Lista gatunków roślin objętych ścisłą ochroną w Polsce

lista w projekcie Wikimedia

Lista stanowi zestawienie gatunków roślin i brunatnic (stanowiących protisty roślinopodobne) objętych ścisłą ochroną gatunkową w Polsce. Zestawienie obejmuje gatunki chronione na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin wymienione w załączniku nr 1 do tego rozporządzenia (w kolumnie uwagi dodano informacje o wymaganych strefach ochrony zgodnie z załącznikiem nr 4)[1].

Nazwa polska Nazwa naukowa Uwagi[1] Rok objęcia ochroną po raz pierwszy[2][3][4][5][6][7][8]
morszczynowate Fucaceae
morszczyn pęcherzykowaty Fucus vesiculosus zakazy dotyczą także gospodarki rybackiej 2004
Nazwa polska Nazwa naukowa Uwagi[1] Rok objęcia ochroną po raz pierwszy[2][3][4][5][6][7][8]
hildenbrandiowate Hildenbrandiaceae
hildenbrandia rzeczna Hildenbrandtia rivularis 2004
rozróżkowate Ceramiaceae
rozróżka Ceramium diaphanum zakazy dotyczą także gospodarki rybackiej 2014
rozróżka Ceramium rubrum zakazy dotyczą także gospodarki rybackiej 2014
rozróżka Ceramium tenuicorne zakazy dotyczą także gospodarki rybackiej 2014
widlikowate Furcellariaceae
widlik Furcellaria fastigiata zakazy dotyczą także gospodarki rybackiej 2004
Nazwa polska Nazwa naukowa Uwagi[1] Rok objęcia ochroną po raz pierwszy[2][3][4][5][6][7][8]
ramienicowate Characeae
krynicznik ciemny Nitella opaca zakazy dotyczą także gospodarki rybackiej 2004
krynicznik cieniutki Nitella tenuissima 2004
krynicznik malutki Nitella confervacea (N. batrachosperma) zakazy dotyczą także gospodarki rybackiej 2004
krynicznik obskubany Nitella syncarpa zakazy dotyczą także gospodarki rybackiej 2004
krynicznik przezroczysty Nitella translucens zakazy dotyczą także gospodarki rybackiej 2014
krynicznik smukły Nitella gracilis zakazy dotyczą także gospodarki rybackiej 2004
krynicznik włosowaty Nitella capillaris zakazy dotyczą także gospodarki rybackiej 2004
lychnotamnus brodaty Lychnothamnus barbatus zakazy dotyczą także gospodarki rybackiej 2004
ramienica cienko kolczasta Chara tenuispina zakazy dotyczą także gospodarki rybackiej 2004
ramienica grzywiasta[a] Chara crassicaulis zakazy dotyczą także gospodarki rybackiej 2004
ramienica grubołodygowa[a] Chara filiformis (Ch. jubata) zakazy dotyczą także gospodarki rybackiej 2004
ramienica miotlasta Chara bauerii (Ch. scoparia) zakazy dotyczą także gospodarki rybackiej 2014
ramienica szczeciniasta Chara strigosa zakazy dotyczą także gospodarki rybackiej 2004
ramienica szorstka Chara aspera zakazy dotyczą także gospodarki rybackiej 2014
ramienica wielokolczasta Chara polyacantha zakazy dotyczą także gospodarki rybackiej 2004
ramienica włochata Chara canescens (Ch. crinita) zakazy dotyczą także gospodarki rybackiej 2004
ramienica zagięta Chara connivens zakazy dotyczą także gospodarki rybackiej 2012
ramienica zwyczajna Chara rudis zakazy dotyczą także gospodarki rybackiej 2014
rozsocha skupiona Tolypella glomerata zakazy dotyczą także gospodarki rybackiej 2004
rozsocha splątana Tolypella intricata zakazy dotyczą także gospodarki rybackiej 2004
rozsocha wielka Tolypella prolifera zakazy dotyczą także gospodarki rybackiej 2004

Wątrobowce Marchantiophyta

edytuj
Nazwa polska Nazwa naukowa Uwagi[1] Rok objęcia ochroną po raz pierwszy[2][3][4][5][6][7][8]
beznerwowate Aneuraceae
lśniątka zakrzywiona Riccardia incurvata zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 2004
lśniątka zatokowa Riccardia chamedryfolia 2004
czarostkowate Fossombroniaceae
czarostka drobna Fossombronia pusilla 2014
czarostka jamkowata Fossombronia foveolata 2014
czarostka krzywa Fossombronia incurva 2014
czubkowate Lophoziaceae
czubek delikatny Lophozia laxa 2004
czubek długozębny Lophozia longidens 2014
czubek główkowaty Lophozia capitata 2004
czubek Ruthego Lophozia rutheana 2004
wieloklap Kunzego Barbilophozia kunzeana 2004
zgiętolist nadrzewny Anastrophyllum hellerianum 2004
głowiakowate Cephaloziaceae
bagniczka drobna Cladopodiella francisci 2004
bagniczka pływająca Cladopodiella fluitans 2004
głowiak buławkowaty Cephalozia pleniceps 2014
głowiak Loitlesbergera Cephalozia loitlesbergeri 2014
głowiak łańcuszkowaty Cephalozia catenulata 2004
natorfek nagi Odontoschisma denudatum 2004
natorfek torfowcowy Odontoschisma sphagni 2004
jednoczepkowate Haplomitriaceae
jednoczepek Hookera Haplomitrium hookeri 2004
manniowate Aytoniaceae
gwiaździanka workowata Asterella saccata wymaga ochrony czynnej 2004
mannia pachnąca Mannia fragrans wymaga ochrony czynnej 2004
rebulia półkulista Reboulia hemisphaerica 2014
miedzikowate Frullaniaceae
