • Elżbiety Bojanowskiej na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
 • Renaty Szczęch na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
 • Bartosza Marczuka na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
 • Jerzego Kwiecińskiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju, na stanowisko pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. funduszy europejskich i rozwoju regionalnego.
14 grudnia 2015
 • Leszka Sirko na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • Pawła Majewskiego na stanowisko podsekretarza stanu w Kancelarii Premiera.
16 grudnia 2015
17 grudnia 2015
21 grudnia 2015
22 grudnia 2015
 • Konrada Pawlika ze stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (powołany na to stanowisko 15 grudnia 2014).
23 grudnia 2015
 • Piotra Naimskiego na stanowiska sekretarza stanu w Kancelarii Premiera i pełnomocnika Rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.

Rok 2016Edytuj

Powołanie Odwołanie
1 stycznia 2016
 • Wojciecha Kowalczyka ze stanowiska sekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa (powołany na to stanowisko w lutym 2015).
4 stycznia 2016
7 stycznia 2016
 • Jacka Kurskiego ze stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego (powołany na to stanowisko 20 listopada 2015).
8 stycznia 2016
 • Rafała Bochenka na stanowisko rzecznika prasowego rządu,
 • Wojciecha Kaczmarczyka na stanowiska sekretarza stanu w Kancelarii Premiera i pełnomocnika Rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego i równego traktowania.
 • Elżbiety Witek, ministra-członka Rady Ministrów i szefa gabinetu politycznego Premiera, ze stanowiska rzecznika prasowego rządu (powołana na to stanowisko 16 listopada 2015).
11 stycznia 2016
12 stycznia 2016
15 stycznia 2016
 • Anny Marii Anders na stanowiska sekretarza stanu w Kancelarii Premiera i pełnomocnika Rządu ds. dialogu międzynarodowego.
1 lutego 2016
2 lutego 2016
 • Pawła Szrota, sekretarza stanu w Kancelarii Premiera, na stanowisko zastępcy szefa Kancelarii Premiera.
18 lutego 2016
 • Doroty Dulińskiej ze stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki (powołana na to stanowisko 3 grudnia 2015).
2 marca 2016
 • Henryka Baranowskiego ze stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa (powołany na to stanowisko 20 listopada 2015).
7 marca 2016
 • Bogdana Święczkowskiego ze stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (powołany na to stanowisko 24 listopada 2015).
8 marca 2016
 • Konrada Raczkowskiego ze stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów (powołany na to stanowisko 19 listopada 2015).
23 marca 2016
 • Wojciecha Kowalczyka ze stanowisk sekretarza stanu w Ministerstwie Energii (powołany na to stanowisko 1 stycznia 2016) i pełnomocnika Rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego (powołany na to stanowisko 18 listopada 2014)[17].
30 marca 2016
31 marca 2016
 • Szymona Rumana ze stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Cyfryzacji (powołany na to stanowisko 18 listopada 2015).
marzec 2016
26 kwietnia 2016
 • Pawła Gruzy na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa[20],
 • Dawida Laska na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki[21].
29 kwietnia 2016
 • Michała Wójcika na stanowiska sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości i pełnomocnika Rządu ds. Informatyzacji Wymiaru Sprawiedliwości[22].
5 maja 2016
 • Wiesława Janczyka, sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, na stanowisko pełnomocnika Rządu ds. wspierania reform na Ukrainie.
 • Leszka Skiby, podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, ze stanowiska pełnomocnika Rządu ds. wspierania reform na Ukrainie.
10 maja 2016
19 maja 2016
 • Ryszarda Szustera ze stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki (powołany na stanowisko 27 listopada 2015)[23].
24 maja 2016
 • Jana Widery na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki[23].
25 maja 2016
 • Mariusza Oriona Jędryska, sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska i Głównego Geologa Kraju, na stanowisko pełnomocnika Rządu ds. polityki surowcowej[24],
 • Andrzeja Pozorskiego na stanowisko zastępcy Prokuratora Generalnego – Dyrektora Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polski.
 • Dariusza Gabrela ze stanowiska zastępcy Prokuratora Generalnego – Dyrektora Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polski (powołany na to stanowisko 15 lutego 2007).
20 czerwca 2016
lipiec 2016
 • Krzysztofa Czabańskiego ze stanowiska sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego (powołany na to stanowisko w grudniu 2015),
 • Leszka Sirko ze stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (powołany na to stanowisko 14 grudnia 2015).
22 lipca 2016
 • Witolda Kołodziejskiego ze stanowiska sekretarza stanu w Ministerstwie Cyfryzacji (powołany na to stanowisko 18 listopada 2015).
5 sierpnia 2016
14 sierpnia 2016
 • Śmierć wojewody zachodniopomorskiego Piotra Janii (powołany na to stanowisko 8 grudnia 2015).
24 sierpnia 2016
 • Katarzyny Kacperczyk ze stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (powołana na to stanowisko 1 listopada 2013).
30 sierpnia 2016
 • Piotra Stommy ze stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa (powołany na to stanowisko 20 listopada 2015)[25].
31 sierpnia 2016
 • Justyny Skrzydło na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.
sierpień 2016
 • Aleksandra Stępkowskiego ze stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (powołany na to stanowisko 26 listopada 2015).
7 września 2016
9 września 2016
14 września 2016
 • Renaty Szczęch na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.
 • Marka Zagórskiego ze stanowiska sekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa (powołany na to stanowisko 7 grudnia 2015)[28].
15 września 2016
19 września 2016
20 września 2016
 • Andrzeja Bittela na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa[33].
