Kawaleryjskie kursy Legionów Polskich

Kawaleryjskie kursy Legionów Polskichszkoła podoficerska i oficerska kawalerii Legionów Polskich.

Organizacja kursów, ich przebieg i wynikiEdytuj

W trzeciej dekadzie listopada Legiony Polskie zostały przetransportowane z rejonu przyfrontowego na obszar Królestwa Polskiego. Dyslokacja oddziałów legionowych była następstwem aktu 5 listopada, podpisanego przez przedstawicieli dwóch zaborców. W ramach wspomnianej dyslokacji 1 Pułk Ułanów Legionów Polskich stanął w Ostrołęce[1].

W lutym 1917 roku, w związku z planami organizacji Wojska Polskiego w oparciu o kadry Legionów Polskich, przestąpiono do szkolenia stanów osobowych pułku. 5 lutego w Ostrołęce rozpoczął się kawaleryjski kurs oficerski, nazywany również niższym kawaleryjskim kursem oficerskim lub kursem kawaleryjskiej szkoły oficerskiej. Na stanowisko komendanta kursu oficerskiego wyznaczony został rotmistrz Janusz Głuchowski[2]. Następnego dnia rozpoczął się kawaleryjski kurs podoficerski pod komendą podporucznika Stefana Kuleszy[3]. Obaj komendanci byli doświadczonymi oficerami frontowymi, którzy swoją służbę rozpoczęli w patrolu konnym Beliny.

5 lutego na kurs oficerski stawiło się 97 słuchaczy, a w czasie jego trwania przybyło kolejnych 11 uczestników. Egzamin końcowy w dniu 31 marca zdało 89 słuchaczy. Kolejnych 15 uczestników „uznano za niezdolnych”, a 4 nie przystąpiło do egzaminu[4].

3 lutego na kurs podoficerski stawiło się 34 podoficerów oraz 108 ułanów i starszych ułanów. W czasie trwania tego kursu ubyło do szpitala 9 podoficerów i 13 ułanów. Usunięto z kursu jednego podoficera i 15 ułanów, natomiast przyjęto na kurs jednego podoficera i 28 ułanów. Stan słuchaczy w dniu 1 kwietnia wynosił: 23 podoficerów oraz 110 ułanów i starszych ułanów, a także 65 koni[5]. Egzaminy na tym kursie zostały przeprowadzone w dniach 28 marca – 4 kwietnia 1917 roku. Egzamin zdało 107 podoficerów i ułanów, „odstąpiło od egzaminu” czterech, „nie zdawało” dwóch, „nie zdało” dwudziestu[3]. Dwudziestu absolwentów kursu zdało egzamin z wynikiem bardzo dobrym, pięćdziesięciu jeden z wynikiem dobrym i trzydziestu sześciu z wynikiem dostatecznym[6].

W czasie kursu oficerskiego przeprowadzono jednodniowe ćwiczenie taktyczne, połączone z kursem podoficerskim, a ponadto 26 godzin praktycznych ćwiczeń pieszych i 28 godzin ćwiczeń konnych[7], natomiast w trakcie kursu podoficerskiego przeprowadzono dwa ćwiczenia polowe oraz 55 godzin ćwiczeń pieszych i 32 godziny ćwiczeń konnych[5].

Absolwenci kursu oficerskiego otrzymali „świadectwa ukończenia 6 tygodniowego kursu kawaleryjskiego”. Świadectwa były podpisane przez komendanta pułku, komendanta kursu oraz członków komisji egzaminacyjnej. Świadectwa były numerowane. Świadectwo wydane ułanowi Stefanowi Ustupskiemu miało numer „87”[8].

Wykładowcami na obu kursach byli oficerowie 1 Pułku Ułanów:

Nazwa przedmiotu Na kursie oficerskim Na kursie podoficerskim
taktyka rtm. Janusz Głuchowski ppor. Zygmunt Piasecki
służba łączności
artyleria por. Jerzy Pytlewski
fortyfikacja chor. Ludwik Kmicic-Skrzyński
gazy chor. Ludwik Kmicic-Skrzyński
topografia (terenoznawstwo) por. Antoni Jabłoński
hippologia (nauka o koniu) ppor. lek. wet. Kazimierz Zagrodzki
higiena por. lek. dr Ksawery Maszadro
historia wojen por. Tadeusz Śmigielski ppor. Stanisław Stetkiewicz
pionierstwo (szkoła pionierów i telefonistów)
nauka o broni, organizacja armii, stylistyka wojskowa ppor. Romuald Niementowski
stylistyka wojskowa Edward Kleszczyński
regulamin garnizonowy (służba wewnętrzna) Edward Kleszczyński
organizacja armii ppor. Jan Andrzej Feliks Mieszkowski
regulamin musztry por. Stanisław Grzmot-Skotnicki

20 lipca 1917 roku absolwenci obu kursów, którzy byli poddanymi Królestwa Polskiego i odmówili złożenia przysięgi, zostali skierowani do obozu internowania w Szczypiornie.

Osobny artykuł: Kryzys przysięgowy.

Równolegle z kursami kawaleryjskim zorganizowano i przeprowadzono dwa kursy administracyjne: oficerski i podoficerski. Komendantem kursów był chor. Marian Węgrzynowski. 11 lutego rozpoczął się kurs podoficerski, w którym uczestniczyli także wszyscy słuchacze kursu oficerskiego. 19 lutego egzaminy złożyło 9 słuchaczy kursu podoficerskiego. Słuchacze kursu oficerskiego kontynuowali naukę do 31 marca. Tego dnia egzamin złożyło z wynikiem pomyślnym 26 podoficerów i ułanów. Komendant kursów w raporcie złożonym 1 kwietnia stwierdził, że wszyscy słuchacze „po odbyciu odpowiedniej praktyki będą w stanie z chwilą wprowadzenia administracji niemieckiej objąć funkcje oficerów kasowych”[9].

