Odznaczeni Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski (III Rzeczpospolita)

Lista osób odznaczonych Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski w okresie III Rzeczypospolitej – obejmuje damy i kawalerów Orderu Odrodzenia Polski I klasy (najwyższej klasy tego orderu), którym został on przyznany na mocy postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w okresie III RP. Każdy Prezydent RP jest z urzędu również kawalerem Krzyża Wielkiego Orderu Odrodzenia Polski.

Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski
Baretka
Baretka
Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski nadany pośmiertnie Janowi Piwnikowi

Order Odrodzenia Polski został ustanowiony w 1921. Jest nadawany za wybitne zasługi położone w służbie Państwu i społeczeństwu osobom, które zasłużyły się Polsce zwłaszcza poprzez wybitne osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju działalności państwowej i publicznej, szczególne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju, szczególne zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej, służby publicznej oraz wybitną twórczość naukową, literacką i artystyczną, wybitne zasługi dla rozwoju współpracy Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami i narodami[1]. Krzyż Wielki jest najwyższą klasą tego orderu, w precedencji polskich odznaczeń III RP zajmuje drugie miejsce wśród odznaczeń cywilnych po Orderze Orła Białego. Order ten nadaje w formie ogłaszanego w Monitorze Polskim postanowienia Prezydent RP[2], przy czym obowiązek publikacji tych decyzji wprowadziła dopiero ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach[3].

Prezydent RP z tytułu swego wyboru na ten urząd staje się kawalerem Krzyża Wielkiego Orderu Odrodzenia Polski, Wielkim Mistrzem Orderu i przewodniczącym Kapituły Orderu Odrodzenia Polski[4]. Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski może być nadany obywatelom polskim, jak również cudzoziemcom za zasługi położone dla Rzeczypospolitej Polskiej lub jej obywateli, a także stosownie do zwyczajów międzynarodowych[5].

Prezydenci i statystyka odznaczeńEdytuj

Prezydent
(kawaler Krzyża Wielkiego
Orderu Orderu Odrodzenia Polski)
Lata
urzędowania
Liczba
odznaczonych
Dane szczegółowe
Polacy Cudzoziemcy Kobiety Mężczyźni Żyjącym Pośmiertnie
  Lech Wałęsa 1990–1995 21[6] 20 1 3 18 16 5
  Aleksander Kwaśniewski 1995–2000
(I kadencja)
44[6] 44 0 0 44 32 12
2000–2005
(II kadencja)
29[6] 29 0 0 29 28 1
  Lech Kaczyński 2005–2010 64[7] 60 4 8 56 24 40
  Bronisław Komorowski 2010
(marszałek Sejmu[8])
11[9] 11 0 1 10 3 8
2010–2015 35[10] 34 1 5 30 24 11
  Andrzej Duda 2015–2020
(I kadencja)
24[11] 24 0 3 21 8 16
od 2020
(II kadencja)
8[11] 87 0 1 7 4 4
Razem 236[12] 230 6 21 215 140 96

Odznaczeni przez Lecha WałęsęEdytuj

Odznaczony Profesja lub funkcja Postanowienie
Stefan Grzybowski prawnik, profesor, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego  1991[6]
Karolina Lanckorońska historyk sztuki, działaczka polonijna  1991[6]
Jan Józef Lipski (pośmiertnie) publicysta, krytyk i historyk literatury, działacz opozycji w PRL, przewodniczący PPS, senator (zm. 1991) 1991[6]
Stefan Kisielewski (pośmiertnie) prozaik, publicysta, poseł na Sejm PRL (zm. 1991)  1991[6]
Jakub Chojnacki działacz społeczny i regionalny, prezes Towarzystwa Naukowego Płockiego 12 sierpnia 1992[13]
Władysław Poniński działacz emigracyjny, prezes Związku Polskich Kawalerów Maltańskich  1992[6]
Andrzej Stelmachowski prawnik, profesor, marszałek Senatu, minister, inicjator i prezes Wspólnoty Polskiej  1992[6]
Andrzej Ciechanowiecki historyk sztuki, mecenas kultury, antykwariusz, filantrop 25 lutego 1993[14]
Stefan Migdał (pośmiertnie) legionista Józefa Piłsudskiego, komendant naczelny Związku Legionistów Polskich w Krakowie (zm. 1993) 3 czerwca 1993[15]
Krzysztof Skubiszewski prawnik, profesor, minister 26 października 1993[16]
Wacław Jędrzejewicz (pośmiertnie) polityk, dyplomata, minister (zm. 1993) 3 grudnia 1993[17]
Wiesław Chrzanowski powstaniec warszawski, prawnik, profesor, marszałek Sejmu, minister 10 grudnia 1993[18]
Mikołaj Kozakiewicz socjolog, profesor, marszałek Sejmu kontraktowego, poseł na Sejm PRL i RP 10 grudnia 1993[19]
Mira Zimińska-Sygietyńska wieloletnia dyrektor Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze” 17 lutego 1994[20]
Józef Kwiatkowski (pośmiertnie) inżynier, działacz regionalny (zm. 1994) 14 marca 1994[21]
Wacław Milke działacz harcerski, kulturalny i regionalny 25 marca 1994[22]
Mário Soares prezydent Portugalii 18 października 1994[23]
Karol Stryja dyrygent, profesor, inicjator Międzynarodowego Konkursu Dyrygenckiego im. Grzegorza Fitelberga 3 marca 1995[24]
Wilhelmina Iwanowska astronom, profesor, naukowiec związana z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika 4 maja 1995[25]
Andrzej Milczanowski prawnik, polityk, działacz opozycji w PRL, minister 12 grudnia 1995[26]
Janusz Ziółkowski socjolog, profesor, szef Kancelarii Prezydenta, senator 12 grudnia 1995[27]