miedzik krucholistny Frullania fragilifolia 2014
miedzik tamaryszkowy Frullania tamarisci 2014
ostroczepkowate Oxymitraceae
ostroczepek łuskowaty Oxymitra incrassata wymaga ochrony czynnej 2014
pallawiciniowate Pallaviciniaceae
merkia irlandzka Moerckia hibernica 2004
pallawicinia Lyella Pallavicinia lyellii 2004
parzochowate Porellaceae
parzoch pieprzowy Porella arboris-vitae 2014
parzoch szerokolistny Porella platyphylla 2014
płożykowate Geocalycaceae
płozikowiec tarczkowaty Harpanthus scutatus 2014
płożyk wonny Geocalyx graveolens 2004
wgłębkowate Ricciaceae
wgłębka Hübenera Riccia huebeneriana 2004
wgłębka rzęsista Riccia ciliifera wymaga ochrony czynnej 2004
wgłębka szara Riccia trichocarpa 2004
widlikowate Metzgeriaceae
widlik krzaczkowaty Metzgeria fruticulosa 2014
skapankowate Scapaniaceae
skapanka błotna Scapania paludicola 2004
skapanka spiczasta Scapania apiculata 2014

Mchy Bryophyta

edytuj
Nazwa polska Nazwa naukowa Uwagi[1] Rok objęcia ochroną po raz pierwszy[2][3][4][5][6][7][8]
bezlistowate Buxbaumiaceae
bezlist okrywowy Buxbaumia viridis zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 2001
białozębowate Leucodontaceae
jeżolist zwyczajny Antitrichia curtipendula zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 2004
błotniszkowate Helodiaceae
błotniszek wełnisty Helodium blandowii zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 2004
czarnogłowate Catoscopiaceae
czarnogłów czarniawy Catoscopium nigitum 2014
drabinowcowate Cinclidiaceae
drabinowiec mroczny Cinclidium stygium 2004
krzywoszyjowate Amblystegiaceae
bagiennik widłakowaty Pseudocalliergon lycopodioides zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 2004
bagiennik żmijowaty Pseudocalliergon trifarium 2004
haczykowiec błyszczący
(sierpowiec błyszczący)
Hamatocaulis vernicosus
(Drepanocladus vernicosus)
zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 2001
krzywoząb podsadnikowy Anacamptodon splachnoides 2004
mokradłosz Richardsona Calliergon richardsonii 2004
mokradłosz wielkolistny Calliergon megalophyllum 2004
sierpowiec włosolistny Drepanocladus capillifolius 2004
skorpionowiec brunatny Scorpidium scorpioides 2004
warnstorfia włoskolistna Warnstorfia trichophylla 2004
krótkoszowate Brachytheciaceae
ostrószek kanaryjski Rhynchostegiella teneriffae 2014
szydłosz cienki Cirriphyllum tenuicaule 2004
miecherowate Neckeraceae
miechera pierzasta Neckera pennata 2004
miechera wysmukła Neckera pumila 2004
nurzypląsowate Cinclidotaceae
nurzypląs czarniawy Cinclidotus riparius 2004
nurzypląs lancetowaty Cinclidotus fontinaloides 2004
parzęchlinowate Meesiaceae
mszar krokiewkowaty PaludelIa squarrosa zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 2004
parzęchlin trójrzędowy Meesia triquetra zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 2004
parzęchlin trzęsawiskowy Meesia uliginosa 2004
tępoząb białawy Amblyodon dealbatus 2004
płaskolistowate Hookeriaceae
płaskolist lśniący Hookeria lucens 2004
płaskomerzykowate Plagiomniaceae
nibyprątnik torfowy Pseudobryum cinclidioides 2004
podsadnikowate Splachnaceae
podsadnik kulisty Splachnum sphaericum 2004
prątnikowate Bryaceae
prątnik brandenburski Bryum neodamense 2004
prątnik jajowaty Bryum subneodamense 2004
rokietowate Hypnaceae
rokiet łąkowy Hypnum pratense 2004
rokiet płodny Hypnum fertile 2014
skrętkowate Funariaceae
bezrąbek czterokanciasty Pyramidula tetragona 2001
czarecznik zaostrzony Physcomitrium acuminatum 2014
skrzydlikowate Fissidentaceae
skrzydlik studziennik Fissidens fontanus 2004
skrzydlik tęgoszczecinowy Fissidens crassipes 2004
strzechwowate Grimmiaceae
rozłupek wiotki Schistidium flaccidum 2004
szurpkowate Orthotrichaceae
nastroszek amerykański Ulota hutchinsiae 2004
nastroszek długoszypułkowy Ulota coarctata 2004
nastroszek Drummonda Ulota drummondii 2004
nastroszek morski Ulota phyllantha 2004
szurpek szwedzki Orthotrichum scanicum 2004
zrostniczek wysmukły Zygodon gracilis 2004
zrostniczek skalny Zygodon rupestris 2014
zrostniczek Stirtona Zygodon stirtonii 2014
zrostniczek ząbkowany Zygodon dentatus 2014
zrostniczek zielony Zygodon viridissimus 2004
torfowcowate Sphagnaceae
torfowiec Lindberga Sphagnum lindbergii 2004
widłozębowate Dicranaceae
krzywoszczeć Schimpera Campylopus schimperi 2014
widłoząb Bergera Dicranum undulatum 2004
widłoząb zielony Dicranum viride 2001
zdrojkowate Fontinalaceae
moczara sierpowata Dichelyma falcatum zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 2004
moczara włoskowata
(żaglik włoskowaty)
Dichelyma capillaceum zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 2001
