Konflikty zbrojne w historii Polski

lista w projekcie Wikimedia

Lista konfliktów zbrojnych w dziejach Polski w układzie chronologicznym i podziale na okresy.

Bitwa pod Grunwaldem – jedna z najsłynniejszych bitew w historii Polski

Legenda:

     zwycięstwo Polski

     klęska Polski

     inny wynik – konflikt nierozstrzygnięty, wynik nieustalony z różnych względów

     konflikt trwający

Polska Piastów

edytuj
Czas Konflikt I strona II strona Rezultat
963 walki Gerona ze Słowianami[1] Polska Marchia Wschodnia klęska Mieszka I
967 wojna polsko-wielecka Polska
Czechy
Wolinianie
Wichman Młodszy
Wieleci
zwycięstwo Polski
972
 • 972
walki o Pomorze Zachodnie Polska Marchia Łużycka zwycięstwo Polski
979 wyprawa Ottona II na Polskę (?)[2] Polska Cesarstwo zwycięstwo Polski
981 wyprawa polska na Pomorze Gdańskie Polska Pomorze Gdańskie zwycięstwo Polski[3]
981 wyprawa ruska na Grody Czerwieńskie Polska Ruś Kijowska klęska Polski[4]
985 najazd sasko-polski na Wieletów Polska
Cesarstwo
Wieleci zwycięstwo Polski i Sasów
988–990 wojna polsko-czeska (988–990) Polska Czechy zwycięstwo Polski
992 najazd niemiecko-polski na Wieletów Polska
Cesarstwo
Wieleci zwycięstwo Cesarstwa i Polski
995 najazd niemiecko-polski na Obodrytów Polska
Cesarstwo
Obodryci zwycięstwo Cesarstwa i Polski
1002–1005
 • 1005
wojna polsko-niemiecka (1002–1005) Polska Cesarstwo
Czechy
Wieleci
pokój w Poznaniu
1007–1013
 • 1012
wojna polsko-niemiecka (1007–1013) Polska Cesarstwo pokój w Merseburgu
1013 wyprawa Bolesława Chrobrego na Ruś Polska
Cesarstwo
Pieczyngowie
Ruś Kijowska nierozstrzygnięta
1015[5] wyprawa Bolesława Chrobrego do Prus Polska Prusowie
Jaćwingowie
zwycięstwo Polski
1015–1018
 • 1015
 • 1015
 • 1015
 • 1015
 • 1015
 • 1017
wojna polsko-niemiecka (1015–1018) Polska Cesarstwo pokój w Budziszynie
1018–1019
 • 1018
wyprawa Bolesława Chrobrego na Kijów Polska
Cesarstwo
Światopełk
Węgry
Pieczyngowie
Ruś Kijowska
Waregowie
zwycięstwo Polski
1022 wyprawa Jarosława Mądrego na Brześć Polska Ruś Kijowska zwycięstwo Polski
1028–1031
 • 1029
wojna polsko-niemiecka (1028–1031) Polska
Węgry
Cesarstwo
Bezprym
Czechy
Ruś Kijowska
klęska Polski
1031–1032 reakcja pogańska i powstanie ludowe Bezprym lud
możni
klęska Bezpryma
1038–1047
 • 1047
reakcja pogańska i powstanie ludowe Kazimierz I Odnowiciel
Cesarstwo
Ruś Kijowska
lud
możni
Państwo Miecława
zwycięstwo Kazimierza
1038–1039 najazd Brzetysława I na Polskę Polska Czechy klęska Polski
1042 wyprawa Kazimierza I na Małopolskę Polska Czechy zwycięstwo Polski
1047 wyprawa Kazimierza I na Śląsk Polska Czechy zwycięstwo Polski
1050 wyprawa Kazimierza I na Śląsk Polska Czechy zwycięstwo Polski
1051 wyprawa niemiecko-polska na Węgry Polska
Cesarstwo
Węgry zwycięstwo Cesarstwa i Polski
1060 najazd Bolesława II na Czechy Polska Czechy klęska Polski
1060 walki o tron węgierski Bela I
Polska
Andrzej I zwycięstwo Beli
1069 wyprawa Bolesława II na Ruś Polska Ruś Kijowska zwycięstwo Polski
1072 najazd Bolesława II na Czechy Polska Czechy zwycięstwo Polski
1077–1079 walki wewnętrzne Bolesław II Szczodry buntownicy, możni klęska Bolesława
1086 wyprawa węgierska na Kraków Polska Węgry klęska Polski
1090–1092
 • 1090
 • 1091
 • 1091
4 wyprawy na Pomorze Zachodnie Polska
Czechy
Pomorze Zachodnie klęska Polski
1092 najazd Rusinów i Połowców na Polskę Polska Ruś Kijowska klęska Polski
1093–1100
 • 1096
walki Władysława Hermana i Sieciecha ze Zbigniewem i Bolesławem Władysław Herman
Palatyn Sieciech
Czechy
Zbigniew
Bolesław
klęska Władysława i Sieciecha
1099 wyprawa Władysława na Halicz Polska Księstwo Halickie nierozstrzygnięta
1100 najazd Pomorzan na Polskę Polska Pomorze Zachodnie zwycięstwo Polski
1101 najazd Połowców na Polskę Polska Ruś Kijowska klęska Polski
1103–1123
 • 1121
14 wypraw Bolesława na Pomorze Polska
Dania
Pomorzanie zwycięstwo Polski
1103–1108 walki wewnętrzne Bolesław III Krzywousty
