Posłowie na Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej X kadencji

lista w projekcie Wikimedia

Posłowie na Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej X kadencji zostali wybrani 4 i 18 czerwca 1989 w wyniku tzw. wyborów czerwcowych[1].

Posłowie ci zostali wybrani na Sejm PRL. Jednakże w związku z wejściem w trakcie kadencji w życie tzw. noweli grudniowej[2], wprowadzającej m.in. zmianę nazwy państwa z Polska Rzeczpospolita Ludowa na Rzeczpospolita Polska, stali się tym samym posłami na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Formalnie kadencja posłów X kadencji trwała od 18 czerwca 1989 (daty drugiej tury głosowania) do 25 listopada 1991[3]. Pierwotnie miała upłynąć 18 czerwca 1993, jednak została skrócona na mocy uchwały Sejmu[4]. W trakcie kadencji jeden raz odbyły się wybory uzupełniające – miało to miejsce 11 lutego 1990 i dotyczyło mandatu nr 89 w Gdyni[5]. Trzy mandaty na koniec kadencji pozostały natomiast nieobsadzone. Pierwsze posiedzenie Sejmu odbyło się 4 i 5 lipca 1989, a ostatnie, 79. – 25 października 1991.

Posłowie X kadencji zostali wybrani w pierwszych częściowo wolnych wyborach w historii Polski po II wojnie światowej, przeprowadzonych w ramach uzgodnień dokonanych przy Okrągłym Stole. Przedstawiciele niedemokratycznych władz komunistycznych PRL zagwarantowali rządzącej „koalicji”, obejmującej PZPR i jej satelitów, obsadę co najmniej 299 (65%) miejsc w Sejmie. Pozostałe mandaty poselskie w liczbie 161 (35%) zostały przeznaczone dla kandydatów bezpartyjnych – do ubiegania się o nie zostali dopuszczeni również przedstawiciele różnych środowisk opozycji demokratycznej. Wybór posłów X kadencji nastąpił na podstawie ordynacji wyborczej uchwalonej przez Sejm PRL 7 kwietnia 1989 w ramach realizacji ustaleń Okrągłego Stołu[6].

Kluby i koła na pierwszym posiedzeniu Sejmu X kadencji i stan na koniec kadencji.

Ordynacja wyborcza

edytuj
Osobny artykuł: Krajowa lista wyborcza.

Prezydium Sejmu X kadencji

edytuj
Poseł Funkcja Klub Czas pełnienia funkcji
Od Do
Zbigniew Rudnicki Marszałek senior KP Stronnictwa Demokratycznego 1989-07-04 4 lipca 1989(dts)
Marszałek senior przewodniczy obradom Sejmu przed wyborem Prezydium
Mikołaj Kozakiewicz Marszałek Sejmu KP Polskiego Stronnictwa Ludowego 1989-07-04 4 lipca 1989(dts)[7] 1991-11-25 25 listopada 1991(dts)
Teresa Dobielińska-Eliszewska Wicemarszałek Sejmu KP Stronnictwa Demokratycznego 1989-07-04 4 lipca 1989(dts)[8] 1991-11-25 25 listopada 1991(dts)
Tadeusz Fiszbach Wicemarszałek Sejmu Niezrzeszony 1989-07-04 4 lipca 1989(dts)[8] 1991-11-25 25 listopada 1991(dts)
Olga Krzyżanowska Wicemarszałek Sejmu KP Unia Demokratyczna 1989-07-04 4 lipca 1989(dts)[8] 1991-11-25 25 listopada 1991(dts)

Przynależność klubowa

edytuj

Stan na koniec kadencji

edytuj

Według stanu na koniec X kadencji Sejmu funkcjonowały w nim następujące środowiska polityczne:

Obywatelski Klub Parlamentarny[d]
Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej[g]
Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego[i][j]
Klub Parlamentarny Unia Demokratyczna
Poselski Klub Pracy
Klub Poselski Stronnictwa Demokratycznego
Klub Poselski Stowarzyszenie „Pax”
Parlamentarny Klub Chrześcijańsko-Ludowy
Klub Poselski Unii Chrześcijańsko-Społecznej
Klub Niezależnych Posłów
Klub Posłów Wojskowych
Parlamentarny Klub „Solidarność Pracy”
Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego[r]
Klub Poselski Polskiego Związku Katolicko-Społecznego
Parlamentarny Klub Ekologiczny
Posłowie niezrzeszeni

Posłowie, których mandat wygasł w trakcie X kadencji (4 posłów)

edytuj
Poseł Data wygaśnięcia mandatu Przyczyna Następca
Marian Szatybełko 1989-12-01T00:00:00.001 1 grudnia 1989(dts) nieważność wyboru[39] Marian Szatybełko[5]
Jerzy Nowakowski 1990-10-08 8 października 1990(dts) śmierć mandat pozostał nieobsadzony
Walerian Pańko 1991-10-07 7 października 1991(dts) śmierć mandat pozostał nieobsadzony
Bohdan Osiński 1991-10-18 18 października 1991(dts) śmierć mandat pozostał nieobsadzony

Lista według okręgów wyborczych

edytuj
 
Aleksander Bentkowski (ZSL)
 
Jan Krzysztof Bielecki (KO „S”)
 
Juliusz Braun (KO „S”)
 
Ryszard Bugaj (KO „S”)
 
Włodzimierz Cimoszewicz (PZPR)
 
Janusz Dobrosz (ZSL)
 
Bronisław Geremek (KO „S”)
 
Mieczysław Gil (KO „S”)
 
Józefa Hennelowa (KO „S”)
 
Czesław Janicki (ZSL)
 
Marek Jurek (KO „S”)
 
Stefan Kozłowski (KO „S”)
 
Jacek Kuroń (KO „S”)
 
Jan Lityński (KO „S”)
 
Andrzej Łapicki (KO „S”)
 
Stanisław Majdański (KO „S”)
 
Aleksander Małachowski (KO „S”)
 
Jacek Merkel (KO „S”)
 
Adam Michnik (KO „S”)
 
Stefan Niesiołowski (KO „S”)
 
Józef Oleksy (PZPR)
 
Janusz Onyszkiewicz (KO „S”)
 
Marian Orzechowski (PZPR)
 
Jerzy Osiatyński (KO „S”)
 
Waldemar Pawlak (ZSL)
 
Marek Pol (PZPR)
 
Krzysztof Putra (KO „S”)
 
Jan Rokita (KO „S”)
 
Władysław Serafin (PZPR)
 
Izabella Sierakowska (PZPR)
 
Grażyna Staniszewska (KO „S”)
 
Franciszek Stefaniuk (ZSL)
 
Janusz Steinhoff (KO „S”)
 
Marcin Święcicki (PZPR)
 
Henryk Wujec (KO „S”)
 
Jan Wyrowiński (KO „S”)

Pogrubieniem wyróżniono imiona i nazwiska posłów wyłonionych w I turze wyborów.
Kolorem szarym wyróżniono posłów, których mandat wygasł w czasie trwania kadencji izby.

