Wikiprojekt:Tabele władców

Prezydent Polski

Przewodniczący Rady Państwa

Polska

Rada Regencyjna Królestwa Polskiego

Naczelnik Państwa

Premier Polski

Prezydent Polski na uchodźstwie

Premier rządu RP na uchodźstwie

Generał-gubernator warszawski

Generalny gubernator ziem polskich (okupacja niemiecka)

Książę Polski

Król Polski

Książę Małopolski

Książę Wielkopolski

Książę Warszawski

Premier Rządu Narodowego

Król Polski (tytularny)

I sekretarz KC PZPR

Władca Akadu

Król Armenii

Król Asyrii

Król Aten

Tyran Aten

Tyrani Aten

Król Baktrii

Król Babilonu

Król Bosporu

Król Bitynii

Władca Chin

Cesarz Chin

Król Cyreny

Władca Egiptu

Władca Elamu

Król Elimei

Król Epiru

Wódz Galów

Tyran Heraklei

Władca Hetytów

Król Ilirii

Władca Indii

Król Judy i Izraela

Król Izraela

Król Judy

Król Judei

Król Kapadocji

Król Kartaginy

Król Kommageny

Władca Korei

Tyran Koryntu

Król Lidii

Król Linkos

Król Macedonii

Król Mauretanii

Król Medów

Władca Mitanni

Król Nabatei

Król Numidii

Król Paflagonii

Król Partów

Władca Pergamonu

Król Pergamonu

Władca Persji

Król Pontu

Król Rzymu

Dyktator Rzymu

Cesarz Rzymu

Władca Seleucydów

Król Sparty

Król Sydonu

Tyran Syrakuz

Król Tracji

Król Tyru

Władca Urartu

Król Aksum

Król Anglii

Hrabia Aragonii

Hrabia Aragonii i król Nawarry

Król Asturii

Hrabia Barcelony

Książę Bawarii

Król Bernicji

Książę Burgundii

Cesarz Bizancjum

Chan Bułgarii

Car Bułgarii

Książę Czech

Król Daków

Król Danii

Król Deiry

Król Essexu

Król Francji

Król Franków

Król Franków wschodnich

Król Franków zachodnich

Władca Franków w Austrazji

Władca Franków w Burgundii

Władca Franków w Neustrii

Król Gruzji

Hrabia Holandii

Wódz Hunów

Cesarz Japonii

Władca Jutlandii

Kalif

Hrabia Kastylii

Król Kastylii

Król Kentu

Wielki książę Kijowa

Patriarcha Konstantynopola

Król Leónu

Król Longobardów

Król Mercji

Król Nawarry

Król Nortumbrii

Król Norwegii

Książę Obodrzyców

Król Ostrogotów

Hrabia Palatynatu

Papież

Król Persji

Hrabia Portugalii

„Święty” Cesarz Rzymski

Cesarz Rzymski (niemiecki)

Książę Saksonii

Król Szkocji

Król Szwecji

Król Wandalów

Doża Wenecji

Książę Węgier

Król Węgier

Książę wielkomorawski

Król Wizygotów

Cesarz Wietnamu

Król Aragonii i Nawarry

Król Irlandii

Państwo Almorawidów

Sułtan Wielkich Seldżuków

Król Aragonii

Król Aragonii i hrabia Barcelony

Margrabia Brandenburgii

Władca Cypru

Król Czech

Cesarz Etiopii

Kalif Maroka

Król Portugalii

Książę Rusi halickiej

Wielki mistrz zakonu krzyżackiego

Król Albanii

Współksiążę episkopalny Andory

Współksiążę francuski Andory

Król Aragonii i Walencji, hrabia Barcelony

Książę Dolnej Bawarii

Książę Górnej Bawarii

Król Kastylii i Leónu

Książę Litwy

Wielki książę litewski