Absolwenci kawaleryjskiego kursu oficerskiegoEdytuj

Absolwenci kawaleryjskiego kursu oficerskiego
Lp. stopień imię i nazwisko oraz pseudonim Informacje o późniejszym etapie służby wojskowej oraz dacie i miejscu śmierci
Ukończyli z wynikiem bardzo dobrym
11 wachmistrz sztabowy Bohdan Stachlewski ps. „Dan” pułkownik, dowódca 25 puł., odznaczony VM, KN, OOP5 i KWx2, † 1939
2 wachmistrz szef Julian Filipowicz ps. „Pobóg”, „Róg”, „Kogan” generał brygady, dowódca Wołyńskiej BK, odznaczony VM, KN, KWx2, † 14 VIII 1945 Otwock
3 wachmistrz szef Bronisław Rakowski ps. „Kuc” generał brygady, dowódca 2 Dywizji Pancernej, odznaczony VM, KN, OOP4, KWx4, † 28 XII 1950 Buenos Aires
4 wachmistrz Stanisław Pietruski kapitan pilot 308 dywizjonu myśliwskiego, odznaczony VM, KW, † 2 II 1971 Wrocław
5 wachmistrz Józef Smoleński ps. „Kolec” generał brygady, szef Oddział II SG, odznaczony VM, KN, OOP3, OOP4, KWx4, † 19 I 1978 Londyn
6 wachmistrz Stefan Wendorff ps. „Konopka” żołnierz 1. kompanii kadrowej, w 1934 r. kapitan rezerwy administracji[10], odznaczony VM, KN i KWx2, † 1 VIII 1969
7 wachmistrz Hipolit Wyrzykowski ur. 8 X 1891, w 1932 r. rotmistrz 2 puł., odznaczony KN i KW[11]
Ukończyli z wynikiem dobrym
8 wachmistrz sztabowy Wojciech Bucior ps. „Kunigas” major taborów, starosta powiatowy w Sanoku i Trembowli, odznaczony VM, KN, KWx2, ZKZ, † 1940 ULK
9 wachmistrz szef Tadeusz Osiński ps. „Brzęk” major, poseł na Sejm III i IV kadencji, odznaczony OOP2, VM, KNzM, OOP5, KWx4, † 10 IX 1983 Radom
10 wachmistrz Janusz Albrecht ps. „Ozimiński” pułkownik dyplomowany, dowódca 1 pszwol., szef sztabu KG ZWZ, odznaczony VM, KN, KWx2, † 6 IX 1941 Warszawa
11 wachmistrz Stanisław Bujwid ur. 8 VII 1895, syn Odo, w 1934 r. porucznik rezerwy inżynier 8 puł.[12],
12 wachmistrz Henryk Kazimierz Dobranicki ur. 1 VI 1892, † 11 I 1919 Bartatów jako podporucznik 1 p. strz. lwowskich[13]
13 wachmistrz Józef Grad-Soniński ps. „Zbigniew Sowiński” pułkownik, w 1939 r. dowódca OZ Kawalerii „Wołkowysk”, odznaczony VM, KN, KW i ZKZ, † 20 I 1966 Wielka Brytania
14 wachmistrz Jan Kapuściński ur. 23 XI 1889 Wróblówka
15 wachmistrz Emil Franciszek Mecnarowski generał brygady doktor, prezydent Najwyższego Sądu Wojskowego, odznaczony OOP3, KN, KWx4, † 21 VII 1968 Warszawa
16 wachmistrz Janusz Olszamowski ps. „Łaszczyc” rotmistrz 1 pszwol., adiutant Naczelnika Polski, † 23 V 1920 Żytomierz
17 wachmistrz Michał Pohoski ps. „Stawicz” † 16 VIII 1920 Turowola, jako podporucznik 7 puł.[14]
18 wachmistrz Marian Skrzynecki podpułkownik, dowódca 7 puł., odznaczony VM, KN, OOP5, KWx3, † 3 X 1939 Mościska
19 wachmistrz Henryk Świderski ps. „Orlęcki” † 27 IX 1920 Rohaczów, jako porucznik 1 pszwol.[15], kawaler VM, „świetny rębacz i doskonały oficer”[16]
20 wachmistrz Wacław Święcki ur. 22 XII 1898, w 1934 r. podporucznik rezerwy 2 puł., PKU Warszawa Miasto III[17]
21 kapral Wacław Budzyński w 1934 r. porucznik rezerwy[18], odznaczony VM, KN i KWx3, poseł na Sejm IV kadencji, † 1939
22 kapral Jan Dąbrowski odznaczony VM, jako podporucznik 7 puł.
23 kapral Jerzy Gliński ps. „Eustachy” żołnierz 2. plutonu 1. kompanii kadrowej, podpułkownik, odznaczony VM, KN, KWx2, ZKZ, † 4 XI 1940 Edynburg[19]
24 kapral Tadeusz Jakubski rotmistrz 7 puł., kawaler VM, † 16 VIII 1920 w bitwie pod Cycowem[20]
25 kapral Ignacy Kowalczewski ps. „Sęp” pułkownik, dowódca 5 psk, 17 puł. i 4 ppanc oraz Wlkp. BK, odznaczony VM4, VM5, KN, KWx4, † 19 XII 1976 Penley
26 kapral Tomasz Kozłowski w 1923 r. podporucznik rezerwy 11 puł., poseł na Sejm III i IV kadencji, odznaczony VM, KN, OOP4, KW, † 14 VII 1946 Mielno
27 kapral Adam Jan Bolesław Michalewski[21] w 1934 r. rotmistrz rezerwy 1 pszwol[22], w 1944 r. major, adiutant szefa Sztabu NW,
28 kapral Stanisław Mittelstaedt ps. „Rawicz” w 1932 r. major, rejonowy inspektor koni w Ciechanowie, odznaczony KN, KWx2 i SKZ[23]
