Związki chemiczne według pierwiastków

Związki chemiczne według pierwiastków – lista wzorów sumarycznych związków chemicznych, których artykuły w Wikipedii zawierają infobox związku chemicznego. Lista uporządkowana jest alfabetycznie według nazw pierwiastków.

Aktyn

AcBr3 AcCl3

Ac2O3

Ameryk

AmF3

Antymon

Sb1

SbSI SbH3 H18Na3O9SbS4 C7H18NO8Sb SbF5 SbCl3 SbCl5 AlSb H3O3Sb GaSb YSb F9SbXe F12IrSbXe HSbF6

C12H35Na3O26Sb2 C8H4K2O12Sb2·3H2O F14Sb2Xe F12Sb2Xe Sb2O3

AuF22Sb4Xe4

Argon

ArFH ArBeO ArH

Arsen

As1

AsF5 C8H10AsNO5 AsH4NO2 C2H7AsO2 AsH3 C12H9AsClN C13H10AsN C12H10AsCl C2H6AsCl C12H15AsN6OS2 H3AsO4 C2H5AsCl2 CH3AsCl2 C6H5AsCl2 AsCl3 H3AsO3 CuHAsO3 C13H10AsCl Ag3AsO4 AsF9Xe2 AsF11Xe NaAsO2 AsCl5 GaAs

As2

As2I4 As2Se As2O4 As2S3 As2Se5 C4H12As2 As2S5 As2O5 C12H14As2N2O2

C3H6As4O3 As4O6

C4H6As6Cu4O16

Astat

HAt

Azot

N1

C23H42NO2Cl C13H17NO C5H6ClCrNO3 C15H21NO C25H25NO C17H27NO3 C11H26NO2P C11H14ClN C20H27NO3 C6H7N C6H12NNaO3S C10H17N C18H25NO C17H23NO C17H21NO C17H23NO C13H21NO3 C17H21NO4 CH3NO3 C17H23NO3 C10H15NO C37H67NO13 C17H21NO3 C3H3NO ClH4NO C7H7NO2 C9H9NO3 C19H31NO2 BiNO4 C21H26ClNO C32H39NO4 C32H39NO2 C19H23NO3 C18H21NO3 C18H21NO4 C30H53NO11 NO2 C10H7Cl2NO C9H12NO5PS C21H25NO3 C11H15NO C28H22Cl2FNO3 C10H7O2N C9H5ClINO C7H7ClNNaO2S C18H21NO3 C10H10NS Sr(NO3)2 C22H29NO5 C12H17NO2 C18H31NO4 C13H17N C9H9N C8H5NO2 C10H9NO2 C22H23NO7 C6H11NO3S C18H37NO2 C5H11NO2 C6H5NO3 C12H17N C11H13NO3 C16H21NO3 C6FeK4NK6 C8H10AsNO5 C8H17NO AsH4NO2 C19H26BrNO4 C53H83NO14 C6H7N C8H11NO4S2 C16H21NO3 C22H22F3N C30H47NO4S C15H17NO2 C14H10F3NO5 Zn(NO3)2 C4H9NO2S C3H7NO2 C21H23ClFNO2 NH4ClO4 H3NO C5H14NO+ AlN C3H7NO2 C5H11NO2 C13H9N C8H9NO5 C13H19NO4S C4H9NO2 C12H9N C21H35NO C20H27N C19H20ClNO4 C21H29NO C17H25NO4 C18H29NO3 C22H19Br2NO3 NO3 C7H7NO2 C43H53NO14 C18H18F3NO4 C14H9ClF3NO2 C5H10NNaS2 C18H19Cl2NO4 C23H31Cl2NO3 C7H11NO2 C19H21N C8H7NO4S C19H21NS C9H17NO7 C11H19NO8 C21H23NO2 C21H25NO3 C27H35NO5 C17H19NO3 C18H27NO4 C24H25NO3 C19H27NO4 C25H35NO4 C17H21NO3 C17H21NO4 C18H21NO2 C18H23NO3 C38H51NO4 C17H19NO4 C20H23NO4 C20H25NO4 C25H25NO C25H25NO C21H22ClNO C21H23NO2 C23H21NO C22H25NO2 C24H22ClNO C20H19FINO C23H21NO C26H27NO2 C22H25NO C26H24FNO C20H19NO6 C19H31NO C8H17NO2 C19H21NS C6H7NO3S C18H17NO3 C4H9N C22H27NO2 C10H7NO3 NaNO2 NO C17H23NO2 C8H7NO2 C3H6BrNO4 C22H31NO3 C20H23N C16H15N C10H13NO2 C10H14ClN C9H13NO2 C12H15NO3 C22H28NO2 C11H16ClNO2 C14H21N C16H23N C15H23NS C3H7NO2Se C14H17NO6 C17H26ClNO C8H13NO2 C43H68ClNO11 C7H7NO C18H18ClNS C17H27NO2 C25H35NO9 C3H8NO5P C12H14BrNO2 C17H26ClN C12H16F3N C26H30Cl2F3NO C2H3NO C26H27NO9 C10H19NO C20H18ClNO6 C12H11NO2 C20H30NO3Br C30H32Cl3NO C12H7NCl2O2 C10H15NO C9H13N C12H11N C8H17N C4H11N HCNO NH4MnO4 C12H19NO4 C20H25NO C21H25N C15H21NO6 HOCN C9H9NO3 C9H12FN C8H15N CH5NO2 C18H23NO3 C16H25NO4 C17H19NO4 C25H33NO4 C15H25NO3 C7H9N C20H27NO4 C12H16ClNO3 CKNS C19H13NO C6H11NO2 C19H23NO3 C11H15NO C23H31NO7 CCl3NO2 C12H9AsClN C18H23NO3 C9H7N BrCN C13H9NO C19H20FNO3 C10H14NO5P C11H9Cl2NO2 C13H10AsN C8H6BrN CF3NO2 C9H11NO4 C5H9NO4 C7H5N C2H7NO BN C9H9NO4 C19H19NOS C8H7NO2 C10H24NO3PS C19H27NO C6H11NO GaN C21H21N C14H11Cl2NO2 C4H10NO3PS C8H9NO2 Mn(NO3)2 C2H7N C26H21F6NO5 C5H11NO2 C19H17NO7 C7H9NO2 C19H21NO C24H23NO C6H8ClNS C10H21NO4 C22H25F2NO4 C22H18Cl2FNO3 C19H19NS C19H18F3NS C24H25F4NOS C3H9N C4H4KNO4S C11H15NO C19H23NO2S C20H23NS C26H27NO C25H25NO2 C24H22FNO NH4HS C56H87N016 C5H9NO H3NO3S C10H12FNO C18H38FN CH4NO5P C4H9NO3 C5H11NO2S C14H11NO5 C10H15NO C18H19NO3 C9H13NO2 C17H21NO C13H21NO2 C24H29NO9 C8H13NO C11H17NO NH4[Cr(NCS)4(NH3)2] C11H17NO3 C12H17NO3 C21H46NO4P C3H3NS C7H11NO4 C17H25NO3 C7H15N C2H5NO2 C15H15NO3S C50H83NO21 C7H18NO8Sb C14H11N C5H11NO2Se C11H15NO3 C45H57NO14 C24H31NO C14H17NO6 C11H17NO3 C19H23NO5 C13H21NO3 C28H31NO5 C17H18ClNO C18H29NO2 C26H33NO6 C21H23Cl2NO6 C23H25N C19H35N C12H17NO C12H7Cl2NO3 C11H21N C20H27NO3 C19H20ClNO5 C18H18ClNO5 C16H22ClNO4 C31H67Cl3NO4 C13H19NO UO2(NO3)2 C16H19N C12H18ClN C16H23NO C21H18NO4 C16H16ClNO2S NNaO3 C8H20NO6P C21H29NO2 C6H7NO C15H23NO C9H9NO2 C4H7NO C16H23NO C19H15NO6 C10H12ClNO2 C20H31NO C47H73NO17 C10H9NO3 BH6N C17H19NO3 C25H31NO6 C25H43NO18 C6H15N C12H19NO3 C19H22BrNO4S2 C12H17NO2 C13H21NO3 C19H21NO3 C6H13NO5 C3H9NO CHNS AlH4NO8S2 C4H5NS CH3NO2 C16H23NO C7H5O4N Li3N C35H36ClNO3S C16H16ClNO3 C5H11NO4S C21H18ClNO6 C20H23NO4 Hg(NH2)Cl C21H22NO4 C22H19NO4 C20H18NO4 C25H37NO4 C5H13NO C11H15NO2 C16H23NO2 C6H11NOS2 C4H9NO2 C20H21NO4 C12H11N1O1 C19H27NO3 C6H13N C12H19NO2 CHCl2NO C10H14FNO2 C20H25NO2 C2H5N C2H3N C7H13N C3H7N CH3NO2 C10H9N CH3NO C3H3N C3H5N C3H5N C22H40BrNO C9H7NO C12H21N C40H59NO11 C6H8ClN C12H11NO3 C21H23NO6 C27H33NO11 C10H19NO8 C3H7NO C3H7NS C15H23NO2 C14H22ClNO2 C15H23NO3 C24H29NO5 C16H25NO2S C24H33Cl2NO5 C13H19Cl2NO2 NI3 C18H13N1O5/8/11S1/2/3Na1/2/3 C17H17NO2 C4H9NO C8H11N H5Hg2NO3 C2H5NO2 Al(NO3)3 C22H23NO4S2 C30H46NO7P C8H15NO6 C7H5NO4 C12H13NO2 C24H26FNO4 C2H3NO2 ClH4NO3 C3H9N C28H31NO2 C9H9NO C5H9NO4S C3H7N C12H19NO2 C13H18ClNO C8H9NO2 C10H15NO2 Bi5O(OH)9(NO3)4 C17H27NO4 C17H27NO4 C25H35NO5 C20H21NO2 C6H11NO3 Mg(NO3)2 C7H5NS C2H7NS C5H5NO2 C18H23NO4 C7H4Cl3NO3 C3H11NO7P2 C8H11NO5S C14H18ClNO C4H14NO2PS2 NCl3 C9H17NO3 C9H8Cl3NO2S C25H24FNO4 C12H7NO4 C26H34FNO5 C30H37NO4 C7H9N C12H17NO C13H12BrNO2 C19H28BrNO3 C29H34BrNO2 CH5NO3 C5H9NO3S C21H38ClN C20H23N C6H9NO6 C7H15NO3 C12H9NS AgCNO C28H27NO4S C15H23NO4 C8H10NO6P C8H15NO2 C10H9N C12H26NO2PS C22H29NO2 C13H15NO2 C18H21NO4 C14H19NO2 C13H17N1O2 C9H15NO3 C9H13NO2 C10H17NO2 C11H17N C12H17NO C15H21N C10H15N C4H9NO C13H17NO C8H11N C11H15NO C11H21NO3 C11H13NO C13H21NO3 C13H19NO3 C12H19NO2S C13H21NO2S C14H23NO2S C17H21NO2S C14H23NO2S C13H21NO2 C18H22ClNO C13H21NO3 C14H23NO3 C13H21NO2 C11H15D2NO3 C12H19NS2 C17H19NO C13H17NO3 C10H11NO3 C21H23NO C42H69NO15 C22H23F4NO2 C18H18ClNOS C17H16ClNO C21H23BrFNO2 C26H30NO4S2Br C4H8NNaO6 C19H19NO4 C16H22ClNO2 C12H21N1O8S1 C14H19NO C17H25NO2 C18H22BrNO3 C17H23NO C22H27NO3 C23H31NO2 C18H25NO2 C23H31NO2 C17H25NO2 C23H29NO3 C17H25NO2 C21H29NO C23H31NO2 C17H25NO2 C21H29NO C16H23NO2 C24H31NO C20H25NO3 C21H29NO C14H17NS2 C15H19NS2 C23H29NO2 C22H27NO C24H29NO C23H29NO3 C21H31NO4 C15H21NO3 C21H27NO C24H27NO2 C15H21NO C22H29NO2 C16H21NO C20H25NO C16H17NO3 C23H29NO C16H23NO2 C18H25NO C17H19NO4 C14H11Cl2NO4 C16H21NO2 C10H12ClNO C16H21NS2 C15H21NO2 C15H21NO2 C21H25NO2 C2H3NO5 C21H25N H2NNa C7H9NO6S C9H19NO4 C21H44BrNO2 C9H13N C7H5NO4 C26H28ClNO C19H33NO2 C2H5NO2 C33H47NO13 C10H9NO3S C4H4ClNO2 C8H11NO3 C13H19NO2 C14H21NO2 C29H35N1O2 C14H17NO6 C10H15NO2 C18H15N C12H21N C3H9NO3 C20H41NO3 C18H22ClNO3 C14H13N C17H21NO2 C20H29NO3 C4H11NO C26H29NO C24H29NO3 C18H13NO3 C8H9NO C21H27NO3 C10H15N C11H17NO2 C8H7N C4H5N C10H13NO2 C10H14BrNO2 C10H14ClNO2 C10H15N C10H15NO C17H25N C9H13NO C13H16ClNO C15H21NO2 C18H25NO C16H25NO2 C12H19NO2 C12H18FNO2S C9H17NO5 C5H5N C10H15NO2 C12H19NO2 C11H17NO2 C12H19NO2 C11H16INO2 C6H5NO2 C9H20NO2 HNO2 C19H21NO4 C5H11N C21H27NO C14H19NO2 C9H13N C17H21N C9H13NO C10H21N Cu(NO3)2 C29H41NO4 C2H5NS C12H17NO2 C9H11NO C10H13NO C22H37NO2 C15H15NO2S C3H7NO2 C15H12I3NO4 C18H27NO3 C21H23NO3 ClH2N C5H7NO ClNO Fe(NO3)3 C5H12NO3PS2 C6H7N C4H13NO7P2 C17H19NO C6H7N C9H11NO3 C24H21F2NO3 CClN C25H29I2NO3 C10H13NO2 C2H7NO3S CH5N C9H7N C3H3NS NaCN C3H3N C16H13NO7 C17H17Cl2N C5H9NO3 C4H4BrNO2 C2H5NO C4H9NO2 C16H19NO4 C18H29NO3 C14H19NO5 C11H15NO C18H19NOS C3H7NO C7H11NO2 C9H15NO C9H13NO3 C7H16NO2 C17H23NO3 C18H21NO3 C17H19NO3 C10H15NO C2H5NO2 C21H23NO5 C17H21NO4 C7H7NO2 C7H7NO3 C8H9NO2 C20H21NO4 C45H73NO15 C19H21NO3 HCN KCN C17H18F3NO C3H7NO3 C5H11NO2 C9H11NO3 C34H47NO11 C22H25NO6 C9H11NO2 C3H7NO2 C3H7NO2S C4H7NO4 C6H13NO2 C5H9NO4 HNO3 C47H75NO17 C6H13NO2 C5H11NO2S C5H9NO2 C4H9NO3 C5H8NNaO4 C10H17NO5S C9H17NO2 C24H31NO4 C10H14NIO2 H3N C5H9NO3 ClH4N C8H11N KNO3 AgNO3 C11H15NO2 KNO2 Ca(NO3)2 C12H19O2NS C11H17NO3 C8H11NO C8H11NO3 C11H15BrNO2 C13H21NO2S C21H34BrNO3 C7H7NO3 C20H27NO11 Bi(NO3)3 C19H16ClNO4 CH3NO2 K2NO7S2 C3H5N C6H5NO2 C5H11NO2 C6H13NO2 C9H11NO2 C27H29NO11 C27H29NO11 C47H51NO14 C11H19NO9 C27H29NO10 C14H19Cl2NO2 C5H11Cl2N C17H21NO4 C25H37NO4 C16H21NO2 C24H51N C17H37N C29H53NO5 C7H5NO3S C22H27NO2 C10H13NO4 CH3NO C11H26NO2PS C9H15NO3S C44H69NO12 Ba(NO3)2 C51H79NO13 C2H3N C17H19NO3 C2H7N C35H47NO10 C2H7NO2 C15H11I4NO4 C8H11NO2 C3H5NO NH4VO3 C38H69NO13

N2

C22H23ClN2O8 C6H13N2O2P C15H21F3N2O2 C28H31N2O3Cl C9H10N2O C6H8N2O FeH8N2O8S2 C12H12N2O3 C5H10N2O3 (NH4)2CO3 C13H20N2O2 C2H4N2O6 C4H8N2O3 C16H10N2O2 C4H4N2O3 C14H18N2O5 C29H40N2O4 H8N2O6S C14H20Br2N2 C21H25ClN2O3 C21H25ClN2O3 C22H23ClN2O2 C19H19ClN2 C13H18Br2N2O C12H20N2O3S C16H20N2O4S2 C23H30N2O4 CH4N2S C19H24N2 C8H12N2O3 N2O3 C4H8N2O C53H72N2O122+ N2O4 C22H25N2OS+ C16H10N2Na2O7S2 C12H14N2S C15H12N2O2 C18H14Cl4N2O C6H12F2N2O2 C22H17Cl N2 C12H16N2 C19H20N2O2 C18H26N2O2 C12H12N2 C7H14N2O3 C14H16N2 C12H14Cl2N2 C9H12N2O2 C14H20N2 C16H24N2O HgN2O6 C12H9F3N2O3 C2H8N2O4 C11H16N2O2 C16H14N2O4 C22H26N2O4S C10H5ClN2 CaCN2 C6H10N2O4 C12H21N2O3PS CH2N2 C23H25F3N2OS H4N2O2 C20H21FN2O C17H22N2O3 C10H16O4N2 C3H8N2O C22H18N2 C17H26N2O C10H16N2O3S3 C10H24N2O2 C26H26F2N2 C22H16F2N2 C16H11ClN2O3 C17H12ClF3N2O C16H12ClFN2O C19H22N2 C25H32N2O2 C28H28N2O2 C20H24N2O5 C24H24N2O4 C24H26N2O4 C25H24N2O2 C15H10Cl2N2O C14H22N2O3 C8H12N2 C12H8N2 C16H18N2O4S C14H14Cl2N2O C30H26N2O13 C12H12N2O3 (NH4)2SO4 C16H14N2O2S1 C11H12N2O3 C15H11ClN2O C10H13ClN2 C13H19BrN2O2 C12H16N2O3 C28H34N2O3 C17H36GeN2 C8H5F3N2OS (NH4)2S2O8 C15H11ClN2O2 C9H18N2O4 C31H42N2O6 C10H14N2O C10H12N2 C19H23ClN2 C22H30N2O2S C23H30N2O C18H22N2 C12H16N2O3 C7H6N2 C3H4N2 C16H12Cl2N2O2 C15H16N2O6S2 C19H22N2 C13H16N2O2 C29H40N2O9 C10H14N2 C12H18Cl2N2O C21H25ClN2O4S C26H25F9N2O4 C10H12N2O3 C20H28N2O5S C19H17ClN2O C5H10N2O7P2 C15H22N2O C10H14N2O4 H2N2O2 C9H16N2 C38H72N2O12 C9H10Cl2N2O C9H11ClN2O C2Cl4N2O4 C6H3Cl3N2O2 C24H16O2N2 C7H6N2 C6H4N2O5 C21H27ClN2O2 C20H24N2 C18H33ClN2O5S C11H11F3N2O3 C23H36N2O2 C19H32N2O5 C12H10N2 C22H24N2O9 C6H12N2O3 C2H8N2 C18H34N2O6S C20H12N2Na2O7S2 C14H22N2O3 CH6N2 C20H24N2O2 C28H30N2O2 C10H14N2O5 C19H24N2OS C6H10N2O5 C6H12N2 C31H33F3N2O5S C15H20N2O2 C30H27BrN2S2 C23H26F4N2OS C12H16N2 C11H14N2 C14H20N2 C13H18N2O C20H12N2Na2O7S2 C9H13BrN2O2 C27H60F2N2O3 C18H14N2Na2O7S2 C9H12N2O6 C20H11N2Na3O10S3 C10H12N2O3 C12H19N2O2+ C8H14N2O2 C6H14N2O3 C30H32N2O2 C16H13ClN2O C14H20N2O C14H21N2O4P C7H15Cl2N2O2P C17H18N2 C9H8N2O2 C6H8N2 C16H26N2O5S C4H6N2 C15H20N2O19P2 C14H20N2O6S C21H26N2S2 C4H4N2 H8N2O7U2 C27H30F6N2O2 C11H12N2S C14H24N2O7 C34H57BrN2O4 C15H24N2O2 C17H20N2O2 C18H14F4N2O4S C10H12N2O4 C17H24N2O C11H9I3N2O4 C22H18I6N2O9 C22H32N2O6 C12H20N2O3 C21H26N2O5 C24H28N2O3 C16H22N2O3 C6H14N2O2 C13H18N2O2 C20H25N2O6 C23H28N2O3 C27H28N2O7 C24H34N2O C28H40N2O5 C11H16N2O3 C10H16N2O3 C11H18N2O3 C10H16N2O3 C11H18N2O3 C11H16N2O3 C25H27ClN2 C11H12Cl2N2O C9H10N2O C20H17ClN2O3 C17H14Cl2N2O2 C18H17ClN2O2 C17H14BrFN2O2 C18H13ClN2O C18H14ClFN2O3 C13H22N2 C7H14N2 C37H41N2O6 C2H4N2 C6H16N2 C22H36N2O5S C20H25ClN2O5 C12H6N2O8SSr2 C14H22N2O3 C19H24N2O4 C12H18N2O3S C18H12N2Na2O6S C5H10N2O2 C15H22N2O C2H8N2 AgClH6N2 C14H18N2O2 C4H10N2O2 C16H17ClN2O C19H24N2O3 C6H8N2O2S C37H40N2O6 Cr2H8N2O7 C17H18N2O6S C20H25BiI4N2O2 C14H14N2O C15H12N2O C19H22N2O C15H17ClN2O2 C16H30N2O3 C18H17ClN2O2 C18H20N2O6 C21H26N2O7 C7H12N2 CH2N2 CH4N2 (NH4)2HPO4 C2H6N2 C7H14N2O4S2 C2H6N2 C17H22N2O4 C52H66N2O17 C2H4N2 C9H11N2S C23H24N2O4S C17H20F6N2O3 C24H28N2O3 C24H18F2N2O5 C17H20N2O5S C14H22N2O3 C9H12N2S C12H12N2O2S C9H6N2O2 C26H28N2 C6H10N2O2 C27H36N2O5 C10H14N2O5 C10H12CaN2Na2O8 C10H14N2O4 C18H28N2O4 C24H34N2O5 C20H26N2O5S C24H28N2O5 C22H30N2O5S2 C27H34N2O7 C16H18N2O C16H8Br2N2O2 C16H8N2Na2O8S2 C23H32N2O5 C25H30N2O5 C26H32N2O5 C13H14N2 C2H2N2O4 C18H14N2Na2O8S2 C12H18N2O4 C8H7ClN2O2S C31H36N2O11 C27H31N2NaO6S2 C3H6N2 C16H15ClN2OS C10H12N2 C21H26N2O3 C3H8N2 C16H13ClN2O2 C18H22N2 C13H10N2O4 C24H26N2O4 C14H20N2O C23H33N2O2 C16H24N2O3S C20H21FN2O C22H26N2O4 C15H10BrClN2O C22H25ClN2OS C22H25ClN2OS C13H14N2 C6H11BrN2O2 C7H13BrN2O2 C14H22N2O2 C10H14N2O8Na2 C16H16N2O3S C2H8N2 C27H42N2O5S C17H20N2O6S C18H22N2O5S C16H18N2O5S C16H16N2O2 C18H28N2O C2H4N2O2 C23H30N2O C27H36N2O4 C9H20N2O2 C11H20N2O2 C8H14N2O4Pt PtCl2(NH3)2 C8H6N2 C14H12N2O2 C7H8N2S C15H22N2O2 C6H20N2O12P4Sm C17H16F6N2O N2O5 C16H24N2O C31H29ClN2O6S2 C16H20N2 C16H19ClN2O C14H24N2O10 C16H24N2 C17H20N2S C14H14N2 C16H15ClN2 C14H20N2O2 C10H12N2O C18H20N2 C15H12N2O2 C16H10Na2O7S2N2 C20H11N2Na3O10S3 C27H25N2NaO7S2 C24H26N2O13 C37H34N2Na2O9S3 C11H14N2S C19H24N2O2 C13H16N2 C17H19ClN2S C8Cl2N2O2 C22H27N2Cl C13H14N2O3 C13H16N2 Zn(CN)2 C12H16N2 C15H11ClN2O C23H32N2O3 C23H25ClN2 C13H12N2O5S C19H38N2O3 C10H14N2O3 C14H18N2O3 C12H18N2O2S C6H10N2O2 C14H20N2O3 C17H16N2O3 C20H26N2 C16H23BrN2O3 C18H22N2S C17H14Cl2F2N2O3 C21H26N2OS2 C16H24N2O2 C24H26N2O6 C18H22N2S C20H26N2OS C20H28N2O5 C4H6N2 C22H28N2O2 C21H28N2O C17H26N2O C20H30N2O3 C23H30N2O2 C32H31BrN2O2 C10H12CaN2Na2O8 C14H9Cl3N2OS C24H27FN2O4 C23H30N2O C22H28N2O C21H28N2OS C13H16N2 C12H18N2O3 C23H30N2O2 C21H28N2OS C22H28N2O2 C22H27FN2O CH6N2O2 C15H24N2O4S C19H20N2O3S C24H30N2O3 C25H32N2O3 C14H20N2O C12H9F3N2O2 C6H15ClN2O2 C21H16N2 C11H8N2O5 C9H15N2O15P3 C8H10N2S C9H14N2O12P2 C22H24N2O8 C3H6N2O2 C9H6Cl2N2O3 C2N2 C6H12N2O2 C6H12N2O4S C11H12N2O C6H12N2O4 C4H4N2O2 C20H26N2O C13H14N2O C12H16N2 C33H40N2O9 C11H8N2 C16H16N2O2 C22H26N2O2 C12H16N2O C12H16N2 C11H15N2O4P C20H26N2O2 C23H26N2O4 C16H24N2 C10H16N2O8 C13H12N2O C5H6N2O2 C4H4N2O2 C4H4N2 C4H6N2O2 C5H6N2O4 C5H6N2O4 C16H13ClN2O C35H60N2O42+ C13H17ClN2O2 C14H22N2O C15H10Cl2N2O2 C16H13ClN2O2 C8H12N2 C16H14N2O C17H22N2O C4H10N2 C11H16N2 C11H13F3N2 C13H8Cl2N2O4 C11H8N2O C27H34N2O4S C4H2N2O4 Hg(SCN)2 C11H17N2NaO2S C22H24N2O8 C5H4N2O4 C14H16N2O2 C14H30Cl2N2O4 C65H82N2O18S2 C12H11ClN2O5S C4H8N2O7 C11H13ClN2 C16H28N2O4 C5H14N2 C6H6N2O3 C7H9N2O C20H28N2O5 C28H14N2O4 C23H28N2O5S2 C8H8N2O2 C15H26N2 C43H74N2O14 C10H16N2O3S C20H24N2O2 C21H26N2O3 C22H28N2O N2H4 CH4N2O C10H14N2 C10H12N2O C12H14As2N2O2 C6H14N2O2 N2O C17H20N2S C11H12N2O2 C4H8N2O2 C21H22N2O2 C11H14N2O C6H12N2O6 C11H12Cl2N2O5 CH4N2O2 C6H12N2O4S2 H4N2O3 C5H11N2O2P C10H12N2 C12H17N2O4P N2O6Pb C16H24N2 C17H26N2O C2HgN2O2 C11H14N2 C13H16N2O2 C12H16N2O C12H16N2O C13H18N2O C9H13N2O9P C17H18N2O6 C6H8N2O8 C41H76N2O15 C8H10N2O3S C60H88N2O19 C29H33ClN2O2 C5H12N2O2 C33H35FN2O5 C14H11ClN2O4S C7H10N2OS PtCl2(NH3)2 C6H14N2O2Pt C7H15Cl2N2O2P C4H3FN2O2 C13H18Cl2N2O2 C10H20N2S4 C3H4N2 C12H8N2 C27H38N2O4 C16H22N2O2 C4H12N2