Odznaczeni przez Aleksandra KwaśniewskiegoEdytuj

I kadencja (1995–2000)Edytuj

Odznaczony Profesja lub funkcja Postanowienie
Erwin Axer reżyser teatralny 11 listopada 1996[28]
Andrzej Bolewski mineralog, petrograf, profesor, naukowiec związany z Akademią Górniczo-Hutniczą 11 listopada 1996[28]
Gerard Labuda historyk, profesor, rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prezes Polskiej Akademii Umiejętności 11 listopada 1996[28]
Tadeusz Różewicz poeta, dramaturg, prozaik 11 listopada 1996[28]
Henryk Tomaszewski tancerz, mim, choreograf, założyciel Wrocławskiego Teatru Pantomimy 11 listopada 1996[28]
Roman Trześniowski teoretyk wychowania fizycznego, profesor, działacz społeczny 11 listopada 1996[28]
Jerzy Kawalerowicz reżyser, scenarzysta, poseł na Sejm PRL 15 stycznia 1997[29]
Marian Brandys prozaik, reportażysta 21 stycznia 1997[30]
Mieczysław Rakowski polityk, działacz partyjny, premier, poseł na Sejm PRL, ostatni I sekretarz KC PZPR, publicysta 5 marca 1997[31]
Józef Szajna malarz, scenograf, reżyser, profesor 13 marca 1997[32]
Michał Rusinek pisarz, długoletni sekretarz generalny Związku Literatów Polskich 28 kwietnia 1997[33]
Zbigniew Radwański prawnik, profesor, rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 3 maja 1997[34]
Antoni Rajkiewicz ekonomista, profesor, działacz partyjny, minister 28 maja 1997[35]
Tadeusz Orłowski nefrolog, profesor, pionier polskiej transplantologii 19 września 1997[36]
Mariusz Zaruski (pośmiertnie) legionista, generał brygady, pionier polskiego żeglarstwa (zm. 1941) 7 listopada 1997[37]
Aleksander Krawczuk historyk starożytności, profesor, autor publikacji popularnonaukowych, minister, poseł na Sejm RP 11 listopada 1997[38]
Jerzy Nowosielski malarz, rysownik 7 stycznia 1998[39]
Adam Schaff filozof, ideolog marksistowski, działacz partyjny 3 lutego 1998[40]
Jan Lebenstein malarz, grafik 3 maja 1998[41]
Marian Garlicki chirurg, profesor, generał brygady, rektor Śląskiej Akademii Medycznej, poseł na Sejm PRL 10 lipca 1998[42]
Roman Paszkowski (pośmiertnie) generał broni, dyplomata, prezes Klubu Generałów WP, poseł na Sejm PRL (zm. 1998) 20 sierpnia 1998[43]
Józef Kuropieska (pośmiertnie) generał broni, poseł na Sejm PRL (zm. 1998) 2 września 1998[44]
Anatol Mühlstein (pośmiertnie) dyplomata, publicysta (zm. 1957) 17 września 1998[45]
Józef Alfred Potocki (pośmiertnie) dyplomata (zm. 1968) 17 września 1998[45]
Franciszek Kokot nefrolog, endokrynolog, profesor, rektor Śląskiej Akademii Medycznej 2 października 1998[46]
Zbigniew Religa kardiochirurg, profesor, senator 2 października 1998[46]
Adam Bromke politolog, sowietolog, profesor 14 października 1998[47]
Jan Szczepański socjolog, profesor, rektor Uniwersytetu Łódzkiego 2 listopada 1998[48]
Stefan Tarnawski lekarz, generał brygady, żołnierz Armii Krajowej 2 listopada 1998[48]
Józef Dowbor-Muśnicki (pośmiertnie) generał broni, dowódca Sił Zbrojnych Polskich w byłym zaborze pruskim, dowódca powstania wielkopolskiego (zm. 1937) 18 grudnia 1998[49]
Stanisław Taczak (pośmiertnie) generał brygady, dowódca Sił Zbrojnych Polskich w byłym zaborze pruskim, dowódca powstania wielkopolskiego (zm. 1960) 18 grudnia 1998[49]
Jerzy Regulski ekonomista, profesor, senator, główny autor reformy samorządowej z 1990 5 listopada 2009[50]
Jerzy Hoffman reżyser i scenarzysta filmowy 5 listopada 1999[51]
Andrzej Wajda reżyser filmowy i teatralny, senator, laureat Oscara 5 listopada 1999[51]
Aleksander Małachowski polityk, działacz opozycji w PRL, publicysta, poseł na Sejm RP 9 grudnia 1999[52]
Andrzej Zakrzewski (pośmiertnie) polityk, publicysta, minister, poseł na Sejm RP (zm. 2000) 10 lutego 2000[53]
Marian Rejewski (pośmiertnie) matematyk i kryptolog, członek zespołu, który w 1933 złamał szyfr Enigmy (zm. 1980) 14 lutego 2000[54]
Jerzy Różycki (pośmiertnie) matematyk i kryptolog, członek zespołu, który w 1933 złamał szyfr Enigmy (zm. 1942) 14 lutego 2000[54]
Henryk Zygalski (pośmiertnie) matematyk i kryptolog, członek zespołu, który w 1933 złamał szyfr Enigmy (zm. 1978) 14 lutego 2000[54]
Jerzy Duda-Gracz malarz, rysownik, profesor 21 lutego 2000[55]
Witold Rudowski chirurg i transfuzjolog, profesor, prezes Towarzystwa Naukowego Warszawskiego 14 marca 2000[56]
Stanisław Mikołajczyk (pośmiertnie) polityk, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, premier rządu RP na uchodźstwie, minister, poseł na Sejm II RP i do KRN (zm. 1966) 1 czerwca 2000[57]
Antoni Dziatkowiak kardiochirurg, profesor 25 września 2000[58]
Władysław Pożaryski geolog, profesor 25 września 2000[58]