zdrojek rokietowaty Fontinalis hypnoides zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 2004
zdrojek szwedzki Fontinalis dalecarlica zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 2004

Paprotniki Pteridophyta

edytuj
Nazwa polska Nazwa naukowa Uwagi[1] Rok objęcia ochroną po raz pierwszy[2][3][4][5][6][7][8]
długoszowate Osmundaceae
długosz królewski Osmunda regalis zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 1946
marsyliowate Marsileaceae
gałuszka kulecznica Pilularia globulifera wymaga ochrony czynnej, zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 2004
marsylia czterolistna Marsilea quadrifolia wymaga ochrony czynnej, zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 2004
nerecznicowate Dryopteridaceae
paprotnik Brauna Polystichum braunii 2004
paprotnik kolczysty Polystichum aculeatum 2004
paprotnik ostry Polystichum lonchitis 2004
nasięźrzałowate Ophioglossaceae
nasięźrzał pospolity Ophioglossum vulgatum wymaga ochrony czynnej 2004
podejźrzon księżycowy Botrychium lunaria wymaga ochrony czynnej 2004
podejźrzon marunowy Botrychium matricariifolium wymaga ochrony czynnej 2001
podejźrzon pojedynczy Botrychium simplex wymaga ochrony czynnej, zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 2001
podejźrzon rutolistny Botrychium multifidum wymaga ochrony czynnej 2001
podejźrzon wirginijski Botrychium virginianum wymaga ochrony czynnej, zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 2004
poryblinowate Isoëtaceae
poryblin jeziorny Isoëtes lacustris zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 1983
poryblin kolczasty Isoëtes echinospora zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej. Wymaga wyznaczenia strefy ochrony obejmującej cały zbiornik wodny, w którym występuje 1983
rozpłochowate Hymenophyllaceae
włosocień delikatny Trichomanes speciosum zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej. Wymaga wyznaczenia strefy ochrony obejmującej stanowisko wraz z ostoją o promieniu do 100 m od jego granic 2004
salwiniowate Salviniaceae
salwinia pływająca Salvinia natans 1983
widłakowate Lycopodiaceae
widlicz alpejski Diphasiastrum alpinum zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 1946
widlicz cyprysowy Diphasiastrum tristachyum 1946
widlicz Isslera Diphasiastrum issleri 1946
widlicz Zeillera Diphasiastrum zeilleri 1946
widłaczek torfowy Lycopodiella inundata zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 1946
wietlicowate Athyriaceae
rozrzutka brunatna Woodsia ilvensis wymaga ochrony czynnej, zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 2004
zanokcicowate Aspleniaceae
języcznik zwyczajny Phyllitis scolopendrium 1957
zanokcica serpentynowa Asplenium adulterinum zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej. Wymaga wyznaczenia strefy ochrony obejmującej stanowisko wraz z ostoją o promieniu do 30 m od jego granic 2004
zanokcica klinowata Asplenium cuneifolium zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej. Wymaga wyznaczenia strefy ochrony obejmującej stanowisko wraz z ostoją o promieniu do 30 m od jego granic 2004
zanokcica ciemna Asplenium adiantum-nigrum zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej. Wymaga wyznaczenia strefy ochrony obejmującej stanowisko wraz z ostoją o promieniu do 30 m od jego granic 2004
zmienkowate Cryptogrammaceae
zmienka górska Cryptogramma crispa zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 2004
Nazwa polska Nazwa naukowa Uwagi[1] Rok objęcia ochroną po raz pierwszy[2][3][4][5][6][7][8]
babkowate Plantaginaceae
babka górska Plantago atrata subsp. carpathica zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 2014
babka nadmorska Plantago maritima wymaga ochrony czynnej 2004
babka pierzasta Plantago coronopus wymaga ochrony czynnej 2004
brzeżyca jednokwiatowa Littorella uniflora zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 2004
przetacznik zwodny Veronica paniculata wymaga ochrony czynnej 2014
bagnicowate Scheuchzeriaceae
bagnica torfowa Scheuchzeria palustris 2004
baldaszkowate Apiaceae
cieszynianka wiosenna Hacquetia epipactis 2004
mikołajek nadmorski Eryngium maritimum 1946
przewiercień cienki Bupleurum tenuissimum 2014
przewiercień długolistny Bupleurum longifolium 2014
selery węzłobaldachowe Apium nodiflorum zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 2004
selery błotne Apium repens wymaga ochrony czynnej, zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 2001
starodub łąkowy Ostericum palustre wymaga ochrony czynnej, zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 2001