21 września 2016
28 września 2016
 • Grzegorza Schreibera na stanowisko sekretarza stanu w Kancelarii Premiera,
 • Adama Lipińskiego, sekretarza stanu w Kancelarii Premiera, na stanowiska pełnomocnika Rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego oraz pełnomocnika Rządu ds. równego traktowania.
 • Mateusza Morawieckiego z urzędów wicepremiera i ministra rozwoju (powołany na te urzędy 16 listopada 2015),
 • Pawła Szałamachy z urzędu ministra finansów (powołany na ten urząd 16 listopada 2016),
 • Wojciecha Kaczmarczyka ze stanowisk sekretarza stanu w Kancelarii Premiera, pełnomocnika Rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego oraz pełnomocnika Rządu ds. równego traktowania (powołany na te stanowiska 8 stycznia 2016),
 • Pawła Majewskiego ze stanowisk podsekretarza stanu w Kancelarii Premiera (powołany na to stanowisko 14 grudnia 2015) i pełnomocnika Rządu ds. przygotowania Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 (powołany na o stanowisko w styczniu 2016).
29 września 2016
30 września 2016
 • Roberta Greya na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.
4 października 2016
wrzesień 2016
 • Krzysztofa Kozłowskiego ze stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (powołany na to stanowisko 4 grudnia 2015),
 • Renaty Szczęch ze stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (powołana na to stanowisko 10 grudnia 2015).
28 października 2016
listopad 2016
 • Jarosława Sellina, sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na stanowisko pełnomocnika Rządu ds. obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości RP.
 • Pawła Gruzy ze stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa (powołany na to stanowisko 26 kwietnia 2016),
 • Filipa Grzegorczyka ze stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa (powołany na to stanowisko 20 listopada 2015).
7 listopada 2016
 • Pawła Gruzy na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów.
24 listopada 2016
29 listopada 2016
 • Roberta Greya ze stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (powołany na to stanowisko 30 września 2016)[35].
9 grudnia 2016
 • Mariana Banasia, szefa Służby Celnej, na stanowiska sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów oraz szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
 • Mariana Banasia, szefa Służby Celnej, ze stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów.

Rok 2017Edytuj

Powołanie Odwołanie
9 stycznia 2017
 • Pawła Lewandowskiego na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
12 stycznia 2017
25 stycznia 2017
 • Jarosława Pinkasa ze stanowiska sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia (powołany na to stanowisko 19 listopada 2015),
 • Piotra Warczyńskiego ze stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia (powołany na to stanowisko 10 stycznia 2014),
 • Witolda Lechowskiego ze stanowiska wicewojewody podkarpackiego.
styczeń 2017
 • Macieja Małeckiego ze stanowiska sekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa (powołany na to stanowisko 19 września 2016),
 • Mikołaja Wilda ze stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa (powołany na to stanowisko 30 listopada 2015).
1 lutego 2017
7 lutego 2017
13 lutego 2017
 • Wojciecha Kowalczyka ze stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Energii (powołany na to stanowisko 1 stycznia 2016).
16 lutego 2017
17 lutego 2017
 • Pawła Brzezickiego ze stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (powołany na to stanowisko 8 grudnia 2015).
luty 2017
 • Mariana Banasia, sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, szefa Służby Celnej i szefa Krajowej Administracji Skarbowej na stanowiska Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej i Pełnomocnika Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej,
 • Leszka Skiby, podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów i Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych na stanowisko Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.
 • Wiesława Jasińskiego ze stanowisk: podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej i Pełnomocnika Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej (powołany na te stanowiska 4 grudnia 2015).
1 marca 2017
10 marca 2017
 • Teresy Wargockiej ze stanowiska sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej (powołana na to stanowisko 19 listopada 2015).
17 marca 2017
 • Krzysztofa Szuberta na stanowiska sekretarza stanu w Ministerstwie Cyfryzacji i pełnomocnika Rządu ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego.
22 marca 2017
 • Piotra Walczaka na stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów i zastępcy szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
24 marca 2017
marzec 2017
 • Mariana Banasia, sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, szefa Krajowej Administracji Skarbowej i pełnomocnika Rządu ds. Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej na stanowisko Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.
 • Mariana Banasia, sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, szefa Krajowej Administracji Skarbowej i pełnomocnika Rządu ds. Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej ze stanowiska Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej (powołany na to stanowisko w lutym 2017),
 • Leszka Skiby, podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów i Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, ze stanowiska Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (powołany na to stanowisko w lutym 2017).
1 kwietnia 2017
 • Pawła Cybulskiego na stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów i zastępcy szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
kwiecień 2017
 • Krzysztofa Łandy ze stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia (powołany na to stanowisko 19 listopada 2015),
 • Piotra Woźnego ze stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Cyfryzacji (powołany na to stanowisko 24 listopada 2015).
13 kwietnia 2017
 • Jarosława Pinkasa na stanowiska sekretarza stanu w Kancelarii Premiera i pełnomocnika Rządu ds. organizacji struktur administracji publicznej właściwych w zakresie bezpieczeństwa żywności.
25 kwietnia 2017
 • Anny Moskwy na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
9 maja 2017
 • Mikołaja Wilda na stanowiska sekretarza stanu w Kancelarii Premiera i pełnomocnika Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego RP.
10 maja 2017
 • Sebastiana Chwałka na stanowiska sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz pełnomocnika Rządu ds. Repatriacji.
 • Sebastiana Chwałka ze stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji (powołany na to stanowisko 18 listopada 2015).
maj 2017
 • Marka Ziółkowskiego ze stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (powołany na to stanowisko 22 grudnia 2015).