II kadencja (2000–2005)Edytuj

Odznaczony Profesja lub funkcja Postanowienie
Tadeusz Chrzanowski historyk sztuki, profesor, publicysta, przewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa 28 marca 2001[59]
Tadeusz Koszarowski chirurg, onkolog, profesor, określany twórcą polskiej chirurgii onkologicznej, poseł na Sejm PRL 3 maja 2001[60]
Stefan Wesołowski chirurg, urolog, profesor 3 maja 2001[60]
Stefan Sutkowski muzykolog, oboista, twórca i dyrektor Warszawskiej Opery Kameralnej 30 lipca 2001[61]
Tadeusz Popiela chirurg, gastroenterolog i onkolog, profesor, rektor Akademii Medycznej w Krakowie 11 września 2001[62]
Janusz Durko historyk polskiego ruchu robotniczego, profesor, kierownik Centralnego Archiwum PZPR 28 listopada 2001[63]
Władysław Oszelda dziennikarz, działacz polonijny 22 kwietnia 2002[64]
Maciej Nałęcz inżynier, biolog, profesor, poseł na Sejm PRL 23 kwietnia 2002[65]
Ryszard Gryglewski farmakolog, profesor, rektor Akademii Medycznej w Krakowie 12 lipca 2002[66]
Juliusz Bardach historyk państwa i prawa, profesor 2 sierpnia 2002[67]
Andrzej Szwalbe (pośmiertnie) działacz społeczny, założyciel i dyrektor Filharmonii Pomorskiej (zm. 2002) 15 listopada 2002[68]
Gustaw Holoubek aktor, reżyser, dyrektor teatrów, prezes Stowarzyszenia Polskich Artystów Teatru i Filmu, poseł na Sejm PRL, senator 18 lutego 2003[69]
Kazimierz Leszczyński działacz społeczny, założyciel i dyrektor Zespołu Tańca Ludowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 14 marca 2003[70]
Grzegorz Seidler prawnik, historyk idei, profesor, rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, poseł na Sejm PRL 12 czerwca 2003[71]
Szymon Szurmiej aktor i reżyser teatralny, działacz społeczności żydowskiej, dyrektor Teatru Żydowskiego w Warszawie, poseł na Sejm PRL 18 czerwca 2003[72]
Stanisław Dziwisz duchowny katolicki, biskup, osobisty sekretarz papieża Jana Pawła II 10 października 2003[73]
Kazimierz Imieliński seksuolog, profesor 20 października 2003[74]
Antoni Podraza historyk, profesor 9 lutego 2004[75]
Roman Ciesielski inżynier, profesor, rektor Politechniki Krakowskiej, senator 31 maja 2004[76]
Władysław Baka ekonomista, bankowiec, profesor, działacz partyjny, prezes Narodowego Banku Polskiego, minister 24 lutego 2005[77]
Mieczysław Szostek lekarz, chirurg, profesor, poseł na Sejm PRL 25 maja 2005[78]
Andrzej Kurz działacz partyjny, wydawca, przewodniczący Stowarzyszenia „Kuźnica” 2 czerwca 2005[79]
Andrzej Hrynkiewicz fizyk, profesor, dyrektor Instytutu Fizyki Jądrowej PAN 9 czerwca 2005[80]
Jan Ciechanowski historyk emigracyjny 9 września 2005[81]
Mieczysław Tomaszewski muzykolog, profesor, dyrektor Pomorskiej Orkiestry Symfonicznej 17 września 2005[82]
Jacek Fisiak filolog, profesor, rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, minister 28 września 2005[83]
Stanisław Komornicki generał brygady, powstaniec warszawski, działacz kombatancki, kanclerz Orderu Virtuti Militari 11 listopada 2005[84]
Jerzy Pomianowski prozaik, eseista, tłumacz 11 listopada 2005[84]
Andrzej Walicki profesor, historyk idei 11 listopada 2005[84]