N3

C6H13N3O3 C13H11N3 C21H20BrN3 C4H10N3O5P C7H8ClN3O4S2 C22H24ClN3O C8H13N3O4S C15H21N3O2 C16H13N3O3 C21H24FN3O4 C14H22ClN3O2 B3N3H6 C129H223N3O54 C16H17N3O C6HN3O8Pb C22H29FN3O9P C17H18FN3O3 HN3 C22H23N3O4 NaN3 C2H5N3O2 C19H24N3O Pb(N3)2 C8H7N3O2 C37H27N3Na2O9S3 C20H25N3S C16H17N3O4S C18H19N3O5S C16H19N3O4S C17H14F3N3O2S C20H33N3O3S C18H26ClN3 C22H26F3N3OS C8H7N3O5 C23H28ClN3O5S C15H21N3O3S C27H33N3O6S C20H25N3O C21H23ClFN3O C29H25N3O5 C16H25N3O C16H21N3O2 C23H27Cl2N3O2 C31H33N3O6S C14H15N3O5 C18H21N3O3S C16H15N3F2O4S C15H13N3O4S C17H19N3O3S C16H14N3F3O2S C8H10IN3 C6H12N3PS C13H21N3O C14H13N3O4S2 C18H19N3O3S C12H17N3O4S C12H15N3O2S C14H21N3O3 C22H27N3O2 C15H21N3O C22H19N3O4 C5H13N3 C6H2N3NaO7 C20H12N3O7SNa C15H14ClN3O4S C11H18N3O2+ C7H19N3 C19H21N3O C17H19N3 C21H31N3O5 C13H17N3O C31H53N3O49S8 C4H7N3O C12H21N3O5S3 C17H27N3O4S C10H7N3S C22H27N3O3S2 C20H25N3O2 C30H53N3O6 C24H28ClN3OS C16H18FN3O3 C22H23N3O9 C12H9N3O C9H13N3O C12H11N3O6S2 C12H13N3 C22H29N3O C22H27N3O C10H17N3O5 C15H16ClN3S C23H29ClFN3O4 C10H21N3O C18H20FN3O4 C18H26ClN3O C20H22ClN3O C8H11N3O3S C27H37N3O7S C19H26I3N3O9 C28H24FN3O5 C13H21N3O3 C36H41N3O6 C19H19N3O6 C27H29N3O6 C29H38FN3O3 C28H31N3O6 C30H35F2N3O C31H36ClN3O5S C16H13N3O3 C19H18ClN3O3 C7H13N3 C18H21N3O4 C8H14N3O6P C19H19N3O5S C23H27N3O7 C20H24ClN3S C26H29N3O6 U2N3 C18H19N3O2 C55H74IN3O21S4 C12H11N3 C19H21N3O5 C3H3N3O3 C15H11N3S C22H25N3O2 C20H33N3O3 C7H6ClN3O4S2 C14H16ClN3O4S2 C9H11Cl2N3O4S2 C18H29N3O5 C17H25N3O5S C22H25N3O7S C16H19N3O4S C6H9N3O3 C17H19N3 C16H18ClN3S C20H27N3O6 C5H5N3O C18H25N3O2 C16H20F1N3O4 C11H17N3O8 C16H16ClN3O3S C22H28FN3O6S C39H43N3O11S C10H7Cl2N3O C43H51N3O11 C25H35N3O6S C20H13N3O3 C29H31F2N3O C18H14ClN3O2S C22H29N3O6S C18H21N3O C6H9N3O2 C24H26BrN3O3 C21H29N3O C4H4FN3O C19H22FN3O3 C15H33N3O2 C23H29N3O2S2 C19H18ClN3O5S C19H17Cl2N3O5S C19H17ClFN3O5S C9H16N3O14P3 C21H26ClN3OS C16H21Cl2N3O2 C20H23N3O4 C10H13N3O5S C25H39N3O8 C22H29FN3O9P C9H9N3O2S2 C13H13N3 C9H9Cl2N3 C16H14ClN3O C16H17N3O5S C18H13N3Na2O8S2 C18H20FN3O4 C17H20N3O3 C14H23N3O10 C18H19N3O C22H33N3O6 C18H18ClN3O C24H23N3O C23H30FN3 C25H27N3O2 C12H21N3O3 C29H37N3O6 C45H57N3O9 C19H21N3S C22H24FN3O2 C24H33N3O3S2 C21H24F3N3S C22H22FN3O2 C18H18ClN3S C28H37N3O3 C25H34FN3O2 C16H18FN3O2 C23H23N3O5 C8H10FN3O3S C23H18ClF2N3O3S C24H29N3O2 C21H30FN3O2 C6H3N3O6 C6H3N3O6 C15H22FN3O6 C14H15N3 C21H45N3 C6H5N3O C10H11N3O3S C15H13N3 C6H5N3 CH5N3O C17H19N3O3S C19H23N3 C5H9N3 C6H9N3O2 C4H9N3O2 C16H12FN3O3 C15H10ClN3O3 C15H11N3O3 C14H10BrN3O C18H13ClFN3 C9H16ClN3O2 C12H19N3O C6H3N3O6 C15H15N3O2 C12H9N3O4 C16H16ClN3O3S C14H20ClN3O3S C15H14FN3O3 C14H14N3NaO3S C10H17N3O6S C22H31N3O6S2 C20H33N3O4 C13H16N3NaO4S C6H3N3O9S C5H4FN3O2 C21H25N3O2S C20H25N3O C3H5N3O9 C7H5N3O6 C25H30N3Cl C20H20N3·HCl C4H5N3O C14H21N3O2S C6H3N3O7 C8H9N3O4 C9H13N3O5 C6H7N3O C12H9O5N3 CH5N3 C5H9Cl2N3O2 C8H15N3O7 C9H11F2N3O4 C19H23N3O2 C15H23N3O4S C16H19N3O5S C23H29N3O

N4

CN4O8 C8H12N4 C10H26N4 C5H4N4O2 C12H13ClN4 C20H26N4O C16H11ClN4 C20H14N4 C17H20N4S C5H14N4 C9H14N4O3 C10H16N4O3 C17H21N4O9P C33H30N4O2 C43H58N4O12 C15H14N4O6S2 C10H14N4O4 C22H32N4O42+ C18H10N4Na2O6S2 C10H8N4O5 C15H10BrClN4S C10H8N4O4 C8H12N4O5 C25H22N4O4 C19H18N4O2 C24H34N4O5S C17H26N4O C33H34N4O6 C40H38N4O16 C32H37N4S+ C5H4N4O3 C6H6N4O4 Si3N4 C15H14N4O C5H4N4S C14H10N4O5 C21H16ClF3N4O3 C29H26ClFN4O4S C12H12N4O3 C13H24N4O3 C33H44N4O6 C7H8N4O2 CH4N4O2 C24H26ClFN4O C4H6N4O C16H16N4O8S C17H13ClN4 C14H16N4 C22H21N4ICl2O C16H10Cl2Na2N4O7S2 C46H62N4O11 C2H2N4O3 C22H24ClFN4O3 N4O C22H27FN4O2 C17H12Cl2N4 C34H31CuN4Na3O6 C11H12N4O2 C22H28N4O6 C22H30N4O2S2 C12H4Cl2F6N4OS C19H24N4O2 C10H10N4O2S C12H14N4O4S C24H23FN4O3 C21H17CIF4N4O4 C21H16F4N4O2S C22H18N4OS C24H36N4O6S2 C20H14N4 C35H38N4O6 C20H22N4O5 C18H19ClN4 C18H36N4O11 C15H17FN4O2 C27H18N4Na2O9S2 C23H21F7N4O3 C8H8N4 C28H26N4O3 CH4N4O4 C25H20N4O5 C33H50N4O6S C15H24N4O6S2 C22H20N4O8S2 C47H64N4O12 C14H14N4O4 C27H22Cl2N4 C20H21F3N4O C4H6N4O3 C2N4O8 C18H12N4S C8H6N4O5 C13H24N4O3S C19H25BN4O4 C17H15BrN4O2 C11H16N4O4 C10H18N4O6 C29H38N4O6S C10H12N4O5S C5H4N4O2 C28H31FN4O C7H10N4O2S C12H19N4O7P2S C10H22N4 C6H6N4O7 C19H22F2N4O3 C23H27FN4O2 C10H12N4O5 C18H16N4O4 C33H38N4O6 C18H18N4O2 N4O6 C55H72MgN4O5 C12H14N4O4S C23H27FN4O3 C21H21ClN4OS C9H5ClN4 C21H32Cl2N4O C27H34N4O C31H32N4O2 C22H28N4O3 C20H23ClN4O2 C25H25F3N4O6 C37H48N4O5 C28H36N4O2S C8H14N4O6 C9H14N4O4 C18H15ClN4 C6H18N4 C17H15ClN4S C20H19ClN4 C12H17N4OS C17H20N4O6 C5H4N4 C6H14N4O2 C13H22N4O3S C22H21Cl3N4O C3H6N4O3 C4H6N4O3S2 C5H8N4O12 C16H20N4O3S C13H18N4O3 C16H9N4Na3O9S2 C14H16N4O32+ C14H16N4O3 C8H10N4O2 C7H8N4O2 C7H8N4O2 C33H36N4O6 C6H12N4 C5H4N4O C12H14N4O4S2 C5H4N4O C15H18N4O5 C26H28Cl2N4O4 C14H18N4O3 C46H58N4O9 C46H56N4O10 C45H54N4O8 C10H11N4Na2O8P C18H14N4O5S

N5

C24H28ClN5O3 C36H47N5O4 C10H13N5O C38H47N5O7S2 C33H37N5O5 C17H19N5 C35H41N5O5 C23H25N5O5 C11H10BrN5 C14H15N5O5S2 C10H12FN5O4 C9H13N5O4 C21H27N5O4S C26H37N5O2 C20H29N5O4 C9H15N5O3 C10H13N5O5 C16H15N5 C10H15N5O11P2 C10H13N5 C17H15N5O C21H43N5O7 C21H32HgN5NaO7 C11H11N5 C9H7Cl2N5 C7H12ClN5 C8H15N5O C29H39N5O8 C10H12N5O7P Na2[Fe(CN)5NO] C43H65N5O10 C16H19N5O C26H19N5Na4O13S4 C25H45N5O13 C27H23N5O4 C17H11N5 C18H23N5O5 C19H21N5O2 C22H43N5O13 C16H26GdN5O8 C24H29N5O3 C52H72GdN5O14 C20H29N5O3 CHN5 C31H33N5O4 C9H14N5O4P C5H5N5O2 C5H5N5S C20H27N5O3 C14H13N5O5S2 C21H41N5O7 C19H37N5O7 C23H27N5O7S C10H16N5O14P3 C32H40BrN5O5 C9H8ClN5S C23H45N5O14 C9H12ClN5O C12H15N5O9S2 C29H41F2N5O C27H35N5O7S C11H15N5O5 C12H15N5O3 C11H16ClN5 C26H27N5O2 C9H15N5O C12H13N5O2S C28H17N5Na4O14S4 C21H31N5O2 C10H14N5O8P C18H23N5O2 C27H29N5O6S C14H17N5O3 C6H8ClN5O2S C8H10ClN5O3S C9H10ClN5O2 C5H5N5 C6H13N5O C10H13N5O4 C8H14ClN5 C33H35N5O5 C10H12N5O6P C10H14N5O7P C10H13N5O4 C10H13N5O3 C7H5N5O8 C16H15N5O7S2 C5H5N5 C10H16N5O13P3 C5H5N5O C10H15N5O10P2 C16H17N5O7S2 C13H17N5O8S2 C18H37N5O9 C4H11N5 C19H22ClN5O C8H11N5O3 C10H12ClN5O3 C10H12N5Na2O8P

N6

C23H32N6O4S C6H8N6O18 C36H24FeN6+2 C10H16N6S CuN6 C54H90N6O18 C18H18N6O5S2 C25H48N6O8 C17H17ClN6O3 C25H28N6O C3Cl6N6 C13H12F2N6O C20H21FN6O5 C6H6N6O2 C14H22N6O6 C25H48N6O10 C23H26FN6O9P C23H21ClN6O3 C21H32N6O3 C12H15AsN6OS2 K3[Fe(CN)6] C51H40N6O23S6 C24H20N6O3 C38H52N6O7 C14H18N6O C19H24N6O5S2 C22H22N6O5S2 C20H20N6O7S4 C19H18N6O5S3 C3H6N6 C12H4N6O14Pb C59H109N6O19P C29H30N6O6 C24H26N6O3 C8H10N6 C15H14N6O3 C48H56N6O8S2 C15H22N6O5S C24H25FN6O C36H66N6O6Tc+ C19H20Br2N6O4S N6 C37H48N6O5S2 C38H50N6O5 C27H35N6O8P C8H8N6O6 C6Fe2KN6 C32H22N6Na2O6S2 C22H30N6O4S C23H46N6O13 C3H6N6O6 C22H22N6O7S2 C6H10N6O C22H23ClN6O H24Mo7N6O24

N7

C9H7N7O2S C22H29N7O5 C50H67N7O8 C20H23N7O7 C40H43N7O7S C26H29F2N7 C20H25N7O6 C8H15N7O2S3 C29H31N7O C28H22F3N7O1 C24H29N7O2 C22H26ClN7O2S C23H21N7O C27H31N7OS C23H26ClN7O3 C6H8ClN7O C12H11N7 C58H73N7O17 C21H23N7O2S C27H44N7O20P3S C19H19N7O6 C21H39N7O12 C21H27N7O14P2 C21H36N7O16P3S C12H5N7O12 C8H11N7S

N8

C40H50N8O6 C8N8O16 C41H60N8O10 C49H54F2N8O6 C14H14N8O4S3 C24H40N8O4 C20H22N8O6S2 C21H40N8O6 C25H28N8O2 C19H20N8O5 C35H38Cl2N8O4 C95H110N8O44 C24H27N8O11PS4 C32H18N8 C35H48N8O11S C35H48N8O10S C20H22N8O5 C4H8N8O8 C18H18N8O7S3

N9

C18H23N9O4S3 C88H97Cl2N9O33 C66H75N9O24Cl2 C43H57N9O11 C27H33N9O15P2 C25H27N9O8S2

N10

C16H24N10O4 C49H66N10O10S2 C22H30Cl2N10 C52H88N10O15 C6H6N10 C2H6N10 C39H54N10O14S C20H28N10O19P4

C43H67N11O12S2 C54H69N11O10S2 C45H69N11O12S C35H49N11O9S2 C62H111N11O12

C6H6N12O12 C62H86N12O16 C29H48N12O8 C60H92N12O10 C43H66N12O12S2

C55H79N13O14S2 C54H85N13O15S

C50H68N14O10 C46H64N14O12S2 C25H44N14O8 C2N14 C63H88CoN14O14P

C52H74N16O15S2 C59H84N16O12 C56H68Cl4CuN16S4

C61H101N17O25S4 C66H103N17O16S C70H92ClN17O14 C55H84N17O21S3

C63H98N18O13S C59H84N18O14

C52H98N19O13 C59H89N19O13S

C98H138N24O33

C234H340N61O128P17S17

Bar

Ba1

BaC4H6O4 BaF2 BaSeO3 BaCO3 BaCrO4 BaO2 BaO Ba(OH)2 BaTiO3 BaB2O4 BaCl2 BaSO4 Ba(NO3)2

Ba2O6Xe

Beryl

Be1

BeBr2 Be(OH)2 BeH2 BeI2 ArBeO BeCl2 BeF2 BeO

Bizmut

Bi1

BiNO4 C7H5BiO6 C6HBiBr4O3 C18H6BiBr9O3 BiCl3 C20H25BiI4N2O2 BiCl(O) C7H5BiO4 BiH3 Bi(NO3)3 BiF3

Bi2Te3 Bi2O2(CO3)

Bi5O(OH)9(NO3)4

Bohr

BhO3Cl

Bor

B1

HBF4 BN HBO2 LiBH4 NaBH4 BH6N BF3 BBr3 BCl3 NaBO2 C19H25BN4O4 C6H15BO3 BKO3 BI3 H3BO3 NaBO3

B2O3 B2H6 BaB2O4

B3N3H6

B4Na2O7 B4C

B10H14

Brom

Br1

C2HBrClF3 C21H20BrN3 C7H7Br NaBr C6H5Br C19H26BrNO4 C8BrF17 C8H9Br C12H14BrCl2O4P C3H5BrO C11H10BrN5 C15H10BrClN4S C3H6BrNO4 C13H19BrN2O2 C12H14BrNO2 C20H30NO3Br BrCN C8H6BrN C30H27BrN2S2 C9H13BrN2O2 HBrO3 BrKO3 C34H57BrN2O4 C17H14BrFN2O2 C19H22BrNO4S2 BrK HBrO LiBr C22H40BrNO C4H7BrO2 C32H40BrN5O5 C24H26BrN3O3 C17H15BrN4O2 C15H10BrClN2O C6H11BrN2O2 C7H13BrN2O2 BrF3 BrF5 C4H7BrO C13H12BrNO2 C19H28BrNO3 C29H34BrNO2 C16H23BrN2O3 C21H23BrFNO2 C26H30NO4S2Br C18H22BrNO3 C32H31BrN2O2 C21H44BrNO2 AgBr C10H14BrNO2 C14H10BrN3O C4H4BrNO2 HBr C11H15BrNO2 C21H34BrNO3

Br2

C14H20Br2N2 C13H18Br2N2O BeBr2 C22H19Br2NO3 C4H8Br2S CaBr2 C16H8Br2N2O2 C20H8Br2HgNa2O6 C19H20Br2N6O4S Br2OS C27H28Br2O5S