1 czerwca 2017
 • Hanny Majszczyk ze stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów (powołana na to stanowisko 31 maja 2010).
2 czerwca 2017
 • Dawida Laska ze stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki (powołany na to stanowisko 26 kwietnia 2016),
 • Józefa Pilcha ze stanowiska wojewody małopolskiego (powołany na to stanowisko 8 grudnia 2015),
 • Piotra Ćwika ze stanowiska wicewojewody małopolskiego (powołany na to stanowisko 16 grudnia 2015).
5 czerwca 2017
 • Michała Wosia na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.
7 czerwca 2017
 • Teresy Czerwińskiej ze stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (powołana na to stanowisko 10 grudnia 2015).
14 czerwca 2017
 • Rafała Bochenka, rzecznika prasowego rządu, na stanowisko podsekretarza stanu w Kancelarii Premiera.
23 czerwca 2017
 • Sebastiana Skuzy na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
10 lipca 2017
1 sierpnia 2017
 • Marcina Czecha na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia.
5 września 2017
15 września 2017
29 września 2017
 • Jerzego Szmita ze stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa (powołany na to stanowisko 20 listopada 2015).
wrzesień 2017
 • Renaty Szczęch ze stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (powołana na to stanowisko 14 września 2016).
4 października 2017
 • Marka Chodkiewicza na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.
18 października 2017
 • Andżeliki Możdżanowskiej na stanowiska sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju oraz pełnomocnika Rządu ds. małych i średnich przedsiębiorstw.
19 października 2017
 • Jakuba Skiby ze stanowisk sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji i pełnomocnika Rządu ds. Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemem Informacyjnym. (powołany na to stanowisko 18 listopada 2015).
24 października 2017
 • Renaty Szczęch na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.
25 października 2017
 • Tomasza Zdzikota na stanowiska sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz pełnomocnika Rządu ds. Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemem Informacyjnym.
 • Tomasza Zdzikota ze stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji (powołany na to stanowisko 18 listopada 2015).
20 listopada 2017
listopad 2017
 • Tomasza Żuchowskiego na stanowiska sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa oraz pełnomocnika Rządu ds. budowy mieszkań w zakresie Krajowego Zasobu Nieruchomości[39].
 • Joanny Wroneckiej ze stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (powołana na to stanowisko 27 listopada 2015)[40],
 • Wojciecha Fałkowskiego ze stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej (powołany na to stanowisko 17 listopada 2015)[41],
 • Tomasza Żuchowskiego ze stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa (powołany na to stanowisko 20 listopada 2015).
1 grudnia 2017

Powołania i odwołania w administracji rządowejEdytuj

Powołanie Odwołanie
18 listopada 2015
 • Jerzego Kulińskiego ze stanowiska Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (powołany na to stanowisko 1 lutego 2015).
19 listopada 2015
 • Macieja Huni ze stanowiska szefa Agencji Wywiadu (powołany na to stanowisko 11 sierpnia 2008),
 • Dariusza Łuczaka ze stanowiska szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (powołany na to stanowisko 16 kwietnia 2013),
 • Piotra Pytla ze stanowiska szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego (powołany na to stanowisko 10 stycznia 2014),
 • Radosława Kujawy ze stanowiska szefa Służby Wywiadu Wojskowego (powołany na to stanowisko 11 sierpnia 2008).
20 listopada 2015
 • Leszka Świętochowskiego ze stanowiska prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych (powołany na to stanowisko 16 stycznia 2012).
26 listopada 2015
27 listopada 2015
 • Andrzeja Grossa ze stanowiska prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (powołany na to stanowisko 25 lutego 2013),
 • Marka Stępnia ze stanowiska zastępcy szefa Agencji Wywiadu,
 • Pawła Woźniaka ze stanowiska zastępcy szefa Agencji Wywiadu.
listopad 2015
 • Kazimierza Mordaszewskiego ze stanowiska zastępcy szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (powołany na to stanowisko 1 listopada 2012),
 • Piotra Marciniaka ze stanowiska zastępcy szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (powołany na to stanowisko 23 lutego 2015),
 • Janusza Skulicha ze stanowiska dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (powołany na to stanowisko 29 kwietnia 2014).
1 grudnia 2015
 • Pawła Wojtunika ze stanowiska szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego (powołany na to stanowisko 30 grudnia 2009).
4 grudnia 2015
 • Krzysztofa Klimka ze stanowiska szefa Biura Ochrony Rządu (powołany na to stanowisko 22 marca 2013).
7 grudnia 2015
8 grudnia 2015
 • Artura Brzóski ze stanowiska prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (powołany na to stanowisko 5 stycznia 2012).
10 grudnia 2015
11 grudnia 2015
12 grudnia 2015
 • Mirosława Depko ze stanowiska zastępcy szefa Biura Ochrony Rządu (powołany na to stanowisko 25 stycznia 2013),
 • Łukasza Demela ze stanowiska zastępcy szefa Biura Ochrony Rządu (powołany na to stanowisko 26 marca 2013).
15 grudnia 2015
 • Mirosława Schosslera ze stanowiska zastępcy Komendanta Głównego Policji (powołany na to stanowisko 19 kwietnia 2013).
17 grudnia 2015
 • Marka Kubiaka na stanowisko dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa,
 • Krzysztofa Malesy na stanowisko zastępcy dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
 • Krzysztofa Malesy z pełnienia obowiązków dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (powołany na to stanowisko w listopadzie 2015).