29 kapral Franciszek Stachowicz ps. „Franek” podpułkownik dyplomowany, dowódca dppanc 10 BK, szef sztabu WBPM, odznaczony KN, KW, † 3 V 1941 Oflag VII A Murnau
30 kapral Adam Korwin-Sokołowski podpułkownik dyplomowany, szef Gabinetu MSWojsk., wojewoda nowogrodzki, odznaczony VM, KN, OOP4 i KWx4
31 kapral Ksawery Józef Karol Zalewski rotmistrz rezerwy 1 pszwol., odznaczony VM, KN, KWx4, tyt. I sekretarz PP w Teheranie, † 17 II 1939 Teheran
32 kapral Włodzimierz Zieliński major piechoty, konsul w Konsulacie Generalnym RP w Paryżu, odznaczony KN, KWx2, SKZ, † 1948 Paryż
33 starszy ułan Władysław Dunin-Borkowski ps. „Dunin” rotmistrz, kawaler VM, † 27 III 1922 Zakopane
34 starszy ułan Stefan Eichler vel Ejchler podpułkownik, odznaczony KN, KWx2 i SKZ, † 12 III 1980 Wrexham
35 starszy ułan Tadeusz Jaroszewicz ps. „Morgan” podpułkownik dyplomowany, attaché wojskowy w Helsingforsie, odznaczony VM, KNzM, KWx4, † 28 VIII 1934 Warszawa
36 starszy ułan Marian Euzebiusz Kiedrzyński ps. „Mar” ur. 16 XII 1889, odznaczony KW, porucznik rezerwy, PKU Białystok, oficer PP[24]
37 starszy ułan Iwo Moraczewski ps. „Iwo”, „Cholewa” ur. 1 III 1890, doktor, w 1934 porucznik rezerwy, PKU Lida, OKO Nr III[24]
38 starszy ułan Wacław Przybysz ps. „Porzecki” podporucznik 1 pszwol., kawaler VM, † 28 I 1919 Krystynopol[25]
39 starszy ułan Józef Radziwiłłowicz-Szostak pułkownik dyplomowany, dowódca 13 puł., szef Operacji KG AK, odznaczony VM4, VM5, KN, KWx6, † 11 II 1984 Łódź
40 starszy ułan Zygmunt Sokołowski ps. „Korwin” podporucznik 1 pszwol., kawaler VM, † 10 XII 1918 Dołhobyczów[26]
41 starszy ułan Stefan Szyller podporucznik 1 pszwol., kawaler VM, † 4 VII 1919 Horodyszcze[27]
42 starszy ułan Edward Wilczyński ps. „Waganiec” tytularny podpułkownik[28], w 1928 r. kwatermistrz 7 puł., odznaczony VM, KWx2[29], starosta powiatowy w Kole, † 1937
43 starszy ułan Józef Staszel ur. 26 II 1895, w 1934 r. podporucznik pospolitego ruszenia, PKU Nowy Targ[30]
Z wynikiem dostatecznym
44 wachmistrz szef Tadeusz Kurnatowski ps. „Opolec” podpułkownik, dowódca 17 puł., 18 puł. i OZ Kawalerii „Stanisławów”, odznaczony VM, KN i KW, † 28 IX 1939 Berehowo
45 wachmistrz Adam Borkowski ur. 1 XII 1889 Kielce, wachmistrz 11 puł.
46 wachmistrz Wacław Haczyński w 1934 r. rotmistrz pospolitego ruszenia[31], major?, poseł na Sejm IV kadencji, odznaczony VM, KN i KWx4, † 1940 Katyń
47 wachmistrz Józef Koczwara ps. „Strzelec”, „Zbigniew” pułkownik, dowódca 2 ppanc i 2 puł., odznaczony VM, KN, OOP4, KWx4, † 6 V 1978 Tarnów
48 wachmistrz Stanisław Królicki pułkownik, dowódca 1 psk i 7 psk, odznaczony VM4, VM5, KN, KWx5, † 28 IX 1939 Modlin
49 wachmistrz Józef Pętkowski ps. „Wiesław” podpułkownik dyplomowany, dowódca 19 puł., odznaczony VM, KN, OOP5, KWx2, ZKZ, † 1940
50 wachmistrz Eugeniusz Piecek „Chwalibóg” podpułkownik, odznaczony VM, KN, SKZ, † 19 IX 1940 Palmiry
51 wachmistrz Zygmunt Przepałkowski ps. „Młot” rotmistrz, żołnierz 1. kompanii kadrowej, starosta powiatowy m.in. w Przasnyszu, odznaczony KN, KWx4 i ZKZ, † 1940 Katyń
52 wachmistrz Franciszek Rajpold ps. „Skołuba” ? Franciszek Ksawery Rajpold, w 1934 r. podporucznik rezerwy 1 pszwol., PKU Piotrków[32]
53 wachmistrz Adolf Rudnicki ps. „Cedro” major, odznaczony VM i KWx3[33]
54 wachmistrz Edmund Tarnasiewicz ps. „Heldut” pułkownik, żołnierz 1. kompanii kadrowej, dowódca 16 puł., odznaczony VM, KN, OOP3, KWx4, † 2 IV 1952 Londyn
55 wachmistrz Leon Trojanowski major, kwatermistrz 5 puł., odznaczony VM, KN, KWx4, † 26 I 1934 Warszawa
56 wachmistrz Jan Feliks Zarzycki ps. „Nowina” major, dowódca szwadronu zapasowego 24 puł., odznaczony VM, KWx3 i SKZ, † 9 IV 1931 Kraśnik
57 wachmistrz Konrad Zembrzuski ps. „Bury”, „Doliwa” pułkownik, żołnierz 1. kompanii kadrowej, dowódca 15 puł., odznaczony VM, KN, KWx4, † 1940 Katyń, pośm. gen. bryg.