Odznaczeni przez Lecha KaczyńskiegoEdytuj

Odznaczony Profesja lub funkcja Postanowienie
Zofia Korbońska działaczka niepodległościowa, więzień polityczny, żona i współpracownica Stefana Korbońskiego 6 lutego 2006[85]
Joanna Duda-Gwiazda działaczka opozycji w PRL 3 maja 2006[86]
Alina Pienkowska (pośmiertnie) działaczka opozycji w PRL, senator (zm. 2002) 3 maja 2006[87]
Kazimierz Górski (pośmiertnie) trener i działacz piłkarski, selekcjoner reprezentacji Polski (zm. 2006) 24 maja 2006[88]
Bohdan Cywiński historyk idei, profesor, działacz opozycji w PRL 14 czerwca 2006[89]
Władysław Frasyniuk działacz opozycji w PRL, poseł na Sejm RP 28 sierpnia 2006[90]
Bogdan Lis działacz opozycji w PRL, senator 28 sierpnia 2006[90]
Władysław Siła-Nowicki (pośmiertnie) adwokat, więzień polityczny, działacz opozycji w PRL (zm. 1994) 28 sierpnia 2006[90]
Antoni Palluth (pośmiertnie) radiotechnik i kryptolog, konstruktor urządzeń szyfrujących (zm. 1944) 1 września 2006[91]
Irena Zofia Romaszewska działaczka opozycji w PRL, współtwórczyni Radia Solidarność 21 września 2006[92]
Józef Rybicki (pośmiertnie) powstaniec warszawski, więzień polityczny, działacz opozycji w PRL (zm. 1986) 21 września 2006[92]
Jan Zieja (pośmiertnie) duchowny katolicki, działacz opozycji w PRL (zm. 1991) 21 września 2006[92]
Wojciech Ziembiński (pośmiertnie) działacz społeczny, więzień polityczny, działacz opozycji w PRL (zm. 2001) 21 września 2006[92]
Henryk Bąk (pośmiertnie) dowódca partyzantki antykomunistycznej, więzień polityczny, działacz opozycji w okresie PRL, poseł na Sejm (zm. 1998) 11 listopada 2006[93]
Edward Frankowski duchowny katolicki, biskup 11 listopada 2006[93]
Stanisław Jasiukowicz (pośmiertnie) polityk, działacz Narodowej Demokracji, poseł na Sejm II RP, minister, więzień polityczny (zm. 1946) 11 listopada 2006[93]
Florian Marciniak (pośmiertnie) harcmistrz, pierwszy naczelnik Szarych Szeregów (zm. 1944) 11 listopada 2006[93]
Leon Beynar (pośmiertnie) pisarz i eseista pseud. Paweł Jasienica (zm. 1970) 3 maja 2007[94]
Władysław Piotr Wierzbicki dziennikarze, publicysta, działacz opozycji w PRL 3 maja 2007[94]
Adam Kozłowiecki duchowny katolicki, kardynał, misjonarz 24 maja 2007[95]
Ignacy Jeż duchowny katolicki, biskup 2 czerwca 2007[96]
Józef Rzepka (pośmiertnie) żołnierz podziemia antykomunistycznego, członek kierownictwa Zrzeszenia WiN, więzień polityczny (zm. 1951) 20 czerwca 2007[97]
Hilary Koprowski wirusolog, immunolog, profesor, twórca szczepionki przeciwko wirusowi polio 13 lipca 2007[98]
Józef Wójcik duchowny katolicki, więzień polityczny 29 sierpnia 2007[99]
Czesław Kaczmarek (pośmiertnie) duchowny katolicki, biskup, więzień polityczny (zm. 1963) 7 listopada 2007[100]
Kazimierz Kamieński (pośmiertnie) żołnierz podziemia antykomunistycznego, więzień polityczny (zm. 1953) 9 listopada 2007[101]
Władysław Łukasiuk (pośmiertnie) żołnierz podziemia antykomunistycznego pseud. Młot (zm. 1949) 9 listopada 2007[101]
Zygmunt Szendzielarz (pośmiertnie) żołnierz podziemia antykomunistycznego pseud. Łupaszka (zm. 1951) 9 listopada 2007[101]
Hieronim Dekutowski (pośmiertnie) cichociemny, żołnierz podziemia antykomunistycznego, więzień polityczny (zm. 1949) 15 listopada 2007[102]
Szczepan Wesoły duchowny katolicki, biskup 26 listopada 2007[103]
Józef Sondej duchowny katolicki, duszpasterz Armii Krajowej 13 lutego 2008[104]
Antoni Dydycz duchowny katolicki, biskup 30 kwietnia 2008[105]
Jan Rodowicz (pośmiertnie) wojskowy, uczestnik akcji pod Arsenałem, powstaniec warszawski, więzień polityczny (zm. 1949) 7 lipca 2008[106]
Antoni Chruściel (pośmiertnie) generał brygady, komendant Okręgu Warszawa ZWZ (zm. 1960) 16 lipca 2008[107]
Aníbal Cavaco Silva prezydent Portugalii 29 sierpnia 2008[108]
Maria Cavaco Silva małżonka prezydenta Portugalii 29 sierpnia 2008[108]
Adam Strzembosz prawnik, profesor, pierwszy prezes Sądu Najwyższego 17 października 2008[109]
Stefan Pietrusiński (pośmiertnie) dowódca partyzantki antykomunistycznej, więzień polityczny (zm. 1953) 14 listopada 2008[110]
Wojciech Kilar pianista i kompozytor, twórca muzyki filmowej 19 listopada 2008[111]
Tadeusz Ulatowski trener i działacz sportowy, profesor, rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie 19 grudnia 2008[112]
Valdas Adamkus prezydent Litwy 15 kwietnia 2009[113]
Tadeusz Chruściel farmakolog, profesor, działacz społeczny 15 maja 2009[114]
Marian Bernaciak (pośmiertnie) żołnierz podziemia antykomunistycznego, członek kierownictwa Zrzeszenia WiN (zm. 1946) 24 czerwca 2009[115]
Zbigniew Zapasiewicz (pośmiertnie) aktor i reżyser (zm. 2009) 16 lipca 2009[116]
Stanisław Kasznica (pośmiertnie) żołnierz podziemia antykomunistycznego, komendant główny Narodowych Sił Zbrojnych (zm. 1948) 20 sierpnia 2009[117]
Stanisław Marchewka (pośmiertnie) żołnierz podziemia antykomunistycznego (zm. 1957) 20 sierpnia 2009[117]
Lech Neyman (pośmiertnie) żołnierz podziemia antykomunistycznego, komendant okręgów NSZ, więzień polityczny (zm. 1948) 20 sierpnia 2009[117]
Jan Tabortowski (pośmiertnie) żołnierz podziemia antykomunistycznego (zm. 1954) 20 sierpnia 2009[117]
Edward Taraszkiewicz (pośmiertnie) żołnierz podziemia antykomunistycznego, członek kierownictwa Zrzeszenia WiN (zm. 1951) 20 sierpnia 2009[117]
Leon Taraszkiewicz (pośmiertnie) żołnierz podziemia antykomunistycznego (zm. 1947) 20 sierpnia 2009[117]
Mieczysław Tarchalski (pośmiertnie) żołnierz podziemia antykomunistycznego, więzień polityczny (zm. 1981) 20 sierpnia 2009[117]
Zbigniew Ścibor-Rylski generał brygady, powstaniec warszawski 28 sierpnia 2009[118]
Władysław Raginis (pośmiertnie) wojskowy, dowódca obrony Wizny (zm. 1939) 28 sierpnia 2009[119]
Wiktor Juszczenko prezydent Ukrainy 7 września 2009[120]
Jan Mauersberger (pośmiertnie) duchowny katolicki, przewodniczący ZHP (zm. 1942) 22 września 2009[121]
Wanda Opęchowska (pośmiertnie) działaczka społeczna i harcerska, uczestniczka konspiracji w okresie II wojny światowej (zm. 1955) 22 września 2009[121]
Franciszek Kleeberg (pośmiertnie) generał brygady, dowódca SGO „Polesie” (zm. 1941) 1 października 2009[122]
Róża Czacka (pośmiertnie) siostra zakonna, założycielka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża (zm. 1961) 13 października 2009[123]
Wincenta Jaroszewska (pośmiertnie) siostra zakonna, założycielka Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego (zm. 1937) 19 listopada 2009[124]
Stanisław Marusarz (pośmiertnie) skoczek narciarski, żołnierz Armii Krajowej (zm. 1993) 8 lutego 2010[125]
Józef Batory (pośmiertnie) żołnierz podziemia antykomunistycznego, członek kierownictwa Zrzeszenia WiN, więzień polityczny (zm. 1951) 26 lutego 2010[126]
Franciszek Błażej (pośmiertnie) żołnierz podziemia antykomunistycznego, członek kierownictwa Zrzeszenia WiN, więzień polityczny (zm. 1951) 8 lutego 2010[126]
Mieczysław Kawalec (pośmiertnie) żołnierz podziemia antykomunistycznego, członek kierownictwa Zrzeszenia WiN, więzień polityczny (zm. 1951) 8 lutego 2010[126]
Adam Lazarowicz (pośmiertnie) żołnierz podziemia antykomunistycznego, członek kierownictwa Zrzeszenia WiN, więzień polityczny (zm. 1951) 8 lutego 2010[126]

Odznaczeni przez Bronisława KomorowskiegoEdytuj

Marszałek SejmuEdytuj

Po śmierci Lecha Kaczyńskiego od 10 kwietnia do 8 lipca 2010 Bronisław Komorowski jako marszałek Sejmu tymczasowo wykonywał obowiązki Prezydenta RP[8].