bobrkowate Menyanthaceae
grzybieńczyk wodny Nymphoides peltata 1983
brzozowate Betulaceae
brzoza karłowata Betula nana wymaga ochrony czynnej, zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 1983
brzoza niska Betula humilis wymaga ochrony czynnej, zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 1983
brzoza ojcowska Betula ×oycoviensis wymaga ochrony czynnej, zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 1946
dymnicowate Fumariaceae
kokorycz drobna Corydalis pumila 2004
dziurawcowate Hypericaceae
dziurawiec nadobny Hypericum pulchrum 2004
dziurawiec wytworny Hypericum elegans wymaga ochrony czynnej 2004
dzwonkowate Campanulaceae
dzwonecznik wonny Adenophora liliifolia wymaga ochrony czynnej, zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 2001
dzwonek boloński Campanula bononiensis wymaga ochrony czynnej 2004
dzwonek brodaty Campanula barbata 2004
dzwonek karkonoski Campanula bohemica wymaga ochrony czynnej, zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 2004
dzwonek piłkowany Campanula serrata zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 2004
dzwonek syberyjski Campanula sibirica wymaga ochrony czynnej 2004
fiołkowate Violaceae
fiołek bagienny Viola uliginosa 2004
fiołek mokradłowy Viola stagnina wymaga ochrony czynnej 2004
fiołek torfowy Viola epipsila 2004
goryczkowate Gentianaceae
centuria nadbrzeżna Centaurium littorale 2004
goryczka kropkowana Gentiana punctata zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 1946
goryczka krótkołodygowa Gentiana clusii zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 1946
goryczka krzyżowa Gentiana cruciata wymaga ochrony czynnej 1946
goryczka przezroczysta Gentiana frigida zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 1946
goryczka śniegowa Gentiana nivalis zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 1946
goryczka wąskolistna Gentiana pneumonanthe wymaga ochrony czynnej 1946
goryczka wiosenna Gentiana verna zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 1946
goryczuszka bałtycka Gentianella baltica wymaga ochrony czynnej 1946
goryczuszka błotna Gentianella uliginosa wymaga ochrony czynnej 1946
goryczuszka czeska Gentianella bohemica wymaga ochrony czynnej, zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 1946
goryczuszka gorzkawa Gentianella amarella 1946
goryczuszka lodnikowa Gentianella tenella zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 1957
goryczuszka polna Gentianella campestris wymaga ochrony czynnej 1946
goryczuszka Wettsteina Gentianella germanica wymaga ochrony czynnej 1946
niebielistka trwała Swertia perennis wymaga ochrony czynnej 1983
goździkowate Caryophyllaceae
goździk kosmaty Dianthus armeria wymaga ochrony czynnej 1995
goździk lodowcowy Dianthus glacialis zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 1995
goździk lśniący Dianthus nitidus zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 1995
goździk okazały Dianthus speciosus zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 1995
goździk pyszny Dianthus superbus wymaga ochrony czynnej 1995
goździk siny Dianthus gratianopolitanus wymaga ochrony czynnej 1995
gwiazdnica grubolistna Stellaria crassifolia zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 2014
nadbrzeżyca nadrzeczna Corrigiola litoralis wymaga ochrony czynnej, zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 2004
gruboszowate Crassulaceae
rojnik górski Sempervivum montanum 1983
rojownik pospolity Jovibarba sobolifera 1995
rojownik włochaty Jovibarba hirta 1995
uwroć wodna Crassula aquatica zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 2014
grzybieniowate Nymphaeaceae
grążel drobny Nuphar pumila 1983
jaskrowate Ranunculaceae
ciemiernik czerwonawy Helleborus purpurascens zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 2004
jaskier illiryjski Ranunculus illyricus wymaga ochrony czynnej 2004
miłek wiosenny Adonis vernalis wymaga ochrony czynnej 1946
pełnik alpejski Trollius altissimus wymaga ochrony czynnej 1946 (z wyjątkiem lat 1983-2001)
pełnik europejski Trollius europaeus wymaga ochrony czynnej 1946
powojnik prosty Clematis recta 1983
sasanka alpejska Pulsatilla alba wymaga ochrony czynnej 1946
sasanka łąkowa Pulsatilla pratensis wymaga ochrony czynnej 1946
sasanka otwarta Pulsatilla patens wymaga ochrony czynnej, zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 1946
sasanka słowacka Pulsatilla slavica wymaga ochrony czynnej, zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 1946
sasanka wiosenna Pulsatilla vernalis wymaga ochrony czynnej 1946