58 wachmistrz Franciszek Żarnowski podpułkownik, RIK Kielce[34], w 1934 r. w ewidencji PKU Kielce[35], odznaczony VM, KN, KWx4, † 22 VII 1938
59 kapral Eugeniusz Dąmbski major, RIK Ciechanów, odznaczony KN, KW, SKZ, mąż Poli Negri, † 21 XI 1971 Warszawa
60 kapral Ludwik Horodyski rotmistrz, odznaczony VM, KN, † 1940 ULK
61 kapral Franciszek Gabriel Kietliński „Odrowąż” r. 1896
62 kapral Stanisław Klepacz pułkownik, dowódca 11 puł., komendant Obwodu Śródmieście AK, odznaczony VM, KN, KWx5, † 24 IX 1958 Nowy Jork
63 kapral Julian Kelm ps. „Koperczyński” rotmistrz, żołnierz 1. kompanii kadrowej, dowódca szwadronu w 3 pszwol., odznaczony KN i KWx3, † 21 I 1923 Warszawa
64 kapral Kazimierz Kosiarski pułkownik, dowódca 18 puł. i 5 psk, odznaczony VM4, VM5, KN, KWx5, † 20 XII 1974 Cerkwica
65 kapral Ludomir Kosiński ur. 19 II 1885 Suchedniów, porucznik rezerwy, w 1934 r. w ewidencji PKU Kielce[36], kawaler VM
66 kapral Stanisław Kreczunowicz ur. 8 V 1894, porucznik pospolitego ruszenia, w 1934 r. w ewidencji PKU Wilejka[37], kawaler VM
67 kapral Adam Królikiewicz major, olimpijczyk, szef ekwitacji Centrum Wyszkolenia Kawalerii, odznaczony VM, KN, KW, † 4 V 1966 Konstancin
68 kapral Karol Mrozowski ur. 27 X 1888 Cieśle, służył w 2. szwadronie, 20 VII 1917 skierowany do Szczypiorna
69 kapral Karol Nachtlicht ps. „Światełko” ur. 10 VIII 1893, † 1941 Warszawa, w 1934 r. porucznik rezerwy 11 puł.[38], odznaczony VM
70 kapral Kazimierz Peszkowski major, odznaczony VM, KN, KWx2
71 kapral Józef Plackowski ps. „Ruszczyc” podpułkownik, zastępca dowódcy 10 puł., odznaczony KN, KW, jeniec Oflagu VII A Murnau
72 kapral Tadeusz Pytlewski ps. „Prawdzic” brat Jerzego, w 1924 r. rotmistrz rezerwy 25 puł., odznaczony VM, KWx2[39]
73 kapral Wojciech Siemaszko † 12 X 1920 Korosteń, jako podporucznik 2 puł., kawaler VM[40]
74 starszy ułan Aleksander Bieliński ps. „Szeliga”, „Onio” † 16 VIII 1920 Turowola, jako rotmistrz 7 puł., kawaler VM[41]
75 starszy ułan Wacław Calewski major, zastępca dowódcy OZ Kaw. „Łuków”, odznaczony VM, KN, KWx4, † 1940 Charków
76 starszy ułan Eugeniusz Chrościcki rotmistrz rezerwy, w 1934 r. porucznik rezerwy 25 puł., PKU Łuków, odznaczony VM, KN i KW, † 1940 Charków
77 starszy ułan Julian Dudziński ur. 25 I 1893, major rezerwy, dowódca ochotniczego oddziału obrony Lublina, odznaczony VM i KN[42], † 17 IX 1939 Lublin[43]
78 starszy ułan Stanisław Gawroński ps. „Jerzy Rymsza” ur. 21 I 1895, w 1934 r. porucznik rezerwy 21 puł., PKU Radom[44]
79 starszy ułan Juliusz Kamler † 7 I 1919 Sulimów, jako podporucznik 1 pszwol., kawaler VM[45]
80 starszy ułan Jan Majewicz ps. „Piętka” ur. 23 V 1894
81 starszy ułan Kazimierz Maks vel Max ps. „Krukowski” podpułkownik dyplomowany, szef sztabu GO „Czersk”, odznaczony VM, KN i KWx4, † 21 III 1945 Oflag VII A Murnau
82 starszy ułan Mariusz Link ur. 20 VIII 1895, w 1934 r. porucznik rezerwy łączności 6 baon telegraf., PKU Kamionka Strumiłowa[46]
83 starszy ułan Zygmunt Platonoff ps. „Plater” podpułkownik dyplomowany, zastępca dowódcy 3 pszwol., odznaczony KN, OOP5, KWx4 i SKZ, † 1940 Katyń
84 starszy ułan Kazimierz Antoni Maria Rojowski ps. „Kizic” w 1934 r. porucznik rezerwy 7 puł.[47], † 3 IX 1944 Warszawa
85 starszy ułan Wacław Strużyński w 1934 r. rotmistrz rezerwy 11 puł.[48]
86 starszy ułan Stefan Klemens Ustupski rotmistrz, 31 VIII 1934 przeniesiony w st. spocz., odznaczony KN, KWx2, SKZ, † 1986
87 ułan Mirosław Olszewski major rezerwy, zastępca dowódcy 7 OKR , starosta powiatowy w Słonimiu, odznaczony VM, † 20 II 1971 Kanada
88 ułan Kazimierz Marian Wyszyński porucznik rezerwy[49], radca poselstwa I kl., Poselstwo Polskie w Berlinie, odznaczony KN, OOP4, KW, † 3 I 1935 Berlin
89 starszy ułan Józef Młodecki ps. „Sławisz” ur. 21 X 1897, w 1923 r. rotmistrz 2 pszwol., w 1934 r. rotmistrz rezerwy 10 puł., odznaczony VM, KN, KW[50][51]