21 grudnia 2015
22 grudnia 2015
23 grudnia 2015
29 grudnia 2015
31 grudnia 2015
 • Dominika Tracza ze stanowiska Komendanta Głównego Straży Granicznej (powołany na to stanowisko 11 kwietnia 2012).
grudzień 2015
 • Janusza Czerwińskiego ze stanowiska zastępcy szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego (powołany na to stanowisko 14 października 2009),
 • Henryka Horosza ze stanowiska zastępcy szefa Służby Wywiadu Wojskowego,
 • Macieja Klepacza ze stanowiska zastępcy szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego (powołany na to stanowisko 28 maja 2010),
 • Tomasza Rudnickiego z powierzenia obowiązków dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (powołany na to stanowisko 23 kwietnia 2015),
 • Jarosława Wojtowicza ze stanowiska wiceprezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (powołany na to stanowisko 1 grudnia 2011).
4 stycznia 2016
 • Wojciecha Olbrysia ze stanowiska zastępcy Komendanta Głównego Policji (powołany na to stanowisko 15 maja 2013).
5 stycznia 2016
 • Tomasza Połcia ze stanowiska Głównego Inspektora Transportu Drogowego (powołany na to stanowisko 21 grudnia 2007).
14 stycznia 2016
15 stycznia 2016
 • Marii Fajger na stanowisko wiceprezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 • Teresie Hernik powierzenie obowiązków prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
18 stycznia 2016
 • Zbigniewa Banaszkiewicza ze stanowiska wiceprezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (powołany na to stanowisko 25 lutego 2013).
20 stycznia 2016
 • Andrzeja Knecia na stanowisko wiceprezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
 • Krystyny Gduli ze stanowiska wiceprezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (powołana na to stanowisko 1 czerwca 2014).
25 stycznia 2016
 • Jolanty Chmiel na stanowisko wiceprezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 • Cezarego Szeligi ze stanowiska wiceprezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (powołany na to stanowisko 1 lipca 2013).
26 stycznia 2016
 • Jana Lacha na stanowisko zastępcy Komendanta Głównego Policji.
 • Cezarego Popławskiego ze stanowiska zastępcy Komendanta Głównego Policji (powołany na to stanowisko 24 lutego 2015).
29 stycznia 2016
31 stycznia 2016
styczeń 2016
 • Krystyny Gurbiel ze stanowiska zastępcy prezesa Agencji Rynku Rolnego (powołana na to stanowisko 21 lipca 2014),
 • Witolda Zbrożka ze stanowiska zastępcy prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych (powołany na to stanowisko 21 maja 2012).
1 lutego 2016
 • Krzysztofa Tuczapskiego ze stanowiska zastępcy prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia (powołany na to stanowisko 4 sierpnia 2014),
 • Władysława Stępniaka ze stanowiska Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych (powołany na to stanowisko 10 sierpnia 2011).
2 lutego 2016
 • Hanny Myjak na stanowisko wiceprezesa Agencji Nieruchomości Rolnych.
8 lutego 2016
 • Dariusza Piasta, wiceprezesa UZP, z pełnienia obowiązków prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (powołany na to stanowisko we wrześniu 2015).
9 lutego 2016
 • Marka Pirsztuka ze stanowiska Głównego Lekarza Weterynarii (powołany na to stanowisko 7 lipca 2014).
11 lutego 2016
 • Elżbiety Łopacińskiej z pełnienia obowiązków prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (powołana na to stanowisko 1 kwietnia 2015),
 • Zbigniewa Maja ze stanowiska Komendanta Głównego Policji (powołany na to stanowisko 11 grudnia 2015),
 • Lucjana Zwolaka ze stanowiska wiceprezesa Agencji Rynku Rolnego (powołany na to stanowisko w 2011).
13 lutego 2016
15 lutego 2016
 • Jakubowi Dziubeckiemu z pełnienia obowiązków Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (powołany na to stanowisko 26 listopada 2015).
16 lutego 2016
 • Anny Gut z pełnienia obowiązków prezesa Agencji Rynku Rolnego (powołana na to stanowisko 8 grudnia 2015).
19 lutego 2016
 • Piotra Bączka z pełnienia obowiązków szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego (powołany na to stanowisko 19 listopada 2015),
 • Ernest Bejda z pełnienia obowiązków szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego (powołany na to stanowisko 1 grudnia 2015),
 • Andrzeja Kowalskiego z pełnienia obowiązków szefa Służby Wywiadu Wojskowego (powołany na to stanowisko 19 listopada 2015),
 • Grzegorza Małeckiego z pełnienia obowiązków szefa Agencji Wywiadu (powołany na to stanowisko 19 listopada 2015),
 • Piotra Pogonowskiego z pełnienia obowiązków szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (powołany na to stanowisko 19 listopada 2015).
22 lutego 2016
 • Tomasza Maruszewskiego na stanowisko zastępcy prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
24 lutego 2016
 • Krzysztofa Dyla ze stanowiska prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (powołany na to stanowisko 18 czerwca 2012).
25 lutego 2016
luty 2016
2 marca 2016
11 marca 2016
 • Tadeusza Jędrzejczyka ze stanowiska prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia (powołany na to stanowisko 3 czerwca 2014).
14 marca 2016
 • Andrzejowi Jacynie, wiceprezesowi NFZ, powierzenie obowiązków prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • Robertowi Kęsy powierzenie obowiązków zastępcy prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.
31 marca 2016
marzec 2016
 • Macieja Matysiaka ze stanowiska zastępcy szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego,
 • Zbigniewa Tetera ze stanowiska zastępcy prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia (powołany na to stanowisko (9 maja 2008).