Węgry
Ruś
Zbigniew
Czechy
zwycięstwo Bolesława
1108 najazd Bolesława III na Prusy Polska Prusowie zwycięstwo Polski
1108–1109 3 najazdy Pomorzan na Polskę Polska Pomorze Zachodnie zwycięstwo Polski
1108 najazd Morawian na Śląsk Polska Czechy zwycięstwo Polski
1108 wyprawa Bolesława III na Czechy Polska Czechy zwycięstwo Polski
1109 wojna polsko-niemiecka Polska Cesarstwo
Czechy
zwycięstwo Polski
1109–1114
 • 1110
3 wyprawy Bolesława III na Czechy Polska Czechy zwycięstwo Polski
1110 najazd Zbigniewa i Czechów na Śląsk Polska Czechy klęska Polski
1110–1111 najazd Bolesława na Prusy Polska Prusowie zwycięstwo Polski
1117 bunt Skarbimira Polska Skarbimir zwycięstwo Polski
1121–1124
 • 1124
walki na Rusi Polska
Ruś Kijowska
Czechy
Węgry
Księstwo Halickie zwycięstwo Polski
1120 najazd Rusinów i Połowców na Polskę Polska Ruś Kijowska klęska Polski
1126 najazd Węgrów na Polskę Polska Węgry klęska Polski
1127 najazd Polaków na Węgry Polska Węgry zwycięstwo Polski
1131–1134 6 najazdów Czechów na Śląsk Polska Czechy klęska Polski
1132 wyprawa Bolesława III na Węgry Polska Węgry klęska Polski
1135 walki na Rusi Polska Księstwo Halickie zwycięstwo Polski
1144–1320
 • 1144
 • 1146
 • 1195
 • 1228
 • 1228
 • 1228
 • 1243
 • 1243
 • 1246
 • 1259
 • 1273
 • 1277
 • 1285
 • 1288
 • 1289
 • 1292
 • 1313
walki pomiędzy książętami dzielnicowymi książęta dzielnicowi książęta dzielnicowi osłabienie i rozbicie wewnętrzne kraju
1139–1142 walki mazowiecko-ruskie Bolesław IV Kędzierzawy Ruś klęska Bolesława
1144–1146 2 wyprawy polsko-ruskie na Halicz Władysław II Wygnaniec
Ruś Kijowska
Księstwo Halickie zwycięstwo Rusinów i Polaków
1146 wojna polsko-niemiecka Mieszko III Stary Cesarstwo
Czechy
zwycięstwo Mieszka
1147 krucjata Albrechta Niedźwiedzia i Mieszka III na Słowian Połabskich Mieszko III Stary
Marchia Północna
Wieleci zwycięstwo krucjaty
1147 najazd Bolesława Kędzierzawego na Prusy Bolesław IV Kędzierzawy
Ruś
Prusowie zwycięstwo Bolesława
1154–1155 krucjata Henryka Sandomierskiego do Palestyny rycerstwo polskie Saraceni zwycięstwo Henryka
1157 wojna polsko-niemiecka Bolesław IV Kędzierzawy Cesarstwo pokój krzyszkowski
1166 najazd Bolesława Kędzierzawego na Prusy Bolesław IV Kędzierzawy Prusowie klęska Bolesława
1180 walki księcia drohiczyńsko-brzeskiego Wasylka o Brześć Księstwo Drohiczyńskie
Kazimierz II Sprawiedliwy
Ruś zwycięstwo Kazimierza
1182–1183
 • 1182
walki Kazimierza Sprawiedliwego o Brześć Kazimierz II Sprawiedliwy Ruś zwycięstwo Kazimierza
1184 wyprawa Fryderyka Barbarossy na Polskę Kazimierz II Sprawiedliwy Cesarstwo nierozstrzygnięta
1187 najazd ruski na Małopolskę Kazimierz II Sprawiedliwy Księstwo Halickie klęska Kazimierza
1189 wyprawa Kazimierza na Halicz Kazimierz II Sprawiedliwy Węgry
Księstwo Halickie
zwycięstwo Kazimierza
1194 najazd Kazimierza na Jaćwingów Kazimierz II Sprawiedliwy Jaćwingowie zwycięstwo Kazimierza
1199 wyprawa Leszka Białego na Halicz Leszek Biały Księstwo Halickie zwycięstwo Leszka
1205 wyprawa księcia kijowskiego Romana Halickiego na Polskę Leszek Biały Księstwo Halickie zwycięstwo Leszka
1207 wyprawa Leszka Białego na Ruś Leszek Biały
Konrad I mazowiecki
Księstwo Halickie zwycięstwo Leszka
1209–1211
 • 1209
I wojna o Lubusz Henryk I Brodaty
Władysław III Laskonogi
Marchia Łużycka zwycięstwo Henryka
1214 wyprawa Leszka Białego na Włodzimierz Wołyński Leszek Biały
Węgry
Księstwo Halickie zwycięstwo Leszka
1215 wyprawa Węgrów na Polskę Leszek Biały Węgry klęska Leszka
1218–1221 wojna polsko-węgiersko-ruska Leszek Biały
Węgry
Księstwo Halickie klęska Leszka
1219–1222
 • 1220
3 najazdy pruskie na Mazowsze Konrad I mazowiecki Prusowie klęska Konrada
1222–1223 2 najazdy polskie na Prusy książęta dzielnicowi Prusowie klęska Polski
1225 najazd pruski na Mazowsze Konrad I mazowiecki Prusowie klęska Konrada