tojad Aconitum lycoctonum 1983 (z wyjątkiem lat 2001-2004)
tojad lisi Aconitum vulparia 1983
tojad mocny Aconitum firmum 1983
tojad mołdawski Aconitum moldavicum 1983
tojad mocny morawski Aconitum firmum subsp. moravicum zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 1983
tojad sudecki Aconitum callibotryon 1983
tojad taurycki Aconitum tauricum 1983
tojad wiechowaty Aconitum paniculatum zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 1983
tojad wschodniokarpacki Aconitum lasiocarpum 1983
włosienicznik Baudota Batrachium baudotii zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 2004
włosienicznik pędzelkowaty Batrachium penicillatum zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 2004
jezierzowate Najadaceae
jezierza giętka Najas flexilis wymaga ochrony czynnej, zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 2001
jezierza mniejsza Najas minor 2004
kłokoczkowate Staphyleaceae
kłokoczka południowa Staphylea pinnata zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 1957
komosowate Chenopodiaceae
łoboda zdobna Atriplex calotheca 2014
soliród zielny Salicornia europaea 2004
kosaćcowate Iridaceae
kosaciec bezlistny Iris aphylla wymaga ochrony czynnej 1946
kosaciec syberyjski Iris sibirica wymaga ochrony czynnej 1946
mieczyk błotny Gladiolus paluster wymaga ochrony czynnej, zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 1983
mieczyk dachówkowaty Gladiolus imbricatus wymaga ochrony czynnej 1983
kotewkowate Trapaceae
kotewka orzech wodny Trapa natans wymaga ochrony czynnej, zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 1946
krwawnicowate Lythraceae
krwawnica wąskolistna Lythrum hyssopifolia 2014
krzyżowe Brassicaceae
pszonak pieniński Erysimum pieninicum wymaga ochrony czynnej, zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 2001
rukiew drobnolistna Nasturtium microphyllum zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 2004
warzucha polska Cochlearia polonica wymaga ochrony czynnej, zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej. Wymaga wyznaczenia strefy ochrony obejmującej stanowisko wraz z ostoją o promieniu do 50 m od jego granic 1983
warzucha tatrzańska Cochlearia tatrae zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 2004
liliowate Liliaceae (w dawnym, szerokim ujęciu)
ciemiężyca biała Veratrum album wymaga ochrony czynnej 1995
ciemiężyca czarna Veratrum nigrum zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej. Wymaga wyznaczenia strefy ochrony obejmującej stanowisko wraz z ostoją o promieniu do 50 m od jego granic 1995
czosnek syberyjski Allium sibiricum 2004
kosatka kielichowa Tofieldia calyculata wymaga ochrony czynnej 1983
lilia bulwkowata Lilium bulbiferum wymaga ochrony czynnej 2004
lilia złotogłów Lilium martagon 1946
pajęcznica liliowata Anthericum liliago wymaga ochrony czynnej 1957
szachownica kostkowata Fritillaria meleagris wymaga ochrony czynnej 1946
szafirek miękkolistny Muscari comosum wymaga ochrony czynnej 2004
śniedek cienkolistny Ornithogalum collinum wymaga ochrony czynnej 2004
lnowate Linaceae
len austriacki Linum austriacum 2004
len włochaty Linum hirsutum wymaga ochrony czynnej 1983
len złocisty Linum flavum wymaga ochrony czynnej 1983
lobeliowate Lobeliaceae
lobelia jeziorna Lobelia dortmanna zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 1983
marzanowate Rubiaceae
przytulia krakowska Galium cracoviense wymaga ochrony czynnej, zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 2001
przytulia stepowa Galium valdepilosum wymaga ochrony czynnej 2012
przytulia sudecka Galium sudeticum wymaga ochrony czynnej, zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 2012
motylkowate Fabaceae
groszek szerokolistny Lathyrus latifolius wymaga ochrony czynnej 1995
groszek wielkoprzylistkowy Lathyrus pisiformis wymaga ochrony czynnej 2004
ostrołódka kosmata Oxytropis pilosa wymaga ochrony czynnej 1983
ostrołódka polna Oxytropis campestris zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 2014
szczodrzeniec zmienny Chamaecytisus albus wymaga ochrony czynnej 1983
szyplin jedwabisty Dorycnium germanicum wymaga ochrony czynnej 2014
obrazkowate Araceae
obrazki plamiste Arum maculatum zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 2001
pierwiosnkowate Primulaceae
cyklamen purpurowy Cyclamen purpurascens zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 2001
jarnik solankowy Samolus valerandi zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 2014
mlecznik nadmorski Glaux maritima wymaga ochrony czynnej 1983
pierwiosnek bezłodygowy Primula vulgaris 2004