1 kwietnia 2016
13 kwietnia 2016
 • Andrzeja Szymczyka, I zastępcy Komendanta Głównego Policji, z pełnienia obowiązków Komendanta Głównego Policji (powołany na to stanowisko 11 lutego 2016),
 • Karola Tylendy ze stanowiska wiceprezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (powołany na to stanowisko 18 stycznia 2016).
21 kwietnia 2016
 • Andrzeja Biernata, zastępcy Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, z pełnienia obowiązków Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych (powołany na to stanowisko 1 lutego 2016).
27 kwietnia 2016
28 kwietnia 2016
kwiecień 2016
 • Dariuszowi Golcowi powierzenie obowiązków zastępcy wiceprezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 • Tomasza Różańskiego ze stanowiska wiceprezesa Agencji Rynku Rolnego (powołany na to stanowisko 11 lutego 2016).
12 maja 2016
 • Adama Jassera ze stanowiska prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (powołany na to stanowisko 18 marca 2014).
17 maja 2016
25 maja 2016
 • Romanowi Jaworskiemu, zastępcy GIOŚ, z powierzenie pełnienia obowiązków Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
1 czerwca 2016
7 czerwca 2016
czerwiec 2016
1 lipca 2016
 • Andrzeja Biernata ze stanowiska zastępcy Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.
12 lipca 2016
 • Piotra Ołowskiego ze stanowiska prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego (powołany na to stanowisko 16 października 2012).
1 sierpnia 2016
3 sierpnia 2016
 • Jacka Dubińskiego ze stanowiska prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (powołany na to stanowisko 14 stycznia 2016),
 • Adama Wojciecha Sekścińskiego ze stanowiska wiceprezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (powołany na to stanowisko 15 lutego 2016).
4 sierpnia 2016
5 sierpnia 2016
17 sierpnia 2016
 • Karola Tylendy ze stanowiska wiceprezesa Agencji Nieruchomości Rolnych (powołany na to stanowisko 13 kwietnia 2016).
25 sierpnia 2016
 • Doroty Habich na stanowisko zastępcy prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 • Teresy Hernik z powierzenie obowiązków zastępcy prezesa PFRON.
31 sierpnia 2016
 • Jacka Jarząbka ze stanowisk zastępcy Głównego Geodety Kraju oraz wiceprezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (powołany na to stanowisko 20 sierpnia 2008).
7 września 2016
22 września 2016
 • Ewy Paluch na stanowisko wiceprezesa Państwowej Agencji Atomistyki.
27 września 2016
wrzesień 2016
październik 2016
12 października 2016
13 października 2016
17 października 2016
 • Krzysztofa Retyka na stanowisko zastępcy prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
18 października 2016
październik 2016
24 listopada 2016
 • Ignacego Góry, p.o. prezesa UTK, na stanowisko prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.
 • Ignacego Góry z powierzenia obowiązków prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (powołany na to stanowisko 24 lutego 2016) i ze stanowiska wiceprezesa Urzędu Transportu Kolejowego (powołany na to stanowisko 3 października 2013).
listopad 2016
 • Konrada Cucha ze stanowiska wiceprezesa Głównego Urzędu Statystycznego (powołany na to stanowisko 26 maja 2014).
1 grudnia 2016
 • Henryka Niestroja na stanowisko zastępcy Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.
12 grudnia 2016
 • Jacka Bojarowicza z powierzenia obowiązków Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (powołany na to stanowisko w grudniu 2015),
 • Krystyny Kozłowskiej ze stanowiska Rzecznika Praw Pacjenta (powołana na to stanowisko 2 października 2009).
15 grudnia 2016
 • Huberta Nowaka na stanowisko wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych,
 • Lucyny Olborskiej, pełniącej obowiązki dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji, na stanowisko dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji.
 • Lucyny Olborskiej z powierzenia obowiązków dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji (powołana na to stanowisko 1 sierpnia 2015).
22 grudnia 2016
 • Jarosława Sierszchulskiego ze stanowiska zastępcy prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (powołany na to stanowisko 1 października 2013),
 • Piotra Samsona z powierzenia obowiązków prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego (powołany na to stanowisko 12 lipca 2016),
 • Magdaleny Jaworskiej z powierzenia obowiązków prezesa PAŻP (powołana na to stanowisko 11 lutego 2015)[53],
 • Janusza Niedzieli ze stanowiska wiceprezesa PAŻP (powołany na to stanowisko w maju 2016).
28 grudnia 2016
 • Piotra Krawczyka ze stanowisk zastępcy szefa Agencji Wywiadu (powołany na to stanowisko 8 grudnia 2015) i z powierzenia obowiązków p.o. szefa AW (powołany na to stanowisko 27 września 2016),
 • Włodzimierza Skorupskiego ze stanowiska Głównego Lekarza Weterynarii (powołany na to stanowisko 9 lutego 2016).
30 grudnia 2016
13 stycznia 2017
 • Aleksandry Jabłonowskiej z powierzenia obowiązków Głównego Geodety Kraju oraz prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (powołana na te stanowiska 4 sierpnia 2016),
 • Grażyny Kierznowskiej z powierzenia obowiązków zastępcy Głównego Geodety Kraju (powołana na to stanowisko 18 października 2016).
14 stycznia 2017
 • Grażynie Kierznowskiej powierzenie obowiązków Głównego Geodety Kraju oraz prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
27 stycznia 2017
28 stycznia 2017
31 stycznia 2017
 • Dariusza Piasty ze stanowiska wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych (powołany na to stanowisko 13 sierpnia 2008).
