Otwórz menu główne

Związek cywilny – sankcjonowany prawem związek dwóch osób legalizujący ich wspólne życie, wiążąc je emocjonalnie i ekonomicznie.

W zależności od kraju istnieją różne formy związków cywilnych:

  • małżeństwo cywilne – najczęstsza forma związku cywilnego łącząca dwie osoby różnej płci. Często mająca również charakter religijny
  • formalny związek partnerski – alternatywa dla małżeństwa cywilnego nadająca część lub te same (w niektórych krajach) prawa dla partnerów dowolnej płci co małżeństwo cywilne dla małżonków. W niektórych krajach ograniczony tylko do osób tej samej płci. Formalna rejestracja związku partnerskiego zazwyczaj nie ma charakteru ślubu i ogranicza się do składania podpisów przez partnerów w obecności urzędnika.

W Polsce jedynym sankcjonowanym prawnie związkiem cywilnym jest małżeństwo kobiety i mężczyzny.

Zobacz teżEdytuj