Dobra kultury współczesnej w Warszawie

lista wybitnych obiektów architektonicznych i zespołów urbanistycznych powstałych współcześnie i nie będących zabytkami, znajdujących się w Warszawie

Dobra kultury współczesnej (DKW) – lista wybitnych obiektów architektonicznych i zespołów urbanistycznych powstałych w okresie PRL znajdujących się w Warszawie. Pierwsza wersja listy została stworzona przez Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich[1], druga lista jest częścią studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy uchwalonego w 2021[2].

Historia edytuj

Lista dóbr kultury współczesnej SARP z 2003 edytuj

Powstała w nawiązaniu do ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która zdefiniowała dobra kultury współczesnej i wskazała sposoby ich ochrony[3][4][5].

Obejmuje 133 pozycje w Warszawie, które uznano za dzieła urbanistyki i architektury współczesnej, z okresu oddania do użytkowania: 1945–1989[6]. Na liście znalazły się obiekty o nowatorskich rozwiązaniach architektonicznych, przestrzennych i technicznych, szanujące kontekst w otoczeniu i tradycję miejsca, nagradzane i wyróżniane, o wysokich walorach artystycznych i unikatowych cechach[1]. Wybór odbył się w oparciu o 8 kryteriów: nowatorstwa, kontekstu, tradycji miejsca, symbolu w ujęciu ogólnym, uznania współczesnych, próby czasu, unikalności i kryterium artystyczne[1].

Lista powstała w okresie 2000–2003[1]. Udział w jej tworzeniu miało kilkanaście osób reprezentujących środowiska: architektów, urbanistów, historyków, historyków sztuki i varsavianistów[1]. Lista została przekazana Prezydentowi Warszawy w 2006 z sugestią objęcia ochroną w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego[1][6][7][8].

Lista dóbr kultury współczesnej będąca częścią studium z 2021 edytuj

W 2019 prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski powołał zarządzeniem zespół do spraw dóbr kultury współczesnej przy Prezydencie m.st. Warszawy. Zadaniem zespołu było przygotowanie i cykliczna weryfikacja listy dóbr kultury współczesnej, również jako element prac nad aktualizacją studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy. W skład zespołu powołano m.in. Waldemara Baraniewskiego i Wiesława Procyka (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie), Grzegorza Buczka (Towarzystwo Urbanistów Polskich), Dariusza Hyca (warszawski oddział SARP), Barbarę Jezierską (Zarząd Główny SARP), Martę Leśniakowską (Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk), Małgorzatę Rozbicką (Politechnika Warszawska) czy Bolesława Stelmacha (Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki)[9].

Wyniki prac zespołu zostały przedstawione w czerwcu 2021 i stały się częścią studium, w rozdziale XIV. Ochrona dziedzictwa kulturowego, podrozdziałach 4.1 Obszary stanowiące dobra kultury współczesnej oraz 4.2 Obiekty stanowiące dobra kultury współczesnej[2].

Lista dóbr kultury współczesnej będąca częścią projektu studium z 2023 edytuj

W czerwcu 2023 wyłożony do publicznych konsultacji został projekt nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy. W części II. Polityki kierunkowe, w rozdziale 4. Dziedzictwo kulturowe budujące tożsamość, podrozdziale 4.1.2. Formy ochrony planistycznej zabytków znalazła się zaktualizowana lista dóbr kultury współczesnej licząca 58 obiektów i obszarów będących charakterystycznym elementem współczesnej architektury i urbanistyki Warszawy[10].