BBr3 AcBr3 CHBr3

Br4

C21H14Br4O5S C6HBiBr4O3 NpBr4 C2H2Br4 HfBr4 C19H10O5Br4S

UBr5

Al2Br6

C18H6BiBr9O3

Cez

CsF CsOH CsAu CsCl

Cs2MoO4 Cs2CO3 Cs2O

Chlor

Cl1

C23H42NO2Cl C5H6ClCrNO3 C22H23ClN2O8 C4H10ClO2P C28H31N2O3Cl C11H14ClN C2HBrClF3 C24H28ClN5O3 C7H8ClN3O4S2 ClH4NO C21H26ClNO C21H25ClN2O3 C21H25ClN2O3 C22H23ClN2O2 C19H19ClN2 C22H24ClN3O C12H13ClN4 C6H5Cl C10H7Cl C14H16ClO5PS C9H5ClINO C7H7ClNNaO2S C2H6ClO3P TlCl C22H17Cl N2 C14H22ClN3O2 C16H11ClN4 C10H5ClN2 C21H23ClFNO2 C3H5ClO NH4ClO4 C8H7ClO C19H20ClNO4 C18H26ClN3 C22H27ClO3 C14H9ClF3NO2 C23H28ClN3O5S C16H11ClN2O3 C17H12ClF3N2O C21H23ClFN3O C16H12ClFN2O C21H22ClNO C24H22ClNO C15H10BrClN4S C70H92ClN17O14 LiCl Mg(ClO4)2 C15H11ClN2O C10H14ClN C10H13ClN2 C11H16ClNO2 C3H5Cl C17H17ClN6O3 C17H26ClNO C43H68ClNO11 C26H29ClO15 C18H18ClNS C21H16ClF3N4O3 C29H26ClFN4O4S C15H11ClN2O2 C5H9ClO C17H26ClN C20H18ClNO6 C19H23ClN2 ClO2 C22H19ClO3 C3H5ClO2 C21H25ClN2O4S Ca(ClO)2 C24H26ClFN4O C19H17ClN2O C12H16ClNO3 CHClF2 NaClO C15H14ClN3O4S C9H11ClN2O C12H9AsClN C3H5ClO C12H10AsCl ClF3 C7H12ClN5 C17H13ClN4 C21H27ClN2O2 C18H33ClN2O5S KClO4 C6H8ClNS C24H28ClN3OS C22H24ClFN4O3 Cl2H C2H6AsCl C19H15Cl C16H13ClN2O C11H11ClO3 ClNaO2 C15H16ClN3S C23H29ClFN3O4 C18H26ClN3O C20H22ClN3O C17H18ClNO C25H27ClN2 C12H15ClO3 C19H20ClNO5 C18H18ClNO5 C16H22ClNO4 C10H11ClO3 BhO3Cl C23H21ClN6O3 C31H36ClN3O5S C20H17ClN2O3 C18H17ClN2O2 C12H18ClN C18H13ClN2O C18H14ClFN2O3 C19H18ClN3O3 C16H16ClNO2S CH3Cl C10H12ClNO2 C18H19ClN4 C22H26ClN7O2S C20H25ClN2O5 C22H29ClO5 ClHO3S AgClH6N2 C35H36ClNO3S C16H17ClN2O C20H24ClN3S C16H16ClNO3 C54H45ClP3Rh C21H18ClNO6 Hg(NH2)Cl RbCl ClNaO3 C15H17ClN2O2 C18H17ClN2O2 C6H8ClN C7H7Cl C14H22ClNO2 C7H6ClN3O4S2 C14H16ClN3O4S2 CuCl C16H18ClN3S C16H16ClN3O3S ClH4NO3 C8H7ClN2O2S C16H15ClN2OS C23H26ClN7O3 C13H18ClNO C9H8ClN5S C18H14ClN3O2S C6H8ClN7O BiCl(O) C9H12ClN5O C16H13ClN2O2 C15H10BrClN2O C22H25ClN2OS C22H25ClN2OS C19H18ClN3O5S C19H17ClFN3O5S C14H18ClNO ICl C21H26ClN3OS C11H16ClN5 C31H29ClN2O6S2 C16H19ClN2O C21H38ClN C16H15ClN2 C16H14ClN3O AgCl HClO4 C17H19ClN2S LiClO4 C2H5ClO3S CH3ClO3S C13H10AsCl C18H18ClN3O C22H27N2Cl C7H9ClO C15H11ClN2O C23H25ClN2 C18H22ClNO C18H18ClNOS C21H21ClN4OS C9H5ClN4 C17H16ClNO C16H22ClNO2 C18H18ClN3S C20H23ClN4O2 C23H18ClF2N3O3S C10H12ClNO C6H8ClN5O2S C8H10ClN5O3S C9H10ClN5O2 C6H15ClN2O2 C26H28ClNO NaClO4 C4H4ClNO2 C18H15ClN4 C2H3ClO2 C17H15ClN4S C18H22ClNO3 C20H19ClN4 C8H14ClN5 C10H14ClNO2 C13H16ClNO KCl C16H13ClN2O C13H17ClN2O2 C16H13ClN2O2 C15H10ClN3O3 C18H13ClFN3 C9H16ClN3O2 HClO ClH2N HClO2 ClHO3 ClNO CsCl CClN C3H2ClF5O C16H16ClN3O3S C14H20ClN3O3S C12H11ClN2O5S C7H5ClO C11H13ClN2 C2H3ClO C2H5Cl NaCl HCl HCl ClKO3 C25H30N3Cl C20H20N3·HCl C4H5Cl ClH4N C29H33ClN2O2 C19H16ClNO4 C2H3Cl C14H11ClN2O4S C17H17ClO6 C19H22ClN5O C10H12ClN5O3 AuCl ClO4- C22H23ClN6O C20H21ClO4

Cl2

Cl2O SnCl2 C2H2Cl2O2 C10H7Cl2NO C28H22Cl2FNO3 ZnCl2 C12H14Cl2N2 C12H14BrCl2O4P C15H12Cl2F4O2 C13H14Cl2O3 C18H19Cl2NO4 C23H31Cl2NO3 C15H10Cl2N2O C23H27Cl2N3O2 C14H14Cl2N2O C2O2Cl2 MnCl2 C26H30Cl2F3NO C12H7NCl2O2 C16H12Cl2N2O2 C12H18Cl2N2O C9H7Cl2N5 C9H10Cl2N2O C8H6Cl2O3 C11H9Cl2NO2 C3H4Cl2O C14H11Cl2NO2 C22H21N4ICl2O C16H10Cl2Na2N4O7S2 C22H18Cl2FNO3 RaCl2 C4H8Cl2S C8H16Cl2OS2 C17H12Cl2N4 C7H15Cl2N2O2P C12H4Cl2F6N4OS C21H23Cl2NO6 C11H12Cl2N2O C12H7Cl2NO3 C23H26Cl2O6 C17H14Cl2N2O2 Cl2S S2Cl2 CHCl2NO C7H6Cl2 C2H5AsCl2 CH3AsCl2 C6H5AsCl2 Cl2O7 C9H11Cl2N3O4S2 C24H33Cl2NO5 C13H19Cl2NO2 C27H22Cl2N4 HgCl2 Hg2Cl2 CrCl2 CaCl2 BaCl2 C22H30Cl2N10 C66H75N9O24Cl2 C2H4Cl2 C10H7Cl2N3O C21H20Cl2O3 C6H4Cl2 C27H30O6Cl2 C19H17Cl2N3O5S Cl2Pt PtCl2(NH3)2 C16H21Cl2N3O2 C9H9Cl2N3 CCl2F2 C35H38Cl2N8O4 BeCl2 CH2Cl2 XeCl2 C8Cl2N2O2 Cl2O6Ra C21H32Cl2N4O C14H11Cl2NO4 Cl2OZr SrCl2 C9H6Cl2N2O3 MgCl2 C15H10Cl2N2O2 C13H8Cl2N2O4 CoCl2 CuCl2 C14H30Cl2N2O4 C13H12Cl2O4 C17H17Cl2N C43H72Cl2P2Ru NiCl2 COCl2 C11H12Cl2N2O5 C26H28Cl2N4O4 SOCl2 SO2Cl2 C5H9Cl2N3O2 PtCl2(NH3)2 C7H15Cl2N2O2P C13H18Cl2N2O2 C14H19Cl2NO2 C5H11Cl2N PbCl2 FeCl2

Cl3

AlCl3 C12H19Cl3O8 Cl3Mn C2HCl3O POCl3 C30H32Cl3NO CCl3NO2 C6H3Cl3N2O2 C8H5Cl3O3 C19H32Cl3P C31H67Cl3NO4 C12H7Cl3O2 BiCl3 EuCl3 CrCl3 PCl3 FeCl3 BCl3 AsCl3 SbCl3 C7H4Cl3NO3 NCl3 C9H8Cl3NO2S RuCl3 CCl3F C14H9Cl3N2OS C22H21Cl3N4O C2HCl3 C2HCl3O2 C2H3Cl3O2 AcCl3 CHCl3 AuCl3

Cl4

Cl4Zr CCl4 SnCl4 C2H2Cl4 C18H14Cl4N2O C2Cl4N2O4 C2Cl4O2 XeCl4 C2Cl4 HAuCl4 C14H10Cl4 PtCl4 C12H4Cl4O C12H4Cl4O2

Cl5

PaCl5 PCl5 SbCl5 NbCl5 AsCl5 C14H9Cl5

Cl6

C12H8Cl6O C3Cl6O3 C3Cl6N6 C6H6Cl6 Cl6H2Pt C2Cl6 C12H8Cl6 C6Cl6

C10H6Cl8

Chrom

Cr1

C5H6ClCrNO3 CrO BaCrO4 CrO2 PbCrO4 NH4[Cr(NCS)4(NH3)2] CrKO8S2 Na2CrO4 CrCl3 CrCl2 CrF3 H2CrO4 Fe2(CrO4)3 K2CrO4 CrO3

Na2Cr2O7 Cr2H8N2O7 Fe2(Cr2O7)3 K2Cr2O7 Cr2O3

Cr3C2

Cyna

Sn1

SnCl2 SnCl4 SnF2 Sn(OH)2 SnO H4Sn I4Sn

Cynk

Zn1

C4H6O4Zn ZnCl2 Zn(NO3)2 Zn(OH)2 ZnSO4 ZnH2 Fe2O4Zn ZnSeO3 ZnS ZnTe Zn(CN)2 C36H70O4Zn CO3Zn ZnO

Cyrkon

Cl4Zr ZrC ZrO2 Cl2OZr C12H20O12Zr

Dysproz

Dy2Ti2O7 Dy2O3

Erb

Er2O3

Europ

EuCl3

Fluor

F1

C7H14FO2P C21H29FO5 C6H11FO5 C28H22Cl2FNO3 C21H24FN3O4 C22H29FN3O9P C17H18FN3O3 C21H23ClFNO2 C20H21FN2O C5H12FO2P C22H29FO5 C10H12FN5O4 C15H13FO2 C22H29FO4 C21H23ClFN3O C16H12ClFN2O C20H19FINO C26H24FNO C29H26ClFN4O4S ArFH C9H12FN C24H26ClFN4O C2H3FO2 C19H20FNO3 C6H14FO3P C20H21FN6O5 C22H18Cl2FNO3 C16H18FN3O3 C22H24ClFN4O3 C24H22FNO C22H27FN4O2 C10H12FNO C18H38FN NaF C23H29ClFN3O4 C18H20FN3O4 C6H5F C24H23FN4O3 C28H24FN3O5 AuF C29H38FN3O3 C23H26FN6O9P C17H14BrFN2O2 C18H14ClFN2O3 C15H17FN4O2 CsF LiF C10H14FNO2 Na2PFO3 C24H31FO6 C16H20F1N3O4 C24H26FNO4 C22H28FN3O6S C4H4FN3O C19H22FN3O3 C20H21FN2O C19H17ClFN3O5S C25H24FNO4 HKrF C26H34FNO5 C22H29FN3O9P C24H25FN6O C28H31FN4O CCl3F C21H27FO6 C18H20FN3O4 C23H27FN4O2 C23H30FN3 C23H27FN4O3 C22H24FN3O2 C21H23BrFNO2 C22H22FN3O2 C25H34FN3O2 C16H18FN3O2 FK RbF C8H10FN3O3S C24H27FN2O4 C22H27FN2O C21H30FN3O2 C15H22FN3O6 HHeF C2H2FNaO2 C12H18FNO2S C16H12FN3O3 C18H13ClFN3 C4H10FO2P C7H16FO2P C2H5FO C15H14FN3O3 C5H4FN3O2 HF HF FHO3S C7H7FO2S C33H35FN2O5 C22H29FO5 C4H3FN2O2

F2

CaF2 F2O BaF2 C6H12F2N2O2 C49H54F2N8O6 C26H29F2N7 C13H8F2O3 C24H30F2O6 C26H26F2N2 C22H28F2O5 C22H16F2N2 C16H15N3F2O4S SOF2 MgF2 CHClF2 C13H12F2N6O C22H25F2NO4 CH3POF2 C27H60F2N2O3 C30H35F2N3O RaF2 F2Kr RnF2 SnF2 C24H18F2N2O5 C29H31F2N3O C29H41F2N5O CoF2 CCl2F2 C19H22F2N4O3 XeO2F2 BeF2 C17H14Cl2F2N2O3 F2Sr C23H18ClF2N3O3S F2Xe F2O2 C24H21F2NO3 C9H11F2N3O4

F3

C15H21F3N2O2 C2HBrClF3 F3Mn C12H9F3N2O3 C22H22F3N C14H10F3NO5 C23H25F3N2OS C17H14F3N3O2S C18H18F3NO4 C14H9ClF3NO2 C22H26F3N3OS C17H12ClF3N2O C16H14N3F3O2S C8H5F3N2OS C21H16ClF3N4O3 C12H16F3N C26H30Cl2F3NO C2HF3O2 ClF3 CF3NO2 C11H11F3N2O3 C31H33F3N2O5S C19H18F3NS C28H22F3N7O1 CF3I AmF3 PmF3 C22H27F3O4S C27H29F3O6S BF3 C20H21F3N4O CHF3O BrF3 CrF3 AuF3 CHF3 VF3 C21H24F3N3S C25H25F3N4O6 C12H9F3N2O2 C11H13F3N2 HCF3O3S C17H18F3NO BiF3

F4

SF4 C15H12Cl2F4O2 HBF4 C2H2F4 UF4 C2F4 XeF4 F4Hg C24H25F4NOS C23H26F4N2OS C18H14F4N2O4S C21H17CIF4N4O4 C21H16F4N4O2S CF4 C22H23F4NO2 XeOF4

F5

AsF5 C32H47F5O3S SbF5 BrF5 F5I C3H2ClF5O

F6

H2[SiF6] C3H2F6O F6S UF6 C26H21F6NO5 C12H4Cl2F6N4OS C27H30F6N2O2 Na3[AlF6] HPF6 XeF6 C17H20F6N2O3 F6Pt C3H2F6 C17H16F6N2O XeRuF6 F6RhXe F6PtXe HSbF6

F7

C23H21F7N4O3 C3HF7 F7RuXe XeOsF7 F7IrXe C4H3F7O

C26H25F9N2O4 AsF9Xe2 F9SbXe

Au2F10

AsF11Xe F11RuXe

F12Sb2Xe F12IrSbXe

F14Sb2Xe

C7F16

C8BrF17

AuF22Sb4Xe4

Fosfor

P1

C4H10ClO2P C6H13N2O2P C11H26NO2P C4H10N3O5P C7H14FO2P C9H12NO5PS C12H27O4P C5H11O8P C14H16ClO5PS C5H11O8P C2H6ClO3P InP C22H29FN3O9P C12H21N2O3PS C12H14BrCl2O4P C5H12FO2P C17H21N4O9P C6H13O9P C3H7O7P C6H12N3PS POCl3 C3H8NO5P C6H13O9P C4H9O7P C3H5O6P C7H15O10P C10H14NO5P C6H14FO3P C7H17O2PS3 C12H27O3P C10H24NO3PS C4H10NO3PS C19H32Cl3P C10H12N5O7P CH3POF2 CH3O5P CaHO4P CH4NO5P C14H21N2O4P C7H15Cl2N2O2P C21H46NO4P K2HPO4 C23H26FN6O9P C8H20NO6P H3O2P C3H7O4P C8H14N3O6P C10H15O3PS2 C8H19O2PS3 HPF6 C9H14N5O4P Na2PFO3 (NH4)2HPO4 PCl5 PCl3 C10H23O3P C5H11O8P C30H46NO7P Ag3PO4 C59H109N6O19P Na2HPO4 C3H7O6P C3H7O6P AlP C4H14NO2PS2 C10H19O6PS2 C22H29FN3O9P Na3PO4 GaP H3O3P C8H10NO6P C10H14N5O8P C12H26NO2PS C24H27N8O11PS4 C27H35N6O8P C63H88CoN14O14P C11H15N2O4P C10H12N5O6P C10H14N5O7P C4H10FO2P C7H16FO2P C5H12NO3PS2 H3P H3PO4 C5H11N2O2P C12H17N2O4P C9H13N2O9P C7H15Cl2N2O2P C11H26NO2PS C10H11N4Na2O8P C10H12N5Na2O8P

P2

C5H12O11P2 C6H14O12P2 C3H8O10P2 C10H15N5O11P2 C5H10N2O7P2 C8H20O7P2 CaH4P2O8 C6H14O12P2 C15H20N2O19P2 C3H11NO7P2 C12H19N4O7P2S C9H14N2O12P2 Ca3(PO4)2 Fe3O8P2 C21H27N7O14P2 C4H13NO7P2 C27H33N9O15P2 C43H72Cl2P2Ru H4P2 C10H15N5O10P2 C3H8O10P2

P3

H3P3O9 C54H45ClP3Rh C10H16N5O14P3 C9H16N3O14P3 C27H44N7O20P3S C9H15N2O15P3 C6H15O15P3 C21H36N7O16P3S C10H16N5O13P3

C6H20N2O12P4Sm O10P4 C20H28N10O19P4

Fe4O21P6 C6H18O24P6 C6H6Ca3Mg3O24P6 (NaPO3)6

C234H340N61O128P17S17

Frans

FrOH

Gadolin

C16H26GdN5O8 C52H72GdN5O14

Gal

GaN C3H9Ga GaSb GaP GaAs

German

C17H36GeN2 GeO2 Mg2Ge

Glin

Al1

AlCl3 AlN Na[Al(OH)4] AlH4NO8S2 K[Al(OH)4] Na3[AlF6] AlSb Al(NO3)3 AlP AlKO8S2 C18H37AlO4 LiAlH4 AlH3O3

Al2

Al2(SO4)3 Al2S3 Al2Br6 Al2CoO4 C12H30Al2 Al2O3

Al4C3

Hafn

HfBr4

Hel

LiHe HHeF

Ind

InP

Iryd

F7IrXe F12IrSbXe

Itr

YSb

Jod

I1

SbSI C9H5ClINO CH3I C6H5I C20H19FINO C8H10IN3 NaI NaIO3 AgIO3 C22H21N4ICl2O C13H13IO8 C21H17CIF4N4O4 CF3I HI H5IO6 KIO3 NaIO4 KIO4 C55H74IN3O21S4 LiI C4H7IO2 HIO HIO2 CuI HIO3 ICl F5I AgI C11H16INO2 KI C10H14NIO2

I2

I2O5 PbI2 BeI2 Ca(IO3)2 MgI2 C25H29I2NO3

I3

C11H9I3N2O4 C19H26I3N3O9 NI3 BI3 C15H12I3NO4 CHI3

As2I4 C20H25BiI4N2O2 C20H6I4Na2O5 I4Sn C15H11I4NO4

C22H18I6N2O9

Kadm

CdSe CdH2O2 CdS C36H70CdO4

Kiur

CmO2

Kobalt

Co1

CoO CoF2 Al2CoO4 H2CoO2 C63H88CoN14O14P CoCl2

Krypton

F2Kr HKrF

Krzem

Si1

C8H20O4Si C3H10OSi H2[SiF6] C4H12Si Na2O3Si C12H28O3SSi C6H15NaO3SSi SiO SiO2

Si3N4

Ksenon

Xe1

XeF4 XeO4 Ba2O6Xe XeF6 XeCl4 O3Xe XeCl2 XeO2F2 F7RuXe F14Sb2Xe XeOsF7 AsF11Xe XeRuF6 F9SbXe F12Sb2Xe F11RuXe F2Xe XeOF4 F7IrXe F12IrSbXe F6RhXe F6PtXe

AsF9Xe2

AuF22Sb4Xe4

Lit

Li1

LiH LiCl LiBH4 LiNbO3 LiBr LiI LiF LiO2 LiHe LiOH LiClO4 C18H35LiO2 LiAlH4

Li2MoO4 Li2O Li2O2 Li2CO3

Li3N

Magnez

Mg1

Mg(OH)2 Mg(ClO4)2 MgF2 C4H6O4Mg C16H30MgO4 Mg(NO3)2 MgI2 C55H72MgN4O5 C36H70MgO4 C6H10MgO6 MgCl2 MgCO3 C2Mg MgO MgO4S

Mg2C3 Mg2Ge

C6H6Ca3Mg3O24P6 C12H10Mg3O14

Mg5(OH)2(CO3)4

Mangan

Mn1

MnO2 F3Mn Cl3Mn Mn(OH)2 MnS MnSO4 MnCO3 MnCl2 MnO HMnO4 NH4MnO4 Mn(NO3)2 MnO3Ti C9H7O3Mn Ca(MnO4)2 K2MnO4 KMnO4

Mn2O3 Mn2(SO4)3 Mn2O7

Miedź

Cu1

CuN6 CuS C2Cu C34H31CuN4Na3O6 CCuO3 Cu(OH)2 C56H68Cl4CuN16S4 CuCl CuI C4H6O4Cu CuHAsO3 CuSO4 Cu(NO3)2 CuCl2 CuO

Cu2

C4H8Cu2O6 C2Cu2 CH2Cu2O5 Cu2S Cu2SO4 Cu2O

C4H6As6Cu4O16

Molibden

Mo1

MoO3 H2MoO4 MoO4Rb2 MoO2 Cs2MoO4 K2MoO4 Li2MoO4 MoNa2O4 MoS2 Tl2MoO4

H24Mo7N6O24

Ag6Mo10O33

Neptun

NpSe NpBr4

Nikiel

Ni(OH)2 NiSO4 CNiO3 NiO NiCl2

Ni2O3

Niob

LiNbO3 NbCl5

Nb2O5

Osm

O4Os XeOsF7

Ołów

Pb1

C8H12O8Pb C6HN3O8Pb Pb(N3)2 H2O2Pb PbI2 PbCrO4 PbTe C12H4N6O14Pb PbS C4H6O4Pb C8H20Pb PbTiO3 PbSO4 PbO2 PbO N2O6Pb PbCl2

C2H2O8Pb3 Pb3O4

Platyna

Pt1

Cl6H2Pt PtCl4 Cl2Pt F6Pt C8H14N2O4Pt PtCl2(NH3)2 F6PtXe PtCl2(NH3)2 C6H14N2O2Pt

Pluton

PuO2

Potas

K1

KO2 KO3 C6H7KO2 CKNS KClO4 CHKO2 C4H4KNO4S BrKO3 BrK K[Al(OH)4] KIO3 KIO4 CrKO8S2 C4H9KO KHSO3 C7H5KO2 C2H3KO2 C3H5KO2 AlKO8S2 KC4H5O6 KHCO3 C4H4KNaO6 BKO3 HKO4S FK C3H5KO3 KOH KCl KMnO4 C6Fe2KN6 HK KI KCN ClKO3 KNO3 KNO2 C4H3KO8

K2

CK2O3 K2O K2S2O5 C6H8K2O4 K2S2O8 K2HPO4 K2MoO4 FeK2O4 C8H4K2O12Sb2·3H2O K2O2 K2O3S K2MnO4 K2Cr2O7 K2CrO4 K2NO7S2 K2S K2SO4

K3[Fe(CN)6]

C6FeK4NK6

Promet

PmF3

Protaktyn

PaCl5

Rad

Ra1

H2O2Ra RaCl2 RaO4S RaF2 RaO Cl2O6Ra RaWO4

Radon

RnF2 RnO3

Ren

HReO4

Rod

C54H45ClP3Rh F6RhXe

Rtęć

Hg1

HgN2O6 HgO C21H32HgN5NaO7 F4Hg Hg(NH2)Cl HgCl2 HgS C20H8Br2HgNa2O6 C9H9HgNaO2S C2H6Hg Hg(SCN)2 C2HgN2O2

Hg2Cl2 H5Hg2NO3

Rubid

RbCl HORb RbF

MoO4Rb2

Ruten

Ru1

RuCl3 F7RuXe RuO2 XeRuF6 F11RuXe RuO4 C43H72Cl2P2Ru

Samar

C6H20N2O12P4Sm

Selen

Se1

As2Se Na2SeO3 NpSe BaSeO3 CdSe C3H7NO2Se H2Se Na2O4Se H2O4Se NaHSeO3 C5H11NO2Se S2Se ZnSeO3 SeO2 H2O3Se