Numer
okręgu[40][41][42]
Okręg Numer
mandatu
Wybrany poseł[43][44] Przeznaczenie mandatu
Krajowa lista wyborcza Mikołaj Kozakiewicz ZSL[t]
Krajowa lista wyborcza Adam Zieliński PZPR[t]
1 Warszawa-Śródmieście 1 Andrzej Bratkowski PZPR
1 Warszawa-Śródmieście 2 Andrzej Łapicki bezpartyjny
1 Warszawa-Śródmieście 426 Wojciech Janicki „Pax”
2 Warszawa-Mokotów 3 Marcin Święcicki PZPR
2 Warszawa-Mokotów 4 Jerzy Nowakowski PZPR
2 Warszawa-Mokotów 5 Stefan Bieliński SD
2 Warszawa-Mokotów 6 Józef Wójcik „Pax”
2 Warszawa-Mokotów 7 Andrzej Miłkowski bezpartyjny
3 Warszawa-Ochota 8 Wiesław Kaczmarek PZPR
3 Warszawa-Ochota 9 Anna Szymańska-Kwiatkowska PZPR
3 Warszawa-Ochota 10 Lech Paprzycki ZSL
3 Warszawa-Ochota 11 Zbigniew Janas bezpartyjny
4 Warszawa-Wola 12 Jan Wróbel PZPR
4 Warszawa-Wola 13 Wawrzyniec Dominiak PZPR
4 Warszawa-Wola 14 Jacek Ambroziak bezpartyjny
4 Warszawa-Wola 15 Jerzy Dyner bezpartyjny
4 Warszawa-Wola 427 Krzysztof Bielecki UChS
5 Warszawa-Żoliborz 16 Andrzej Wieczorkiewicz PZPR
5 Warszawa-Żoliborz 17 Jacek Kuroń bezpartyjny
5 Warszawa-Żoliborz 428 Zbigniew Sobotka PZPR
6 Warszawa-Praga-Północ 18 Bernard Kasprzak PZPR
6 Warszawa-Praga-Północ 19 Anna Bukowska PZPR
6 Warszawa-Praga-Północ 20 Włodzimierz Krajewski ZSL
6 Warszawa-Praga-Północ 21 Wojciech Polak PZKS
6 Warszawa-Praga-Północ 22 Janusz Byliński bezpartyjny
7 Warszawa-Praga-Południe 23 Ryszard Wojciechowski PZPR
7 Warszawa-Praga-Południe 24 Henryk Chmielewski PZPR
7 Warszawa-Praga-Południe 25 Andrzej Sidor PZPR
7 Warszawa-Praga-Południe 26 Ryszard Bugaj bezpartyjny
7 Warszawa-Praga-Południe 27 Maria Sielicka-Gracka bezpartyjny
8 Biała Podlaska 28 Seweryn Ostapiuk PZPR
8 Biała Podlaska 29 Franciszek Stefaniuk ZSL
8 Biała Podlaska 30 Jacek Szymanderski bezpartyjny
8 Biała Podlaska 429 Józef Oleksy PZPR
9 Białystok 31 Janusz Szymański PZPR
9 Białystok 32 Adam Babul ZSL
9 Białystok 33 Jerzy Slezak SD
9 Białystok 34 Krzysztof Putra bezpartyjny
10 Bielsk Podlaski 35 Włodzimierz Cimoszewicz PZPR
10 Bielsk Podlaski 36 Aleksy Siemieniuk ZSL
10 Bielsk Podlaski 37 Eugeniusz Czykwin UChS
10 Bielsk Podlaski 38 Jan Beszta-Borowski bezpartyjny
11 Bielsko-Biała 39 Jan Wnuk PZPR
11 Bielsko-Biała 40 Roman Greń PZPR
11 Bielsko-Biała 41 Jan Knoppek SD
11 Bielsko-Biała 42 Grażyna Staniszewska bezpartyjny
11 Bielsko-Biała 43 Janusz Okrzesik bezpartyjny
12 Andrychów 44 Stanisław Bibrzycki PZPR
12 Andrychów 45 Czesław Kastelik PZPR
12 Andrychów 46 Edward Baścik ZSL
12 Andrychów 47 Michał Caputa bezpartyjny
12 Andrychów 48 Andrzej Sikora bezpartyjny
13 Bydgoszcz 49 Henryk Kaczmarek PZPR
13 Bydgoszcz 50 Dorota Kempka PZPR
13 Bydgoszcz 51 Jan Błachnio UChS
13 Bydgoszcz 52 Ryszard Helak bezpartyjny
13 Bydgoszcz 430 Janusz Zemke PZPR
14 Chojnice 53 Zbigniew Grugel PZPR
14 Chojnice 54 Wojciech Mojzesowicz ZSL
14 Chojnice 55 Mirosława Grabarkiewicz SD
14 Chojnice 56 Ignacy Guenther bezpartyjny
14 Chojnice 431 Tadeusz Marchlik „Pax”
15 Inowrocław 57 Anna Bańkowska PZPR
15 Inowrocław 58 Jan Warjan ZSL
15 Inowrocław 59 Roman Bartoszcze bezpartyjny
15 Inowrocław 60 Andrzej Wybrański bezpartyjny
16 Chełm 61 Tadeusz Badach PZPR
16 Chełm 62 Zygmunt Karczewski ZSL
16 Chełm 63 Eugeniusz Ujas bezpartyjny
16 Chełm 432 Zdzisław Zambrzycki ZSL
17 Ciechanów 64 Irena Chojnacka PZPR
17 Ciechanów 65 Ryszard Pidek PZPR
17 Ciechanów 66 Witold Chrzanowski ZSL
17 Ciechanów 67 Urszula Jarosz UChS
17 Ciechanów 68 Stanisław Węgłowski bezpartyjny
18 Częstochowa 69 Ryszard Gajewski PZKS
18 Częstochowa 70 Marek Boral PZPR
18 Częstochowa 71 Janusz Błaszczyk SD
18 Częstochowa 72 Jacek Kasprzyk PZPR
18 Częstochowa 73 Jarosław Kapsa bezpartyjny
19 Lubliniec 74 Ryszard Iwan bezpartyjny
19 Lubliniec 75 Ireneusz Skubis ZSL
19 Lubliniec 76 Władysław Serafin PZPR
19 Lubliniec 77 Marek Dziubek bezpartyjny
20 Elbląg 78 Jerzy Józefiak PZPR
20 Elbląg 79 Jerzy Bartnicki PZPR
20 Elbląg 80 Barbara Czyż ZSL
20 Elbląg 81 Zdzisław Barański SD
20 Elbląg 82 Edmund Krasowski bezpartyjny
21 Gdańsk 83 Tadeusz Fiszbach PZPR
21 Gdańsk 84 Jan Kuligowski PZPR
21 Gdańsk 85 Tadeusz Bień SD
21 Gdańsk 86 Jacek Merkel bezpartyjny
21 Gdańsk 87 Jan Bielecki bezpartyjny
22 Gdynia 88 Piotr Kołodziejczyk PZPR
22 Gdynia 89 Marian Szatybełko PZKS
22 Gdynia 90 Krzysztof Dowgiałło bezpartyjny
22 Gdynia 91 Czesław Nowak bezpartyjny
23 Tczew 92 Aleksander Jurewicz PZPR
23 Tczew 93 Jan Zając PZPR
23 Tczew 94 Bogumił Szreder ZSL
23 Tczew 95 Olga Krzyżanowska bezpartyjny
24 Wejherowo 96 Piotr Lenz PZPR
24 Wejherowo 97 Henryk Szarmach ZSL
24 Wejherowo 98 Antoni Furtak bezpartyjny
24 Wejherowo 433 Zbigniew Rudnicki SD
25 Gorzów Wielkopolski 99 Ryszard Dyrak PZPR
25 Gorzów Wielkopolski 100 Ryszard Kołodziej ZSL
25 Gorzów Wielkopolski 101 Stanisław Bożek bezpartyjny
25 Gorzów Wielkopolski 102 Marek Rusakiewicz bezpartyjny
25 Gorzów Wielkopolski 434 Jerzy Hopfer UChS
26 Choszczno 103 Lucjan Chojecki PZPR
26 Choszczno 104 Włodzimierz Mokry bezpartyjny
27 Jelenia Góra 105 Jerzy Modrzejewski PZPR
27 Jelenia Góra 106 Teresa Malczewska ZSL
27 Jelenia Góra 107 Roman Niegosz bezpartyjny
28 Bolesławiec 108 Jerzy Gołaczyński PZPR
28 Bolesławiec 109 Jan Kisiliczyk bezpartyjny
28 Bolesławiec 110 Zbigniew Bobak bezpartyjny
29 Kalisz 111 Edward Horoszkiewicz PZPR
29 Kalisz 112 Czesław Kurzajewski bezpartyjny
29 Kalisz 113 Józef Sałata bezpartyjny
29 Kalisz 435 Czesław Skowroński PZPR
30 Ostrów Wielkopolski 114 Marian Janicki PZPR
30 Ostrów Wielkopolski 115 Tadeusz Sytek ZSL
30 Ostrów Wielkopolski 116 Jerzy Koralewski bezpartyjny
30 Ostrów Wielkopolski 436 Iwona Lubowska PZPR
31 Kępno 117 Andrzej Grzyb ZSL
31 Kępno 118 Bohdan Pilarski bezpartyjny
32 Katowice 119 Herbert Gabryś PZPR
32 Katowice 120 Teresa Czarnik-Sojka PZPR
32 Katowice 121 Jerzy Rusecki SD
32 Katowice 122 Szczepan Balicki „Pax”
32 Katowice 123 Walerian Pańko bezpartyjny
33 Sosnowiec 124 Ireneusz Sekuła PZPR
33 Sosnowiec 125 Jerzy Gil bezpartyjny
33 Sosnowiec 126 Mirosław Nowakowski SD
33 Sosnowiec 127 Jan Dudziak PZPR
34 Jaworzno 128 Michał Zbylut PZPR
34 Jaworzno 129 Zbigniew Drela bezpartyjny
34 Jaworzno 130 Ryszard Kosowski PZPR
34 Jaworzno 437 Józef Starczynowski PZKS
35 Dąbrowa Górnicza 131 Małgorzata Węgrzyn PZPR
35 Dąbrowa Górnicza 132 Czesław Kawecki PZPR
35 Dąbrowa Górnicza 133 Jacek Soska ZSL
35 Dąbrowa Górnicza 134 Czesław Robakowski bezpartyjny
36 Bytom 135 Zenon Pigoń bezpartyjny
36 Bytom 136 Tadeusz Kijonka PZPR
36 Bytom 137 Piotr Polmański bezpartyjny
36 Bytom 138 Stefan Wanot PZPR