Absolwenci kawaleryjskiego kursu podoficerskiegoEdytuj

Absolwenci kawaleryjskiego kursu podoficerskiego
Lp. stopień imię i nazwisko oraz pseudonim informacje o późniejszym etapie służby wojskowej oraz dacie i miejscu śmierci
Ukończyli z wynikiem bardzo dobrym
1 kapral Kazimierz Busler w 1939 roku podpułkownik, dowódca 10 Pułku Ułanów Litewskich, † 25 IV 1945 Murnau
2 starszy ułan Jan Bednarczyk
3 starszy ułan Marian Bobrowski rotmistrz
4 starszy ułan Lucjan Stanisław Lenczowski
5 starszy ułan Henryk Jędrzejowski w lutym 1933 roku wyjechał do ZSRR. Jego dalsze losy są nieznane. Prawdopodobnie padł ofiarą czystek stalinowskich
6 starszy ułan Kazimierz Kwieciński
7 starszy ułan Stanisław Roman Maniak ps. „Szelest” w 1939 roku major, dowódca taborów 10 Brygady Kawalerii
8 starszy ułan Czesław Ruciński ur. 22 V 1891, w latach 1927-1944 wójt Zaporza, odznaczony KN
9 starszy ułan Zdzisław Ruciński rotmistrz i nadkomisarz SG, † 1940 Charków
10 starszy ułan Leon Suchorzewski major, poseł na Sejm RP IV kadencji 1935-1938
11 starszy ułan Ludomir Zygmunt Szydłowski ur. 2 II 1899 we Lwowie[52], w 1940 roku rotmistrz w 3 Oddziale Kadrowym Rozpoznawczym
12 ułan Oskar Andrzej Berenson major, kwatermistrz 12 Pułku Ułanów Podolskich, odznaczony KN, † 14 IX 1939 Wiązowna
13 ułan Stefan Kolasiński ur. 22 II 1895, w 1934 roku porucznik rezerwy 7 Pułku Ułanów Lubelskich[53]
14 ułan Tadeusz Korniłowicz ps. „Bisygoń” podpułkownik administracji, † 1940 Ukraińska Lista Katyńska
15 ułan Józef Mularczyk w 1939 roku podpułkownik, dowódca 2 Pułku Strzelców Konnych, † 26 IV 1968 Warszawa
16 ułan Mieczysław Piekarski ps. „Piorun”
17 ułan Józef Poznański podpułkownik kawalerii (1957), †14 IV 1975 Santiago (Chile)
18 ułan Stanisław Sarek ur. 9 V 1897, porucznik rezerwy, w 1934 roku w ewidencji PKU Krzemieniec[31]
19 ułan Witold Bronisław Sujkowski podpułkownik dyplomowany, w 1939 roku szef sztabu 26 DP, † 15 X 1961 Penley
20 ułan Mieczysław Twarowski ps. „Mieczysław Pilawa” ur. 2 VIII 1894
Ukończyli kurs z wynikiem dobrym
21 kapral Stefan Kasimir rotmistrz, odznaczony KN, KWx2, SKZ, zdyskwalifikowany do otrzymania Odznaki Pamiątkowej GISZ, † 27 I 1935
22 kapral Józef Klimczak ps. „Bartek” ur. 29 VII 1887
23 kapral Eugeniusz Kopeć 23 IX 1895
24 kapral Emil Kostkiewicz † 26 VII 1920 Nowostawy, jako podporucznik 11 puł.[54]
25 kapral Kazimierz Franciszek Merka w 1932 r. rotmistrz 6 psk, odznaczony KN[55], w 1939 r. kapitan taborów, kierownik ref. w Dowództwie Taborów i Szefostwie Remontu
26 kapral Jan Misiewicz ps. „Roch” w 1914 roku w I plutonie 1. Kompanii Kadrowej, w 1939 roku podinspektor PP, komendant wojewódzki w Kielcach
27 kapral Antoni Nycz ur. 7 IX 1894
28 kapral Jan Unger ur. 15 X 1894
29 kapral Adam Tadeusz Frydel w 1932 r. kapitan saperów, odznaczony KN i KWx3[56]
30 starszy ułan Marian Bełcikowski[57] major, w 1939 roku w Biurze Inspekcji GISZ, odznaczony KN, KWx2 i SKZ
31 starszy ułan Bronisław Canti r. 1895
32 starszy ułan Konstanty Edward Ciszowski kawaler VM, odznaczony KN, KWx4, SKZ, porucznik 11 puł., major 6 baonu panc.
33 starszy ułan Jerzy Dąbrowski kawaler VM, † 14 VI 1920 Hulki jako podporucznik 7 puł.[58]
34 starszy ułan Stanisław Hübsch plutonowy 214 Pułku Ułanów, kawaler VM, † 15 XI 1920 Okienniki[59]