CSe2

As2Se5

Siarka

S1

C23H32N6O4S C4H4S C6H12NNaO3S Na2SO4 C63H98N18O13S H8N2O6S SF4 C7H8O5S1 C12H20N2O3S C21H14Br4O5S CH4N2S C66H103N17O16S C9H12NO5PS SbSI C22H25N2OS+ C12H14N2S C14H16ClO5PS C8H13N3O4S C7H7ClNNaO2S C10H10NS C4H8O2S CH4S C9H7N7O2S C6H11NO3S CH3NaO3S C17H20N4S C40H43N7O7S C30H47NO4S C10H16N6S C22H26N2O4S C21H18O5S C19H14O5S C4H9NO2S F6S C12H21N2O3PS C23H25F3N2OS FeS C2H6OS C20H25N3S Na2S C13H19NO4S C20H37NaO7S C16H17N3O4S C18H19N3O5S C16H19N3O4S C17H14F3N3O2S C20H33N3O3S C22H26F3N3OS C8H7NO4S C23H28ClN3O5S C15H21N3O3S C27H33N3O6S C19H21NS C21H27N5O4S C15H10BrClN4S CuS C19H21NS C6H7NO3S C31H33N3O6S C2H6S C24H34N4O5S C16H18N2O4S C18H21N3O3S C16H15N3F2O4S C32H37N4S+ C15H13N3O4S C17H19N3O3S C16H14N3F3O2S (NH4)2SO4 C16H14N2O2S1 C6H12N3PS C5H4N4S C15H23NS ZnSO4 C8H5F3N2OS C18H19N3O3S C12H17N3O4S C12H15N3O2S MnS MnSO4 C18H18ClNS C29H26ClFN4O4S NiSO4 C22H30N2O2S SOF2 C21H25ClN2O4S C20H12N3O7SNa C20H28N2O5S OCS CKNS SO C16H16N4O8S C15H14ClN3O4S C19H19NOS C10H24NO3PS C18H33ClN2O5S C4H10NO3PS C18H34N2O6S C27H30O5S Na2SO3 C17H27N3O4S C6H8ClNS C10H7N3S C2H6O4S C19H24N2OS C31H33F3N2O5S C19H19NS C19H18F3NS C24H25F4NOS C23H26F4N2OS C24H28ClN3OS C4H4KNO4S C19H23NO2S C20H23NS CH4O4S NH4HS C3H8O3S C4H8Cl2S C4H8Br2S H3NO3S C3H4S C7H8O3S C5H11NO2S C16H26N2O5S C14H20N2O6S C2H6OS C12H4Cl2F6N4OS C45H69N11O12S C15H16ClN3S C3H3NS C15H15NO3S C11H12N2S C10H10N4O2S C12H14N4O4S C8H11N3O3S C18H14F4N2O4S C27H37N3O7S RaO4S NaHSO4 C21H16F4N4O2S C22H18N4OS C32H47F5O3S C13H18O5S C31H36ClN3O5S C16H16ClNO2S C22H36N2O5S C22H26ClN7O2S C12H6N2O8SSr2 Cu2S H2SO5 C22H27F3O4S C27H29F3O6S CHNS C12H18N2O3S ClHO3S C18H12N2Na2O6S C4H5NS C19H19N3O5S C35H36ClNO3S C12H25SO4Na C12H28O3SSi C20H24ClN3S Cl2S C5H11NO4S C6H8N2O2S Ag2S C17H18N2O6S C13H10S C12H8S C6H15NaO3SSi C2H2S C3H6S C2H4S C5H5N5S C15H11N3S C3H7NS C9H11N2S C23H24N2O4S C16H25NO2S C17H20N2O5S C27H31N7OS C33H50N4O6S C17H25N3O5S C22H25N3O7S C23H27N5O7S C9H12N2S C12H12N2O2S C18H13N1O5/8/11S1/2/3Na1/2/3 C16H19N3O4S C16H18ClN3S C20H26N2O5S C16H16ClN3O3S C22H28FN3O6S C39H43N3O11S PbS C18H12N4S KHSO3 HgS CaS C8H7ClN2O2S C25H35N3O6S C5H9NO4S C16H15ClN2OS C9H8ClN5S C18H14ClN3O2S C2H6S C22H29N3O6S C13H24N4O3S C16H24N2O3S NaHSO3 C7H5NS C22H25ClN2OS C22H25ClN2OS C2H7NS C16H16N2O3S C27H35N5O7S C27H42N2O5S C29H38N4O6S C17H20N2O6S C18H22N2O5S C16H18N2O5S C19H18ClN3O5S C10H12N4O5S C8H18O4S C15H22N6O5S C19H17Cl2N3O5S C8H11NO5S C19H17ClFN3O5S CdS C9H8Cl3NO2S ZnS C7H8N2S C21H26ClN3OS C10H13N3O5S C59H89N19O13S C2H4OS C5H9NO3S C12H13N5O2S C7H10N4O2S C12H19N4O7P2S C17H20N2S C12H9NS C28H27NO4S C16H17N3O5S H2SO2 C9H9HgNaO2S C54H85N13O15S C11H14N2S C17H19ClN2S C24H32O4S C2H5ClO3S CH3ClO3S C12H26NO2PS C21H23N7O2S C12H14N4O4S C12H19NO2S C13H21NO2S C14H23NO2S C17H21NO2S C14H23NO2S C13H12N2O5S Cu2SO4 C7H7NaO3S C19H20Br2N6O4S C12H18N2O2S C27H29N5O6S HKO4S C19H21N3S C18H18ClNOS K2O3S C21H21ClN4OS CH4O3S C18H22N2S C21H24F3N3S C18H18ClN3S C12H21N1O8S1 C18H22N2S C20H26N2OS C8H10FN3O3S C14H9Cl3N2OS C23H18ClF2N3O3S C21H28N2OS C21H28N2OS C6H8ClN5O2S C8H10ClN5O3S C15H24N2O4S C28H36N4O2S C19H20N2O3S C7H9NO6S C27H44N7O20P3S C3H6O2S C10H9NO3S C3H6O2S C10H11N3O3S C10H16O4S C17H15ClN4S C2H4O2S C6H6O3S C8H10N2S C17H19N3O3S C4H8S C6H12N2O4S C12H17N4OS C12H18FNO2S CuSO4 C35H48N8O11S C39H54N10O14S C35H48N8O10S C13H22N4O3S C21H36N7O16P3S C2H5NS C15H15NO2S Ag2O4S O4SSr C27H34N2O4S AgSO4 PbSO4 Hg(SCN)2 C11H17N2NaO2S HCF3O3S C2H7NO3S C16H16ClN3O3S C14H20ClN3O3S C3H3NS C12H11ClN2O5S C16H20N4O3S C17H14O4S C14H14N3NaO3S C10H17N3O6S C13H16N3NaO4S C6H3N3O9S Br2OS C18H19NOS C21H25N3O2S C10H16N2O3S H2S C22H30N6O4S SO2 C17H20N2S C3H7NO2S C5H11NO2S C10H17NO5S FHO3S H2SO4 H2SO3 SO3 MgO4S C12H19O2NS C13H21NO2S C14H21N3O2S C8H10N2O3S C7H7FO2S BaSO4 C14H11ClN2O4S SOCl2 SO2Cl2 K2S C27H28Br2O5S C7H10N2OS CaSO4 C19H10O5Br4S C7H5NO3S FeSO4 C11H26NO2PS C9H15NO3S K2SO4 C18H14N4O5S C15H23N3O4S C16H19N3O5S C8H11N7S

S2

FeH8N2O8S2 Na2S2O3 C7H8ClN3O4S2 C16H20N2O4S2 C16H10N2Na2O7S2 K2S2O5 C6H10OS2 C164H256O68S2Na2 C38H47N5O7S2 C8H11NO4S2 C3H8OS2 C18H18N6O5S2 C14H15N5O5S2 C15H14N4O6S2 C55H79N13O14S2 C18H10N4Na2O6S2 C12H10CaO10S2 C52H74N16O15S2 C5H10NNaS2 C43H67N11O12S2 C14H13N3O4S2 C4H10O2S2 (NH4)2S2O8 C15H16N2O6S2 C49H66N10O10S2 C54H69N11O10S2 C20H12N2Na2O7S2 C22H27N3O3S2 C30H27BrN2S2 C16H10Cl2Na2N4O7S2 C20H12N2Na2O7S2 C8H16Cl2OS2 C12H11N3O6S2 C18H14N2Na2O7S2 C46H64N14O12S2 K2S2O8 C22H30N4O2S2 C21H26N2S2 S2Se C24H36N4O6S2 C12H15AsN6OS2 C19H22BrNO4S2 C10H15O3PS2 AlH4NO8S2 C27H18N4Na2O9S2 S2Cl2 CrKO8S2 C6H11NOS2 C2H4S2 C2H4S2 C7H14N2O4S2 C2H2S2 C20H22N8O6S2 C7H6ClN3O4S2 C14H16ClN3O4S2 C9H11Cl2N3O4S2 C15H24N4O6S2 C19H24N6O5S2 C22H22N6O5S2 C22H20N4O8S2 C14H13N5O5S2 Na2O8S2 C22H30N2O5S2 C22H23NO4S2 C35H49N11O9S2 C16H8N2Na2O8S2 C18H14N2Na2O8S2 Na2O4S2 C27H31N2NaO6S2 Ca(HSO3)2 C12H15N5O9S2 C23H29N3O2S2 C48H56N6O8S2 C4H14NO2PS2 AlKO8S2 C10H19O6PS2 C31H29ClN2O6S2 C6H14O6S2 C9H9N3O2S2 C16H10Na2O7S2N2 C18H13N3Na2O8S2 C27H25N2NaO7S2 H2S2O6 C4H6O4S2 C12H19NS2 C26H30NO4S2Br C24H33N3O3S2 C21H26N2OS2 C14H17NS2 C15H19NS2 C37H48N6O5S2 C16H21NS2 MoS2 C2H5NaO3S2 C43H66N12O12S2 CS2 C5H12NO3PS2 C4H6N4O3S2 C65H82N2O18S2 C16H15N5O7S2 C16H9N4Na3O9S2 C22H31N3O6S2 H2S2O3 C23H28N2O5S2 C25H27N9O8S2 C32H22N6Na2O6S2 C6H12N2O4S2 S2O C16H17N5O7S2 C22H22N6O7S2 C13H17N5O8S2 C12H14N4O4S2 C8H14O2S2 K2NO7S2 H2S2O8

S3

C9H14OS3 Fe2(SO4)3 C8H15N7O2S3 C37H27N3Na2O9S3 As2S3 C14H14N8O4S3 C10H16N2O3S3 Mn2(SO4)3 Al2(SO4)3 C7H17O2PS3 C12H21N3O5S3 Al2S3 C20H11N2Na3O10S3 C8H19O2PS3 C19H18N6O5S3 C18H23N9O4S3 C20H11N2Na3O10S3 C37H34N2Na2O9S3 C12H8S3 C18H18N8O7S3 C55H84N17O21S3

S4

C61H101N17O25S4 H18Na3O9SbS4 C26H19N5Na4O13S4 NH4[Cr(NCS)4(NH3)2] C56H68Cl4CuN16S4 C55H74IN3O21S4 C20H20N6O7S4 C28H17N5Na4O14S4 C24H27N8O11PS4 C10H20N2S4

C2H4S5 As2S5

C51H40N6O23S6

C31H53N3O49S8 C72H104Na8O48S8

C234H340N61O128P17S17

Srebro

Ag1

AgIO3 AgClH6N2 AgO AgCNO AgCl AgI C2H3AgO2 AgBr AgSO4 AgNO3

Ag2S Ag2C2 Ag2O Ag2O4S

Ag3PO4 Ag3AsO4

Ag6Mo10O33

Stront

Sr1

Sr(NO3)2 Sr(OH)2 SrCO3 C2O4Sr F2Sr SrCl2 O4SSr

C12H6N2O8SSr2

Sód

Na1

C6H7NaO6 C6H12NNaO3S NaBr C6H5ONa C7H7ClNNaO2S NaO2 CH3NaO3S NaN3 C20H37NaO7S C5H10NNaS2 C2H3NaO2 NaNO2 C3H5NaO2 NaI C6H2N3NaO7 NaIO3 NaHSeO3 C2H5ONa C20H12N3O7SNa C21H32HgN5NaO7 NaClO C4HNaO3 NaF ClNaO2 NaHSO4 NaBH4 NNaO3 Na[Al(OH)4] C7H5O3Na C12H25SO4Na NaIO4 ClNaO3 C6H15NaO3SSi (NaPO3)6 NaBO2 C18H13N1O5/8/11S1/2/3Na1/2/3 C27H31N2NaO6S2 NaHSO3 C27H25N2NaO7S2 C9H9HgNaO2S C4H4KNaO6 C7H7NaO3S C4H8NNaO6 H2NNa NaClO4 C2H2FNaO2 NaAsO2 C18H35NaO2 C3H5NaO3 C2H5NaO3S2 NaHCO3 NaBO3 C11H17N2NaO2S NaCN C14H14N3NaO3S C13H16N3NaO4S CH3ONa C7H5NaO2 NaCl C5H8NNaO4 NaOH NaC6H7O2 CHNaO2 NaH

Na2

Na2SO4 Na2S2O3 Na2SeO3 C16H10N2Na2O7S2 C164H256O68S2Na2 C37H27N3Na2O9S3 Na2S C18H10N4Na2O6S2 Na2O4Se Na2O2 Na2Cr2O7 C20H12N2Na2O7S2 Na2SO3 Na2[Fe(CN)5NO] C16H10Cl2Na2N4O7S2 C20H12N2Na2O7S2 C18H14N2Na2O7S2 C4H4Na2O6 C18H12N2Na2O6S Na2O3Si C27H18N4Na2O9S2 Na2CrO4 Na2PFO3 Na2O8S2 C20H6I4Na2O5 C10H12CaN2Na2O8 C16H8N2Na2O8S2 C18H14N2Na2O8S2 Na2O4S2 Na2HPO4 C10H14N2O8Na2 C20H8Br2HgNa2O6 C16H10Na2O7S2N2 C18H13N3Na2O8S2 C6H8Na2O4 C37H34N2Na2O9S3 C10H12CaN2Na2O8 MoNa2O4 B4Na2O7 C32H22N6Na2O6S2 CNa2O3 Na2O C10H11N4Na2O8P C10H12N5Na2O8P

Na3

H18Na3O9SbS4 C20H11N2Na3O10S3 C34H31CuN4Na3O6 C12H35Na3O26Sb2 Na3[AlF6] C6H5Na3O7 Na3PO4 C20H11N2Na3O10S3 C16H9N4Na3O9S2 C2HNa3O6

C26H19N5Na4O13S4 C28H17N5Na4O14S4

C72H104Na8O48S8

Tal

TlCl

Tl2MoO4

Tantal

TaC

Ta2O5

Technet

C36H66N6O6Tc+ HTcO4

Tc2O7

Tellur

H2Te H2Te PbTe ZnTe

Bi2Te3

Tlen

O1

C13H17NO C15H21NO C25H25NO C10H16O C9H10N2O C6H8N2O Cl2O F2O Mg(OH)2 C6H8(OH)6 C18H25NO C17H23NO C17H21NO C3H8O C17H23NO C10H15NO K2O C6H5ONa C4H10O C3H4O C3H3NO ClH4NO C21H26ClNO C9H14OS3 C22H24ClN3O C13H18Br2N2O C17H30O C10H7Cl2NO C4H8N2O C3H10OSi C22H25N2OS+ CrO C11H15NO C9H5ClINO C20H26N4O C18H14Cl4N2O C3H2F6O C6H12O C10H13N5O C8H6O C16H30O C6H10OS2 C10H18O C16H24N2O C16H17N3O C8H17NO C5H10O C7H16O C5H12O C3H5ClO C3H5BrO C8H7ClO H3NO C23H25F3N2OS C19H24N3O C5H14NO+ C3H6O C10H18O C20H21FN2O C2H6OS C3H8OS2 C12H8O C21H35NO C3H8N2O C21H29NO C17H26N2O Be(OH)2 C22H26F3N3OS C20H25N3O CoO C17H12ClF3N2O C21H23ClFN3O C16H12ClFN2O C16H25N3O C25H25NO C25H25NO C21H22ClNO C23H21NO C24H22ClNO C20H19FINO C23H21NO C22H25NO C26H24FNO C15H10Cl2N2O Ni(OH)2 C19H31NO C17H26N4O Zn(OH)2 C14H14Cl2N2O C2HCl3O C6H4(OH)2 NO C9H20O HgO C15H11ClN2O C15H14N4O POCl3 C13H21N3O C17H26ClNO C8H5F3N2OS C7H8O C25H28N6O C5H8O C6H10O C29H31N7O C7H7NO Mn(OH)2 C6H8O MnO C5H9ClO C26H30Cl2F3NO C10H14N2O C2H3NO Mg5(OH)2(CO3)4 C10H19NO C6H11OH C15H21N3O C30H32Cl3NO C23H30N2O C10H15NO Sr(OH)2 HCNO C12H18Cl2N2O C20H25NO C12H8Cl6O C17H15N5O HOCN SOF2 C19H26O BaO C28H44O C2H5ONa C24H26ClFN4O C28H44O C4H6N4O C19H17ClN2O C10H7OH C28H44O OCS C15H22N2O C19H13NO SO C11H15NO C6H14O NaClO C9H10Cl2N2O C9H11ClN2O C13H9NO C3H5ClO C3H4Cl2O C2H7NO C19H19NOS C8H15N5O Ba(OH)2 C19H27NO C6H11NO C19H21N3O C13H17N3O C20H28O C10H14O C4H7N3O C13H12F2N6O C19H21NO C24H23NO C2H4O C19H24N2OS C17H24O C22H21N4ICl2O Na2[Fe(CN)5NO] CH3POF2 C24H25F4NOS C23H26F4N2OS C24H28ClN3OS C16H19N5O C13H10O C10H14O C11H15NO C26H27NO C28H22F3N7O1 C12H9N3O C24H22FNO N4O C11H24O C4H8O C13H18N2O C5H9NO C10H12FNO C30H40O C40H56O C8H16Cl2OS2 C9H13N3O C33H44O C40H56O C10H18O C15H26O C10H14O C10H12O C10H18O C10H18O C15H12O C10H18O C10H15NO C7H8O C15H26O C30H50O C30H50O C16H13ClN2O C14H20N2O C22H29N3O C22H27N3O C17H21NO C8H13NO C11H17NO C8H18O C2H6OS C12H4Cl2F6N4OS C10H21N3O C18H26ClN3O C20H22ClN3O C17H24N2O C24H31NO C22H18N4OS C6H14O6 C17H18ClNO C24H34N2O C30H35F2N3O C12H17NO C11H12Cl2N2O C3H8O C21H26O NiO C9H10N2O C13H19NO C16H23NO C18H13ClN2O C17H14O C6H7NO C15H23NO C5H12O C4H7NO C16H23NO C20H31NO Cu(OH)2 C12H15AsN6OS2 Na[Al(OH)4] C3H9NO C15H22N2O C16H23NO C6H10O K[Al(OH)4] C16H17ClN2O HBrO C14H18N6O C14H14N2O C15H12N2O C19H22N2O C5H13NO C12H20O C6H11NOS2 C12H11N1O1 CHCl2NO C3H6O CH3NO C10H18O C2H2O C3H4O C22H40BrNO C9H7NO Sn(OH)2 C4H6O C4H9KO C3H7NO C4H6O C23H21N7O C27H31N7OS C20H21F3N4O C3H4O C18H13N1O5/8/11S1/2/3Na1/2/3 C4H9NO C9H8O FeO HIO C19H28O C10H7OH C19H30O C16H18N2O C5H5N3O AgO Ag2O C10H7Cl2N3O C9H9NO C16H15ClN2OS C29H31F2N3O C13H18ClNO CHF3O C6H8ClN7O BiCl(O) C9H12ClN5O C18H21N3O Bi5O(OH)9(NO3)4 C21H29N3O C14H20N2O C22H30O C4H4FN3O C20H21FN2O SnO C29H41F2N5O C15H10BrClN2O C22H25ClN2OS C22H25ClN2OS C11H16O Li2O C5H6O C18H28N2O C14H18ClNO C23H30N2O C4H7BrO TiO ArBeO C12H17NO C10H16O C13H10O C15H24O C21H26ClN3OS C17H16F6N2O C16H24N2O C24H25FN6O C28H31FN4O C2H4OS C16H19ClN2O C9H15N5O LiOH AgCNO SiO C10H12N2O C16H14ClN3O C2H6O C4H10O C18H19N3O CsOH HORb C6H12O C18H18ClN3O C24H23N3O RaO FeH2O FrOH C7H9ClO C12H17NO C15H11ClN2O C9H18O C4H9NO C13H17NO C11H15NO C11H13NO C18H22ClNO C17H19NO C21H23NO C18H18ClNOS C21H21ClN4OS C21H32Cl2N4O C17H16ClNO C21H26N2OS2 C14H19NO C20H26N2OS C17H23NO C21H29NO C27H34N4O C21H29NO C24H31NO C21H28N2O C21H29NO C17H26N2O C22H27NO C24H29NO C21H27NO C15H21NO C16H21NO C20H25NO C23H29NO C18H25NO C14H9Cl3N2OS C10H12ClNO Cs2O C23H30N2O C22H28N2O C21H28N2OS C21H28N2OS C22H27FN2O Cl2OZr C4H9OH C4H6O C4H8O VO T2O C14H20N2O C26H28ClNO BeO XeOF4 C12H22O C19H16O C10H18O C9H10O C6H5N3O C8H17OH C12H10O C6H13N5O CH5N3O C4H11NO C26H29NO C8H9NO C11H12N2O C10H12O C3H6O C20H26N2O KOH C10H15NO C13H14N2O C9H13NO C13H16ClNO C12H17N4OS C18H25NO C12H16N2O CH2O C7H6O C13H12N2O C20H30O C27H44O C8H8O C2H4O C7H8O C16H13ClN2O C21H27NO C9H13NO C9H10O C12H4Cl4O C14H22N2O C10H16O C14H10BrN3O C4H4O C9H11NO C10H13NO C22H21Cl3N4O C16H14N2O C12H19N3O C17H22N2O C4H8O HClO C5H7NO ClNO C2H5FO C11H8N2O C29H48O C17H19NO Cu2O C3H2ClF5O C3H6O C20H40O C4H3F7O C12H18O C2H4O C7H5ClO C2H5NO C2H3ClO C10H20O C7H9N2O CH3ONa Br2OS C10H20O C11H15NO C10H22O C18H19NOS C6H14O C3H7NO C9H15NO C20H25N3O C10H15NO C22H28N2O CH4N2O CH4O C10H12N2O MgO CaO H2O CO C17H18F3NO C2H6O D2O ZnO N2O NaOH COCl2 PbO Ca(OH)2 C27H46O C11H14N2O C5H5N5O C4H5N3O C17H26N2O C8H11NO C12H16N2O C12H16N2O C13H18N2O C5H4N4O S2O CuO C16H30O C6H7N3O C27H44O C5H4N4O SOCl2 C19H22ClN5O Na2O C7H10N2OS C3H7OH C6H10N6O CH3NO C22H23ClN6O C6H6O C23H29N3O C3H5NO C18H38O C16H34O