36 Bytom 139 Adam Michnik bezpartyjny
37 Gliwice 140 Ryszard Jankowski PZPR
37 Gliwice 141 Elżbieta Seferowicz bezpartyjny
37 Gliwice 142 Jan Szlachta PZPR
37 Gliwice 143 Jan Sroczyński PZPR
37 Gliwice 144 Janusz Steinhoff bezpartyjny
38 Chorzów 145 Maria Gomola PZPR
38 Chorzów 146 Barbara Blida PZPR
38 Chorzów 147 Bogdan Szczygieł PZPR
38 Chorzów 148 Anna Knysok bezpartyjny
38 Chorzów 149 Stefania Czupała-Hołoga PZKS
39 Tychy 150 Jan Rzymełka bezpartyjny
39 Tychy 151 Sebastian Czypionka PZPR
39 Tychy 152 Stefan Sobieszczański bezpartyjny
39 Tychy 153 Stanisław Gałeczka PZPR
39 Tychy 154 Bolesław Twaróg bezpartyjny
40 Rybnik 155 Joachim Masarczyk PZPR
40 Rybnik 156 Waldemar Tokarz PZPR
40 Rybnik 157 Czesław Sobierajski bezpartyjny
40 Rybnik 158 Jerzy Wuttke bezpartyjny
40 Rybnik 438 Stefan Mleczko PZPR
41 Wodzisław Śląski 159 Stanisława Krauz bezpartyjny
41 Wodzisław Śląski 160 Henryk Sienkiewicz bezpartyjny
41 Wodzisław Śląski 161 Wilhelm Wolnik PZPR
41 Wodzisław Śląski 162 Wiesława Kiermaszek-Lamla ZSL
41 Wodzisław Śląski 439 Sławomir Wiatr PZPR
42 Kielce 163 Adam Brodecki PZPR
42 Kielce 164 Stanisław Wiąckowski ZSL
42 Kielce 165 Kazimierz Ujazdowski SD
42 Kielce 166 Juliusz Braun bezpartyjny
42 Kielce 167 Edward Rzepka bezpartyjny
43 Skarżysko-Kamienna 168 Waldemar Komorowski PZPR
43 Skarżysko-Kamienna 169 Sławomir Kopański PZPR
43 Skarżysko-Kamienna 170 Michał Chałoński bezpartyjny
43 Skarżysko-Kamienna 171 Adam Mitura bezpartyjny
43 Skarżysko-Kamienna 440 Jerzy Karpacz PZPR
44 Pińczów 172 Bohdan Głuchowski PZPR
44 Pińczów 173 Włodzimierz Wiertek ZSL
44 Pińczów 174 Tadeusz Kowalczyk bezpartyjny
44 Pińczów 175 Maria Stolzman bezpartyjny
45 Konin 176 Henryk Janasek PZPR
45 Konin 177 Romualda Matusiak PZPR
45 Konin 178 Zdzisław Domański ZSL
45 Konin 179 Andrzej Arendarski bezpartyjny
45 Konin 180 Jerzy Żurawiecki bezpartyjny
46 Koszalin 181 Stefan Gębicki PZPR
46 Koszalin 182 Zbigniew Puzewicz PZPR
46 Koszalin 183 Franciszek Sak bezpartyjny
46 Koszalin 441 Marian Orzechowski PZPR
47 Szczecinek 184 Zofia Wilczyńska PZPR
47 Szczecinek 185 Stefan Ryder ZSL
47 Szczecinek 186 Bogusław Pałka bezpartyjny
47 Szczecinek 442 Tadeusz Jemioło PZPR
48 Kraków-Śródmieście 187 Jerzy Gajda PZPR
48 Kraków-Śródmieście 188 Ludwik Bernacki PZPR
48 Kraków-Śródmieście 189 Andrzej Bajołek ZSL
48 Kraków-Śródmieście 190 Jerzy Zdrada bezpartyjny
48 Kraków-Śródmieście 443 Wiesław Woda ZSL
49 Kraków-Nowa Huta 191 Bolesław Szkutnik PZPR
49 Kraków-Nowa Huta 192 Stanisław Mazur ZSL
49 Kraków-Nowa Huta 193 Eugeniusz Brzeziński „Pax”
49 Kraków-Nowa Huta 194 Mieczysław Gil bezpartyjny
49 Kraków-Nowa Huta 195 Edward Nowak bezpartyjny
50 Kraków-Podgórze 196 Ryszard Zieliński PZPR
50 Kraków-Podgórze 197 Józef Gajewicz PZPR
50 Kraków-Podgórze 198 Jan Janowski SD
50 Kraków-Podgórze 199 Józefa Hennelowa bezpartyjny
50 Kraków-Podgórze 200 Jan Rokita bezpartyjny
51 Krosno 201 Maria Czenczek PZPR
51 Krosno 202 Zbigniew Balik PZPR
51 Krosno 203 Emilia Pogonowska-Jucha ZSL
51 Krosno 204 Paweł Chrupek bezpartyjny
51 Krosno 205 Jerzy Osiatyński bezpartyjny
52 Legnica 206 Adam Grabowiecki ZSL
52 Legnica 207 Zbigniew Mackiewicz bezpartyjny
52 Legnica 208 Irmindo Bocheń PZPR
53 Lubin 209 Andrzej Glapiński bezpartyjny
53 Lubin 210 Wiesław Chmielarski PZPR
53 Lubin 211 Andrzej Kosmalski bezpartyjny
54 Leszno 212 Józef Bąk PZPR
54 Leszno 213 Janusz Maćkowiak ZSL
54 Leszno 214 Adela Dankowska bezpartyjny
54 Leszno 215 Marek Jurek bezpartyjny
55 Lublin 216 Izabella Sierakowska PZPR
55 Lublin 217 Teresa Liszcz ZSL
55 Lublin 218 Kazimierz Czerwiński SD
55 Lublin 219 Bonawentura Ziemba „Pax”
55 Lublin 220 Tadeusz Mańka bezpartyjny
56 Kraśnik 221 Irena Gil PZPR
56 Kraśnik 222 Zygmunt Łupina bezpartyjny
56 Kraśnik 444 Antoni Pieniążek PZPR
57 Puławy 223 Czesław Kosiński PZPR
57 Puławy 224 Ignacy Czeżyk bezpartyjny
57 Puławy 445 Jan Rajtar ZSL
58 Lubartów 225 Marian Starownik ZSL
58 Lubartów 226 Janusz Rożek bezpartyjny
59 Łomża 227 Mieczysław Czerniawski PZPR
59 Łomża 228 Witold Leśniewski ZSL
59 Łomża 229 Ryszard Kraszewski bezpartyjny
59 Łomża 230 Marek Rutkowski bezpartyjny
59 Łomża 446 Stanisław Gabrielski PZPR
60 Łódź-Bałuty 231 Andrzej Błoch PZPR
60 Łódź-Bałuty 232 Jerzy Rozwandowicz PZPR
60 Łódź-Bałuty 233 Jacek Krzekotowski „Pax”
60 Łódź-Bałuty 234 Jerzy Dłużniewski bezpartyjny
61 Łódź-Śródmieście 235 Halina Suskiewicz PZPR
61 Łódź-Śródmieście 236 Anna Kwietniewska PZPR
61 Łódź-Śródmieście 237 Bohdan Osiński SD
61 Łódź-Śródmieście 238 Andrzej Kern bezpartyjny
61 Łódź-Śródmieście 447 Marek Bartosik PZPR
62 Łódź-Górna 239 Krystyna Ejsmont PZPR
62 Łódź-Górna 240 Maria Dmochowska bezpartyjny
62 Łódź-Górna 241 Wiesław Kowalski bezpartyjny
63 Łódź-Widzew 242 Bogdan Łukasiewicz ZSL
63 Łódź-Widzew 243 Stefan Myszkiewicz-Niesiołowski bezpartyjny
64 Nowy Sącz 244 Franciszek Rusnarczyk PZPR
64 Nowy Sącz 245 Mieczysław Brudniak PZPR
64 Nowy Sącz 246 Stanisława Popiela ZSL
64 Nowy Sącz 247 Ryszard Zieliński UChS
64 Nowy Sącz 248 Józef Jungiewicz bezpartyjny
65 Nowy Targ 249 Krzysztof Czereyski SD
65 Nowy Targ 250 Władysław Skalski bezpartyjny
65 Nowy Targ 251 Stanisław Żurowski bezpartyjny
65 Nowy Targ 448 Roman Ney PZPR
66 Biskupiec 252 Paweł Rogiński PZPR
66 Biskupiec 253 Miron Pomirski ZSL
66 Biskupiec 254 Józef Lubieniecki bezpartyjny
67 Olsztyn 255 Jerzy Dowgwiłłowicz PZPR
67 Olsztyn 256 Wojciech Gryczewski ZSL
67 Olsztyn 257 Teresa Dobielińska-Eliszewska SD
67 Olsztyn 258 Grażyna Langowska bezpartyjny
67 Olsztyn 259 Zenon Złakowski bezpartyjny
68 Opole 260 Jan Goczoł PZPR
68 Opole 261 Norbert Lysek PZPR
68 Opole 262 Andrzej Borowski ZSL
68 Opole 263 Stanisław Suchodolski SD
68 Opole 264 Bronisław Wilk bezpartyjny
69 Kędzierzyn-Koźle 265 Antoni Żelazny PZPR
69 Kędzierzyn-Koźle 266 Aniela Bukała ZSL
69 Kędzierzyn-Koźle 267 Tadeusz Nowacki UChS
69 Kędzierzyn-Koźle 268 Stefan Kozłowski bezpartyjny
70 Brzeg 269 Józef Pilarczyk PZPR
70 Brzeg 270 Wojciech Solarewicz bezpartyjny
71 Ostrołęka 271 Władysław Krzyżanowski PZPR
71 Ostrołęka 272 Michał Kurek ZSL
71 Ostrołęka 273 Aleksander Małachowski bezpartyjny
71 Ostrołęka 274 Józef Gutowski bezpartyjny
71 Ostrołęka 449 Aleksander Łuczak ZSL
72 Piła 275 Jerzy Susek PZPR
72 Piła 276 Zenon Kułaga PZPR
72 Piła 277 Zenon Witt ZSL
72 Piła 278 Lech Kozaczko bezpartyjny
72 Piła 279 Kazimierz Błaszczyk bezpartyjny
73 Piotrków Trybunalski 280 Henryk Komar PZPR
73 Piotrków Trybunalski 281 Anna Dudkiewicz PZPR