pierwiosnek łyszczak Primula auricula zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 2004
pierwiosnek maleńki Primula minima 2004
pierwiosnek omączony Primula farinosa 1983
pływaczowate Lentibulariaceae
pływacz Utricularia stygia zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 2004
pływacz Brema Utricularia bremii zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 2004
pływacz drobny Utricularia minor zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 2004
pływacz krótkoostrogowy Utricularia ochroleuca 2004
pływacz średni Utricularia intermedia 2004
pływacz zachodni Utricularia australis 2004
tłustosz alpejski Pinguicula alpina zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 2001
tłustosz pospolity Pinguicula vulgaris zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 2001
portulakowate Portulacaceae
zdrojek błyszczący Montia fontana zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 2004
rdestnicowate Potamogetonaceae
rdestniczka gęsta Groenlandia densa wymaga ochrony czynnej, zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 2004
rosiczkowate Droseraceae
aldrowanda pęcherzykowata Aldrovanda vesiculosa wymaga ochrony czynnej, zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej. Wymaga wyznaczenia strefy ochrony obejmującej cały zbiornik wodny, w którym występuje 2001
rosiczka długolistna Drosera anglica zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 1983
rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia 1983
rosiczka owalna Drosera × obovata 1983
rosiczka pośrednia Drosera intermedia 1983
różowate Rosaceae
jarząb brekinia Sorbus torminalis zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 1946
jarząb szwedzki Sorbus intermedia zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 1957
malina moroszka Rubus chamaemorus 1983
pięciornik drobnokwiatowy Potentilla mircantha 2014
pięciornik płonny Potentilla sterilis zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 2014
pięciornik skalny Potentilla rupestris 2014
pięciornik śląski Potentilla silesiaca wymaga ochrony czynnej, zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 2001
róża francuska Rosa gallica wymaga ochrony czynnej 2004
rzepik szczeciniasty Agrimonia pilosa zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 2004
tawuła średnia Spiraea media zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 2004
rutowate Rutaceae
dyptam jesionolistny Dictamnus albus wymaga ochrony czynnej, zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 1983
sandałowcowate Santalaceae
leniec alpejski Thesium alpinum zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 2014
leniec bezpodkwiatkowy Thesium ebracteatum wymaga ochrony czynnej, zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 2001
skalnicowate Saxifragaceae
skalnica darniowa bazaltowa Saxifraga moschata subsp. balsatica zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 2014
skalnica torfowiskowa Saxifraga hirculus zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 2001
sosnowate Pinaceae
sosna błotna Pinus × rhaetica zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 1983
storczykowate Orchidaceae
buławnik czerwony Cephalanthera rubra 1946
buławnik wielkokwiatowy Cephalanthera damasonium 1946
buławnik mieczolistny Cephalanthera longifolia 1946
dwulistnik muszy Ophrys insectifera wymaga ochrony czynnej 1946
gołek białawy Leucorchis albida 1946
gółka długoostrogowa Gymnadenia conopsea wymaga ochrony czynnej 1946
gółka wonna Gymnadenia odoratissima 1946
koślaczek stożkowaty Anacamptis pyramidalis zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 1946 (z wyjątkiem lat 2001–2012, kiedy był uznawany za wymarły)
kręczynka jesienna Spiranthes spiralis wymaga ochrony czynnej 1946
kruszczyk błotny Epipactis palustris 1946
kruszczyk drobnolistny Epipactis microphylla 1946
kruszczyk Muellera Epipactis muelleri 1946
kruszczyk ostropłatkowy Epipactis leptochila 1946
kruszczyk połabski Epipactis albensis 1946
kruszczyk siny Epipactis purpurata 1946
kukuczka kapturkowata Neottianthe cucullata zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej. Wymaga wyznaczenia strefy ochrony obejmującej stanowisko wraz z ostoją o promieniu do 50 m od jego granic 1946
kukułka bałtycka Dactylorhiza baltica wymaga ochrony czynnej 1946
kukułka bzowa Dactylorhiza sambucina wymaga ochrony czynnej 1946
kukułka Fuchsa Dactylorhiza fuchsii wymaga ochrony czynnej 1946
kukułka Russowa Dactylorhiza russowii wymaga ochrony czynnej 1946
kukułka Ruthego Dactylorhiza ruthei wymaga ochrony czynnej 1946