Lista dóbr kultury współczesnej w Warszawie edytuj

Dzielnica Obiekt Rok ukończenia Architekci Adres Status Lista SARP (2003) Studium 2021 projekt Studium 2023
Białołęka Ratusz Dzielnicy Białołęka wraz z terenem   1997[11] Grzegorz Stiasny, Jakub Wacławek ul. Modlińska 197 istnieje tak
Bielany osiedle Bielany I   Maria Piechotka, Kazimierz Piechotka ul. Skalbmierska, Reymonta, Oczapowskiego, Kasprowicza, Przybyszewskiego istnieje tak
osiedle Bielany I   Maria Piechotka, Kazimierz Piechotka ul. Schroegera istnieje tak
szkoła przy ul. Staffa 3/5 (obecnie CXXII Liceum Ogólnokształcące)   1961 Jerzy Baumiller, Jan Zdanowicz ul. Staffa 3/5 istnieje tak
osiedle Bielany II 1957–1964[12] Maria Piechotka, Kazimierz Piechotka ul. Nałkowskiej, Kasprowicza, Duracza, Żeromskiego, Podczaszyńskiego istnieje tak tak
osiedle Bielany II – Serek 1957–1964[12] Maria Piechotka, Kazimierz Piechotka ul. Marymoncka, Duracza, Żeromskiego, Podczaszyńskiego istnieje tak
osiedle Bielany III   1958–1964[12] Maria Piechotka, Kazimierz Piechotka ul. Magiera, Staffa (park), Perzyńskiego, Broniewskiego, Jarzębskiego istnieje tak tak
budynek PIHiM (obecnie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej)   1965 Borys von Zinserling ul. Marymoncka 61 istnieje tak
hala gier i pawilony Akademii Wychowania Fizycznego 1968 Wojciech Zabłocki ul. Marymoncka 36 istnieje tak
Kościół św. Zygmunta w Warszawie   1981 Zbigniew Pawelski pl. Konfederacji 55 istnieje tak tak
Dom jednorodzinny 1994[13] Janusz Kaczorek, Piotr Szaroszyk, Wiesław Rudolf[14] ul. Bogumiła Zuga 34 istnieje tak
Siedziba firmy Hector wraz z terenem i elementami zagospodarowania 1995 Stefan Kuryłowicz ul. Gwiaździsta 19 istnieje tak
Mokotów Instytut Siatkobetonu Politechniki Warszawskiej NN Michał Sandowicz ul. Jana Bytnara „Rudego” 25 istnieje tak
kino „Stolica”   1950 Mieczysław Piprek ul. Narbutta 50a istnieje tak
gmach Szkoły Głównej Handlowej (obecnie budynek G)   1951 Jan Koszyc-Witkiewicz al. Niepodległości 162 istnieje tak
zespół zabudowy WSM Mokotów   1952 Zasław Malicki, Mikołaj Soroka, Stefan Tworkowski z zespołem WołoskaRacławickaAl. Niepodległości – Dąbrowskiego istnieje tak tak
budynek Instytutu Leków i Wytwórnia Surowic   1953 Mieczysław Łokcikowski ul. Chełmska 30/34 istnieje tak
Budynek Państwowego Instytutu Geologicznego   1955 Marek Leykam, Czesław W. Krassowski ul. Rakowiecka 4 istnieje tak
budynki Polskiego Radia   1957 Bohdan Pniewski al. Niepodległości 77/85 istnieje tak
Garaż Zajezdni Służby Zdrowia   1958 Mariusz Dałek, Janusz Czajkowski, Wiesław Żochowski ul. Woronicza 19 istnieje tak tak
dom   1961 Irena Brygiewicz, Tadeusz Brygiewicz ul. Bruna 2 istnieje tak tak
Pawilon tenisowy RKS „Warszawianka”   1973 Jerzy Sołtan, Zbigniew Ihnatowicz z zespołem, Adrian Górecki ul. Merliniego 9 istnieje (przebudowany 1997) tak
Dom Książki „Uniwersus”   1981 Leszek Sołonowicz, Ryszard Lisiewicz, Arkadiusz Starski ul. Belwederska 20/22 istnieje tak tak
Zespół budynków Ambasady Korei Północnej wraz z terenem   1984 NN ul. Bobrowiecka 1a istnieje tak
Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Warszawie   1989 Hanna Madejowska, Bogdan Madejowski ul. Rakowiecka 61 istnieje tak
Budynek biurowy Curtis Plaza   1993[15] Geokart Projekt (Mirosław Kartowicz, Romuald Welder z zespołem)[15] ul. Wołoska 18 istnieje tak
Kościół pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia w Warszawie   1993 Jan Bogusławski, Jerzy Bogusławski, Krzysztof Dyga ul. św. Bonifacego 9 istnieje tak tak
Centrum Handlowe Panorama   1993 APAR-WADECO al. W. Witosa 31 istnieje tak
Kościół pw. św. Dominika wraz z terenem   1994[16] Władysław Pieńkowski[16] ul. Dominikańska 2 istnieje tak
Kościół i klasztor MB Anielskiej Franciszkanów Reformatów   1995 Stefan Kuryłowicz ul. Modzelewskiego 98a istnieje tak
Kościół NMP Matki Kościoła wraz z terenem i elementami zagospodarowania   1996[17] Marek Martens, Leszek Korolewicz ul. Domaniewska 20 istnieje tak
Zespół budynków mieszkalno-usługowych wraz z terenem i elementami zagospodarowania   2000[18] Andrzej Kiciński z zespołem[18] ul. Powsińska 23, 25, ul. św. Bonifacego 92 istnieje tak