73 Piotrków Trybunalski 282 Andrzej Zawiślak bezpartyjny
73 Piotrków Trybunalski 283 Teresa Zalewska bezpartyjny
73 Piotrków Trybunalski 450 Andrzej Bondarewski SD
74 Bełchatów 284 Ryszard Szwed PZPR
74 Bełchatów 285 Stanisław Jasiński ZSL
74 Bełchatów 286 Ryszard Brzuzy bezpartyjny
75 Płock 287 Wanda Sokołowska PZPR
75 Płock 288 Maria Stępniak bezpartyjny
75 Płock 289 Tadeusz Ścieszko bezpartyjny
75 Płock 451 Alicja Kornasiewicz ZSL
76 Kutno 290 Janina Kuś PZPR
76 Kutno 291 Waldemar Pawlak ZSL
76 Kutno 292 Zbigniew Kamiński bezpartyjny
76 Kutno 452 Ziemowit Gawski „Pax”
77 Poznań-Grunwald 293 Marek Król PZPR
77 Poznań-Grunwald 294 Michał Wojtczak bezpartyjny
77 Poznań-Grunwald 295 Józef Wlekliński ZSL
77 Poznań-Grunwald 296 Wiesława Ziółkowska PZPR
77 Poznań-Grunwald 297 Ireneusz Pięta bezpartyjny
78 Poznań-Nowe Miasto 298 Tadeusz Dziuba SD
78 Poznań-Nowe Miasto 299 Marek Pol PZPR
78 Poznań-Nowe Miasto 300 Alfred Wawrzyniak „Pax”
78 Poznań-Nowe Miasto 301 Bożenna Urbańska PZPR
78 Poznań-Nowe Miasto 302 Paweł Łączkowski bezpartyjny
79 Poznań-Stare Miasto 303 Marian Zawadzki PZPR
79 Poznań-Stare Miasto 304 Andrzej Aumiller PZPR
79 Poznań-Stare Miasto 305 Czesław Janicki ZSL
79 Poznań-Stare Miasto 306 Leonard Szymański bezpartyjny
79 Poznań-Stare Miasto 307 Hanna Suchocka bezpartyjny
80 Przemyśl 308 Stanisław Duda PZPR
80 Przemyśl 309 Krystyna Grzęda PZPR
80 Przemyśl 310 Zbigniew Mierzwa ZSL
80 Przemyśl 311 Janusz Onyszkiewicz bezpartyjny
80 Przemyśl 312 Tadeusz Trelka bezpartyjny
81 Radom 313 Danuta Grabowska PZPR
81 Radom 314 Andrzej Burski PZPR
81 Radom 315 Adam Zimnicki ZSL
81 Radom 316 Marian Popis SD
81 Radom 317 Jan Łopuszański bezpartyjny
82 Białobrzegi 318 Stanisław Babiński PZPR
82 Białobrzegi 319 Józef Łochowski ZSL
82 Białobrzegi 320 Maciej Półtorak bezpartyjny
82 Białobrzegi 453 Kazimierz Modzelewski SD
83 Rzeszów 321 Leszek Czerwiński PZPR
83 Rzeszów 322 Kazimierz Woźniak PZPR
83 Rzeszów 323 Aleksander Bentkowski ZSL
83 Rzeszów 324 Jan Świtka SD
83 Rzeszów 325 Adam Matuszczak bezpartyjny
84 Mielec 326 Lucjan Śliwa PZPR
84 Mielec 327 Stanisław Mazan ZSL
84 Mielec 328 Stanisław Padykuła bezpartyjny
84 Mielec 454 Krzysztof Grzebyk PZPR
85 Garwolin 329 Ryszard Smolarek PZPR
85 Garwolin 330 Jan Szczygielski ZSL
85 Garwolin 331 Stanisław Dąbrowski bezpartyjny
85 Garwolin 332 Wiesław Zajączkowski bezpartyjny
86 Siedlce 333 Wiesław Kondracki PZPR
86 Siedlce 334 Bożenna Kuc ZSL
86 Siedlce 335 Krzysztof Szymański bezpartyjny
86 Siedlce 455 Jerzy Osiński ZSL
87 Sieradz 336 Edmund Jagiełło PZPR
87 Sieradz 337 Wojciech Zarzycki ZSL
87 Sieradz 338 Stanisław Strózik bezpartyjny
87 Sieradz 339 Stanisław Cieśla bezpartyjny
87 Sieradz 340 Henryk Michalak bezpartyjny
88 Skierniewice 341 Zbigniew Kostrzewa PZPR
88 Skierniewice 342 Jacek Andrzejewski PZPR
88 Skierniewice 343 Ludomir Goździkiewicz ZSL
88 Skierniewice 344 Anna Urbanowicz bezpartyjny
88 Skierniewice 345 Maciej Bednarkiewicz bezpartyjny
89 Słupsk 346 Marianna Borawska PZPR
89 Słupsk 347 Józef Bogusz PZPR
89 Słupsk 348 Marian Kędzierski ZSL
89 Słupsk 349 Edward Müller bezpartyjny
89 Słupsk 350 Jan Król bezpartyjny
90 Suwałki 351 Tomasz Romańczuk PZPR
90 Suwałki 352 Teresa Woźniak PZPR
90 Suwałki 353 Michał Górski ZSL
90 Suwałki 354 Jerzy Pietkiewicz bezpartyjny
90 Suwałki 355 Bronisław Geremek bezpartyjny
91 Szczecin 356 Jacek Piechota PZPR
91 Szczecin 357 Waldemar Grzywacz PZPR
91 Szczecin 358 Jan Kościelniak SD
91 Szczecin 359 Józef Kowalczyk bezpartyjny
91 Szczecin 360 Jerzy Zimowski bezpartyjny
92 Świnoujście 361 Marian Jeż PZPR
92 Świnoujście 362 Wincenty Leszczyński ZSL
92 Świnoujście 363 Bohdan Kopczyński bezpartyjny
93 Stargard Szczeciński 364 Artur Balazs bezpartyjny
93 Stargard Szczeciński 365 Bolesław Suchodolski PZPR
93 Stargard Szczeciński 366 Jerzy Rosiak ZSL
94 Tarnobrzeg 367 Anna Brzozowska PZPR
94 Tarnobrzeg 368 Grażyna Sołtyk ZSL
94 Tarnobrzeg 369 Marian Dojka bezpartyjny
94 Tarnobrzeg 370 Jacek Bujak bezpartyjny
95 Stalowa Wola 371 Joanna Grobel-Proszowska PZPR
95 Stalowa Wola 372 Władysław Liwak bezpartyjny
95 Stalowa Wola 373 Kazimierz Rostek bezpartyjny
96 Tarnów 374 Zdzisław Czarnobilski PZPR
96 Tarnów 375 Franciszek Kieć ZSL
96 Tarnów 376 Karol Krasnodębski bezpartyjny
96 Tarnów 377 Jerzy Orzeł bezpartyjny
96 Tarnów 456 Józef Zegar ZSL
97 Dębica 378 Marian Czerwiński PZPR
97 Dębica 379 Władysław Żabiński ZSL
97 Dębica 380 Jan Rusznica bezpartyjny
98 Toruń 381 Marian Żenkiewicz PZPR
98 Toruń 382 Kazimierz Jaworski „Pax”
98 Toruń 383 Jan Wyrowiński bezpartyjny
98 Toruń 384 Krzysztof Żabiński bezpartyjny
98 Toruń 457 Jan Czaja ZSL
99 Grudziądz 385 Bogdan Derwich PZPR
99 Grudziądz 386 Jan Choszczewski ZSL
99 Grudziądz 387 Witysław Dys-Kulerski bezpartyjny
100 Wałbrzych 388 Janusz Szymborski PZPR
100 Wałbrzych 389 Bogumił Zych PZPR
100 Wałbrzych 390 Ryszard Jastrzębski ZSL
100 Wałbrzych 391 Stanisław Tomkiewicz bezpartyjny
100 Wałbrzych 458 Krzysztof Komornicki PZPR
101 Świdnica 392 Roman Norbert PZPR
101 Świdnica 393 Anna Dynowska SD
101 Świdnica 394 Marian Kowal bezpartyjny
101 Świdnica 395 Jan Lityński bezpartyjny
102 Włocławek 396 Dobrochna Kędzierska-Truszczyńska PZPR
102 Włocławek 397 Alicja Bieńkowska PZPR
102 Włocławek 398 Stanisław Stasiak ZSL
102 Włocławek 399 Andrzej Konopka SD
102 Włocławek 400 Tadeusz Kaszubski bezpartyjny
103 Wrocław-Psie Pole 401 Jan Dalgiewicz PZPR
103 Wrocław-Psie Pole 402 Henryk Jużykiewicz PZPR
103 Wrocław-Psie Pole 403 Janusz Dobrosz ZSL
103 Wrocław-Psie Pole 404 Zbigniew Lech bezpartyjny
103 Wrocław-Psie Pole 405 Radosław Gawlik bezpartyjny
104 Wrocław-Fabryczna 406 Bogusław Wąs PZPR
104 Wrocław-Fabryczna 407 Mieczysław Gaweł PZPR
104 Wrocław-Fabryczna 408 Stanisław Rogowski UChS
104 Wrocław-Fabryczna 409 Barbara Labuda bezpartyjny
105 Wrocław-Krzyki 410 Janusz Trzciński PZPR
105 Wrocław-Krzyki 411 Jan Żukowski ZSL
105 Wrocław-Krzyki 412 Lesław Lech SD
105 Wrocław-Krzyki 413 Andrzej Piszel bezpartyjny
106 Zamość 414 Ryszard Bartosz PZPR
106 Zamość 415 Zbigniew Kawałko PZPR
106 Zamość 416 Jan Kowalik ZSL
106 Zamość 417 Henryk Wujec bezpartyjny
106 Zamość 418 Stanisław Majdański bezpartyjny
107 Zielona Góra 419 Tadeusz Biliński PZPR
107 Zielona Góra 420 Józef Zych ZSL
107 Zielona Góra 421 Alfred Bielewicz SD
107 Zielona Góra 422 Jarosław Barańczak bezpartyjny
108 Żary 423 Józef Błaszczyk PZPR
108 Żary 424 Andrzej Gabryszewski bezpartyjny
108 Żary 425 Tadeusz Sierżant bezpartyjny