35 starszy ułan Jan Janiszewski ur. 16 I 1890
36 starszy ułan Antoni Jankowski ps. „Czarnecki” r. 1895
37 starszy ułan Ludwik Konarski podpułkownik piechoty, I zastępca dowódcy 24 Pułku Piechoty, odznaczony KN i KWx4
38 starszy ułan Bohdan Kosiński ps. „Bohdan” ur. 31 X 1894, w 1934 r. porucznik rezerwy 11 puł.[60], zginął w obozie koncentracyjnym
39 starszy ułan Stanisław Lewiński
40 starszy ułan Stanisław Lubecki r. 1893
41 starszy ułan Kazimierz Małynicz ps. „Dewajtis” podporucznik 7 puł.,† 18 VIII 1920 Cyców[61], cm. w Trawnikach
42 starszy ułan Józef Murasik ps. „Józef Skiba” rotmistrz, w 1939 r. dowódca szw. zapas. 20 puł., dowódca pułku zapasowego, odznaczony KN i SKZx2
43 starszy ułan Edmund Ostrowski ps. „Nałęcz” r. 1896
44 starszy ułan Hieronim Pacholski ps. „Żegota” r. 1897
45 starszy ułan Mikołaj Pajdowski 1891-1975[62]
46 starszy ułan Leon Panczakiewicz major, kier. ref. kaw. i tab. w Biurze Personalnym MSWojsk., odznaczony KN, KW, ZKZ i SKZ, † 1940 Charków
47 starszy ułan Witold Rayski vel Rajski ps. „Pędziwiatr” ur. 29 X 1891, w 1934 r. porucznik rezerwy, PKU Inowrocław[63]
48 starszy ułan Zdzisław Antoni Rudnicki ps. „Znaniecki” ur. 31 V 1897, w 1923 r. porucznik rezerwy 1 pszwol., w 1934 r. porucznik rezerwy 1 dżand.[64]
49 starszy ułan Witold Szczawiński ps. „Prawdzic” ur. 3 I 1898, w 1932 r. rotmistrz 8 psk, odznaczony KWx2[65]
50 starszy ułan Alfred Tarnowski ps. „Chronowski” ur. 12 XII 1891
51 starszy ułan Stanisław Topolski ps. „Zbir” r. 1897
52 starszy ułan Emil Wierzbiański w 1939 roku major artylerii, dowódca III/33 pal, †1940 Charków
53 ułan Zygmunt Borkowski ps. „Zielony Brat” ur. 19 III 1896, członek patrolu skautów 1. kompanii kadrowej, w 1934 r. porucznik rezerwy 13 puł., PKU Postawy[66]
54 ułan Stanisław Bryniarski[67]
55 ułan Wiktor Bystrzyński ps. „Skrzetuski” ur. 6 X 1893 Warszawa, 2 pluton 1. kompanii kadrowej
56 ułan Zygmunt Goldschlag ps. „Murzyn” † 29 VII 1920 Suraż jako podporucznik 201 pp[68], pośmiertnie mianowany kapitanem i odznaczony VM i KN
57 ułan Stefan Grabowski ur. 9 IX 1896, w 1932 r. rotmistrz 4 psk, odznaczony KN i KW[69]
58 ułan Emil Gruszecki podpułkownik dyplomowany, dowódca 5 Kresowego Pułku Artylerii Przeciwpancernej, †5/6 lipca 1944 w Loreto we Włoszech
59 ułan Henryk Kaftański w 1934 r. porucznik rezerwy 27 puł., rotmistrz, † 16 XI 1965 Rugby
60 ułan Sławomir Kopczyński
61 ułan Jan Kraus ur. 2 VIII 1894
62 ułan Włodzimierz ? Adam Małuszyński[70]
63 ułan Władysław Mączewski ps. „Dziewulski” podpułkownik, dowódca 11 puł., odznaczony VM, KN, OOP5, KWx4, SKZ, † 20 II 1979
64 ułan Stanisław Nadstawny ur. 30 IV 1897, w 1934 r. porucznik rezerwy 21 puł., PKU Warszawa Miasto III[71]
65 ułan Franciszek Stochła ps. „Albert” ur. 2 X 1896
66 ułan Zygmunt Trzebiński ur. 27 X 1888
67 ułan Antoni Wapiński † 28 I 1919 Krystynopol jako podporucznik 1 pszwol.[72], kawaler VM
68 ułan Leon Józef Wasiuta ur. 26 III 1893, w 1934 r. porucznik rezerwy 22 puł., PKU Płońsk[73]
69 ułan Bohdan Konstanty Wieczorkiewicz major, I zastępca dowódcy 11 puł., kawaler VM, odznaczony KN, KWx3 i SKZ, † 1949 Wielka Brytania