Siedziba spółki Agora   2002[19] JEMS Architekci[19] ul. Czerska 8/10 istnieje tak
Służewski Dom Kultury wraz z terenem i elementami zagospodarowania   2013 WWAA i 137 kilo ul. Jana Sebastiana Bacha 15 istnieje tak
Ochota biurowiec PKP   1949 NN ul. Grójecka 17 istnieje tak
budynek Wojskowego Przedsiębiorstwa Budowlanego   1952 Tadeusz Iskierka Al. Jerozolimskie 103 istnieje tak
zespół Archiwów Państwowych   1956 Bohdan Pniewski ul. Hankiewicza, ul. Pawińskiego 1 istnieje tak
stadion RKS „Skra”   1956 Mikołaj Kokozow, Konstanty Kokozow, Jerzy Wasilewski, Stefan Hołówko, Wacław Zarębski, Bogumił Płachecki, Tadeusz Iskierka ul. Wawelska 5 istnieje tak
Hala Targowa „Kopińska”   1957 Zbigniew Wacławek ul. Kopińska 18 istnieje tak
przystanek PKP „Ochota”   1962 Arseniusz Romanowicz, Piotr Szymaniak Al. Jerozolimskie 58 istnieje tak
osiedle „Kombajn”   1966 Wojciech Onitzch, Marian Sulikowski Al. Jerozolimskie 121 istnieje tak tak
Kościół Opatrzności Bożej   1979 Bohdan Pniewski ul. Dickensa 5 istnieje tak tak
Hotel Jan III Sobieski   1992 Wolfgang Triessing, Maciej Nowicki pl. A. Zawiszy 1 istnieje, zmiana kolorów elewacji (2023) tak
Praga-Południe Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera   1949 Eugeniusz Tatarczyk, Jerzy Gajewski ul. Zamoyskiego 20 istnieje, przebudowa (1976) tak tak
ośrodek wioślarski YMCA   1949 Arseniusz Romanowicz, Piotr Szymaniak ul. Wał Miedzeszyński 397 istnieje tak
kino „1 Maj”   1949 Mieczysław Piprek ul. Podskarbińska 4 istnieje tak
dom jednorodzinny ok. 1950 NN ul. Genewska 11 istnieje tak
Zespół Szkół nr 77   1951 Barbara Karpowicz, Hieronim Karpowicz ul. Zwycięzców 7/9 istnieje tak
budynki Yacht Clubu Polski (LOK)   1954 Tadeusz Gliński ul. Wał Miedzeszyński 379 istnieje tak
Stadion Dziesięciolecia   1955 Jerzy Hryniewiecki, Zbigniew Ihnatowicz, Jerzy Sołtan al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1 wyburzony (2008) tak
przystanek kolejowy Warszawa Stadion PKP   1958 Arseniusz Romanowicz, Piotr Szymaniak ul. Sokola 2 istnieje tak
osiedle Młodych   1961 Stefan Ciechanowicz, Tadeusza Kobylański ul. Szaserów, ul. Garwolińska istnieje tak tak
wieżowiec i domy Ministerstwa Kultury i Sztuki   1965 Marek Leykam rondo Waszyngtona 2b istnieje tak
osiedle „Przyczółek Grochowski”   1974 Oskar Hansen, Zofia Garlińska-Hansen ul. Ostrzycka, Motorowa, Żymirskiego, Kwarciana, Bracławska istnieje tak tak
Układ urbanistyczny i zespół budowlany osiedla Ateńska II   1976 Lucjan Dutkowski, Tadeusz Koźmiński ulice: Afrykańska, Algierska, Libijska, Marokańska istnieje tak
Kościół pw. Nawrócenia św. Pawła Apostoła   1985 Konrad Kucza-Kuczyński, Andrzej Miklaszewski ul. Kobielska 10 istnieje tak tak
dom wielorodzinny[20] 1988 Tadeusz Szumielewicz, Marek Martens, Lech Kordowicz ul. Grochowska 244a istnieje tak tak
Praga-Północ Układ urbanistyczny osiedla Jagiellońska/Targowa NN NN ul. Jagiellońska 1, 2, 3, 4, 5A, 6, 6A, ul. Targowa 25, 33, 33A, 33B, 35, 37, 37A istnieje tak
kino „Praha”   1949 Jan Bogusławski, Józef Jerzy Łowiński ul. Jagiellońska 24–26 wyburzony (2005)[21] tak
Osiedle „Praga I” (ZOR)   1951 Helena Syrkusowa, Szymon Syrkus ul. Targowa, Ratuszowa, Jagiellońska, św. Cyryla i Metodego istnieje tak
Osiedle „Praga II”   1955 Jerzy Gieysztor, Jerzy Kumelowski pl. Hallera, ul. Szanajcy, Ratuszowa, Jagiellońska istnieje tak
Dworzec Wschodni PKP   1969 Arseniusz Romanowicz, Piotr Szymaniak ul. Lubelska 1 istnieje tak tak
kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej w Warszawie   1971 NN ul. Modlińska 4 istnieje tak
Dom Pomocy Społecznej im. Brata Alberta 1993 Wojciech Hermanowicz, Tomasz Lechowski, Marek Żarski, Janusz Jaworski, Elżbieta Latek-Lechowska, Małgorzata Łukasiewicz-Traczyńska ul. Kawęczyńska 4a istnieje tak tak
Budynek mieszkalny wraz z dziedzińcem 1999[22] Marek Młodecki, Jacek Pleskacz, Michał Sondij ul. Ząbkowska 18 istnieje tak
Rembertów dom jednorodzinny NN NN ul. Szeroka 50 istnieje tak tak
Śródmieście (Warszawa) osiedle „Długa”   NN NN ul. Długa, Schillera istnieje tak tak
biurowiec NIK-u   1946 Marek Leykam, Jerzy Hryniewiecki ul. Marszałkowska 82 istnieje tak