1 lutego 2017
 • Łukaszowi Bryle powierzenie obowiązków zastępcy Głównego Inspektora Transportu Drogowego.
13 lutego 2017
15 lutego 2017
 • Lesława Gajka (powołany na to stanowisko 22 kwietnia 2008) i Wojciecha Kwaśniaka (powołany na to stanowisko w październiku 2011) ze stanowisk zastępców szefa Komisji Nadzoru Finansowego.
16 lutego 2017
22 lutego 2017
 • Gustawa Mikołajczyka ze stanowisk zastępcy Komendanta Głównego Straży Pożarnej i zastępcy szefa Obrony Cywilnej Kraju (powołany na te stanowiska 21 stycznia 2015).
1 marca 2017
 • Piotra Wojtachy, wiceprezesa Wyższego Urzędu Górniczego, z powierzenia obowiązków prezesa Wyższego Urzędu Górniczego (powołany na to stanowisko 1 czerwca 2016).
2 marca 2017
 • Dariuszowi Golcowi, p.o. zastępcy prezesa ARiMR, powierzenie obowiązków prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 • Daniela Obajtka ze stanowiska prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (powołany na to stanowisko 13 stycznia 2016).
24 marca 2017
 • Bartosza Gruczy na stanowisko zastępcy prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 • Jolanty Chmiel ze stanowiska zastępcy prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
marzec 2017
 • Pawła Kacprzaka ze stanowiska zastępcy szefa Służby Wywiadu Wojskowego (powołany na to stanowisko w grudniu 2015).
4 kwietnia 2017
7 kwietnia 2017
 • Alvina Gajadhura z powierzenia obowiązków Głównego Inspektora Transportu Drogowego (powołany na to stanowisko 5 stycznia 2016).
12 kwietnia 2017
 • Iwony Stępień-Pilipczuk z powierzenia obowiązków zastępcy Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (powołana na to stanowisko 2 lutego 2016).
25 kwietnia 2017
 • Tomasza Kędzierskiego, zastępcy szefa Biura Ochrony Rządu, ze stanowiska pełniącego obowiązki szefa Biura Ochrony Rządu (powołany na to stanowisko 28 stycznia 2017).
maj 2017
9 maja 2017
 • Mateusza Mroza z powierzenia obowiązków prezesa AMW (powołany na to stanowisko 11 grudnia 2015).
16 maja 2017
18 maja 2017
 • Michała Witkowskiego z powierzenia obowiązków wiceprezesa ULC (powołany na to stanowisko 13 lutego 2017).
22 maja 2017
 • Grażyny Kierznowskiej na stanowisko Głównego Geodety Kraju oraz prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
 • Grażyny Kierznowskiej z powierzenia obowiązków Głównego Geodety Kraju oraz prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (powołana na te stanowiska 14 stycznia 2017).
7 czerwca 2017
 • Beaty Orzołek na stanowisko zastępcy prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
12 czerwca 2017
 • Haliny Szymańskiej ze stanowiska zastępcy prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (powołana na to stanowisko 18 stycznia 2016).
13 czerwca 2017
 • Waldemara Humięckiego ze stanowiska prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych (powołany na to stanowisko 14 stycznia 2016).
14 czerwca 2017
 • Ireny Błaszczyk na stanowisko prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych,
 • Dorocie Habich, zastępcy prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, powierzenie obowiązków prezesa PFRON.
21 czerwca 2017
 • Tomasza Kędzierskiego ze stanowiska zastępcy szefa Biura Ochrony Rządu (powołany na to stanowisko 12 grudnia 2015).
23 czerwca 2017
 • Filipa Świtały ze stanowiska zastępcy przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego (powołany na to stanowisko 16 lutego 2017).
29 czerwca 2017
30 czerwca 2017
25 lipca 2017
1 sierpnia 2017
 • Marii Fajger, zastępcy prezesa ARiMR, powierzenie obowiązków prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 • Łukasza Bryły na stanowisko zastępcy Głównego Inspektora Transportu Drogowego.
 • Dariusza Golca, p.o. zastępcy prezesa ARiMR, z powierzenia obowiązków prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (powołany na to stanowisko 2 marca 2017),
 • Łukasza Bryły z powierzenia obowiązków zastępcy Głównego Inspektora Transportu Drogowego (powołany n to stanowisko 1 lutego 2017).
11 sierpnia 2017
 • Jacka Szera ze stanowiska Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
12 sierpnia 2017
 • Anicie Oleksiak powierzenie obowiązków Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
22 sierpnia 2017
 • Tomaszowi Nowakowskiemu powierzenie obowiązków zastępcy prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 • Dariusza Golca z powierzenia obowiązków zastępcy prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (powołany na to stanowisko w kwietniu 2016).
28 sierpnia 2017
 • Michała Holeksy na stanowisko wiceprezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
31 sierpnia 2017
 • Łukasza Hołubowskiego ze stanowiska prezesa Agencji Rynku Rolnego (powołany na to stanowisko 16 lutego 2016),
 • Ireny Błaszczyk ze stanowiska prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych (powołana na to stanowisko 14 czerwca 2017),
 • Andrzeja Łuszczewskiego ze stanowiska wiceprezesa ARR (powołany na to stanowisko w 2008),
 • Hanny Myjak ze stanowiska wiceprezesa ANR (powołana na to stanowisko 2 lutego 2016),
 • Jarosława Ołowskiego ze stanowiska wiceprezesa ARR (powołany na to stanowisko 11 lutego 2016),
 • Andrzeja Sutkowskiego ze stanowiska wiceprezesa ANR (powołany na to stanowisko 7 września 2016),
 • Bartłomieja Wegnera z powierzenia obowiązków wiceprezesa ARR (powołany na to stanowisko 4 kwietnia 2017),
 • Witolda Strobla ze stanowiska wiceprezesa ANR (powołany na to stanowisko 12 kwietnia 2017).