70 ułan Eustachy Włodzimierz Zadorecki ps. „Zadora” w 1932 r. kapitan 24 pal, odznaczony KN i KW[74], † 27 IX 1944 Oflag VI B Dössel
71 ułan Wacław Zatorski major dyplomowany kawalerii, odznaczony KN, KWx2 i SKZ, † 4 XII 1970 Grójec
Ukończyli kurs z wynikiem dostatecznym
72 wachmistrz Franciszek Bukowski ps. „Szkatuła” † 19 IV 1919 Wilno, jako wachmistrz 1 pszwol[75].
73 wachmistrz Szymon Kot r. 1889
74 wachmistrz Witold Józef Ślusarko ps. „Czarnota” r. 1894
75 kapral Stanisław Białowiejski ps. „Jastrzębiec” członek patrolu skautów 1. kompanii kadrowej, major, † XII 1967 Tuscon
76 kapral Władysław Bryniarski r. 1895
77 kapral Adolf Marian Czarnota rotmistrz 4 psk, † 1940 Charków, kawaler VM, odznaczony KN, KWx2
78 kapral Józef Drozd ps. „Milewski” r. 1894
79 kapral Leopold Konrad Peszkowski ps. „Lwowiak” kawaler VM jako chorąży 11 puł., odznaczony KN i KWx2, podpułkownik, dowódca 4 psk AK, † 31 VII 1974
80 starszy ułan Jan Czajkowski ur. 16 VIII 1898
81 starszy ułan Władysław Czerwiński ur. 11 XII 1892
82 starszy ułan Jan Habior r. 1892
83 starszy ułan Kazimierz Jaroszewicz ps. „Kazimierz Opoka” ur. 13 V 1897
84 starszy ułan Stanisław Kossowski ps. „Dołęga” ur. 1 VII 1893, w 1932 r. rotmistrz, dowódca 3 Szwadronu Pionierów, odznaczony KN i KWx2[76], starosta powiatowy w Jaworowie
85 starszy ułan Józef Marciński 1897-1918
86 starszy ułan Eugeniusz Przeździecki ur. 27 IX 1894 Serniki, od 7 III 1937 r. prezes Zarządu Oddziału Lubelskiego ZLP
87 starszy ułan Wincenty Stroynowski † 5 VI 1920 Szczołne jako podporucznik 11 puł.[77]
88 starszy ułan Bolesław Strzałkowski
89 starszy ułan Adam Świderski ps. „Huzarski” ur. 23 IV 1897
90 starszy ułan Franciszek Szałach ps. „Dąbek” ur. 19 III 1892 Grabowa, w I Brygadzie Legionów od 10 IX 1914 do 15 VII 1917
91 starszy ułan Ksawery Święcicki w 1939 roku major, dowódca dyonu rozp. 10 Brygady Kawalerii
92 ułan Kazimierz Jan Antoniewicz ur. 7 III 1896, w 1932 r. rotmistrz 2 ppanc i 14 puł., odznaczony KN[78], † 21 V 1966 cm. Lipowy w Gliwicach
93 ułan Marian Bednarski wachmistrz 9 puł., kawaler VM, osadnik wojskowy w gm. Buhryń
94 ułan Tadeusz Bayger w Legionach Polskich od 4 VIII 1914 jako ochotnik oddziału konnego Śniadowskiego
95 ułan Stanisław Bieniarz
96 ułan Czesław Gruszka ps. „Czesław” r. 1896
97 ułan Marian Januszewski ps. „Bosak” ur. 21 I 1898, zm. 28 VI 1925 Lublin, wachmistrz, odznaczony KW
98 ułan Stefan Kit r. 1895, do 7 I 1916 chory w szpitalu epidemiologicznym w Lublinie, 1 szwadron kawalerii
99 ułan Zbigniew Mysyrowicz kawaler VM jako podporucznik 5 psk,
100 ułan Tadeusz Nowakowski ps. „Tadeusz Czyński” major, odznaczony KN, KW, SKZ, w 1939 r. komendant Kwatery Głównej Wileńskiej BK, † 1940 Charków
101 ułan Bohdan Piotrowski ur. 12 II 1896, w 1932 r. rotmistrz 6 psk, odznaczony KN[79], † 1951 Wielka Brytania
102 ułan Wacław Pstruszyński r. 1896, plutonowy 7 puł., kawaler VM
103 ułan Bolesław Suwardt 23 I 1919 jako plutonowy III baonu kpt. Trapszo wyróżnił się w walkach pod Kostopolem, w trakcie których został trzykrotnie ranny[80]
104 ułan Jan Tuszowski „Sęp” r. 1890, kawaler VM, starszy wachmistrz 7 puł.
105 ułan Edmund Tymiński
106 ułan Jerzy Wróblewski r. 1893, akademik
107 ułan Władysław Zawadka † 6 IX 1919 Bohdanów, jako wachmistrz 1 pszwol[81].