budynek Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w zespole „Wspólna”   1948 Stanisław Bieńkuński, Stanisław Rychłowski pl. Trzech Krzyży 3/5 istnieje tak
siedziba Społecznego Funduszu Odbudowy Stolicy w zespole „Nowy Świat”   1948 Piotr Kuźma ul. Nowy Świat 17 istnieje tak
Budynek TU „Warta” w zespole Nowy Świat Wschodni 1949 Bohdan Lewandowski ul. Ordynacka 14/16 istnieje tak
Osiedle Mariensztat   1949 Pracownia WZ: Zygmunt Stępiński Nowy ZjazdDobraBednarskaKrakowskie Przedmieście istnieje tak
Dom społeczny „Wawel” i szkoła muzyczna   1949 Józef Jerzy Łowiński ul. Bednarska 7 i 9 istnieje tak
Trasa W-Z   1949 Pracownia WZ: Józef Sigalin, Stanisław Jankowski, Zygmunt Stępiński Trasa W-Z istnieje tak
dom w zespole „Nowy Świat”   1949 Bohdan Lachert, Julian Puterman-Sadłowski ul. Chmielna 2 istnieje tak
willa   1950 Zofia Fafius ul. Myśliwiecka 18 istnieje tak
biurowiec Ministerstwa Obrony Narodowej   1950 Bohdan Pniewski ul. Królewska 7/9 istnieje tak
dawna siedziba KC PZPR   1951 Wacław Kłyszewski, Jerzy Mokrzyński, Eugeniusz Wierzbicki ul. Nowy Świat 6 istnieje tak
Centralny Dom Towarowy   1951 Zbigniew Ihnatowicz, Jerzy Romański ul. Bracka 15/19 istnieje (przebudowa 1975, 2018) tak
biurowiec „Orbis   1951 Józef Łowiński, Lech Tomaszewski ul. Bracka 16 istnieje tak
budynek Głównego Urzędu Statystycznego   1951 Romuald Gutt ul. Wawelska 1/3 – al. Niepodległości 208 istnieje tak
zespół budynków Ministerstwa Komunikacji i Dyrekcji Kolei – ul. Chałubińskiego 4/6   1951 Bohdan Pniewski ul. Chałubińskiego 4/6 istnieje tak
budynek CHZ „Ciech   1951 Leon Marek Suzin ul. Jasna 12 istnieje tak
zespół budynków Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej   1952 Bohdan Pniewski ul. Wiejska 2/4/6 istnieje tak
budynek szkoły baletowej   1952 Bohdan Pniewski ul. Moliera 2/4 istnieje tak
Budynek Centralnego Biura Studiów i Projektów Budownictwa Przemysłowego   1952 Marek Leykam ul. św. Barbary 1 istnieje tak
biurowiec Prezydium Rządu   1952 Marek Leykam ul. Wspólna 62 istnieje tak
zespół „Nowy Świat Zachód”   1952 Pracownia Trasa Zamek-Belweder: Zygmunt Stępiński z zespołem: Grzegorz Chruścielewski, Zbigniew Kłopotowski, Stanisław Kubicki, Andrzej Milewski ul. Kubusia Puchatka, Tuwima istnieje tak
Marszałkowska Dzielnica Mieszkaniowa (MDM)   1953 Stanisław Jankowski, Jan Knothe, Józef Sigalin, Zygmunt Stępiński pl. Konstytucji istnieje tak
6 budynków biurowych dla urzędów centralnych „Wspólna”   1953 Stanisław Bieńkuński, Stanisław Rychłowski ul. Nowogrodzka, pl. Trzech Krzyży, ul. Hoża, ul. Krucza istnieje tak
bar „Praha”   1954 Jan Bogusławski, Bohdan Gniewiewski Al. Jerozolimskie 11/15 zlikwidowany (1990) tak
Zespół osiedli robotniczych Al. Jerozolimskie   1954 Jan Bogusławski, Bohdan Gniewiewski Al. Jerozolimskie 42/44 istnieje tak
budynek Wyższej Szkoły Nauk Społecznych 1954 Wacław Kłyszewski, Jerzy Mokrzyński, Eugeniusz Wierzbicki ul. Belwederska 26/31 istnieje tak
budynek Centrali Handlowej Materiałów Budowlanych (Ministerstwa Handlu Wewnętrznego i Usług)   1954 Stanisław Odyniec Dobrowolski pl. Powstańców Warszawy 1 istnieje tak
Pałac Kultury i Nauki   1955 Lew Rudniew pl. Defilad 1 istnieje tak
zespół MDM Latawiec   1955 Eleonora Sekrecka al. Wyzwolenia, ul. Mokotowska, Koszykowa, al. Armii Ludowej istnieje tak
budynki Ministerstwa Rolnictwa w zespole „Krucza”   1955 Jan Grabowski, Stanisław Jankowski ul. Wspólna 30 istnieje tak
hotel „Miejski” (d. Prudential)   1955 Marcin Winfeld, konstrukcja Stefan Bryła pl. Powstańców Warszawy 9 istnieje (przebudowany 2018)[23] tak
PH „Motozbyt” 1956 Zbigniew Karpiński ul. Świętokrzyska 16 istnieje tak
gmach Ministerstwa Skarbu (obecnie Ministerstwa Finansów)   1956 Stanisław Bieńkuński, Stanisław Rychłowski ul. Świętokrzyska 12 istnieje tak
kino „Muranów”   1956 Bohdan Lachert z zespołem Pracowni Architektonicznej ZOR ul. Andersa 1 istnieje tak
osiedle Muranów Południowy   1956 Bohdan Lachert z zespołem Pracowni Architektonicznej ZOR Trasa W-Z, Nowolipie, Żelazna, Wolność, Dzielna, Zamenhofa, Nowolipki, Andersa istnieje tak
osiedle Muranów Północny   1956 Bohdan Lachert z zespołem Pracowni Architektonicznej ZOR Andersa, Zamenhofa, Nalewki, Stawki, Muranowska, Bonifraterska, Wałowa, Świętojerska istnieje tak tak