Odznaczony Profesja lub funkcja Postanowienie
Czesław Cywiński (pośmiertnie) działacz kombatancki, prezes zarządu głównego Światowego Związku Żołnierzy AK (zm. 2010) 16 kwietnia 2010[127]
Franciszek Gągor (pośmiertnie) generał, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego (zm. 2010) 16 kwietnia 2010[127]
Janusz Krupski (pośmiertnie) urzędnik państwowy, działacz opozycji w PRL, kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (zm. 2010) 16 kwietnia 2010[127]
Janusz Kurtyka (pośmiertnie) historyk, prezes Instytutu Pamięci Narodowej (zm. 2010) 16 kwietnia 2010[127]
Maria Kaczyńska (pośmiertnie) małżonka prezydenta Polski (zm. 2010) 16 kwietnia 2010[127]
Maciej Płażyński (pośmiertnie) działacz opozycji w PRL, marszałek Sejmu, senator, prezes Wspólnoty Polskiej (zm. 2010) 16 kwietnia 2010[127]
Andrzej Przewoźnik (pośmiertnie) historyk, sekretarz generalny Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (zm. 2010) 16 kwietnia 2010[127]
Arkadiusz Rybicki (pośmiertnie) polityk, działacz opozycji w PRL, poseł na Sejm RP (zm. 2010) 16 kwietnia 2010[127]
Albin Małysiak duchowny katolicki, biskup 14 maja 2010[128]
Józef Kowalczyk duchowny katolicki, arcybiskup, prymas Polski 8 czerwca 2010[129]
Henryk Muszyński duchowny katolicki, arcybiskup, prymas Polski 8 czerwca 2010[129]

Prezydent RPEdytuj

Odznaczony Profesja lub funkcja Postanowienie
Henryk Dobrzański (pośmiertnie) dowódca partyzancki w okresie II wojny światowej pseud. Hubal (zm. 1940) 14 września 2010[130]
Jan Piwnik (pośmiertnie) cichociemny, dowódca partyzancki w okresie II wojny światowej pseud. Ponury (zm. 1944) 14 października 2010[131]
Gwido Langer (pośmiertnie) wojskowy, kierownik Biura Szyfrów (zm. 1948) 29 listopada 2010[132]
Adam Rotfeld politolog, profesor, dyplomata, minister 10 listopada 2010[133]
Jan Juliusz Ostrowski historyk sztuki, profesor, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu 13 grudnia 2010[134]
Maja Komorowska aktorka teatralna i filmowa, profesor 13 stycznia 2011[135]
Franciszek Pieczka aktor teatralny i filmowy 13 stycznia 2011[135]
Andrzej Rottermund historyk sztuki, profesor, dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie 13 stycznia 2011[135]
Józef Życiński (pośmiertnie) duchowny katolicki, arcybiskup, profesor (zm. 2011) 17 lutego 2011[136]
Julia Hartwig poetka, eseistka, tłumaczka 20 kwietnia 2011[137]
Wacław Szybalski biotechnolog, genetyk, profesor 22 kwietnia 2011[138]
Krzysztof Kozłowski dziennikarz, filozof, publicysta, szef Urzędu Ochrony Państwa, minister, senator 26 maja 2011[139]
Kazimierz Gustaw Zemła rzeźbiarz, profesor 4 lipca 2011[140]
Zbigniew Bujak działacz opozycji w PRL, prezes Głównego Urząd Ceł, poseł na Sejm RP 2 sierpnia 2011[141]
Bolesław Mazurkiewicz inżynier, profesor, rektor Politechniki Gdańskiej 29 września 2011[142]
Wanda Błeńska lekarka, misjonarka, opiekunka osób trędowatych 26 października 2011[143]
Aleksander Krzyżanowski (pośmiertnie) wojskowy, komendant Okręgu Wileńskiego AK pseud. Wilk, więzień polityczny (zm. 1951) 17 maja 2012[144]
Tadeusz Konwicki prozaik, scenarzysta, reżyser 3 lipca 2012[145]
Jan Kowalewski (pośmiertnie) wojskowy, matematyk i kryptolog (zm. 1965) 4 lipca 2012[146]
Symcha Ratajzer-Rotem działacz żydowskiego ruchu oporu w okresie II wojny światowej, powstaniec 10 kwietnia 2013[147]
Sławomir Mrożek (pośmiertnie) dramatopisarz, prozaik (zm. 2013) 12 września 2013[148]
Alfons Nossol duchowny katolicki, biskup, profesor 12 września 2013[149]
Jacek Bocheński pisarz, publicysta 2 listopada 2013[150]
Stefan Bałuk (pośmiertnie) wojskowy, cichociemny, fotografik (zm. 2014) 30 stycznia 2014[151]
Franciszek Macharski duchowny katolicki, kardynał 17 lutego 2014[152]
Irena Kirszenstein-Szewińska lekkoatletka, wielokrotna medalistka olimpijska, działaczka sportowa 26 marca 2014[153]
Tadeusz Pieronek duchowny katolicki, biskup, profesor 17 kwietnia 2014[154]
Ivan Gašparovič prezydent Słowacji 20 maja 2014[155]
Stanisław Skrowaczewski kompozytor, dyrygent 6 października 2014[156]
Stanisław Barańczak (pośmiertnie) poeta, krytyk literacki, tłumacz (zm. 2014) 30 grudnia 2014[157]
Józef Oleksy (pośmiertnie) polityk, działacz partyjny, marszałek Sejmu, premier i minister (zm. 2015) 15 stycznia 2015[158]
Danuta Szaflarska aktorka teatralna i filmowa 12 lutego 2015[159]
Kazimierz Skarżyński (pośmiertnie) sekretarz generalny PCK, autor pierwszego raportu o zbrodni katyńskiej (zm. 1962) 20 maja 2015[160]
Ludwik Wiśniewski dominikanin, działacz opozycji w PRL 1 czerwca 2015[161]
Leszek Moczulski polityk i historyk, więzień polityczny, współzałożyciel ROPCiO, założyciel KPN 28 lipca 2015[162]