O2

C23H42NO2Cl C4H10ClO2P C6H13N2O2P C15H21F3N2O2 C11H26NO2P C6H6O2 C21H30O2 C22H42O2 C9H6O2 C13H20N2O2 C6H4O2 C6H8O2 C7H14FO2P C16H10N2O2 C10H12O2 MnO2 C7H8O2 C3H6O2 C4H8O2 C7H7NO2 C19H31NO2 C2H2Cl2O2 C22H23ClN2O2 C32H39NO2 C5H4N4O2 NO2 KO2 C10H20O2 C19H26O2 C21H26O2 C19H22O2 C20H40O2 C10H7O2N C7H7ClNNaO2S C15H12N2O2 C15H21N3O2 C6H12F2N2O2 NaO2 C4H8O2S C19H20N2O2 C12H17NO2 C6H12O2 C8H16O2 C18H26N2O2 C14H22ClN3O2 C8H5NO2 C10H9NO2 C9H7N7O2S C11H8O2 C6H12O2 C40H56O2 C10H16O2 C18H37NO2 C10H10O2 C10H10O2 C5H11NO2 C2H2O2 C9H12N2O2 AsH4NO2 C11H16N2O2 C15H17NO2 C8H15N7O2S3 C4H9NO2S C3H7NO2 C21H23ClFNO2 C6H7KO2 C2H5N3O2 H4N2O2 C8H7N3O2 C3H7NO2 C14H8O2 C5H11NO2 C5H12FO2P C33H30N4O2 C4H9NO2 C27H44O2 C15H12Cl2F4O2 C7H7NO2 C17H14F3N3O2S C14H9ClF3NO2 C20H24O2 C10H24N2O2 C7H11NO2 C15H13FO2 C21H23NO2 C25H32N2O2 C21H34O2 C20H32O2 C22H36O2 C23H38O2 C28H28N2O2 C18H21NO2 C21H23NO2 C25H24N2O2 C22H25NO2 C26H27NO2 C25H38O2 C16H21N3O2 C23H27Cl2N3O2 C8H10O2 C8H17NO2 C26H37N5O2 C24H28O2 C13H26O2 C19H18N4O2 C16H14O2 C9H18O2 C22H27NO2 C16H14N3F3O2S C2H3NaO2 NaNO2 C17H23NO2 C8H7NO2 C16H14N2O2S1 C10H13NO2 C9H13NO2 C22H28NO2 C13H19BrN2O2 C11H16ClNO2 C5H8O2 UO2 C2O2Cl2 C3H7NO2Se C8H13NO2 C10H14O2 C12H15N3O2S C4H10O2S2 C15H11ClN2O2 C5H10O2 C14H28O2 C17H27NO2 C12H14BrNO2 C22H27N3O2 C4H10O2 C7H8O2 C12H11NO2 C2HF3O2 C22H30N2O2S C12H7NCl2O2 C10H12O2 C22H32O2 C16H12Cl2N2O2 C53H80O2 C7H8N4O2 C3H5NaO2 C13H16N2O2 ClO2 C18H32O2 H2O2Pb C17H22O2 C3H5ClO2 C9H8O2 C3H6O2 C4H8O2 BaO2 CH4N4O2 CH5NO2 Ca(ClO)2 Na2O2 CrO2 C3H6O2 C6H11NO2 H2N2O2 C22H44O2 C2H7AsO2 CCl3NO2 C2Cl4O2 C2H3FO2 C6H3Cl3N2O2 C11H18N3O2+ C11H9Cl2NO2 C4H6O2 C24H16O2N2 C7H17O2PS3 CF3NO2 C5H8O2 C8H7NO2 C18H34O2 C8H16O2 C21H27ClN2O2 C10H6O2 C23H36N2O2 C14H11Cl2NO2 C5H4O2 C8H9NO2 C5H6O2 C20H24N2O2 C5H11NO2 C7H9NO2 C28H30N2O2 C20H25N3O2 C15H20N2O2 C21H32O2 CHKO2 C3H8O2 C19H23NO2S H2O2Ra C25H25NO2 C22H27FN4O2 C9H13BrN2O2 HBO2 CH2O2 C32H44O2 C40H52O2 C40H50O2 C18H32O2 C22H32O2 C12H19N2O2+ C8H14N2O2 C21H30O2 C27H44O2 C11H12N4O2 C5H11NO2S C24H46O2 C15H24O2 C3H6O2 C30H32N2O2 C6H6N6O2 C36H62O2 C7H15Cl2N2O2P C15H22O2 C9H13NO2 C9H8N2O2 C13H21NO2 C7H12O2 C5H8O2 C22H30N4O2S2 ClNaO2 C27H30F6N2O2 C2H5NO2 C5H10O2 C15H24N2O2 C5H11NO2Se C19H24N4O2 C17H20N2O2 C10H10N4O2S C21H16F4N4O2S C24H29N7O2 MoO2 GeO2 C6H14N2O2 C13H18N2O2 C18H29NO2 C21H34O2 C20H26O2 C21H28O2 CdH2O2 O2V C17H14Cl2N2O2 UO2(NO3)2 C18H17ClN2O2 C17H14BrFN2O2 C16H16ClNO2S C19H21N5O2 H3O2P C21H29NO2 C9H9NO2 C5H8O2 C40H56O2 C20H24O2 C10H12ClNO2 CaO2 C22H26ClN7O2S C20H28O2 C15H17FN4O2 C12H17NO2 C18H20O2 C9H6O2 C4H6O2 C5H10N2O2 CH3NO2 C12H7Cl3O2 C12H8O2 C8H19O2PS3 C14H18N2O2 C4H10N2O2 C6H8N2O2S C20H25BiI4N2O2 C18H19N3O2 C15H17ClN2O2 C11H15NO2 C18H17ClN2O2 C16H23NO2 C4H9NO2 C12H19NO2 C10H14FNO2 C2H4O2 C2H4O2 C20H25NO2 C18H26O2 CH3NO2 C15H28O2 C5H5N5O2 C4H7BrO2 C22H25N3O2 C30H50O2 C4H7IO2 C2H2O2 C3H6O2 C15H23NO2 C14H22ClNO2 C16H25NO2S C13H19Cl2NO2 C12H12N2O2S C9H6N2O2 NaBO2 C11H16O2 C17H17NO2 C6H10N2O2 C2H5NO2 HIO2 C18H25N3O2 C16H8Br2N2O2 C14H10O2 C12H13NO2 C2H3NO2 C8H8O2 C20H28O2 C8H7ClN2O2S C28H31NO2 C7H5KO2 C2H3KO2 C18H22O2 C12H19NO2 C18H14ClN3O2S C8H9NO2 C16H13ClN2O2 C10H15NO2 C6H9N3O2 Bi2O2(CO3) C3H8O2 C3H5KO2 C23H33N2O2 C7H6O2 C20H21NO2 C17H15BrN4O2 C8H8O2 C15H33N3O2 C5H5NO2 C6H11BrN2O2 C23H29N3O2S2 C8H10O2 C7H13BrN2O2 C14H22N2O2 LiO2 C16H16N2O2 C3H4O2 C2H4N2O2 Li2O2 C4H14NO2PS2 C9H20N2O2 C11H20N2O2 C9H8Cl3NO2S C25H28N8O2 C7H14O2 CmO2 C21H28O2 C14H12N2O2 C22H32O2 C16H28O2 C10H18O2 C13H12BrNO2 C16H21Cl2N3O2 C5H4N4O2 C26H27N5O2 C15H22N2O2 C29H34BrNO2 C6H12O2 C12H18O2 C12H13N5O2S C15H16O2 C5H8O2 C9H9N3O2S2 C7H10N4O2S C20H30O2 C14H20N2O2 C15H12N2O2 H2SO2 C20H28O2 C20H28O2 C9H9HgNaO2S C18H30O2 C19H24N2O2 C8H15NO2 C21H31N5O2 C20H30O2 C23H27FN4O2 C14H12O2 C4H4O2 XeO2F2 C12H26NO2PS C5H8O2 ZrO2 C8Cl2N2O2 C22H29NO2 PuO2 C25H27N3O2 C21H23N7O2S K2O2 C13H15NO2 C14H19NO2 C13H17N1O2 C9H13NO2 C10H17NO2 C18H18N4O2 C18H23N5O2 C12H19NO2S C13H21NO2S C14H23NO2S C17H21NO2S C14H23NO2S C13H21NO2 C13H21NO2 C12H18N2O2S C6H10N2O2 H2CoO2 C22H23F4NO2 C22H24FN3O2 C21H23BrFNO2 C16H22ClNO2 C9H10O2 C8H8O2 C16H24N2O2 C22H22FN3O2 C25H34FN3O2 C25H38O2 C16H18FN3O2 C17H25NO2 C23H31NO2 C18H25NO2 C23H31NO2 C17H25NO2 C17H25NO2 C22H28N2O2 C23H31NO2 C17H25NO2 C31H32N4O2 C16H23NO2 C23H29NO2 C20H23ClN4O2 C24H27NO2 C22H29NO2 C23H30N2O2 C16H23NO2 C32H31BrN2O2 C16H21NO2 C24H29N3O2 C15H21NO2 C23H30N2O2 C22H28N2O2 C15H21NO2 C21H25NO2 CH6N2O2 C6H8ClN5O2S C9H10ClN5O2 C21H30FN3O2 C28H36N4O2S C21H44BrNO2 C9H18O2 C12H9F3N2O2 C6H15ClN2O2 RuO2 SeO2 C19H33NO2 C2H5NO2 C3H6O2S C4H4ClNO2 F2O2 C2H2FNaO2 C3H6O2S C13H19NO2 C14H21NO2 C29H35N1O2 NaAsO2 C7H6O2 C18H35NaO2 C10H15NO2 C2H3ClO2 C10H14O2 C15H12O2 C26H52O2 C28H56O2 C30H60O2 C18H35LiO2 C20H38O2 C24H48O2 C19H38O2 C32H64O2 C2H3AgO2 C7H14O2 C7H14O2 C5H10O2 C6H12O2 C6H12O2 C15H20O2 C28H48O2 C14H12O2 C2H4O2S C17H21NO2 C12H10O2 C8H8O2 C3H6N2O2 C6H12N2O2 C5H4O2 C4H4N2O2 C11H17NO2 C10H13NO2 C10H14BrNO2 C10H14ClNO2 C15H21NO2 C16H16N2O2 C16H25NO2 C22H26N2O2 C12H19NO2 C12H18FNO2S C29H50O2 C20H26N2O2 C10H15NO2 C12H19NO2 C11H17NO2 C12H19NO2 C11H16INO2 C4H6O2 C2H4O2 C6H5NO2 C5H6N2O2 C4H4N2O2 C4H6N2O2 C9H20NO2 C6H14N4O2 C6H9N3O2 HNO2 C14H19NO2 C4H9N3O2 C13H17ClN2O2 C15H10Cl2N2O2 C16H13ClN2O2 C12H4Cl4O2 C13H18O2 C18H24O2 C9H16ClN3O2 C19H30O2 C12H17NO2 C21H30O2 C19H26O2 C22H37NO2 C15H15NO2S C4H10FO2P C7H16FO2P C21H30O2 C21H28O2 C3H7NO2 C4H8O2 C3O2 HClO2 C11H17N2NaO2S C15H15N3O2 C10H13NO2 C14H16N2O2 C2HCl3O2 C2H3Cl3O2 C4H8O2 C4H4BrNO2 C20H32O2 C19H30O2 C4H9NO2 PbO2 C3H6O2 C5H4FN3O2 C9H18O2 C2H4O2 C21H25N3O2S C7H11NO2 C8H8N2O2 C5H10O2 C7H16NO2 C7H5NaO2 C19H28O2 C20H24N2O2 CO2 C2H5NO2 C8H10N4O2 C7H7NO2 C8H9NO2 C7H8N4O2 C7H8N4O2 C12H14As2N2O2 C5H11NO2 C2H6O2 SO2 C19H28O2 C6H14N2O2 C9H11NO2 C3H7NO2 C3H7NO2S C6H13NO2 C6H13NO2 C5H11NO2S C5H9NO2 C11H12N2O2 C4H8N2O2 C9H17NO2 C21H22N2O2 H2O2 C18H34O2 CH2O2 C10H14NIO2 CH4N2O2 C18H32O2 C18H30O2 O2Ti C16H32O2 C18H36O2 C7H6O2 C5H11N2O2P C4H6O2 C11H15NO2 KNO2 C12H19O2NS C11H15BrNO2 C13H21NO2S C2HgN2O2 C13H16N2O2 C14H21N3O2S C15H10O2 SiO2 C29H33ClN2O2 C7H7FO2S NaC6H7O2 CHNaO2 C5H12N2O2 C8H14O2S2 C16H30O2 CH3NO2 SO2Cl2 C6H5NO2 C5H9Cl2N3O2 C5H11NO2 C24H48O2 C6H13NO2 C9H11NO2 C6H14N2O2Pt C7H15Cl2N2O2P C4H3FN2O2 C5H10O2 C13H18Cl2N2O2 C14H19Cl2NO2 C8H16O2 C16H21NO2 C6H6O2 C3H4O2 C22H27NO2 C12H24O2 C19H23N3O2 C11H26NO2PS [(C6H7O2)(OOCCH3)3]n C15H16O2 C20H40O2 C2H7NO2 C16H22N2O2 C8H11NO2

O3

C5H6ClCrNO3 WO3 C10H12O3 C17H27NO3 C28H31N2O3Cl C20H27NO3 C6H13N3O3 C6H12NNaO3S CK2O3 C12H12N2O3 Fe2O3 C5H10N2O3 Na2S2O3 CaCO3 C24H28ClN5O3 C13H21NO3 (NH4)2CO3 C4H8N2O3 CH3NO3 C17H23NO3 C4H4N2O3 C17H21NO3 C9H9NO3 Na2SeO3 C21H25ClN2O3 C21H25ClN2O3 C12H20N2O3S C19H23NO3 C18H21NO3 C8H12N2O3 KO3 N2O3 C14H10O3 B2O3 C21H25NO3 C28H22Cl2FNO3 C18H21NO3 C2H6ClO3P C10H12O3 C13H10O3 C16H13N3O3 Sr(NO3)2 C23H30O3 C10H6O3 BaSeO3 C8H6O3 C5H8O3 C6H11NO3S CH3NaO3S C7H14N2O3 C10H10O3 C15H14O3 C6H5NO3 C11H13NO3 C16H21NO3 FeH3O3 C12H9F3N2O3 C23H26O3 C16H21NO3 Zn(NO3)2 C13H8F2O3 C8H8O3 C17H18FN3O3 C14H14O3 C12H21N2O3PS C30H48O3 C30H48O3 C9H14N4O3 C10H16N4O3 C17H22N2O3 C18H34O3 C18H29NO3 C22H19Br2NO3 NO3 C20H33N3O3S C13H14Cl2O3 C22H27ClO3 C10H16N2O3S3 C23H31Cl2NO3 C15H22O3 C15H21N3O3S C16H11ClN2O3 C21H25NO3 C17H19NO3 C24H25NO3 C17H21NO3 C18H23NO3 C14H22N2O3 C6H7NO3S C21H26O3 C6H10O3 C9H15N5O3 C18H17NO3 C8H8O3 C18H21N3O3S C17H19N3O3S C12H12N2O3 C10H7NO3 C5H4N4O3 C22H31NO3 C11H12N2O3 C4H8O3 C12H15NO3 C12H16N2O3 C28H34N2O3 C6H6O3 C17H17ClN6O3 C18H19N3O3S Mn2O3 MnCO3 C4H10O3 C21H16ClF3N4O3 C12H12N4O3 C13H24N4O3 C14H21N3O3 C20H30NO3Br C12H16N2O3 SrCO3 C22H19ClO3 C8H8O3 C9H9NO3 BaCO3 C10H12N2O3 NaIO3 NaHSeO3 C18H24O3 C18H23NO3 C15H25NO3 C12H16ClNO3 C6HBiBr4O3 C19H23NO3 C18H23NO3 C8H5Cl3O3 C4H6O3 C19H20FNO3 C8H6Cl2O3 C6H14FO3P C3Cl6O3 C12H27O3P C10H24NO3PS C21H30O3 C11H11F3N2O3 C4H10NO3PS C6H12N2O3 Mn(NO3)2 C14H22N2O3 Na2SO3 BaTiO3 C22H27N3O3S2 C21H30O3 AgIO3 C22H18Cl2FNO3 C4HNaO3 C16H18FN3O3 C2H2N4O3 C22H24ClFN4O3 C9H8O3 C3H8O3S C27H60F2N2O3 H3NO3S C40H56O3 C7H8O3S HBrO3 C10H12N2O3 C4H9NO3 C24H36O3 C2H4O3 C24H48O3 C3H4O3 C6H14N2O3 C20H24O3 C18H19NO3 BrKO3 C11H11ClO3 C11H17NO3 C12H17NO3 C17H25NO3 CNiO3 C15H15NO3S C16H16O3 C24H23FN4O3 C8H11N3O3S C11H15NO3 MoO3 CFeO3 C32H47F5O3S C11H17NO3 C13H21N3O3 C13H21NO3 C12H20N2O3 C24H28N2O3 C16H22N2O3 C23H28N2O3 C29H38FN3O3 C11H16N2O3 C10H16N2O3 C11H18N2O3 C10H16N2O3 C11H18N2O3 C11H16N2O3 MnO3Ti C12H7Cl2NO3 C20H27NO3 C12H15ClO3 C10H11ClO3 Cs2CO3 BhO3Cl Ac2O3 C23H21ClN6O3 C20H17ClN2O3 C16H13N3O3 C18H14ClFN2O3 C19H18ClN3O3 NNaO3 C21H32N6O3 C16H14O3 C18H6BiBr9O3 C24H29N5O3 C5H10O3 C10H9NO3 CCuO3 C2H2O3 C17H19NO3 C14H22N2O3 C24H20N6O3 C24H46O3 C12H19NO3 C9H8O3 C13H21NO3 C4H2O3 C19H21NO3 C10H15O3PS2 C12H18N2O3S ClHO3S Na2O3Si C7H5O3Na C35H36ClNO3S KIO3 C9H7O3Mn C12H28O3SSi C23H21F7N4O3 C3H6O3 C16H16ClNO3 LiNbO3 C20H29N5O3 C19H24N2O3 C3H6O3 Er2O3 C28H26N4O3 ClNaO3 C6H15NaO3SSi C16H30N2O3 C19H27NO3 C3H3N3O3 C8H8O3 Na2PFO3 O3Xe Ca(HCO3)2 (NaPO3)6 C12H11NO3 C15H23NO3 C20H33N3O3 C17H20F6N2O3 C24H28N2O3 C20H27N5O3 C14H22N2O3 C6H9N3O3 C4H6N4O3 Ca(IO3)2 H5Hg2NO3 ZnSeO3 C10H23O3P C28H28O3 Al(NO3)3 C16H16ClN3O3S ClH4NO3 KHSO3 H3O3Sb Ca(HSO3)2 C21H20Cl2O3 C20H13N3O3 C23H26ClN7O3 C24H26N6O3 C21H26N2O3 C24H26BrN3O3 H3AsO3 C6H6O3 C13H24N4O3S C19H24O3 C16H24N2O3S C19H22FN3O3 NaHSO3 C6H11NO3 Mg(NO3)2 C10H8O3 C15H14N6O3 C22H30O3 C7H4Cl3NO3 C16H16N2O3S C24H30O3 C12H15N5O3 HIO3 H2O3 C8H8O3 C31H52O3 CuHAsO3 C9H17NO3 C20H30O3 V2O3 C12H20O3 C19H28BrNO3 CH5NO3 C5H9NO3S KHCO3 C11H6O3 C5H10O3 C7H15NO3 H3O3P C12H18O3 C19H14O3 C17H20N3O3 C19H22F2N4O3 C27H44O3 C2H5ClO3S Dy2O3 CH3ClO3S C6H15BO3 C3H6As4O3 Ni2O3 C13H14N2O3 C9H15NO3 C23H32N2O3 C11H21NO3 C13H21NO3 C13H19NO3 C13H21NO3 C14H23NO3 BKO3 C7H7NaO3S C4H4O3 C11H15D2NO3 C13H17NO3 C10H11NO3 C12H21N3O3 C19H38N2O3 C10H14N2O3 C14H18N2O3 C40H56O3 C14H20N2O3 C23H27FN4O3 C17H16N2O3 C7H6O3 K2O3S C16H23BrN2O3 CH4O3S C17H14Cl2F2N2O3 C24H33N3O3S2 C28H37N3O3 C18H22BrNO3 C22H27NO3 C23H29NO3 C20H25NO3 C22H28N4O3 C23H29NO3 C15H21NO3 C20H30N2O3 C16H17NO3 C8H10FN3O3S C23H18ClF2N3O3S C14H17N5O3 C12H18N2O3 C8H10ClN5O3S C19H20N2O3S C24H30N2O3 C25H32N2O3 RnO3 H2O3Se C10H9NO3S C8H11NO3 C9H10O3 C15H10O3+ C10H11N3O3S C2H4O3 C20H40O3 C3H5NaO3 C3H5KO3 C3H9NO3 C20H41NO3 C18H22ClNO3 CO3Zn C6H6O3S C17H19N3O3S C20H29NO3 C9H6Cl2N2O3 C24H29NO3 C18H13NO3 C21H27NO3 H3BO3 C2H5NaO3S2 C6H12O3 C4H6O3 C3H6O3 C10H13N5O3 Cu(NO3)2 MgCO3 C16H12FN3O3 C13H22N4O3S C15H10ClN3O3 C15H11N3O3 NaHCO3 PbTiO3 C3H6O3 C18H27NO3 C24H40O3 C21H23NO3 C25H38O3 ClHO3 Fe(NO3)3 C5H12NO3PS2 C3H6N4O3 NaBO3 C21H30O3 C9H11NO3 C3H4O3 HCF3O3S C24H21F2NO3 C25H29I2NO3 C2H7NO3S C16H16ClN3O3S C14H20ClN3O3S C4H6N4O3S2 C16H20N4O3S C8H4O3 C5H9NO3 C15H14FN3O3 C14H14N3NaO3S C14H12O3 C13H18N4O3 C6H6N2O3 C3H6O3 C18H29NO3 H2S2O3 C14H16N4O32+ C14H16N4O3 C9H13NO3 C17H23NO3 C7H6O3 C10H16N2O3S C18H21NO3 C17H19NO3 C21H26N2O3 H2CO3 C7H7NO3 C19H21NO3 Li2CO3 C3H7NO3 C9H11NO3 Al2O3 HNO3 C4H9NO3 FHO3S C3H8O3 ClKO3 H2SO3 SO3 Cr2O3 O3 CrO3 H4N2O3 C5H9NO3 KNO3 AgNO3 Ca(NO3)2 C4H8O3 C11H17NO3 C8H11NO3 CNa2O3 C21H34BrNO3 C7H7NO3 C8H10N2O3S Bi(NO3)3 C8H11N5O3 C14H18N4O3 C10H12ClN5O3 C11H12O3 C16H14O3 C7H5NO3S C9H6O3 AlH3O3 C9H15NO3S Ba(NO3)2 C17H19NO3 Sb2O3 NH4VO3