rynek muranowski   1956 Bohdan Lachert z zespołem Pracowni Architektonicznej ZOR ul. Nowolipie istnieje tak
budynek CHZ Metalexport   1956 Zbigniew Karpiński, Tadeusz Zieliński syn ul. Mokotowska 49 istnieje, przebudowany (2011)[24] tak
budynek Ministerstwa Energetyki   1956? Bohdan Pniewski ul. Mysia 2 istnieje tak
Dom przy ul. Kredytowej 8   1959 Wacław Kłyszewski, Jerzy Mokrzyński, Eugeniusz Wierzbicki ul. Kredytowa 8 istnieje tak tak
most Gdański   1959 Roman Pawliński, Henryk Szymański (przyczółek praski), Stanisław Ratyński (most), Stefan Piwoński, Witold Witkowski (wiadukt, schody, tunel) most Gdański istnieje tak tak
„Grand Hotel” w zespole „Wspólna”   1959 Stanisław Bieńkuński ul. Krucza 28 istnieje tak
osiedle „Mirów”   1960 Tadeusz Kossak z zespołem ul. Leszno, Orla, Zimna, Ptasia, al. Jana Pawła II istnieje tak
zespół „Nowy Świat Wschód” – 6 budynków oraz kino „Skarpa”   1960 Pracownia Trasa Zamek-Belweder: Zygmunt Stępiński z zespołem: Grzegorz Chruścielewski, Zbigniew Kłopotowski, Stanisław Kubicki, Andrzej Milewski ul. Gałczyńskiego 2, 4, 6, 8, ul. Kopernika 5/7/9 istnieje, kino zburzone w 2008[25] tak
Zespół osiedli robotniczych Marszałkowska   1961 Wacław Kłyszewski, Jerzy Mokrzyński, Eugeniusz Wierzbicki ul. Marszałkowska 136–140 istnieje tak
wieżowiec Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej   1961 Jerzy Kumelowski, Aleksander Markiewicz ul. Wiejska 9 istnieje tak
pawilon „Chemia” 1961 Jan Bogusławski, Bohdan Gniewiewski ul. Bracka 9 wyburzony (2008)[26] tak tak
hotel „Dom Chłopa”   1961 Bohdan Pniewski, Małgorzata Handzelewicz-Wacławek pl. Powstańców Warszawy 2 istnieje tak tak
Supersam   1962 Ewa Krasińska, Maciej Krasiński, Jerzy Hryniewecki ul. Puławska 2 wyburzony (2006) tak tak
przystanek PKP „Śródmieście”   1963 Arseniusz Romanowicz, Piotr Szymaniak Al. Jerozolimskie 52 istnieje tak
przystanek WKD „Śródmieście”   1963 Arseniusz Romanowicz, Piotr Szymaniak Al. Jerozolimskie istnieje tak
przystanek PKP „Powiśle”   1963 Arseniusz Romanowicz, Piotr Szymaniak al. 3 Maja istnieje tak
osiedle Nowiniarska   1963 Barbara Andrzejewska z zespołem ul. Bonifraterska, Sapieżyńska, Zakroczymska, Koźla, Świętojerska, Nowiniarska istnieje tak tak
Centralny Park Kultury i Wypoczynku „Powiśle“   1964 Alina Scholtz, Longin Majdecki ul. Kruczkowskiego, Rozbrat istnieje tak
zespół Akademii Muzycznej   1966 Witold Benedek, Stanisław Niewiadomski, Władysław Strumiłło ul. Okólnik 8 istnieje tak tak
pensjonat „Zgoda”   1966 Zygmunt Stępiński, Andrzej Ilecki ul. Zgoda 1 istnieje tak tak
osiedle Bielańska   1966 Jerzy Czyż, Jan Furman, Andrzej Skopiński, Lech Robaczyński pl. Dzierżyńskiego, Długa, Schillera, Daniłowiczowska, Senatorska istnieje tak tak
willa „Ochabówka”[27] 1966 Zygmunt Stępiński (1908–1982) ul. Rajców 10 istnieje tak
hotel Urzędu Rady Ministrów 1967 Alina Scholtz, Tadeusz Zieliński ul. Flory/Klonowa 1 istnieje tak tak
dom Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 1967 Romuald Gutt, Tadeusz Zieliński syn ul. Matejki 4 istnieje tak tak
budynek Teatru Żydowskiego   1967 Bohdan Pniewski, Władysław Jotkiewicz pl. Grzybowski 12/16 wyburzony (2017)[28] tak tak
pawilon wystawowy w siedzibie SARP 1968 Marek Bieniewski, Jerzy Józefowicz, Krzysztof Moldzyński, Jerzy Przeradowski i inii ul. Foksal 2 istnieje tak tak
Ściana Wschodnia z Domami Towarowymi „Centrum”   1968 Zbigniew Karpiński, Jerzy Jakubowicz, Piotr Zajlich ul. Marszałkowska 100/122 istnieje częściowo, częściowo przebudowany tak tak
Dom Plastyków ZPAP 1968 Jerzy Kumelowski, Andrzej Zaborowski ul. Mazowiecka 11a istnieje tak tak
budynek mieszkalno-usługowy SM Starówka 1969 Jan Bogusławski, Bohdan Gniewski ul. Jana Kilińskiego 1/3 istnieje tak
dom meblowy „Emilia”   1969 Hanna Lewicka, Marian Kuźniar ul. Emilii Plater 51 wyburzony (2017)[29] tak
bar „Pod Zamkiem”   1970[30] Jan Bogusławski, Bohdan Gniewski[30] Plac Zamkowy 10 istnieje tak
Węgierska Ekspozytura Handlowa   1972 Jerzy Zdanowicz ul. Szwoleżerów 2 istnieje tak tak
kawiarnia „Rozdroże”   1974 Jerzy Cander z zespołem Al. Ujazdowskie 6 istnieje tak tak