1 września 2017
4 września 2017
18 października 2017
 • Jacka Lipskiego ze stanowiska zastępcy szefa BOR (powołany na to stanowisko 12 grudnia 2015).
20 października 2017
 • Norberta Książka z powierzenia obowiązków zastępcy GINB (powołany na to stanowisko 13 lutego 2017).
27 października 2017
 • Mateusza Moza ze stanowiska prezesa AMW (powołany na to stanowisko 9 maja 2017).
30 października 2017
 • Krystyny Kozłowskiej z powierzenia obowiązków Rzecznika Praw Pacjenta (powołana na to stanowisko 12 grudnia 2016).
październik 2017
 • Jacka Gawryszewskiego ze stanowiska zastępcy szefa ABW (powołany na to stanowisko w czerwcu 2013),
 • Bartosza Gruczy ze stanowiska zastępcy prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (powołany na to stanowisko 24 marca 2017),
 • Anny Zielińskiej-Rakowicz ze stanowiska zastępcy dyrektora Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
2 listopada 2017
 • Marii Fajger na stanowisko prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa[56].
 • Marii Fajger z powierzenia obowiązków prezesa ARiMR (powołana na to stanowisko 1 sierpnia 2017) i ze stanowiska zastępcy prezesa ARiMR (powołana na to stanowisko 15 stycznia 2016).
3 listopada 2017
 • Marka Deutsch na stanowisko zastępcy prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa[57].
9 listopada 2017
 • Jackowi Gryga, zastępcy Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, powierzenie obowiązków Generalnego Dyrektora Krajowych i Autostrad.
 • Krzysztofa Kondraciuka ze stanowiska Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (powołany na to stanowisko 12 grudnia 2016).
14 listopada 2017
30 listopada 2017
 • Dominika Zarembę, zastępcę prezesa Agencji Mienia Wojskowego, z powierzenia obowiązków prezesa Agencji Mienia Wojskowego (powołany na to stanowisko 27 października 2017)[59].
1 grudnia 2017

PrzypisyEdytuj

 1. M.P. z 2015 r. poz. 1089
 2. M.P. z 2015 r. poz. 1090
 3. M.P. z 2015 r. poz. 1091
 4. Głosowanie nad przyjęciem wniosku prezesa Rady Ministrów pani Beaty Szydło o udzielenie wotum zaufania Radzie Ministrów. sejm.gov.pl, 18 listopada 2015. [dostęp 2015-11-18].
 5. Nowi Sekretarze i Podsekretarze Stanu w MSWiA.
 6. Kolejny poseł z Lubelszczyzny wiceministrem. Jarosław Stawiarski sekretarzem stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki (pol.). moje.radio.lublin.pl, 2015-11-19. [dostęp 2015-11-19]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-11-20)].
 7. Nowe kierownictwo Ministerstwa Środowiska. mos.gov.pl, 2015-11-19. [dostęp 2015-11-19].
 8. Marian Banaś, Konrad Raczkowski i Leszek Skiba wiceministrami finansów. biznes.interia.pl, 2015-11-19. [dostęp 2015-11-19].
 9. Poseł Jacek Bogucki wiceministrem rolnictwa. wysokomazowiecki24.pl, 2015-11-10. [dostęp 2015-11-20].
 10. Henryk Baranowski i Filip Grzegorczyk wiceministrami w MSP. msp.gov.pl, 2015-11-20. [dostęp 2015-11-20]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-11-21)].
 11. Nowi wiceministrowie. mir.gov.pl, 2015-11-20. [dostęp 2015-11-20]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-11-21)].
 12. Łukasz Piebiak wiceministrem sprawiedliwości. ms.gov.pl, 2015-11-23. [dostęp 2015-11-23].
 13. Bogdan Święczkowski Podsekretarzem Stanu. ms.gov.pl, 2015-11-23. [dostęp 2015-11-25].
 14. Powołanie Ministra Energii. prezydent.pl, 2015-12-01. [dostęp 2015-12-01].,
 15. Kierownictwo MRiRW w pełnym składzie. minrol.gov.pl, 2015-12-01. [dostęp 2015-12-01].
 16. Materna i Kozłowski wiceministrami w resorcie gospodarki morskiej. naszdziennik.pl, 2015-12-04. [dostęp 2015-12-07].
 17. a b c Ministerstwo Energii, me.gov.pl [dostęp 2016-03-23].
 18. Wiesław Janczyk nowym wiceministrem finansów, wnp.pl [dostęp 2016-03-25].
 19. Prokuratura Krajowa – Aktualności, pk.gov.pl [dostęp 2016-03-23].
 20. JSK Internet, Nowy wiceminister w MSP, Ministerstwo Skarbu Państwa [dostęp 2016-04-27] [zarchiwizowane z adresu 2016-04-27].
 21. Siteor.pl, Dawid Lasek nowym podsekretarzem stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, msport [dostęp 2016-04-30].
 22. Michał Wójcik Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Ministerstwo Sprawiedliwości [dostęp 2016-04-30].
 23. a b Siteor.pl, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki został Jan Widera, msport [dostęp 2016-05-25].
 24. MŚ: Główny Geolog Kraju pełnomocnikiem rządu ds. polityki surowcowej, obserwatorfinansowy.pl [dostęp 2016-05-25] [zarchiwizowane z adresu 2016-09-20].