Odznaczeni przez Andrzeja DudęEdytuj

I kadencja (2015–2020)Edytuj

Odznaczony Profesja lub funkcja Postanowienie
Janusz Brochwicz-Lewiński generał brygady, żołnierz Armii Krajowej, powstaniec warszawski 6 listopada 2015[163]
Henryk Hoser duchowny katolicki, biskup 6 listopada 2015[163]
Stanisław Ryłko duchowny katolicki, kardynał 6 listopada 2015[164]
Krzysztof Wyszkowski publicysta, działacz opozycji w PRL 1 grudnia 2015[165]
Jan Góra (pośmiertnie) duchowny katolicki, organizator spotkań z cyklu Lednica 2000 (zm. 2015) 22 grudnia 2015[166]
Zbigniew Sulatycki kapitan żeglugi wielkiej, wiceminister transportu i gospodarki morskiej 8 lutego 2016[167]
Tadeusz Danilewicz (pośmiertnie) wojskowy, komendant główny NZW (zm. 1972) 17 lutego 2016[168]
Zyta Gilowska (pośmiertnie) ekonomistka, profesor, wicepremier, minister, posłanka na Sejm RP (zm. 2016) 6 kwietnia 2016[169]
Władysław Zachariasiewicz (pośmiertnie) działacz polonijny (zm. 2016) 27 września 2016[170]
Jacek Winkler (pośmiertnie) alpinista, działacz opozycji w PRL, dziennikarz (zm. 2002) 22 listopada 2016[171]
Romuald Szeremietiew wiceminister i p.o. ministra obrony narodowej, poseł na Sejm RP, profesor nadzwyczajny AON i ASW, publicysta 17 października 2017[172]
Jacek Salij prezbiter rzymskokatolicki, dominikanin, profesor, telog, pisarz, publicysta 23 października 2017[173]
Stanisław Bogdanowicz (pośmiertnie) duchowny katolicki, infułat archidiecezji gdańskiej, działacz opozycji w PRL, publicysta (zm. 2017) 26 października 2017[174]
Antoni Krauze (pośmiertnie) reżyser i scenarzysta filmowy (zm. 2018) 19 lutego 2018[175]
Matylda Getter (pośmiertnie) siostra zakonna, naczelna matka przełożona prowincji warszawskiej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, działaczka społeczna (zm. 1968) 24 października 2018[176]
Bogusław Schaeffer (pośmiertnie) muzykolog, kompozytor, krytyk muzyczny (zm. 2019) 12 lipca 2019[177]
Feliks Gwiżdż (pośmiertnie) legionista, literat i poeta, współzałożyciel i jeden z pierwszych prezesów Związku Podhalan, poseł na Sejm RP, senator, żołnierz AK (zm. 1952) 24 lipca 2019[178]
Jakub Zachemski (pośmiertnie) nauczyciel, współzałożyciel i pierwszy prezes Związku Podhalan (zm. 1958) 24 lipca 2019[178]
Bronisław Czech (pośmiertnie) narciarz, olimpijczyk, ratownik górski, instruktor narciarski, uczestnik ruchu oporu (zm. 1944) 19 września 2019[179]
Helena Marusarzówna (pośmiertnie) narciarka, uczestniczka ruchu oporu, żołnierz AK (zm. 1941) 19 września 2019[179]
Sylwester Porowski fizyk, wynalazca, profesor 24 października 2019[180]
Wincenty Wierzejewski (pośmiertnie) wojskowy, inicjator Polskiej Organizacji Wojskowej Zaboru Pruskiego, powstaniec wielkopolski (zm. 1972) 11 grudnia 2019[181]
Antoni Słomkowski (pośmiertnie) duchowny katolicki, profesor, rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (zm. 1982) 18 grudnia 2019[182]
Jerzy Łukaszewski (pośmiertnie) politolog, dyplomata, profesor, rektor Kolegium Europejskiego (zm. 2020) 9 czerwca 2020[183]

II kadencja (od 2020)Edytuj

Odznaczony Profesja lub funkcja Postanowienie
Piotr Andrzejewski adwokat, działacz opozycji w PRL, senator 7 sierpnia 2020[184]
Maciej Zięba (pośmiertnie) duchowny katolicki, dominikanin, teolog, współtwóca i dyrektor ECS (zm. 2020) 5 stycznia 2021[185]
Ryszard Szurkowski (pośmiertnie) kolarz szosowy, medalista olimpijski, działacz sportowy (zm. 2021) 3 lutego 2021[186]
Jan Rulewski działacz opozycji w PRL, poseł na Sejm RP, senator 18 marca 2021[187]
Maria Gintowt-Jankowicz prawniczka, dyrektor KSAP, sędzia Trybunału Konstytucyjnego 6 kwietnia 2021[188]
Jan Pietrzak satyryk, piosenkarz, twórca kabaretu Pod Egidą 6 kwietnia 2021[188]
Eugeniusz Stasiecki (pośmiertnie) instruktor harcerski, zastępca naczelnika Szarych Szeregów, powstaniec warszawski (zm. 1944) 21 lipca 2021[189]
Wiesław Gołas (pośmiertnie) aktor teatralny, filmowy i kabaretowy (zm. 2021) 2021[190]