1 grudnia 1989 na skutek uwzględnienia protestów wyborczych unieważniono wybór posła Polskiego Związku Katolicko-Społecznego w Gdyni Mariana Szatybełki[39]. Decyzja ta była spowodowana tym, że przed drugą turą wyborów, przeprowadzoną 18 czerwca 1989, jego kontrkandydat został wykluczony z PZKS i następnie wykreślony z kart wyborczych – takie postępowanie uznano za niezgodne z art. 78 ust. 5 ordynacji wyborczej do Sejmu PRL, który stwierdzał, że w ponownym głosowaniu w obrębie mandatu kandydują 2 osoby[45]. Wybory uzupełniające z 11 lutego 1990, przeprowadzone na dotychczasowych zasadach (mandat zarezerwowany dla PZKS), wygrał ponownie Marian Szatybełko[5].

W trakcie kadencji zmarło trzech posłów[46][47][48], w tym Walerian Pańko, pełniący równocześnie obowiązki prezesa Najwyższej Izby Kontroli, który zginął w wypadku drogowym[49]. W tych przypadkach nie przeprowadzono wyborów uzupełniających, co wynikało głównie z planów rozwiązania Sejmu, urzeczywistnionych w uchwale z 9 marca 1991[50]. Tym samym na koniec X kadencji Sejmu trzy mandaty pozostały nieobsadzone.