O4

C23H32N6O4S C4H6O4Zn C4H2FeO4 As2O4 Na2SO4 C17H21NO4 C20H14O4 C8H20O4Si C7H8ClN3O4S2 C29H40N2O4 BiNO4 C32H39NO4 C16H20N2O4S2 C23H30N2O4 C18H21NO4 N2O4 BaC4H6O4 C12H27O4P C36H47N5O4 C8H13N3O4S C16H24N10O4 C18H31NO4 C21H24FN3O4 C8H8O4 C24H40O4 C20H28O4 Fe2(SO4)3 C19H26BrNO4 C2H8N2O4 C8H11NO4S2 C30H47NO4S C16H14N2O4 C8H6O4 C22H26N2O4S C6H10N2O4 C21H30O4 C22H23N3O4 C4H4O4 NH4ClO4 C12H14BrCl2O4P C8H6O4 C14H8O4 C25H30O4 C4H8O4 C10H16O4N2 C13H19NO4S C19H20ClNO4 C17H25NO4 C16H17N3O4S C14H14N8O4S3 C16H19N3O4S C24H40N8O4 C18H18F3NO4 C10H14N4O4 C22H32N4O42+ C18H19Cl2NO4 C10H12FN5O4 C22H29FO4 C9H13N5O4 C8H7NO4S C9H8O4 C21H27N5O4S C10H14O4 H2WO4 C18H27NO4 C19H27NO4 C25H35NO4 C17H21NO4 C38H51NO4 C17H19NO4 C20H23NO4 C24H24N2O4 C20H25NO4 C24H26N2O4 C10H8N4O4 C25H22N4O4 C14H18O4 C20H29N5O4 C16H18N2O4S C16H15N3F2O4S C15H13N3O4S Mg(ClO4)2 (NH4)2SO4 C3H6BrNO4 C6H6N4O4 C9H10O4 C12H14O4 C14H13N3O4S2 ZnSO4 C12H17N3O4S MnSO4 Mn2(SO4)3 C29H26ClFN4O4S C24H28O4 C4H8O4 C7H12O4 HMnO4 NiSO4 C9H18N2O4 CaC2H2O4 Al2(SO4)3 C7H12O4 C14H10O4 NH4MnO4 C22H19N3O4 C12H19NO4 Na2O4Se BaCrO4 C21H25ClN2O4S H2O4Se C26H25F9N2O4 C6H8K2O4 C16H25NO4 C17H19NO4 C8H8O4 C25H33NO4 C20H27NO4 C10H14N2O4 C15H14ClN3O4S C5H6O4 C2Cl4N2O4 C10H10O4 C9H11NO4 C5H9NO4 C9H9NO4 C6H12O4 C10H12O4 C5H12O4 KClO4 C17H27N3O4S C2H6O4S C10H21NO4 PbCrO4 C23H38O4 C22H25F2NO4 C7H6O4 C8H6O4 C4H4KNO4S CH4O4S XeO4 CaHO4P C20H24O4 C6H10CaO4 C14H21N2O4P HReO4 C21H28O4 C10H16O4 C4H6O4 C5H6O4 C11H14O4 C21H46NO4P C7H11NO4 C23H29ClFN3O4 C27H23N5O4 C18H20FN3O4 C34H57BrN2O4 C12H14N4O4S C18H14F4N2O4S C10H12N2O4 RaO4S C21H17CIF4N4O4 C11H9I3N2O4 NaHSO4 K2HPO4 Fe2O4Zn BaB2O4 H2MoO4 MoO4Rb2 O4Os Cs2MoO4 C16H22ClNO4 C31H67Cl3NO4 K2MoO4 Li2MoO4 C21H18NO4 C19H16O4 C18H21N3O4 C4H6O4Mg C20H32O4 C19H24N2O4 C19H22BrNO4S2 C22H27F3O4S C3H7O4P C7H5O4N H3AsO4 C12H25SO4Na C12H14CaO4 C10H8O4 NaIO4 KIO4 C16H30MgO4 C5H11NO4S C20H23NO4 C4H10O4 C21H22NO4 C22H19NO4 C20H18NO4 C25H37NO4 C20H21NO4 C31H33N5O4 C9H14N5O4P Na2CrO4 (NH4)2HPO4 C7H14N2O4S2 C17H22N2O4 CH4N4O4 C23H24N2O4S C7H6ClN3O4S2 C14H16ClN3O4S2 C9H11Cl2N3O4S2 C18H23N9O4S3 C14H14N4O4 C16H19N3O4S Fe3O4 C10H14N2O4 C18H28N2O4 C40H56O4 C22H23NO4S2 C7H5NO4 C16H20F1N3O4 C24H26FNO4 C2H2N2O4 Ag3PO4 C4H6O4Cu C12H18N2O4 Na2O4S2 Na2HPO4 C5H9NO4S C2O4Sr C13H10N2O4 C14H10CaO4 C17H27NO4 C24H26N2O4 C17H27NO4 C19H25BN4O4 C7H5BiO4 FeK2O4 C22H26N2O4 C18H23NO4 C16H22O4 C11H16N4O4 C4H2O4 C8H18O4S C27H36N2O4 C40H52O4 CaO4W C25H24FNO4 C8H14N2O4Pt Al2CoO4 C12H7NO4 C6H8O4 C30H37NO4 C20H23N3O4 C4H6O4Pb Na3PO4 C4H6CaO4 C10H18O4 C8H14O4 C9H16O4 H2CrO4 C28H27NO4S C35H38Cl2N8O4 C6H8Na2O4 C18H20FN3O4 C15H23NO4 HClO4 C4H6O4S2 C24H32O4S C24H40O4 C10H8O4 LiClO4 C8H16O4 C9H10O4 C7H6O4 Ca(MnO4)2 C18H16N4O4 RaWO4 Fe2(CrO4)3 C18H21NO4 C3H6O4 Ag3AsO4 C25H32O4 C12H14N4O4S Cu2SO4 C19H20Br2N6O4S HKO4S C26H30NO4S2Br C19H19NO4 C6H10O4 C21H31NO4 C17H19NO4 C14H11Cl2NO4 C24H27FN2O4 C7H6O4 C15H24N2O4S C9H19NO4 C7H5NO4 NaClO4 C15H10O4 RuO4 C9H14N4O4 K2MnO4 C9H10O4 MoNa2O4 C18H37AlO4 C36H70MgO4 C21H42O4 C36H70CaO4 C10H16O4S C36H70CdO4 C36H70O4Zn HTcO4 C6H10O4 Ca3(PO4)2 C10H13N5O4 C12H10O4 CaC2O4 C9H8O4 C6H12N2O4S C6H12N2O4 C11H15N2O4P C23H26N2O4 CuSO4 C5H6N2O4 C8H16O4 C4H6O4 KMnO4 C19H21NO4 C5H6N2O4 C10H13N5O4 C35H60N2O42+ C29H41NO4 C5H10O4 C3H4O4 C28H30O4 C15H12I3NO4 K2CrO4 Ag2O4S C13H8Cl2N2O4 O4SSr C27H34N2O4S AgSO4 C4H2N2O4 PbSO4 C4H4O4 C12H9N3O4 C5H4N2O4 C14H30Cl2N2O4 C13H12Cl2O4 C17H14O4S C16H28N2O4 C20H33N3O4 C13H16N3NaO4S C16H19NO4 C28H14N2O4 Tl2MoO4 C17H21NO4 C2H2O4 C20H21NO4 C22H30N6O4S C4H7NO4 C5H9NO4 H3PO4 C5H8NNaO4 C59H90O4 C24H31NO4 H2SO4 C6H12N2O4S2 C6H12O4 MgO4S C12H17N2O4P C8H9N3O4 BaSO4 Pb3O4 C12H14N4O4S2 C19H16ClNO4 C14H11ClN2O4S C26H28Cl2N4O4 CaSO4 C9H6O4 C9H11F2N3O4 C17H21NO4 C25H37NO4 C5H8O4 C15H20O4 FeSO4 C10H13NO4 ClO4- K2SO4 C27H38N2O4 C15H23N3O4S C20H21ClO4 C15H11I4NO4

O5

I2O5 C21H26O5 C4H10N3O5P C14H18N2O5 C5H10O5 C7H8O5S1 C21H14Br4O5S C21H29FO5 C6H11FO5 C9H12NO5PS C14H16ClO5PS C22H29NO5 C22H30O5 C21H28O5 K2S2O5 C20H12O5 C22H29N7O5 C8H10AsNO5 C6H12O5 C14H10F3NO5 C21H18O5S C19H14O5S C8H9NO5 C15H10O5 C33H37N5O5 C35H41N5O5 C23H25N5O5 C22H29FO5 C18H18N6O5S2 C14H15N5O5S2 C18H19N3O5S C20H32O5 C22H28F2O5 C8H7N3O5 C10H8N4O5 C23H28ClN3O5S C27H35NO5 C20H24N2O5 C29H25N3O5 C8H12N4O5 C24H34N4O5S C10H13N5O5 C14H15N3O5 C6H12O5 C14H10N4O5 C3H8NO5P C16H26O5 C23H34O5 C20H32O5 Nb2O5 C20H28N2O5S C5H6O5 C10H14NO5P C6H4N2O5 C5H12O5 C18H33ClN2O5S C21H31N3O5 C19H32N2O5 C26H21F6NO5 C27H30O5S C12H21N3O5S3 C20H21FN6O5 C10H14N2O5 C6H10N2O5 C31H33F3N2O5S CH3O5P CH4NO5P C14H12O5 C14H11NO5 C16H26N2O5S C24H40O5 C3H2O5 C5H6O5 C10H17N3O5 C26H40O5 C28H24FN3O5 CH2Cu2O5 C19H23NO5 C18H23N5O5 C28H31NO5 C21H26N2O5 C13H18O5S C28H40N2O5 C20H22N4O5 C19H20ClNO5 C18H18ClNO5 C31H36ClN3O5S C22H36N2O5S C20H25ClN2O5 H2SO5 C22H29ClO5 C6H13NO5 C19H19N3O5S C5O5Fe Ta2O5 C20H34O5 C19H21N3O5 C5H10O5 C5H12O5 C15H10O5 C5H10O5 C5H10O5 C24H29NO5 C18H29N3O5 C24H18F2N2O5 C24H33Cl2NO5 C17H20N2O5S C25H20N4O5 C17H25N3O5S C19H24N6O5S2 C22H22N6O5S2 C14H13N5O5S2 C19H18N6O5S3 C20H6I4Na2O5 C27H36N2O5 C10H14N2O5 C32H40BrN5O5 C15H12O5 C24H34N2O5 C20H26N2O5S C24H28N2O5 C22H30N2O5S2 C23H32N2O5 C25H30N2O5 C26H32N2O5 C4H6O5 C8H6N4O5 C25H35NO5 C24H36O5 C3H4O5 C11H15N5O5 C27H42N2O5S C18H22N2O5S C16H18N2O5S C19H18ClN3O5S C10H12N4O5S C15H22N6O5S C19H17Cl2N3O5S C8H11NO5S C19H17ClFN3O5S C14H8O5 C26H34FNO5 C10H13N3O5S N2O5 C19H20N8O5 C16H16O5 C16H17N3O5S V2O5 C10H12N4O5 C6H10O5 C16H12O5 C16H12O5 C15H11O5+ C6H12O5 C55H72MgN4O5 C13H12N2O5S C25H38O5 C23H34O5 C11H12O5 C23H23N3O5 C20H28N2O5 C37H48N6O5S2 C38H50N6O5 C37H48N4O5 C2H3NO5 C4H6O5 C22H38O5 C23H38O5 C15H11O5+ C9H10O5 C11H8N2O5 C7H10O5 C5H12O5 C21H28O5 C33H35N5O5 C9H17NO5 C4H6O5 C5H10O5 As2O5 C12H11ClN2O5S C20H22N8O5 C20H32O5 C20H28N2O5 C14H19NO5 C23H28N2O5S2 C21H23NO5 C10H17NO5S C21H28O5 C21H30O5 C11H12Cl2N2O5 C9H13N3O5 C33H35FN2O5 C22H29FO5 C12H9O5N3 C15H18N4O5 C27H28Br2O5S C5H10O5 C19H10O5Br4S C4H4O5 C29H53NO5 C7H6O5 C18H14N4O5S C16H19N3O5S

O6

C40H50N8O6 C6H7NaO6 C2H4N2O6 C4H8Cu2O6 H8N2O6S C27H44O6 C19H22O6 C49H54F2N8O6 C12H18O6 HgN2O6 C20H25N7O6 C17H20O6 C25H34O6 C15H14N4O6S2 C18H10N4Na2O6S2 C24H30F2O6 C27H33N3O6S C20H19NO6 C31H33N3O6S C33H34N4O6 C16H14O6 C7H5BiO6 C14H17NO6 C33H44N4O6 C31H42N2O6 C20H18ClNO6 C15H16N2O6S2 C51H98O6 C15H21NO6 C3H5O6P C42H58O6 C18H34N2O6S C20H28O6 C30H53N3O6 C12H11N3O6S2 C9H12N2O6 C34H31CuN4Na3O6 C22H28N4O6 C14H20N2O6S C14H22N6O6 C4H4Na2O6 C14H17NO6 C17H14O6 C24H36N4O6S2 C22H32N2O6 C36H41N3O6 C20H25N2O6 C19H19N3O6 C26H33NO6 C35H38N4O6 C27H29N3O6 C28H31N3O6 C21H23Cl2NO6 C23H26Cl2O6 C19H12O6 C8H20NO6P C37H41N2O6 C19H15NO6 Ba2O6Xe C25H31NO6 C6H12O6 C15H10O6 C8H14N3O6P C27H29F3O6S C18H12N2Na2O6S H5IO6 C26H29N3O6 C21H18ClNO6 C37H40N2O6 C17H18N2O6S C18H20N2O6 C21H23NO6 C20H22N8O6S2 C24H31FO6 C33H50N4O6S C15H24N4O6S2 C21H40N8O6 C24H30O6 C20H27N3O6 C8H15NO6 C22H28FN3O6S C27H31N2NaO6S2 C25H35N3O6S C3H7O6P C29H30N6O6 C22H29N3O6S C3H7O6P C31H48O6 C10H18N4O6 C27H30O6Cl2 C29H38N4O6S C17H20N2O6S C6H12O6 C20H8Br2HgNa2O6 C6H10O6 C10H19O6PS2 C23H16O6 KC4H5O6 C31H29ClN2O6S2 C6H14O6S2 C6H8O6 C6H9NO6 C21H27FO6 H2S2O6 C8H10NO6P C22H33N3O6 C4H4KNaO6 C36H66N6O6Tc+ C16H12O6 C10H10O6 Cl2O6Ra C33H38N4O6 N4O6 C29H37N3O6 C27H29N5O6S C12O6 C4H8NNaO6 C6H6O6 C24H26N2O6 C25H25F3N4O6 C6H3N3O6 C7H9NO6S C24H8O6 C8H14N4O6 C6H3N3O6 C15H11O6+ C15H11O6+ C15H22FN3O6 C16H14O6 C45H86O6 C5H10O6 C8H8N6O6 C16H12O6 C15H11O6+ C57H110O6 C15H11O6+ C14H17NO6 C9H6O6 C6H10MgO6 C6H10CaO6 C6H10FeO6 C6H12O6 C19H19N7O6 C17H20N4O6 C4H6O6 C10H12N5O6P C6H12O6 C6H3N3O6 C10H17N3O6S C22H31N3O6S2 C32H22N6Na2O6S2 C6H12O6 As4O6 C7H5N3O6 C6H12O6 C6H12O6 C22H25NO6 C2HNa3O6 C6H8O6 C33H36N4O6 C3H6N6O6 C6H12N2O6 N2O6Pb C17H18N2O6 C17H17ClO6 C21H20O6 C6H14O6

O7

C6H10O7 C16H10N2Na2O7S2 C22H23NO7 C38H47N5O7S2 C20H23N7O7 C40H43N7O7S C20H37NaO7S Dy2Ti2O7 C9H17NO7 C3H7O7P C6H12O7 Mn2O7 C6H10O7 C13H18O7 C6H2N3NaO7 C4H9O7P C20H12N3O7SNa C21H43N5O7 C21H32HgN5NaO7 C5H10N2O7P2 Na2Cr2O7 C23H31NO7 C8H20O7P2 C6H10O7 C7H16O7 C7H16O7 C7H16O7 C20H12N2Na2O7S2 C22H34O7 C19H17NO7 C10H12N5O7P C16H10Cl2Na2N4O7S2 C20H12N2Na2O7S2 C18H14N2Na2O7S2 C15H10O7 C8H14O7 C7H4O7 H8N2O7U2 C14H24N2O7 C27H37N3O7S C27H28N2O7 C38H52N6O7 C23H27N3O7 C6H5Na3O7 Cr2H8N2O7 C21H26N2O7 Cl2O7 C16H12O7 C22H25N3O7S C20H20N6O7S4 C21H41N5O7 C19H37N5O7 C23H27N5O7S C30H46NO7P C27H34N2O7 C39H50O7 C3H11NO7P2 C27H35N5O7S C23H36O7 C18H16O7 C32H44O7 C12H19N4O7P2S C16H10Na2O7S2N2 C27H25N2NaO7S2 C6H6N4O7 C7H14O7 C7H14O7 C17H14O7 C18H16O7 Tc2O7 Fe2(Cr2O7)3 C16H12O7 C17H15O7+ C17H15O7+ C22H38O7 C24H42O7 C15H11O7 C21H26O7 C6H8O7 C10H14N5O7P K2Cr2O7 C4H13NO7P2 C4H8N2O7 C16H13NO7 C16H15N5O7S2 C12H16O7 B4Na2O7 C6H3N3O7 C16H17N5O7S2 C22H22N6O7S2 C15H10O7 C18H18N8O7S3 K2NO7S2 C8H15N3O7

O8

C22H23ClN2O8 CN4O8 FeH8N2O8S2 C12H19Cl3O8 C5H11O8P C5H11O8P C8H12O8Pb C6HN3O8Pb C50H67N7O8 C25H48N6O8 C11H19NO8 (NH4)2S2O8 C14H6O8 C16H16N4O8S C29H39N5O8 CaH4P2O8 K2S2O8 C30H30O8 C27H38O8 C13H13IO8 C7H18NO8Sb C18H16O8 C19H28O8 C16H26GdN5O8 C12H6N2O8SSr2 AlH4NO8S2 CrKO8S2 C10H19NO8 C22H20N4O8S2 C25H44N14O8 C2H2O8Pb3 Na2O8S2 C10H12CaN2Na2O8 C5H11O8P C2N4O8 C16H8N2Na2O8S2 C11H17N3O8 C18H14N2Na2O8S2 C10H14N2O8Na2 C29H48N12O8 C48H56N6O8S2 AlKO8S2 C25H39N3O8 C18H13N3Na2O8S2 C34H54O8 C10H14N5O8P C18H16O8 C17H14O8 C12H21N1O8S1 C10H12CaN2Na2O8 C27H35N6O8P C36H38O8 C15H10O8 C6H10O8 C22H24N2O8 Fe3O8P2 C10H16N2O8 C15H18O8 C7H5N5O8 C22H24N2O8 C25H27N9O8S2 C22H22O8 C4H8N8O8 C23H28O8 C6H8N2O8 C13H17N5O8S2 C45H54N4O8 H2S2O8 C10H11N4Na2O8P C10H12N5Na2O8P C4H3KO8

O9

C26H44O9 C22H29FN3O9P C37H27N3Na2O9S3 C17H21N4O9P C6H13O9P H18Na3O9SbS4 C25H35NO9 C26H27NO9 C6H13O9P C29H40N2O9 H3P3O9 C22H24N2O9 C22H23N3O9 C24H29NO9 C19H26I3N3O9 C22H18I6N2O9 C23H26FN6O9P C27H18N4Na2O9S2 C24H24O9 C41H70CaO9 C35H49N11O9S2 C15H16O9 C37H40O9 C12H15N5O9S2 C22H29FN3O9P C37H34N2Na2O9S3 C45H57N3O9 C33H40N2O9 C25H31O9 C16H9N4Na3O9S2 C6H3N3O9S C16H18O9 C3H5N3O9 C9H13N2O9P C20H20O9 C18H37N5O9 C46H58N4O9 C11H19NO9

O10

C50H68N14O10 C41H60N8O10 C12H10CaO10S2 C30H62O10 C3H8O10P2 C25H22O10 C29H42O10 C20H22O10 C49H66N10O10S2 C7H15O10P C54H69N11O10S2 C43H65N5O10 C20H11N2Na3O10S3 C27H36O10 C25H48N6O10 C14H24N2O10 C20H11N2Na3O10S3 C14H23N3O10 C11H20O10 C21H20O10 C20H18O10 C12H22O10 C60H92N12O10 C35H48N8O10S O10P4 C10H15N5O10P2 C3H8O10P2 C46H56N4O10 C27H29NO10 C35H47NO10

O11

C12H22O11 C30H53NO11 C12H22O11 C5H12O11P2 C12H24O11 C12H22O11 C10H15N5O11P2 C43H68ClNO11 C23H16O11 C46H62N4O11 C18H36N4O11 C22H18O11 C12H22O11 C40H59NO11 C22H22O11 C27H33NO11 C37H64O11 C39H43N3O11S C43H51N3O11 C31H36N2O11 C42H70O11 C12H22O11 C36H62O11 C12H22O11 C43H57N9O11 C12H22O11 C43H72O11 C24H27N8O11PS4 C12H22O11 C20H18O11 C40H68O11 C35H48N8O11S C45H74O11 C34H47NO11 C12H22O11 C12H22O11 C20H27NO11 C27H29NO11 C27H29NO11

O12

C6H6N12O12 C53H72N2O122+ C43H58N4O12 C6H14O12P2 C43H67N11O12S2 C40H64O12 C38H72N2O12 C46H64N14O12S2 C6H14O12P2 C45H69N11O12S C59H84N16O12 C47H64N4O12 C8H4K2O12Sb2·3H2O C6H20N2O12P4Sm C23H24O12 C37H62O12 C23H25O12+ C23H25O12+ C21H21O12+ C12H20O12Zr C9H14N2O12P2 C43H66N12O12S2 C21H39N7O12 C12H5N7O12 C5H8N4O12 C29H44O12 C44H69NO12 C62H111N11O12

O13

C37H67NO13 C63H98N18O13S C41H64O13 C30H26N2O13 C30H34O13 C22H20O13 C26H19N5Na4O13S4 C25H45N5O13 C36H52O13 C22H43N5O13 C52H98N19O13 C59H89N19O13S C24H26N2O13 C24H26O13 C25H26O13 C33H47NO13 C10H16N5O13P3 C23H46N6O13 C29H32O13 C51H79NO13 C38H69NO13

O14

C53H83NO14 C43H53NO14 C55H79N13O14S2 C59H84N18O14 C70H92ClN17O14 C45H57NO14 C52H72GdN5O14 C27H32O14 C10H16N5O14P3 C12H4N6O14Pb C23H45N5O14 C42H66O14 C9H16N3O14P3 C41H64O14 C28H17N5Na4O14S4 C12H22CaO14 C63H88CoN14O14P C39H54N10O14S C21H27N7O14P2 C12H10Mg3O14 C43H74N2O14 C47H51NO14

O15

C28H32O15 C52H74N16O15S2 C26H29ClO15 C18H32O15 C52H88N10O15 C54H85N13O15S C33H40O15 C42H69NO15 C28H34O15 C9H15N2O15P3 C6H15O15P3 C27H33N9O15P2 C45H73NO15 C41H76N2O15

O16

C66H103N17O16S C8N8O16 C18H32O16 C40H38N4O16 C62H86N12O16 C4H6As6Cu4O16 C21H36N7O16P3S C27H30O16

C47H73NO17 C52H66N2O17 C58H73N7O17 C47H75NO17

C6H8N6O18 C54H90N6O18 C25H43NO18 C65H82N2O18S2

C15H20N2O19P2 C59H109N6O19P C60H88N2O19 C20H28N10O19P4

C27H44N7O20P3S

Fe4O21P6 C50H83NO21 C55H74IN3O21S4 C55H84N17O21S3

C51H84O22

C51H40N6O23S6

C6H18O24P6 C55H86O24 C6H6Ca3Mg3O24P6 C66H75N9O24Cl2 H24Mo7N6O24

C61H101N17O25S4

C12H35Na3O26Sb2

C95H146O28

C36H62O31

Ag6Mo10O33 C98H138N24O33 C88H97Cl2N9O33

C95H110N8O44

C76H52O46

C72H104Na8O48S8

C31H53N3O49S8

C129H223N3O54

C164H256O68S2Na2

C234H340N61O128P17S17

Tytan

Ti1

BaTiO3 MnO3Ti TiO PbTiO3 TiC O2Ti

Dy2Ti2O7

Uran

U1

UO2 UF6 UF4 UO2(NO3)2 UBr5 H3U

H8N2O7U2 U2N3

Wanad

O2V VF3 VO NH4VO3

V2O3 V2O5

Wapń

Ca1

CaF2 CaC2 CaCO3 CaH2 CaCN2 C12H10CaO10S2 CaC2H2O4 Ca(ClO)2 CaHO4P CaH4P2O8 C6H10CaO4 CaO2 CaBr2 C12H14CaO4 Ca(HCO3)2 C41H70CaO9 CaCl2 C10H12CaN2Na2O8 Ca(IO3)2 CaS Ca(HSO3)2 C14H10CaO4 CaO4W C4H6CaO4 Ca(MnO4)2 C10H12CaN2Na2O8 C12H22CaO14 C36H70CaO4 C6H10CaO6 CaC2O4 CaO Ca(OH)2 Ca(NO3)2 CaSO4

C6H6Ca3Mg3O24P6 Ca3(PO4)2

Wodór

H1

C2HBrClF3 C6HN3O8Pb HN3 HBF4 LiH C2HCl3O HMnO4 ArFH C2HF3O2 HCNO HOCN NaHSeO3 C6HBiBr4O3 CHClF2 CHKO2 C4HNaO3 HAt Cl2H CaHO4P HBO2 HBrO3 HReO4 NaHSO4 K2HPO4 C6H14O6 HI CHNS ClHO3S HBrO CHN5 HPF6 CHCl2NO Ca(HCO3)2 HAuCl4 HIO HIO2 KHSO3 Na2HPO4 Ca(HSO3)2 CHF3O NaHSO3 C3HF7 HIO3 CuHAsO3 HKrF ArH KHCO3 LiOH CHF3 HClO4 CsOH HORb FrOH C11H15D2NO3 HKO4S HHeF HTcO4 KOH HNO2 NaHCO3 HClO HClO2 ClHO3 HCF3O3S C2HCl3 C2HCl3O2 HK HBr HCl HF HF HCN HCl HNO3 NaOH FHO3S C2HNa3O6 CHCl3 CHI3 CHBr3 CHNaO2 NaH HSbF6

H2

C4H2FeO4 Mg(OH)2 C2H2Cl2O2 C2H2Cl4 CaH2 H2Te H2[SiF6] C3H2F6O C2H2O2 CH2N2 Be(OH)2 H2WO4 Ni(OH)2 Zn(OH)2 Mn(OH)2 H2Se Mg5(OH)2(CO3)4 C2H2F4 CaC2H2O4 Sr(OH)2 H2O2Pb H2O4Se C6H2N3NaO7 H2Te H2N2O2 Ba(OH)2 C4H2 C2H2N4O3 H2O2Ra CH2O2 ZnH2 Cl6H2Pt C3H2O5 CH2Cu2O5 H2MoO4 BeH2 CdH2O2 Cu(OH)2 C2H2O3 H2SO5 C4H2O3 Hg(NH2)Cl C2H2S C2H2O CH2N2 Sn(OH)2 C2H2O2 C2H2S2 C2H2O8Pb3 C2H2N2O4 C4H2O4 H2O3 C2H2Br4 C3H2F6 H2CrO4 H2SO2 H2S2O6 CH2Cl2 FeH2O H2CoO2 H2NNa H2O3Se C2H2FNaO2 CH2O ClH2N C4H2N2O4 C3H2ClF5O H2S2O3 H2CO3 C2H2O4 H2S H2O C2H2 H2SO4 Ca(OH)2 H2O2 CH2O2 H2SO3 H2S2O8