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. Por. art. 12 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz.U. z 2020 r. poz. 138).
 2. Zgodnie z art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483) i art. 2 ust. 1 ustawy o orderach i odznaczeniach.
 3. Por. art. 8 ust. 1 ustawy o orderach i odznaczeniach. Obowiązku takiego nie przewidywała ustawa z dnia 17 lutego 1960 r. o orderach i odznaczeniach (Dz.U. z 1960 r. nr 10, poz. 66). W związku z tym postanowienia z lat 1991–1992 nie były ogłaszane w Monitorze Polskim.
 4. Zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy o orderach i odznaczeniach.
 5. Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o orderach i odznaczeniach.
 6. a b c d e f g h i Lista osób odznaczonych Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski w latach 1991–2005. prezydent.pl. [dostęp 2012-05-13].
 7. Wykaz odznaczonych Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. prezydent.pl. [dostęp 2012-05-13].
 8. a b Na podstawie art. 131 ust. 2 pkt 1) Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
 9. Wykaz odznaczonych Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski przez Marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego wykonującego obowiązki Prezydenta RP. prezydent.pl. [dostęp 2012-05-13].
 10. Wykaz odznaczonych Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. prezydent.pl. [dostęp 2015-08-07].
 11. a b Wykaz odznaczonych Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. prezydent.pl. [dostęp 2021-09-22].
 12. Order Odrodzenia Polski. prezydent.pl. [dostęp 2021-09-22].
 13. Wiesław Koński: Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski dla Jakuba Chojnackiego w 70. rocznicę urodzin. „Notatki Płockie” (t. 37) nr 3 (152)/1992, s. 42–48. [dostęp 2013-08-30].
 14. M.P. z 1993 r. nr 17, poz. 147
 15. M.P. z 1993 r. nr 36, poz. 364
 16. M.P. z 1993 r. nr 65, poz. 574
 17. M.P. z 1994 r. nr 8, poz. 64
 18. M.P. z 1994 r. nr 9, poz. 72
 19. M.P. z 1994 r. nr 9, poz. 73
 20. M.P. z 1994 r. nr 22, poz. 172
 21. M.P. z 1994 r. nr 25, poz. 207
 22. M.P. z 1994 r. nr 29, poz. 234
 23. M.P. z 1995 r. nr 1, poz. 3
 24. M.P. z 1995 r. nr 23, poz. 280
 25. M.P. z 1995 r. nr 33, poz. 382
 26. M.P. z 1996 r. nr 13, poz. 175
 27. M.P. z 1996 r. nr 13, poz. 176
 28. a b c d e f M.P. z 1997 r. nr 14, poz. 124
 29. M.P. z 1997 r. nr 16, poz. 151
 30. M.P. z 1997 r. nr 17, poz. 159
 31. M.P. z 1997 r. nr 29, poz. 269
 32. M.P. z 1997 r. nr 39, poz. 397
 33. M.P. z 1997 r. nr 7, poz. 457
 34. M.P. z 1997 r. nr 42, poz. 425
 35. M.P. z 1997 r. nr 62, poz. 601
 36. M.P. z 1997 r. nr 86, poz. 869
 37. M.P. z 1998 r. nr 6, poz. 107
 38. M.P. z 1998 r. nr 6, poz. 110
 39. M.P. z 1998 r. nr 7, poz. 154
 40. M.P. z 1998 r. nr 16, poz. 234
 41. M.P. z 1998 r. nr 20, poz. 307
 42. M.P. z 1998 r. nr 30, poz. 429
 43. M.P. z 1998 r. nr 32, poz. 472
 44. M.P. z 1998 r. nr 39, poz. 536
 45. a b M.P. z 1998 r. nr 38, poz. 522
 46. a b M.P. z 1998 r. nr 42, poz. 596
 47. M.P. z 1999 r. nr 5, poz. 37
 48. a b M.P. z 1999 r. nr 10, poz. 131
 49. a b M.P. z 1999 r. nr 11, poz. 153
 50. M.P. z 2000 r. nr 5, poz. 95
 51. a b M.P. z 2000 r. nr 5, poz. 99
 52. M.P. z 2000 r. nr 11, poz. 200
 53. M.P. z 2000 r. nr 13, poz. 272
 54. a b c M.P. z 2000 r. nr 13, poz. 273
 55. M.P. z 2000 r. nr 13, poz. 279
 56. M.P. z 2000 r. nr 14, poz. 301
 57. M.P. z 2000 r. nr 25, poz. 521
 58. a b M.P. z 2000 r. nr 39, poz. 755
 59. M.P. z 2001 r. nr 18, poz. 301
 60. a b M.P. z 2001 r. nr 21, poz. 345
 61. M.P. z 2001 r. nr 36, poz. 582
 62. M.P. z 2001 r. nr 42, poz. 676
 63. M.P. z 2002 r. nr 8, poz. 147
 64. M.P. z 2002 r. nr 30, poz. 475
 65. M.P. z 2002 r. nr 30, poz. 478
 66. M.P. z 2002 r. nr 50, poz. 722
 67. M.P. z 2002 r. nr 57, poz. 778
 68. M.P. z 2003 r. nr 12, poz. 178
 69. M.P. z 2003 r. nr 34, poz. 445
 70. M.P. z 2003 r. nr 36, poz. 502
 71. M.P. z 2003 r. nr 47, poz. 699
 72. M.P. z 2003 r. nr 49, poz. 752
 73. M.P. z 2004 r. nr 6, poz. 110
 74. M.P. z 2004 r. nr 8, poz. 125
 75. M.P. z 2004 r. nr 29, poz. 529
 76. M.P. z 2004 r. nr 47, poz. 798