1225–1230 II wojna o Lubusz Henryk I Brodaty Turyngia zwycięstwo Henryka
1234 krucjata polsko-krzyżacka na Prusy książęta dzielnicowi
zakon krzyżacki
Prusowie zwycięstwo polsko-niemieckie
1236–1237
 • 1236
walki Konrada mazowieckiego z Księstwem Halickim Konrad I mazowiecki Księstwo Halickie klęska Konrada
1238–1240
 • 1239
III wojna o Lubusz Henryk II Pobożny Brandenburgia zwycięstwo Henryka
1241 I najazd mongolski na Polskę książęta dzielnicowi
zakony rycerskie
imperium mongolskie klęska Polski
1247–1252 walki Przemysła I z Brandenburgią Przemysł I Brandenburgia zwycięstwo Przemysła
1248–1255 3 najazdy na Jaćwingów Bolesław V Wstydliwy
Siemowit I
Księstwo Halickie
Jaćwingowie zwycięstwo Bolesława
1259 II najazd mongolski na Polskę Bolesław V Wstydliwy imperium mongolskie klęska Polski
1260 wojna czesko-węgierska Czechy
Śląsk
inne
Węgry
Polska
inne
zwycięstwo Czech
1262 najazd litewski na Mazowsze Siemowit I Litwa klęska Siemowita
1264 walki z Jaćwieżą Bolesław V Wstydliwy Jaćwingowie zwycięstwo Bolesława
1265–1278
 • 1278
walki z Brandenburgią Bolesław Pobożny
Przemysł II
Brandenburgia zwycięstwo Bolesława
1278 walki o tron czeski Przemysł Ottokar II
Bolesław V Wstydliwy
Henryk IV Prawy
Rudolf I Habsburg klęska Przemysła
1280 wojna Leszka Czarnego z Rusią Halicką Leszek Czarny Księstwo Halickie zwycięstwo Leszka
1282–1283
 • 1282
 • 1282
3 najazdy jaćwińsko-litewskie na Polskę Leszek Czarny Jaćwingowie
Litwa
zwycięstwo Leszka
1287–1288
 • 1287
 • 1287
 • 1288
III najazd mongolski na Polskę Leszek Czarny imperium mongolskie nierozstrzygnięta
1291–1306
 • 1294
6 najazdów Witenesa na Mazowsze książęta dzielnicowi Litwa klęska Polski
1296 wyprawa Brandenburczyków na Rogoźno Przemysł II Brandenburgia klęska Przemysła
1308 wyprawa Brandenburczyków na Gdańsk Władysław I Łokietek Brandenburgia klęska Władysława
1308 zajęcie Gdańska przez zakon krzyżacki Władysław I Łokietek zakon krzyżacki klęska Władysława
1309 zajęcie Świecia przez zakon krzyżacki Władysław I Łokietek zakon krzyżacki klęska Władysława
1311–1312 bunt wójta Alberta Władysław I Łokietek niemieccy mieszczanie
księstwo opolskie
zwycięstwo Władysława
1316 walki polsko-brandenburskie w Wielkopolsce Władysław I Łokietek Brandenburgia zwycięstwo Władysława
1323 wyprawa polsko-węgierska na Ruś Polska
Węgry
Księstwo Halickie zwycięstwo Polski i Węgier
1323 najazd Władysława Łokietka na Płock Polska Płock zwycięstwo Polski
1326–1329 wojna polsko-brandenburska Polska
Litwa
Brandenburgia zwycięstwo Polski
1327–1332
 • 1327
 • 1327
 • 1331
 • 1331
 • 1331
 • 1331
 • 1332
wojna polsko-czesko-krzyżacka Polska
Litwa
Węgry
zakon krzyżacki
Czechy
Mazowsze
nierozstrzygnięta
1332 wyprawa Kazimierza Wielkiego na Głogów Polska Głogów zwycięstwo Polski
1337 najazd litewski na Mazowsze Mazowsze Litwa zwycięstwo Polski
1340–1392
 • 1340
 • 1340
 • 1341
 • 1350
 • 1368
 • 1376
wojna o księstwo halicko-włodzimierskie Polska
Mazowsze
Węgry
Księstwo Halickie
Litwa
Tatarzy
zwycięstwo Polski
1343 walki o Wschowę Polska Głogów zwycięstwo Polski
1345–1348
 • 1345
 • 1345
 • 1345
wojna polsko-czeska Polska
Litwa
Węgry
Czechy pokój namysłowski
1352–1358 konfederacja Maćka Borkowica Polska Maćko Borkowic, rody wielkopolskie
Brandenburgia
zwycięstwo Polski
1355 najazd zakonu na Mazowsze Polska
Mazowsze
zakon krzyżacki klęska Polski
1359 wyprawa Kazimierza na Mołdawię Polska Mołdawia klęska Polski
1368 wyprawa Kazimierza na Mołdawię Polska Mołdawia klęska Polski
1370 najazd Brandenburgii na Santok i Drezdenko Polska Brandenburgia klęska Polski
1370 walki o Płock Polska Mazowsze klęska Polski
1375–1376
 • 1375
 • 1376
wojna z Władysławem Białym Polska Władysław Biały zwycięstwo Polski
1381–1385 wojna Grzymalitów z Nałęczami (wojna domowa w Wielkopolsce) Grzymalici Nałęczowie zwycięstwo Nałęczów
1381–1385 walka Siemowita IV o tron polski Polska
Węgry
Mazowsze zwycięstwo Polski