kukułka Traunsteinera Dactylorhiza traunsteineri wymaga ochrony czynnej 1946
lipiennik Loesela Liparis loeselii wymaga ochrony czynnej, zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 1946
listera sercowata Listera cordata 1946
miodokwiat krzyżowy Herminium monorchis zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej. Wymaga wyznaczenia strefy ochrony obejmującej całe torfowisko, na którym występuje 1946
obuwik pospolity Cypripedium calceolus wymaga ochrony czynnej, zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 1946
ozorka zielona Coeloglossum viride wymaga ochrony czynnej 1946
potrostek alpejski Chamorchis alpina 1946
storczyca kulista Traunsteinera globosa wymaga ochrony czynnej 1946
storczyk blady Orchis pallens wymaga ochrony czynnej 1946
storczyk błotny Orchis palustris wymaga ochrony czynnej 1946
storczyk cuchnący Orchis coriophora wymaga ochrony czynnej 1946
storczyk drobnokwiatowy Orchis ustulata wymaga ochrony czynnej 1946
storczyk drobnokwiatowy Orchis ustulata wymaga ochrony czynnej 1946
storczyk kukawka Orchis militaris wymaga ochrony czynnej 1946
storczyk męski Orchis mascula wymaga ochrony czynnej 1946
storczyk purpurowy Orchis purpurea wymaga ochrony czynnej 1946
storczyk samczy (s. samiczy) Orchis morio wymaga ochrony czynnej, zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 1946
storczyk trójzębny Orchis tridentata wymaga ochrony czynnej, zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 1946
storzan bezlistny Epipogium aphyllum zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 1946
tajęża jednostronna Goodyera repens 1946
wątlik błotny Hammarbya paludosa 1946
wyblin jednolistny Malaxis monophyllos 1946
żłobik koralowy Corallorhiza trifida 1946
szczeciowate Dipsacaceae
czarcikęsik Kluka Succisella inflexa wymaga ochrony czynnej 2004
szorstkolistne Boraginaceae
niezapominajka wczesna Myosotis praecox 2014
żmijowiec czerwony Echium russicum wymaga ochrony czynnej, zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 1983
trawy Poaceae
koleantus delikatny Coleanthus subtilis zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 2004
kostrzewa ametystowa Festuca amethystina 2004
kostrzewa blada Festuca pallens wymaga ochrony czynnej, zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 2014
ostnica Jana Stipa joannis wymaga ochrony czynnej 1983
ostnica piaskowa Stipa borysthenica wymaga ochrony czynnej 1983
ostnica powabna Stipa pulcherrima wymaga ochrony czynnej 1983
ostnica włosowata Stipa capillata wymaga ochrony czynnej 1946
perłówka siedmiogrodzka Melica transsilvanica 2004
wiechlina granitowa Poa granitica 2001
trędownikowate Scrophulariaceae
gnidosz dwubarwny Pedicularis oederi zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 2004
gnidosz Hacqueta Pedicularis hacquetii zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 2004
gnidosz królewski Pedicularis sceptrum-carolinum 1983
gnidosz okółkowy Pedicularis verticillata zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 2004
gnidosz sudecki Pedicularis sudetica zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 2001
lindernia mułowa Lindernia procumbens zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 2001
lnica wonna Linaria odora zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 2001
pszeniec grzebieniasty Melampyrum cristatum 2014
tocja alpejska Tozzia alpina zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 2004
turzycowate Cyperaceae
cibora Michela Cyperus michelianus 2014
cibora żółta Cyperus flavescens zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 2014
kłoć wiechowata Cladium mariscus zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 2004
marzyca czarniawa Schoenus nigricans 2004
marzyca ruda Schoenus ferrugineus 2004
oczeret sztyletowaty Schoenoplectus mucronatus 2014
ponikło kraińskie Eleocharis carniolica zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 2004
ponikło maleńkie Eleocharis parvula 2014
ponikło wielołodygowe Eleocharis multicaulis 2004
przygiełka brunatna Rhynchospora fusca 2004
turzyca Buxbauma Carex buxbaumii 2014
turzyca Davalla Carex davalliana wymaga ochrony czynnej 2004
turzyca delikatna Carex supina 2004
turzyca patagońska Carex magellanica 2004
turzyca pchla Carex pulicaris wymaga ochrony czynnej 2004
turzyca rozsunięta Carex divulsa 2004
turzyca strunowa Carex chordorrhiza 2004
turzyca torfowa Carex heleonastes zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 2014
turzyca życicowa Carex loliacea 2004
turzyca żytowata Carex secalina wymaga ochrony czynnej 2004
wełnianka delikatna Eriophorum gracile 2004