H3

CH3NO3 C3H3NO CH3I CH3NaO3S FeH3O3 SbH3 H3NO C2H3NaO2 C2H3NO H3P3O9 AsH3 C2H3FO2 C6H3Cl3N2O2 CH3POF2 CH3O5P H3NO3S C3H3NS H3O2P CH3Cl CH3NO2 H3AsO4 C3H3N3O3 C2H3N CH3NO2 CH3NO C3H3N CH3AsCl2 C2H3NO2 H3O3Sb C2H3KO2 H3AsO3 PtCl2(NH3)2 H3O3P CH3ClO3S C2H3NO5 C6H3N3O6 H3U C6H3N3O6 C2H3ClO2 C2H3AgO2 H3BO3 C6H3N3O6 C4H3F7O C3H3NS C2H3Cl3O2 C3H3N C2H3ClO CH3ONa C6H3N3O9S H3P H3PO4 H3N C6H3N3O7 BiH3 C2H3Cl CH3NO2 PtCl2(NH3)2 C4H3FN2O2 CH3NO C4H3KO8 AlH3O3 C2H3N

H4

C4H4S (NH4)2CO3 C2H4N2O6 C6H4O2 C4H4N2O3 C3H4O ClH4NO C5H4N4O2 CH4N2S CH4S AsH4NO2 C4H4O4 NH4ClO4 H4N2O2 C6H4(OH)2 (NH4)2SO4 C5H4N4O3 C5H4N4S (NH4)2S2O8 C3H4N2 NH4MnO4 CH4N4O2 C3H4Cl2O C6H4N2O5 C5H4O2 C2H4O C4H4KNO4S CH4O4S NH4HS CaH4P2O8 C3H4S CH4NO5P C2H4O3 C3H4O3 LiBH4 C7H4O7 NH4[Cr(NCS)4(NH3)2] C4H4N2 C12H4Cl2F6N4OS C2H4S5 C4H4Na2O6 NaBH4 C2H4N2 Na[Al(OH)4] AlH4NO8S2 K[Al(OH)4] C3H4 C2H4O2 C2H4O2 C2H4S CH4N2 (NH4)2HPO4 C3H4O C2H4S2 C2H4S2 C2H4N2 CH4N4O4 C3H4O C12H4N6O14Pb C2H4Cl2 ClH4NO3 C4H4FN3O C8H4K2O12Sb2·3H2O C6H4Cl2 C7H4Cl3NO3 C3H4O5 C3H4O2 C2H4N2O2 H4Sn C5H4N4O2 C2H4OS C4H4KNaO6 C4H4O2 C4H4O3 CH4O3S C4H4ClNO2 C2H4O3 C2H4O2S C5H4O2 C4H4N2O2 LiAlH4 C2H4O2 C4H4N2O2 C5H4N4 C4H4N2 C2H4O C12H4Cl4O C12H4Cl4O2 C4H4O C3H4O4 C3H4O3 C4H4O4 C5H4N2O4 C2H4O C8H4O3 C4H4BrNO2 H4P2 C5H4FN3O2 C2H4O2 N2H4 CH4N2O CH4 CH4O C2H4 CH4N2O2 H4N2O3 ClH4N C5H4N4O C5H4N4O C3H4 C4H4O5 C3H4O2 C3H4N2 NH4VO3

H5

C6H5ONa C6H5Cl C6H5Br C9H5ClINO C6H5I C8H5NO2 C6H5NO3 C10H5ClN2 C2H5N3O2 C3H5ClO C3H5BrO C7H5BiO6 C3H5Cl C8H5F3N2OS C3H5NaO2 C3H5ClO2 CH5NO2 C2H5ONa C3H5O6P C8H5Cl3O3 C3H5ClO C7H5N C2H5NO2 C6H5F C4H5NS C7H5O3Na C7H5O4N H5IO6 C6H5Na3O7 C2H5N C5H5N5O2 C3H5N C3H5N C2H5AsCl2 C5H5N5S C6H5AsCl2 H5Hg2NO3 C2H5NO2 C5H5N3O C7H5NO4 C7H5KO2 C3H5KO2 C7H5NS C7H5BiO4 C5H5NO2 KC4H5O6 CH5NO3 C2H5ClO3S C9H5ClN4 C7H5NO4 C2H5NO2 C6H5N3O C3H5NaO3 C3H5KO3 C6H5N3 C5H5N5 CH5N3O C4H5N C5H5N C6H5NO2 C2H5NaO3S2 C2H5NS C2H5FO C7H5N5O8 C12H5N7O12 CH5N C7H5ClO C2H5NO C2H5Cl C5H5N5 C7H5NaO2 C2H5NO2 C3H5N3O9 C7H5N3O6 C5H5N5O C4H5N3O C4H5Cl C3H5N C6H5NO2 CH5N3 C7H5NO3S C3H5NO

H6

C5H6ClCrNO3 C4H6O4Zn C6H6O2 C9H6O2 C3H6O2 C6H6N12O12 BaC4H6O4 C4H6 C2H6ClO3P C10H6O3 C8H6O3 C8H6O B3N3H6 C3H6 C8H6O4 C8H6O4 C3H6O C2H6OS C4H6 C2H6S C3H6BrNO4 C6H6N4O4 C6H6O3 C14H6O8 C7H6N2 C6H6 C3H6O2 C5H6O5 C4H6N4O C3H6O2 C5H6O4 C4H6O3 C8H6Cl2O3 C4H6O2 C7H6N2 C8H6BrN B2H6 C10H6O2 CH6N2 C5H6O2 C2H6O4S C7H6O4 C8H6O4 C2H6AsCl C10H6Cl8 C6H6Cl6 C3H6O2 C6H6N6O2 C4H6N2 C4H6O4 C5H6O5 C5H6O4 C2H6OS C18H6BiBr9O3 C6H6Ca3Mg3O24P6 C12H6N2O8SSr2 BH6N C4H6O4Mg C9H6O2 C4H6O2 AgClH6N2 C3H6O3 C3H6O3 C3H6O C3H6S C7H6Cl2 C4H6 C2H6N2 C2H6N2 C4H6O C4H6O C3H6O2 C7H6ClN3O4S2 C9H6N2O2 C8H6 C20H6I4Na2O5 C3H6N6 C4H6N4O3 C4H6O5 C4H6O4Cu C3H6N2 C2H6S C8H6N4O5 C6H6O3 C7H6O2 C5H6O C8H6N2 C4H6As6Cu4O16 C4H6O4Pb C11H6O3 C4H6CaO4 C2H6O C6H6N4O7 C4H6 C4H6O4S2 C7H6O4 C3H6As4O3 C3H6O4 C7H6O3 C6H6N10 C6H6O6 C4H6N2 CH6N2O2 C4H6O C7H6O4 C4H6O5 C3H6O2S C3H6O2S C7H6O2 C9H6O6 C6H6O3S C2H6N10 C3H6N2O2 C9H6Cl2N2O3 C2H6Hg C3H6O C6H6 C4H6O5 C4H6O2 C7H6O C5H6N2O2 C4H6O6 C4H6N2O2 C5H6N2O4 C4H6O3 C4H6O4 C5H6N2O4 C3H6O3 C3H6O3 C3H6N4O3 C3H6O C4H6N4O3S2 C3H6 C4H6 C6H6N2O3 C3H6O2 C3H6O3 C7H6O3 C2H6O C2H6O2 C3H6N6O6 C2H6 C7H6O2 C4H6O2 C5H6 C9H6O4 C6H6O2 C9H6O3 C7H6O5 C6H6O

H7

C6H7NaO6 C6H7N C7H7Br C7H7NO2 C10H7Cl2NO C10H7Cl C10H7O2N C7H7ClNNaO2S C9H7N7O2S C6H7N C3H7NO2 C6H7KO2 C8H7ClO C8H7N3O2 C3H7NO2 C7H7NO2 C8H7N3O5 C8H7NO4S C6H7NO3S C10H7NO3 C8H7NO2 C3H7O7P C3H7NO2Se C7H7NO C12H7NCl2O2 C10H7OH C9H7Cl2N5 C2H7AsO2 C9H7N C2H7NO C8H7NO2 C2H7N C4H7N3O C10H7N3S C12H7Cl2NO3 C6H7NO C4H7NO C3H7O4P C12H7Cl3O2 C9H7O3Mn C3H7N C9H7NO C7H7Cl C4H7BrO2 C3H7NO C3H7NS C4H7IO2 C10H7OH C10H7Cl2N3O C8H7ClN2O2S C3H7O6P C3H7N C3H7O6P C2H7NS C4H7BrO C12H7NO4 C7H7NaO3S C8H7N C3H7NO2 C5H7NO C6H7N C6H7N C2H7NO3S C9H7N C3H7NO C7H7NO2 C7H7NO3 C3H7NO3 C3H7NO2 C3H7NO2S C4H7NO4 C7H7NO3 C7H7FO2S NaC6H7O2 C6H7N3O C3H7OH [(C6H7O2)(OOCCH3)3]n C2H7N C2H7NO2

H8

C6H8N2O C6H8(OH)6 FeH8N2O8S2 C3H8O C3H8 C8H8 C4H8N2O3 C6H8O2 C6H8N6O18 C7H8ClN3O4S2 C4H8Cu2O6 C7H8O2 C4H8O2 H8N2O6S C7H8O5S1 C4H8N2O C4H8O2S C8H8O4 C11H8O2 C5H8O3 C2H8N2O4 C13H8F2O3 C8H8O3 C14H8O4 C14H8O2 C3H8OS2 C4H8O4 C12H8O C3H8N2O C10H8N4O5 C9H8O4 C10H8N4O4 C12H8N2 C8H8O3 C3H8O10P2 C4H8O3 C5H8O2 C7H8O C5H8O C6H8O C4H8O4 C3H8NO5P C7H8O2 C7H8N4O2 C12H8Cl6O C8H8O3 C9H8O2 C6H8K2O4 C4H8O2 C4H8 C8H8O4 C5H8O2 C2H8N2 C6H8ClNS C3H8O2 C9H8O3 C4H8O C3H8O3S C4H8Cl2S C4H8Br2S C7H8O3S C7H8O C9H8N2O2 C6H8N2 C5H8O2 H8N2O7U2 C3H8O C5H8O2 C12H8Cl6 C9H8O3 C4H8 C2H8N2 C12H8O2 C10H8O4 C8H8N4 C6H8N2O2S Cr2H8N2O7 C12H8S C8H8O3 C6H8ClN C9H8O C16H8Br2N2O2 C16H8N2Na2O8S2 C8H8O2 C9H8ClN5S C6H8ClN7O C3H8N2 C3H8O2 C8H8O2 C10H8O3 C2H8N2 C20H8Br2HgNa2O6 C8H8O3 C14H8O5 C9H8Cl3NO2S C6H8O4 C7H8N2S C8H8 C5H8 C5H8O2 C6H8O6 C6H8Na2O4 C5H8 C10H8O4 C5H8O2 C7H8 C4H8NNaO6 C8H8O2 C6H8ClN5O2S C4H8O C24H8O6 C8H8N6O6 C11H8N2O5 C12H8S3 C4H8S C8H8O2 C9H8O4 C11H8N2 C8H8O C6H8O7 C7H8 C7H8O C10H8 C4H8O2 C4H8O C13H8Cl2N2O4 C11H8N2O C5H8N4O12 C4H8O2 C4H8N2O7 C8H8N2O2 C7H8N4O2 C7H8N4O2 C5H8NNaO4 C4H8N2O2 C3H8O3 C6H8O6 C4H8N8O8 C4H8O3 C6H8N2O8 C9H8 C5H8 C3H8O10P2 C5H8O4 C12H8N2

H9

C9H9NO3 C9H9N C10H9NO2 C12H9F3N2O3 C4H9NO2S C8H9Br C13H9N C8H9NO5 C4H9NO2 C12H9N C14H9ClF3NO2 C4H9N C5H9ClO C9H9NO3 C4H9O7P C7H9N C12H9AsClN C13H9NO C11H9Cl2NO2 C5H9NO4 C9H9NO4 C8H9NO2 C7H9NO2 C3H9N C12H9N3O C5H9NO C4H9NO3 C11H9I3N2O4 C9H9NO2 C10H9NO3 C3H9NO C4H9NO2 C10H9N C4H9KO C4H9NO C6H9N3O3 C3H9N C9H9NO C5H9NO4S C8H9NO2 C6H9N3O2 Bi5O(OH)9(NO3)4 C3H9Ga C7H9N C5H9NO3S C9H9N3O2S2 C6H9NO6 C12H9NS C9H9Cl2N3 C9H9HgNaO2S C10H9N C7H9ClO C4H9NO C14H9Cl3N2OS C4H9OH C7H9NO6S C12H9F3N2O2 C10H9NO3S C3H9NO3 C5H9N3 C8H9NO C6H9N3O2 C4H9N3O2 C12H9N3O4 C5H9NO3 C16H9N4Na3O9S2 C4H9NO2 C7H9N2O C14H9Cl5 C8H9NO2 C5H9NO4 C5H9NO2 C4H9NO3 C5H9NO3 C8H9N3O4 C12H9O5N3 C5H9Cl2N3O2

H10

C4H10ClO2P C9H10N2O C5H10N2O3 C4H10N3O5P C16H10N2O2 C4H10O C10H10Fe C5H10O5 C6H10O7 C14H10O3 C3H10OSi C16H10N2Na2O7S2 C10H10NS C13H10O3 C6H10OS2 C10H10O3 C10H10O2 C10H10O2 C8H10AsNO5 C14H10F3NO5 C5H10O C6H10N2O4 C14H10 C15H10O5 C11H10BrN5 C18H10N4Na2O6S2 C12H10CaO10S2 C5H10NNaS2 C15H10BrClN4S C15H10Cl2N2O C8H10O2 C6H10O3 C6H10 C8H10IN3 C9H10O4 C14H10N4O5 C6H10O C8H10 C8H10 C4H10O2S2 C4H10O3 C8H10 C5H10O2 C6H10O7 C9H10 C4H10O2 C5H10 C14H10O4 C6H10 C5H10N2O7P2 C9H10Cl2N2O C10H10O4 C13H10AsN C12H10AsCl C13H10 C6H10O7 C8H10 C12H10N2 C4H10NO3PS C6H10N2O5 C16H10Cl2Na2N4O7S2 C13H10O C6H10CaO4 C15H10O7 C5H10O2 C10H10N4O2S C9H10N2O C5H10O3 C15H10O6 C5H10N2O2 C6H10O C4H10N2O2 C4H10O4 C13H10S C5H10O5 C15H10O5 C5H10O5 C5H10O5 C12H10 C6H10N2O2 C14H10O2 C14H10Cl4 C7H10 C8H10N6 C13H10N2O4 C14H10CaO4 C15H10BrClN2O C8H10O2 C6H10O6 C13H10O C5H10O3 C7H10N4O2S C4H10O C16H10Na2O7S2N2 C8H10NO6P C6H10O5 C13H10AsCl C9H10O4 C10H10O6 C6H10N2O2 C6H10O4 C9H10O2 C8H10FN3O3S C8H10ClN5O3S C11H10 C9H10ClN5O2 C14H10 C15H10O4 C9H10O4 C15H10O8 C9H10O C5H10O6 C9H10O5 C9H10O3 C15H10O3+ C6H10O8 C6H10MgO6 C6H10CaO6 C6H10FeO6 C5H10O2 C12H10O C8H10N2S C6H10O4 C12H10O2 C7H10O5 C12H10O4 C4H10 C5H10O5 C9H10O C15H10Cl2N2O2 C15H10ClN3O3 C14H10BrN3O C5H10O4 C4H10FO2P C4H10N2 C12H10 C12H10Mg3O14 C14H10 C5H10O2 C8H10N4O2 C8H10N2O3S C15H10O2 C15H10O7 C7H10N2OS C5H10O5 C6H10N6O C19H10O5Br4S C5H10O2 C16H10

H11

C13H11N3 C6H11FO5 C5H11O8P C5H11O8P C16H11ClN4 C6H11NO3S C5H11NO2 C8H11NO4S2 C5H11NO2 C7H11NO2 C16H11ClN2O3 C15H11ClN2O C15H11ClN2O2 C12H11NO2 C6H11OH C12H11N C4H11N C11H11N5 C6H11NO2 C9H11ClN2O C9H11NO4 C6H11NO C11H11F3N2O3 C14H11Cl2NO2 C5H11NO2 C12H11N3O6S2 C20H11N2Na3O10S3 C5H11NO2S C14H11NO5 C11H11ClO3 C7H11NO4 C14H11N C5H11NO2Se C8H11N3O3S C17H11N5 C10H11ClO3 C5H11NO4S C12H11N3 C6H11NOS2 C12H11N1O1 C15H11N3S C12H11NO3 C9H11N2S C9H11Cl2N3O4S2 C8H11N C5H11O8P C6H11NO3 C6H11BrN2O2 C3H11NO7P2 C8H11NO5S C12H11N7 C20H11N2Na3O10S3 C15H11O5+ C15H11ClN2O C8H11N C10H11NO3 C14H11Cl2NO4 C15H11O5+ C15H11O6+ C15H11O6+ C8H11NO3 C15H11O6+ C10H11N3O3S C15H11O6+ C15H11O7 C4H11NO C5H11N C15H11N3O3 C9H11NO C9H11NO3 C12H11ClN2O5S C7H11NO2 C5H11NO2 C9H11NO3 C9H11NO2 C5H11NO2S C5H11N2O2P C8H11N C8H11NO C8H11NO3 C4H11N5 C14H11ClN2O4S C8H11N5O3 C5H11NO2 C9H11NO2 C9H11F2N3O4 C5H11Cl2N C10H11N4Na2O8P C15H11I4NO4 C8H11NO2 C8H11N7S

H12

C10H12O3 C8H12N4 C6H12NNaO3S C12H12N2O3 C10H12O2 C8H12N2O3 C9H12NO5PS C15H12N2O2 C6H12F2N2O2 C10H12O3 C6H12O C6H12O2 C18H12 C12H12N2 C6H12O2 C20H12O5 C8H12O8Pb C9H12N2O2 C6H12O5 C5H12O C18H12 C18H12 C5H12 C5H12O11P2 C20H12 C5H12FO2P C15H12Cl2F4O2 C10H12FN5O4 C17H12ClF3N2O C16H12ClFN2O C8H12N4O5 C8H12N2 C6H12O5 C12H12N2O3 C11H12N2O3 C6H12N3PS C6H12O7 C12H12N4O3 C7H12O4 C10H12N2 C7H12O4 C10H12O2 C16H12Cl2N2O2 C9H12FN C10H12N2O3 C20H12N3O7SNa C7H12ClN5 C5H12O5 C6H12O4 C14H12 C9H12 C10H12O4 C6H12N2O3 C9H12 C5H12O4 C20H12N2Na2O7S2 C13H12F2N6O C6H12N2 C10H12N5O7P C20H12N2Na2O7S2 C10H12FNO C17H12Cl2N4 C9H12N2O6 C10H12N2O3 C14H12O5 C11H12N4O2 C10H12O C15H12O C7H12O2 C6H12 C11H12N2S C10H12N2O4 C11H12Cl2N2O C4H12Si C19H12O6 C5H12O C10H12ClNO2 C6H12O6 C18H12N2Na2O6S C15H12N2O C7H12N2 C7H12 C5H12O5 C16H12O7 C9H12N2S C12H12N2O2S C10H12CaN2Na2O8 C15H12O5 C18H12N4S C10H12N2 C10H12 C9H12ClN5O C10H12N4O5S C6H12O6 C14H12N2O2 C13H12BrNO2 C6H12O2 C10H12N2O C15H12N2O2 C14H12O2 C10H12N4O5 C16H12O5 C16H12O6 C16H12O5 C6H12O C6H12O5 C13H12N2O5S C11H12O5 C10H12CaN2Na2O8 C10H12ClNO C16H12O7 C4H12As2 C16H12O6 C15H12O2 C6H12O2 C6H12O2 C14H12O2 C6H12O6 C5H12O5 C6H12N2O2 C6H12N2O4S C11H12N2O C6H12N2O4 C10H12O C13H12N2O C10H12N5O6P C6H12O3 C16H12FN3O3 C8H12N2 C6H12O6 C15H12I3NO4 C5H12NO3PS2 C6H12 C13H12Cl2O4 C14H12O3 C7H12 C6H12O6 C10H12N2O C6H12O6 C6H12O6 C11H12N2O2 C6H12N4 C6H12N2O6 C11H12Cl2N2O5 C6H12N2O4S2 C6H12O4 C10H12N2 C5H12N2O2 C10H12ClN5O3 C11H12O3 C24H12 C10H12N5Na2O8P C4H12N2

H13

C6H13N2O2P C6H13N3O3 C12H13ClN4 C8H13N3O4S C16H13N3O3 C10H13N5O C11H13NO3 C6H13O9P C15H13FO2 C9H13N5O4 C10H13N5O5 C15H13N3O4S C10H13NO2 C9H13NO2 C10H13ClN2 C14H13N3O4S2 C8H13NO2 C10H13N5 C9H13N C6H13O9P C5H13N3 C19H13NO C17H13ClN4 C9H13BrN2O2 C9H13N3O C12H13N3 C16H13ClN2O C9H13NO2 C8H13NO C13H13IO8 C16H13N3O3 C18H13ClN2O C7H13N3 C6H13NO5 C5H13NO C6H13N C7H13N C14H13N5O5S2 C18H13N1O5/8/11S1/2/3Na1/2/3 C12H13NO2 C20H13N3O3 C16H13ClN2O2 C7H13BrN2O2 C10H13N3O5S C12H13N5O2S C13H13N3 C18H13N3Na2O8S2 C9H13NO2 C11H13NO C9H13N C15H13N3 C14H13N C6H13N5O C10H13N5O4 C18H13NO3 C10H13NO2 C9H13NO C10H13N5O4 C10H13N5O3 C16H13ClN2O C9H13N C9H13NO C16H13ClN2O2 C18H13ClFN3 C10H13NO C11H13F3N2 C4H13NO7P2 C10H13NO2 C16H13NO7 C11H13ClN2 C9H13NO3 C6H13NO2 C6H13NO2 C9H13N2O9P C9H13N3O5 C6H13NO2 C10H13NO4

H14

C11H14ClN C20H14O4 C7H14FO2P C6H14 C9H14OS3 C21H14Br4O5S C6H14 C6H14 C10H14 C12H14N2S C22H14 C18H14Cl4N2O C20H14N4 C7H14N2O3 C10H14 C22H14 C12H14Cl2N2 C15H14O3 C16H14N2O4 C5H14N4 C19H14O5S C14H14O3 C6H14 C12H14BrCl2O4P C5H14NO+ C9H14N4O3 C6H14O12P2 C14H14N8O4S3 C15H14N4O6S2 C17H14F3N3O2S C13H14Cl2O3 C10H14N4O4 C10H14O4 C16H14O2 C14H14Cl2N2O C16H14N3F3O2S C16H14O6 C16H14N2O2S1 C15H14N4O C10H14ClN C12H14O4 C10H14O2 C12H14BrNO2 C10H14N2O C10H14N2 C7H140 C10H14N2O4 C6H14O C15H14ClN3O4S C10H14NO5P C6H14FO3P C10H14O C10H14N2O5 C11H14N2 C10H14O C18H14N2Na2O7S2 C8H14N2O2 C10H14O C6H14N2O3 C6H14O12P2 C8H14O7 C11H14O4 C12H14N4O4S C18H14F4N2O4S C17H14O6 C6H14N2O2 C20H14N4 C17H14Cl2N2O2 C17H14BrFN2O2 C18H14ClFN2O3 C7H14N2 C17H14O C16H14O3 C8H14N3O6P C12H14CaO4 B10H14 C14H14N2O C10H14FNO2 C9H14N5O4P C7H14N2O4S2 C14H14N4O4 C32H14 C10H14N2O5 C10H14N2O4 C8H14 C13H14N2 C18H14N2Na2O8S2 C18H14ClN3O2S C15H14N6O3 C13H14N2 C10H14N2O8Na2 C4H14NO2PS2 C7H14 C8H14N2O4Pt C7H14O2 C6H14O6S2 C8H14O4 C14H14N2 C16H14ClN3O C19H14O3 C11H14N2S C10H14N5O8P C7H14O7 C7H14O7 C17H14O7 C17H14O8 C13H14N2O3 C12H14N4O4S C10H14N2O3 C17H14Cl2F2N2O3 C8H14N4O6 C16H14O6 C9H14N4O4 C10H14O2 C7H14O2 C7H14O2 C9H14N2O12P2 C8H14ClN5 C10H14BrNO2 C10H14ClNO2 C13H14N2O C6H14N4O2 C10H14N5O7P C16H14N2O C17H14O4S C15H14FN3O3 C14H14N3NaO3S C5H14N2 C28H14N2O4 C6H14O C10H14N2 C12H14As2N2O2 C6H14N2O2 C11H14N2O C10H14NIO2 C11H14N2 C12H14N4O4S2 C8H14O2S2 C6H14N2O2Pt C16H14O3 C6H14O6 C6H14 C18H14N4O5S