osiedle Szwoleżerów   1974 Halina Skibniewska, Witold E. Katner ul. Szwoleżerów istnieje tak tak
NBP – rozbudowa   1955, 1975 Bohdan Pniewski z zespołem, Jerzy Łoziński, Mirosław Duchowski pl. Powstańców Warszawy 4 istnieje tak tak
Ośrodek obliczeniowy ZETO[31]   1975 Halina Skibniewska Al. Niepodległości 190 istnieje tak
Ambasada Finlandii   1975 Erik Adlercreutz ul. Chopina 4/8 istnieje tak
Dworzec Centralny   1976 Arseniusz Romanowicz, Piotr Szymaniak Al. Jerozolimskie 56 istnieje, przebudowa (2010, 2015) tak
Dom wielorodzinny 1976 Jerzy Kuźmienko, Piotr Sembrat ul. Kozia 9 istnieje tak
Intraco 2   1978 Jerzy Skrzypczak, Halina Świergocka-Kaim, Wojciech Grzybowski, Jan Zdanowicz, Jerzy Janczak ul. Chałubińskiego 8 istnieje tak
Dom przy ul. Karowej   1978 Jerzy Kuźmienko, Henryk Dąbrowski, Janusz Nowak, Piotr Sembrat, Adam Snopek ul. Karowa 18a istnieje tak
Pawilon Badawczy Technologii Chemicznej PW   1979 Zbigniew Piniński, Kazimierz Miszczak, Roman Piotrowski ul. Koszykowa 75 istnieje tak
Kościół Matki Bożej Jerozolimskiej   1983 Tomasz Turczynowicz, Anna Bielecka, Piotr Walkowiak ul. Łazienkowska 14 istnieje tak tak
Pomnik Powstania Warszawskiego wraz z otoczeniem w granicach terenu gmachu Sądu Najwyższego   1989 Wincenty Kućma, Jacek Budyn ul. Długa 22 istnieje tak
Kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej   1993 Stanisław Marzyński, Piotr Marzyński ul. Zagórna 5 istnieje tak
Zespół budynków Ambasady Królestwa Hiszpanii wraz z terenem i elementami zagospodarowania   1994 Javier Carvajal Ferrera ul. Myśliwiecka 4 istnieje tak
Pomnik Poległym i Pomordowanym na Wschodzie   1995 Maksymilian Biskupski ul. Muranowska, u zbiegu ulic gen. W. Andersa i Konwiktorskiej istnieje tak
hotel Sheraton Grand Warsaw   1996 Tadeusz Spychała ul. B. Prusa 2 istnieje tak
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie wraz z terenem i elementami zagospodarowania   1998 Marek Budzyński ul. Dobra 56/66; ul. Lipowa 4 istnieje tak
Centrum biurowo-bankowe Kaskada   1998 Jerzy Skrzypczak al. Jana Pawła II 12 istnieje tak
Budynek biurowy Norway House   1998 Tom Granlund, Krzysztof Stapf, Zdzisław Jońca, Michał Sondij, Ryszard Trzaska ul. Lwowska 19 istnieje tak
Rozbudowa pałacu Sobańskich w al. Ujazdowskich   1999 Andrzej Wejchert, Danuta Wejchert, David Lanigan Al. Ujazdowskie 13 istnieje tak
Kompleks Urbanistyczny Wymiaru Sprawiedliwości   1999 Marek Budzyński, Zbigniew Badowsk pl. Krasińskich 2/4/6 istnieje tak
Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej   1999 Jerzy Staniszkis skrzyżowanie ul. Wiejskiej i ul. J. Matejki istnieje tak
Centrum Giełdowe wraz z terenem i elementami zagospodarowania   2000 Stanisław Fiszer, Andrzej M. Chołdzyński ul. Książęca 4 istnieje tak
Most Świętokrzyski   2000 Andrzej Czapski, Pekki Pulkkinen, Tadeusz Korszyński Most Świętokrzyski istnieje tak
Zespół budynków Ambasady Kanady wraz z terenem i elementami zagospodarowania   2001 Voytek Gorczynski ul. J. Matejki 1/5, Piękna 2/8 istnieje tak
Budynek biurowy Metropolitan wraz z dziedzińcem   2003 Norman Foster pl. marsz. J. Piłsudskiego 2 istnieje tak
Zespół budynków Ambasady Królestwa Niderlandów wraz z ogrodzeniem oraz terenem i elementami zagospodarowania   2004 Erik van Egeraat ul. Kawalerii 10 istnieje tak
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN wraz z terenem i elementami zagospodarowania   2013 Rainer Mahlamäki ul. M. Anielewicza 6 istnieje tak
Budynek Akademii Sztuk Pięknych wraz z dziedzińcem 2014 JEMS Architekci ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 39 istnieje tak
Memoriał Wolnego Słowa   2014 Katarzyna Brońska, Mikołaj Iwańczuk, Michał Kempiński skwer Wolnego Słowa istnieje tak
Targówek dom jednorodzinny z pracownią artystów 2010[32] Piotr Brzoza, Maciej Kwietowicz[32] ul. Horodelska 18 istnieje tak
Ursynów Szkoła Państwowych Ośrodków Maszynowych i Spółdzielni Produkcyjnych (obecnie SGGW)   1956 Stefan Tworkowski z zespołem ul. Nowoursynowska 166 istnieje tak
Pomnik Męczenników Terroru Komunistycznego 1944–1956   1993 Maciej Szańkowski, Sławomir Korzeniowski ul. Fosa istnieje tak