Polska Jagiellonów

edytuj
Czas Konflikt I strona II strona Rezultat
1387 wyprawa Jadwigi na Ruś Halicką Polska Węgry zwycięstwo Polski
1390–1392 wojna domowa na Litwie Jagiełło
Polska
Witold
zakon krzyżacki
zwycięstwo Jagiełły
1391 walki z Konradem II o Wschowę Polska Oleśnica zwycięstwo Polski
1391–1401 wojna z Władysławem Opolczykiem Polska Władysław Opolczyk zwycięstwo Polski
1399 walki ze Złotą Ordą Litwa
Polska
zakon krzyżacki
Mołdawia
Tatarzy klęska Polski i Litwy
1409–1411
 • 1410
 • 1410
 • 1410
Wielka wojna z zakonem krzyżackim Polska
Litwa
zakon krzyżacki
Węgry
I pokój toruński
1414 wojna głodowa Polska
Litwa
zakon krzyżacki Sobór w Konstancji
1422 wojna golubska Polska
Litwa
zakon krzyżacki pokój melneński
1431 najazd mołdawski na Podole Polska Mołdawia zwycięstwo Polski
1431–1435/1439
 • 1431
 • 1432
 • 1435
wojna polsko-krzyżacka/domowa na Litwie Polska
Husyci
Zygmunt Kiejstutowicz
zakon krzyżacki
Świdrygiełło
Mołdawia
Tatarzy
pokój w Brześciu Kujawskim
1435 interwencja Odrowążów w Mołdawii Polska
Eliasz I
Stefan II zwycięstwo Eliasza
1438 walki polsko-czeskie o Śląsk Polska
Litwa
Czechy
Węgry
klęska Polski i Litwy
1438 najazd tatarski na Podole Polska Tatarzy klęska Polski
1439 konfederacja Spytka z Melsztyna Polska Spytek Melsztyński (1398–1439) stłumienie konfederacji
1440–1444 wojna litewsko-mazowiecka o Podlasie Mazowsze Litwa nierozstrzygnięta
1440–1442 wojna domowa na Węgrzech Władysław III
Polska
Elżbieta zwycięstwo Władysława III
1444 wyprawa Władysława III na Turcję Polska
Węgry
Imperium Osmańskie klęska Polski i Węgier
1449–1450
 • 1450
walki tron mołdawski Polska
Aleksander II
Bogdan II klęska Aleksandra
1450–1454 walki o ziemię oświęcimską Polska Toszek zwycięstwo Polski
1453 najazd tatarski na Podole Polska Tatarzy zwycięstwo Polski
1454–1466
 • 1454
wojna trzynastoletnia Polska
Związek Pruski
zakon krzyżacki
zakon inflancki
Dania
II pokój toruński
1457–1458 bunt nieopłaconych najemników Polska Oświęcim
najemnicy
wypłacenie zaległego żołdu
1469 najazd tatarski na Podole Polska Tatarzy klęska Polski
1471 najazd tatarski na Podole Polska Tatarzy klęska Polski
1471–1474 wojna polsko-węgierska Polska Węgry nierozstrzygnięta
1474 wyprawa polsko-czeska na Śląsk Polska
Czechy
Węgry klęska Polski i Czech
1476–1482
 • 1479
wojna o sukcesję głogowską Polska Brandenburgia klęska Polski
1476 wyprawa polska na Prusy Polska zakon krzyżacki zwycięstwo Polski
1478–1479 wojna popia Polska Mikołaj Tungen
zakon krzyżacki
zwycięstwo Polski
1485–1503
 • 1487
 • 1487
 • 1491
 • 1497
I wojna polsko-turecka Polska
Litwa
Imperium Osmańskie
Mołdawia
Tatarzy
klęska Polski
1490–1492
 • 1490–1491
 • 1492
walki o tron węgierski Jan Olbracht Władysław II Jagiellończyk zwycięstwo Władysława
1495 wyprawa polska na Płock Polska Mazowsze zwycięstwo Polski
1500–1503
 • 1500
II wojna litewsko-rosyjska Polska
Litwa
Moskwa klęska Litwy
1501 wyprawa polska na Prusy Polska zakon krzyżacki przerwanie wyprawy przez śmierć króla
1502–1510
 • 1506
 • 1509
wojna polsko-mołdawska Polska Mołdawia zwycięstwo Polski
1507–1508
 • 1508
III wojna litewsko-rosyjska Polska
Litwa
Moskwa zwycięstwo Litwy
1512 najazd tatarski na Polskę Polska
Litwa
Tatarzy zwycięstwo Polski
1512–1522
 • 1514
 • 1518
IV wojna litewsko-moskiewska Polska
Litwa
Moskwa klęska Litwy
1516 najazd tatarski na Podole i Ruś Polska Tatarzy klęska Polski
1519 najazd tatarski na Podole i Ruś Polska
Litwa
Tatarzy klęska Polski
1519–1521 wojna pruska Polska zakon krzyżacki hołd pruski 1525
1524 najazd turecko-tatarski na Podole Polska Imperium Osmańskie
Tatarzy
klęska Polski
1526 najazd tatarski na Polskę i Litwę Polska
Litwa
Tatarzy klęska Polski
1528 najazd Habsburgów na Spisz Polska Węgry klęska Polski
1528 najazd tatarski na Podole Polska Tatarzy zwycięstwo Polski
1530–1531
 • 1530
 • 1531
 • 1531
wojna polsko-mołdawska Polska Mołdawia zwycięstwo Polski
1534–1537
 • 1534
 • 1535
V wojna litewsko-moskiewska Polska
Litwa
Moskwa nierozstrzygnięta
1535 najazd mołdawski na Podole i Pokucie Polska Mołdawia klęska Polski
1537 wojna kokosza (rokosz lwowski) Polska szlachta rozwiązanie rokoszu
1538 najazd mołdawski na Podole i Pokucie Polska Mołdawia klęska Polski
1549 najazd tatarski na Wołyń i Ruś Czerwoną Polska
Litwa
Tatarzy klęska Polski
1550 najazd mołdawski na Bar Polska Mołdawia zwycięstwo Polski
1552 interwencja Mikołaja Sieniawskiego w Mołdawii Polska
Aleksander Lăpușneanu
Jan Joldea zwycięstwo Aleksandra
1557 wyprawa Zygmunta Augusta na Inflanty Polska
Litwa
zakon inflancki zwycięstwo Polski
1557 najazd tatarski na Podole Polska Tatarzy klęska Polski
1561–1570
 • 1558–1570
 • 1562
 • 1564
 • 1564
 • 1567
 • 1568
I wojna północna Polska
Litwa
Dania
Rosja
Szwecja
pokój w Szczecinie