Posłowie według stażu parlamentarnego

edytuj
Poseł Ugrupowanie Staż poselski
Zdzisław Barański SD IX kadencja[51]
Tadeusz Biliński PZPR IX kadencja[52]
Jan Błachnio UChS IX kadencja[53]
Andrzej Bondarewski SD VII kadencja[54]
Eugeniusz Czykwin UChS IX kadencja[55]
Teresa Dobielińska-Eliszewska SD IX kadencja[56]
Tadeusz Fiszbach PZPR VII i VIII kadencja[57]
Stanisław Gabrielski PZPR VII i VIII kadencja[58]
Józef Gajewicz PZPR IX kadencja[59]
Jan Goczoł PZPR IX kadencja[60]
Jerzy Gołaczyński PZPR VIII kadencja[61]
Jan Janowski SD VII, VIII i IX kadencja[62]
Henryk Jużykiewicz SD IX kadencja[63]
Tadeusz Kijonka PZPR IX kadencja[64]
Mikołaj Kozakiewicz ZSL IX kadencja[65]
Włodzimierz Krajewski ZSL IX kadencja[66]
Bożenna Kuc ZSL IX kadencja[67]
Teresa Malczewska ZSL IX kadencja[68]
Romualda Matusiak PZPR IX kadencja[69]
Stanisław Mazur ZSL IX kadencja[70]
Kazimierz Modzelewski SD IX kadencja[71]
Tadeusz Nowacki UChS IX kadencja[72]
Jacek Piechota PZPR IX kadencja[73]
Emilia Pogonowska-Jucha ZSL IX kadencja[74]
Stanisława Popiela ZSL IX kadencja[75]
Zbigniew Puzewicz PZPR IX kadencja[76]
Tomasz Romańczuk PZPR IX kadencja[77]
Zbigniew Rudnicki SD VII i VIII kadencja[78]
Andrzej Sidor PZPR IX kadencja[79]
Stanisław Stasiak ZSL IX kadencja[80]
Hanna Suchocka KO „S” VIII kadencja[81]
Henryk Szarmach ZSL IX kadencja[82]
Marian Szatybełko PZKS IX kadencja[83]
Janusz Szymborski PZPR IX kadencja[84]
Bożenna Urbańska PZPR IX kadencja[85]
Alfred Wawrzyniak „Pax” IX kadencja[86]
Włodzimierz Wiertek ZSL IX kadencja[87]
Józef Wójcik „Pax” IX kadencja[88]