 77. M.P. z 2005 r. nr 43, poz. 586
 78. M.P. z 2005 r. nr 65, poz. 899
 79. M.P. z 2005 r. nr 65, poz. 904
 80. M.P. z 2005 r. nr 66, poz. 920
 81. M.P. z 2005 r. nr 78, poz. 1095
 82. M.P. z 2005 r. nr 78, poz. 1099
 83. M.P. z 2005 r. nr 83, poz. 1176
 84. a b c M.P. z 2006 r. nr 2, poz. 21
 85. M.P. z 2006 r. nr 21, poz. 238
 86. M.P. z 2006 r. nr 46, poz. 483
 87. M.P. z 2006 r. nr 43, poz. 460
 88. M.P. z 2006 r. nr 50, poz. 539
 89. M.P. z 2006 r. nr 62, poz. 647
 90. a b c M.P. z 2006 r. nr 80, poz. 807
 91. M.P. z 2006 r. nr 80, poz. 809
 92. a b c d M.P. z 2006 r. nr 84, poz. 848
 93. a b c d M.P. z 2007 r. nr 18, poz. 208
 94. a b M.P. z 2007 r. nr 52, poz. 596
 95. M.P. z 2007 r. nr 57, poz. 641
 96. M.P. z 2007 r. nr 57, poz. 644
 97. M.P. z 2007 r. nr 68, poz. 747
 98. M.P. z 2007 r. nr 76, poz. 807
 99. M.P. z 2007 r. nr 88, poz. 959
 100. M.P. z 2008 r. nr 16, poz. 168
 101. a b c M.P. z 2008 r. nr 15, poz. 157
 102. M.P. z 2008 r. nr 16, poz. 169
 103. M.P. z 2008 r. nr 19, poz. 199
 104. M.P. z 2008 r. nr 67, poz. 591
 105. M.P. z 2008 r. nr 94, poz. 810
 106. M.P. z 2008 r. nr 97, poz. 841
 107. M.P. z 2009 r. nr 7, poz. 71
 108. a b M.P. z 2009 r. nr 22, poz. 280
 109. M.P. z 2009 r. nr 25, poz. 347
 110. M.P. z 2009 r. nr 27, poz. 372
 111. M.P. z 2009 r. nr 27, poz. 374
 112. M.P. z 2009 r. nr 29, poz. 413
 113. M.P. z 2009 r. nr 36, poz. 548
 114. M.P. z 2009 r. nr 59, poz. 796
 115. M.P. z 2009 r. nr 71, poz. 903
 116. M.P. z 2010 r. nr 8, poz. 74
 117. a b c d e f g M.P. z 2010 r. nr 23, poz. 216
 118. M.P. z 2010 r. nr 27, poz. 251
 119. M.P. z 2010 r. nr 27, poz. 253
 120. M.P. z 2010 r. nr 27, poz. 264
 121. a b M.P. z 2010 r. nr 27, poz. 296
 122. M.P. z 2010 r. nr 28, poz. 304
 123. M.P. z 2010 r. nr 28, poz. 315
 124. M.P. z 2010 r. nr 29, poz. 358
 125. M.P. z 2010 r. nr 31, poz. 438
 126. a b c d M.P. z 2010 r. nr 31, poz. 461
 127. a b c d e f g h M.P. z 2010 r. nr 40, poz. 587
 128. M.P. z 2010 r. nr 52, poz. 694
 129. a b M.P. z 2010 r. nr 52, poz. 699
 130. M.P. z 2010 r. nr 90, poz. 1044
 131. M.P. z 2011 r. nr 4, poz. 52
 132. M.P. z 2011 r. nr 26, poz. 284
 133. M.P. z 2011 r. nr 19, poz. 198
 134. M.P. z 2011 r. nr 30, poz. 337
 135. a b c M.P. z 2011 r. nr 32, poz. 384
 136. M.P. z 2011 r. nr 47, poz. 531
 137. M.P. z 2011 r. nr 71, poz. 697
 138. M.P. z 2011 r. nr 71, poz. 700
 139. M.P. z 2011 r. nr 78, poz. 775
 140. M.P. z 2011 r. nr 86, poz. 895
 141. M.P. z 2011 r. nr 98, poz. 994
 142. M.P. z 2011 r. nr 111, poz. 1131
 143. M.P. z 2012 r. poz. 235
 144. M.P. z 2012 r. poz. 824
 145. M.P. z 2012 r. poz. 941
 146. M.P. z 2012 r. poz. 946
 147. M.P. z 2013 r. poz. 496
 148. M.P. z 2014 r. poz. 312
 149. M.P. z 2014 r. poz. 313
 150. M.P. z 2014 r. poz. 478
 151. M.P. z 2014 r. poz. 614
 152. M.P. z 2014 r. poz. 625
 153. M.P. z 2014 r. poz. 656
 154. M.P. z 2014 r. poz. 697
 155. M.P. z 2014 r. poz. 761
 156. M.P. z 2014 r. poz. 1173
 157. M.P. z 2015 r. poz. 205
 158. M.P. z 2015 r. poz. 243
 159. M.P. z 2015 r. poz. 318
 160. M.P. z 2015 r. poz. 619
 161. M.P. z 2015 r. poz. 831
 162. M.P. z 2015 r. poz. 888
 163. a b M.P. z 2016 r. poz. 21
 164. M.P. z 2016 r. poz. 22
 165. M.P. z 2016 r. poz. 122
 166. M.P. z 2016 r. poz. 142
 167. M.P. z 2016 r. poz. 328
 168. M.P. z 2016 r. poz. 345
 169. M.P. z 2016 r. poz. 560
 170. M.P. z 2016 r. poz. 1070
 171. M.P. z 2017 r. poz. 113
 172. M.P. z 2018 r. poz. 47
 173. M.P. z 2018 r. poz. 52
 174. M.P. z 2018 r. poz. 57
 175. M.P. z 2018 r. poz. 385
 176. M.P. z 2019 r. poz. 86
 177. M.P. z 2019 r. poz. 915
 178. a b M.P. z 2019 r. poz. 942
 179. a b M.P. z 2019 r. poz. 1097
 180. M.P. z 2020 r. poz. 61
 181. M.P. z 2020 r. poz. 150
 182. M.P. z 2020 r. poz. 151
 183. M.P. z 2020 r. poz. 694
 184. M.P. z 2020 r. poz. 958
 185. M.P. z 2021 r. poz. 242
 186. M.P. z 2021 r. poz. 354
 187. M.P. z 2021 r. poz. 462
 188. a b M.P. z 2021 r. poz. 544
 189. M.P. z 2021 r. poz. 871
 190. Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski dla śp. Wiesława Gołasa. prezydent.pl, 14 września 2021. [dostęp 2021-09-16].