Rzeczpospolita Obojga Narodów

edytuj
Czas Konflikt I strona II strona Rezultat
1571 atak floty duńskiej na polską Rzeczpospolita Dania klęska Rzeczypospolitej
1572 wyprawa Mikołaja Mieleckiego na Mołdawię Rzeczpospolita Turcja
Mołdawia
klęska Rzeczypospolitej
1575 najazd tatarski na Ruś Czerwoną i Podole Rzeczpospolita Chanat Krymski klęska Rzeczypospolitej
1575 inwazja rosyjska na Inflanty Rzeczpospolita Rosja klęska Rzeczypospolitej
1576–1577
 • 1577
wojna Rzeczypospolitej z Gdańskiem Rzeczpospolita Gdańsk zwycięstwo Rzeczypospolitej[6]
1577 najazd tatarski na Podole, Ruś Czerwoną i Wołyń Rzeczpospolita Chanat Krymski klęska Rzeczypospolitej
1577–1582
 • 1578
 • 1579–1582
 • 1579
 • 1580
 • 1580
 • 1581–1582
I wojna polsko-rosyjska Rzeczpospolita Rosja rozejm w Jamie Zapolskim
1578 najazd tatarski na Podole, Ruś Czerwoną i Wołyń Rzeczpospolita Chanat Krymski klęska Rzeczypospolitej
1587–1588
 • 1587
 • 1588
wyprawa Maksymiliana Habsburga po koronę polską Rzeczpospolita Austria klęska Habsburga
1589 najazd tatarski na ziemie polskie Rzeczpospolita Chanat Krymski klęska Rzeczypospolitej
1591–1593
 • 1593
powstanie Kosińskiego Rzeczpospolita Kozacy stłumienie powstania
1594–1596
 • 1596
 • 1596
 • 1596
powstanie Nalewajki Rzeczpospolita Kozacy stłumienie powstania
1595 wyprawa Jana Zamoyskiego na Mołdawię Rzeczpospolita Turcja
Chanat Krymski
Mołdawia
zwycięstwo Rzeczypospolitej
1598–1599
 • 1598
 • 1598
 • 1599
wyprawa Zygmunta III Wazy w obronę korony szwedzkiej Rzeczpospolita Szwecja klęska Zygmunta
1599–1600
 • 1599
 • 1600
 • 1600
walki z Michałem Walecznym Rzeczpospolita
Jeremi Mohyła
Wołoszczyzna
Siedmiogród
zwycięstwo Rzeczypospolitej
1600–1611
 • 1605
II wojna polsko-szwedzka Rzeczpospolita Szwecja nierozstrzygnięta
1604–1606
 • 1604
 • 1605
 • 1606
I dymitriada szlachta Rosja zwycięstwo szlachty
1606 najazd tatarski na ziemie polskie Rzeczpospolita Chanat Krymski zwycięstwo Rzeczypospolitej
1606–1609
 • 1607
rokosz Zebrzydowskiego Rzeczpospolita szlachta stłumienie rokoszu
1607–1610
 • 1607
 • 1608
 • 1608
II dymitriada szlachta Rosja klęska szlachty
1607 wyprawa Stefana Potockiego na Mołdawię Stefan Potocki Mołdawia zwycięstwo magnatów
1609–1618
 • 1609–1611
 • 1610
 • 1611
 • 1612
 • 1612
 • 1617
II wojna polsko-rosyjska Rzeczpospolita Rosja
Szwecja
rozejm w Dywilinie
1612 wyprawa Stefana Potockiego na Mołdawię Stefan Potocki Turcja
Chanat Krymski
Mołdawia
klęska magnatów
1612 odwetowe 4 najazdy tatarskie na ziemie polskie Rzeczpospolita Chanat Krymski zwycięstwo Rzeczypospolitej
1615–1616
 • 1615
 • 1616
 • 1616
wyprawa Samuela Koreckiego na Mołdawię Samuel Korecki Turcja
Chanat Krymski
Mołdawia
klęska Polaków
1617–1618 III wojna polsko-szwedzka Rzeczpospolita Szwecja nierozstrzygnięta
1618 najazd tatarski na ziemie polskie Rzeczpospolita Chanat Krymski klęska Rzeczypospolitej
1619 I odsiecz wiedeńska Rzeczpospolita Siedmiogród zwycięstwo Rzeczypospolitej
1620–1621
 • 1620
 • 1621
II wojna polsko-turecka Rzeczpospolita
Mołdawia
Turcja
Tatarzy
Wołoszczyzna
pokój w Chocimiu
1621–1626
 • 1622
 • 1626
IV wojna polsko-szwedzka Rzeczpospolita Szwecja klęska Rzeczypospolitej
1624 najazd tatarski na ziemie polskie Rzeczpospolita Chanat Krymski zwycięstwo Rzeczypospolitej