Układ urbanistyczny i zespół budowlany Pasażu Ursynowskiego - budynki mieszkalno-usługowe, garaż oraz pasaż handlowy   1996 Marek Budzyński, Zbigniew Badowski, Andrzej Sałbut, Piotr Kowalczyk ul. S. Herbsta 2, 2A, Pasaż Ursynowski 5, 7, 9, 11 istnieje tak
Budynek biurowy Rodan Systems wraz terenem i elementami zagospodarowania   1998[33] Magdalena Staniszkis, Piotr Mrugalski, Magdalena Jarczewska, Przemysław Sacewicz ul. Puławska 465 istnieje tak
Kościół Wniebowstąpienia Pańskiego wraz z terenem i elementami zagospodarowania   2003 Marek Budzyński, Zbigniew Badowski al. Komisji Edukacji Narodowej 101 istnieje tak
Przychodnia Leczenia Niepłodności Novum wraz z terenem i elementami zagospodarowania   2003[34] Andrzej Kiciński, Robert Jaworski, M. Bednarczyk[34] ul. Bociana 13 istnieje tak
Szkoła Podstawowa nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty wraz z terenem i elementami zagospodarowania NN NN ul. S. Kopcińskiego 7 istnieje tak
Wawer Kościół Matki Bożej Królowej Polski w Aninie   1992 Zygmunt Stępiński ul. Rzeźbiarska 46 istnieje tak
Wilanów Muzeum Plakatu   1968 Halina Kossuth, Jacek Cydzik ul. Wiertnicza 1 istnieje tak tak
Włochy Siedziba Polskich Linii Lotniczych LOT   2002[35] Stefan Kuryłowicz[35] ul. Komitetu Obrony Robotników 43 istnieje tak
Wola Dom Słowa Polskiego   1950 Kazimierz Marczewski, Stefan Putowski, Zygmunt Skibniewski ul. Miedziana 11 wyburzony (2022)[36] tak
kino W-Z   1950 Mieczysław Piprek ul. Leszno 17 wyburzony (2010)[37] tak
osiedle „Koło WSM” (ZOR)   1951 Helena Syrkusowa, Szymon Syrkus ul. Obozowa, Czorsztyńska, Deotymy, Ożarowska, Stróżeckiej istnieje tak
PDT „Wola”   1956 Michał Przerwa-Tetmajer ul. Młynarska 8/12 istnieje tak
Dom Prasy Wojskowej   1958 Zygmunt Skibniewski ul. Grzybowska 77 istnieje tak
Bar „Wenecja”   1961 Jerzy Sołtan, Zbigniew Ihnatowicz al. „Solidarności” 128 istnieje, przebudowany (2010) tak tak
kościół pw. Miłosierdzia Bożego   1978 Jacek Cybis, Marek Eibel, Janusz Kudła, Andrzej Piłatowski i in. ul. Żytnia 3/9 istnieje tak
Pomnik Wspólnego Męczeństwa Żydów i Polaków wraz z otoczeniem   1989 Tadeusz Szumielewicz, Marka Martensa ul. Gibalskiego 21 istnieje tak
Budynek biurowy Kolmex   1992 Tadeusz Spychała ul. Grzybowska 80/82 istnieje tak
Budynek mieszkalny SM Starówka wraz z terenem i elementami zagospodarowania   1993 Andrzej Kiciński, Paweł Tiepłow ul. Twarda 44 istnieje tak
Układ urbanistyczny Atrium Business Centre   1997 Tomasz Kazimierski, Andrzej Ryba, Derek Fraser al. Jana Pawła II 23, 25, 27, 29 istnieje tak
Budynek Akademii Sztuk Pięknych wraz z dziedzińcem 2016[38] Vostok Design[38] ul. Spokojna 15 istnieje tak
Zespół budynków Sekretariatu Episkopatu Polski z Domem Generalnym Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia wraz terenem   NN NN skwer kard. S. Wyszyńskiego 6, ul. Żytnia 3/9 istnieje tak
Żoliborz dom NN NN ul. Szaniawskiego 3 istnieje tak
zespół zabudowy WSM Żoliborz Kolonia IX   1945 Barbara Brukalska, Stanisław Brukalski ul. Próchnika 8 i Sierpecka 5 istnieje tak
zespół zabudowy WSM Żoliborz Kolonia XI, XII, XIII   1948 Barbara Brukalska, Stanisław Brukalski ul. Popiełuszki 14 istnieje tak
Społeczny Dom Kultury WSM   1954 Barbara Brukalska, Stanisław Brukalski ul. Próchnika 8a istnieje tak
osiedla Sady Żoliborskie (WSM): Sady I, Sady II   1958, 1973 Halina Skibniewska ul. Broniewskiego, Braci Załuskich, Tołwińskiego, Popiełuszki, Krasińskiego istnieje tak tak
Spółdzielczy Dom Towarowy „Merkury”   1964 Jacek Nowicki ul. Słowackiego 16/18 istnieje tak tak
osiedle Zatrasie   1964 Jacek Nowicki ul. Broniewskiego, Krasińskiego, Przasnyska, Elbląska istnieje tak tak
dom wielorodzinny[39]   1966 Tadeusz Fićko ul. Przasnyska 14 istnieje tak
osiedle „Serek Żoliborski”   1972 Bohdan Lachert, Stanisław Piotrowski ul. Broniewskiego, Krasińskiego, Popiełuszki istnieje tak tak
Zespół budynków mieszkalnych wraz z terenem i elementami zagospodarowania   1997 JEMS Architekci ul. S. Hozjusza 1, 1A, 3, 3A, 3B, 5, 5A, 5B, 5C istnieje tak
pl. Henkla   NN Jacek Nowicki pl. Henkla istnieje tak
Dom zakonny księży Marianów i plebania kościoła Matki Bożej Królowej Polski wraz z terenem i elementami zagospodarowania   NN NN ul. H. Dembińskiego 2, Gdańska 6A istnieje tak

Przypisy edytuj

 1. a b c d e f Maria Sołtys, Marek Kuciński, Archimapa. Dziedzictwo Architektury Warszawy lat 1939–1945, Warszawa: Muzeum Powstania Warszawskiego, Instytut Stefana Starzyńskiego, 2014, ISBN 978-83-60142-93-6.
 2. a b Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy [online].
 3. Dz.U. z 2016 r. poz. 778.
 4. Seminarium – Dobra kultury współczesnej w Stolicy... [online], 8 czerwca 2005 [dostęp 2023-01-26].
 5. Adam Jastrzębski, Dobra kultury współczesnej [online] [dostęp 2023-01-26].
 6. a b Lista obiektów architektury XX w. z lat 1945–1989 – Stowarzyszenie SARP. [dostęp 2007-11-22]. [zarchiwizowane z tego adresu (2007-11-22)].
 7. Lista dóbr kultury współczesnej | Oddział Warszawski SARP [online] [dostęp 2022-11-03] (pol.).
 8. Ochronić współczesność [online], www.architekturaibiznes.pl [dostęp 2022-11-03] (pol.).
 9. BIP Warszawa – oficjalny portal stolicy Polski [online], bip.warszawa.pl [dostęp 2023-03-02] (pol.).
 10. Dokument projektu Studium [online], Urząd m.st. Warszawy, 2 czerwca 2023 [dostęp 2023-06-05] (pol.).
 11. O ratuszu [online], Urząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy [dostęp 2023-06-05] (pol.).
 12. a b c Łukasz Gorczyca, Marek Czapelski (red.), Mister Warszawy, Karolina Andrzejewska, Warszawa: Galeria Raster, 2012, s. 118, ISBN 978-83-932884-6-5.
 13. Wyborcza.pl [online], warszawa.wyborcza.pl [dostęp 2023-06-05].
 14. Willa państwa Bruszewskich [online], www.beta.architektura.warszawa.sarp.org.pl [dostęp 2023-06-05].
 15. a b Obiekt – ARCHIwum Warszawy lat 90. [online] [dostęp 2023-06-05] (pol.).
 16. a b Służew Dominikanie - Bryła - polska architektura [online], www.bryla.pl [dostęp 2023-06-05] (pol.).
 17. Warszawa. NMP Matki Kościoła [online], archwwa.pl, 1 lutego 2021 [dostęp 2023-06-05] (pol.).
 18. a b Obiekt – ARCHIwum Warszawy lat 90. [online] [dostęp 2023-06-05] (pol.).
 19. a b Siedziba Agory Warszawa Czerska 8/10 [online], www.urbanity.pl [dostęp 2023-06-05] (pol.).
 20. Ulica Grochowska 244A – Praga Południe | Warszawa [online], www.twoja-praga.pl [dostęp 2023-05-11] (pol.).
 21. Kino Praha – sztuka.net [online], www.sztuka.net [dostęp 2022-12-07].
 22. Obiekt – ARCHIwum Warszawy lat 90. [online] [dostęp 2023-06-05] (pol.).
 23. Michał Wojtczuk. Prudential ożył po remoncie. „Gazeta Stołeczna”, s. 4, 8 listopada 2018. 
 24. Baza obiektów architektonicznych SARP - [online], www.obiekty.architektsarp.pl [dostęp 2023-05-11].
 25. Jerzy S. Majewski: Mozaiki ze zburzonego kina Skarpa w hospicjum. [dostęp 2009-04-01].
 26. Jerzy S. Majewski: Zniknął pawilon Chemii. [dostęp 2008-04-11]. [zarchiwizowane z tego adresu]. (pol.).
 27. Willa Ochabówka, ul. Rajców 10, elewacja wschodnia [online], kolekcje.muzeumwarszawy.pl [dostęp 2023-05-12] (pol.).
 28. Michał Wojtczuk: Aktorzy pożegnali burzony budynek Teatru Żydowskiego śpiewając „Anatewkę”. [w:] Gazeta Stołeczna [on-line]. warszawa.wyborcza.pl, 8 kwietnia 2017. [dostęp 2023-03-10].
 29. Emilia wciąż czeka na odbudowę, a zachowane elementy dachu niszczeją na Woli [online], TVN Warszawa [dostęp 2023-05-11] (pol.).
 30. a b In memoriam – Pamięci Architektów Polskich – Bohdan Gniewiewski [online], www.archimemory.pl [dostęp 2023-05-12].
 31. Halina Skibniewska | Życie i twórczość | Artysta [online], Culture.pl [dostęp 2023-05-12] (pol.).
 32. a b Wyborcza.pl [online], warszawa.wyborcza.pl [dostęp 2023-06-05].
 33. Obiekt – ARCHIwum Warszawy lat 90. [online] [dostęp 2023-06-05] (pol.).
 34. a b In memoriam - Pamięci Architektów Polskich - Andrzej Wojciech Kiciński [online], www.archimemory.pl [dostęp 2023-06-07].
 35. a b Biurowiec PLL LOT Warszawa 17-ego Stycznia 39 [online], www.urbanity.pl [dostęp 2023-06-05] (pol.).
 36. Wyborcza.pl [online], warszawa.wyborcza.pl [dostęp 2022-12-06].
 37. Wyborcza.pl [online], warszawa.wyborcza.pl [dostęp 2022-12-06].
 38. a b Wydział Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych - Warszawa [online], Sztuka Architektury, 2 listopada 2016 [dostęp 2023-06-05] (pol.).
 39. In memoriam – Pamięci Architektów Polskich – Tadeusz Fiećko [online], www.archimemory.pl [dostęp 2023-05-12].

Linki zewnętrzne edytuj