Zobacz też

edytuj
 1. Klub na początku kadencji pod nazwą KP Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
 2. Klub początku kadencji pod nazwą KP Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego.
 3. Posłowie, którzy nie przystąpili do żadnego z klubów lub kół parlamentarnych bądź opuścili je w trakcie kadencji.
 4. Klub posłów wybranych z ramienia Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”.
 5. Ślubował 31 lipca 1989.
 6. Ślubował 5 lipca 1989.
 7. Klub posłów wybranych z ramienia Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
 8. Ślubował 19 lipca 1989.
 9. Przewodniczący Klubu Józef Zych.
 10. Klub posłów wybranych z ramienia Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego.
 11. Ślubowała 19 lipca 1989.
 12. Ślubował 10 lipca 1989.
 13. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc Wybrany/a z ramienia Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”.
 14. a b c d e f Wybrany/a z ramienia Stronnictwa Demokratycznego.
 15. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf bg bh bi bj bk bl bm bn bo bp bq br Wybrany/a z ramienia Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
 16. a b c d e f g h i j k Wybrany/a z ramienia Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego.
 17. Wybrany z ramienia Polskiego Związku Katolicko-Społecznego.
 18. Przewodniczący Klubu Tadeusz Kaszubski.
 19. Do 1 grudnia 1989, ponownie ślubował 8 marca 1990.
 20. a b Przynależności partyjnej kandydatów z krajowej listy wyborczej nie podano w obwieszczeniach Państwowej Komisji Wyborczej i na kartach wyborczych.