1625 powstanie Żmajły Rzeczpospolita Kozacy nierozstrzygnięte
1626–1629
 • 1626
 • 1627
V wojna polsko-szwedzka Rzeczpospolita Szwecja rozejm w Altmarku
1626 3 najazdy tatarskie na ziemie polskie Rzeczpospolita Chanat Krymski zwycięstwo Rzeczypospolitej
1628 5 najazdów tatarskich na ziemie polskie Rzeczpospolita Chanat Krymski zwycięstwo Rzeczypospolitej
1629 5 najazdów tatarskich na ziemie polskie Rzeczpospolita Chanat Krymski zwycięstwo Rzeczypospolitej
1630 powstanie Fedorowicza Rzeczpospolita Kozacy ugoda perejasławska
1632–1634
 • 1632
III wojna polsko-rosyjska Rzeczpospolita Rosja pokój w Polanowie
1633–1634
 • 1633
 • 1633
wojna z Abazy paszą Rzeczpospolita Turcja
Chanat Krymski
Wołoszczyzna
Mołdawia
zwycięstwo Polski
1635 powstanie Sulimy Rzeczpospolita Kozacy stłumienie powstania
1637 powstanie Pawluka Rzeczpospolita Kozacy stłumienie powstania
1638 powstanie Ostranicy Rzeczpospolita Kozacy stłumienie powstania
1640 najazd tatarski na ziemie polskie Rzeczpospolita Chanat Krymski klęska Rzeczypospolitej
1643 najazd tatarski na ziemie polskie Rzeczpospolita Chanat Krymski zwycięstwo Rzeczypospolitej
1644 najazd tatarski na ziemie polskie Rzeczpospolita Chanat Krymski zwycięstwo Rzeczypospolitej
1645–1646 najazd polski na ziemie tatarskie Rzeczpospolita Chanat Krymski zwycięstwo Rzeczypospolitej
1648–1655
 • 1648
 • 1649
 • 1651
powstanie Chmielnickiego Rzeczpospolita
Tatarzy (1654–1655)
Kozacy
Chanat Krymski (1649–1654)
nierozstrzygnięta[7]
1651 powstanie chłopskie Kostki-Napierskiego Rzeczpospolita Aleksander Kostka-Napierski stłumienie powstania
1654–1667
 • 1655
 • 1660
IV wojna polsko-rosyjska Rzeczpospolita
Tatarzy
Rosja
Kozacy
rozejm andruszowski
1655–1660
 • 1655–1660
 • 1655
 • 1655
 • 1656
 • 1656
 • 1657
 • 1657
II wojna północna Rzeczpospolita
Austria
Prusy (1655–1656, 1657–1660)
Dania-Norwegia
Holandia
Rosja (1656–1658)
Szwecja
Prusy (1656–1657)
Kozacy
Siedmiogród
Rosja
pokój w Oliwie
1665–1666
 • 1665
 • 1666
rokosz Lubomirskiego Rzeczpospolita szlachta nierozstrzygnięta[8]
1666–1671
 • 1666
 • 1667
 • 1671
 • 1671
wojna polsko-kozacko-tatarska Rzeczpospolita Chanat Krymski
Kozacy
nierozstrzygnięta
1672–1676
 • 1672
 • 1673
III wojna polsko-turecka Rzeczpospolita Turcja
Chanat Krymski
rozejm w Żurawnie
1683–1699
 • 1683
 • 1698
IV wojna polsko-turecka (w ramach Świętej Ligi) Rzeczpospolita
Austria
Turcja
Chanat Krymski
pokój w Karłowicach
1697 wyprawa księcia Conti po koronę polską August II Mocny Franciszek Conti zwycięstwo Augusta
1700 wojna domowa na Litwie szlachta Sapiehowie klęska Sapiehów
1700–1721
 • 1702
 • 1704–1706
 • 1705
 • 1706
III wojna północna August II Sas
Rosja
Dania-Norwegia
Saksonia
Prusy
Hanower
Stanisław Leszczyński
Szwecja
Turcja
pokój w Nystad
1702–1704 powstanie Paleja Rzeczpospolita Kozacy stłumienie powstania
1715–1716
 • 1715
 • 1716
 • 1716
 • 1716
 • 1716
konfederacja tarnogrodzka szlachta Rosja
Saksonia
Sejm niemy
1733–1735
 • 1734
 • 1734
 • 1734
wojna o sukcesję polską Stanisław Leszczyński
Francja
Hiszpania
Sabaudia
August III Sas
Austria
Rosja
Saksonia
pokój wiedeński
1764 wojna domowa w Rzeczypospolitej stronnictwo hetmańskie Familia
Rosja
klęska stronnictwa hetmańskiego
1768–1772
 • 1768
 • 1768
 • 1771
konfederacja barska Stanisław August Poniatowski
Rosja
szlachta