wargowe Lamiaceae
macierzanka wczesna Thymus praecox wymaga ochrony czynnej 2014
pszczelnik wąskolistny Dracocephalum ruyschiana 2001
wawrzynkowate Thymelaeaceae
wawrzynek główkowy Daphne cneorum wymaga ochrony czynnej, zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 1946
wielosiłowate Polemoniaceae
wielosił błękitny Polemonium coeruleum wymaga ochrony czynnej 1995
wierzbowate Salicaceae
wierzba borówkolistna Salix myrtilloides wymaga ochrony czynnej, zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 1983
wierzba lapońska Salix lapponum 1983
wilczomleczowate Euphorbiaceae
wilczomlecz pstry Euphorbia epithymoides zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 2004
woskownicowate Myricaceae
woskownica europejska Myrica gale wymaga ochrony czynnej, zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 1983
wrzosowate Ericaceae
chamedafne północna Chamaedaphne calyculata zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 1946
mącznica lekarska Arctostaphylos uva-ursi 2001
różanecznik żółty Rhododendron luteum wymaga ochrony czynnej, zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 1946
wrzosiec bagienny Erica tetralix zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 1983
złożone Asteraceae
arnika górska Arnica montana wymaga ochrony czynnej 2004
aster gawędka Aster amellus wymaga ochrony czynnej 2004
aster solny Aster tripolium wymaga ochrony czynnej 2004
chryzantema Zawadzkiego Dendranthema zawadzkii zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 2001
dziewięćsił popłocholistny Carlina onopordifolia wymaga ochrony czynnej, zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 1946
języczka syberyjska Ligularia sibirica wymaga ochrony czynnej, zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 2001
mniszek pieniński Taraxacum pieninicum zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 2014
ożota zwyczajna Linosyris vulgaris 1983
przymiotno węgierskie Erigeron hungaricus zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 2014
sierpik różnolistny Serratula lycopifolia wymaga ochrony czynnej, zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 2004
szarotka alpejska Leontopodium alpinum zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 1946
wężymord stepowy Scorzonera purpurea wymaga ochrony czynnej 1983
zosterowate Zosteraceae
zostera morska Zostera marina 2004
żabieńcowate Alismataceae
elisma wodna Luronium natans zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej. Wymaga wyznaczenia strefy ochrony obejmującej cały zbiornik wodny, w którym występuje 2001
kaldezja dziewięciornikowata Caldesia parnassifolia wymaga ochrony czynnej, zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej. Wymaga wyznaczenia strefy ochrony obejmującej cały zbiornik wodny, w którym występuje, wraz z ostoją o promieniu do 50 m od jego granic 2001
żabiściekowate Hydrocharitaceae
przesiąkra okółkowa Hydrilla verticillata zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 2012

Zobacz też

edytuj
  1. a b W treści rozporządzenia w stosunku do literatury naukowej zamieniono polskie nazwy ramienicy grzywiastej (Ch. filiformis) i grubołodygowej (Ch. crassicaulis).

Przypisy

edytuj
  1. a b c d e f g h Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U. z 2014 r. poz. 1409)
  2. a b c d e f g Dz.U. z 1946 r. nr 70, poz. 384 – Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 29 sierpnia 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych i z Ministrem Leśnictwa w sprawie wprowadzenia gatunkowej ochrony roślin
  3. a b c d e f g Dz.U. z 1957 r. nr 15, poz. 78 – Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 28 lutego 1957 r. w sprawie wprowadzenia gatunkowej ochrony roślin
  4. a b c d e f g Dz.U. z 1983 r. nr 27, poz. 134 – Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 30 kwietnia 1983 r. w sprawie wprowadzenia gatunkowej ochrony roślin
  5. a b c d e f g Dz.U. z 1995 r. nr 41, poz. 214 – Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 6 kwietnia 1995 r. w sprawie wprowadzenia ochrony gatunkowej roślin
  6. a b c d e f g Dz.U. z 2001 r. nr 106, poz. 1167 – Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2001 r. w sprawie listy gatunków roślin rodzimych dziko występujących objętych ochroną gatunkową ścisłą częściową oraz zakazów właściwych dla tych gatunków i odstępstw od tych zakazów
  7. a b c d e f g Dz.U. z 2004 r. nr 168, poz. 1764 – Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną
  8. a b c d e f g Dz.U. z 2012 r. poz. 81 – Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin.