Droga krajowa nr 10 (Polska)

droga krajowa w Polsce; łączy granicę polsko-niemiecką w Lubieszynie ze Szczecinem, Stargardem, Wałczem, Piłą, Bydgoszczą, Toruniem, Sierpcem i Płońskiem
(Przekierowano z DK10)

Droga krajowa nr 10droga krajowa klasy GP[1] łącząca aglomeracje: szczecińską, bydgosko-toruńską oraz warszawską. Trasa przebiega przez województwa: zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i mazowieckie.

GP10
Początek drogi

Granica państwa Lubieszyn

Koniec drogi

Siedlin S7 7

Długość

467 km

Województwa

zachodniopomorskie,
wielkopolskie,
kujawsko-pomorskie,
mazowieckie

Mapa
Mapa GP10
Przebieg drogi krajowej nr 10 w Polsce (2014)

     Droga krajowa nr 10

     Droga ekspresowa S10

     Wspólny odcinek (jako S10) z płatną autostradą A1 w Toruniu

Zdjęcie
Most im. AK na Wiśle w pobliżu Czerniewic (Toruń), przed dobudowaniem drugiej jezdni
Most im. AK na Wiśle w pobliżu Czerniewic (Toruń), przed dobudowaniem drugiej jezdni
Dawna droga nr 10 przed Stargardem

We wrześniu 2007 roku wojewoda zachodniopomorski zaproponował Ministrowi Transportu włączenie drogi krajowej nr 10 do międzynarodowego korytarza transportowego, inicjatywa ta została rozpatrzona pozytywnie.[potrzebny przypis]

Droga ekspresowa S10

edytuj

Na obwodnicach Stargardu, Wałcza, Wyrzyska i Bydgoszczy oraz odcinku południowej obwodnicy Torunia droga posiada status drogi ekspresowej S10.

Historia numeracji

edytuj

Na przestrzeni lat trasa miała różne oznaczenia:

Nr Kategoria Przebieg Lata
obowiązywania
Źródło Uwagi
R 104 Reichsstraße Neu-Linken (Lubieszyn) – Stettin (Szczecin) – Altdamm (Dąbie) – StargardReetz (Recz) – Kallies (Kalisz Pomorski) – Deutsch Krone (Wałcz) – Schneidemühl (Piła) do 1945 Der Große Conti-Atlas für Kraftfahrer, wyd. 18, Hannover: Kartographischer Verlag der Continental Caoutchouc-Compagnie G.m.b.H., 1938. trasa ówcześnie poza granicami Polski
R 123 Schneidemühl (Piła) – granica państwa (Jeziorki)
21 droga państwowa (BerlinPiła) – NakłoBydgoszczToruń 1921–lata 30. Ustawa z dnia 10 grudnia 1920 r. o budowie i utrzymaniu dróg publicznych w Rzeczypospolitej Polskiej. (Dz.U. z 1921 r. nr 6, poz. 32)
18 lata 30.–1952 (?) Zygmunt Jaworski, Wacław Pastwa, Alojzy Świkla, Mapa samochodowa Polski (stan dróg) 1:1 100 000, Tadeusz Musiał, 1939–1940.
? droga drugorzędna Toruń – LubiczLipnoSierpc do 1952 (?) • nieznana numeracja

• kategoria na podstawie materiałów źródłowych

1 droga państwowa Sierpc – DrobinPłońsk lata 30. – 1952 (?) Zygmunt Jaworski, Wacław Pastwa, Alojzy Świkla, Mapa samochodowa Polski (stan dróg) 1:1 100 000, Tadeusz Musiał, 1939–1940.
? droga główna („szosa główna”) granica państwa – Szczecin 1952 (?) – lata 70.
 • Mapa samochodowa Polski, Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1956.
 • Atlas samochodowy Polski, Druk rozpoczęto w kwietniu 1958 r. – ukończono w czerwcu 1958 r., Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych.
 • Mapa samochodowa Polski 1:1 000 000, Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1962.
 • Atlas samochodowy Polski 1:500 000. Wyd. IV. Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1965, s. 40.
• nieznana numeracja

• kategoria na podstawie materiałów źródłowych

19 droga państwowa Szczecin – Dąbie – KobylankaStargard Szczeciński – Recz – Kalisz Pomorski – Wałcz – Piła – Wyrzysk – Nakło – Bydgoszcz – Solec Kujawski – Toruń – Kikół – Lipno – Sierpc – Drobin – Płońsk lata 60.–lata 70.
 • Mapa samochodowa Polski 1:1 000 000, Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1962.
 • Atlas samochodowy Polski 1:500 000. Wyd. IV. Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1965, s. 40-41, 44-45, 48-49, 73, 76-77.
18 droga państwowa: do 1985
droga krajowa: od 1 X 1985[2]
granica państwaMierzyn – Szczecin lata 70.–1986
 • Mapa samochodowa Polski 1:1 000 000, wyd. trzecie, Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1975.
 • Samochodowy atlas Polski 1:500 000. Wyd. V. Warszawa: PPWK, 1979. ISBN 83-7000-017-7.
 • Samochodowy atlas Polski 1:500 000. Wyd. VI. Warszawa: PPWK, 1980.
 • Samochodowy atlas Polski 1:500 000. Wyd. IX. Warszawa: PPWK, 1984.
 • Samochodowy atlas Polski 1:500 000. Wyd. IX. Warszawa: PPWK, 1985.
T81 droga międzynarodowa: do 1985
droga krajowa: od 1 X 1985
SzczecinStargardWałczPiłaNakło nad NoteciąBydgoszcz – (Solec Kujawski) – ToruńLipnoSierpcDrobinPłońsk lata 70.–1985 Na odcinku Bydgoszcz – Toruń droga T81 biegła śladem dzisiejszej drogi krajowej nr 80, z pominięciem Solca Kujawskiego
116 droga krajowa Szczecin – DołujeLubieszyngranica państwa 1986–2000

• Punktem początkowym/końcowym w Szczecinie był węzeł autostradowy Kijewo

• Droga przystosowana do ruchu ciężkiego – dopuszczalny nacisk na oś do 10 ton

10 Szczecin – StargardReczWałczPiłaWyrzyskBydgoszczZławieś WielkaToruńLipnoSierpcDrobinPłońsk od 14 II 1986

• W 2000 r. do przebiegu drogi włączono odcinek ze Szczecina do granicy polsko-niemieckiej

• Lokalne zmiany przebiegu spowodowane oddaniem do użytku odcinków drogi ekspresowej S10

Dopuszczalny nacisk na oś

edytuj

Od 13 marca 2021 roku na drodze dozwolony jest ruch pojazdów o nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 tony[3][4].

Do 13 marca 2021

edytuj

We wcześniejszych latach droga krajowa nr 10 była objęta ograniczeniami dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi:

Znak Dopuszczalny nacisk Lata obowiązywania Odcinek
  do 10 ton 2005[5]–2010 granica państwaLubieszynSzczecinStargard SzczecińskiWałczPiłaPawłówekBiałe BłotaWypaleniskaPryłubieToruńLipnoSierpcDrobinPłońsk
2010[6]–2011 granica państwa – Lubieszyn – Szczecin – Stargard Szczeciński – Wałcz – Piła – Pawłówek – Białe Błota – Wypaleniska – Przyłubie – Toruń – Lipno – Sierpc – Drobin – Płońsk 7
2011[7]–2012 granica państwa – Lubieszyn – Szczecin – Stargard Szczeciński – Wałcz – Piła – Pawłówek – Białe Błota – Wypaleniska – Przyłubie – Toruń 1
2012[8]–2015
 • granica państwa – Lubieszyn – Szczecin 3
 • Wałcz 22 – Piła – Pawłówek – Białe Błota – Wypaleniska – Przyłubie – Toruń 1
2015[9]–2017
2017[10]–2021 granica państwa – Lubieszyn – Szczecin (3, węzeł „Szczecin Kijewo”)

Ważniejsze miejscowości leżące na trasie 10

edytuj

Bezpieczeństwo na drodze

edytuj

Bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów

edytuj

Na początkowym odcinku obwodnicy Płońska droga posiada pobocze asfaltowe. Następnie aż do Sierpca jezdnia została poszerzona do 10 metrów. Na odcinku obwodnicy bydgoskiej także występuje pobocze asfaltowe. Na odcinku o wspólnym przebiegu z drogą krajową nr 5 droga została przebudowana do parametrów dwujezdniowej drogi ekspresowej.

Galeria

edytuj

Zobacz też

edytuj

Przypisy

edytuj
 1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad: Zarządzenie nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 października 2017 r. w sprawie klas istniejących dróg krajowych. gddkia.gov.pl. [dostęp 2017-10-22]. (pol.).
 2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz.U. z 1985 r. nr 14, poz. 60)
 3. Ustawa z dnia 18 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 54)
 4. Art. 41. 1. Po drogach publicznych dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędo-
  wej do 11,5 t, z uwzględnieniem art. 41a ust. 1 oraz z wyjątkiem określonym w art. 41b ust. 1.

  2. Dopuszcza się wprowadzenie albo ustanowienie zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej powyżej 10 t albo powyżej 8 t:

  1) po określonej drodze publicznej lub jej odcinku,
  2) w strefie obejmującej co najmniej dwie drogi publiczne lub ich odcinki
  – zwanego dalej „zakazem”. (...)

  7. Nie można wprowadzić ani ustanowić zakazu na:

  (...)
  3) drogach krajowych lub ich odcinkach, z wyjątkiem dróg krajowych zarządzanych przez prezydentów miast na prawach powiatu.

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693)
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t (Dz.U. z 2005 r. nr 219, poz. 1861)
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t (Dz.U. z 2010 r. nr 138, poz. 933)
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t (Dz.U. z 2011 r. nr 124, poz. 704)
 8. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 września 2012 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t (Dz.U. z 2012 r. poz. 1061)
 9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t (Dz.U. z 2015 r. poz. 802)
 10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t. (Dz.U. z 2017 r. poz. 878)

Linki zewnętrzne

edytuj