Hajdamacy
I rozbiór Polski
1792 VII wojna polsko-rosyjska Rzeczpospolita Rosja II rozbiór Polski
1794 insurekcja kościuszkowska Rzeczpospolita Austria
Prusy
Rosja
III rozbiór Polski

Zabory

edytuj
Czas Konflikt I strona II strona Rezultat
1797–1814
 • 1798–1802
 • 1806–1807
  • 1806
 • 1808
 • 1809
  • 1809
   • 1809
 • 1812
  • 1812
 • 1812–1814
  • 1813
wojny napoleońskie I Cesarstwo Francuskie
Legiony Polskie we Włoszech (1797–1807)
Księstwo Warszawskie (1807–1815)
inne
Imperium Rosyjskie
Królestwo Prus
Cesarstwo Austrii
Imperium Brytyjskie
inne
kongres wiedeński
1797 insurekcja Deniski Joachim Denisko Cesarstwo Austrii stłumienie powstania
1830–1831
 • 1831
 • 1831
 • 1831
 • 1831
powstanie listopadowe Królestwo Polskie Imperium Rosyjskie
1846 powstanie krakowskie Polacy Cesarstwo Austrii
1846 powstanie wielkopolskie Królestwo Prus
1848 Wiosna Ludów w Polsce Cesarstwo Austrii
Królestwo Prus
1863–1864
 • 1863
 • 1863
 • 1863
powstanie styczniowe Imperium Rosyjskie
1866 powstanie zabajkalskie
1905 powstanie łódzkie Imperium Rosyjskie
1914–1918
 • 1914
 • 1914
 • 1915
 • 1916
 • 1917
 • 1918
 • 1918
I wojna światowa Cesarstwo Niemieckie
Austro-Węgry
Legiony Polskie
inne
Imperium Rosyjskie
Wielka Brytania
Francja
WP na Wschodzie
inne
traktat wersalski

Czasy współczesne

edytuj
Czas Konflikt I strona II strona Rezultat
1918–1919
 • 1918–1919
 • 1918
 • 1919
wojna polsko-ukraińska   Polska
  Rumunia
  Zachodnioukraińska Republika Ludowa
  Ukraińska Republika Ludowa
zwycięstwo Polski
1918–1919
 • 1918
powstanie wielkopolskie   Naczelna Rada Ludowa
Polacy
  Rzesza Niemiecka zwycięstwo Polaków
1918–1919 potyczki polsko-niemieckie   Polska   Rzesza Niemiecka nierozstrzygnięte
1919 zamach stanu rząd ND zwycięstwo rządu
1919 wojna polsko-czechosłowacka   Polska   Czechosłowacja Utrata Cieszyna i okolic
1919–1920/21
 • 1919
 • 1920
 • 1920
 • 1920
wojna polsko-bolszewicka   Polska
  Łotwa
  Ukraińska Republika Ludowa
  Rosyjska FSRR
  Ukraińska SRR
traktat ryski
1919–1921
 • 1919
 • 1919
  • 1919
 • 1920
 • 1921
  • 1921
powstania śląskie   POW Górnego Śląska
Polacy
  Rzesza Niemiecka klęska Polaków (I)
nierozstrzygnięte (II)
zwycięstwo Polaków (III)
1919–1920/27
 • 1919
 • 1920
wojna litewska   Polska   Litwa zwycięstwo Polski
1923 powstanie krakowskie siły rządowe robotnicy stłumienie powstania
1926 Przewrót majowy rząd, prezydent Józef Piłsudski zwycięstwo Piłsudskiego
1932 powstanie leskie siły rządowe partyzantka chłopska stłumienie powstania
1938 zajęcie Zaolzia   Polska   Czechosłowacja zwycięstwo Polski
1939 II wojna światowawojna obronna Polski   Polska   III Rzesza
  Słowacja
  ZSRR (od 17 września)
upadek II RP
1939–1945
 • 1939–1940
 • 1940
 • 1942–1943
 • 1943–1944
 • 1944
II wojna światowapolski ruch oporu   Polskie Państwo Podziemne   III Rzesza
  Generalne Gubernatorstwo
stłumienie wszystkich powstań
1939–1945
 • 1939–1945
 • 1940
  • 1940
 • 1940
 • 1940
 • 1941–1945
  • 1941
  • 1942
  • 1944
 • 1944–1945
  • 1944
  • 1944
II wojna światowaZachód RP na uchodźstwie
  Wielka Brytania
  Francja
  Stany Zjednoczone
inne
  III Rzesza
  Włochy
konferencja poczdamska
1943–1945
 • 1943
 • 1944
 • 1945
 • 1945
 • 1945
II wojna światowaWschód   ZSRR
  KRN/PKWN/RP
  III Rzesza konferencja poczdamska
1942–1947
 • 1943
 • 1943–1944
 • 1943–1944
 • 1944
 • 1944
 • 1945
 • 1945–1946
walki z partyzantką ukraińską   Rzeczpospolita Polska
  ZSRR
  Czechosłowacja
  Ukraińska Powstańcza Armia
  III Rzesza
Polska antykomunistyczna partyzantka
stłumienie partyzantki
1944–1956
 • 1945
walki z partyzantką antykomunistyczną   Rzeczpospolita Polska
  ZSRR
WiN, NIE, NZW, inne stłumienie partyzantki
1944–1949 walki z partyzantką niemiecką (nazistowską)   Rzeczpospolita Polska
  ZSRR
Werwolf, inne stłumienie partyzantki
1945 potyczka graniczna o ziemię kłodzką   Rzeczpospolita Polska   Czechosłowacja nierozstrzygnięta[9]
1968 Operacja Dunaj   ZSRR
  Polska
  Węgry
  Bułgaria
  Czechosłowacja stłumienie praskiej wiosny
1994–1995 Operacja Uphold Democracy   Stany Zjednoczone
  Polska
  Argentyna
  Haiti Zwycięstwo koalicji Stanów Zjednoczonych.
2002–2021
 • 2002–2021
  • 2007
  • 2009
interwencja NATO w Afganistanie   Stany Zjednoczone
  Afganistan
  Polska
  NATO
Al-Ka’ida
Talibowie
  Afganistan (2001)
Zawarcie pokoju z Talibami. Wycofanie się wojsk koalicji z Afganistanu[10]
2003
 • 2003–2008
  • 2004
  • 2007
II wojna w Zatoce Perskiej   Stany Zjednoczone
  Irak
  Polska
Al-Ka’ida
Państwo Islamskie
  Irak (2003)
Iraccy rebelianci
Stabilizacja sytuacji. Wycofanie się wojsk Polskich z Iraku i utworzenie PKW Irak.
2012–2014
 • 2013–2014
Wojna domowa w Mali   Francja
  Mali
  Czad
  Polska[11]
  Hiszpania[11]
  Niemcy[12]
  Wielka Brytania[13]
  Ansar ad-Din (Obrońcy Wiary)
  Al-Ka’ida Islamskiego Maghrebu (AQIM)
  Ruch na rzecz Jedności i Dżihadu w Afryce Zachodniej (MUJAO)
  Azawad
Narodowy Ruch Wyzwolenia Azawadu (MNLA)
Rozwiązanie Azawadu