PrzypisyEdytuj

 1. Wrzosek 1990 ↓, s. 266-267.
 2. CAW ↓, sygn. I.120.1.125 s. 2, 4.
 3. a b CAW ↓, sygn. I.120.1.125 s. 10.
 4. CAW ↓, sygn. I.120.1.125 s. 2, 13.
 5. a b CAW ↓, sygn. I.120.1.125 s. 5.
 6. CAW ↓, sygn. I.120.1.125 s. 7-9.
 7. CAW ↓, sygn. I.120.1.125 s. 4.
 8. Świadectwo ↓.
 9. CAW ↓, sygn. I.120.1.125 s. 14-16.
 10. Rocznik Oficerski Rezerw 1934 ↓, s. 243.
 11. Rocznik Oficerski 1932 ↓, s. 153, 629.
 12. Rocznik Oficerski Rezerw 1934 ↓, s. 120, 592.
 13. Lista strat 1934 ↓, s. 144.
 14. Lista strat 1934 ↓, s. 697.
 15. Lista strat 1934 ↓, s. 895.
 16. Karcz i Kryński 1931 ↓, s. 59, 75.
 17. Rocznik Oficerski Rezerw 1934 ↓, s. 124, 587.
 18. Rocznik Oficerski Rezerw 1934 ↓, s. 119, 818.
 19. Wykaz poległych 1952 ↓, s. 22.
 20. Lista strat 1934 ↓, s. 287.
 21. Gnat-Wieteska 1992 ↓, s. 19, Adam Jan Bolesław Michalewski urodził się 17 listopada 1896 roku we Lwowie. Był dowódcą plutonu i zastępcą dowódcy Szwadronu Przybocznego Naczelnika Państwa i Naczelnego Wodza. W 1942 roku pełnił służbę w Oddziale Sztabowym 1 Dywizji Pancernej (IPMS, sygn. R.9a, s. 33).
 22. Rocznik Oficerski Rezerw 1934 ↓, s. 118, 585.
 23. Rocznik Oficerski 1932 ↓, s. 146, 528.
 24. a b Rocznik Oficerski Rezerw 1934 ↓, s. 120, 881.
 25. Lista strat 1934 ↓, s. 715.
 26. Lista strat 1934 ↓, s. 811.
 27. Lista strat 1934 ↓, s. 880.
 28. Rocznik Oficerski Rezerw 1934 ↓, s. 336, 992.
 29. Rocznik Oficerski 1928 ↓, s. 296, 342.
 30. Rocznik Oficerski Rezerw 1934 ↓, s. 271, 933.
 31. a b Rocznik Oficerski Rezerw 1934 ↓, s. 270, 868.
 32. Rocznik Oficerski Rezerw 1934 ↓, s. 125, 585.
 33. Rocznik Oficerski 1928 ↓, s. 330, 343.
 34. Rocznik Oficerski 1928 ↓, s. 328, 339, RIK – rejonowy inspektor koni.
 35. Rocznik Oficerski Rezerw 1934 ↓, s. 336, 1043.
 36. Rocznik Oficerski Rezerw 1934 ↓, s. 119, 919.
 37. Rocznik Oficerski Rezerw 1934 ↓, s. 270, 887.
 38. Rocznik Oficerski Rezerw 1934 ↓, s. 119, 594.
 39. Rocznik Oficerski 1924 ↓, s. 580, 620.
 40. Lista strat 1934 ↓, s. 781.
 41. Lista strat 1934 ↓, s. 48.
 42. M.P. z 1931 r. nr 251, poz. 335.
 43. Głowacki 1986 ↓, s. 95, 96, 398.
 44. Rocznik Oficerski Rezerw 1934 ↓, s. 119, 601.
 45. Lista strat 1934 ↓, s. 332.
 46. Rocznik Oficerski Rezerw 1934 ↓, s. 176, 700.
 47. Rocznik Oficerski Rezerw 1934 ↓, s. 119, 604.
 48. Rocznik Oficerski Rezerw 1934 ↓, s. 118, 594.
 49. Rocznik Oficerski Rezerw 1934 ↓, s. 120, 819.
 50. Rocznik Oficerski 1923 ↓, s. 597, 680.
 51. Rocznik Oficerski Rezerw 1934 ↓, s. 118, 593.
 52. Rocznik Oficerski Rezerw 1934 ↓, s. 119, 609.
 53. Rocznik Oficerski Rezerw 1934 ↓, s. 120, 591.
 54. Lista strat 1934 ↓, s. 396.
 55. Rocznik Oficerski 1932 ↓, s. 153, 660.
 56. Rocznik Oficerski 1932 ↓, s. 252, 756.
 57. Wykaz legionistów ↓, W 1 Pułku Ułanów Legionów Polskich służył także Marian Bełcikowski ps. „Marianek” ur. 19 lipca 1897 roku.
 58. Lista strat 1934 ↓, s. 137.
 59. Lista strat 1934 ↓, s. 273.
 60. Rocznik Oficerski Rezerw 1934 ↓, s. 120, 594.
 61. Lista strat 1934 ↓, s. 531.
 62. Mikołaj Pajdowski. Mariusz Pelak. [dostęp 2017-11-10].
 63. Rocznik Oficerski Rezerw 1934 ↓, s. 119, 1001.
 64. Rocznik Oficerski Rezerw 1934 ↓, s. 191, 721.
 65. Rocznik Oficerski 1932 ↓, s. 152, 662.
 66. Rocznik Oficerski Rezerw 1934 ↓, s. 119, 595.
 67. Wykaz Legionistów ↓, W wykazie figuruje dwóch żołnierzy 1 Pułku Ułanów Legionów Polskich o tym samym imieniu i nazwisku. Pierwszy z nich urodził się w 1896 roku. Drugi urodził się 3 kwietnia 1894 roku. Był bratem Władysława Bryniarskiego, także legionisty. W 1931 roku był chorążym w 18 Pułku Artylerii Lekkiej.
 68. Lista strat 1934 ↓, s. 223.
 69. Rocznik Oficerski 1932 ↓, s. 152, 658.
 70. Wykaz Legionistów ↓, W wykazie nie ma Włodzimierza Małuszyńskiego, natomiast odnotowano Adama Małuszyńskiego, urodzonego 10 grudnia 1896 roku, studenta gimnazjum, ułana 1 Pułku Ułanów LP, później księdza katolickiego.
 71. Rocznik Oficerski Rezerw 1934 ↓, s. 120, 601.
 72. Lista strat 1934 ↓, s. 943.
 73. Rocznik Oficerski Rezerw 1934 ↓, s. 119, 602.
 74. Rocznik Oficerski 1932 ↓, s. 187, 692.
 75. Lista strat 1934 ↓, s. 83.
 76. Rocznik Oficerski 1932 ↓, s. 150, 665.
 77. Lista strat 1934 ↓, s. 838.
 78. Rocznik Oficerski 1932 ↓, s. 153, 732.
 79. Rocznik Oficerski 1932 ↓, s. 151, 660.
 80. Gazeta Lwowska ↓, Nr 59 z 12 marca 1919 roku, s. 2. Rozkaz dzienny nr 3 pułkownika brygadiera i dowódcy Grupy Leona Berbeckiego. Bolesław Suwardt 23 stycznia 1919 roku pełniąc, w stopniu plutonowego, służbę w 2. kompanii III batalionu kapitana Tadeusza Trapszo Grupy Leona Berbeckiego, otrzymał rozkaz sforsowania mostu pod Krystynopolem, którego nieprzyjaciel bronił morderczym nieustannym ogniem karabinów maszynowych wdarł się bez chwili wahania na długi most i, trzykrotnie ranny, obrzucił nieprzyjacielską placówkę granatami ręcznymi szerząc popłoch i przyczyniając się znacznie do powodzenia akcji.
 81. Lista strat 1934 ↓, s. 1027.

BibliografiaEdytuj