Przypisy

edytuj
 1. Antoni Dudek: Wybory czerwcowe. encyklopedia-solidarnosci.pl. [dostęp 2016-01-22].
 2. Ustawa z dnia 29 grudnia 1989 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz.U. z 1989 r. nr 75, poz. 444).
 3. Terminy rozpoczęcia oraz zakończenia kadencji Sejmu i Senatu od 1989 r. Analiza aktów prawnych. senat.gov.pl, listopada 2012. s. 3. [dostęp 2016-01-22].
 4. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 1991 r. w sprawie terminu rozwiązania się Sejmu (M.P. z 1991 r. nr 9, poz. 63).
 5. a b c Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 lutego 1990 r. o wynikach głosowania i wyniku wyborów uzupełniających do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych dnia 11 lutego 1990 r. w okręgu wyborczym nr 22 w Gdyni do mandatu nr 89 (M.P. z 1990 r. nr 7, poz. 50).
 6. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej X kadencji, na lata 1989–1993 (Dz.U. z 1989 r. nr 19, poz. 102).
 7. Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 4 lipca 1989 r. w sprawie wyboru Marszałka Sejmu (M.P. z 1989 r. nr 22, poz. 155).
 8. a b c Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 4 lipca 1989 r. w sprawie wyboru wicemarszałków Sejmu (M.P. z 1989 r. nr 22, poz. 156).
 9. Obywatelski Klub Parlamentarny. sejm.gov.pl. [dostęp 2014-01-11].
 10. Obywatelski Klub Parlamentarny. [w:] Biblioteka Sejmowa [on-line]. sejm.gov.pl. [dostęp 2014-01-11].
 11. Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej. sejm.gov.pl. [dostęp 2014-01-11].
 12. Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej. [w:] Biblioteka Sejmowa [on-line]. sejm.gov.pl. [dostęp 2014-01-11].
 13. Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego. sejm.gov.pl. [dostęp 2014-01-11].
 14. Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego (przew. Józef Zych). [w:] Biblioteka Sejmowa [on-line]. sejm.gov.pl. [dostęp 2014-01-11].
 15. Klub Parlamentarny Unia Demokratyczna. sejm.gov.pl. [dostęp 2014-01-11].
 16. Klub Parlamentarny Unia Demokratyczna. [w:] Biblioteka Sejmowa [on-line]. sejm.gov.pl. [dostęp 2014-01-11].
 17. Poselski Klub Pracy. sejm.gov.pl. [dostęp 2014-01-11].
 18. Poselski Klub Pracy. [w:] Biblioteka Sejmowa [on-line]. sejm.gov.pl. [dostęp 2014-01-11].
 19. Klub Poselski Stronnictwa Demokratycznego. sejm.gov.pl. [dostęp 2014-01-11].
 20. Klub Poselski Stronnictwa Demokratycznego. [w:] Biblioteka Sejmowa [on-line]. sejm.gov.pl. [dostęp 2014-01-11].
 21. Klub Poselski Stowarzyszenia „Pax”. sejm.gov.pl. [dostęp 2014-01-11].
 22. Klub Poselski Stowarzyszenia „Pax”. [w:] Biblioteka Sejmowa [on-line]. sejm.gov.pl. [dostęp 2014-01-11].
 23. Parlamentarny Klub Chrześcijańsko-Ludowy. sejm.gov.pl. [dostęp 2014-01-11].
 24. Parlamentarny Klub Chrześcijańsko-Ludowy. [w:] Biblioteka Sejmowa [on-line]. sejm.gov.pl. [dostęp 2014-01-11].
 25. Klub Poselski Unii Chrześcijańsko-Społecznej. sejm.gov.pl. [dostęp 2014-01-11].
 26. Klub Poselski Unii Chrześcijańsko-Społecznej. [w:] Biblioteka Sejmowa [on-line]. sejm.gov.pl. [dostęp 2014-01-11].
 27. Klub Niezależnych Posłów. sejm.gov.pl. [dostęp 2014-01-11].
 28. Klub Niezależnych Posłów. [w:] Biblioteka Sejmowa [on-line]. sejm.gov.pl. [dostęp 2014-01-11].
 29. Klub Posłów Wojskowych. sejm.gov.pl. [dostęp 2014-01-11].
 30. Klub Posłów Wojskowych. [w:] Biblioteka Sejmowa [on-line]. sejm.gov.pl. [dostęp 2014-01-11].
 31. Parlamentarny Klub „Solidarność Pracy”. sejm.gov.pl. [dostęp 2014-01-11].
 32. Parlamentarny Klub „Solidarność Pracy”. [w:] Biblioteka Sejmowa [on-line]. sejm.gov.pl. [dostęp 2014-01-11].
 33. Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego (przew. Tadeusz Kaszubski). [w:] Biblioteka Sejmowa [on-line]. sejm.gov.pl. [dostęp 2014-01-11].
 34. Klub Poselski Polskiego Związku Katolicko-Społecznego. sejm.gov.pl. [dostęp 2014-01-11].
 35. Klub Poselski Polskiego Związku Katolicko-Społecznego. [w:] Biblioteka Sejmowa [on-line]. sejm.gov.pl. [dostęp 2014-01-11].
 36. Parlamentarny Klub Ekologiczny. sejm.gov.pl. [dostęp 2014-01-11].
 37. Parlamentarny Klub Ekologiczny. [w:] Biblioteka Sejmowa [on-line]. sejm.gov.pl. [dostęp 2014-01-11].
 38. Posłowie niezrzeszeni. sejm.gov.pl. [dostęp 2014-01-11].
 39. a b Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 1 grudnia 1989 r. w sprawie protestów wyborczych i stwierdzenia nieważności wyboru posła (M.P. z 1989 r. nr 40, poz. 314).
 40. Uchwała Rady Państwa z dnia 13 kwietnia 1989 r. w sprawie okręgów wyborczych dla wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz liczby, numerów i przeznaczenia mandatów w tych okręgach (Dz.U. z 1989 r. nr 21, poz. 111).
 41. Uchwała Rady Państwa z dnia 21 kwietnia 1989 r. o zmianie uchwały w sprawie okręgów wyborczych dla wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz liczby, numerów i przeznaczenia mandatów w tych okręgach (Dz.U. z 1989 r. nr 22, poz. 116).
 42. Uchwała Rady Państwa z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie ponownego głosowania do mandatów nie obsadzonych z krajowej listy wyborczej (Dz.U. z 1989 r. nr 36, poz. 199).
 43. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 czerwca 1989 r. o wynikach głosowania i wynikach wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej przeprowadzonych dnia 4 czerwca 1989 r. (M.P. z 1989 r. nr 21, poz. 149).
 44. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 czerwca 1989 r. o wynikach ponownego głosowania i wynikach wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej przeprowadzonych dnia 18 czerwca 1989 r. (M.P. z 1989 r. nr 21, poz. 151).
 45. Argumenty nie zawsze chłodzą. „Trybuna Robotnicza”. nr 280, s. 2, 2–3 grudnia 1989. [dostęp 2014-01-11]. 
 46. Jerzy Nowakowski. sejm.gov.pl. [dostęp 2014-01-11].
 47. Bohdan Osiński. sejm.gov.pl. [dostęp 2014-01-11].
 48. Walerian Pańko. sejm.gov.pl. [dostęp 2014-01-11].
 49. Aleksander Hall: Osobista historia III Rzeczypospolitej. Warszawa: Wydawnictwo Rosner i Wspólnicy, 2011, s. 210. ISBN 978-83-60336-42-7.
 50. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 1991 r. w sprawie terminu rozwiązania się Sejmu (M.P. z 1991 r. nr 9, poz. 63).
 51. Zdzisław Barański. sejm.gov.pl. [dostęp 2014-01-11].
 52. Tadeusz Biliński. sejm.gov.pl. [dostęp 2014-01-11].
 53. Jan Błachnio. sejm.gov.pl. [dostęp 2014-01-11].
 54. Andrzej Bondarewski. sejm.gov.pl. [dostęp 2014-01-11].
 55. Eugeniusz Czykwin. sejm.gov.pl. [dostęp 2014-01-11].
 56. Teresa Dobielińska-Eliszewska. sejm.gov.pl. [dostęp 2014-01-11].
 57. Tadeusz Fiszbach. sejm.gov.pl. [dostęp 2014-01-11].
 58. Stanisław Gabrielski. sejm.gov.pl. [dostęp 2014-01-11].
 59. Józef Gajewicz. sejm.gov.pl. [dostęp 2014-01-11].
 60. Jan Goczoł. sejm.gov.pl. [dostęp 2014-01-11].
 61. Jerzy Gołaczyński. sejm.gov.pl. [dostęp 2014-01-11].
 62. Jan Janowski. sejm.gov.pl. [dostęp 2014-01-11].
 63. Henryk Jużykiewicz. sejm.gov.pl. [dostęp 2014-01-11].
 64. Tadeusz Kijonka. sejm.gov.pl. [dostęp 2014-01-11].
 65. Mikołaj Kozakiewicz. sejm.gov.pl. [dostęp 2014-01-11].
 66. Włodzimierz Krajewski. sejm.gov.pl. [dostęp 2014-01-11].
 67. Bożenna Kuc. sejm.gov.pl. [dostęp 2014-01-11].
 68. Teresa Malczewska. sejm.gov.pl. [dostęp 2014-01-11].
 69. Romualda Matusiak. sejm.gov.pl. [dostęp 2014-01-11].
 70. Stanisław Mazur. sejm.gov.pl. [dostęp 2014-01-11].
 71. Kazimierz Modzelewski. sejm.gov.pl. [dostęp 2014-01-11].
 72. Tadeusz Nowacki. sejm.gov.pl. [dostęp 2014-01-11].
 73. Jacek Piechota. sejm.gov.pl. [dostęp 2014-01-11].
 74. Emilia Pogonowska-Jucha. sejm.gov.pl. [dostęp 2014-01-11].
 75. Stanisława Popiela. sejm.gov.pl. [dostęp 2014-01-11].
 76. Zbigniew Puzewicz. sejm.gov.pl. [dostęp 2014-01-11].
 77. Tomasz Romańczuk. sejm.gov.pl. [dostęp 2014-01-11].
 78. Zbigniew Rudnicki. sejm.gov.pl. [dostęp 2014-01-11].
 79. Andrzej Sidor. sejm.gov.pl. [dostęp 2014-01-11].
 80. Stanisław Stasiak. sejm.gov.pl. [dostęp 2014-01-11].
 81. Hanna Suchocka. sejm.gov.pl. [dostęp 2014-01-11].
 82. Henryk Szarmach. sejm.gov.pl. [dostęp 2014-01-11].
 83. Marian Szatybełko. sejm.gov.pl. [dostęp 2014-01-11].
 84. Janusz Szymborski. sejm.gov.pl. [dostęp 2014-01-11].
 85. Bożenna Urbańska. sejm.gov.pl. [dostęp 2014-01-11].
 86. Alfred Wawrzyniak. sejm.gov.pl. [dostęp 2014-01-11].
 87. Włodzimierz Wiertek. sejm.gov.pl. [dostęp 2014-01-11].
 88. Józef Wójcik. sejm.gov.pl. [dostęp 2014-01-11].

Linki zewnętrzne

edytuj
 • Archiwum. sejm.gov.pl. [dostęp 2016-01-22].