 25. Jakub Madrjas, Dymisja Stommy przyjęta. Za kolej odpowiada Adamczyk, rynek-kolejowy.pl [dostęp 2016-09-05].
 26. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Krzysztof Kozłowski nowym wojewodą zachodniopomorskim [dostęp 2016-09-07].
 27. Joanna Lis, Grzegorz Witkowski podsekretarzem stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, mgm.gov.pl [dostęp 2016-09-15] [zarchiwizowane z adresu 2016-09-25].
 28. JSK Internet, Zmiany w kierownictwie MSP [dostęp 2016-09-15] [zarchiwizowane z adresu 2016-09-16].
 29. Mateusz Ratajczak, Rotacje w ministerstwie Skarbu Państwa. Odchodzi nie tylko Dawid Jackiewicz, wiceminister przechodzi do innego resortu, 15 września 2016 [dostęp 2016-09-15] (pol.).
 30. Likwidacja Ministerstwa Skarbu Państwa, premier.gov.pl [dostęp 2016-09-20].
 31. JSK Internet, Zmiany w kierownictwie MSP [dostęp 2016-09-20] [zarchiwizowane z adresu 2016-09-21].
 32. Maciej Małecki sekretarzem stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, wyborcza.biz [dostęp 2016-09-19].
 33. Powołanie wiceministra odpowiedzialnego za kolej – Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, mib.gov.pl [dostęp 2016-09-20].
 34. Roszady w rządzie i spółach! Wiceminister Domagalski-Łabędzki prezesem KGHM [dostęp 2016-10-29].
 35. Komunikat MSZ w związku z odwołaniem wiceministra spraw zagranicznych Roberta Greya [dostęp 2016-11-30].
 36. Zbigniew Król został nowym wiceministrem zdrowia - Polityka zdrowotna, rynekzdrowia.pl [dostęp 2017-02-21] (pol.).
 37. Jacek Czaputowicz podsekretarzem stanu w MSZ, msz.gov.pl [dostęp 2017-09-15] (pol.).
 38. Tadeusz Skobel nowym wiceministrem w ME. me.gov.pl, 2017-11-22. [dostęp 2017-11-24]. [zarchiwizowane z tego adresu (2017-11-25)].
 39. Kierownictwo miisterstwa. mib.gov.pl. [dostęp 2017-11-16].
 40. Prezydent wręczył listy uwierzytelniające dziesięciu ambasadorom. prezydent.pl, 24 listopada 2017. [dostęp 2017-11-26].
 41. Zamek Królewski ma nowego dyrektora. niezalezna.pl, 20 listopada 2017. [dostęp 2017-11-21].
 42. Nowy podsekretarz stanu w MON. mon.gov.pl, 1 grudnia 2017. [dostęp 2017-12-01].
 43. Odwołanie szefów SKW i SWW. mon.gov.pl, 2015-11-19. [dostęp 2015-11-26].
 44. Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych – odwołany. money.pl, 2015-11-20. [dostęp 2015-11-21].
 45. Zmiany personalne w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. premier.gov.pl, 2015-12-01. [dostęp 2015-12-01].
 46. Komunikat. bor.gov.pl, 2015-12-04. [dostęp 2015-12-04]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-12-08)].
 47. Komunikat MSWiA. mswia.gov.pl, 2015-12-10. [dostęp 2015-12-10].
 48. Insp. Zbigniew Maj nowym Komendantem Głównym Policji. mswia.gov.pl. [dostęp 2015-12-11].
 49. Leszek Bosek został Prezesem Prokuratorii Generalnej - Aktualności prasowe - Ministerstwo Skarbu Państwa, msp.gov.pl [dostęp 2018-01-09] [zarchiwizowane z adresu 2017-10-16] (pol.).
 50. Nowy dyrektor OSW | OSW, osw.waw.pl [dostęp 2018-01-07] [zarchiwizowane z adresu 2018-01-06] (pol.).
 51. PARP - www.parp.gov.pl, parp.gov.pl [dostęp 2018-01-09] [zarchiwizowane z adresu 2017-04-06] (pol.).
 52. Dominik Rozkrut prezesem GUS. pulshr.pl, 7 czerwca 2016. [dostęp 2016-06-30].
 53. a b Janusz Niedziela został prezesem PAŻP - Lotnictwo - rp.pl, rp.pl [dostęp 2018-06-07] (pol.).
 54. Paweł Młynarczyk został wiceprezesem Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej - Wiadomości z branż - Produkcyjna - Forsal.pl – Biznes, Gospodarka, Świat, forsal.pl [dostęp 2018-01-21].
 55. Premier Beata Szydło powołała przewodniczącego Centralnej - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nauka.gov.pl [dostęp 2018-01-09] (pol.).
 56. Maria Fajger prezesem ARiMR. arimr.gov.pl. [dostęp 2017-11-14]. [zarchiwizowane z tego adresu (2017-11-15)].
 57. Marek Deutsch zastępcą prezesa ARiMR. arimr.gov.pl, 2017-11-08. [dostęp 2017-11-14].
 58. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - wody.gov.pl - Osoby upoważnione do realizacji działań związanych z organizowaniem Wód Polskich, kzgw.gov.pl [dostęp 2018-01-07] (pol.).
 59. a b c Zarząd oraz Rada Nadzorcza Agencji Mienia Wojskowego, amw.com.pl [dostęp 2017-12-11] (pol.).
 60. Mariusz Szpikowski prezesem Państwowych Portów Lotniczych. rynek-lotniczy.pl, 2017-12-01. [dostęp 2018-01-16].