Zobacz też

edytuj

Przypisy

edytuj
 1. Nie jest pewne, jak wyglądały walki, ponieważ oba źródła – Widukind i Thietmar – nie są jasne. Możliwe, że Mieszka w walce pokonał zbuntowany Wichamn z Wieletami lub bezpośrednio margrabia Gero. Pewne jest, że w wyniku klęski Mieszko został w 963 roku ostatecznie podporządkowany przez Gerona cesarstwu i odtąd musiał płacić trybut, zob. Jerzy Strzelczyk, Mieszko Pierwszy, 2016, rozdz. VII; Otton I Wielki, 2018, rozdz. XII.
 2. Wyprawa kwestionowana przez część historyków.
 3. Czas przyłączenia terenów dzisiejszego Pomorza Gdańskiego do rodzącej się monarchii Piastowskiej jest niepewny. Pierwszym dokumentem informującym nas o fakcje przynależności Pomorza Gdańskiego do Polski jest dokument Dagome Iudex, sporządzony na krótko przed śmiercią Mieszka I, który zmarł 25 maja 992.
 4. Sprawa odebrania przez Włodzimierza I Wielkiego Grodów Czerwieńskich Polsce jest bardzo niejasna. Jedynym źródłem informującym nas o tym wydarzeniu jest Powieść lat minionych ruskiego mnicha Nestora z XII wieku. Poza tym sam Nestor podaje pod datą roku 981, że wymienione wyżej grody odebrane zostały Lachom, nie udało się do dziś bezdyskusyjnie ustalić czy wspomniane słowo odnosiło się do państwa Mieszka I czy plemion zamieszkujących te tereny, a znanych nam pod nazwą Lędzianie. W tym drugim wypadku nazwa Lachy mogła być zniekształconą nazwą plemienia nieistniejącego już w czasach Nestora i przeniesionego jako nazwa na całe państwo pierwszych Piastów.
 5. Datę wyprawy podaje tylko Jan Długosz.
 6. Trudno wojnę z Gdańskiem uznać za sukces króla i Rzeczypospolitej. W układzie zawartym 12 XII 1577 Gdańsk za niewielką cenę 220 tys. zł i uznanie Batorego za króla Rzeczypospolitej otrzymał monarsze przebaczenie oraz zniesienie restrykcji nałożonych jeszcze przez Zygmunta Augusta.
 7. Powstanie wykazało, że żadna ze stron nie może zadać decydującego ciosu przeciwnikowi. Na skutek tego Bohdan Chmielnicki oddał się w styczniu 1654 roku pod opiekę cara Rosji. Wydarzenie to doprowadziło do wybuchu nowej wojny polsko-rosyjskiej.
 8. Po zakończeniu rokoszu Lubomirski przeprosił króla Jana Kazimierza, po czym udał się na emigrację. Ze swej strony monarcha musiał zrezygnować z elekcji vivente rege.
 9. De facto konflikt zakończył się statusem quo narzuconym obu stronom przez ZSRR. Ostatecznym końcem konfliktu była umowa graniczna, regulująca spory terytorialne, między Polską a Czechosłowacją z roku 1958.
 10. Formalnie zwycięstwo Talibów.
 11. a b Wsparcie logistyczne i siły pokojowe.
 12. Wsparcie logistyczne podczas operacji Serwal.
 13. Wsparcie logistyczne podczas operacji Serwal i uczestnik operacji MINUSMA.

Bibliografia

edytuj
 • Marian Szulc: Historia Polski. Warszawa: PINNEX, 2002. ISBN 83-89265-00-1.