H15

C10H15NO C11H15NO C8H15N7O2S3 C14H15N5O5S2 C9H15N5O3 C14H15N3O5 C16H15N5 C16H15N3F2O4S C16H15N C12H15NO3 C10H15N5O11P2 C12H15N3O2S C10H15NO C17H15N5O C8H15N C7H15O10P C11H15NO C8H15N5O C11H15NO C19H15Cl C10H15NO C7H15Cl2N2O2P C7H15N C15H15NO3S C11H15NO3 C12H15ClO3 C19H15NO6 C12H15AsN6OS2 C6H15N C10H15O3PS2 C6H15NaO3SSi C11H15NO2 C8H15NO6 C16H15ClN2OS C10H15NO2 C12H15N5O9S2 C17H15BrN4O2 C11H15N5O5 C12H15N5O3 C9H15N5O C7H15NO3 C16H15ClN2 C8H15NO2 C6H15BO3 C13H15NO2 C9H15NO3 C10H15N C11H15NO C6H15ClN2O2 C14H15N3 C17H15O7+ C17H15O7+ C18H15ClN4 C10H15NO2 C18H15N C17H15ClN4S C9H15N2O15P3 C6H15O15P3 C10H15N C10H15N C10H15NO C11H15N2O4P C10H15NO2 C15H15NO2S C15H15N3O2 C16H15N5O7S2 C11H15NO C9H15NO C10H15NO C10H15N5O10P2 C11H15NO2 C11H15BrNO2 C8H15N3O7 C7H15Cl2N2O2P C9H15NO3S

H16

C10H16O C10H16 C14H16ClO5PS C12H16N2 C8H16O2 C10H16O2 C14H16N2 C11H16N2O2 C7H16O C10H16N6S C7H16 C10H16N4O3 C10H16O4N2 C10H16N2O3S3 C9H16 C22H16F2N2 C11H16ClNO2 C12H16N2O3 C10H16 C21H16ClF3N4O3 C12H16F3N C12H16N2O3 C15H16N2O6S2 C13H16N2O2 C12H16ClNO3 C9H16N2 C16H16N4O8S C24H16O2N2 C7H16O7 C7H16O7 C7H16O7 C8H16O2 C14H16N4 C23H16O11 C12H16N2 C8H16Cl2OS2 C10H16 C10H16O4 C15H16ClN3S C18H16O8 C16H16O3 C21H16F4N4O2S C11H16N2O3 C10H16N2O3 C10H16N2O3 C11H16N2O3 C16H16ClNO2S C6H16N2 C19H16O4 C16H16ClNO3 C14H16ClN3O4S2 C10H16N5O14P3 C11H16O2 C16H16ClN3O3S C15H16O9 C19H16 C11H16O C16H16N2O3S C11H16N4O4 C16H16N2O2 C9H16N3O14P3 C18H16O7 C23H16O6 C10H16O C11H16ClN5 C17H16F6N2O C15H16O2 C16H16O5 C9H16O4 C26H16 C10H16 C13H16N2 C8H16O4 C18H16O8 C18H16O7 C18H16N4O4 C13H16N2 C12H16N2 C17H16N2O3 C17H16ClNO C13H16N2 C21H16N2 C19H16O C10H16O4S C13H16ClNO C12H16N2 C16H16N2O2 C12H16N2O C12H16N2 C11H16INO2 C10H16N2O8 C8H16O4 C10H16O C9H16ClN3O2 C7H16FO2P C11H16N2 C14H16N2O2 C16H16ClN3O3S C12H16O7 C13H16N3NaO4S C14H16N4O32+ C14H16N4O3 C10H16 C7H16NO2 C10H16N2O3S C10H16N5O13P3 C13H16N2O2 C12H16N2O C12H16N2O C19H16ClNO4 C8H16O2 C15H16O2

H17

C13H17NO C10H17N C22H17Cl N2 C12H17NO2 C13H17N C12H17N C16H17N3O C8H17NO C15H17NO2 C16H17N3O4S C9H17NO7 C8H17NO2 C18H17NO3 C14H17NO6 C17H17ClN6O3 C12H17N3O4S C8H17N C19H17ClN2O C7H17O2PS3 C13H17N3O C19H17NO7 C11H17NO C10H17N3O5 C11H17NO3 C12H17NO3 C21H17CIF4N4O4 C14H17NO6 C11H17NO3 C12H17NO C20H17ClN2O3 C18H17ClN2O2 C15H17FN4O2 C12H17NO2 C16H17ClN2O C15H17ClN2O2 C18H17ClN2O2 C17H17NO2 C11H17N3O8 C19H17Cl2N3O5S C19H17ClFN3O5S C9H17NO3 C12H17NO C16H17N3O5S C28H17N5Na4O14S4 C13H17N1O2 C10H17NO2 C11H17N C12H17NO C13H17NO C13H17NO3 C14H17NS2 C16H17NO3 C14H17N5O3 C8H17OH C14H17NO6 C11H17NO2 C12H17N4OS C9H17NO5 C11H17NO2 C13H17ClN2O2 C12H17NO2 C11H17N2NaO2S C17H17Cl2N C10H17N3O6S C10H17NO5S C9H17NO2 C12H17N2O4P C11H17NO3 C16H17N5O7S2 C13H17N5O8S2 C17H17ClO6

H18

C14H18N2O5 C13H18Br2N2O C6H18O24P6 C10H18O C12H18O6 C21H18O5S C17H18FN3O3 C10H18O C22H18N2 C18H18N6O5S2 C18H18F3NO4 H18Na3O9SbS4 C14H18O4 C19H18N4O2 C9H18O2 C16H18N2O4S C18H18ClNS C9H18N2O4 C13H18O7 C20H18ClNO6 C12H18Cl2N2O C11H18N3O2+ C8H18 C10H18 C22H18Cl2FNO3 C19H18F3NS C16H18FN3O3 C13H18N2O C10H18O C10H18O C10H18O C10H18O C17H18N2 C8H18O C7H18NO8Sb C22H18I6N2O9 C22H18N4OS C17H18ClNO C13H18O5S C13H18N2O2 C11H18N2O3 C11H18N2O3 C18H18ClNO5 C12H18ClN C19H18ClN3O3 C21H18NO4 C12H18N2O3S C22H18O11 C27H18N4Na2O9S2 C14H18N2O2 C14H18N6O C21H18ClNO6 C20H18NO4 C17H18N2O6S C10H18O C24H18F2N2O5 C19H18N6O5S3 C16H18ClN3S C16H18N2O C12H18N2O4 C13H18ClNO C10H18N4O6 C16H18N2O5S C19H18ClN3O5S C8H18O4S C14H18ClNO C10H18O2 C12H18O2 C10H18O4 C12H18O3 C18H18ClN3O C18H18N4O2 C9H18O C14H18N2O3 C12H18N2O2S C18H18ClNOS C18H18ClN3S C16H18FN3O2 C23H18ClF2N3O3S C12H18N2O3 C9H18O2 C20H18O11 C20H18O10 C10H18O C6H18N4 C32H18N8 C12H18FNO2S C13H18O2 C15H18O8 C12H18O C13H18N4O3 C16H18O9 C9H18O2 C17H18F3NO C13H18N2O C17H18N2O6 C10H18 C18H18N8O7S3 C15H18N4O5 C14H18N4O3 C13H18Cl2N2O2 C8H18

H19

C12H19Cl3O8 C19H19ClN2 C13H19NO4S C17H19N5 C22H19Br2NO3 C18H19N3O5S C16H19N3O4S C18H19Cl2NO4 C11H19NO8 C17H19NO3 C17H19NO4 C20H19FINO C20H19NO6 C17H19N3O3S C13H19BrN2O2 C18H19N3O3S C10H19NO C22H19N3O4 C12H19NO4 C22H19ClO3 C17H19NO4 C7H19N3 C19H19NOS C17H19N3 C19H19NS C16H19N5O C26H19N5Na4O13S4 C12H19N2O2+ C18H19NO3 C19H19N3O6 C13H19NO C16H19N C18H19ClN4 C17H19NO3 C12H19NO3 C19H19N3O5S C8H19O2PS3 C22H19NO4 C18H19N3O2 C12H19NO2 C10H19NO8 C13H19Cl2NO2 C16H19N3O4S C17H19N3 C12H19NO2 C10H19O6PS2 C16H19ClN2O C12H19N4O7P2S C18H19N3O C17H19ClN2S C14H19NO2 C13H19NO3 C12H19NO2S C12H19NS2 C17H19NO C19H19NO4 C14H19NO C15H19NS2 C17H19NO4 C9H19NO4 C13H19NO2 C20H19ClN4 C17H19N3O3S C19H19N7O6 C12H19NO2 C12H19NO2 C12H19NO2 C14H19NO2 C12H19N3O C17H19NO C16H19NO4 C14H19NO5 C18H19NOS C17H19NO3 C12H19O2NS C11H19NO9 C14H19Cl2NO2 C17H19NO3 C16H19N3O5S

H20

C21H20BrN3 C13H20N2O2 C8H20O4Si C14H20Br2N2 C12H20N2O3S C16H20N2O4S2 C10H20O2 C19H20N2O2 C9H20 C14H20N2 C17H20N4S C17H20O6 C19H20ClNO4 C9H20O C19H20FNO3 C22H20O13 C8H20O7P2 C15H20N2O2 C14H20N2 C14H20N2O C15H20N2O19P2 C14H20N2O6S C18H20FN3O4 C17H20N2O2 C12H20N2O3 C19H20ClNO5 C8H20NO6P C24H20N6O3 C18H20O2 C12H20O C18H20N2O6 C17H20F6N2O3 C17H20N2O5S C25H20N4O5 C22H20N4O8S2 C20H20N6O7S4 C16H20F1N3O4 C21H20Cl2O3 C14H20N2O C17H20N2O6S C9H20N2O2 C11H20N2O2 C12H20O3 C20H20 C6H20N2O12P4Sm C16H20N2 C19H20N8O5 C17H20N2S C14H20N2O2 C18H20N2 C18H20FN3O4 C17H20N3O3 C11H20O10 C19H20Br2N6O4S C14H20N2O3 C19H20N2O3S C14H20N2O C9H20 C21H20O10 C12H20O12Zr C15H20O2 C10H20 C8H20Pb C17H20N4O6 C9H20NO2 C14H20ClN3O3S C16H20N4O3S C10H20O C10H20O C17H20N2S C20H20N3·HCl C20H20O9 C21H20O6 C10H20N2S4 C15H20O4

H21

C15H21NO C15H21F3N2O2 C17H21NO C13H21NO3 C17H21NO4 C17H21NO3 C18H21NO3 C18H21NO4 C18H21NO3 C15H21N3O2 C16H21NO3 C16H21NO3 C12H21N2O3PS C20H21FN2O C17H21N4O9P C19H21N C15H21N3O3S C19H21NS C17H21NO3 C17H21NO4 C18H21NO2 C23H21NO C23H21NO C16H21N3O2 C19H21NS C18H21N3O3S C13H21N3O C14H21N C14H21N3O3 C15H21N3O C15H21NO6 C19H21N3O C21H21N C26H21F6NO5 C12H21N3O5S3 C20H21FN6O5 C19H21NO C10H21NO4 C22H21N4ICl2O C14H21N2O4P C17H21NO C13H21NO2 C10H21N3O C13H21N3O3 C13H21NO3 C11H21N C23H21ClN6O3 C19H21N5O2 C18H21N3O4 C13H21NO3 C19H21NO3 C23H21F7N4O3 C19H21N3O5 C20H21NO4 C12H21N C23H21N7O C20H21F3N4O C18H21N3O C20H21NO2 C20H21FN2O C16H21Cl2N3O2 C18H21NO4 C15H21N C11H21NO3 C13H21NO3 C13H21NO2S C17H21NO2S C13H21NO2 C13H21NO3 C13H21NO2 C12H21N3O3 C19H21N3S C21H21ClN4OS C12H21N1O8S1 C15H21NO3 C15H21NO C16H21NO C16H21NO2 C16H21NS2 C15H21NO2 C15H21NO2 C21H21O12+ C14H21NO2 C12H21N C17H21NO2 C15H21NO2 C19H21NO4 C17H21N C10H21N C22H21Cl3N4O C24H21F2NO3 C18H21NO3 C17H21NO4 C20H21NO4 C19H21NO3 C13H21NO2S C14H21N3O2S C17H21NO4 C16H21NO2 C20H21ClO4

H22

C12H22O11 C19H22O2 C28H22Cl2FNO3 C14H22ClN3O2 C19H22O6 C10H22 C22H22F3N C12H22O11 C17H22N2O3 C15H22O3 C19H22N2 C21H22ClNO C24H22ClNO C14H22N2O3 C25H22N4O4 C12H22O11 C18H22N2 C25H22O10 C19H22N2 C17H22O2 C20H22O10 C15H22N2O C14H22N2O3 C28H22F3N7O1 C24H22FNO C15H22O2 C14H22N6O6 C20H22ClN3O C16H22N2O3 C20H22N4O5 C16H22ClNO4 C13H22N2 C14H22N2O3 C19H22BrNO4S2 C15H22N2O C12H22O11 C21H22NO4 C19H22N2O C22H22O11 C17H22N2O4 C20H22N8O6S2 C14H22ClNO2 C14H22N2O3 C22H22N6O5S2 C27H22Cl2N4 C18H22O2 C18H22N2 C19H22FN3O3 C16H22O4 C14H22N2O2 C18H22N2O5S C15H22N6O5S C12H22O11 C15H22N2O2 C10H22N4 C19H22F2N4O3 C12H22O11 C18H22ClNO C12H22O11 C18H22N2S C16H22ClNO2 C22H22FN3O2 C18H22N2S C18H22BrNO3 C12H22CaO14 C12H22O11 C15H22FN3O6 C12H22O C12H22O10 C18H22ClNO3 C13H22N4O3S C14H22N2O C17H22N2O C20H22N8O5 C10H22O C32H22N6Na2O6S2 C12H22O11 C12H22O11 C22H22O8 C21H22N2O2 C22H22N6O7S2 C19H22ClN5O C16H22N2O2

H23

C22H23ClN2O8 C17H23NO C17H23NO C17H23NO3 C22H23ClN2O2 C19H23NO3 C22H23NO7 C20H23N7O7 C22H23N3O4 C21H23ClFNO2 C21H23NO2 C21H23ClFN3O C18H23NO3 C20H23NO4 C21H23NO2 C17H23NO2 C20H23N C16H23N C15H23NS C19H23ClN2 C18H23NO3 C19H23NO3 C18H23NO3 C24H23NO C19H23NO2S C20H23NS C22H23N3O9 C27H23N5O4 C24H23FN4O3 C19H23NO5 C18H23N5O5 C21H23Cl2NO6 C16H23NO C15H23NO C16H23NO C16H23NO C20H23NO4 C16H23NO2 C21H23NO6 C15H23NO2 C15H23NO3 C18H23N9O4S3 C10H23O3P C22H23NO4S2 C18H23NO4 C20H23N3O4 C20H23N C15H23NO4 C14H23N3O10 C24H23N3O C21H23N7O2S C18H23N5O2 C14H23NO2S C14H23NO2S C14H23NO3 C21H23NO C22H23F4NO2 C16H23BrN2O3 C21H23BrFNO2 C23H23N3O5 C17H23NO C16H23NO2 C20H23ClN4O2 C16H23NO2 C19H23N3 C21H23NO3 C17H23NO3 C21H23NO5 C19H23N3O2 C22H23ClN6O C15H23N3O4S

H24

C22H24ClN3O C19H24N2 C16H24N10O4 C21H24FN3O4 C36H24FeN6+2 C16H24N2O C19H24N3O C20H24O2 C10H24N2O2 C20H24N2O5 C24H24N2O4 C25H24N2O2 C26H24FNO C12H24O11 C13H24N4O3 C18H24O3 C10H24NO3PS C20H24N2 C22H24N2O9 C20H24N2O2 C19H24N2OS C17H24O C22H24ClFN4O3 C11H24O C20H24O4 C15H24O2 C20H24O3 C48H24 C14H24N2O7 C15H24N2O2 C19H24N4O2 C17H24N2O C28H24FN3O5 C20H24O2 C15H24 C19H24N2O4 C20H24ClN3S C19H24N2O3 C24H24O9 C23H24N2O4S C15H24N4O6S2 C19H24N6O5S2 C13H24N4O3S C19H24O3 C16H24N2O3S C25H24FNO4 C15H24O C16H24N2O C14H24N2O10 C16H24N2 C19H24N2O2 C23H24O12 C22H24FN3O2 C16H24N2O2 C21H24F3N3S C15H24N2O4S C22H24N2O8 C11H24 C16H24N2 C18H24O2 C22H24N2O8 C20H24N2O2 C16H24N2 C12H24O2 H24Mo7N6O24

H25

C25H25NO C18H25NO C21H25ClN2O3 C21H25ClN2O3 C22H25N2OS+ C21H25NO3 C20H25N7O6 C23H25F3N2OS C20H25N3S C23H25N5O5 C17H25NO4 C20H25N3O C21H25NO3 C24H25NO3 C29H25N3O5 C20H25NO4 C16H25N3O C25H25NO C25H25NO C22H25NO2 C22H25NO C20H25NO C21H25N C21H25ClN2O4S C26H25F9N2O4 C16H25NO4 C15H25NO3 C20H25N3O2 C22H25F2NO4 C24H25F4NOS C25H25NO2 C17H25NO3 C20H25N2O6 C23H25N C20H25ClN2O5 C12H25SO4Na C20H25BiI4N2O2 C20H25NO2 C22H25N3O2 C16H25NO2S C17H25N3O5S C22H25N3O7S C18H25N3O2 C19H25BN4O4 C22H25ClN2OS C22H25ClN2OS C24H25FN6O C27H25N2NaO7S2 C23H25ClN2 C17H25NO2 C18H25NO2 C17H25NO2 C17H25NO2 C17H25NO2 C20H25NO3 C20H25NO C18H25NO C25H25F3N4O6 C21H25NO2 C21H25N C23H25O12+ C23H25O12+ C17H25N C18H25NO C16H25NO2 C21H25N3O2S C20H25N3O C22H25NO6

H26

C11H26NO2P C21H26O5 C10H26N4 C21H26ClNO C19H26O2 C21H26O2 C20H26N4O C18H26N2O2 C19H26BrNO4 C23H26O3 C22H26N2O4S C18H26ClN3 C17H26N2O C22H26F3N3OS C26H26F2N2 C24H26N2O4 C21H26O3 C13H26O2 C17H26N4O C30H26N2O13 C17H26ClNO C29H26ClFN4O4S C17H26ClN C16H26O5 C19H26O C24H26ClFN4O C23H26F4N2OS C15H26O C15H26O C16H26N2O5S C21H26N2S2 C18H26ClN3O C19H26I3N3O9 C21H26N2O5 C21H26O C20H26O2 C23H26FN6O9P C23H26Cl2O6 C16H26GdN5O8 C22H26ClN7O2S C28H26N4O3 C21H26N2O7 C18H26O2 C20H26N2O5S C24H26FNO4 C23H26ClN7O3 C24H26N6O3 C21H26N2O3 C24H26BrN3O3 C24H26N2O4 C22H26N2O4 C21H26ClN3OS C24H26N2O13 C24H26O13 C12H26NO2PS C20H26N2 C21H26N2OS2 C24H26N2O6 C20H26N2OS C17H26N2O C25H26O13 C12H26 C20H26N2O C22H26N2O2 C20H26N2O2 C23H26N2O4 C21H26O7 C19H26O2 C15H26N2 C21H26N2O3 C17H26N2O C11H26NO2PS

H27

C17H27NO3 C20H27NO3 C12H27O4P C37H27N3Na2O9S3 C20H27N C22H27ClO3 C21H27N5O4S C18H27NO4 C19H27NO4 C26H27NO2 C23H27Cl2N3O2 C22H27NO2 C17H27NO2 C22H27N3O2 C26H27NO9 C20H27NO4 C12H27O3P C19H27NO C21H27ClN2O2 C17H27N3O4S C22H27N3O3S2 C30H27BrN2S2 C26H27NO C22H27FN4O2 C22H27N3O C25H27ClN2 C20H27NO3 C22H27F3O4S C23H27N3O7 C19H27NO3 C20H27N5O3 C23H27N5O7S C20H27N3O6 C17H27NO4 C17H27NO4 C26H27N5O2 C28H27NO4S C21H27FO6 C23H27FN4O2 C25H27N3O2 C22H27N2Cl C23H27FN4O3 C22H27NO3 C22H27NO C21H27NO C24H27NO2 C24H27N8O11PS4 C24H27FN2O4 C22H27FN2O C21H27NO3 C21H27N7O14P2 C21H27NO C18H27NO3 C25H27N9O8S2 C20H27NO11 C22H27NO2

H28

C24H28ClN5O3 C21H28O5 C20H28O4 C42H28 C22H28F2O5 C23H28ClN3O5S C28H28N2O2 C24H28O2 C22H28NO2 C25H28N6O C24H28O4 C14H28O2 C20H28N2O5S C20H28O C20H28O6 C24H28ClN3OS C22H28N4O6 C21H28O4 C19H28O8 C24H28N2O3 C23H28N2O3 C27H28N2O7 C21H28O2 C20H28O2 C12H28O3SSi C15H28O2 C24H28N2O3 C26H28N2 C18H28N2O4 C28H28O3 C19H28O C24H28N2O5 C22H28FN3O6S C20H28O2 C18H28N2O C25H28N8O2 C21H28O2 C16H28O2 C19H28BrNO3 C20H28O2 C20H28O2 C20H28N2O5 C22H28N2O2 C21H28N2O C22H28N4O3 C22H28N2O C21H28N2OS C21H28N2OS C22H28N2O2 C26H28ClNO C13H28 C21H28O5 C21H28O2 C16H28N2O4 C20H28N2O5 C23H28N2O5S2 C19H28O2 C22H28N2O C19H28O2 C21H28O5 C23H28O8 C20H28N10O19P4 C26H28Cl2N4O4 C27H28Br2O5S

H29

C21H29FO5 C22H29NO5 C22H29N7O5 C22H29FN3O9P C26H29F2N7 C22H29FO5 C21H29NO C18H29NO3 C22H29FO4 C20H29N5O4 C26H29ClO15 C22H29N3O C24H29NO9 C23H29ClFN3O4 C24H29N7O2 C18H29NO2 C27H29N3O6 C21H29NO2 C24H29N5O3 C22H29ClO5 C27H29F3O6S C26H29N3O6 C20H29N5O3 C24H29NO5 C18H29N3O5 C22H29N3O6S C21H29N3O C23H29N3O2S2 C22H29FN3O9P C31H29ClN2O6S2 C22H29NO2 C27H29N5O6S C23H29NO3 C21H29NO C21H29NO C21H29NO C23H29NO2 C24H29NO C23H29NO3 C22H29NO2 C23H29NO C24H29N3O2 C20H29NO3 C26H29NO C24H29NO3 C25H29I2NO3 C18H29NO3 C22H29FO5 C27H29NO11 C27H29NO11 C27H29NO10 C23H29N3O

H30

C21H30O2 C23H30N2O4 C17H30O C23H30O3 C22H